Đề Xuất 5/2022 # Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4882:2007 (Iso 4831 : 2006) Về Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi # Top Like

Xem 8,712

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4882:2007 (Iso 4831 : 2006) Về Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,712 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phuong Phap Dinh Luong (So Luong Vsv) 2
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7924
 • Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc
 • Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc * Tin Cậy
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4884
 • TCVN 4882 : 2007 ISO 4831 : 2006

  VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM – KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT

  Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizotal method for the detection and enumeration of coliforms – Most probable number technique Lời nói đầu

  TCVN 4882 : 2007 thay thế TCVN 4882 : 2001 và TCVN 6262-1 : 1997;

  TCVN 4882 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4831 : 2006;

  TCVN 4882 : 2007 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Lời giới thiệu

  Do tính đa dạng của thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nên phương pháp này có thể không thích hợp đến từng chi tiết cho từng sản phẩm cụ thể. Trong trường hợp này, có thể sử dụng các phương pháp khác đặc trưng cho từng sản phẩm, nếu hoàn toàn chỉ vì lý do kỹ thuật. Tuy nhiên, cần cố gắng áp dụng phương pháp này khi có thể.

  Việc hài hòa các phương pháp thử có thể không thực hiện được ngay và đối với một vài nhóm sản phẩm có thể tồn tại các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia mà không phù hợp với tiêu chuẩn này. Trong trường hợp có sẵn tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm cần thử nghiệm thì phải tuân theo tiêu chuẩn đó. Thông thường khi các tiêu chuẩn như thế được soát xét, thì chúng phải được sửa đổi để phù hợp với tiêu chuẩn này, sao cho cuối cùng chỉ còn các sai lệch với phương pháp đếm đĩa này là các lý do kỹ thuật được thừa nhận.

  Kỹ thuật mô tả trong tiêu chuẩn này có độ chính xác thấp hơn so với kỹ thuật mô tả trong TCVN 6848 : 2007 (ISO 4832)).

  VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM – KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizotal method for the detection and enumeration of coliforms – Most probable number technique 1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn chung để phát hiện và định lượng coliform. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho:

  – các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, và

  – các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm.

  Việc định lượng được thực hiện bằng cách tính số có xác suất lớn nhất (MPN) sau khi ủ trong môi trường lỏng ở 30 oC hoặc 37 o C.

  Phương pháp định lượng này có thể sử dụng khi số lượng khuẩn lạc cần tìm dự kiến từ 1 đến 100 trên mililit hoặc trên gam mẫu thử.

  Điểm hạn chế khi áp dụng của tiêu chuẩn này là kết quả có độ dao động lớn. Thông tin trong điều 11 đưa ra hướng dẫn về khả năng áp dụng của phương pháp và về việc diễn giải kết quả.

  2. Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

  TCVN 6507 (ISO 6887) (tất cả các phần), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.

  TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc – Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.

  TCVN 6263 (ISO 8261), Sữa và sản phẩm sữa – Hướng dẫn chung về chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.

  ISO/TS 11133-1, Microbiology of food and animal feeding stuffs – Guidelines on pparation and production of culture media – Part 1: General guidelines on quality assurance for the pparation of culture media in the laboratory (Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chuẩn bị môi trường nuôi cấy – Phần 1: Các hướng dẫn chung để đảm bảo chất lượng cho việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy trong phòng thử nghiệm).

  ISO/TS 11133-2 : 2003, Microbiology of food and animal feeding stuffs – Guidelines on pparation and production of culture media – Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media (Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chuẩn bị môi trường nuôi cấy – Phần 2: Các hướng dẫn thực hành các phép thử trên môi trường nuôi cấy).

  3. Định nghĩa

  Trong tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa sau:

  3.1

  Vi khuẩn ở nhiệt độ qui định (nghĩa là ở 30 oC hoặc 37 o C như thỏa thuận) lên men lactoza có sinh khí dưới các điều kiện thử quy định trong tiêu chuẩn này.

  3.2

  Xác định sự có mặt hay không có mặt các vi khuẩn này trong một lượng xác định của sản phẩm, khi các phép thử được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn này.

  3.3

  Số có xác suất lớn nhất của coliform tìm thấy trong một gam hoặc một mililit mẫu thử, khi các phép thử được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn này.

  4. Nguyên tắc 4.1 Phát hiện coliform 4.2 Đếm bằng kỹ thuật MPN 5. Môi trường nuôi cấy và dung dịch pha loãng 5.1 Khái quát

  Xem TCVN 6404 (ISO 7218), ISO/TS 11133-1 và ISO/TS 11133-2 về cách chuẩn bị, pha chế và tính năng thử nghiệm của môi trường.

  5.3 Môi trường tăng sinh chọn lọc: Canh thang tryptoza lauryl sulfat 5.3.1 Thành phần 5.3.2 Chuẩn bị

  Hòa tan các thành phần khác nhau hoặc môi trường hoàn chỉnh khô trong nước bằng cách đun nóng, nếu cần.

  Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng pH là 6,8 ± 0,2 ở 25 o C, nếu cần.

  Phân phối từng lượng môi trường 10 ml vào các ống có kích thước 16 mm x 160 mm (6.4) chứa ống Durham (6.5) đối với môi trường nồng độ đơn, và vào các ống nghiệm có kích thước 20 mm x 200 mm (6,4) và cụ thể như sau:

  (tủ sấy) hoặc 6.1 Thiết bị để khử trùng khô để khử trùng ướt (nồi hấp áp lực)

  Xem TCVN 6404 (ISO 7218).

  Ống nghiệm thu được trong 9.1.3.1 hoặc 9.1.3.2 cho thấy sinh khí sau 24 h ± 2 h và 48 h ± 2 h được coi là dương tính.

  Chuẩn bị một số độ pha loãng đủ để đảm bảo rằng các ống tương ứng với độ pha loãng cuối cùng sẽ cho kết quả âm tính.

  9.2.2 Cấy và ủ

  Đối với mỗi độ pha loãng, đếm tổng số các ống quan sát thấy có sinh khí trong 9.2.3 (các ống dương tính) sau 24 h ± 2 h và sau 48 h ± 2 h (nếu có).

  10. Tính và biểu thị kết quả

  Theo các kết quả diễn giải (xem 9.1.4), chỉ rõ sự có mặt hay không có mặt coliform trong phần mẫu thử x g hoặc x ml của sản phẩm .

  11. Độ chụm

  Với kỹ thuật MPN có thể cho kết quả với dao động lớn, do đó hết sức thận trọng khi sử dụng kết quả thu được bằng phương pháp này.

  Giới hạn tin cậy được nêu trong TCVN 6404 (ISO 7218).

  12. Báo cáo thử nghiệm

  Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

  – mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

  – phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

  – phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

  – mục đích của phép thử và nhiệt độ ủ đã sử dụng;

  – tất cả các chi tiết thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng tới kết quả.

  – các kết quả thử nghiệm thu được.

  Phụ lục A Sơ đồ về cách tiến hành

  Hình A.1 – Phương pháp phát hiện

  Hình A.2 – Phương pháp định lượng

  Hình A.3 – Các chi tiết về bước khẳng định THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  EDWARD, Ρ.R. and EWING, W.H. Indentification of Enterobacteriaceae 3 rd edition, Burgess Publishing Company, Minneapolis, USA, 1972.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Đầu Tư
 • Dùng Phương Pháp Monte Carlo Để Giải Một Lớp Bài Toán Điều Khiển Ngẫu Nhiên Tổng Hợp Liên Quan Đến Quá Trình Điểm Gắn Mã Và Áp Dụng.pdf
 • Thiết Lập Mục Tiêu Cá Nhân
 • Các Phương Pháp Đánh Giá Nhân Viên Trong Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Mô Tả Và Giải Thích Chi Tiết Cách Tiếp Cận Quản Lý Theo Mục Tiêu (Mbo)
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4882:2007 (Iso 4831 : 2006) Về Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100