Đề Xuất 5/2022 # Tâm Lí Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non # Top Like

Xem 9,009

Cập nhật nội dung chi tiết về Tâm Lí Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,009 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 3: Các Nguyên Tắc Và Phương Pháp Nghiên Cứu Tâm Lí
 • Các Nguyên Tắc Và Phương Pháp Nghiên Cứu Tâm Lý
 • Làm Thế Nào Để Tìm Ra Phương Pháp Nghiên Cứu Phù Hợp?
 • Tài Liệu Nghiên Cứu Nhân Giống Cây Gấc (Momordica Cochinchinensis) Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô
 • Hành Vi Khách Hàng Là Gì? 5 Bước Nghiên Cứu Hành Vi Khách Hàng.
 • TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

  TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

  (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

  Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên)

  cần thiết để giúp cho người đọc hiểu rõ thêm quá trình phát triển.

  Khác với tâm lý học trẻ em theo chức năng luận, ở cuốn sách này, các tác giả

  trình bày sự phát triển của trẻ không theo từng chức năng riêng lẻ mà theo từng giai

  đoạn phát triển. Trong mỗi giai đoạn bao gồm sự phát triển của nhiều chức năng tâm

  lý và các mối quan hệ qua lại giữa chúng dưới ảnh hưởng của hoạt động chủ đạo, nổi

  bật lên là những đặc điểm tâm lý đặc trưng cho mỗi lứa tuổi, giúp bạn đọc có thể hiểu

  được một cách toàn vẹn đứa trẻ trong mỗi giai đoạn phát triển; đồng thời thấy được cả

  quá trình phát triển từ lọt lòng cho đến 6 tuổi, để từ đó có thể rút ra những phương

  pháp, những con đường giáo dục phù hợp nhất cho mỗi giai đoạn phát triển cũng như

  toàn bộ tiến trình lớn lên thành người của mỗi trẻ em.

  Cuốn Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non” vừa là giáo trình dùng trong các

  trường Đại học và Cao đẳng sư phạm mầm non, vừa là cuốn sách cần cho cán bộ chỉ

  đạo, nghiên cứu, giáo viên trong ngành giáo dục mầm non, đồng thời cũng là cuốn

  sách cần cho tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển của trẻ thơ với lòng mong

  muốn giáo dục trẻ đạt tới mức phát triển tối ưu, nhất là các bậc cha mẹ.

  Các tác giả của cuốn sách này cũng mong đón nhận những ý kiến nhận xét, đóng

  góp để bổ khuyết cho những lần xuất bản sau.

  CÁC TÁC GIẢ

  Chương I và II – TS. Nguyễn Như Mai

  Chương III – chúng tôi Nguyễn Ánh Tuyết

  – TS. Đinh Kim Thoa

  Chương IV, V, VI, VII, VIII, IX – chúng tôi Nguyễn Ánh Tuyết

  Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  Phần 2: CÁC TRÌNH ĐỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON (TỪ LỌT LÒNG

  ĐẾN 6 TUỔI)

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Created by AM Word2CHM

  Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

  Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  Chương 2: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  Chương 3: QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM

  Created by AM Word2CHM

  Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON à Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM, MỐI LIÊN HỆ CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VỚI

  CÁC KHOA HỌC KHÁC

  II. PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  CÂU HỎI ÔN TẬP

  Created by AM Word2CHM

  I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM, MỐI

  LIÊN HỆ CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC

  TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON à Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM à Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC

  TRẺ EM

  1. Đối tượng của tâm lý học trẻ em

  Những đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý học trẻ em là đối tượng của tâm lý

  học trẻ em. Tâm lý học trẻ em nghiên cứu những sự kiện và quy luật phát triển hoạt

  động, phát triển các quá trình và phẩm chất tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ

  trong sự phát triển của nó.

  Là một ngành của khoa học tâm lý, tâm lý học trẻ em cũng tuân theo những nguyên

  tắc, những cơ sở lý luận của những luận thuyết tạo nên phương pháp luận của tâm lý học

  đại cương. Nhưng sự phát triển tâm lý của trẻ em còn chịu sự tác động của những quy

  luật riêng và có những đặc điểm đặc trưng tạo nên nhiệm vụ đặc biệt của tâm lý học trẻ

  em. Những nghiên cứu của tâm lý học trẻ em hướng vào những đặc điểm và quy luật

  riêng biệt đó của sự phát triển trẻ em.

  Tâm lý học ở lứa tuổi mầm non là một bộ phận của tâm lý học trẻ em. Nó nghiên

  cứu những quy luật, những đặc điểm lứa tuổi của các quá trình tâm lý, những khả năng

  lứa tuổi của việc lĩnh hội kinh nghiêm lịch sử – xã hội, những nhân tố chủ đạo của sự phát

  triển tâm lý v.v… của trẻ em lứa tuổi mầm non: từ lọt lòng đến sáu tuổi.

  2. Nhiệm vụ của tâm lý học trẻ em

  Đối tượng của tâm lý học trẻ em quy định những nhiệm vụ cơ bản của nó. Làm

  sáng tỏ các quy luật và đặc điểm của sự phát triển, tìm hiểu những nguyên nhân quy định

  sự phát triển đó là nhiệm vụ quan trọng của tâm lý học trẻ em.

  Xuất phát từ quan niệm và phương pháp biện chứng về tâm lý, về sự phát triển,

  các nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em nghiên cứu những đặc điểm của hoạt động phản ánh

  và sự phát triển của nó ở trẻ em trong những giai đoạn khác nhau của đời sống trẻ em;

  nghiên cứu xem sự phát triển của mỗi quá trình tâm lý, những đặc điểm hoạt động tâm lý

  và sự hình thành nhân cách của trẻ diễn ra như thế nào qua các thời kỳ, giai đoạn phát

  triển nhất định và chịu tác động của những yếu tố nào.

  Để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi phải phân tích chu đáo tất cả những điều

  kiện, yếu tố, hoàn cảnh quy định sự phát triển của trẻ trong sự tác động tương hỗ giữa

  chúng, phân tích những mâu thuẫn xảy ra một cách có quy luật trong quá trình đứa trẻ

  chuyển từ trình độ phát triển này sang trình độ khác và được giải quyết trong quá trình

  là kết quả kế thừa những trình độ phát triển của lứa tuổi trước, lứa tuổi ấu nhi.

  Nghiên cứu kỹ càng, tỷ mỹ quá trình nhận thức thế giới xung quanh của trẻ em giúp

  chúng ta hiểu sâu sắc và rõ ràng hơn bản chất chung của nhận thức con người. Tìm hiểu

  những điều kiện và những quy luật của sự phát triển tâm lý trẻ em làm sáng tỏ luận

  thuyết về sự hình thành và phát triển tâm lý theo quan điểm biện chứng, đồng thời cũng

  vạch ra được vai trò của những mối quan hệ muôn màu muôn vẻ của con người đối với

  thế giới xung quanh và với chính mình. Những yếu tố, điều kiện bên trong và bên ngoài

  ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển toàn bộ nhân cách trẻ em cũng như từng chức

  năng của nó cũng được làm rõ bằng cách nghiên cứu sự phát sinh những quá trình tâm

  lý.

  Tâm lý học đại cương – khoa học về các đặc điểm và quy luật về tâm lý chung của

  con người có mối quan hệ rất mật thiết với tâm lý học trẻ em. Những thành tựu nghiên

  cứu của tâm lý học đại cương về các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý, các thành

  phần của nhân cách làm cơ sở cho các nghiên cứu về từng mặt này trong tâm lý học trẻ

  em. Mặt khác, tâm lý học đại cương không thể chỉ nghiên cứu con người trưởng thành

  mà không biết những quá trình và thuộc tính tâm lý người lớn đã nảy sinh và phát triển

  như thế nào. Nhiều quy luật tâm lý ở người lớn sẽ không thể hiểu được nếu không nghiên

  cứu nguồn gốc phát sinh của chúng. Có thể nói tâm lý học trẻ em là một phương pháp

  đặc biệt để nghiên cứu tâm lý – phương pháp phát sinh, mà nhờ nó các quy luật của tâm

  lý học đại cương được xác lập.

  Những thành tựu trên về giải phẫu và sinh lý lứa tuổi luôn được tâm lý học trẻ em

  sử dụng. Tâm lý học macxit đã chỉ ra rằng: Tâm lý là chức năng của não. Hoạt động bình

  thường của hệ thần kinh là điều kiện hết sức quan trọng của sự phát triển tâm lý. Nếu

  không có sự hoàn thiện về hoạt động của não và hệ thần kinh thì không thể có sự phát

  triển bình thường về tâm lý. Nhà tâm lý cần phải biết quá trình phát triển và hoàn thiện đó

  đã diễn ra như thế nào.

  Sự hiểu biết những đặc điểm và quy luật của sự phát triển tâm lý trẻ em giúp nhà

  giáo dục có phương pháp giáo dục có hiệu quả cho từng lứa tuổi nhất định, và hơn nữa

  cho từng em trên cơ sở vận dụng những hiểu biết này vào việc theo dõi, giáo dục các

  em. Những phương pháp giáo dục trên cơ sở những thành tựu của tâm lý học trẻ em

  không những nhằm đảm bảo cho sự phát triển tâm lý, nhân cách của trẻ đạt hiệu quả

  cao mà còn nhằm phát hiện những tiềm năng về trí tuệ cũng như những chức năng tâm lý

  cao cấp khác ở mỗi lứa tuổi. Với tâm lý học trẻ em, nhà giáo dục có thể biến những dự

  kiến về tương lai của trẻ em thành hiện thực, tạo những điều kiện cần thiết cho sự phát

  triển về mọi mặt của các em.

  Hiểu tâm lý học trẻ em còn làm cho bản thân nhà giáo dục trở nên hoàn thiện hơn.

  Người có kiến thức tâm lý học sẽ là người biết quan sát tinh tế, hiểu trẻ, có cơ sở để

  khắc phục những thiếu xót và phát triển những khả năng của bản thân để hình thành và

  phát triển những phẩm chất năng lực tốt đẹp cho trẻ.

  Trong công tác giáo dục mầm non, từ việc tổ chức đời sống cho trẻ đến việc giáo

  dục trẻ trong các hình thức hoạt động ở mọi nơi mọi lúc đều phải dựa vào những đặc

  điểm phát triển của trẻ trong suốt thời kỳ tuổi mầm non. Tâm lý học giúp các nhà giáo

  dục nắm vững những đặc điểm phát triển, từ đó xây dựng một nhãn quan khoa học để

  thực hiện tốt công tác giáo dục mầm non. Bởi vậy tâm lý học được coi là bộ môn khoa

  học cơ bản giữ vị trí trung tâm trong các khoa học giáo dục mầm non.

  Các bộ môn hợp thành hệ thống các khoa học giáo dục mầm non đều được xây

  dựng trên cơ sở những tri thức về sự phát triển của trẻ do tâm lý học trẻ em cung cấp.

  Thiếu sự hiểu biết đó, hệ thống các khoa học giáo dục mầm non sẽ mất hết tính chất

  khoa học. Vì vậy, tâm lý học trẻ em được coi là bộ môn khoa học cơ sở của các khoa

  học giáo dục mầm non.

  Đối với các giáo viên mầm non, để có nghiệp vụ sư phạm tốt mỗi người cần nắm

  vững khoa học tâm lý nhằm làm chủ quá trình học tập và rèn luyện để trở thành người

  giáo viên có nghề vững vàng. Do đó, tâm lý học phải được coi là bộ môn nghiệp vụ. Tóm

  lại, trong hệ thống các khoa học giáo dục mầm non, tâm lý học trẻ em vừa là khoa học

  cơ bản, vừa là khoa học cơ sở lại vừa là khoa học nghiệp vụ.

  Rõ ràng tâm lý học trẻ em và giáo dục học có quan hệ tương hỗ mật thiết với nhau.

  K.Đ.Usinxki viết: “Nếu muốn giáo dục con người về mọi mặt thì trước hết giáo dục học

  phải hiểu biết con người về mọi mặt” (trích theo 27). Giáo dục học có nhiệm vụ cơ bản là

  bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống. Để làm

  được nhiệm vụ này giáo dục học phải biết những quy luật chung của sự phát triển, biết

  ảnh hưởng của những điều kiện, phương tiện và phương pháp giáo dục đối với sự phát

  triển. Nếu không có những hiểu biết này, những ảnh hưởng của giáo dục sẽ kém hiệu quả

  và phải mất nhiều thời gian mò mẫm mới tìm ra con đường tốt. Nhưng nếu nhà giáo dục

  cần những tri thức tâm lý học thì nhà tâm lý học không thể giải quyết nhiệm vụ của mình

  mà không có giáo dục học. Sự phát triển ý thức và toàn bộ nhân cách của con người

  đang trưởng thành không đến ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng nguyên nhân của nó nằm

  trong nội dung và sự tổ chức cuộc sống cho trẻ là phạm trù của giáo dục học.

  Created by AM Word2CHM

  II. PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON à Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM à Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC

  TRẺ EM

  1. Các nguyên tắc chỉ đạo phương pháp

  Phương pháp rất quan trọng đối với một công trình nghiên cứu. Công trình nghiên

  cứu chỉ đạt kết quả khi tìm ra cách thích hợp trong điều kiện cụ thể để đi đến đối tượng

  nghiên cứu, cái dẫn tới một tư tưởng khoa học nào đó. Phương pháp là sản phẩm của

  khoa học, đồng thời là công cụ của khoa học.

  Trong nghiên cứu trẻ em, việc sử dụng các phương pháp cần chú ý những nguyên

  tắc sau:

  a) Phải coi hoạt động là nguồn gốc của toàn bộ nền văn hoá loài người, của thế giới

  tinh thần của con người. Hoạt động là nơi tinh thần, tâm lý thực hiện chức năng của

  chúng đối với cuộc sống thực của con người. Hoạt động cũng chính là động lực phát

  triển tâm lý, không thể nghiên cứu tâm lý trẻ em ngoài hoạt động của chính bản thân trẻ.

  b) Phải tính đến tính chất tổng thể, hoàn chỉnh, trọn vẹn của đối tượng nghiên cứu.

  Khi nghiên cứu một hiện tượng tâm lý nào đó không được tách nó ra khỏi toàn bộ đời

  sống tâm lý của con người, cũng như khi nghiên cứu một đặc điểm nào đó của một loại

  hiện tượng tâm lý cũng không được tách nó ra khỏi các đặc điểm khác. Hơn nữa phải

  đặt đối tượng nghiên cứu vào trong mối quan hệ với các loại hiện tượng khác. V. I. Lê

  nin viết: “Toàn bộ tất cả các mặt của hiện tượng, hiện thực và các quan hệ của các mặt

  ấy – đó là cái hợp thành chân lý”.

  c) Muốn thấy được tính chất tổng thể hoàn chỉnh, trọn vẹn của đối tượng nghiên

  cứu phải xếp hiện tượng nghiên cứu vào hệ thống đó. Cuộc sống con người có nhiều

  hoạt động, mỗi hoạt động tương ứng với một động cơ, vì vậy con người có nhiều động

  cơ. Do đó cần phải tìm ra hệ thống động cơ và xét động cơ nào trong một thời điểm nhất

  định là động cơ chính. Tương tự như vậy, phải tìm ra hệ thống mục đích và xem cái nào

  là chính. Lấy việc vâng lời ở trẻ nhỏ làm ví dụ, ta thấy có thể có một hệ thống động cơ:

  từ chỗ vâng lời để được ăn kẹo, để khỏi bị mắng đến vâng lời vì muốn làm vui lòng bố

  mẹ.

  Theo quan điểm hệ thống, bất cứ một hiện tượng nào đều được nghiên cứu theo

  các thứ bậc khác nhau. Nghiên cứu tâm lý là phân tích tâm lý ở các bậc. Có thể là các

  bậc: cử động, thao tác, hành động và hoạt động theo quan điểm hoạt động; hoặc các

  nhà nghiên cứu có khả năng tìm ra những quy luật tâm lý riêng của từng trẻ và nhiều trẻ

  ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

  Những sự kiện về đời sống tâm lý của trẻ em như trên đã nói rất phong phú, nó

  được thể hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Nhưng cũng chính vì

  vậy, trong ấn tượng hàng ngày nó dễ bị lẫn lộn giữa cái thứ yếu và cái chủ yếu lẫn lộn

  giữa những phỏng đoán, ước đoán với những sự kiện thực. Trong khi đó khoa học cần

  đến những sự kiện khách quan và đáng tin cậy, có nghĩa là những sự kiện phản ánh thực

  sự trạng thái tâm lý bên trong của trẻ. Nhưng sự kiện này chỉ có được khi nhà nghiên

  cứu nắm được những phương pháp chuyên biệt của việc nghiên cứu trẻ em.

  Những phương pháp cơ bản của tâm lý học trẻ em là quan sát và thực nghiệm,

  ngoài ra còn một vài phương pháp khác.

  Quan sát

  Quan sát là phương pháp nhà nghiên cứu dùng để theo dõi và ghi chép một cách

  có mục đích và có kế hoạch những biểu hiện đa dạng của hoạt động tâm lý của trẻ mà

  họ nghiên cứu cùng những điều kiện, diễn biến của nó trong đời sống tự nhiên hàng ngày.

  Việc xác định mục đích quan sát là rất quan trọng. Kết quả của quan sát tuỳ thuộc

  vào mục đích của quan sát được đề ra rõ ràng đến mức nào. Nếu mục đích quan sát

  không rõ ràng, người quan sát không đề ra những nhiệm vụ quan sát cụ thể mà mình

  phải tiến hành thì kết quả quan sát sẽ mơ hồ, không xác định.

  Ưu điểm của phương pháp quan sát là nhà nghiên cứu thu thập những sự kiện về

  hành vi tự nhiên, những sự kiện diễn ra trong cuộc sống bình thường hàng ngày của trẻ.

  Chính vì vậy, quan sát phải làm thế nào để trẻ không biết là mình đang bị quan sát, nó sẽ

  mất tự nhiên, không thoải mái, toàn bộ hành vi sẽ thay đổi. Phải làm thế nào để trẻ hành

  động một cách tự do, tự nhiên, có như thế người nghiên cứu mới thu được những tài liệu

  đúng sự thực.

  Để đảm bảo tính trung thực, khách quan trong những sự kiện quan sát, thường việc

  quan sát được tiến hành bởi người quen thuộc với trẻ, sự có mặt của người này là hoàn

  toàn bình thường và trẻ có thể hành động tự do, tự nhiên. Đôi khi trong tâm lý học người

  ta áp dụng phương pháp quan sát kín hoặc người ta đặt giữa phòng của trẻ và phòng

  của người quan sát một tấm kính đặc biệt chỉ nhìn được một phía. Bên phía trẻ kính

  trông như tấm gương soi, bên phía nhà nghiên cứu như ô cửa sổ hoặc người ta có thể

  dùng những thiết bị vô tuyến truyền hình để quan sát kín.

  Quan sát đứa trẻ trong hoạt động tự nhiên của chúng, và nghiên cứu nhìn nhận đứa

  trẻ như một chính thể thống nhất trong mối quan hệ giữa các hành động của nó, phát

  hiện ra mối quan hệ giữa nó với các thành viên khác trong tập thể và với nhà giáo dục.

  Do đặc điểm của quan sát, trong quá trình quan sát nhà nghiên cứu chỉ có thể theo

  dõi được những biểu hiện bên ngoài của tâm lý trẻ trên những hành động, cử chỉ, điệu

  bộ, lời nói v.v… mà những cái này chỉ là những tư liệu có tính bề ngoài để nhà nghiên cứu

  tìm đến cái bên trong là những quá trình, trạng thái, phẩm chất tâm lý. Có những hành vi

  khác nhau thể hiện một tâm trạng giống nhau và ngược lại những hành vi giống nhau lại

  thể hiện tâm trạng khác nhau. Vì vậy, cái khó lớn nhất trong việc quan sát là không

  những phải nhận xét chính xác mà còn phải lý giải đúng đắn những điều quan sát được.

  Điều này đòi hỏi phải có kỹ năng quan sát có nghĩa là người quan sát phải biết chọn lọc

  trong hệ thống phức tạp các hành vi của trẻ cái tương ứng với vấn đề đặt ra nghiên cứu;

  phải biết ghi lại một cách nhanh chóng, rõ ràng, chính xác, khách quan và đầy đủ những

  sự kiện đó. Tuy nhiên chỉ ghi lại đầy đủ, chính xác các sự kiện cần thiết là cần nhưng

  chưa đủ, người nghiên cứu còn phải biết lý giải đúng đắn những điều mình thấy.

  Chỉ quan sát, theo dõi hành vi của trẻ nhà nghiên cứu không thể tác động, can thiệp

  vào đối tượng mình nghiên cứu. Vì vậy, người nghiên cứu chỉ thụ động chờ đợi những

  hiện tượng tâm lý diễn ra. Dùng phương pháp quan sát cho một mục đích nghiên cứu

  nào đó thường phải diễn ra trong một thời gian khá dài và khá công phu. Tuỳ theo việc

  quan sát là toàn diện hay bộ phận mà mức độ này khác nhau. Quan sát toàn diện là theo

  dõi cùng một lúc nhiều mặt của hành vi đứa trẻ. Dù là quan sát toàn diện, nó cũng vẫn

  mang tính chọn lọc nhiều hoặc ít vì người quan sát chỉ ghi lại những gì mình thấy có ý

  nghĩa, những cái phản ánh được phẩm chất, khả năng của trẻ. Quan sát diễn ra trong

  suốt thời gian dài và kết quả quan sát thường được ghi lại dưới hình thức nhật ký. Những

  nhật ký loại này rất quan trọng và được nhiều nhà tâm lý học lớn sử dụng để phát hiện

  những quy luật tâm lý của trẻ. J.Piaget từ những quan sát tỷ mỹ trên 3 người con của

  mình đã phát hiện ra 6 giai đoạn trong sự hình thành trí tuệ ở trẻ em từ 0 đến 15 tuổi.

  V.Stern dựa vào những quan sát phong phú của vợ chồng ông về 3 đứa con từ lúc sơ

  sinh, đến 5-6 tuổi đã xác định những mức độ phát triển theo lứa tuổi về tri giác, trí nhớ,

  tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ, tình cảm và ý chí.

  Quan sát bộ phận được tiến hành khi người ta chỉ theo dõi một mặt nào đó của

  hành vi đứa trẻ (ngôn ngữ, tình cảm…) hoặc hành vi đứa trẻ trong một thời gian nhất

  định.

  Quan sát là phương pháp không thể thay thế được trong nghiên cứu trẻ em. Ngày

  nay một số dụng cụ, máy móc (như máy chụp ảnh, quay phim, ghi âm v.v…) thường

  được sử dụng trong phương pháp quan sát.

  Thực nghiệm

  Là một phương pháp giữ vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu tâm lý, càng ngày

  thực nghiệm càng chiếm một vị trí đáng kể trong hệ thống các phương pháp nghiên cứu

  trẻ em. Tích cực hơn quan sát, thực nghiệm là phương pháp mà người nghiên cứu chủ

  động làm nảy sinh các hiện tượng tâm lý mà mình cần nghiên cứu sau khi đã tạo ra

  những điều kiện nhất định. Như vậy, người nghiên cứu không phải chờ đợi các hiện

  tượng tâm lý bộc lộ mà có thể tự xây dựng những điều kiện gây ra hiện tượng tâm lý cần

  nghiên cứu, tạo ra những tình huống trong đó trẻ phải giải quyết các “bài toán” nhất định.

  Dựa trên cách thức và kết quả giải các tình huống, bài toán ấy mà người nghiên cứu biết

  về đặc điểm tâm lý của trẻ được thực nghiệm.

  Ví dụ như, J.Piaget, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, muốn tìm hiểu đặc điểm tư duy

  của trẻ tuổi mẫu giáo, ông đã làm nhiều thực nghiệm, trong đó có những thực nghiệm

  sau:

  1. Lấy 6 đồng xu tròn xếp dàn hàng ngang, lấy 6 đồng xu tròn khác xếp thành hàng

  thứ 2 kéo dài hơn. Hỏi trẻ hàng nào nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau.

  2. Lấy một cốc nước rót vào một cái lọ hẹp, nước lên đến một độ cao nhất định.

  Cũng cốc nước ấy nhưng khi rót vào lọ thứ hai rộng hơn, mực nước sẽ thấp hơn ở lọ thứ

  nhất. Hỏi trẻ bên nào nước nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau.

  Sau khi tiến hành thực nghiệm trên ở trẻ, ông thấy hầu như tất cả trẻ em 4-5 tuổi

  đều trả lời: hàng thứ hai nhiều hơn; lọ thứ nhất nhiều nước hơn. Từ những kết quả của

  nhiều thực nghiệm như kiểu trên, ông rút ra nhận xét: Tư duy của trẻ lứa tuổi này mang

  tính chất trực giác, chủ quan. Trong phương pháp thực nghiệm, người nghiên cứu có thể

  lập lại nhiều lần thực nghiệm của mình, kiểm tra kết quả thu được. Đặc biệt, có thể thay

  đổi một số điều kiện từ đó xác định được vai trò của nó đối với hiện tượng cần nghiên

  cứu.

  Trong phương pháp thực nghiệm, thường những hiện tượng được nghiên cứu,

  được đánh giá qua những chỉ số và như vậy việc xử lý cũng đơn giản hơn, kết quả có

  sức thuyết phục và đáng tin cậy hơn so với phương pháp quan sát.

  Có hai loại thực nghiệm: thực nghiệm tự nhiên và thực nghiệm trong phòng thí

  nghiệm. Phòng thí nghiệm là nơi có những máy móc, thiết bị đặc biệt, chuyên dùng. Đó

  có thể là những máy ghi nhận những thay đổi trong hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ cơ,

  hoạt động của các cơ quan. Cũng có thể là những máy đo chính xác thời gian, cường

  độ, tốc độ và hướng vận tốc của người được nghiên cứu, những quá trình hưng phấn và

  ức chế trên vỏ não dưới ảnh hưởng của một tác động nhất định của trẻ. Khi tiến hành

  những thực nghiệm này, đứa trẻ được nghiên cứu ở trong những hoàn cảnh, điều kiện

  không quen thuộc, không bình thường, chính vì vậy hoạt động, hành vi của trẻ trở nên bối

  rối, lúng túng, thậm chí trẻ từ chối không chịu thực hiện các bài tập hoặc trả lời lung

  tung. Để khắc phục tình trạng này, người nghiên cứu nên tiến hành thực nghiệm với trẻ

  dưới hình thức trò chơi lý thú hay những dạng hoạt động hấp dẫn như vẽ, nặn…

  Thực nghiệm tự nhiên ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong việc nghiên cứu tâm lý

  trẻ em. Thực nghiệm tự nhiên được tiến hành trong những điều kiện bình thường của quá

  trình dạy học – giáo dục. Người nghiên cứu đóng vai trò người nuôi dạy trẻ, trực tiếp

  đứng ra tổ chức một hoạt động nào đó cho các em. Các em hăng say chơi một đồ chơi

  hoặc làm những bài tập người ta ra cho mình với mục đích riêng mà không biết rằng

  mình đang được nghiên cứu. Chính vì vậy, trẻ bộc lộ chân thực những đặc điểm tâm lý

  của mình. Cũng có thể người nghiên cứu không trực tiếp tổ chức hoạt động cho trẻ mà

  nhờ cô nuôi dạy trẻ, còn mình chỉ theo dõi và ghi kết quả. Nhưng với điều kiện người

  nghiên cứu đã có một quá trình tiếp xúc làm quen với trẻ, sao cho sự có mặt của mình là

  bình thường trong quá trình trẻ hoạt động.

  Việc tổ chức làm sao cho các hoạt động lý thú, hấp dẫn cũng rất cần thiết đối với

  thực nghiệm tự nhiên.

  Hình thức đặc biệt của thực nghiệm tự nhiên được sử đụng rộng rãi là thực nghiệm

  hình thành. Điểm đặc trưng của thực nghiệm này là: để nghiên cứu, tìm hiểu sự phát triển

  của quá trình và phẩm chất tâm lý nào đó, người ta dạy trẻ nhằm hình thành hay hoàn

  thiện các quá trình và phẩm chất tâm lý đó. Những biến đổi trong hoạt động tâm lý của

  các đối tượng thực nghiệm được nghiên cứu nhờ kết quả tác động tích cực của nhà

  nghiên cứu. Nhiều khả năng tâm lý của trẻ, nhiều giả thuyết về sự phát triển tâm lý của

  các em được phát hiện và chứng minh nhờ phương pháp này.

  Để xác định rõ trẻ em đã đạt được những tiến bộ gì qua quá trình thực nghiệm hình

  thành, người ta tiến hành như sau: Trước khi thực nghiệm hình thành, người nghiên cứu

  cho trẻ làm một thực nghiệm khác có tính đo nghiệm để xem đối tượng nghiên cứu đang

  ở trình độ phát triển nào. Tiếp theo là thực nghiệm hình thành nhằm tạo ra ở trẻ một

  trình độ phát triển mới như giả thuyết nêu ra. Cuối cùng lại cho trẻ làm thực nghiệm

  giống như ban đầu. Quá trình thực nghiệm tác động đem lại kết quả tốt nếu như kết quả

  thu được của lần đo nghiệm cuối cao hơn đo nghiệm đầu và ngược lại. Nếu kết quả như

  nhau có nghĩa là những tác động hình thành của người nghiên cứu không có hiệu quả.

  Lần đo nghiệm đầu tiên được gọi là thực nghiệm kiểm tra.

  Trắc nghiệm (test)

  Cùng với quan sát và thực nghiệm, trắc nghiệm (test) là phương pháp không kém

  phần quan trọng trong hệ thống các phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em.

  Xung quanh khái niệm trắc nghiệm có nhiều định nghĩa: A.A Liublinxkaia cho rằng,

  trắc nghiệm là một hình thực thực nghiệm đặc biệt, đó là những bài tập ngắn gọn đã

  được tiêu chuẩn hoá để xác định mức độ phát triển của những quá trình tâm lý khác nhau

  ở trẻ em. SL. Rubinstêin định nghĩa, trắc nghiệm là sự thử nghiệm nhằm mục đích phân

  bậc, xác định vị trí xếp hạng của nhân cách trong nhóm hay tập thể, xác lập trình độ của

  vị trí ấy. X.G.Ghenlectêin quan niệm, trắc nghiệm là một thực nghiệm thử nghiệm, mang

  tính chất của một bài tập nhất định, bài tập này kích thích một hình thức nhất định của

  tính tích cực và việc thực hiện nó là một triệu chứng của sự hoàn thiện các chức năng

  nhất định, được đánh giá về mặt định lượng và định tính.

  Hiểu một cách đơn giản thì trắc nghiệm là phép thử tâm lý gồm những bài toán,

  những câu hỏi được chuẩn hoá dưới hình thức lời nói, hình ảnh, việc làm. Thông qua việc

  trả lời những bài toán, câu hỏi đó, nhà nghiên cứu xét đoán trình độ phát triển trí tuệ,

  nhân cách của trẻ em. Phương pháp trắc nhiệm là một trong những biến dạng của thực

  nghiệm. Thực nghiệm trong trường hợp này mang tính chất thử nhiệm và tính chất đo

  lường. Trắc nghiệm có những dấu hiệu cơ bản là: tính tiêu chuẩn hoá của việc trình bày

  và xử lý các kết quả. Tính không phụ thuộc của kết quả vào ảnh hưởng của tình huống

  thực nghiệm và nhân cách nhà tâm lý học. Tính đối chiếu của các tài liệu cụ thể, riêng với

  các tài liệu chuẩn mực – những tài liệu đã thu được cùng trong những điều kiện như thế ở

  một nhóm tiêu biểu.

  Với tư cách là một phương pháp nghiên cứu của tâm lý học trắc nghiệm được phân

  biệt với các phương pháp tâm lý học khác ở những điểm sau: thủ tục và những trang bị

  của trắc nghiệm tương đối đơn giản. Có những trắc nghiệm chỉ cần một cây bút và một

  tờ giấy, có những trắc nghiệm cần nhiều đồ dùng hơn, nhưng những đồ dùng này cũng

  rất dễ tạo và sử dụng. Nếu như ở phương pháp thực nghiệm và quan sát, để thu được

  kết quả, người nghiên cứu cần khá nhiều thời gian thì ở phương pháp trắc nghiệm chỉ

  cần thời gian ngắn và người nghiên cứu có thể ghi lại trực tiếp các kết quả. Vì trắc

  nghiệm là hệ thống bài tập được lựa chọn và quy định nghiêm ngặt, mỗi bài làm đều

  được cho điểm nên tiện lợi cho việc xử lý toán học.

  Phần lớn trắc nghiệm vừa là tóm tắt của một cấu trúc lý thuyết vừa là hệ thống hoá

  của thực nghiệm về cấu trúc lý quyết đã sản sinh ra trắc nghiệm đó, nó có những tiêu

  chuẩn được xác lập. Trắc nghiệm có thể sử dụng cho cả cá nhân lẫn nhóm.

  Bắt đầu từ tư tưởng của F.Galton vào cuối thế kỷ XIX, việc sử dụng trắc nghiệm

  được phát triển rộng rãi trên thế giới từ sau những trắc nghiệm nghiên cứu năng lực trí

  tuệ của A.Binet nhà tâm lý học người Pháp. Cộng tác với bác sĩ T.Simon, sau nhiều năm

  thực nghiệm về sự phát triển trí tuệ của trẻ em từ 3 đến 15 tuổi ông đã xây dựng một

  thang đo lường trí tuệ mang tên Binet – Simon, được xuất bản lần đầu tiên vào năm

  1905, được chỉnh lý và bổ sung ở hai lần xuất bản sau 1908 và 1911. Kể từ đó đến nay

  đã có rất nhiều trắc nghiệm khác xa đời. Các trắc nghiệm này không chỉ hạn chế trong

  lĩnh vực đo lường trí tuệ mà còn mở rộng ra những lĩnh vực khác của tâm lý con người.

  Ngày nay có những trắc nghiệm trí tuệ, trắc nghiệm hứng thú, trắc nghiệm tri thức và kỹ

  năng, trắc nghiệm năng lực chuyên môn, trắc nghiệm nhân cách, trắc nghiệm nghiên cứu

  các chức năng tâm lý riêng biệt… Nhưng dù là nghiên cứu cái gì, bất kỳ một trắc nghiệm

  nào cũng phải thoả mãn những điều kiện sau đây: khi dùng các hình thức khác nhau của

  cùng một trắc nghiệm hoặc tiến hành một trắc nghiệm nhiều lần trên cùng một đối tượng

  thì kết quả thu được phải giống nhau. Trắc nghiệm phải đo được chính cái mà ta định đo.

  Trắc nghiệm phải được thực hiện theo một thủ tục tiêu chuẩn và phải có những quy

  chuẩn căn cứ theo một nhóm chuẩn. Nhóm chuẩn này phải đông đảo và mang tính chất

  giống với những người sau này được trắc nghiệm. Các quy chuẩn của nhóm chuẩn là

  một hệ thống chuẩn cứ để kiến giải các kết quả trắc nghiệm của bất cứ cá nhân hoặc

  nhóm nào. Ngoài ra, để kiến giải tinh tế được bất cứ trắc nghiệm nào, cần phải biết trắc

  nghiệm muốn đo những yếu tố gì.

  Trong những loại trắc nghiệm đã kể trên, trắc nghiệm trí tuệ được sử dụng rộng rãi

  hơn cả. Việc xác định trình độ phát triển trí tuệ của trẻ em có một tầm quan trọng to lớn,

  nó không chỉ làm cho nhà giáo dục hiểu đúng, chính xác về năng lực trí tuệ của trẻ, trên

  cơ sở đó có những biện pháp giáo dục thích hợp có lợi cho sự phát triển của trẻ mà còn

  tạo khả năng nghiên cứu ảnh hưởng của những điều kiện khác nhau đến sự phát triển đó.

  Do tính chất dễ sử dụng của nó, phương pháp trắc nghiệm được sử dụng rộng rãi

  không chỉ trong các công trình nghiên cứu khoa học mà còn cả trong lĩnh vực thực hành,

  đặc biệt là ở các nước Tây âu. Tuy nhiên, việc sử dụng nó đã gây không ít những tranh

  cãi trong một thời gian khá dài. Có thể thấy hai điểm cực đoan: tuyệt đối hoá vai trò của

  trắc nghiệm và phủ nhận nó hoàn toàn. Những người thuộc trường phái thứ nhất coi trắc

  nghiệm như một công cụ vạn năng để đo lường tâm lý con người mà những kết quả do

  nó mang lại là tuyệt đối. Sự phủ nhận phương pháp trắc nghiệm bắt nguồn từ việc chỉ

  nhận thấy những mặt yếu của nó, mà điểm yếu thường bị phê phán nhất là: kết quả trắc

  nghiệm không nói lên được nguyên nhân của kết quả đó. Như vậy, nếu chỉ thuần tuý dựa

  vào kết quả được tính bằng điểm số mà không tìm hiểu xem đứa trẻ đã đi đến kết quả

  đó bằng cách nào là chưa đủ. Do đó nhà nghiên cứu cần phải phân tích xem: thứ nhất,

  đứa trẻ đó đã giải quyết bài toán đề ra như thế nào, bằng cách nào để đi đến kết quả;

  thứ hai điều kiện và môi trường sống của trẻ như thế nào khiến cho trẻ đạt được kết quả

  đó Trong các trắc nghiệm trí tuệ, thương số trí tuệ chỉ nói nên trình độ trí tuệ của đối

  tượng khi làm trắc nghiệm chứ không nói lên được tất cả các năng khiếu khác của đối

  tượng như nhiều nhà phê phán thường phản đối.

  Trắc nghiệm, cũng như nhiều phương pháp khác, có những mặt mạnh và mặt yếu.

  Việc tuyệt đối hoá cũng như phủ nhận vai trò của nó đều không thoả đáng. Tuy nhiên phải

  nhận thấy rằng, dù còn có những phương pháp khác, trắc nghiệm vẫn là phương pháp

  khoa học, khách quan để nghiên cứu tâm lý con người.

  Đàm thoại

  Phương pháp đàm thoại dùng để nghiên cứu một vài hiện tượng tâm lý bằng cách

  phân tích những phản ứng bằng lời của trẻ đối với những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn mục

  đích nghiên cứu. Đối với trẻ em trước tuổi học, phương pháp này được sử dụng trong

  phạm vi hạn chế. Trước 4 tuổi nói chung chưa thể tiến hành phương pháp này với trẻ

  theo đúng nghĩa của nó. Chỉ từ sau 4 tuổi mới có thể tổ chức những cuộc hỏi đáp trong

  đó trẻ em phải trả lời bằng lời, tức là đàm thoại theo đúng nghĩa của nó. Phương pháp

  này được áp dụng để tìm hiểu về tri thức và biểu tượng của trẻ, tìm hiểu ý kiến của các

  em về các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh, với người khác và với chính bản

  thân mình.

  Việc đặt câu hỏi trong đàm thoại với trẻ là một nghệ thuật. Câu hỏi phải dễ hiểu và

  lý thú đối với trẻ, nhưng lại không được mang tính chất gợi ý. Những câu hỏi chỉ phải

  thuần tuý trả lời “có” hoặc “không” thường dễ làm cho trẻ trả lời sai đi. Tất nhiên trong hệ

  thống câu hỏi với trẻ vẫn có thể sử dụng những câu hỏi loại này nhưng nên hạn chế và

  phải xen kẽ một cách có nghệ thuật.

  Để đàm thoại với trẻ, có thể người nghiên cứu soạn trước một hệ thống câu hỏi với

  trình tự cố định và nêu ra cho tất cả trẻ em trả lời. Cũng có thể người nghiên cứu chỉ cần

  vạch ra những vấn đề cơ bản cần hỏi và đem áp dụng linh hoạt với từng trẻ. Cách thứ hai

  này nếu được người nghiên cứu sử dụng tốt sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với cách

  thứ nhất. Tuy nhiên cách này đòi hỏi người sử dụng phải có kinh nghiệm, linh hoạt, nhanh

  trí, nhạy cảm và hiểu biết sâu về trẻ.

  Việc tiến hành hỏi đáp với trẻ phải được chuẩn bị chu đáo. Kết quả của quá trình

  này phụ thuộc không chỉ vào nội dung câu hỏi cũng như cách hỏi mà còn phụ thuộc rất

  nhiều vào mối quan hệ giữa người hỏi và đứa trẻ. Kết quả sẽ tốt hơn nếu người nghiên

  cứu tạo ra được một quan hệ tốt đẹp với trẻ bằng tài khéo léo, cởi mở ân cần và nhạy

  cảm đối với những đặc điểm riêng trong nhân cách trẻ.

  Những câu trả lời của trẻ phải được ghi lại đúng nguyên văn. Thông thường trong

  nghiên cứu trẻ em người ta không sử dụng chỉ phương pháp này, đây chỉ là một phương

  pháp hỗ trợ cho các phương chính như quan sát, thực nghiệm… Khi xử lý, các tài liệu thu

  được, người nghiên cứu mang những câu trả lời của các em ra phân tích và kết hợp

  chúng với những số liệu thu được bằng các phương pháp khác. Cũng có trường hợp

  người ta chỉ dùng phương pháp hỏi đáp, nhưng chỉ là để nghiên cứu những khía cạnh

  riêng hoặc từng vấn đề riêng biệt.

  Nghiên cứu sản phẩm hoạt động

  Sản phẩm hoạt động của trẻ em đó là những tranh vẽ, “tượng nặn”, đồ thủ công,

  “công trình” xây dựng, những câu chuyện, những bài thơ do các em sáng tác. Sản phẩm

  hoạt động của trẻ chứa đựng thế giới tâm lý, chính vì vậy nó có ý nghĩa đối với nhà

  nghiên cứu. Tuy nhiên không phải tất cả các sản phẩm hoạt động của trẻ đều có ý nghĩa

  như nhau đối với người nghiên cứu trẻ. Những sản phẩm mà trẻ tạo ra do sự hướng dẫn

  trực tiếp của người lớn giúp ta biết khả năng hiểu và thực hiện những chỉ dẫn, khả năng

  chú ý, sự kiên trì… của trẻ. Nhưng những sản phẩm là kết quả hoạt động độc lập của trẻ

  có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều, trong đó tranh vẽ của các em được chú ý hơn cả.

  Tranh vẽ của trẻ có đặc điểm nổi bật là cùng với việc vẽ ra những hình ảnh nhìn thấy, trẻ

  còn vẽ ra cả những cái nó biết được khi hành động với đối tượng. Tranh vẽ của trẻ có

  tính hiện thực, trí tuệ, tức là các em vẽ tất cả những điều biết được, không phân biệt đặc

  trưng về mặt thị giác của tranh vẽ. Do đó, nhìn vào tranh trẻ em, người ta có thể biết

  nhiều về sự phát triển tâm lý của nó. Tranh vẽ của trẻ phản ánh đặc điểm về mặt tri giác

  của các em, phản ánh trình độ phát triển trí tuệ và cả thái độ tình cảm của trẻ đối với thế

  giới xung quanh. Mặc dù có những giá trị xác định nhưng những sản phẩm hoạt động

  không cho phép ta thấy rõ quá trình hoạt động của trẻ để tạo ra những sản phẩm đó. Vì

  vậy, nếu chỉ dựa vào những số liệu thu được từ phương pháp này thì người nghiên cứu

  có thể phạm sai lầm. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động chỉ cho ta những tài

  liệu tin cậy khi được kết hợp với những phương pháp khác.

  Phương pháp đo lường xã hội

  Đây là một phương pháp dùng để nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa trẻ em và vị

  trí của trẻ trong nhóm bạn.

  Đối với những trẻ em tuổi học sinh, người ta thường phát cho các em một phiếu

  trưng cầu ý kiến trong đó ghi lại những câu hỏi như: “Em thích ngồi cùng bàn với ai?”.

  “Em sẽ mời những bạn nào nhân ngày sinh nhật?”, “Nếu được chọn lớp trưởng em sẽ

  chọn bạn nào?” v.v… Nhưng đối với trẻ em trước tuổi học, những câu hỏi như thế không

  thích hợp. Người ta thường tìm hiểu mối quan hệ giữa các em thông qua hành động có

  lựa chọn của các em. Người ta đưa cho mỗi em 3 đồ chơi hoặc 3 tranh ảnh và hỏi em

  cái nào em rất thích, thích vừa và không thích. Sau đó khuyến khích em tặng mỗi đồ vật

  cho các bạn trong nhóm. Để làm cho phương pháp này hấp dẫn trẻ và có kết quả chính

  xác người ta thường tổ chức dưới dạng trò chơi.

  Những kết quả thu được sau việc phân phát tặng phẩm là tài liệu để lập một bảng

  đặc biệt gọi là hoạ đồ xã hội, qua đó có thể biết được trong nhóm trẻ, em nào được quý

  mến nhất, em nào ít được quý mến hơn và em nào không được các bạn quý mến, từ đó

  cho phép biết được về mối liên hệ giữa các em. Tuy vậy, phương pháp này chỉ cho ta

  thấy bộ mặt bề ngoài của mối quan hệ giữa các em, còn nguyên nhân của nó thì phải tìm

  hiểu bằng nhiều phương pháp khác.

  Created by AM Word2CHM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Trẻ Em
 • Đề Tài Cách Đánh Giá Một Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Hoàn Hảo Nhất
 • Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Trong Spss
 • Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Dược Liệu
 • Bài 28. Phương Pháp Nghiên Cứu Di Truyền Người
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tâm Lí Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100