Đề Xuất 7/2022 # Biểu Mẫu Số 08B Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành # Top Like

Xem 68,805

Cập nhật nội dung chi tiết về Biểu Mẫu Số 08B Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành mới nhất ngày 01/07/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 68,805 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Phương Pháp Siêu Hình Phương Pháp Biện Chứng
 • Phương Pháp Biện Chứng Và Phương Pháp Siêu Hình Là Gì?
 • Biện Chứng Là Gì? Phép Biện Chứng Là Gì? Có Những Hình Thức Lịch Sử Nào Của Phép Biện Chứng? Có Sự Đối Lập Căn Bản Nào Giữa Phương Pháp Biện Chứng Và Phương Pháp Siêu Hình Trong Nhận Thức?
 • Bài 1. Thế Giới Quan Duy Vật Và Phương Pháp Luận Biện Chứng
 • Giáo Án Gdcd Khối 10
 • Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. Biểu mẫu 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

  Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước. Nhưng các dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân cũng có thể sử dụng để “đỡ phải nghĩ nhiều”, tham khảo hoàn thiện hơn để đỡ phải sáng tác từ đầu.

  1. Biểu mẫu số 08b có gì khác biệt so với biểu mẫu 03a và 04?

  Qua nghiên cứu nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập chúng tôi thấy như sau:

  • Biểu mẫu 08b chỉnh là gộp cả biểu mẫu theo Phụ lục 03a và Phụ lục 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Biểu mẫu 08b theo dõi chung cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu (PL03a) và ngoài hợp đồng ban đầu (PL04).
  • Biểu mẫu 08b có thêm 2 cột (so với PL 03a): Tổng số Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và Tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu.
  • Theo quy định về Quản lý dự án hiện hành thì không chỉ Chủ đầu tư nữa, mà có cả ban quản lý dự án chuyên ngành / ban quản lý dự án khu vực quản lý dự án và là chủ thể hợp đồng nên có cả trưởng hợp Đại diện các thành phần này xác nhận.

  2. Phần mềm Quyết toán GXD có cải tiến, nâng cấp theo biểu mẫu số 08b?

  Do nghiên cứu và giảng dạy Khóa học Thanh quyết toán GXD nên chúng tôi luôn theo sát và cập nhật các vấn đề chuyên môn, các quy định mới nhất có hiệu lực để phổ biến cho học viên. Nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập chúng tôi đã thấy có nhiều ý kiến phản ánh là nhiều hồ sơ thanh quyết toán với kho bạc bị trả về, do Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 16/03/2020 (Điều 18. Hiệu lực thi hành), mà nhiều anh/em xây dựng chưa cập nhật thông tin này.

  Hiện tại nhóm tác giả phần mềm Quyết toán GXD đang nghiên cứu thuật toán và cập nhật phần mềm Quyết toán GXD. Biểu mẫu số 08b chỉ thêm 2 cột như trên và lựa chọn theo dõi trong / ngoài hợp đồng (gộp PL03a và PL04 vào). mà sự thay đổi về lập trình phần mềm dự kiến là cũng mất khá nhiều công sức. Trong lúc hệ cơ sở dữ liệu, định mức, đơn giá lại cập nhật rất nhiều theo hệ thống Nghị định số 68/2019/NĐ-CP., các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68 như Thông tư số 09/2010/TT-BXD, Thông tư số 10/2010/TT-BXD, Thông tư số 11/2010/TT-BXD…

  3. Cách ghi biểu mẫu số 08B như thế nào?

  Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP hướng dẫn cách ghi biểu mẫu số 08b như sau:

  1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

  2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

  3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

  4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

  5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

  6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

  (Lưu ý: Giá trị đề nghị thành toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch)

  7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

  – Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (khoản 2) trừ thu hồi tạm ứng (khọản 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6.

  – Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (khoản 3) cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (khoản 6).

  8. Khi lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành:

  a) Trường hợp lựa chọn ô “Theo hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 5 (Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu) và cột 12 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Giá trị hợp đồng”.

  b) Trường hợp lựa chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 4 (Khối lượng theo hợp đồng ban đầu) và cột 11 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu”.

  4. Video so sánh sự khác nhau giữa biểu mẫu số 08b và biểu mẫu theo Phụ lục số 03a và 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC

  5. Tải biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

  Các bạn hãy ghi danh ngay khóa học Thanh quyết toán GXD để được hướng dẫn làm các hồ sơ thanh toán theo biểu mẫu số 08b với nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm được chia sẻ. Các kỹ sư QS GXD luôn thích nhất và đòi thêm buổi khi học nội dung thanh quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng.

  Liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 https://nghiemthuthanhtoancom

  Lời khuyên chân tình cho các Nhà thầu xây dựng: Ngay sau khi trúng thầu, ký hợp đồng – hãy thu thập ngay file tính trúng thầu, đưa số liệu vào phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh toán và theo dõi thanh toán xuyên suốt ngay từ đầu. Làm đâu sạch đó, đến đâu xong ngay, gọn gàng.

  6. Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD bất kỳ ai làm dự án xây dựng không sử dụng thì rất là đáng tiếc

  Tất cả trên 1 file Excel, kể cả hệ thống văn bản Thanh Quyết toán, hợp đồng xây dựng cũng tích hợp trong phần mềm:

  Mời bạn xem video giới thiệu:

  7. Câu hỏi: Cho em hỏi phụ lục 8b này khi có phát sinh thì tích vào cả 2 nội dung và điền vào 1 bảng hay tách thành 2 bảng và mỗi bảng tích vào 1 nội dung?

  Trả lời:

  Hiện nay việc thanh toán khối lượng phát sinh phải tách thành 1 biểu mẫu riêng tùy thuộc vào từng kho bạc (do chưa có cách hiểu thống nhất trên cả nước).

  – Nếu kho bạc nơi bạn thanh toán công trình yêu cầu gộp chung thanh toán khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh vào 1 biểu mẫu. Thì phải gộp và tích vào cả 2 mục.

  – Ngược lại, nếu kho bạc nơi bạn thanh toán chấp nhận tách riêng phần phát sinh thì chia ra biểu mẫu 08b làm 2 biểu giống nhau và mỗi biểu tích vào 1 ô.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Lập Bảng So Sánh Kế Hoạch Với Thực Hiện Dự Án Trong Excel
 • Bong Gân Và Trật Khớp Trong Tai Nạn Chấn Thương
 • Bong Gân Và Trật Khớp: Phân Biệt Và Cách Điều Trị Hiệu Quả
 • Bài Tập 5 Trang 30, 31 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 12
 • Ac Và Eu: Khác Nhau Nhưng Cần Nhau
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Biểu Mẫu Số 08B Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×