Đề Xuất 6/2023 # Sự Khác Biệt Giữa “Might” Và “May”? # Top 14 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # Sự Khác Biệt Giữa “Might” Và “May”? # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sự Khác Biệt Giữa “Might” Và “May”? mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chấp nhận

Trước kia, mình được thầy cô dạy phải dùng may khi xin phép: May I have a cookie? — Yes, you may.Bây giờ không còn quy tắc đó nữa, mọi người đều dùng can mà ko câu nệ gì, trừ mấy thầy cô dạy tiếng Anh thế hệ trước. Cách dùng từ may kiểu này chỉ có trong cụm từ cố định như: *If I may be so bold, I’d like to say … “, và thậm chí giờ khá nhiều người dùng might nhiều trong trường hợp đó.

Ban đầu, might là dạng quá khứ của may, bạn phải dùng might khi tường thuật câu xảy ra trong quá khứ. VD:

Last Tuesday John said “I may go to New York tomorrow”. Last Tuesday John said he might go to New York the next day.

Tuy nhiên, lưu ý câu này bắt buộc phải dùng might vì tại thời điểm nói, chuyến đi này đã diễn ra rồi. Ngược lại, khi chuyến đi sẽ diễn ra trong tương lai so với thời điểm nói:

Yesterday John said “I may go to New York next month”. Yesterday John said he might go to New York next month. or Yesterday John said he may go to New York next month.

  Đây là phần khó đây. Như 2 câu VD ở trên đã cho thấy, may và might có thể thay thế cho nhau trong rất nhiều trường hợp. Điều này cũng giống như vớican/could,will/would: những từ từng được dùng dưới dạng quá khứ/điều kiện đang trở thành một biến thể đa dạng hơn của bản gốc. Với các động từ khiếm khuyết khác, dạng quá khứ đã thực sự thay thế dạng hiện tại cách đây vài trăm năm, với mote/must, shall/should,… Cũng có thể mấy trăm năm sau,may sẽ bị biến mất khỏi các cuộc hội thoại thường ngày

  Nhưng vấn đề là điều này khiến cho những người quy tắc rất khó chịu, khi họ không tìm được quy tắc thì họ sẽ tạo ra nó.

  Nhưng với mình, quy tắc duy nhất mà mình có thể khẳng định là: trong câu điều kiện, dạng của may phải đi liền với dạng quá khứ dùng trong câu đó. VD với câu này:

  If he were to come early, we might be able to finish the job.

  Câu trên cũng có thể được viết như sau:

  If he comes early, we may be able to finish the job or even If he comes early, we might be able to finish the job.

  Bạn không thể viết:

  ✲ If he were to come early, we may be able to finish the job.

  Sự Khác Biệt Giữa “Might” Và “May”?

  Trước kia, mình được thầy cô dạy phải dùng may khi xin phép: May I have a cookie? – Yes, you may.Bây giờ không còn quy tắc đó nữa, mọi người đều dùng can mà ko câu nệ gì, trừ mấy thầy cô dạy tiếng Anh thế hệ trước. Cách dùng từ may kiểu này chỉ có trong cụm từ cố định như: *If I may be so bold, I’d like to say … “, và thậm chí giờ khá nhiều người dùng might nhiều trong trường hợp đó.

  Ban đầu, might là dạng quá khứ của may, bạn phải dùng might khi tường thuật câu xảy ra trong quá khứ. VD:

  Last Tuesday John said “I may go to New York tomorrow”. Last Tuesday John said he might go to New York the next day.

  Tuy nhiên, lưu ý câu này bắt buộc phải dùng might vì tại thời điểm nói, chuyến đi này đã diễn ra rồi. Ngược lại, khi chuyến đi sẽ diễn ra trong tương lai so với thời điểm nói:

  Yesterday John said “I may go to New York next month”. Yesterday John said he might go to New York next month. or Yesterday John said he may go to New York next month.

  Đây là phần khó đây. Như 2 câu VD ở trên đã cho thấy, may và might có thể thay thế cho nhau trong rất nhiều trường hợp. Điều này cũng giống như vớican/could,will/would: những từ từng được dùng dưới dạng quá khứ/điều kiện đang trở thành một biến thể đa dạng hơn của bản gốc. Với các động từ khiếm khuyết khác, dạng quá khứ đã thực sự thay thế dạng hiện tại cách đây vài trăm năm, với mote/must, shall/should,… Cũng có thể mấy trăm năm sau,may sẽ bị biến mất khỏi các cuộc hội thoại thường ngày

  Nhưng vấn đề là điều này khiến cho những người quy tắc rất khó chịu, khi họ không tìm được quy tắc thì họ sẽ tạo ra nó.

  Nhưng với mình, quy tắc duy nhất mà mình có thể khẳng định là: trong câu điều kiện, dạng của may phải đi liền với dạng quá khứ dùng trong câu đó. VD với câu này:

  If he were to come early, we might be able to finish the job.

  Câu trên cũng có thể được viết như sau:

  If he comes early, we may be able to finish the job or even If he comes early, we might be able to finish the job.

  Bạn không thể viết:

  ✲ If he were to come early, we may be able to finish the job.

  “May” Và ‘Might’ Khác Nhau Thế Nào?

  “May” và ‘Might’ khác nhau thế nào?

  Th.năm, 24/12/2015, 07:00

  Lượt xem: 84556

  1.  Khả năng xảy ra

  Mức độ của khả năng: Cả hai từ đều nói về khả năng của một sự việc, nhưng chúng ta dùng might khi khả năng xảy ra thấp (dưới 50%), còn dùng may khi khả năng xảy ra cao hơn (trên 50%).  Ví dụ:

  I may go to Saigon tomorrow (khả năng cao)

  She is a very busy, but I hope she might join us tomorrow (khả năng xảy ra thấp)

  Might cũng có thể thay thế cho cách nói “would perhaps”: Might, chứ không phải may, là từ dùng có điều kiện:

  Thay vì nói: Don’t break bottle. Perhaps you would get hurt

  Chúng ta có thể nói gọn hơn: Don’t break bottle. You might get hurt

  Hoặc: If the patient went to bed for an hour, she might feel better

  Might có thể dùng để nói về một sự việc có thể xảy ra nhưng không xảy ra trong quá khứ:

  If the weather was good, I might have gone out yesterday

  Đặt câu hỏi: không nên dùng may để hỏi về một sự kiện có khả năng xảy ra, mà nên dùng might:

  Không nên nói: May you go shopping tonight?

  Nên nói: Are you likely to go shopping tonight?

  Hoặc nên nói: Might you go shopping tonight?

  2.  Dùng may và might để xin phép

  Cả may và might đều có thể dùng để xin phép, nhưng might thì nhún nhường và lịch sự hơn:

  May I open the door?

  Muốn uống thêm một li rượu trong buổi tiệc toàn dân sang trọng, bạn có thể nói:

  I wonder if I might have a little more wine

  Dùng may để … cấm, nhưng cấm lịch sự.

  Students may not use this lecture theatre

  Đó là cách nói nhẹ nhàng.  Nếu cần mạnh hơn, có thể dùng must not:

  Students must not use this lecture theatre

  Dùng may và might trong cách nói báo cáo hay gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó, nhưng chỉ dùng might như là thì quá khứ của may:

  The professor says that we may use this lab

  The professor told me that we might use his office for this seminar

  3.  Chúc tụng

  May (chứ không phải might) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng:

  May you both be very happy (chúc mừng đôi uyên ương hay gì đó)

  May God be with you (cầu nguyện thánh thần gì đó!)

  May she rest in peace (cầu nguyện cho người quá cố)

  May cũng có thể dùng thay thế cho although, despite, even if:

  Thay vì nói: Even if he is clever, he hasn’t got much common sense

  Có thể nói: He may be clever, but he hasn’t got much common sense

  You might/may be my boss, but that doesn’t mean you are better than me

  4.  May/might as well

  Thỉnh thoảng chúng ta muốn cho ai đó một lựa chọn tối ưu, chúng ta cũng có thể dùng may/might as well:

  It is so boring today.  We may as well go home.

  We might as well go out (hàm ý nói chẳng có việc gì xứng đáng hơn là đi chơi) Nhưng khi nói: We’d better go out thì hàm ý nói chúng ta phải đi chơi.

  Cách Dùng May/Might Và Can/Could

  May/might thường được dùng theo cách tương tự như can/could. Có một số sự khác biệt chính như sau.

  1. Xin phép

  Can/could thường được dùng thông dụng hơn may/might. Might/may chủ yếu được dùng trong văn phong trang trọng. Hãy so sánh: Can I look at your paper? (Tôi có thể xem báo của anh được không? Excuse me, may I look at your newspaper for a moment? (Xin lỗi, tôi xem báo của anh một lúc được không?)

  Có một niềm tin xưa cho rằng dùng may/might thường đúng hơn can/could trong những trường hợp này nhưng nó không phản ánh cách dùng thông dụng.

  2. Khả năng nói chung

  Chúng ta thường dùng can/could để nói rằng điều gì đó là có thể: mọi người có thể làm nó, tình huống khiến nó trở nên có thể; hay không gì có thể ngăn được nó. May/might không được dùng trong trường hợp này. Ví dụ: She’s lived in France, that’s why she can speak French.  (Cô ấy sống ở Pháp, đó là lý do tại sao cô ấy có thể nói tiếng Pháp.) KHÔNG DÙNG: …that’s why she may speak French.  These roses can grow anywhere. (Những bông hoa hồng này có thể phát triển ở bất cứ đâu.) KHÔNG DÙNG: These roses may grow anywhere. Can gases freeze? (Khí có thể đóng băng không?) KHÔNG DÙNG: May gases freeze? In those days, everybody could find a job. (Ngày xưa, ai cũng có thể tìm được một công việc.) KHÔNG DÙNG: …everybody might find a job.

  3. Cơ hội

  Để nói về cơ hội (khả năng) điều gì đó có thể xảy ra hay thành sự thật, chúng ta dùng may, might, hay could nhưng không dùng can. Ví dụ: Whare’s Sarah? ~ She may be with Joe. (Sarah đâu? ~ Cô ấy có thể đang ở với Joe.) KHÔNG DÙNG: She can be… We may go to the Alps next summer.  (Chúng ta có thể sẽ đi dãy núi Alps mùa hè tới.) KHÔNG DÙNG: We can chúng tôi summer.

  Might và could để nói về một khả năng yếu hơn. Ví dụ: It might/could rain this evening, but I think it probably won’t. (Trời có thể mưa tối nay nhưng tôi nghĩ cũng có thể không mưa.)

  Không dùng may trong câu hỏi trực tiếp với nghĩa trên. Ví dụ: Do you think you’ll go to the Alps? (Cậu có nghĩ cậu sẽ đi đến dãy Alps không?) KHÔNG DÙNG: May you go…?

  4. Câu phủ định

  May/might not có nghĩa là ‘có thể không’. Can/could not có nghĩa là ‘chắn chắn là không’. Hãy so sánh: – It may/might not rain tomorrrow.  (Ngày mai trời có thể không mưa.) (=Có thể trời sẽ không mưa.) It can’t/couldn’t possible rain tomorrow. (Ngày mai trời không thể mưa.) (=Trời chắc chắn sẽ không mưa.) – It may not be true. (Điều đó có thể không đúng.)  It can’t be true. (Điều đó chắn chắn không đúng.) – He may/might not have understood. (Có thể anh ấy không hiểu.) He can’t/couldn’t have understood. (Anh ấy chắc chắn không hiểu.)

  Cách Dùng May Và Might Ai Cũng Cần Biết

  1.Khái niệm của May và Might

  – May và Might là hai động từ khuyết thuyết (Modal Auxiliaries) trong Tiếng Anh:

  May: có thể, có lẽ Might: có thể, có lẽ

  – Dạng phủ định của May và Might:

  May – May not/ Mayn’t Might – Might not/ Mightn’t

  ➔ Might chính là dạng quá khứ của May.

  2. Vị trí của May và Might trong câu

  May và Might có vị trí đứng sau S và đứng trước động từ chính trong câu.

  3. Cách dùng May và Might.

  a. Cách dùng May: S + May + Vinf…

  – May được dùng để chỉ sự được phép có thể làm việc gì.

  Ex: – Peter may stay here for a while. (Peter có thể ở lại đây một lúc nữa).

  -They may use the phone. (Họ có thể sử dụng điện thoại).

  – May được dùng để diễn tả sự xin phép ở hình thức mang tính trang trọng, lịch sự.

  Ex: May I sit there? (Tôi có thể ngồi ở đó không?).

  -May được dùng để diễn tả khả năng một việc hay hành động nào đó có thể xảy ra ở trong hiện tại hoặc ở trong tương lai.

  Ex: Viet may be at school. (Việt có thể ở trường).

  -May được dùng để diễn tả sự hoài nghi một điều không chắc chắn ở hiện tại về sự việc xảy ra trong quá khứ.

  S + May + have PII…

  Ex: Hoa is late, she may have stucked. (Hoa bị muộn, cô ấy có thể đã bị tắc đường).

  b. Cách dùng của Might: S + Might + Vinf…

  -Might dùng để diễn tả sự xin phép hoặc khả năng có thể xảy ra trong quá khứ.

  Ex: Might you turn back? (Bạn có thể quay trở lại không?).

  -Might dùng để diễn tả khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Ex: Cuc might come this evening. (Cúc có thể đến vào tối nay).

  -Might dùng để diễn tả một việc xảy ra nhưng thực tế lại không hề xảy ra.

  S + Might + have PII…

  Ex: Jun might have gone to Vietnam. (Jun có thể đã đến Việt Nam).

  4. Sự khác nhau giữa May và Might

  – May và Might khác nhau ở chỗ mức độ khả năng xảy ra sự việc nào đó:

  May có khả năng xảy ra cao hơn Might. Might có khả năng xảy ra rất thấp. Vì vậy cách dùng bạn cũng hiểu rõ đúng không nào.

  Ex: – He may go to Singapore at 8 a.m tomorrow. (Anh ấy có thể đến Xin – ga – po lúc 8 giờ sáng ngày mai).

  -Duy is quite busy, but I hope he might join us tomorrow. (Duy khá bận, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai).

  – May và Might khác nhau ở lời nói xin phép: Might thể hiện thái độ xin phép nhún nhường và lịch sự hơn May.

  Ex: I wonder if I might have a little more coffee. (Tôi có thể dùng nhiều hơn một chút cà phê).

  -Trong khi chúc, chúng ta thường dùng May thay vì dùng Might.

  Ex: May God be with you. (Cầu nguyện chúa cho bạn).

  Hoàn thành bài cách dùng may và might. Như vậy trong trường trường hợp cụ thể bạn sẽ biết cách sử dụng đúng không nào?

  Bạn đang đọc nội dung bài viết Sự Khác Biệt Giữa “Might” Và “May”? trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!