Đề Xuất 6/2023 # Sự Khác Nhau Giữa Hệ Tọa Độ Hn72 Và Vn2000 2022 # Top 15 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # Sự Khác Nhau Giữa Hệ Tọa Độ Hn72 Và Vn2000 2022 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sự Khác Nhau Giữa Hệ Tọa Độ Hn72 Và Vn2000 2022 mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hệ toạ độ là yêu cầu cần biết một cách chính xác khi sử dụng tư liệu trắc địa bản đồ. Việc nắm đầy đủ thông tin và đặc điểm của hệ toạ độ để sử dụng tư liệu trắc địa bản đồ là đòi hỏi bắt buộc đối với tất cả những người làm công tác kỹ thuật và khai thác tư liệu trắc địa bản đồ.

Một cách chung nhất, chúng ta hiểu rằng hệ tọa độ là phương tiện để biểu diễn vị trí các điểm trên mặt đất, ngoài không gian theo những quy định, quy ước nhất định. Các hệ tọa độ lại được xây dựng trong một hệ quy chiếu nhất định. Vì vậy, cùng là tọa độ của một điểm nhưng ở các hệ quy chiếu khác nhau sẽ có giá trị khác nhau. Xác định hệ quy chiếu chính là xác định hình dạng, kích thước, các thông số vật lý của trái đất và định vị mô hình trái đất đó sao cho phù hợp với lãnh thổ (hoặc khu vực) nào đó.

Do điều kiện khách quan và quá trình lịch sử, hiện nay các tư liệu trắc địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn tồn tại hai hệ toạ độ khác nhau là HN-72 và VN-2000. Chính vì thế, rất cần thiết phải có những hiểu biết nhất định về các hệ tọa độ đó cũng như cách chuyển đổi chúng với nhau.

Hệ toạ độ HN-72 được ban hành theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 05/9/1972 của Thủ tướng Chính phủ và bao gồm 2 hệ tách rời nhau:

– Hệ quy chiếu độ cao: Là mặt Quasigeoid Việt Nam (mặt nước biển trung bình) đi qua 1 điểm được định nghĩa là gốc độ cao có cao độ: 0.0m (điểm đặt tại đảo Hòn Dấu – Hải Phòng).

– Hệ quy chiếu tọa độ có:

+ Ellipxoid quy chiếu là Ellipxoid Krasovski

Bán trục lớn: a = 6378.245; độ dẹt: f = 1/298.3

+ Điểm gốc định vị Ellipxoid quy chiếu: Tại Hà Nội (định vị theo giá trị quy ước tọa độ được truyền từ Trung Quốc sang).

+ Phép chiếu: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Gauss-Kruger.(hình 1)

Nếu chia theo múi chiếu 6 0 thì nước ta (lãnh thổ, lãnh hải và các hải đảo) nằm trên múi chiếu có số thứ tự là N 018, N 019, N 020 ứng với kinh tuyến trục là 105 0, 111 0, 117 0,

Nếu lấy theo múi chiếu 3 0 thì tỉnh Quảng Nam sử dụng kinh tuyến trục là kinh tuyến 108 0 00′

Hệ toạ độ VN-2000 được ban hành theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

a) Ellipxoid quy chiếu: WGS 84 toàn cầu có kích thước như sau:

Bán trục lớn: a = 6.378.137,000m; Độ dẹt: f = 1/298,257223563

b) Điểm gốc tọa độ phẳng quốc gia: Điểm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;

c) Lưới chiếu tọa độ phẳng cơ bản: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế;

– Hệ quy chiếu độ cao: Gốc độ cao có cao độ: 0.0m (Điểm đặt tại đảo Hòn Dấu – Hải Phòng).

– Phép chiếu: Phép chiếu U.T.M: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc. Bản chất cũng như phép chiếu Gaux-Kriugơ trong hệ tọa độ HN-72 nhưng chỉ khác nhau tỷ lệ chiếu m 0 trên kinh tuyến trục của các múi chiếu 6 0. Trong phép chiếu U.T.M m 0=0,9996 còn đối với phép chiếu Gaux-Kriugơ thì m 0=1

* Hệ VN-2000 có nhiều ưu việt hơn HN-72 thể hiện ở các điểm:

– Phép chiếu có hệ số biến dạng chiều dài nhỏ hơn

– Ellipxoid quy chiếu được định vị phù hợp với lãnh thổ nước ta hơn.

– Việc Ellipxoid quy chiếu là Ellipxoid WGS-84 cũng phù hợp hơn bởi vì nó là Ellipxoid quy chiếu toàn cầu và được sử dụng cho các hệ thống định vị vệ tinh.

Hệ tọa độ VN 2000 hiện nay thường dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được sử dụng cho 2 loại múi chiếu:

+ Với múi chiếu 6 0 sử dụng kinh tuyến 105 0 (múi 48) hoặc kinh tuyến 111 0 (múi 49) dùng cho bản đồ tỷ lệ 1/500.000 đến tỷ lệ 1/25.000.

+ Với múi chiếu 3 0 thì ở tỉnh Quảng Nam quy định sử dụng kinh tuyến trung tâm là kinh tuyến 107 0 45′.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn dùng nhiều loại bản đồ được đo vẽ theo hệ tọa độ HN-72. Việc chuyển đổi tọa độ từ HN-72 sang VN-2000 được thực hiện phần mềm Geotool-1.2của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quan trọng nhất là nhận biết được đó là hệ tọa độ nào. Do hệ quy chiếu VN- 2000 và HN-72 khác nhau cả kích thước, định vị Ellipxoid quy chiếu và phép chiếu nên dẫn đến sự khác nhau về số liệu tọa độ. Nếu cùng là tọa độ Quốc gia thì giữa hệ tọa độ HN-72 (kinh tuyến trục 108 0) và tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 107 0 45′) có chênh lệch về tọa độ X không đáng kể, tọa độ Y chênh lệch khoảng 27km.

Ví dụ: 1 điểm ở thành phố Tam Kỳ có tọa độ:

Hệ HN-72: X = 1.723.291,01; Y = 550.402,43

Hệ VN-2000: X = 1.723.242,320; Y = 577.056,367

Ngoài ra, trước đây trong miền Nam cũng thường dùng tọa độ UTM để đo vẽ và sử dụng bản đồ tỷ lệ 1/50.0000. Hệ UTM dùng múi chiếu 48 (kinh tuyến 105 0) hoắc múi 49 (kinh tuyến 111 0).

Chuyển đổi hệ tọa độ UTM sang VN-2000 theo quy trình sau: Trước tiên, chuyển đổi từ UTM sang VN-2000 múi chiếu 6 0 với kinh tuyến tương ứng theo gia số như sau:

– Với múi 48 (Kinh tuyến 105 0):

X (VN 2000) = X(UTM) + 432.19m

Y (VN 2000) = Y(UTM) – 618.67m

– Với múi 49 (Kinh tuyến 111 0):

X (VN 2000) = X(UTM) + 432.19m

Y (VN 2000) = Y(UTM) – 618.67m

Sau đó dùng phần mềm Geotool 1.2 để chuyển về hệ tọa độ VN-2000 với múi chiếu 107 0 45′.

Hệ Tọa Độ Gauss Và Những Ứng Dụng Của Hệ Tọa Độ Gauss

Hệ tọa độ Gauss là gì?

Hệ tọa độ Gauss không chỉ được ứng dụng trong vẽ bản đồ địa lý, lĩnh vực quốc phòng mà còn ở đời sống thường ngày.

Khái niệm hệ tọa độ

Hệ tọa độ Gauss là gì? Gauss là một trong những hệ tọa độ quốc gia. Nó là phép chiếu hình trụ ngang đồng trục do nhà toán học người Đức tìm ra, nghiên cứu, phát triển.

Cơ sở phép chiếu Gauss

Cơ sở của hệ tọa độ Gauss là Trái Đất được chia làm 60 múi và đánh số thứ tự từ 1 đến 60, từ Tây sang Đông tính theo kinh tuyến Gốc. Với mỗi vùng hộ tọa độ Gauss đi qua thì hình trụ ngang ngoại tiếp sẽ tiếp góc với kinh tuyến trục và lấy đây làm tâm chiếu quả địa cầu.

Như vậy mặt trụ thành mặt phẳng sẽ giữ được các đặc tính của hệ tọa độ Gauss như bảo toàn về góc, kinh tuyến trục đường thẳng và có xích đạo, vuông góc với mỗi mũi. Hệ tọa độ Gauss chính là điểm giao nhau của 2 trục vuông góc giữa đường kinh tuyến trục và đường xích đạo.

Cách xây dựng hệ tọa độ Gauss

Hệ tọa độ Gauss được xây dựng dựa theo hình trụ ngang ngoại tiếp với Trái Đất theo trục kinh tuyến. Trong đó lấy tâm Trái Đất làm tâm chiếu. Múi chiếu này sẽ được đặt lên mặt ống trụ, sau đó đưa ống trụ về phía xích đạo với chiều dài bằng cung trên mặt xích đạo.

Ứng dụng của hệ tọa độ Gauss là gì?

Hệ tọa độ Gauss được sử dụng nhiều trong cuộc sống hiện nay. Phải kể đến một số ứng dụng như:

Dùng để vẽ bản đồ địa lý

Trong thực tiễn, bản đồ địa lý được sử dụng rộng rãi để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau. Những nhiệm vụ này bao gồm:

Khai thác hay sử dụng lãnh thổ.

Thăm dò các khoáng sản có ích, điều tra tài nguyên rừng, đánh giá đất nông nghiệp…

Những công trình kỹ thuật như thiết kế, xây dựng các công trình thủy lợi, mạng lưới giao thông…

Trong một nền sản xuất phát triển có kế hoạch, công cuộc phát triển kinh tế gắn chặt với sự phân bố hợp lý lực lượng sản xuất. Chúng cần được sử dụng khôn ngoan và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, chống ô nhiễm môi trường, cải tạo tự nhiên… Muốn vậy, điều kiện đầu tiên và cơ bản là phải điều tra tổng hợp lãnh thổ, thu thập đầy đủ và có hệ thống các điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên, kinh tế – xã hội, lực lượng sản xuất của lãnh thổ.

Ứng dụng trong quốc phòng

Hệ tọa độ Gauss có vai trò rất lớn đối với sự phát triển bền vững của lĩnh vực an ninh quốc phòng của đất nước. Nó giúp lưu trữ và hiển thị cụ thể về vị trí đất đai, lãnh thổ, nhất là những vị trí quan trọng như biên giới, hải đảo, đường biển… Hệ tọa độ Gauss giúp con người giám sát việc thực hiện đến các lĩnh vực tài nguyên môi trường, khoáng sản, giao thông vận tải, đường hàng không, đường biển…

Ứng dụng trong đời sống

Hệ tọa độ Gauss được sử dụng nhiều vào đo đạc bản đồ ở nước ta hiện nay. Nó giúp tự động hóa cao quá trình đo đạc và xử lý tính toán kết quả đo.

Gauss giúp việc thực hiện có độ chính xác cao hơn từ hai đến ba lần so với công nghệ truyền thống. Đặc biệt là mở rộng khả năng nâng cao kỹ thuật, xây dựng lưới tọa độ và định vị đối tượng chuyển động, dẫn đường trong giao thông vận tải…

Tăng cường sử dụng sản phẩm bản đồ và nâng cao dân trí

Hệ tọa độ Gauss việc cung cấp thông tin, lập mô hình, phân tích còn có vai trò quan trọng của dữ liệu không gian lớn. Việc sử dụng hệ tọa độ này giúp đổi mạnh mẽ chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề… Tất cả nhằm trang trị cho nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, nhất là khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

Làm hệ toạ độ phẳng quốc gia

Hệ tọa độ Gauss là gì? Hệ tọa độ Gauss là phép chiếu được xây dựng để dùng riêng cho mỗi quốc gia.

Để thành lập, tạo nên các bản đồ địa lý, chuyên đề, bản đồ tự nhiên, dân cư, hay kinh tế – xã hội, phép chiếu hay hệ tọa độ Gauss có vai trò rất quan trọng. Nó thường được dùng làm bản đồ nền cho các bản đồ chuyên đề, tài liệu lịch sử để quản lý đất đai….

Sự Khác Nhau Giữa Động Cơ Dầu Và Xăng Xe Nâng ” Forklift.vn

Sự khác nhau giữa động cơ xăng và động cơ dầu của xe nâng hàng bây giờ, các dòng xe nâng mitsubishi hàng đang dùng đa dạng ở Việt Nam sử dụng 3 loại động cơ chính là xăng, điện và diesel.

Vậy sự khác nhau giữa động cơ xăng và động cơ dầu của xe nâng dầu hàng là gì? Ưu điềm và nhược điểm của mỗi loại động cơ này ra sao, bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề này.

1. tiêu dùng nhiên liệu Động cơ xăng và động cớ deiesel đều tiêu dùng nhiên liệu hóa lỏng, đều là động cơ đốt trong và vận hành theo 4 kỳ: nạp – nén – nổ – xả tương ứng sở hữu hai vòng quay của trục khuỷu động cơ.

Điểm khác nhau căn bản giữa hai động cơ xăng và động cơ dầu diesel nằm ở 3 đặc điểm: dòng nhiên liệu dùng, hệ thống cung cấp và kiểu đốt cháy nhiên liệu. Đối mang động cơ xăng sử dụng bộ chế hòa khí hoặc hiện giờ thường tiêu dùng phun xăng điện tử, đơn giản thì hỗn hợp xăng/ga + ko khí được hòa trộn trước lúc đi vào buồng đốt của động cơ. Động cơ xăng/ga tiêu dùng nhiên liệu xăng được đặc biệt bởi trị số octan (đối mang nhiên liệu xăng).

bây giờ, ở nước ta và 1 số nước trên toàn cầu mang 4 dòng xăng sở hữu trị số octan khác nhau như: xăng A95 mang trị số octan 95 loại này phục vụ những động cơ xăng mang tỷ số nén trên 9,5:1; xăng A92 có trị số octan 92 chiếc này phục vụ những động cơ xăng với tỷ số nén 9,5:1; xăng A83 với trị số octan 83 tiêu dùng cho những động cơ có tỷ số nén 8:1.

Xe nâng heli động cơ xăng Xe nâng động cơ xăng Trong khi đấy, ở động cơ tiêu dùng nhiên liệu dầu diesel đặc trưng bởi trị số cetan (trị số tự cháy) và trên thị trường ngày nay cái được tiêu dùng phổ biến là DO 0,05%S.

Chính những đặc tính khác nhau của hai chiếc nhiên liệu xăng/ga và dầu diesel mà hệ thống sản xuất nhiên liệu của 2 cái động cơ này có những điểm khác nhau căn bản. hai. quá trình phân phối nhiên liệu công đoạn cung ứng nhiên liệu của động cơ xăng xảy ra là dòng tạo hổ lốn cháy (gồm xăng và ko khí) trên phố ống nạp (gồm cả chế hòa khí và phun xăng điện tử). ngược lại, động cơ dầu diesel thì nhiên liệu được trộn trực tiếp mang không khí ngay trong xy-lanh.

Trong động cơ chay bằng xăng/ga, hổ lốn không khí và nhiên liệu được đưa vào động cơ để thực hành chu kì nén sau ấy được kích nổ nhờ bu-gi đánh lửa tạo nên thời kỳ cháy, dãn nở không khí và sinh công. do đó, động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa.

Còn động cơ chạy nhiên liệu lọc dầu diesel thì khác: sau dầu được đẩy vào kim phun nhiên liệu tiếp theo là thực hiện phun mang tốc độ và áp suất cao phối hợp mang buồng xoáy lốc trên đỉnh piston tạo ra hẩu lốn nhiên liệu và ko khí. hỗn hợp này được pit tong nén với một tỷ số nén rất cao và tự bốc cháy, dãn nở và sinh công.

3. Hiệu suất Hiệu suất của động cơ chạy bằng nhiên liệu diesel lớn hơn so có động cơ nhiên liệu xăng / khí khoảng một,5 lần.

Tính tiết kiệm nhiên liệu, động cơ diesel là phải chăng hơn so sở hữu xăng, 1 lít dầu diesel trong khi bị đốt cháy hoàn toàn về 8.755 calo trong một lít xăng khi bị đốt cháy hoàn toàn về 8.140 calo.

Công suất tiêu thụ nhiên liệu diesel là 200-285g/kWh động cơ xăng nhỏ hơn là 260-380g/kWh. Tỷ số nén, vật liệu và công nghệ chế tác hệ thống sản xuất nhiên liệu đòi hỏi cao hơn do ấy động cơ diesel đắt tiền hơn động cơ xăng.

Rgb Là Gì? Khác Nhau Giữa Hệ Màu Rgb Và Cmyk Là Gì? ⋆ Vietadv.vn™

RGB được hình thành nên bởi chữ viết tắt của 3 từ tương ứng với 3 màu đó là Red, Green, Blue. Đây được coi là một hệ thống màu cộng với màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Sự kết hợp một cách hoàn hảo giữa 3 thứ màu này chúng đảm bảo sẽ ra được màu gốc đẹp và rõ ràng nhất.

RGB thường được người ta lựa chọn và sử dụng để ứng dụng trong một số lĩnh vực cơ bản như thiết kế vật trên màn hình, trên máy tính hay điện thoại hoặc ở một số trang thiết bị điện tử khác nữa…

Khác nhau giữa hệ màu RGB và CMYK là gì?

Giữa màu RGB và CMYK chúng khác nhau ở ngay mục đích sử dụng. Đối với trường hợp các bạn thiết kế digital trên web thì giải pháp tối ưu lúc này đó chính là bạn chọn màu của RGB. Còn trong trường hợp sử dụng cho mục đích in ấn thì các bạn hãy lựa chọn màu CMYK.

Vì sao các bạn cần phải có sự lựa chọn đến như vậy là bởi vì một một loại màu chúng có đặc điểm rất riêng và phù hợp với những mục đích khác nhau nhất định. Khi bạn sử dụng màu CMYK phục vụ cho quá trình in ấn thì chúng sẽ không bao gồm có màu trắng. Bởi vì màu trắng sẽ có khả năng lấp đầy được những khoảng trống thừa còn lại trong quá trình in chúng…

Làm thế nào để có thể có được những thông tin cơ bản về RGB là gì? Khác nhau giữa hệ màu RGB và CMYK là gì? các bạn hãy liên hệ với công ty in chúng tôi của chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình cũng như cung cấp thông tin một cách chi tiết và đầy đủ.

Đơn vị chúng tôi luôn cam kết

Có hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại và đầy đủ phục vụ cho quá trình in ấn với gam màu khác nhau phù hợp

Thời gian thi công nhanh chóng, an toàn và hiệu quả đến với nhiều khách hàng khác nhau.

Giá cả dịch vụ đảm bảo rẻ phải chăng và vô cùng hấp dẫn thu hút sự chú ý của khách hàng Liên hệ công ty in chúng tôi của chúng tôi, các bạn sẽ hiểu một cách rõ nét hơn về RGB là gì? Khác nhau giữa hệ màu RGB và CMYK là gì? Từ đó quý khách hàng sẽ có được cho mình những kỹ năng nhất định. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để quý khách hàng được hỗ trợ nhiệt tình chuyên nghiệp đảm bảo giá cả phải chăng và vô cùng hợp lý hấp dẫn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sự Khác Nhau Giữa Hệ Tọa Độ Hn72 Và Vn2000 2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!