Đề Xuất 6/2022 # So Sánh Hơn (Comparative) Trong Tiếng Anh # Top Like

Xem 6,138

Cập nhật nội dung chi tiết về So Sánh Hơn (Comparative) Trong Tiếng Anh mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,138 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất
 • So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất Của Tính Từ
 • Điểm Ngữ Pháp Quan Trọng Trong Tiếng Anh: Câu So Sánh Hơn.
 • Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 3
 • Câu So Sánh: So Sánh Hơn, Nhất, Bằng, Kém, Kép
 • So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

  So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

  Cấu trúc:

  Trong đó:

  • S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”
  • S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)
  • S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)
  • Axiliary V: trợ động từ
  • (object): tân ngữ
  • N (noun): danh từ
  • Pronoun: đại từ

  Ví dụ:

  – This book is thicker than that one.

  – They work harder than I do. = They work harder than me.

  So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

  Cấu trúc:

  Trong đó:

  Ví dụ:

  – He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

  – My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

  So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

  Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

  – Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

  Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

  + Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

  Là tính từ có nhiều hơn một âm tiết (trừ trường hợp 2 âm tiết của short adj) như: pcious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

  III. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

  Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

  1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

  2. Lana is…………… (old) than John.

  3. China is far ………… (large) than the UK.

  4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

  5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

  6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

  7. My Class is …………. (big) than yours.

  8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

  9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

  10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

  Đáp án

  Excercise 2: Chọn đáp án đúng

  1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari.

  2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?

  3. Are you a better/good job than your sister?

  4. My mom’s funny/funnier than your mom!

  5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

  6. Math is badder/worse than chemistry.

  7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

  8. Australia is far/further hotter than Ireland.

  9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

  10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

  Đáp án

  Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính từ và trạng từ sau

  Đáp án

  Excercise 4: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

  1. He is ……. singer I’ve ever met.

  A. worse B. bad C. the worst D. badly

  2. Mary is ……. responsible as Peter.

  A. more B. the most C. much D. as

  3. It is ……. in the city than it is in the country.

  A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

  4. He sings ……….. among the singers I have known.

  A. the most beautiful B. the more beautiful

  C. the most beautifully D. the more beautifully

  5. He is ……. student in my class.

  A. most hard-working B. more hard-working

  C. the most hard-working D. as hard-working

  6. The English test was ……. than I thought it would be.

  A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

  7. Physics is thought to be ……. than Math.

  A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

  8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

  A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

  9. She runs …… in my class.

  A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

  10. My house is ……. hers.

  A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

  11. My office is ……. away than mine.

  A. father B . more far C. farther D. farer

  12. Lana is ……. than David.

  A. handsome B. the more handsome

  C. more handsome D. the most handsome

  13. She did the test ……….. I did.

  A. as bad as B. badder than

  C. more badly than D. worse than

  14. A boat is ……. than a plane.

  A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

  15. Her new house is ……. than the old one.

  A. more comfortable B. comfortably

  C. more comfortabler D. comfortable

  16. Her sister dances ……….. than me.

  A. gooder B. weller C. better D. more good

  17. Her bedroom is ……. room in her house.

  A. tidier than B. the tidiest

  C. the most tidy D. more tidier

  18. This road is ……. than that road.

  A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

  19. She drives ……. Her brother.

  A. more careful than B. more carefully

  C. more carefully than D. as careful as

  20. It was ……. day of the year.

  A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

  Đáp án

  Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

  1. He is (clever) ……………………. student in my group.

  2. She can’t stay (long) chúng tôi 30 minutes.

  3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.

  4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

  5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.

  6. I’ll try to finish the job (quick)……………………..

  7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.

  8. Lan sings ( sweet ) chúng tôi Hoa

  9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.

  10. He runs ( fast )………………….of all.

  11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.

  12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?

  13. Carol sings as (beautiful) chúng tôi Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….

  14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.

  15. Your accent is ( bad ) chúng tôi mine.

  16. Hot dogs are (good) chúng tôi hamburgers.

  17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.

  18. French is considered to be (difficult) chúng tôi English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

  19. It’s the (large)……………………. company in the country.

  Đáp án

  1. the cleverest

  2. longer

  3. the best

  4. cleaner

  5. more expensive

  6. more quickly

  7. more dangerous

  8. more sweetly

  9. the most exciting

  10. the fastest

  11. the most popular

  12. the closest

  13. beautifully – most beautifully

  14. hotter

  15. worse

  16. better

  17. big – bigger

  18. more difficult – the most difficult

  19. largest

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Hơn Nhất (Superlative Form)
 • Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án
 • So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Toàn Bộ Cấu Trúc The More
 • So Sánh Trong Tiếng Anh : Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng “so Sánh Hơn” Và “so Sánh Nhất” Trong Tiếng Anh
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết So Sánh Hơn (Comparative) Trong Tiếng Anh trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×