Đề Xuất 5/2023 # Bài Dự Thi Tìm Hiểu Luật Trẻ Em 2022 # Top 8 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 5/2023 # Bài Dự Thi Tìm Hiểu Luật Trẻ Em 2022 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Dự Thi Tìm Hiểu Luật Trẻ Em 2022 mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu luật trẻ em

Đáp án cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em 2017

Trả lời:

*Luật trẻ em đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.

*Luật Trẻ em 2016 gồm 7 chương, 106 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Luật ra đời thay thế cho luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 năm 2004.

*Theo điều 2 và điều 3 của Luật trẻ em 2016 Phạm vi Điều chỉnh của luật gồm:

Điều 2. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).

Câu 2: Theo anh (chị), trong Luật trẻ em năm 2016, khái niệm trẻ em được hiểu như thế nào? Những hành vi nào bị nghiêm cấm? Trẻ em có các quyền và bổn phận gì? Trả lời:

* Theo điều 1 của luật trẻ em 2016, khái niệm trẻ em được hiểu: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”.

* Theo điều 6 của luật trẻ em 2016, những hành vi bị cấm gồm:

Tước đoạt quyền sống của trẻ em.

Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc Điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.

Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Công bố, Tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.

Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai Mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.

Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, Điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.

* Theo chương II, Luật trẻ em 2016 quy định về quyền và bổn phận trẻ em theo các điều và nội dung như sau:

Mục 1. QUYỀN CỦA TRẺ EM

Điều 12. Quyền sống

Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển.

Điều 13. Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe

Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 15. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.

Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu

Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.

Điều 17. Quyền vui chơi, giải trí

Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.

Điều 18. Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc

Trẻ em có quyền được tôn trọng đặc Điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc; được thừa nhận các quan hệ gia đình.

Trẻ em có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.

Điều 19. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Điều 20. Quyền về tài sản

Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Quyền bí mật đời sống riêng tư

Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.

Điều 22. Quyền được sống chung với cha, mẹ

Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ, gia đình, trừ trường hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Điều 23. Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ

Trẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em; được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và mẹ khi trẻ em, cha, mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục xuất; được tạo Điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha, mẹ; được bảo vệ không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin khi cha, mẹ bị mất tích.

Điều 24. Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi

Trẻ em được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ; không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

Điều 25. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục.

Điều 26. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Điều 27. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Điều 28. Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt.

Điều 29. Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy

Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điều 30. Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính

Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật; không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác.

Điều 31. Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang

Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang.

Điều 32. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội

Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật phù hợp với Điều kiện kinh tế – xã hội nơi trẻ em sinh sống và Điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

Điều 33. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội

Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

Điều 34. Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp

Điều 35. Quyền của trẻ em khuyết tật

Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội.

Điều 36. Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn

Trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, được tìm kiếm cha, mẹ, gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Mục 2. BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM

Điều 37. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình

Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.

Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

Điều 38. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác

Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.

Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.

Điều 39. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội

Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình.

Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em.

Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 40. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước

Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổivà từng giai đoạn phát triển của trẻ em.

Điều 41. Bổn phận của trẻ em với bản thân

Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân.

Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.

Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang.

Không đánh bạc; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác.

Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.

Câu 3: Theo Luật trẻ em năm 2016, anh (chị) hãy cho biết thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm những nhóm trẻ em nào? Bảo vệ trẻ em là gì? Có bao nhiêu cấp độ bảo vệ trẻ em? Trình bày cụ thể nội dung từng cấp độ. Trả lời:

* Theo Điều 4 của luật trẻ em 2016, Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

* Theo điều 10, Luật trẻ em 2016, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm những nhóm trẻ em là:

– Trẻ em bị mồ côi cả cha và mẹ

– Trẻ em bị bỏ rơi

– Trẻ em không nơi nương tựa

– Trẻ em khuyết tật

– Trẻ em nhiễm HIV/AIDS

– Trẻ em vi phạm pháp luật

– Trẻ em nghiện ma túy

– Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở

– Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực

– Trẻ em bị bóc lột

– Trẻ em bị xâm hại tình dục

– Trẻ em bị mua bán

– Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo

– Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

* Theo Điều 47 – Các yêu cầu bảo vệ trẻ em thì có 3 cấp độ bảo vệ trẻ em gồm:

a) Phòng ngừa;

b) Hỗ trợ;

c) Can thiệp.

* Theo Điều 48, 49, 50, nội dung từng cấp độ được nêu cụ thể như sau:

Điều 48. Cấp độ phòng ngừa

Cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ phòng ngừa bao gồm:

a) Tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

b) Cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em;

c) Trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn;

d) Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em;

đ) Xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em.

Điều 49. Cấp độ hỗ trợ

Cấp độ hỗ trợ bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm:

a) Cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại;

b) Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

c) Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật này;

d) Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho trẻ em.

Điều 50. Cấp độ can thiệp

Cấp độ can thiệp bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ can thiệp bao gồm:

a) Chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp;

b) Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em;

c) Bố trí chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 62 của Luật này;

d) Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

đ) Tư vấn, cung cấp kiến thức cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này;

e) Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

g) Các biện pháp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình của trẻ em quy định tại Khoản 1 Điều 43, Khoản 1 Điều 44 và Điểm d Khoản 2 Điều 49 của Luật này;

h) Theo dõi, đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Câu 4: Theo quy định của Luật trẻ em, anh (chị) hãy cho biết tổ chức nào đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em? Trình bày phạm vi, hình thức trẻ em tham gia các vấn đề về trẻ em? Để bảo đảm sự tham gia của trẻ em thì gia đình, nhà trường và cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm gì? Trả lời: *Theo Điều 77, Luật trẻ em 2016, Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em;

c) Chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;

d) Theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị;

a) Xây dựngvà triển khaichương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

b) Xây dựng và thực hiện quyết định, chương trình, hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c) Quyết định, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em;

d) Áp dụng biện pháp, cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em của gia đình.

Trẻ em được tham giavào các vấn đề về trẻ emthông qua các hình thức sau đây:

a) Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, sự kiện;

b) Thông qua tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động vì trẻ em;

c) Hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật;

d) Tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến trẻ em;

đ) Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hộivà các hình thức thông tin khác.

Tổ chức và tạo Điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dụckhác; các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội;

Tạo Điều kiện để trẻ em được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về chất lượng dạy và học;quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâm;

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em, giải quyết theo phạm vi trách nhiệm được giao hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến trẻ em.

(Liên hệ bản thân)

Gần 1000 Bài Dự Thi “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng”

19:42 06/12/2019

Chiều ngày 6-12, Ban chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” – Công an thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả cuộc thi. Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi CATP chủ trì cuộc họp.

 Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi phát biểu chỉ đạo

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BCA-A05 của Bộ Công an về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong lực lượng CAND, ngày 6-8-2019, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 1077/KH-CAHP-PX03, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an các đơn vị trong CATP. Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nội dung cuộc thi đến toàn thể CBCS.

Ngay sau khi Giám đốc CATP triển khai kế hoạch, 100% Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thể lệ, nội dung cuộc thi; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích CBCS tham gia cuộc thi. Báo ANHP, Chương trình truyền hình ANHP, Cổng thông tin điện tử CATP đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh tuyên truyền về cuộc thi.

Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi thẩm định các bài dự thi

Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 979 bài dự thi có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Nhìn chung, tác giả và nhóm tác giả đã đề cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ tham gia cuộc thi. Trong đó có nhiều bài dự thi được đầu tư sâu sắc về nội dung, trình bày đẹp, phong phú; có bài dự thi được viết tay rất công phu.

Qua chấm sơ khảo vòng 1, Ban giám khảo đã chọn được 64 bài dự thi chất lượng để chấm vòng 2 chọn 22 bài chấm chung khảo cấp CATP và thống nhất chọn lựa 11 tác phẩm đạt chất lượng cao đề nghị trao các giải: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, đồng thời đề nghị trao các giải phụ như: Giải phong trào, giải đơn vị có nhiều bài dự thi nhất, giải cho bài thi mang tính sáng tạo… Ban Tổ chức cuộc thi cũng đề nghị lựa chọn 5 tác phẩm tiêu biểu của CATP Hải Phòng tham dự Cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

Một mô hình trưng bày bài dự thi

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi CATP thay mặt lãnh đạo CATP ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực hưởng ứng; biểu dương CBCS tham gia cuộc thi đông đảo, nhiều bài chất lượng tốt.

THẾ KHOA

Hội Thi “Chúng Em Tìm Hiểu Luật Trẻ Em” Năm 2022

      Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Trẻ em được triển khai có hiệu quả và đi vào cuộc sống hàng ngày. Ngày 29/10/2020 Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau phối hợp với phòng Bảo trợ & Bình đẳng giới, phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Cà Mau tổ chức Hội thi “Chúng em tìm hiểu Luật Trẻ em” năm 2020 dành cho học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Cà Mau và các câu lạc bộ, đội, nhóm năng khiếu đang sinh hoạt, học tập tại Nhà Thiếu nhi.

Các đội cùng nhau tìm hiểu, tranh tài ở phần thi trắc nghiệm kiến thức

      Hội thi lần này thu hút sự tham gia của 09 Đội đến từ các trường Tiểu học và các câu lạc bộ, đội, nhóm năng khiếu. Các đội cùng nhau tìm hiểu, tranh tài ở 04 vòng thi: Tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, pano tuyên truyền và thể hiện tài năng. Nội dung thi xoay quanh công tác tuyên truyền về quyền trẻ em, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại bạo lực, phòng chống đuối nước cho trẻ em…

      Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích ở hai khối Tiểu học và các câu lạc bộ, đội, nhóm. Đồng thời, trao 01 giải phụ cho đội có nội dung tiểu phẩm hay và ý nghĩa.

Đ/c Lê Mộng Hồ – Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi

      Hội thi là dịp để các em được gặp gỡ, giao lưu, được sinh hoạt, vui chơi giải trí và rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, góp phần từng bước xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mỹ Diện

Bài Dự Thi Bài Dự Thi Tìm Hiểu Bác Hồ Với Thái Bình

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU BÁC HỒ VỚI THÁI BÌNH – THÁI BÌNH LÀM THEO LỜI BÁC

Câu 1: Bạn hãy cho biết, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bao nhiêu lần về thăm Thái Bình? Bối cảnh lịch sử, ý nghĩa những lần Người về thăm?

Gợi ý trả lời:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Lần thứ nhất : Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền dân chủ nhân dân vừa mới thành lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách: 28 vạn người chết đói, 500 quân Tưởng kéo vào, quấy phá… Đê Đìa (Hưng Nhân) và đê Mỹ Lộc (Thư Trì) bị vỡ. 15 giờ, ngày 10 – 01 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hưng Yên đến thăm Thái Bình. Người làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Uỷ ban hành chính tỉnh, Người căn dặn: Phải đoàn kết toàn dân, đoàn kết các thân hào, thân sỹ trước hết phải lo giải quyết nạn đói cho nhân dân và nhanh chóng khắc phục đoạn đê mới bị vỡ. Sau đó, Người đến thăm đoạn đê Đìa thuộc huyện Hưng Nhân. Trước đông đảo đồng bào Thái Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên và nhắc nhở: nhiệm vụ trước mắt là phải đắp lại đê và cứu đói.

Lần thứ hai : Ngày 28 – 4 – 1946, biết tin nhân dân Thái Bình chỉ trong ba tháng đã khắc phục được hậu quả hai quãng đê bị vỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Bình lần thứ hai. Cùng đi với Người có các ông Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Hiến và một số lãnh đạo khác. Tại nhà Trí thể dục (thị xã Thái Bình), Người đã gặp gỡ, nói chuyện với hơn 5 vạn cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Người khen ngợi thành tích gia tăng sản xuất của nhân dân và kêu gọi mọi người phải đoàn kết, ra sức diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Sau đó, Bác đến thăm quãng đê vỡ đã được hàn gắn. Người xem xét rất kỹ đoạn đê và nhắc phải đảm bảo đầm đất kỹ hơn nữa.

Lần thứ ba : Ngày 26 – 10 – 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình. Tại trụ sở Uỷ ban hành chính tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo những công việc của tỉnh đã làm được trong năm 1958. Rời trụ sở Uỷ ban hành chính tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chuyên gia Trung Quốc tại công trường Nhà máy Xay. Sau đó, Người tới dự Đại hội sản xuất Đông – Xuân tỉnh Thái Bình. Tại sân vận động thị xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi nói chuyện với 4 vạn đại biểu nhân dân Thái Bình các cấp xã, huyện, tỉnh. Người đánh giá cao những thành tích mà quân dân Thái Bình đã đạt được và nhắc nhở một số điểm cần khắc phục như vấn đề tiết kiệm, chủ quan, tự mãn. Cuối cùng, Người kết luận “Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc”.

Lần thứ tư : Được biết, Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26 – 3 – 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. Từ máy bay trực thăng xuống, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân ra đón. Đến thăm hợp tác xã Nam Cường (huyện Tiền Hải), xã điển hình đi đầu trong công tác lấn biển, mở rộng diện tích đất canh tác, Người khen ngợi thành tích ngăn biển, khai phá đất hoang và tặng huy hiệu cho 4 cán bộ, xã viên có thành tích xuất sắc trong xã.

Ngoài những vinh dự trên, nhân dân và Đảng bộ Thái Bình còn nhận được muôn vàn tình thương yêu và chăm sóc của Bác như: trong nhiều năm theo dõi Báo “Thái Bình tiến lên”, Bác đã thưởng huy hiệu cho 67 người tốt, việc tốt. Bác khen 41 giáo viên dạy giỏi, 197 học sinh giỏi. Bác hai lần gửi thư khen Hợp tác xã Tân Phong, Đông Bình cách chăn nuôi trâu, bò giỏi, khen ngợi Hợp tác xã Hiệp Hoà trồng cây giỏi, khen đội Thuỷ Lợi Quang Trung làm thuỷ lợi giỏi. Bác gửi Tỉnh uỷ ba tấm ảnh có chữ ký của Người làm phần thưởng. Đầu năm 1969, cả Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được vào thăm và chụp ảnh với Bác.

Câu 2: Trong bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ tỉnh Thái Bình, Bác Hồ từng căn dặn: “Thái Bình có nhiều tiến bộ, Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”. Bạn hãy cho biết câu nói trên Bác nói ở đâu? Vào thời gian nào? Nội dung, ý nghĩa của bài nói chuyện đó?

Gợi ý trả lời:

TOÀN VĂN BÀI NÓI CHUYỆN CỦA BÁC VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ TỈNH THÁI BÌNH NGÀY 01 – 01 – 1967

Hôm nay, Bác cùng với các đồng chí Tố Hữu và Hoàng Anh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về thăm Thái Bình là tỉnh trong năm 1966 đã sản xuất giỏi. Bây giờ có mấy câu chuyện nói với các cụ, các cô, các chú.

Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Sản xuất và chiến đấu là hai mặt trận quan hệ rất mật thiết với nhau. Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã là chiến sỹ sản xuất, cần phải cố gắng như chiến sỹ ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để bộ đội và nhân dân ta ăn no, đánh thắng. Vì vậy, nhiệm vụ của các hợp tác xã nông nghiệp, của bà con xã viên, của cán bộ công tác ở nông thôn là rất quan trọng.

Các chiến sỹ ở ngoài mặt trận phải có đầy đủ vũ khí, phải nắm vững chiến thuật để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trên mặt trận sản xuất, cán bộ và xã viên phải nắm vững kỹ thuật canh tác để thâm canh tăng năng suất. Muốn tăng năng suất, trước hết phải làm tốt thuỷ lợi, phải nhiều phân bón. Phân bón thì có thứ phân bón sẵn có, chỉ cần ta xúc lấy là được, như bùn, nước phù sa. Nhưng phân chuồng là loại phân bón tốt nhất. Muốn có nhiều phân chuồng thì phải chăn nuôi tốt, nhất là nuôi lợn. Có đủ nước, nhiều phân rồi, lại phải chọn giống tốt, phải phòng trừ sâu bệnh thì mới thu hoạch được nhiều. Trong sản xuất có nhiều việc cần phải quan hệ với nhau. Có làm tốt cả các biện pháp thì ruộng mới có năng suất cao, mùa màng mới thắng lợi.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phải coi trọng cả lúa và hoa màu. Có lúa lại phải có nhiều hoa màu thì lương thực mới dồi dào. Hoa màu dùng làm thức ăn cho người, lại còn để chăn nuôi lợn.

Trong việc chăn nuôi phải cố gắng nuôi nhiều cá, để thêm thức ăn.

Một việc quan trọng nữa là phải trồng cây gây rừng. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Trồng 100 cây mà sống cả, tốt cả thì hơn trồng 1000 cây mà chỉ sống được 90 cây. Việc trồng cây nên dựa vào các lực lượng các cụ phụ lão và các cháu nhi đồng. Các cụ vừa có kinh nghiệm trồng cây, vừa cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cây cối. Các cháu nhỏ ở nông thôn cần giúp các cụ giữ gìn cây tốt, không để trâu bò phá hoại.

Muốn làm tốt những công việc sản xuất thì phải tổ chức và phân phối sức lao động cho tốt. Sau này, kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ có nhiều máy móc để thay thế cho sức người và sức trâu bò. Nhưng bây giờ chúng ta cần rất nhiều sức trâu bò. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Phải chăm sóc trâu bò, không được để trâu bò đói rét.

Muốn sử dụng tốt sức người vào công việc sản xuất, thì cần ra sức cải tiến công cụ. Một người gánh khoẻ cũng chỉ được 50 cân, nhưng một người kéo một cái xe thì có thể chở được hơn vài tạ, tức là gấp mấy lần sức gánh.

Sức người có nhiều loại: có thanh niên, có phụ nữ, có người trẻ, có người già. Phải phân công cho hợp lý, người khoẻ thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ.

Phải đặc biệt chú ý đến sức lao động phụ nữ. Phụ nữ là đội quân lao động rất đông. Phải giữ gìn sức khoẻ cho phụ nữ để chị em tham gia sản xuất được tốt. Ví dụ: Khi phụ nữ có kinh nguyệt thì chớ phân công họ đi làm ở chỗ ruộng sâu, nước rét. Các hợp tác xã phải có những tổ giữ trẻ tốt để phụ nữ có con mọn có chỗ gửi các cháu để yên tâm lao động.

Một điều nữa, Bác cần nói là: phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau. Lê nin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa của xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ nữ tự mình phấn đấu giữ quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác nói vẫn có người đánh chửi vợ. Đó là một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm pháp, là cực kỳ dã man. Chi bộ phải giáo dục đảng viên và nhân dân về quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ và thanh niên phải bảo ban nhau cách cư xử hoà thuận trong gia đình. Bác mong rằng: từ nay về sau sẽ không còn thói xấu đánh chửi vợ nữa.

Bây giờ Bác nói đến tình hình hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Bình. Nói chung đều có tiến bộ, thu hoạch khá. Nhưng chưa phải hợp tác xã nào cũng đều tốt cả. Cho nên hợp tác xã đã khá rồi phải cố gắng vươn lên hơn nữa. Các hợp tác xã kém thì phải cố gắng tiến lên thành hợp tác xã khá. Các hợp tác xã đều phải:

– Đoàn kết chặt chẽ giữa xã viên với nhau, đoàn kết giữa ban quản trị và xã viên.

– Thực hành dân chủ, nghĩa là công việc đều phải bàn bạc với xã viên, cán bộ không được quan liêu, mệnh lệnh.

– Tài chính phải công khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng phí.

Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và quyền quyết định những công việc của hợp tác xã. Có như thế thì xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và hợp tác xã sẽ tiến bộ không ngừng.

Năm nay, Thái Bình được mùa khá. Nhưng chớ thấy được mùa mà chủ quan, cụ thể là:

a. Phải cố gắng hơn nữa, không nên cho như thế là đủ rồi. Phải làm cho năng suất cao hơn nữa;

b. Phải tiết kiệm, không được lãng phí;

c. Thái Bình vốn là một tỉnh đất hẹp, người đông. Cho nên phải hết sức tăng năng suất cây trồng, nhưng vẫn phải đi vỡ hoang thêm ruộng đất. Trong việc vỡ hoang có xã Nam Cường, năm nọ Bác về thăm thì mới bắt đầu vỡ hoang. Bây giờ Nam Cường chẳng những sản xuất đủ ăn mà còn bán thóc làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Như thế là rất tốt.

Ruộng đất khôn lắm, nó cũng biết suy tính đấy. Người chăm sóc nó chừng nào thì nó trả ơn cho người chừng nấy. Về chuyện ruộng đất, có hai nhóm tranh luận với nhau: nhóm A thì cho đất tốt là người chăm sóc nó. Nhóm B cho là đất tốt, đất xấu là do nó vốn có sẵn như vậy. Bác cho rằng nhóm A là đúng. Như hợp tác xã Tân Phong chẳng hạn. Đất Tân Phong trước đây cũng không tốt mấy. Nhưng Đảng bộ và bà con xã viên ở đó quyết tâm cải tạo đất. Bây giờ cả hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc/1 hecta. Đạt được như vậy cũng chưa phải là tột bậc, còn có thể đạt cao hơn nữa.

Bác nghe nói ở Thái Bình đang có phong trào báo công, bình công. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ai có công thì báo công và đưa ra trước xã viên bình công. Làm như thế là rất tốt, vì:

– Ai có công, ai không có công, bà con xã viên đều biết. Do đó thúc đẩy lẫn nhau, cùng cố gắng lập công mới.

– Người có công gì tự báo công để tập thể bình bầu, như thế là thực hành quyền dân chủ trong nhân dân, làm cho mọi người đều phấn khởi và cố gắng.

– Đó cũng là một dịp để phê bình và tự phê bình một cách thiết thực, nhân dân tự giáo dục lẫn nhau, qua đó mọi người biết làm việc gì thì tốt, làm thế nào là tốt…

– Về việc xây dựng Đảng ở Thái Bình, phát triển Đảng như vậy là khá. Nhưng Đảng viên là phụ nữ hiện nay mới chỉ chiếm 17 % tổng số đảng viên, như thế là còn ít, còn hẹp hòi với phụ nữ. Trong lúc đề bạt cán bộ trẻ phải chú ý đến sự đoàn kết giữa đảng viên cũ và đảng viên mới. Trong Đảng ta có nhiều đảng viên già, nhiều đảng viên trẻ. Đảng viên nhiều tuổi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuổi thì hăng hái. Cho nên Đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Công việc cách mạng rất nhiều, không sợ thiếu việc. Phải chú ý đến phát triển Đảng vào thanh niên. Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả.

Còn hai điều nữa, phải rất chú ý:

Một là, việc phòng không nhân dân phải làm tốt hơn nữa. Địch càng thua, càng liều lĩnh. Chiến tranh có thể gay go hơn. Cho nên phải đào nhiều hầm hào để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hai là, nhân dân phải ra sức bảo vệ tài sản của Nhà nước và của hợp tác xã hơn nữa. Phải giáo dục nhân dân, làm cho mọi người rõ: của Nhà nước, của hợp tác xã, tức là của mình, do đó mọi người phải ra sức giữ gìn, không để cho mất mát, hao hụt.

Cuối cùng, Bác nhờ các cụ, các cô, các chú chuyển lời thăm hỏi tới toàn thể bà con xã viên trong hợp tác xã, công nhân trong xí nghiệp, cán bộ trong cơ quan, các đơn vị bộ đội và công an, quân dân trong tỉnh. Năm nọ, Bác về thăm, cán bộ và đồng bào trong tỉnh đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. Bây giờ, Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Câu 3: Bạn hãy cho biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hợp tác xã đầu tiên nào của Thái Bình và cũng là hợp tác xã đầu tiên của cả nước đạt thành tích 5 tấn thóc/ha? Ý nghĩa của sự kiện đó đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay?

Gợi ý trả lời:

(Nêu một vài nét khái quát về Hợp tác xã Tân Phong, xã Việt Hùng, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình).

* Ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay

– Thái Bình đạt 5 tấn thóc/ha, ghi dấu mốc trong lịch sử là tỉnh đầu tiên đạt năng suất lúa cao nhất trên toàn miền Bắc trong điều kiện đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc; phương tiện, công cụ sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, thiếu thốn nhưng với tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chắc tay súng, vững tay cày, vừa chiến đấu, vừa sản xuất. Sự kiện này thể hiện ý chí, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã làm nên kì tích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng chủ nghĩa ở miền Bắc…

– Tích cực đóng góp sức người, sức của, làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước…

– Phát huy những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sự kiện Thái Bình đạt 5 tấn thóc/1ha năm 1965 vừa là bài học về huy động sức dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay, đồng thời vừa là động lực giúp Đảng bộ và nhân dân Thái Bình không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng quyết tâm đưa Thái Bình trở thành một tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020…

Câu 4: Thực hiện lời huấn thị của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tựu gì, đặc biệt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới? Là một người con của quê hương, bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh “gương mẫu về mọi mặt” ?

Gợi ý trả lời

– Thái Bình là vùng quê có bề dày truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; nhân dân kiên cường, bất khuất, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt là từ khi có Đảng đến nay, 83 năm qua, Đảng bộ quân và dân Thái Bình đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng phấn đấu, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Thái Bình luôn là hậu phương vững chắc của quân và dân đồng bằng Bắc Bộ, chỉ huy sở tiền phương của Chiến khu Ba, Mặt trận 5, Thành đội Hải Kiến… Mặt khác, Thái Bình không chỉ đảm bảo đủ nhân tài, vật lực cho kháng chiến tại địa phương mà còn huy động đáng kể sức người, sức của cho chiến trường cả nước, bổ sung cho bộ đội chủ lực (bao gồm cả cán bộ, chiến sĩ) với quân số tương đương ba đại đoàn; huy động 10 triệu ngày công phục vụ chiến đấu, cung cấp cho Trung ương và các tỉnh bạn hàng chục vạn tấn thóc. Chỉ riêng các khoản thuế quy ra thóc (từ năm 1951 đến tháng 6-1954), Thái Bình đã đóng góp cho Nhà nước 63.600 tấn. Trên khắp các chiến trường, 9.922 người con thân yêu của quê hương Thái Bình đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.

– Sau thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ, cùng với miền Bắc, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo nhân dân bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng thời tiến hành đấu tranh giảm tô, cải cách ruộng đất, đẩy mạnh phát triển sản xuất; chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến.

Trong hơn 40 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình và mong muốn của Bác đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng.

Thấm nhuần chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, “thóc thừa cân, quân vượt mức”, Đảng bộ và nhân dân đã huy động cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến; hàng chục vạn người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Trên quê hương ngày đêm bị bom Mỹ bắn phá, nhân dân Thái Bình vẫn “vững tay cày, chắc tay súng”, vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu giỏi; kiên cường, bất khuất, bám đồng ruộng, nhà máy, công trường, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, đạt năng suất lúa 5 tấn thóc trở lên/ha và chăm lo phát triển văn hóa, xã hội; đồng thời tổ chức tốt công tác phòng không, bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của Nhà nước, tập thể và nhân dân. Quân và dân Thái Bình đã anh dũng đánh trả 1064 trận bằng không quân, hải quân của giặc Mỹ; bắn rơi 44 máy bay, bắn bị thương 4 tàu chiến. Trên khắp chiến trường của cả nước, 48 nghìn người con quê hương đã hy sinh, gần 30 nghìn người đã anh dũng hiến dâng một phần xương máu, gần 50 nghìn gia đình có công và rất nhiều người con Thái Bình đã ghi vào lịch sử những dấu son chói lọi như Vũ Ngọc Nhạ, Tạ Quốc Luật, Bùi Quang Thận, Phạm Tuân… Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tự hào vì có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

– Từ khi cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 25 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân tỉnh nhà tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng. Hoàn thành chương trình “điện, đường, trường, trạm, thông tin, nước sạch”, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn. Thực hiện 5 trọng tâm phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đã quy hoạch và xây dựng được các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh phát triển nghề và làng nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế biển, đưa nền kinh tế của tỉnh thoát khỏi tình trạng trì trệ, duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

– Những năm gần đây, mặc dù trong điều kiện khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế trong nước, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh đạt 12%/năm. Năm 2012, tổng sản phẩm (GDP) đạt 13.558 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 7,82% so với năm 2011; trong đó, nông , lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,63%, công nghiệp, xây dựng tăng 9,31%, dịch vụ tăng 10,5%. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 38,2%, công nghiệp, xây dựng chiếm 32,5%, dịch vụ chiếm 29,3%. GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 24,8 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. N ăm học 2011 – 2012, t ỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,94%, bổ túc trung học phổ thông đạt 99,83%; có 56/68 (82%) học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; trên 64% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường học, cơ sở dạy nghề tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp . Đ ến nay, toàn tỉnh có 594/903 (65,8%) trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 34 trường so với năm học trước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá được chú trọng; năm 2012, chùa Keo được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Các thiết chế văn hoá, thể thao được đầu tư xây dựng. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển ngày càng sâu rộng; thể thao thành tích cao có tiến bộ.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời những tồn đọng, bức xúc và những vụ việc phức tạp mới nảy sinh ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được một số kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai , thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ về các nguồn vốn huy động khác.

Ghi nhận những thành tích to lớn và đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Thái Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Quân công; 96 tập thể và 78 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động; hơn 2000 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng huân chương độc lập, Huân chương chiến công và Huân chương lao động.

* Là một người con của quê hương, bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh “gương mẫu về mọi mặt”?

– Người dự thi tự liên hệ bản thân trả lời.

Theo tôi là một người con của quê hương Thái Bình, là một đoàn viên thanh niên để góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh “gương mẫu về mọi mặt thì tôi cần:

Thanh niên là “rường cột nước nhà” là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của xã hội. Năng động, sáng tạo họ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

PHẢI THẬT NỖ LỰC TRONG HỌC TẬP

Tôi nghĩ rằng, trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Học tập ở đây không chỉ là hoàn thành các chương trình của nhà trường, thanh niên phải học tập truyền thống văn hoá, lịch sử, chủ nghĩa Mác -Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Là sinh viên ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, tôi nghĩ mình phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG VÀ KHÔNG NGỪNG TRAU DỒI ĐẠO ĐỨC

Là đoàn viên thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng tôi rất tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh. Theo tôi, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên hiện nay là lý tưởng, có văn hóa trau dồi đạo đức, làm tròn bổn phận của người công dân tốt và xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Có như thế mới sống đẹp, sống có ích trong xã hội. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới phải biết “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự xâm nhập của lối sống thiếu văn hoá, không lành mạnh.

XUNG KÍCH TRONG LAO ĐỘNG

Đoàn viên thanh niên phải tích cực, chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, nhất là luôn phải tìm tòi và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xung kích, tiến quân vào khoa học công nghệ, đi đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Không những thế, đoàn viên thanh niên phải tuân thủ kỷ luật lao động, không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

LÃNH TRỌNG TRÁCH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề hơn. Chúng ta phải tích cực rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, xung kích, đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời chúng ta phải tích cực tuyên truyền và vận động người dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, chính sách quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội.

Câu 5 : Bạn hãy viết về một tấm gương người tốt, việc tốt hoặc một tập thể tiêu biểu ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình mà bạn biết trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? (Số lượng không quá 4000 từ).

Gợi ý trả lời:

* Thông tin về tập thể, cá nhân

– Tên đơn vị, cá nhân.

– Địa chỉ cụ thể

+ Đối với cá nhân (Họ và tên, năm sinh, giới tính, quê quán…)

+ Đối với tập thể (Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ cụ thể…)

* Những thành tích đạt được

– Khái quát về cơ quan, đơn vị, quá trình phấn đấu của cá nhân

– Những thành tích nổi bật của cơ quan, đơn vị, cá nhân đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Ý nghĩa của những đóng góp đó.

Chị Trần Khánh Thu – sinh năm 1982, Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình sau 6 năm học tại trường Đại học Y Thái Bình, đã có kết quả cao trong học tập và là thanh niên rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, qua đó giúp chị Thu có điều kiện để rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Qua trao đổi, chị Thu tâm sự: “Trong số các hoạt động xã hội mà em tham gia thì ngay từ ngày đầu đến với hoạt động tình nguyện là hoạt động hiến máu tình nguyện”. 6 năm học tại trường đại học chị Thu luôn tham gia tích cực và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo của trường; trực tiếp đi vận động và trực tiếp tham gia hiến máu lưu động tại Bệnh viện khi bệnh nhân cấp cứu cần máu mà Bệnh viện hết máu dự trữ. Chính những dòng máu kịp thời của chị Thu và các bạn trong CLB đã nhiều lần cứu sống được bệnh nhân qua cơn nguy hiểm. Không chỉ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà đến nay khi là cán bộ Bệnh viện đa khoa và là Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Thu tiếp tục có điều kiện cùng Đoàn thanh niên bệnh viện phối hợp với khoa Huyết học truyền máu đi vận động đoàn viên thanh niên các trường Đại học, cao đẳng, TCCN nhân rộng hình thức hoạt động Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện nhằm phát triển phong trào rộng rãi hơn. Đến nay phong trào đã triển khai thường xuyên tại 8 trường Đại học, cao đẳng, trung học trong toàn tỉnh với số lượng máu thu được hàng năm lên đến trên 6.000 đơn vị. Cá nhân đồng chí Thu đã có khoảng 30 lần hiến máu tình nguyện và lưu động với khoảng 30 đơn vị máu.

Trở lại những năm tháng tại Trường Đại học Y, với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, ngay từ năm học thứ 2, chị Thu đã được tham gia cùng đoàn y bác sẽ trẻ đến những xã còn khó khăn trong tỉnh khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khi làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cùng Đoàn thanh niên bệnh viện tổ chức các đợt đi khám tư vấn sức khoẻ và cấp phát hàng trăm đơn thuốc miễn phí cho các gia đình khó khăn trong tỉnh, tập trung cao điểm vào Tháng Thanh niên và Chiến dịch hè tình nguyện; qua đó đã các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp của nhân dân trong tỉnh. Đến nay, sau 8 năm tham gia với khoảng hơn 50 chuyến đi tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại cơ sở, là một sinh viên ngành y và sau này là một bác sỹ, được tham gia hoạt động tình nguyện theo đúng chuyên ngành được đào tạo là một hạnh phúc lớn đối với chị Thu. Được đi đến với bà con vùng xa, các gia đình neo đơn, gia đình chính sách, được chia sẻ những kiến thức mình được đào tạo để chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho nhân dân không chỉ giúp ích cho chị Thu và các y, bác trẻ tình nguyện trong việc rèn luyện, nâng cao tay nghề mà hơn thế, qua mỗi chuyến đi, các bạn còn có dịp được gặp gỡ, chia sẻ với những người còn gặp nhiều khó khăn trong xã hội, để rồi sau mỗi chuyến đi tình nguyện mỗi đoàn viên thanh niên thấy trân trọng hơn những gì mình đang được hưởng và qua đó để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chị Thu cùng Hội sinh viên trường Đại học Y tích cực tham gia các hoạt động như: tiếp sức mùa thi, giữ gìn trật tự ATGT, … Kết quả thông qua 3 kỳ thi đã việc tìm được hàng trăm nhà trọ đảm bảo an ninh, giá cả hợp lý và gần các hội đồng thi, hướng dẫn tuyến đường về các địa điểm thi, phục vụ “xe ôm” miễn phí trong trường khẩn cấp,.. giúp cho các thi sinh về dự thi tại Thái Bình; tích cực tham gia hoạt động giữ gìn trật tự ATGT, phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT trên các địa điểm đông dân cư và trục đường chính của Thành Phố;…

Khi còn là sinh viên, bên cạnh việc tham gia các hoạt động xã hội, chị Thu tập trung cao cho học tập, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nên trong 6 năm học tập tại trường, luôn đạt danh hiệu sinh viên tiên tiến, sinh viên xuất sắc và sinh viên ưu tú; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện triển khai và làm chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó có 1 đề tài đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2007. Hiện nay khi đó là cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh, chị Thu tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiện đang hoàn thành chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, chuyên ngành răng hàm mặt. Và cùng với sự cố gắng trong học tập, công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động xã hội của mình, trong những năm qua chị Thu vinh dự được nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Trung ương Đoàn; Giải thưởng Sao Tháng giêng; Bằng khen của TW Hội sinh viên Việt Nam; Giấy khen của BCH Tỉnh Đoàn; Danh hiệu Thanh niên Tiên tiến, Thanh niên sống đẹp sống có ích, Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Thái Bình;…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Dự Thi Tìm Hiểu Luật Trẻ Em 2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!