Đề Xuất 2/2023 # Khác Nhau Giữa Much Và Many # Top 2 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 2/2023 # Khác Nhau Giữa Much Và Many # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Khác Nhau Giữa Much Và Many mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lựa chọn MUCH hay MANY là tuỳ thuộc vào danh từ mà nó đề cập đến.

Cả much và many đều là từ hạn định (determiner) và đều mang nghĩa là “rất nhiều” hoặc “với số lượng lớn”. Tuy giống nhau về nghĩa, cách sử dụng hai từ lại khác nhau.

Định nghĩa Much và một số ví dụ

Much được dùng với danh từ không đếm được như tea, sugar, water, air, rice, knowledge, beauty, anger, fear, love, money,…Khi sử dụng much, danh từ phải ở dạng số ít.

VD: How much cheese is left? (Lượng phô mai còn lại là bao nhiêu?)

I haven’t got much change. (Tôi không thay đổi gì nhiều).

How much effort does it take? (Cần bao nhiêu nỗ lực cho việc này?)

Don’t spend too much time on the internet! (Đừng tốn quá nhiều thời gian sử dụng internet).

How much farther to walk? (Còn phải đi bộ bao xa nữa?)

How much homework must I do? (Tôi cần phải làm lượng bài tập về nhà là bao nhiêu?)

There is much concern about drug addiction in the US. (Có rất nhiều lo ngại với việc nghiện chất kích thích tại Mỹ).

How much milk is in the bottle? (Lượng sữa trong chai như thế nào?)

Is there much unemployment in that area? (Thất nghiệp trong khu vực này như thế nào?)

Much thường đứng sau “so”, “too” hay “as” trong câu khẳng định:

VD: They get too much trouble! (Bọn họ gặp quá nhiều rắc rối!)

You put too much sugar in the coffee! (Bạn bỏ quá nhiều đường vào ly cà phê rồi đấy!)

I have so much work to do! (Tôi có quá nhiều việc phải làm!)

Định nghĩa Many và một số ví dụ

Many được dùng với danh từ đếm được như book, idea,dog,car,…Khi sử dụng many, danh từ phải ở dạng số nhiều.

VD: How many animals are there? (Có bao nhiêu con vật ở đây?)

How many balls can you carry? (Bạn có thể mang theo bao nhiêu trái banh?)

Many children get good marks in this semester. (Rất nhiều trẻ đạt được điểm tốt trong học kỳ này)

How many cars can you see? (Bạn nhìn thấy bao nhiêu chiếc xe?)

There are many challenges that lie ahead. (Có rất nhiều thách thức đang ở phía trước.)

Bạn chỉ có thể dùng many với danh từ không đếm được trong trường hợp đề cập đến loại hoặc sử dụng một đơn vị đo lường đếm được khác.

VD: How many blades of grass are there? (Có bao nhiêu nhánh cỏ?)

How many pieces of cake did you eat? (Bạn đã ăn bao nhiêu miếng bánh?)

How many planks of wood are there? (Có bao nhiêu tấm gỗ ở đây?)

Tóm lại

Điểm khác biệt lớn giữa much và many là much sử dụng với danh từ không đếm được còn many sử dụng với danh từ đếm được

Source: https://www.eslbuzz.com/the-difference-between-much-and-many-in-english/

Phân Biệt Much Và Many

1. Sự khác nhau

Much được dùng với danh từ không đếm được; many được dùng với danh từ đếm được số nhiều. Ví dụ: I haven’t got much time. (Tôi không có nhiều thời gian.) I don’t know many of your friends. (Tôi không biết nhiều bạn bè của anh.)

2. much/many + danh từ: không có of

Chúng ta không dùng of sau much/many khi không có những từ hạn định khác (ví dụ: mạo từ hoặc sở hữu từ). Ví dụ: She didn’t eat much breakfast. (Cô ấy không ăn sáng nhiều.) KHÔNG DÙNG: chúng tôi of breakfast. There aren’t many large glasses left. (Không còn nhiều cốc lớn.) KHÔNG DÙNG: chúng tôi of large glasses left.

Tuy nhiên, much of có thể đứng trước tên riêng và địa danh. Ví dụ: I’ve seen too much of Howard recently. (Gần đây tôi gặp Howard nhiều quá.) Not much of Denmark is hilly. (Đan Mạch không có nhiều đồi gò.)

3. Much/many of + từ hạn định + danh từ 

Trước các từ hạn định (như a, the, my, this) và đại từ, chúng ta dùng much of và many of. Ví dụ: How much of the house do you want to paint this year? (Bao nhiêu phần ngôi nhà anh muốn sơn trong năm nay?) I won’t pass the exam: I’ve missed too many of my lessons. (Tôi sẽ thi trượt mất, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều bài giảng.) How many of you are there? (Có bao nhiêu người trong số các bạn ở đó?)

4. Many/much khi không có danh từ

Chúng ta có thể lược bỏ danh từ sau much hoặc many nếu nghĩa đã rõ ràng. Ví dụ: You haven’t eaten much. (Anh không ăn nhiều.) Did you find any mushrooms? ~ Not many. (Cậu có tìm thấy nấm không? ~ Không nhiều.)

Chú ý much và many chỉ được dùng như trên khi đã lược bỏ danh từ. Ví dụ: There wasn’t much (food). (Không có nhiều đồ ăn.) KHÔNG DÙNG: The food wasn’t much. (vì không thể nói The food wasn’t much food.)

Many thường không đứng một mình với nghĩa chỉ ‘nhiều người’. Ví dụ: Many people think it’s time for a change. (Nhiều người nghĩ đã đến lúc thay đổi.) NGHE TỰ NHIÊN HƠN: Many think…

5. Không dùng trong mệnh đề xác định

Trong văn phong thân mật, không trang trọng, chúng ta dùng much và many chủ yếu trong các câu hỏi và câu phủ định. Trong hầu hết các mệnh đề khẳng định, much và many thường không hay được dùng (đặc biệt là much), thay vào đó chúng ta dùng các từ và nhóm từ khác. Ví dụ: How much money have you got? ~ I’ve got plenty. (Anh có bao nhiêu tiền? ~ Tôi có nhiều.) KHÔNG DÙNG: I’ve got much. He’s got lots of men friends, but he doesn’t know many women. (Anh ấy có nhiều bạn là con trai nhưng anh ấy lại không quen biết nhiều bạn gái.) NGHE TỰ NHIÊN hơn là: He’s got many men friends… Did you buy any clothes? ~ Yes, lots. (Đã mua được bộ quần áo nào chưa? ~ Rồi, nhiều.) KHÔNG DÙNG: Yes, many.

Trong văn phong trang trọng, much và many được dùng thông dụng hơn trong mệnh đề khẳng định. Ví dụ: Much has been written about unemployment. In the opinion of many economists… (Có rất nhiều bài đã viết về thất nghiệp. Theo quan điểm của nhiều nhà kinh tế học…)

Far và long (=a long time – một thời gian dài) được dùng chủ yếu trong câu hỏi và mệnh đề phủ định.

6. Sau so, as, và too

So much/many, as much/many, và too much/many nghe khá tự nhiên trong mệnh đề khẳng định. Ví dụ: There was so much traffic that it took me an hour to get home. (Có rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường đến nỗi tôi phải mất tận một tiếng mới về đến nhà.) I play as much tennis as I can. (Tôi chơi nhiều tennis nhất có thể.) You make too many mistakes. (Anh phạm quá nhiều sai lầm.)

7. Much dùng như trạng từ

Chúng ta có thể dùng much như trạng từ trong câu hỏi và mệnh đề phủ định. Ví dụ: Do you work much at weekend? (Anh có làm việc nhiều vào cuối tuần không?) I don’t travel much these days. (Gần đây tôi không đi du lịch nhiều.)

Chúng ta cũng có thể dùng much trước dạng so sánh hơn của tính từ và trạng từ trong mệnh đề khẳng định cũng như trong câu hỏi và phủ định. Ví dụ: She’s much older than her brother. (Cô ấy hơn em trai cô ấy nhiều tuổi.) I don’t drive much faster than you. (Tôi không lái xe nhanh hơn anh là mấy.)

Much có thể đứng trước một số động từ diễn tả niềm vui sướng, yêu thích và những nghĩa tương tự, trong câu khẳng định, câu hỏi và phủ định, đặc biệt là trong văn phong trang trọng. Ví dụ: I much appreciate your help. (Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh.) We much prefer the country to the town. (Chúng tôi thích sống ở nông thôn hơn ở thành thị  nhiều.) I didn’t much enjoy the concert. (Chúng tôi không thích buổi hòa nhạc này lắm.)

Very much có thể dùng trong mệnh đề khẳng định như một trạng từ, nhưng thường không đứng trước danh từ. Hãy so sánh: I very much like your new hairstyle. (trạng từ) (Em rất thích kiểu tóc mới của chị.) Thank you very much.  (trạng từ) (Cảm ơn anh rất nhiều.) There’s a whole lot of water coming under the door. (trước danh từ) (Có rất nhiều nước chảy tràn vào cửa.) KHÔNG DÙNG: There’s very much water coming…

Phân Biệt So Much Và So Many

Sự khác nhau giữa so much và so many cũng giống như sự khác nhau giữa much và many. So much được dùng với danh từ không đếm được, so many được dùng với danh từ số nhiều. Ví dụ: I had never seen so much food in my life. (Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn như thế này trong đời.) She had so many children that she didn’t know what to do. (Cô ấy có nhiều con đến nỗi không biết phải làm gì.)KHÔNG DÙNG: … so much children…

Chúng ta dùng so, chứ không dùng so much, để bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ. Ví dụ: You’re so beautiful. (Em thật đẹp.)KHÔNG DÙNG: You’re so much beautiful.

Nhưng so much được dùng trước hình thức so sánh hơn. Ví dụ: She’s so much more beautiful now. (Giờ cô ấy xinh hơn nhiều.)

2. So much/many không có danh từ

Chúng ta có thể lược bỏ danh từ sau so much/many nếu nghĩa đã rõ ràng. Ví dụ: I can’t eat all that meat – there’s so much! (Tôi không thể ăn hết chỗ thịt này – quá là nhiều!) I was expecting a few phone calls, but not so many. (Tôi đã mong có một vài cuộc gọi nhưng không nhiều như thế.)

3. So much như trạng từ

So much có thể dùng như trạng từ. Ví dụ: I wish you didn’t smoke so much. (Em ước anh đừng hút thuốc quá nhiều.)

4. Cấu trúc đặc biệt với so much

Chúng ta có thể dùng not so chúng tôi hay not so chúng tôi để làm cho ý nghĩa sáng tỏ, đúng đắn. Ví dụ: It was n’t so much his appearance I liked as his personality. (Không phải là tôi thích vẻ ngoài của anh ấy mà là thích tính cách của anh ấy.) It’s not so much that I don’t want to go, but I just haven’t got time. (Không hẳn là tôi không muốn đi mà là tôi không có thời gian.)

Trong phủ định và mệnh đề if, so much as có thể dùng với nghĩ ‘thậm chí’. Ví dụ: He didn’t so much as say thank you, after all we’d done for him. (Anh ta thậm chí còn không thèm nói cảm ơn sau những gì chúng tôi là đã làm cho anh ta.) If he so much as looks at another woman, I’ll kill him. (Thậm chí nếu anh ta ngó nghiêng đến một người phụ nữ khác, tôi sẽ giết anh ta.)

Sự Khác Nhau Giữa How Long Và How Many Times

How long…? được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian – bao lâu. Hãy xem các ví dụ sau:

‘How long have you been waiting?’ ‘Only for a minute or two.’ ‘How long have they been married?’ ‘Oh, for a very long time. More than 25 years.’ ‘How long will the concert last?’ ‘It should be over by ten o’ clock, I think.’ ‘How long was your stay in Malaysia?’ ‘The project lasted for two years, but I was there for two and a half years.’ ‘How long have you been living in this house?’ ‘For 12 years now, ever since my mother died.’ ‘How much longer can you stay?’ ‘Not much longer. For another ten minutes perhaps. I have to be home before midnight.’

Xin lưu ý cấu trúc này thường được dùng với giới từ ” for” hoặc ” since ” trong câu trả lời.

‘How long was the wedding dress?’ ‘It was very short, knee-length really.’ ‘I see you are growing your hair. How long do you want it to be?’ ‘Shoulder-length at least.’

Nếu bạn dùng cấu trúc câu How many times…?, bạn hỏi về con số cụ thể mỗi lần một việc gì xảy ra. Hãy xem các ví dụ sau:

‘ How many times have you read that book?’ ‘At least ten times. I really like it.’

‘How many times did you visit them last summer?’ ‘Almost every weekend.’ ‘How many times did the phone ring last night?’ ‘We must have had about twenty calls.’

‘How many times have I told you not to play football in the garden? ‘

Xin lưu ý cấu trúc How often…? thường được dùng thường xuyên hơn cấu trúc How many times...?

Khi bạn dùng cấu trúc này bạn hỏi một việc gì đó xảy ra thường xuyên như thế nào.

Không giống How many times…? vốn thường được dùng để nói tới những dịp trong quá khứ, How often …? được dùng để nói tới các tình huống trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hãy xem các ví dụ sau:

‘How often do you plan to play tennis this summer?’ ‘As often as possible. Every day, if I can.’ ‘How often will you visit your mother in hospital?’ ‘I shall try to visit at least once a week.’ ‘How often did you go to the cinema when you were young?’ ‘Every weekend, without fail. There was no television then.’ ‘How often do you go to the big supermarket to do your shopping?’ ‘Not very often. Perhaps once a month.’ ‘When you lived in London, how often did you go to the theatre?’ ‘We used to go three or four times a year – something like that.’

Bạn đang đọc nội dung bài viết Khác Nhau Giữa Much Và Many trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!