Đề Xuất 5/2022 # Kết Cấu (Cấu Trúc) Của Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Hoàn Chỉnh # Top Like

Xem 8,514

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Cấu (Cấu Trúc) Của Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Hoàn Chỉnh mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,514 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Thiết Kế Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Y Khoa Thống Kê Ứng Dụng Và Phân Tích Số Liệu
 • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế Và Cách Làm Đề Tài Nghiên Cứu
 • Phương Pháp Chung Nghiên Cứu Khoa Học Vận Dụng Trong Lĩnh Vực Kiến Trúc
 • Tổng Hợp Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Về Kế Toán
 • 57754

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  4. Giả thuyết nghiên cứu
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6. Phương pháp nghiên cứu
  7. Phạm vi nghiên cứu
  • Chương 1: Cơ sở lý luận
  • Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu
  • Chương 3: Kết quả nghiên cứu

  II. Cách soạn thảo văn bản, hình thức trình bày của một đề tài nghiên cứu khoa học

  * Hình thức trình bày

  • Đề tài trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, chú thích chính xác, đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị cụ thể.
  • Sử dụng phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trái: 3,5 cm; lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 3cm và lề phải: 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Không chèn các tít, tiêu đề, tên đề tài ở đầu hoặc cuối mỗi trang văn bản. Không gạch chân các cụm từ cần nhấn mạnh hoặc các tiểu mục của đề tài. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.
  • Đề tài hoàn thiện, được đóng thành quyển, bìa giấy mầu. Toàn văn nội dung đề tài và trang bìa phụ được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).
  • Tóm tắt đề tài phải trung thực với nội dung đề tài, trình bày từ 10 -14 trang in trên giấy 2 mặt, kích thức bằng ½ tờ giấy khổ A4. Phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 11 dãn dòng Exactly 17; lề trái,lề trên,lề dưới và lề phải đều là 2cm.

  * Chương, mục, tiểu mục

  • Các chương được ghi bằng chữ số Arập, dưới chương là các mục gồm hai chữ số, dưới mục là nhóm tiểu mục gồm 3 chữ số, dưới nhóm tiểu mục là các tiểu mục gồm 4 chữ số. Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. Tên các mục, tiểu mục cần ngắn gọn, rõ ràng, tường minh, không hiểu theo nhiều nghĩa. Không để tên tiểu mục ở dòng cuối cùng của trang văn bản. Cuối mỗi mục, tiểu mục không có dấu chấm.
  • Quy định kích thước (theo font chữ unicode) của các chương, mục, tiểu mục được thể hiện trong Bảng 1.

  * Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

  Cấu trúc chi tiết của một đề tài nghiên cứu khoa học

  Tên đề tài

  • Tên đề tài nên viết ngắn gọn nhưng nêu được vấn đề cơ bản cần giải quyết
  • Không nên ghi tên đề tài quá dài và chứa đựng quá nhiều mục tiêu
  • Nên bắt đầu tên đề tài bằng danh động từ. Ví dụ: nghiên cứu, triển khai, áp dụng, xây dựng, soạn thảo…

  Tên tác giả

  • Trả lời câu hỏi: Vì sao lại nghiên cứu vấn đề này?

   + Khách quan: Lý luận và thực tiễn

   + Chủ quan: Thực trạng nơi tác giả nghiên cứu, nhu cầu, hứng thú,trách nhiệm của tác giả khi nghiên cứu vấn đề đó

  • Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  • Trả lời câu hỏi: Nghiên cứu để làm gì? Nhằm vào việc gì? Để phục vụ cho điều gì?
  • Đây là cái đích mà đề tài nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.
  • Là bản chất của sự vật, hay hiện tượng cần xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu

  b. Khách thể nghiên cứu

  • Nghiên cứu cái gì?
  • Là những hiện tượng thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài

  4. Giả thuyết nghiên cứu

  • Nghiên cứu ai?
  • Những cá nhân, nhóm xã hội chứa đựng vấn đề cần nghiên cứu
  • Giả định về kết quả của vấn đề nghiên cứu
  • Giả thuyết có thể coi là những dự đoán có căn cứ khoa học về những đặc điểm, bản chất, mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng được nghiên cứu hay dự đoán về kết quả nghiên cứu

  Xây dựng trên cơ sở mục đích đã xác định. Hướng đến giải quyết những công việc cụ thể và là thành phần của mục đích nghiên cứu.

  • Làm rõ cơ sở lý luận
  • Nghiên cứu thực tiễn: phù hợp với nội dung nghiên cứu thực tiễn của đề tài
  • Kết luận, kiến nghị, giải pháp thực hiện

  Trình bày các phương pháp nghiên cứu mà ta sử dụng. Có thể sử dụng các phương pháp sau:

  • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
  • Phương pháp quan sát
  • Phương pháp điều tra (phỏng vấn, trưng cầu ý kiến, phiếu điều tra…)
  • Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động (nghiên cứu bài tập, bài kiểm tra của học sinh…)
  • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  • Phương pháp thống kê toán học
  • Phương pháp phân tích tổng hợp

  Đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong phạm vi nhất định về mặt thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.

  Xác định một cách rõ ràng hơn về đối tượng, khách thể, địa bàn, thời gian nghiên cứu ( giới hạn lại)

  Phần nội dung

  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

  1.2. Các khái niệm cơ bản

  1.3. Các đặc điểm cơ bản của đối tượng và khách thể nghiên cứu

  Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu

  2.1 Khảo sát thực trạng

  • Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, cấu trúc bảng hỏi
  • Triển khai điều tra như thế nào, xử lý thống kê như thế nào
  • Mẫu nghiên cứu

  2.2. Nguyên nhân của thực trạng

  2.3. Giải pháp thực hiện

  Chương 3: Kết quả nghiên cứu

  3.1. Tiến hành thực nghiệm

  3.2. So sánh kết quả thực nghiệm

  3.3. Đưa ra nhận định đánh giá

  Kết luận và khuyến nghị

  • Tóm tắt nội dung
  • Biện pháp triển khai áp dụng vào thực tiễn
  • Khuyến nghị, đề xuất hướng phát triển đề tài
  • Tên tác giả, tên tài liệu (chữ nghiêng), nhà xuất bản, năm xuất bản, trang;

   Ví dụ: TS. Phạm Lộc, Đơn giản bởi vì nó không phức tạp, NXB PLB, 2013, Trang 1208

  • Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng; khối tiếng Việt sắp xếp trước.

  Phụ lục

  • Nếu tác giả thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • Phân Loại Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương Pháp Học Tập Và Nghiên Cứu Khoa
 • Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Logic Học Và Phương Pháp Học Tập, Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2022
 • Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Filetype Pdf
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Cấu (Cấu Trúc) Của Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Hoàn Chỉnh trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100