Đề Xuất 5/2022 # Các Phương Pháp Dạy Học Toán Ở Tiểu Học # Top Like

Xem 9,900

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Phương Pháp Dạy Học Toán Ở Tiểu Học mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,900 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Và Hướng Dẫn Thi Học Phần “lí Luận Dạy Học Đại Học”
 • Hoạt Động 9: Lựa Chọn, Sử Dụng Phương Pháp Và Kĩ Thuật Dạy Học Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực Học Sinh
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tập Huấn Gvcc Toán Thcs Modul 2
 • Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Thay Đổi Vốn Chủ Sở Hữu
 • Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì? Cách Xác Định Vốn Chủ Sở Hữu
 • VỊ TRÍ, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN TOÁN

  Ở TIỂU HỌC

  I/. Vị trí của môn toán ở tiểu học :

  Góp phần hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của con người.

  II/. Mục tiêu và nhiệm vụ của môn toán ở tiểu học : 1/. Mục tiêu :

  – Nhằm giúp học sinh có những kiến thức ban đầu về số học và các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản và một số yếu tố hình học đơn giản.

  – Hình thành và rèn luyện kỹ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống.

  – Bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hóa, khái quát hóa, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán.

  – Góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất, các đức tính rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại.

  2/. Nhiệm vụ :

  – Hình thành hệ thống các kiến thức cơ bản, đơn giản, có nhiều ứng dụng trong đời sống.

  – Hiểu biết ban đầu và rất thiết thực về các đại lượng cơ bản.

  – Nắm chắc các kỹ năngthực hành tính nhẩm, tính viết.

  – Biết nhận dạng, phân biệt một số hình hình học và tính toán một số yếu tố đơn giản.

  – Hiểu biết về các biểu thức toán học và các giá trị của nó.

  – Nắm được quy trình về giải các bài toán có lời văn.

  – Luôn phát triển đúng mức một số khả năng trí tuệ và thao tác tư duy quan trọng.

  – Hình thành được tác phong học tập và cách làm việc có hiệu quả.

  1/. Phần số học.

  2/. Phần đại lượng và đo đại lượng.

  3/. Phần yếu tố hình học.

  4/. Phần yếu tố thống kê.

  5/. Phần giải bài toán.

  II/. Đặc điểm của cấu trúc nội dung môn toán ở tiểu học :

  1/. Môn toán ở tiểu học là một môn thống nhất, không chia thành phân môn.

  2/. Nó quán triệt các tư tưởng của toán học hiện đại và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của học sinh tiểu học.

  3/. Các kiến thức kỹ năng của môn toánở tiểu học được hình thành chủ yếu bằng thực hành, luyện tập và thường xuyên được ôn tập, củng cố, phát triển, vận dụng trong học tập và trong đời sống.

  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC I/. Phương pháp dạy học toán :

  1/. Là cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm đạt được các mục tiêu dạy học toán.

  2/. Là sự vận dụng một các hợp lý các PPDH.

  3/. Phải lựa chọn thích hợp các PPDH.

  II/. Phương pháp dạy học toán ở tiểu học :

  1/. Là sự vận dụng các PPDH toán cho phù hợp với mục tiêu, nội dung, các điều kiện dạy học ở tiểu học.

  2/. Giáo viên phải vận dụng linh hoạt các phương pháp Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Gợi mở – Vấn đáp, Giảng giải – Minh họa . . .

  3/. Các phương pháp dạy học toán nêu trên rất cần đối với học sinh tiểu học.

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

  I/. Phương pháp trực quan :

  1/. Phương pháp trực quan trong dạy học toán ở tiểu học :

  1.1/. Giáo viên tổ chức,hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp trên các hiện tượng, sự vật cụ thể.

  1.2/. Là quá trình kết hợp giữa cái cụ thể và cái trừu tượng.

  1.3/. Sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học toán ở tiểu học là việc làm rất cần thiết.

  2/. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp Trực quan trong dạy học toán ở tiểu học :

  2.1/. Có các phương tiện trực quan phù hợp với từng giai đoạn học tập toán của học sinh tiểu học.

  2.2/. Sử dụng đúng lúc, đúng mức độ các đồ dùng dạy học toán.

  2.3/. Chuyển dần, chuyển kịp thời các phương tiện trực quan từ dạng cụ thể sang dạng trừu tượng hơn.

  2.4/. Không lạm dụng phương pháp trực quan.

  II/. Phương pháp Thực hành – Luyện tập :

  1/. Phương pháp Thực hành – Luyện tập trong dạy học toán ở tiểu học.

  1.2/. Được sử dụng thường xuyên trong dạy học toán ở tiểu học.

  2/. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp Thực hành – Luyện tập trong dạy học toán ở tiểu học :

  2.1/. Phải chuẩn bị chu đáo nội dung Thực hành – Luyện tập.

  2.2/. Tăng cường hoạt động Thực hành – Luyện tập và cần tạo điều kiện để học sinh được Thực hành – Luyện tập nhiều.

  III/. Phương pháp Gợi mở – Vấn đáp :

  1/. Phương pháp Gợi mở – Vấn đáp trong dạy học toán ở tiểu học :

  1.1/. Là phương pháp dạy học không trực tiếp có sử dụng hệ thống các câu hỏi.

  1.2/. Nó rất cần thiết và rất thích hợp với các dạng bài học toán ở tiểu học.

  2/. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp Gợi mở – Vấn đáp trong dạy học toán ở tiểu học :

  2.1/. Xây dựng hệ thống các câu hỏi gợi mở.

  2.2/. Mỗi câu trả lời của học sinh đều cần được đánh giá hoặc nhận xét, bổ sung ngắn gọn.

  2.3/. Phải sử dụng đúng lúc, đúng mức phương pháp và khuyến khích học sinh tự đặt ra câu hỏi.

  IV/. Phương pháp Giảng giải – Minh họa :

  1/. Phương pháp Giảng giải – Minh họa trong dạy học toán ở tiểu học :

  1.1/. Dùng lời nói để giải thích tài liệu toán có kết hợp với các phương tiện trực quan.

  1.2/. Dùng phương pháp này để dạy học kiến thức mới và hướng dẫn học sinh ôn tập…

  Chú ý : Giáo viên nên hạn chế phương pháp Giảng giải – Minh họa vì phương pháp này đặt học sinh ở tình trạng thụ động, ít phát huy được tính tích cực trong học tập toán của học sinh. Khi cần Giảng giải – Minh họa thì giáo viên nên nói gọn, rõ ràng và càng ở lớp dưới thì càng phải Giảng giải ít, minh họa nhiều, kết hợp Giảng giải – Minh họa với Gợi mở – Vấn đáp.

  2/. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp Giảng giải – Minh họa trong dạy học toán ở tiểu học :

  2.1/. Cần dự đoán và lựa chọn những nội dung bắt buộc phải Giảng giải – Minh họa. Giảng giải phải thật đơn giảng, ngắn gọn, chuẩn bị sẵn các tài liệu để minh họa.

  2.2/. Giảng giải – Minh họa cho cá nhân, cho một nhóm học sinh hay cho cả lớp.

  MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHỦ YẾU ĐỂ LỰA CHỌN VÀ VẬN DỤNG HỢP LÝ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

  I/. Sự cần thiết phải xác định các nguyên tắc lựa chọn và vận dụng hợp lý các phương pháp dạy học toán ở tiể học :

  1/. Phương pháp nào cũng rất cần thiết và có đóng góp nhất định vào quá trình dạy học toán ở tiểu học.

  2/. Việc lựa chọn, phối hợp, vận dụng hợp lý các PPDH ở từng tiết dạy học toán cụ thể đều có những đặc điểm riêng, không thể áp dụng một cách máy móc, đồng loạt.

  II/. Một số nguyên tắc chủ yếu để lưa chọn và vận dụng hợp lý các phương pháp dạy học toán ở tiểu học :

  1/. Kết hợp dạy học toán với giáo dục.

  2/. Đảm bảo tính khoa học và tính vừa sức.

  3/. Đảm bảo tính trực quan và tính tích cực, tự giác.

  4/. Đảm bảo tính hệ thống và tính vững chắc.

  5/. Đảm bảo cân đối giữa học và hành, kết hợp dạy học với ứng dụng trong đời sống.

  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN NHẰM TÍCH CỰC HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

  I/. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học :

  1/. Tình hình đổi mới kinh tế và xã hội của đất nước đang diễn ra.

  2/. Mục tiêu đào tạo của nhà trường có điều chỉnh.

  3/. Đặc điểm của các lối dạy học cũ có sự mất cân đối rõ rệt giữa hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

  II/. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học :

  1/. Giáo viên phải là người tổ chức và hướng dẫn hoạt động của học sinh, mọi học sinh đều hoạt động học tập để phát triển năng lực của cá nhân.

  3/. Đổi mới PPDH toán là một quá trình lâu dài, nó gắn bó chặt chẽ với đổi mới mục tiêu, nội dung, cơ sở vật chất, các trang thiết bị, đào tạo giáo viên và chỉ đạo đánh giá . . . của môn học.

  III/. Một số hình thức tổ chức hướng dẫn hoạt động học tập toán theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học :

  1/. Học cá nhân (học ở trên lớp ).

  2/. Học theo nhóm.

  3/. Học theo lớp.

  4/. Trò chơi học tập.

  5/. Hoạt động thực hành ở ngoài lớp học.

  6/. Hoạt động ngoại khóa về toán.

  Dương Quang Bình @ 21:20 05/01/2013

  Số lượt xem: 3156

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Câu Trả Lời Nhiệm Vụ Vấn Đáp Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
 • Hướng Dẫn Chuyển Qua Lại 4 Chế Độ Tvi/ Ahd/ Cvi/ Cvbs Trên Camera Hikvision
 • Cài Đặt Và Sử Dụng Đầu Ghi Questek Qtx Seri 6100 Ahd
 • Cài Đặt Và Sử Dụng Đầu Ghi Ahd Vantech
 • 5 Mẹo Tuyệt Vời Giúp Giảm Đến 81% Cpm Cho Facebook Video Ad!
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Phương Pháp Dạy Học Toán Ở Tiểu Học trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100