Đề Xuất 6/2022 # Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons) # Top Like

Xem 6,336

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons) mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,336 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Iphone 11 Và Iphone 11 Pro: Đại Chiến ‘chiến Binh Mùa Thu’
 • So Sánh Iphone 11 Với Iphone 11 Pro Và Pro Max
 • So Sánh Chi Tiết Iphone 11 Pro Và Iphone Xs
 • So Sánh Lãi Suất Ngân Hàng Tháng Nào Cao Nhất, Thấp Nhất 12/2020
 • So Sánh Lãi Suất Các Ngân Hàng Năm 2022
 • Trong tiếng Việt, chúng ta có thể so sánh giữa vật này với vật khác theo 3 cách sau:

  • So sánh bằng: Cây bút này dài bằng cây bút kia.
  • So sánh hơn: Cây bút này dài hơn cây bút kia.
  • So sánh nhất: Cây bút này dài nhất.

  ❗ Lưu ý:

  • Trong tiếng Anh, chỉ có tính từ và trạng từ mới có dạng so sánh. Tất cả các loại từ khác đều không có dạng so sánh.
  • Trong các công thức ở dưới, tính từ được ký hiệu là ADJ, trạng từ được ký hiệu là ADV.

  2. Dạng 1: So sánh bằng

  ✅ Tóm tắt:

  So sánh bằng là khi chúng ta so sánh cái này như cái kia, cái này bằng cái kia.

  Công thức so sánh bằng: as + ADJ/ADV + as hoặc so + ADJ/ADV + as

  So sánh bằng là khi chúng ta so sánh cái này như cái kia, cái này bằng cái kia.

  Công thức:

  💡 as + ADJ/ADV + as hoặc so + ADJ/ADV + as (ít dùng hơn)

  Ví dụ:

  Sau so sánh bằng có thể có 2 trường hợp

  2 câu trên chỉ khác nhau về mặt ngữ pháp nhưng hoàn toàn giống nhau về mặt ý nghĩa.

  3. Dạng 2: So sánh hơn

  ✅ Tóm tắt:

  So sánh hơn là khi chúng ta so sánh cái này hơn cái kia.

  Công thức so sánh hơn:

  • Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than
  • Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than
  • Và một số trường hợp đặc biệt

  So sánh hơn là khi chúng ta so sánh cái này hơn cái kia, ví dụ như tốt hơn, hay hơn, đẹp hơn.

  Công thức:

  💡 Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than

  💡 Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than

  💡 Trường hợp đặc biệt: xem bên dưới.

  Ví dụ:

  • This problem is more difficult than that one.

   Vấn đề này khó hơn vấn đề kia.

   difficult là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more difficult.

  • My father drives more carefully than I do.

   Bố tôi lái xe cẩn thận hơn tôi.

   → “carefully” là trạng từ dài nên dạng so sánh hơn là more carefully.

  Sau than có thể có 2 trường hợp:

  2 câu trên chỉ khác nhau về mặt ngữ pháp nhưng hoàn toàn giống nhau về mặt ý nghĩa.

  Nếu câu không có “than” thì có nghĩa là chúng ta đang so sánh với một cái gì đó được ngầm hiểu.

  Ví dụ:

  • Ben is tall but Matt is even taller.

   Ben cao nhưng Matt còn cao hơn. (so sánh Matt với Ben)

  • Her cooking skills have become much better.

   Kỹ năng nấu ăn của cô ấy đã trở nên tốt hơn. (so sánh với lúc trước)

  So sánh ít hơn

  Chúng ta có thể thay thế more bằng less để so sánh ít hơn. Tuy nhiên, người bản xứ thường không dùng cách so sánh ít hơn này, mà dùng cấu trúc so sánh bằng hoặc so sánh hơn ngược lại.

  Ví dụ:

   Question A is more difficult than question B. = Câu hỏi A khó hơn câu hỏi B.

  Ta có thể so sánh ít hơn, nhưng nghe không được tự nhiên lắm:

   Question B is less difficult than question A. = Câu hỏi B ít khó hơn câu hỏi A.

  Chúng ta có thể diễn đạt theo 2 cách so sánh khác:

  • So sánh bằng: Question B is not as difficult as question A. = Câu hỏi B không khó bằng câu hỏi A.
  • So sánh hơn ngược lại: Question B is easier than question A. = Câu hỏi B dễ hơn câu hỏi A.

  4. Dạng 3: So sánh nhất

  ✅ Tóm tắt:

  So sánh nhất là khi chúng ta so sánh một cái gì đó là hơn tất cả những cái khác.

  Công thức so sánh nhất:

  • Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: the + ADJ/ADV + -est
  • Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: the + most + ADJ/ADV
  • Và một số trường hợp đặc biệt
  • Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu (my, your, his, their…) thay cho mạo từ the.

  So sánh nhất là khi chúng ta so sánh một cái gì đó là hơn tất cả những cái khác, ví dụ như tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất.

  Công thức:

  💡 Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: the + ADJ/ADV + -est

  💡 Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: the + most + ADJ/ADV

  💡 Trường hợp đặc biệt: xem bên dưới.

  Ví dụ:

  Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu ( my, your, his, their…) thay cho mạo từ the.

  5. Một số điểm cần lưu ý về so sánh hơn và so sánh nhất

  ✅ Tóm tắt:

  Các trường hợp đặc biệt:

  • Tính từ hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et thì xem như là một tính từ ngắn.
  • Tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y thì chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est.
  • Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc more hoặc most.
  • Với tính từ ngắn, nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối từ.
  • Để nhấn mạnh trong cấu trúc so sánh hơn,dùng much, a lot, far,…

  Có một số tính từ và trạng từ bất quy tắc cần học thuộc lòng.

  Các trường hợp đặc biệt:

  • Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn:
   • clever → cleverer → the cleverest
   • simple → simpler → the simplest
   • narrow → narrower → the narrowest
   • quiet → quieter → the quietest
  • Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est:
   • dirty → dirtier → the dirtiest
   • easy → easier → the easiest
   • happy → happier → the happiest
   • ptty → pttier → the pttiest
   • early → earlier → the earliest
  • Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”:
   • quickly → more quickly → the most quickly
   • likely → more likely → the most likely
  • Với những tính từ ngắn, nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối từ:
   • big → bigger → biggest
   • sad → sadder → saddest
  • Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh hơn, ta dùng một trong những từ sau: much, a lot, far,…
   • The song today is much better than that one from yesterday.

    Bài hát hôm nayhay hơn nhiều so với bài hôm qua.

   • Alex is far shorter than his brother.

    Alexthấp hơn nhiều so với anh trai.

  • Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh nhất, ta dùng một trong những từ sau: very,…
    Our company implements the very latest agricultural techniques.

    Công ty chúng tôi áp dụng những công nghệ nông nghiệphiện đại nhất.

  Một số tính từ và trạng từ bất quy tắc:

  Trong tiếng Anh có một số tính từ và trạng từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất khác biệt so với cấu trúc thông thường, nên bạn cần phải học thuộc lòng những trường hợp này.

  Nhưng rất may là những từ này khá ít và đồng thời cũng là những từ rất phổ biến trong tiếng Anh, vì vậy bạn sẽ gặp chúng thường xuyên và sẽ tự động ghi nhớ thôi!

  So sánh hơn So sánh nhất

  far

  farther (nghĩa đen)

  further (nghĩa bóng)

  the farthest (nghĩa đen)

  the furthest (nghĩa bóng)

  Để đọc tiếp phần còn lại của bài này,

  cũng như các bài học khác của

  Chương trình Ngữ Pháp PRO

  Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO

  Xem chức năng của Tài khoản Học tiếng Anh PRO

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Hơn, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Của Các Dạng Câu So Sánh Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Các Dạng Câu So Sánh Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Tìm Hiểu Đạo Tin Lành Ở Việt Nam.doc
 • Giải Ô Chữ: Chương Trình Của Thiên Chúa
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons) trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×