Đề Xuất 6/2023 # Chương Trình Cử Nhân Và Chương Trình Sau Đại Học Khác Nhau Ra Sao? # Top 12 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # Chương Trình Cử Nhân Và Chương Trình Sau Đại Học Khác Nhau Ra Sao? # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương Trình Cử Nhân Và Chương Trình Sau Đại Học Khác Nhau Ra Sao? mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tìm kiếm Chương trình Cấp bằng Thạc sĩ /Tiến sĩ Tìm kiếm Chương Trình Cấp bằng Cử Nhân

Là sinh viên quốc tế, bạn muốn tìm chương trình cử nhân đại học chất lượng cao hoặc chương trình hậu đại học tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn. Khi tìm các trường đại học Hoa Kỳ, bạn nên biết rằng có rất nhiều điểm khác biệt quan trọng giữa các chương trình “cử nhân” và chương trình “hậu đại học”.

Tôi biết rằng các chương trình cử nhân cho phép sinh viên lấy bằng cao đẳng và bằng cử nhân và chương trình hậu đại học đưa đến bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra còn những khác biệt gì khác?

Đáp: Một số khác biệt thật quan trọng là:

Chương trình cử nhân có tính cách tổng quát hơn. Các chương trình này bao gồm các khóa học giáo dục tổng quát với nhiều môn học không thuộc chương trình hậu đại học. Chương trình hậu đại học rất chuyên môn và trình độ cao cấp hơn các chương trình cử nhân rất nhiều.

Các lớp trong chương trình cử nhân thường đông sinh viên hơn và sinh viên không được nhiều chú ý cá nhân. Trong các chương trình hậu đại học, sinh viên làm việc mật thiết với giáo sư, thường là làm việc với từng giáo sư riêng.

Trong khi một số chương trình cử nhân đòi hỏi sinh viên phải làm một dự án tốt nghiệp trong năm thứ tư, hoặc một công trình tương tự nào đó, sinh viên hậu đại học thiên về nghiên cứu nhiều hơn. Các chương trình cao học và tiến sĩ cũng có một số môn học tại lớp nhưng việc thực hiện công trình nghiên cứu và biện hộ nghiên cứu là mục tiêu chính yếu của phần lớn các chương trình hậu đại học. Các bài thi trong chương trình cử nhân thường chỉ giới hạn trong phạm vi của từng môn học, trong khi đó các chương trình hậu đại học có thêm những bài thi toàn diện quan trọng.

Trong lúc đang theo học chương trình cử nhân, sinh viên có thể đổi ngành học và chuyển sang trường khác tương đối dễ dàng. Việc này khó hơn rất nhiều cho sinh viên đang theo chương trình hậu đại học vì các chương trình hậu đại học rất chuyên môn. Một thí dụ là chương trình hậu đại học về tâm lý học giữa các trường đại học có thể khác nhau rất nhiều.

Show More

Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Khác Chương Trình Cũ Ở Điểm Nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và 27 Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông mới có một số điểm kế thừa và nhiều điểm khác so với chương trình giáo dục hiện hành.

Cụ thể, chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa chương trình hiện hành một số điểm sau:

Thứ nhất, về mục tiêu giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục được xây dựng trên quan điểm coi mục tiêu giáo dục phổ thông là giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mĩ.

Thứ hai, về phương châm giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa các nguyên lí giáo dục nền tảng như “Học đi đôi với hành”, “Lí luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và xã hội”.

Thứ ba, về nội dung giáo dục, bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học – công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức nền tảng của các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.

Thứ tư, về hệ thống môn học, trong chương trình mới, chỉ có một số môn học và hoạt động giáo dục mới hoặc mang tên mới là: Tin học và Công nghệ, Ngoại ngữ, Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở; Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp Trung học phổ thông; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Việc đổi tên môn Kĩ thuật ở cấp tiểu học thành Tin học và Công nghệ là do chương trình mới bổ sung phần Tin học và tổ chức lại nội dung phần Kĩ thuật.

Tuy nhiên, trong chương trình hiện hành, môn Tin học đã được dạy từ lớp 3 như một môn học tự chọn. Ngoại ngữ tuy là môn học mới ở cấp tiểu học nhưng là một môn học từ lâu đã được dạy ở các cấp học khác; thậm chí đã được nhiều học sinh làm quen từ cấp học mầm non.

Ở cấp Trung học cơ sở, môn Khoa học tự nhiên được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành vật lí, hóa học, sinh học và khoa học Trái Đất; môn Lịch sử và Địa lí được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành lịch sử, địa lí.

Học sinh đã học môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học, không gặp khó khăn trong việc tiếp tục học các môn này. Chương trình hai môn học này được thiết kế theo các mạch nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên dạy đơn môn hiện nay nên cũng không gây khó khăn cho giáo viên trong thực hiện.

Hoạt động trải nghiệm hoặc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cả ba cấp học cũng là một nội dung quen thuộc vì được xây dựng trên cơ sở các hoạt động giáo dục tập thể như chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các hoạt động tham quan, lao động, hướng nghiệp, thiện nguyện, phục vụ cộng đồng,… trong chương trình hiện hành.

Thứ năm, về thời lượng dạy học, tuy chương trình mới có thực hiện giảm tải so với chương trình hiện hành nhưng những tương quan về thời lượng dạy học giữa các môn học không có sự xáo trộn.

Thứ sáu, về phương pháp giáo dục, chương trình mới định hướng phát huy tính tích cực của học sinh, khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thụ một chiều.

Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phổ biến và chỉ đạo áp dụng nhiều phương pháp giáo dục mới (như mô hình trường học mới, phương pháp bàn tay nặn bột, giáo dục STEM,…); do đó, hầu hết giáo viên các cấp học đã được làm quen, nhiều giáo viên đã vận dụng thành thạo các phương pháp giáo dục mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới có gì khác so với chương trình hiện hành:

Thứ nhất, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được xây dựng theo định hướng nội dung, nặng về truyền thụ kiến thức, chưa chú trọng giúp học sinh vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn.

Theo mô hình này, kiến thức vừa là “chất liệu”, “đầu vào” vừa là “kết quả”, “đầu ra” của quá trình giáo dục. Vì vậy, học sinh phải học và ghi nhớ rất nhiều nhưng khả năng vận dụng vào đời sống rất hạn chế.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kì vọng. Theo cách tiếp cận này, kiến thức được dạy học không nhằm mục đích tự thân.

Nói cách khác, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành các công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức đã học.

Quan điểm này được thể hiện nhất quán ở nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

Thứ hai, Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành có nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả học sinh; việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ngay cả ở cấp trung học phổ thông chưa được xác định rõ ràng.

Chương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học và chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

Thứ ba, trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, sự kết nối giữa chương trình các cấp học trong một môn học và giữa chương trình các môn học chưa chặt chẽ; một số nội dung giáo dục bị trùng lặp, chồng chéo hoặc chưa thật sự cần thiết đối với học sinh phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông mới chú ý hơn đến tính kết nối giữa chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học và giữa chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học. Việc xây dựng Chương trình tổng thể, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, đặt cơ sở cho sự kết nối này.

Thứ tư, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thiếu tính mở nên hạn chế khả năng chủ động và sáng tạo của địa phương và nhà trường cũng như của tác giả sách giáo khoa và giáo viên.

Chương trình giáo dục phổ thông mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

Chương Trình Esl Là Gì?

DU HỌC TIẾNG ANH Ở PHILIPPINES, Kinh nghiệm học tiếng Anh

TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH ESL LÀ GÌ?

GIẢI ĐÁP KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH ESL

📌 Để hiểu được chương trình ESL là gì, thì chúng ta phải biết ESL là viết tắt của từ gì? Đó là English as a Second Language Programs – chương trình học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, dành cho những bạn nói tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

Chương trình ESL cho phép bạn học cả bốn kỹ năng của tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt là kỹ năng nói sẽ được học nhiều và nâng cao xen kẽ với các kỹ năng khác trong quá trình học.

Các khóa học ESL đều giảng dạy môn học như đàm thoại, văn phạm, đọc, nghe, hiểu, viết và từ vựng tiếng Anh. Để học ESL tốt, một trong những yếu tố quan trọng nhất là môi trường nói tiếng Anh 24/7 để có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn du học Philippines để trau dồi ESL

Chương trình học ESL sẽ tạo điều kiện tối đa cho người học khi được học tập theo từng cấp độ phù hợp với khả năng của bản thân người học.

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH ESL?

📌 Khóa học ESL giành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên muốn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để có thể chuẩn bị cho các trình độ nâng cao như cao đẳng, đại học.

Dành cho những bạn dùng tiếng Anh để đi du lịch hay người đi làm cũng có thể tham gia học các khóa giao tiếp ESL này.

Các khóa học ESL đều chia ra các dạng học thuật chuyên sâu, thương mại hay giao tiếp thông thường để phù hợp với mục tiêu học tiếng Anh của từng bạn. Ngoài các khóa ESL cho thanh thiếu niên và người lớn, các phụ huynh cũng có thể đăng ký cho con nhỏ các khóa học ESL Junior dành cho trẻ em.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESL

📌 Tham gia các khóa học tiếng Anh ESL giúp bạn:

Tăng khả năng truyền đạt tiếng Anh, nói rõ ràng và mạch lạc hơn.

Phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết.

Nâng cao và mở rộng các kỹ năng về độ hiểu, đàm thoại, phát âm và từ vựng

Học các khóa ESL nền tảng để có thể dễ dàng nâng điểm số vào các kỳ thi nâng cao hơn như TOEIC, TOEFL hay IELTS trong tương lai.

Tăng sự hiểu biết của các bạn học viên về văn hóa và phong tục của nước bạn theo học.

Có cơ hội giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế. Tăng khả năng nghe tiếng Anh với các cách sử dụng tiếng Anh từ nhiều nước khác nhau.

07 ƯU ĐIỂM NỔI BẬT KHI HỌC ESL TẠI PHILIPPINES SO VỚI VIỆT NAM

Được học tập tại các trường dạy tiếng anh ở Philippines chuyên nghiệp cho cả châu Á. Bạn học tập và sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường, được phục vụ trọn gói: ăn, ngủ, giặt ủi,..Nhiệm vụ của học viên chỉ là tập trung vào học tập để đạt kết quả tốt nhất.

👉 Trường Anh ngữ CELLA: https://eduphil.com.vn/truong-anh-ngu-cella/

👉 Trường Anh ngữ E-room: https://eduphil.com.vn/truong-anh-ngu-e-room-lc-tieng-anh-gia-re-nhat-philippines/

Lớp học 1: 1 (1 thầy dạy 1 trò), lớp học nhóm ( từ 2-6 học viên). Ở Việt Nam đa phân các lớp ESL có quy mô 18~25 bạn. Trong khi đó tại Philippines một ngày bạn được học tối thiểu 4 tiết 1:1 và 4 tiết nhóm ( tối đa 8 bạn/ lớp). Thời gian học tối thiểu 8h/ ngày. Một tháng học tại Philippines có thời gian bằng 01 năm ở Việt Nam.

Có tổ chức các lớp học chuyên sâu để tăng kỹ năng nói tiếng Anh của học viên như Survival English, Pronunciation & Accent Training, và Speak Up…

Kết hợp giữa việc học tiếng Anh và du lịch Philippines – đất nước của hàng ngàn hòn đảo xinh đẹp. Việc thay đổi môi trường sẽ giúp bạn có động lực mới trong học tập.

Môi trường sinh viên quốc tế tối thiểu 10 quốc gia. Bạn sẽ vừa học tập vừa có cơ hội giao lưu văn hoá với bạn bè thế giới. Trên hết đó là cơ hội tiếp xúc của chất giọng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc hay thậm chí là Nga, Đức, Ả Rập,…

Chi phí học tiếng Anh tại Philippines và chi phí sinh hợp rẻ bằng 1/2 Singapore và 1/4 ở châu Âu. Chi phí trọn gói dao động từ 30~40 triệu/ tháng. Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết như học phí; tiền phòng ký túc xá, tiền ăn 3 bữa/ ngày, dịch vụ dọn phòng và giặt ủi, v…v.

Bên cạnh đó, các trường còn ưu ái dành tặng học bổng du học Philippines cho các học viên, đặc biệt là học viên Việt Nam để mở rộng thị trường.

Công Ty Tư Vấn Du Học EDUPHIL

☎️ Hotline: 028.71099972 – 0937.585.385

📩 Email : marketing@eduphil.com.vn

😍 Mách bạn những bí quyết để du học ESL tại Philippines cực hiệu quả [Top 03 cách du học Philippines giá rẻ] [Review du học tiếng anh Philippines độc quyền từ Eduphil]

[Có nên học tiếng Anh ở Philippines không?]

Chương Trình Can Thiệp Hàng Đầu

ABA là phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ phổ biến và được coi là hiệu quả nhất hiện nay. Một vài chuyên gia còn nhận định rằng, ABA là tiêu chuẩn vàng cho các chương trình trị liệu trẻ tự kỷ. Vậy phương pháp ABA cho trẻ tự kỷ là gì và tiến hành ra sao?

Phương pháp ABA là gì?

ABA hay phân tích hành vi ứng dụng là phương pháp sử dụng các kỹ thuật và nguyên tắc để mang lại sự thay đổi có ý nghĩa và tích cực trong hành vi của trẻ tự kỷ. Cơ sở của phương pháp can thiệp trẻ tự kỷ này là hành vi được củng cố (phần thưởng) sẽ lặp lại thường xuyên hơn hành vi đã bị bỏ qua hoặc bị phạt. ABA được thực hiện theo 3 bước:

Ứng dụng (Applied)- các nguyên tắc được ứng dụng cho những hành vi quan trọng mang tính xã hội.

 Hành vi (Behavioral) – dựa trên các lý thuyết khoa học về hành vi.

 Phân tích (Analysis) – sự tiến bộ được lượng hóa và từ đó có những thay đổi về can thiệp.

ABA không chỉ điều chỉnh hành vi trẻ tự kỷ mà còn được thiết kế để dạy kỹ năng cho trẻ, từ các kỹ năng đơn giản như: Tắm rửa, mặc quần áo, cho tới những khía cạnh phức tạp như tương tác xã hội. ABA được điều chỉnh và cá nhân hóa tùy theo kỹ năng, nhu cầu, hứng thú, sở thích và điều kiện gia đình.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: ABA cải thiện hiệu quả khả năng nhận thức, ngôn ngữ, hành vi trẻ tự kỷ một cách rõ rệt. Chỉ những người được đào tạo bài bản để trở thành người trị liệu mới sử dụng phương pháp này. Đặc biệt hơn, trị liệu bằng phương pháp ABA có thể được dùng trong các cấu trúc bài học trên lớp và những tình huống hàng ngày như ăn tối trong gia đình hay sân chơi ở khu phố.

Mục đích của phương pháp ABA cho trẻ tự kỷ

Mục tiêu chung và cuối cùng của phương pháp ABA là giúp trẻ tự kỷ hình thành các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, từ đó hướng đến trẻ có thể sống độc lập.

Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn tự kỷ nhưng nếu thực hiện đúng và tuân thủ nguyên tắc, ABA sẽ cải thiện tối đa các hành vi của trẻ mà cha mẹ có thể thấy được. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, với một chương trình can thiệp tập trung, 1 nhà trị liệu – 1 trẻ và có thời lượng trung bình 40 giờ/tuần, áp dụng ít nhất trong vòng 2 năm, trẻ tự kỷ có thể khôi phục được một số kỹ năng đã mất và có khả năng học gần như trẻ bình thường.

Các bước tiến hành phương pháp ABA

Ngay khi bắt đầu chương trình can thiệp theo ABA, trẻ sẽ được đánh giá để kiểm tra những kỹ năng đã có và chưa có. Sau đó, nhà trị liệu sẽ lên kế hoạch mục tiêu trị liệu đối với từng cá nhân và dựa theo kết quả đánh giá ban đầu. Nội dung trị liệu tiến hành theo từng buổi nhằm cải thiện các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, bao gồm giao tiếp, xã hội, kiến thức, tự chăm sóc, vận động… Những kỹ năng này thường được chia nhỏ thành các phần và sắp xếp theo trình tự phát triển, phụ thuộc khả năng đáp ứng của trẻ để thay đổi. 

Sau khi hoàn thành tốt một kỹ năng hay nhiệm vụ được giao, nhà trị liệu sẽ đưa ra phần thưởng cho trẻ để củng cố việc đó.

Ví dụ: Dạy trẻ học đánh răng:

Đầu tiên nên chia thành từng bước nhỏ:

– Để bàn chải đánh răng ngay ngắn.

– Đứng thẳng trước bồn rửa.

– Lấy nước vào cốc.

– Lấy bàn chải đánh răng ra.

– Cho kem vào bàn chải.

– Uống một ít nước.

– Nhổ nước ra.

– Cho bàn chải đánh răng vào miệng.

– Chải mặt ngoài cùng, sau đó chuyển sang mặt trên và mặt sau của răng.

– Súc lại với nước.

– Lau miệng.

– Để bàn chải đánh răng lại chỗ cũ.

Mỗi bước cần làm mẫu và nói rõ ràng để trẻ nắm bắt.

Mỗi lần trẻ làm đúng hãy khen thưởng trẻ bằng những phần quà nhỏ.

Trước khi bắt đầu bước mới, phải nhắc lại những kiến thức cũ cho trẻ.

Kết hợp ABA và sản phẩm hỗ trợ giúp cải thiện ngôn ngữ, hành vi của trẻ tự kỷ

Dù được coi là một phương pháp chuẩn cho các chương trình can thiệp trẻ tự kỷ nhưng ABA cũng có những ưu nhược điểm riêng. Với ABA, trẻ có thể học được nhiều kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống bởi nó được chia thành những phần nhỏ, đơn giản, dễ nhớ và dễ thực hiện tại nhà hoặc trường học. Tuy nhiên, phương pháp này cần rất nhiều thời gian để thực hiện (30 – 40 giờ/tuần) và không giúp trẻ đáp ứng với hoàn cảnh mới.

Hiểu được những khó khăn của cha mẹ khi dạy trẻ tự kỷ, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm giúp tăng cường trí não, nuôi dưỡng hệ thần kinh khỏe mạnh, hỗ trợ trẻ học tập tốt hơn. Và đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Não Khang.

Sản phẩm là sự kết hợp của 8 thành phần đem đến công dụng:

– Tăng cường dẫn truyền thần kinh: Đinh lăng (thành phần chính), coenzyme Q10, natri succinate có tác dụng tăng dẫn truyền thần kinh, kích thích não bộ hoạt động, tăng phản ứng của cơ thể với các yếu tố bên ngoài. Nhờ đó, não bộ sẽ tiếp nhận kích thích và phản xạ thông tin tốt hơn, phát triển ngôn ngữ, cải thiện khả năng nhận thức, tư duy, tập trung, chú ý.

– Tăng cường tuần hoàn máu lên não: Ngoài đinh lăng, Vương Não Khang còn chứa thăng ma, ginkgo biloba giúp tăng tuần hoàn máu, cung cấp oxy cho não hoạt động, kích thích phát triển trí tuệ và ngôn ngữ tốt hơn.

– Cung cấp các dưỡng chất: Các thành phần như taurine, vitamin B6, acid folic… giúp cung cấp dinh dưỡng, tăng năng lượng cho tế bào não, đồng thời chống lại tác hại của gốc tự do.

Là sản phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn tự kỷ đầu tiên và duy nhất hiện nay, Vương Não Khang đã đồng hành cùng hàng nghìn cha mẹ trong quá trình can thiệp cho trẻ, rút ngắn thời gian trị liệu, cải thiện các kỹ năng còn khiếm khuyết. Sản phẩm đã được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung Ương với kết quả gần 90% cha mẹ nhận định Vương Não Khang có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị tự kỷ, khả năng ngôn ngữ tốt hơn, trẻ thực hiện được nhu cầu, cảm xúc phù hợp, giảm cáu gắt, ăn vạ.

Chi tiết về nghiên cứu của Vương Não Khang bạn có thể xem TẠI ĐÂY.

Trong bối cảnh có rất nhiều sản phẩm được quảng bá hỗ trợ cho trẻ có các rối loạn phát triển như: Tự kỷ, chậm nói, tăng động giảm chú ý… nhưng chuyên gia cho rằng, cha mẹ nên tìm hiểu thật kỹ và chọn lựa sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi công ty uy tín, nghiên cứu khoa học, được trao tặng các giải thưởng danh giá do người tiêu dùng bình chọn, cũng như thực tế đã sử dụng hiệu quả giúp việc hỗ trợ và bổ sung cho trẻ đạt hiệu quả tối ưu nhất. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Não Khang là một trong số ít sản phẩm đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí này.

Chia sẻ của mẹ đã cho con dùng Vương Não Khang

Để biết thêm thông tin về chị Phương, bạn hãy đọc TẠI ĐÂY.

Đánh giá của chuyên gia

Bên cạnh đó, nhãn hàng Vương Não Khang còn có chương trình tiết kiệm chi phí cho người sử dụng: “Tích điểm – Nhận quà” với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, khi mua 6 hộp sản phẩm Vương Não Khang, khách hàng sẽ nhận được 1 hộp miễn phí, tiết kiệm 15%.

Nếu bạn còn có câu hỏi về trẻ tự kỷ hoặc muốn mua sản phẩm Vương Não Khang, xin vui lòng để lại thông tin hoặc gọi điện đến Tổng đài miễn cước 18006214 hoặc Hotline (Zalo/Viber): 0917212364 để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Thu Hương

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương Trình Cử Nhân Và Chương Trình Sau Đại Học Khác Nhau Ra Sao? trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!