Đề Xuất 5/2022 # Bài Tập Về Must Và Have To Có Đáp Án # Top Like

Xem 7,920

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Về Must Và Have To Có Đáp Án mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,920 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Và Phân Biệt Cách Dùng Của Must Và Have To
 • Phân Biệt Các Loại Da Và Cách Chăm Sóc Cho Từng Loại
 • Chăm Sóc Da Chuẩn Hàn Quốc Và Cách Phân Biệt Các Loại Da
 • Phân Biệt Các Loại Da Thuộc & Ứng Dụng Cơ Bản Của Các Dòng Da Thuộc
 • Cách Phân Biệt Các Loại Da Thuộc Và Đặc Điểm Của Từng Loại
 • Bài tập phân biệt Must và Have to có đáp án

  Bài tập Must và Have to có đáp án

  Bài 1: Choose the correct answer to complete the sentence.

  1: I ………………. go to the hospital. I want to meet my old friend for the last time.

  A. Have to

  B. Has to

  C. Must

  D. Must to

  2: I ………………. go to the hospital. I have a meeting with my doctor.

  A. Have to

  B. Has to

  C. Must

  D. Must to

  3: She ………………. get up ealy on Monday. She want to do a lot of thing on this day.

  A. Have to

  B. Has to

  C. Must

  D. Must to

  4: She …………….. get up early on Monday. She will have an important meeting on this day.

  A. Have to

  B. Has to

  C. Must

  D. Must to

  5: I haven’t phoned my mom for a month. I ………………. phone her right after I’ve finished my job.

  A. Have to

  B. Has to

  C. Must

  D. Must to

  Bài 2. Complete the sentences with have to/ has to/ had to.

  1. Bill start work at 5a.m. He has to get up at four. (he/ get up)

  2. I broke my arm last week. Did you have to go to hospital? (you/ go)

  3. There was a lot of noise from the street …. the window. (we/ close)

  4. Karen can’t stay for the whole meeting …. Early. (she/ leave)

  5. How old …. to drive in your country. (you/ be)

  6. I don’t have much time. ……………… . (I/ hurry)

  7. How is Paul enjoying his new job? ………. a lot? (he/ travel)

  8. “I’m afraid I can’t stay long.” “What time …. ?” (you/ go)

  9. “The bus was late again.” “How long …. ?” (you/ want)

  10. There was nobody to help me. I …. everything by myself. (I/ do)

  Bài 3: Complete the sentences using have to + the verb in the list. Some sentences are positive (have to …) and some are negative. (I don’t have to …) ask do drive get up go make make pay show

  1. I’m not working tomorrow so I don’t have to get up early.

  2. Steve didn’t know how to use the computer so I had to show him.

  3. Excuse me a moment – I …. a phone call. I won’t be long.

  4. I’m not busy. I have few things to do but I …. them now.

  5. I couldn’t find the street I wanted. I …. somebody for directions.

  6. The car park is free. You …. to park your car there.

  7. A man was injured in the accident but he …. to hospital because it wasn’t serious.

  8. Sue has a senior position in the company. She …. Important decisions.

  9. When Patrick starts his new job next month, he …. 50 miles to work every day.

  Bài 4: In some of these sentences must is wrong or unnatural. Correct the sentences where necessary.

  1. It’s later than I thought. I must go. Ok

  2. I must work every day from 8.30 to 5.30. I have to work

  3. You must come and see us again soon. …………..

  4. Tom can’t meet us tomorrow. He must work. …………..

  5. I must work late yesterday evening. …………..

  6. I must get up early tomorrow. I have lots to do. ……………

  7. Julia wears glasses. She must wear glasses since she was very young. …………..

  Bài 5: Complete the sentences with mustn’t or don’t/ doesn’t have to

  1. I don’t want anyone to know about our plan. You mustn’t tell anyone.

  2. Richard doesn’t have to wear a suit to work but he usually does.

  3. I can stay in bed tomorrow morning because I …. go to work.

  4. Whatever you do, you …. touch that switch. It’s very dangerous.

  5. There’s a lift in the building so we …. climb the stairs.

  6. You …. forget what I told you.It’s vry important.

  7. Sue …. get up early, but she usually does.

  8. Don’t make so much noise. We …. wake the children.

  9. I …. eat too much. I’m supposed to be on a diet.

  10. You …. be good player to enjoy a game of tennis.

  Đáp án Bài tập tiếng Anh về Must & Have to

  Bài 1: Choose the correct answer to complete the sentence.

  1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

  Bài 2. Complete the sentences with have to/ has to/ had to.

  3: We had to close

  4: She has to leave

  5: do you have to be

  6: I have to hurry

  7: does he have to travel

  8: do you have to go

  9: did you have to wait

  10: had to do

  Bài 3: Complete the sentences using have to + the verb in the list. Some sentences are positive (have to …) and some are negative.

  3: have to make

  4: don’t have to do

  5: had to ask

  6: don’t have to pay

  7: didn’t have to go

  8: has to make

  9: will have to drive

  Bài 4: In some of these sentences must is wrong or unnatural. Correct the sentences where necessary.

  3: OK

  4: He has to work

  5: I had to work late yesterday evening

  6: OK

  7: She has had to wear glasses since she was very young

  Bài 5: Complete the sentences with mustn’t or don’t/ doesn’t have to

  3: don’t have to

  4: mustn’t

  5: don’t have to

  6: mustn’t

  7: doesn’t have to

  8: mustn’t

  9: mustn’t

  10: don’t have to

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Biệt Áo Zara Thật Và Hàng Fake
 • So Sánh Winrar Và 7
 • Cách Phân Biệt Vết Zona Thần Kinh, “giời Leo” Và Kiến Ba Khoang Cắn
 • Phân Biệt Zona Và Kiến Ba Khoang: Vết Thương Và Cách Xử Lý
 • Phân Biệt Bệnh Viêm Da Do Kiến Ba Khoang Và Zona
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Về Must Và Have To Có Đáp Án trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100