Đề Xuất 5/2022 # Skkn Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Vào Việc Dạy Học Môn Ngữ Văn Ở Trường Thpt(Áp Dụng Cụ Thể Vào Dạy Học Tác Phẩm # Top Like

Xem 8,910

Cập nhật nội dung chi tiết về Skkn Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Vào Việc Dạy Học Môn Ngữ Văn Ở Trường Thpt(Áp Dụng Cụ Thể Vào Dạy Học Tác Phẩm mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,910 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Và Bước Đầu Thực Nghiệm “dạy Học Dự Án” Vào Bộ Môn Lịch Sử
 • Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Trong Dạy Học Môn Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3
 • Tổ Chức Dạy Học Môn Kĩ Thuật Ở Tiểu Học Vận Dụng Phương Pháp Dự Án
 • Định Hướng Dạy Học Dự Án Môn Tin Học
 • Ứng Dụng Hiệu Quả Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Vào Môn Tin Học Tiểu Học Truong Tieu Hoc So 2 Hoai Tan Phan Duy Quoc Tin Hoc Docx
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  =====*****=====

  1

  * Nhược điểm: Có thể nói nhược điểm của phương pháp truyền thống là rất

  nhiều:

  – Người học càng ngày càng mất hứng thú học tập; hạn chế, thậm chí triệt tiêu sự

  sáng tạo, luôn thụ động ghi nhớ kiến thức máy móc. Thực tế cho thấy càng ngày

  học sinh càng không thích học môn Ngữ Văn. Nếu học chỉ là học thuộc để chống

  đối với các kì thi.

  – Kiến thức thu nhận từ các bài học không gắn với thực tế cuộc sống, không phát

  triển năng lực, kĩ năng sống…cho học sinh. Trong khi đây là mục tiêu quan trọng

  hàng đầu của giáo dục nói chung và việc dạy học môn Ngữ Văn trong nhà trường.

  – Phương pháp cũ cũng không đáp ứng được yêu cầu tích hợp, liên môn theo hướng

  đổi mới giáo dục hiện nay.

  2. Giải pháp mới cải tiến

  Sau một thời gian vận dụng phương pháp dạy học cũ, tôi và nhiều đồng nghiệp

  càng nhận ra những mặt hạn chế đã nêu. Với mong muốn cải tiến phương pháp để hiệu

  quả giảng dạy được tốt hơn, tôi đã tìm hiểu và nhận thấy cần phải tích cực hơn nữa

  trong việc vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học môn Ngữ Văn.

  Theo sự tìm hiểu về các phương pháp dạy học, dựa vào đặc thù bộ môn, tôi nhận thấy

  phương pháp phù hợp nhất, có khả năng khắc phục được hầu hết các nhược điểm của

  phương pháp truyền thống, có tính khả thi cao chính là phương pháp dạy học theo dự

  án.

  2.1. Khái quát về phương pháp dạy học theo dự án

  2.1.1. Khái niệm: Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó

  người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và

  thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học

  thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục

  đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình

  và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA.

  2.1.2 Đặc điểm của DHDA

  Trong các tài liệu về dạy học dự án có rất nhiều đặc điểm được đưa ra. Các nhà

  sư phạm Mỹ đầu thế kỷ 20 khi xác lập cơ sở lý thuyết cho PPDH này đã nêu ra 3 đặc

  điểm cốt lõi của DHDA: định hướng HS, định hướng thực tiễn và định hướng sản

  phẩm. Có thể cụ thể hoá các đặc điểm của DHDA như sau:

  2

  a. Phân loại theo chuyên môn

  – Dự án trong một môn học: trọng tâm nội dung nằm trong một môn học.

  – Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm ở nhiều môn khác nhau.

  – Dự án ngoài chuyên môn: Là các dự án không phụ thuộc trực tiếp vào các môn

  học, ví dụ dự án chuẩn bị cho các lễ hội trong trường.

  b. Phân loại theo sự tham gia của người học: dự án cho nhóm HS, dự án cá nhân.

  Dự án dành cho nhóm HS là hình thức dự án dạy học chủ yếu. Trong trường phổ

  thông còn có dự án toàn trường, dự án dành cho một khối lớp, dự án cho một lớp

  học

  c. Phân loại theo sự tham gia của GV: dự án dưới sự hướng dẫn của một GV, dự

  án với sự cộng tác hướng dẫn của nhiều GV.

  d. Phân loại theo quỹ thời gian:

  – Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2-6 giờ học.

  – Dự án trung bình: dự án trong một hoặc một số ngày (“Ngày dự án”), nhưng giới

  hạn là một tuần hoặc 40 giờ học.

  – Dự án lớn: dự án thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần (hay 40

  giờ học), có thể kéo dài nhiều tuần (“Tuần dự án”).

  e. Phân loại theo nhiệm vụ

  Dựa theo nhiệm vụ trọng tâm của dự án, có thể phân loại các dự án theo các

  dạng sau:

  – Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng.

  – Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, quá trình.

  – Dự án thực hành: có thể gọi là dự án kiến tạo sản phẩm, trọng tâm là việc tạo ra các

  sản phẩm vật chất hoặc thực hiện một kế hoạch hành động thực tiễn, nhằm thực hiện

  những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác.

  – Dự án hỗn hợp: là các dự án có nội dung kết hợp các dạng nêu trên.

  Các loại dự án trên không hoàn toàn tách biệt với nhau. Trong từng lĩnh vực chuyên

  môn có thể phân loại các dạng dự án theo đặc thù riêng.

  2.1.4. Tiến trình thực hiện DHDA

  Dựa trên cấu trúc chung của một dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế nhiều tác

  giả phân chia cấu trúc của dạy học theo dự án qua 4 giai đoạn sau: Quyết định, lập kế

  hoạch, thực hiện, kết thúc dự án. Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người

  4

  xây dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án. Giai đoạn 4 và 5 cũng

  thường được mô tả chung thành một giai đoạn (giai đoạn kết thúc dự án).

  2.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của dạy học theo dự án

  * Ưu điểm

  Các đặc điểm của DHDA đã thể hiện những ưu điểm của phương pháp dạy học này.

  Có thể tóm tắt những ưu điểm cơ bản sau đây của dạy học theo dự án:

  – Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội;

  – Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học;

  – Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm;

  – Phát triển khả năng sáng tạo;

  – Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp;

  – Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn;

  – Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc;

  – Phát triển năng lực đánh giá.

  * Nhược điểm

  – DHTDA không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính trừu

  tượng, hệ thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản

  – DHTDA đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy DHDA không thay thế cho PP thuyết

  trình và luyện tập, mà là hình thức dạy học bổ sung cần thiết cho các PPDH

  truyền thống.

  – DHTDA đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.

  Tóm lại DHDA là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy

  học định hướng vào người học, quan điểm dạy học định hướng hoạt động và quan

  điểm dạy học tích hợp. DHDA góp phần gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và

  hành động, nhà trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực làm

  việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần

  trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của người học.

  2.2. Ứng dụng cụ thể của phương pháp

  Dựa trên lí thuyết về phương pháp DHTDA, tôi đã ứng dụng trong nhiều bài

  dạy. Việc vận dụng phương pháp mới này được thể hiện bằng những việc làm cụ

  thể sau:

  6

  – Đề xuất được quy trình thiết kế dự án dạy học cho việc dạy học bộ môn Ngữ

  Văn.

  – Thiết kế được một số dự án dạy học từ các bài cụ thể trong chương trình.

  2.2.1. Quy trình thiết kế dự án dạy học bộ môn Ngữ Văn theo phương pháp DHDA.

  Chúng tôi đưa ra quy trình khái quát gồm 6 bước như sau:

  Bước 1:

  Xác định nội dung kiến thức có thể hình thành dự án

  Bước 2:

  Thiết lập dự án (xây dựng dự án sao cho phù hợp với

  nội dung và phù hợp với trình độ nhận thức, khả năng thực hiện của

  người học)

  Bước 3:

  Giao nhiệm vụ (Phân chia học sinh thành các nhóm,

  giao nhiệm vụ cho từng nhóm, yêu cầu về thời gian, đưa ra tiêu chí

  đánh giá cụ thể)

  Bước 4:

  Thực hiện dự án (Học sinh trực tiếp thực hiện dự án,

  GV là người hướng dẫn, đôn đốc và giúp đỡ khi cần thiết)

  Bước 5:

  Trình bày sản phẩm (Tổ chức buổi tổng kết để các

  nhóm báo cáo kết quả, sản phẩm)

  7

  2.2.2 Quy trình tổ chức dạy học văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” tích hợp

  nghị luận xã hội theo phương pháp DHDA

  Bước 1:

  Xác định nội dung kiến thức có thể hình thành dự án

  – So sánh kết quả thực tế với cái nhìn của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác

  phẩm để thấy được những giá trị sâu sắc của tác phẩm.

  – Viết bài thu hoạch theo yêu cầu của bài văn nghị luận về một hiện tượng đời

  sống.

  3) Lập kế hoạch đánh giá:

  – Phiếu đánh giá về tinh thần, thái độ làm việc.

  – Phiếu đánh giá về các kĩ năng làm việc: kĩ năng hợp tác nhóm, kĩ năng giao

  tiếp, kĩ năng khai thác thông tin, xử lí số liệu…

  – Phiếu đánh giá chất lượng nội dung công việc: Kết quả thu nhận, so sánh để

  nhận ra giá trị của tác phẩm, viết bài nghị luận xã hội hoàn chỉnh…

  Bước 3: Giao nhiệm vụ

  -Phân chia học sinh thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm (Chia nhóm

  dựa trên 2 nhiệm vụ: điều tra ở địa phương- Phạm vi xóm, làng; điều tra ở tập thể lớp)

  – Yêu cầu về thời gian: 2 tuần.

  – Công bố tiêu chí đánh giá cụ thể

  Bước 4: Thực hiện dự án

  – Học sinh trực tiếp thực hiện dự án:

  + Nhóm thực hiện nhiệm vụ 1: Về các xóm làng nơi cư trú, trực tiếp phỏng vấn

  người dân để lấy thông tin điền vào phiếu điều tra. Có thể tìm hiểu thêm thông qua

  trưởng xóm, hội phụ nữ, đoàn thanh niên…

  + Nhóm thực hiện nhiệm vụ 2: Phát phiếu điều tra tại lớp để các bạn tự điền

  thông tin. Chú ý không cần khai tên để thông tin khách quan.

  GV là người hướng dẫn, đôn đốc và giúp đỡ khi cần thiết

  Bước 5: Trình bày sản phẩm (Tổ chức buổi tổng kết để các nhóm báo cáo kết

  quả, sản phẩm)

  – Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo kết quả điều tra, cách xử lí, phân tích số liệu,

  rút ra ưu, nhược điểm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình đi điều tra của mình.

  – Các nhóm nhận xét về kết quả và quá trình điều tra của nhóm còn lại, từ đó

  rút kinh nghiệm cho mình

  – Các nhóm phản biện những kết luận của nhóm khác.

  – Mỗi cá nhân trong nhóm nộp bài viết về tình trạng bạo hành gia đình theo yêu

  cầu của bài văn nghị luận xã hội.

  9

  rất hứng thú với việc mở rộng kiến thức thực tế; thấy yêu môn Văn hơn vì nó thiết

  thực với cuộc sống hơn… Mỗi tiết học qua đi thật nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn

  hiệu quả với cả thầy và trò.

  – Về kiến thức: kết quả dự án thể hiện học sinh không chỉ nắm bắt được những

  nội dung kiến thức mà còn hiểu rộng hơn, sâu hơn nhiều vấn đề. Tự phát hiện và giải

  quyết các vấn đề trong nội dung kiến thức.

  – Kĩ năng sống của các em được nâng cao rõ rệt: Kĩ năng làm việc nhóm; kĩ

  năng giao tiếp; phương pháp xử lí tình huống, số liệu…

  – Đặc biệt, với những kiến thức được cung cấp theo phương pháp dạy học mới,

  học sinh sẽ dễ dàng áp dụng những gì từ tác phẩm văn chương vào trong thực tiễn

  cuộc sống, làm thay đổi khá nhiều những nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thái độ của

  các em với mong muốn làm cuộc sống này trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn.

  4. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

  – Sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi ở tất cả các trường THPT trên nhiều đối

  tượng học sinh khác nhau và ở các khu vực khác nhau. Đặc biệt, từ năm 2022, phân

  phối chương trình được xây dựng theo chuyên đề thì càng dễ vận dụng phương pháp

  dạy học này.

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN

  TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

  ĐINH THỊ NAM

  11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Mầm Non Hanoi Academy
 • Luận Văn: Phương Pháp Dạy Học Dự Án Trong Dạy Hóa Lớp 11, 9Đ
 • Luận Văn: Phương Pháp Dạy Học Dự Án Trong Dạy Hóa Học Lớp 10
 • Bí Quyết Dạy Toán Cho Trẻ Chuẩn Bị Vào Lớp 1
 • Một Số Giải Pháp Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Toán Lớp 1
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Skkn Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Vào Việc Dạy Học Môn Ngữ Văn Ở Trường Thpt(Áp Dụng Cụ Thể Vào Dạy Học Tác Phẩm trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100