Đề Xuất 5/2022 # Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Nhằm Hình Thành Những Biểu Tượng Về Hình Khối Cho Trẻ 5 6 Tuổi # Top Like

Xem 12,870

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Nhằm Hình Thành Những Biểu Tượng Về Hình Khối Cho Trẻ 5 6 Tuổi mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,870 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nghiên Cứu Khoa Học: Phương Pháp Tự Học
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng Trong Giáo Dục
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng
 • Viết Phần Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Cho Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Y Học
 • Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Filetype Pdf
 • TRƯỜNG MẦM NON SUỐI TRAI

  TÊN ĐỀ TÀI

  TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH

  NHỮNG BIỂU TƯỢNGVỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

  Người hướng dẫn:

  Người thực hiệN

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài .

  2. Mục đích nghiên cứu .

  3. Giả thuyết khoa học .

  4. Nhiệm vụ nghiên cứu .

  5. Khách thể nghiên cứu .

  6. Giới hạn đề tài .

  7. Phương pháp nghiên cứu .

  8. Đóng góp của đề tài .

  9. Địa bàn nghiên cứu .

  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN

  I/ Cơ sở lý luận .

  II/ Hoạt động vui chơi và sự hình thành biểu tượng hình khối cho trẻ mẫu

  giáo lớn .

  II/ Tổ chức trò chơi học tập .

  CHƯƠNG II :

  THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP

  NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI .

  I/ Vài nét về trường Mầm non Sơn ca

  II/ Tổ chức khảo sát thực trạng.

  III/ Thực trạng về việc tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu

  tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn .

  CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP

  NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI

  CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN .

  I/ Mục đích, nội dung, nguyên tắc xây dựng trò chơi học tập và cách thực

  hiện .

  II/ Hệ thống trò chơi học tập .

  III/ Thực nghiệm tổ chức một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu

  tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn

  1. Tổ chức thực nghiệm .

  2.Tiến hành thực nghiệm .

  3. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm .

  4. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo .

  5. Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm .

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAMKHẢO

  A- PHẦN MỞ ĐẦU

  I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

  1. Cơ sở khoa học :

  Chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là công việc vô cùng quan

  trọng. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã

  chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất

  to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính

  trong những năm đầu của cuộc đời con người , những can thiệp khi trẻ còn nhỏ

  có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. ngày nay

  giáo dục mầm non đang phát triển thro hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút

  thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục

  mầm non. các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, , tổ

  chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công

  tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm

  non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học.

  Chúng ta đang sống và làm việc trong những năm đầu của thế kỷ XXI.

  Với sự thay đổi về cơ bản, cơ cấu xã hội để tiếp thu một nền văn minh phát triển

  cao. Đó là nền văn minh trí tuệ, trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Con

  người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố

  quyết định thắng lợi của sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

  Trong nền văn minh ấy, trình độ phát triển cao cùng với sự bùng nổ thông tin

  đòi hỏi con người phải tích cực nhận thức về thế giới xung quanh và cải tạo thế

  giới .

  Một xã hội phát triển như vậy nó đòi hỏi con người phải có những phẩm

  chất, nhân cách phù hợp, đặc biệt phải tích cực nhận thức để cải tạo thế giới và

  cải tạo chính mình. Đảng đã chỉ rõ vai trò của ngành giáo dục ” Đầu tư cho giáo

  dục là đầu tư cho tương lai ” .

  Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,

  giáo dục mầm non có một vị trí rất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển

  toàn diện nhân cách của con người. Có thể nói sự phát triển nhân cách nói chung

  và kết quả học tập ở trường phổ thông, đặc biệt là ở lớp 1 phụ thuộc khá lớn vào

  tính tích cực nhận thức của trẻ ở lứa tuổi mầm non .

  Trong quá trình giáo dục trẻ em, việc hình thành những biểu tượng toán

  học sơ đẳng cho trẻ có vai trò quan trọng. Thông qua dạy trẻ làm quen với biểu

  tượng toán sẽ giúp trẻ hình thành phát triển năng lực, trí tuệ như cảm giác tư

  duy, ngôn ngữ đồng thời bồi dưỡng và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ, tưởng

  tượng .

  Ngoài ra dạy trẻ làm quen với toán còn nhằm chuẩn bị cơ sở về kiến thức

  và năng lực để giúp trẻ nhận thức được các kiến thức của môn toán ở lớp 1 .

  Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo, hoạt động chơi là

  quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt

  động độc lập , tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo .

  Qua trò chơi trẻ rèn luyện được tính độc lập, sáng tạo của trẻ. Trò chơi

  toán học là một dạng của trò chơi học tập. Trẻ giải quyết nhiệm vụ học tập dưới

  hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái làm trẻ dễ dàng vượt qua những khó khăn

  trở ngại nhất định. Trẻ tiếp nhận nhiệm vụ học tập như là nhiệm vụ chơi. Trong

  một chừng mực nào đó trò chơi học tập vừa là phương tiện dạy học vừa là hình

  thức dạy học cho trẻ. Trò chơi toán học giúp trẻ phát triển các nét, các phầm

  chất của tính cách, các tư duy toán học, tính độc lập, thông minh, linh hoạt, sáng

  tạo của trẻ .

  Ở trường mầm non các cô giáo dạy trẻ làm quen với biểu tượng toán bằng

  nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau, trong đó trò chơi được coi là phương

  tiện riêng biệt không thể thiếu được trong quá trình hình thành các biểu tượng

  ban đầu cho trẻ. Trò chơi học tập được coi là phương tiện, là con đường thuận

  lợi hình thành những biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi bởi

  chất vui chơi học tập độc đáo của nó .

  * Cơ sở thực tế :

  Ở một số trường mầm non nhất là các trường ở vùng nông thôn, vùng sâu,

  vùng xa việc hình thành các biểu tượng về khối cho trẻ mầm non còn rất hạn

  chế. Giáo viên chưa thấy vai trò và vị trí của nó trong việc dạy học, chưa nắm

  được các biện pháp tổ chức các trò chơi Toán học. Các tiết học tổ chức theo

  khuôn mẫu cứng nhắc, trẻ ghi nhớ một cách thụ động không phát huy được tính

  tích cực cho trẻ, trẻ tiếp thu bài chậm, mệt mỏi không thích hoạt động ảnh

  hưởng không nhỏ đến khả năng học Toán ở lớp 1 sau này. Để chấm dứt tình

  trạng này chúng ta là những người giáo viên mầm non phải chuẩn bị cho trẻ

  hiểu biết về môn Toán, cần phải cải tiến các tiết học xây dựng sáng tạo các trò

  chơi học tập cho phù hợp với nội dung tiết học, môn học. Tổ chức tốt trò chơi

  nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ, giúp trẻ 5 – 6 tuổi tiếp

  thu bài tốt hơn, giờ học sôi nổi, ít căng thẳng phù hợp với nhận thức của trẻ.

  Giúp trẻ mẫu giáo có những hiểu biết đầy đủ, có những tri thức và kỹ năng cần

  thiết để bước vào lớp 1 .

  – Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài :

  ” Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình

  khối cho trẻ 5 – 6 tuổi ” .

  2. Mục đích nghiên cứu:

  ” Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình

  khối cho trẻ 5 – 6 tuổi ” .

  3. Giả thuyết khoa học :

  a) Chất lượng hiệu quả của việc hình thành những biểu tượng về hình

  khối cho trẻ phụ thuộc vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của cô giáo

  mầm non. Nếu các trò chơi học tập được thiết kế dựa vào nội dung của các tiết

  học toán và việc tổ chức trò chơi hấp dẫn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của

  trẻ thì trò chơi học tập sẽ góp phần tích cực trong việc hình thành những biểu

  tượng về hình khối cho trẻ 5-6 tuổi giúp trẻ học tập thoải mái hơn, hiệu quả hơn.

  b) Tôi cho rằng việc hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ

  mẫu giáo lớn có thể phát huy trong trò chơi toán học nếu có những biện pháp

  dạy trẻ hợp lý.

  4. Nhiệm vụ nghiên cứu:

  4.1. Hệ thống một số vấn đề lý luận về tổ chức trò chơi học tập và sự hình

  thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn.

  4.2. Điều tra thực trạng tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

  ở một số trường mầm non .

  4.3. Xây dựng một số trò chơi học tập và tổ chức thực hiện nhằm hình

  thành cho trẻ những biểu tượng hình khối cho trẻ 5-6 tuổi.

  4.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức trò chơi

  học tập cho trẻ .

  5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu:

  5.1 Đối tượng nghiên cứu:

  Hình thành những biểu tượng hình khổi cho trẻ 5-6 tuổi .

  5.2 Khách thể nghiên cứu:

  Nghiên cứu trên 41 trẻ mẫu giáo lớn trường mầm Suối trai.

  6. Giới hạn của đề tài:

  Tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm hình thành những

  biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Suối trai.

  Số trẻ tham gia : 41 trẻ .

  Số cô tham gia : 3 cô .

  7. Phương pháp nghiên cứu :

  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận về trò chơi học tập hình thành những

  biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi .

  7.2. Phương pháp quan sát tự nhiên để xác định thực trạng việc tổ chức

  các trò chơi học tập ở trường mầm non Suối trai .

  7.3. Phương pháp trò chuyện để phỏng vấn giáo viên và học sinh mẫu

  giáo lớn .

  7.4.Phương pháp thực nghiệm :

  Tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình

  khối cho trẻ nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học .

  7.5 Phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu điều tra và thực

  nghiệm .

  8. Đóng góp của đề tài :

  Đề tài này thể hiện sự quan tâm thiết thực đến trẻ em, tôn trọng quyền trẻ

  em đó là ” Quyền được sống và phát triển, quyền được học hành, tiếp thu nền

  giáo dục tiến bộ, được hưởng nền văn hoá của dân tộc mình ” .

  Theo tinh thần công ước Quốc tế và quyền trẻ em mà Nhà nước Việt Nam

  đã phê chuẩn .

  Trên cơ sở tiếp thu và vận dụng những thành tựu liên ngành. Đề tài góp

  phần làm sáng tỏ tính đúng đắn của các vấn đề lý luận về học tập và vui chơi

  của trẻ em, về phương châm ” Học mà chơi, Chơi mà học ” trong trường mầm

  non, làm phong phú hơn cách hiểu, cách nhìn “Trẻ em hiện đại” trong giáo dục

  mẫu giáo .

  Đề tài dựa vào quan điểm giáo dục trẻ em phát triển toàn diện dựa vào

  chương trình dạy trẻ hoạt động với bộ môn Toán và dựa vào đặc điểm sinh lý trẻ

  em để xây dựng những trò chơi học tập phản ánh những nội dung cơ bản của tiết

  học “Toán” đề tài góp phần nhỏ vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng

  cao hiệu quả các tiết học “Toán” làm cho giờ học sôi nổi, hấp dẫn, trẻ học tập

  say mê không mệt mỏi .

  9. Địa bàn nghiên cứu:

  Đề tài này được nghiên cứu ở địa bàn xã suối trai – Trường Mầm non Suối trai.

  B – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN :

  * Tóm lại : Biểu tượng của trẻ phát triển từ sự phản ánh hoà nhập chưa rõ

  ràng, chưa có sự tách biệt đến sự phản ánh có tính chất chia nhỏ, thông hiểu và

  có sự phân loại các đối tượng theo các dấu hiệu đặc trưng bên ngoài .

  Biểu tượng của trẻ ngày càng phong phú, mềm dẻo hơn. Bên cạnh các

  biểu tượng về các sự vật riêng rẽ, các biểu tượng chung về một nhóm các sự vật

  giống nhau bắt đầu giữ vai trò quan trọng ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn .

  Căn cứ vào sự phát triển biểu tượng của trẻ như trên có thể đưa ra các chỉ

  số để theo dõi sự phát triển biểu tượng về thế giới xung quanh nói chung và biểu

  tượng về kích thước của trẻ nói riêng khi sử dụng trò chơi học tập .

  1.3 : Những đặc điểm cơ bản về biểu tượng của trẻ mẫu giáo :

  + Biểu tượng của trẻ mẫu giáo mang tính trực quan hình tượng rõ rệt .

  – Các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ khi được cô giáo hướng dẫn tri

  giác kỹ lưỡng thì trẻ nhớ lại một cách sinh động, rõ ràng những đặc điểm mà

  người lớn ít để ý đến thì trẻ lại chú ý đến và ghi nhớ tốt, một đặc điểm nổi bật là

  ở trẻ mẫu giáo tài liệu trực quan do trẻ ghi nhớ tốt hơn so với tài liệu bằng ngôn

  ngữ. Tính chính xác và biểu tượng tăng lên rất nhiều khi dựa vào các phương

  tiện trực quan .

  + Biểu tượng của trẻ mẫu giáo được hình thành trong hoạt động một cách

  tự phát, chủ yếu mang tính không chủ định. Những điều làm trẻ hấp dẫn, thích

  thú gắn với hoạt động của trẻ thường giúp trẻ hình thành biểu tượng dễ dàng hơn

  là lý thuyết xa rời hoạt động .

  + Đến tuổi mẫu giáo lớn, trí nhớ có chủ định đã hình thành và phát triển

  cho nên những biểu tượng được hình thành bởi trí nhớ có chủ định bắt đầu nảy

  nở ở lứa tuổi mẫu giáo lớn. Với những đặc điểm riêng độc đáo của trẻ, muốn trẻ

  có biểu tượng đầy đủ, chính xác về một đối tượng nào đó, ta cần cho trẻ tích cực

  hoạt động với đối tượng đó. Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào các trò

  chơi hấp dẫn. Đây là biện pháp tích cực thúc đẩy trẻ nỗ lực ý trí nhằm ghi nhớ,

  giữ lại biểu tượng một cách chính xác phong phú và có hệ thống .

  1.4. Nhiệm vụ, nội dung hình thành biểu tượng về hình khối của trẻ

  mẫu giáo lớn :

  * Nhiệm vụ :

  + Hình thành cho trẻ các biểu tượng về hình khối vật chất và các mối

  quan hệ của chúng với nhau .

  + Bồi dưỡng phát triển khả năng quan sát, tri giác có chủ định, rèn một số

  thao tác tư duy như so sánh, phân tích tổng hợp và làm chính xác phong phú

  ngôn ngữ cho trẻ .

  * Nội dung :

  – Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ về hình khối – các mặt – các cạnh bằng kỹ

  năng so sánh đặt cạnh nhau (hay lăn hình, lăn khối đặt chồng lên nhau … )

  – Dạy trẻ biết sử dụng đúng các từ diễn đạt các mối quan hệ về hình khối .

  – Dạy trẻ thao tác đo lường đơn giản – đo các cạnh của hình khối, biết sử

  dụng phép đo để so sánh kích thước, chiều rộng, hẹp của vật .

  1.5. Đặc điểm về sự hình thành biểu tượng về hình khối của trẻ mẫu

  giáo lớn :

  – Trẻ em nhận biết về hình khối của các vật là nhờ có sự tham gia tích cực

  của các giác quan mà chủ yếu là thị giác và xúc giác, sau đó dùng tiếng nói để

  khái quát những nhận biết về hình khối, khả năng nhận biết (cảm thụ) hình khối

  vật ở các khoảng cách khác nhau và trong các vị trí khác nhau gọi là hệ số cảm

  thụ. Hệ số cảm thụ về kích thước của vật tăng theo kinh ngiệm của trẻ và nhờ có

  sự tác động của nhà giáo dục. Trẻ ở lứa tuổi khác nhau thì khả năng nhận biết về

  hình dạng của vật cũng khác nhau.

  – Trẻ mẫu giáo lớn có khả năng phân biệt ba chiều kích thước (dài – rộng cao) của vật, biết lựa chọn các vật theo chiều dài hoặc chiều rộng. Tuy nhiên trẻ

  rất khó phân tích chiều cao của vật. Vì vậy trong quá trình dạy trẻ, giáo viên

  phải dạy trẻ phân biệt và so sánh các thông số kích thước khác nhau, đồng thời

  giúp trẻ hiểu nghĩa các từ dài hơn, ngắn hơn, dài, ngắn.

  – Trong quá trình phân biệt thông số về hình dài, các chuyển động của tay

  dọc theo thông số hình khối đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ phân biệt

  chính xác các thông số hình khối này.

  Hình khối của nhiều vật được trẻ đánh giá bằng mắt, ban đầu để tiến hành

  so sánh hình khối của các vật bằng các hành động thực tiễn dần dần trẻ tiến hành

  bằng mắt kích thước của nhiều vật có xung quanh trẻ. Sự so sánh bằng mắt hình

  khối của vật được hình thành trên cơ sở các thao tác thực hành so sánh hình

  dạng và thị giác dường như chứa đựng và khái quát những biện pháp thao tác

  thực tiễn ở trẻ. Vì vậy sự ước lượng kích thước của các vật bằng mắt đóng vai

  trò quan trọng và trở thành đối tượng dạy học cho trẻ.

  Quá trình nghiên cứu cho thấy khả năng ước lượng kích thước bằng mắt

  phát triển cùng với lứa tuổi trẻ.

  Tuy nhiên việc dạy trẻ các biện pháp, các thủ thuật ước lượng kích thước

  bằng mắt vô cùng quan trọng. Cần dạy trẻ biết cách chọn và sử dụng vật mẫu

  như một ước lượng hình khối và lúc đó vật mẫu trở thành mắt xích trực tiếp của

  sự so sánh.

  Tổ chức cho trẻ tiếp xúc với các sự vật hiện tượng, dạy trẻ biết tri giác để

  tích luỹ những kinh nghiệm.

  – Phát triển ngôn ngữ là rất cần thiết để hình thành biểu tượng toán học

  nói chung và biểu tượng về hình hoặc khối nói riêng một cách chính xác và có

  hệ thống cho trẻ.

  Củng cố biểu tượng đã có trong điều kiện mới, trong vui chơi và trong

  sinh hoạt hàng ngày.

  2. Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo và sự hình thành biểu tượng về

  kích thước cho trẻ.

  2.1 Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo:

  Như chúng ta đã biết hoạt động học tập là hoạt động của sự biến đổi chính

  chủ thể của hoạt động này. Đây chính là mục đích của hoạt động học tập. Đối

  tượng của hoạt động học tập là hệ thống tri thức, khái niệm kỹ năng, kỹ xảo,

  chuẩn mực, lối sống, hành vi, động cơ của hoạt động học tập.

  Hoạt động học tập không phải là hoạt động tự do, tự nguyện mà mang

  tính chất bắt buộc.

  Ở lứa tuổi mẫu giáo hoạt động học tập chưa thể đầy đủ được, mà sẽ hình

  thành dần ở tuổi học sinh phổ thông, nhưng trong nhiều hoạt động đặc biệt là

  hoạt động vui chơi ở trẻ mẫu giáo đã xuất hiện những yếu tố của hoạt động học

  tập.

  Trong cuộc sống hàng ngày trẻ tiếp thu được một lượng thông tin đáng kể

  về thế giới xung quanh do trẻ trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy và sờ thấy. Nghe

  người lớn kể chuyện hoặc qua phim ảnh nhờ đó thế giới biểu tượng của trẻ ngày

  càng phong phú và làm nảy sinh tính ham hiểu biết ở trẻ. Nhiều trẻ em đã quan

  tâm đến nguyên nhân của những hiện tượng muôn màu, muôn vẻ và mối quan

  hệ của chúng trong thế giới tự nhiên, trong đời sống xã hội.

  Tuy vậy tính ham hiểu biết của trẻ mẫu giáo vẫn chưa đủ để đảm bảo thái

  độ sẵn sàng học tập, tiếp thu tri thức một cách có hệ thống trong các môn học.

  Để hình thành những hứng thú bền vững và nảy sinh những kỹ năng hoạt

  động trí tuệ chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông. Trong truờng mẫu giáo cô

  giáo dạy trong các hình thức có tổ chức đặc biệt gọi là “Tiết học” đó là khoảng

  thời gian nhất định được tăng dần theo lứa tuổi.

  Mẫu giáo bé : 15 – 20 phút

  Mẫu giáo nhỡ : 20 – 25 phút

  Mẫu giáo lớn : 25 – 30 phút

  “Tiết học” trong trường mầm non thường mang tính tổng hợp, “tiết học”

  hiện nay ở trường mầm non gọi là “hoạt động học tập” và lấy trò chơi (đặc biệt

  là trò chơi học tập) làm phương pháp chủ yếu nhằm tiếp thu một lĩnh vực văn

  hoá nào đó chứ không phải lĩnh hội của môn khoa học khác với “tiết học”. ở

  trường phổ thông, một hình thức dạy học có tổ chức chặt chẽ, có những yêu cầu

  nghiêm ngặt về việc tiếp thu tri thức, còn ‘tiết học” ở trường mầm non được tổ

  chức linh hoạt mang tính tổng hợp hơn, trong đó trò chơi học tập giữ một vai trò

  vô cùng quan trọng.

  Trong “tiết học”, chủ yếu thông qua các trò chơi học tập, niềm hứng thú

  với các lĩnh vực tự nhiên, xã hội có khả năng xuất hiện ở hầu hết trẻ em mẫu

  giáo. Trong tiết học cô giáo đã giúp trẻ bắt đầu tiếp cận với quy luật chung của

  sự vật và hiện tượng xung quanh. Dần dần trẻ nhận thấy rằng chính hoạt động

  học tập là con đường dẫn tới những khám phá kỳ diệu ấy.

  – Lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động học tập tuy chưa đạt tới dạng chính thức

  nhưng đã xuất hiện những yếu tố cần thiết cho việc học tập. Việc tổ chức trò

  chơi có định hướng cùng với tổ chức các tiết học vừa sức và phù hợp với đặc

  điểm phát triển của trẻ sẽ làm thúc đẩy yếu tố của hoạt động học tập được nảy

  sinh một cách thuận lợi, chuẩn bị tốt cho trẻ học tập ở trường phổ thông.

  2.2 Tổ chức tự học “Toán” cho trẻ mẫu giáo lớn :

  Việc tổ chức dạy trẻ trên tiết học có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy trẻ

  làm quen với toán. Nhằm hệ thống hóa chính xác hóa các biểu tượng, những

  kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ. Phát triển khả năng chú ý có chủ định, rèn

  luyện và phát triển các thao tác tư duy, khả năng phân tích so sánh tổng hợp,

  khái quát hoá phát triển ngôn ngữ và tính tích cực, tự giác, chủ động trong học

  tập góp phần hoàn thiện và phát triển năng lực quan sát thúc đẩy sự ham hiểu

  biết của trẻ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Bản Dành Cho Bác Sĩ Lâm Sàng
 • Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Và Phát Triển Công Nghệ
 • Tài Liệu Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
 • Bài Giảng Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
 • Bài Mẫu Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Nhằm Hình Thành Những Biểu Tượng Về Hình Khối Cho Trẻ 5 6 Tuổi trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100