Đề Xuất 6/2023 # Tìm Hiểu Bí Tích Thêm Sức # Top 11 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # Tìm Hiểu Bí Tích Thêm Sức # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tìm Hiểu Bí Tích Thêm Sức mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

đặt tay, xức dầu thánh và đọc lời Thêm Sức để ban ơn Thánh Thần.I. NGHI THỨC THÊM SỨC Trong những thế kỷ đầu, Giáo Hội thường ban Thánh Tẩy cho người lớn nên Thêm Sức gắn liền với Thánh Tẩy, đến nỗi thời đó chưa có danh từ chuyên môn để chỉ bí tích Thêm Sức, mà chỉ biết Thánh Tẩy là được đặt tay(và xức dầu) ban Thánh Thần ngay sau đó. Vào những thế kỷ sau (V-XII), khi Giáo Hội phát triển, việc Rửa Tội được cử hành ở các họ đạo nhưng việc đặt tay và xức dầu ban Thánh Thần lại dành cho giám mục để biểu thị sự hiệp thông trong Hội Thánh. Mặc dù Bí tích Thêm Sức được cử hành độc lập song vẫn gắn liền với Bí tích Thánh Tẩy qua các diễn tiến sau đây :1) Tuyên xưng đức tin Thánh Tẩy : “Khi Bí tích Thêm Sức được cử hành tách khỏi Bí tích Thánh Tẩy như trong nghi lễ Rôma, phụng vụ bí tích bắt đầu bằng việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và việc tuyên xưng đức tin của người sắp nhận Bí tích Thêm Sức. Điều này nhấn mạnh Bí tích Thêm Sức đi liền với Bí tích Thánh Tẩy (x. PV 7). Khi một người trưởng thành chịu Bí tích Rửa Tội, họ sẽ lãnh nhận ngay sau đó Bí tích Thêm Sức và tham dự vào Bí tích Thánh Thể”(GLHTCG 1298). – Đức giám mục mời gọi : “Vậy giờ đây trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con hãy tuyên xưng đức tin mà chính các con hay cha mẹ và những người đỡ đầu đã cùng với Hội Thánh tuyên xưng, khi các con lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy”(Nghi thức bí tích Thêm Sức ). – Lời hứa khi chịu Bí tích Rửa Tội là tuyên hứa từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và cám dỗ, đồng thời tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi. – Đức giám mục kết luận : “Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.2) Lời nguyện xin Chúa Thánh Thần : Phụng vụ Rôma có một lời nguyện xin Chúa Thánh Thần trước khi bắt đầu nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức. Đức giám mục vừa đọc lời nguyện, vừa đặt tay trên những người sắp Thêm Sức. Cử chỉ này tuy không phải là dấu chỉ cốt yếu của Bí tích Thêm Sức nhưng lại cần thiết để hiểu ý nghĩa việc trao ban Thánh Thần. Các linh mục phụ giúp giám mục xức dầu cũng tham gia việc đặt tay này. “Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thóat họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi đến trong những người này; xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức; xin ban cho những người này đây ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”.3) Đặt tay và xức dầu thánh : – Nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sứcđược trao ban bằng việc xức dầu thánh trên trán, đồng thời với việc đặt tay và đọc lời này : ‘… Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần'” (GLHTCG 1300). “Truyền thống công giáo đã làm đúng, khi coi việc đặt tay là nguồn gốc của Bí tích Thêm Sức, là phương thế lưu truyền hồng ân Thánh Thần trong Hội Thánh. Để biểu thị rõ hồng ân Thánh Thần, ngoài việc đặt tay, Hội Thánh đã sớm thêm nghi thức Xức Dầu. Việc xức dầu này làm nổi bật danh xưng Kitô hữu là‘người được xức dầu‘; danh xưng bắt nguồn từ chính Đức Kitô, ‘Đấng được Thiên Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong’ (Cv 10,38). Nghi thức Xức Dầu này được giữ đến nay trong nghi lễ Đông cũng như Tây Phương. Giáo Hội Đông Phương gọi bí tích này là Bí tích Dầu Thánh. Giáo Hội La Tinh gọi là Bí tích Thêm Sức, vì bí tích này vừa xác nhận Bí tích Thánh Tẩy, vừa củng cố ân sủng Thánh Tẩy”. (GLHTCG 1289) – Có một nghi thức quan trọng và gắn liền với Bí tích Thêm Sức nhưng được cử hành trước, đó là nghi thức thánh hiến dầu do giám mục cử hành vào sáng ngày thứ Năm Tuần Thánh. – Sau khi trao ban bí tích, giám mục chúc bình an : “Bình an của Chúa ở cùng con” để diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh giữa vị giám mục với toàn thể tín hữu.II. Ý NGHĨA VÀ ÂN SỦNG THÊM SỨC “Hiệu quả của Bí tích Thêm Sức là người tín hữu được nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, như ngày xưa các tông đồ đã nhận được trong ngày lễ Ngũ Tuần”(GLHTCG 1303). Khi chịu Thánh Tẩy, người Kitô hữu đã đón nhận Chúa Thánh Thần, nguồn gốc sự sống mới, nhưng ơn Thánh Thần phát triển tuần tự theo thời gian và sự tăng trưởng của đức tin Kitô hữu. Cũng như Chúa Giêsu ngay từ giây phút hiện hữu đầu tiên đã sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhưng mãi tới ngày hoạt động công khai thì Chúa Thánh Thần mới hiện xuống để chính thức công bố sứ mệnh của Người. Ngay từ buổi chiều lễ Vượt Qua, Hội Thánh đã đón nhận Chúa Thánh Thần, nhưng mãi tới buổi sáng lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần mới làm cho Hội Thánh hoạt động công khai. Thế nên có thể nói mầu nhiệm Vượt Qua là lễ Rửa Tội của Hội Thánh và ngày Hiện Xuống là lễ Thêm Sức của Hội Thánh.Bí tích Thêm Sức làm tăng trưởng và đào sâu ơn Bí tích Thánh Tẩy : – Giúp chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử gọi Thiên Chúa là Cha(Rm 8,15). – Giúp kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn. – Gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta. – Giúp liên kết trọn vẹn với Hội Thánh hơn. – Giúp làm chứng cho Chúa Kitô. Bí tích Thêm Sứcghi một ấn tích thiêng liêng của Chúa Thánh Thần không thể tảy xóa nên chỉ chịu một lần (dấu ấn trưởng thành).III. NGƯỜI BAN VÀ NGƯỜI NHẬN– Thừa tác viên thông thường của Bí tích Thêm Sức là Đức Giám Mục. Ngoài ra những linh mục nào được ủy quyền có thể ban Bí tích Thêm Sức hoặc khi linh mục Rửa Tội cho người lớn, thì cứ sự thường, được quyền ban Bí tích Thêm Sức ngay sau đó, hoặc khi có người tín hữu nào đang nguy tử mà chưa nhận Bí tích Thêm Sức.– Trẻ em đến tuổi biết phán đoán (không hẳn là tuổi trưởng thành) được quyền lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hoặc trong trường hợp nguy tử, Hội Thánh vẫn ban bí tích này cho trẻ em dù chưa đến tuổi biết phán đoán. Như thế người lớn khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy thì phải được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo. “Thiếu Bí tích Thánh Thể và Thêm Sức, Bí tích Thánh Tẩy chắc chắn thành sự và hữu hiệu, nhưng việc khai tâm Kitô giáo chưa trọn vẹn”(GLHTCG 1306).– Để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, người tín hữu phải hiểu biết giáo lý, phải ở trong tình trạng ân sủng, nghĩa là sạch tội. Cũng như Bí tích Thánh Tẩy, nên có một người đỡ đầu để được trợ giúp trong đời sống thiêng liêng, nên chọn chính người đỡ đầu Rửa Tội để nhấn mạnh sự thống nhất của hai bí tích này.IV. MỤC VỤ GIÁO LÝ1* Chỉ một Chúa, một đức tin và một phép Rửa. Cần giúp các em nhận thức đức tin khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cũng là đức tin của Bí tích Thánh Tẩy khi xưa. Đức tin của các em khi xưa không phải là hành vi cá nhân nhưng là đức tin của Hội Thánh. Chính trong đức tin đó mà các em đã được Rửa Tội, được tiếp tục nuôi dưỡng. Trước khi nhận Bí tích Thêm Sức, các em phải tự mình tuyên xưng đức tin. Khi tuyên xưng lại đức tin Thánh Tẩy là giúp các em ý thức điều đã cam kết ngày xưa bây giờ trổ sinh hoa trái khi nhận Bí tích Thêm Sức.2* Đức tin tông truyền : Cử chỉ đặt tay ban Bí tích Thêm Sức, nhất là do chính đức giám mục ban, luôn mang tính tông truyền. Đức tin mà các em vừa tuyên xưng không phải do một ai đó nghĩ ra, nhưng được truyền lại từ các tông đồ qua cử chỉ đặt tay trên những giám mục kế vị. Các tông đồ là những chứng nhân trực tiếp của mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Kitô. Xác tín đó được truyền lại đến chúng ta ngày nay, trước sau như một, vì tính tông truyền của Hội Thánh.3* Học giáo lý là việc khai tâm Kitô giáo : Cần giúp các em sắp chịu Thêm Sức hiểu rõ Truyền thống Đông Phương và Tây Phương khác nhau, nguyên thủy Thánh Tẩy và Thêm Sức là một ‘bí tích kép’ (thánh Síp-ri-a-nô), nhưng dần dần giám mục không thể hiện diện nên đưa đến hai cách giải quyết. Nghi lễ Đông Phương vẫn giữ thói quen kết hợp hai bí tích trên và ban quyền Thêm Sức cho linh mục rửa tội trẻ em cũng như người lớn. Trong việc Rửa Tội trẻ em, nghi lễ Tây Phương tách ra để dành quyền cho giám mục và để cho thấy họ liên kết với Hội Thánh; bù lại, xức dầu 2 lần : lần đầu xức dầu thánh trên đỉnh đầu do linh mục rửa tội để biểu thị sự tham dự vào ba chức năng của Đức Kitô, lần thứ hai do giám mục xức trên trán để kiện toàn ân sủng Thánh Tẩy (x.GLHTCG 1290). Liên kết Thêm Sức với Thánh Tẩy để các em hiểu tiến trình khai tâm Kitô giáo của truyền thống Hội Thánh tiên khởi, và việc tách Thêm Sức ra khỏi Thánh Tẩy cũng vì khi xưa các em còn sơ sinh nên phải chờ học giáo lý để lãnh Bí tích Thêm Sức như để kết thúc tiến trình khai tâm.4* Dấu ấn trưởng thành : Khi lãnh nhận Thêm Sức, các em được gọi là“những người được xức dầu”, được tham dự tích cực vào sứ mạng Chúa Kitô, và tràn đầy Thánh Thần để đời sống các em tỏa hương thơm Chúa Kitô. Ấn tín Chúa Thánh Thần nhắc nhớ các em từ nay hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô, sẽ không phai mờ nên chỉ chịu Thêm Sức một lần trong đời. Nếu Bí tích Thánh Tẩy nhấn mạnh đến việc tha tội và ơn làm con Thiên Chúa, thì Bí tích Thêm Sức là chìa khoá mở cho chúng ta kho tàng hồng ân của Chúa Thánh Thần, và làm cho chúng ta trở thành những phần tử can đảm và nhiệt thành của Hội Thánh truyền giáo.TÓM LƯỢC :1* H. Phụng vụ Bí tích Thêm Sức là gì ? -T. Phụng vụ Thêm Sức là việc đức giám mục hay thừa tác viên linh mụcđặt tay, xức dầu thánh và đọc lời Thêm Sức để ban ơn Thánh Thần.2* H. Nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức là gì ? -T. Nguyên thủy từ thời các tông đồ, cử chỉ chính yếu khi Thêm Sức là việc đặt tay, rồi Hội Thánh đã sớm thêm vào bí tích này việc xức dầu thánh và lời đọc:“Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.3* H. Bí tích Thêm Sức ban cho ta những ơn gì ? -T. Bí tích Thêm Sức không ban cho ta những gì mới nhưng là làm triển nở những ơn đã lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy. Đó là đi sâu vào tình nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha trong Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mà rao giảng và làm chứng cho điều mà mình đã lãnh nhận.CẦU NGUYỆN : Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Tình Yêu rất tinh tuyền ! Xin hãy xuống trong đêm đen tăm tối của chúng con, vì ước muốn đang cầm giữ, niềm đau đang dằn vặt chúng con. Lạy Thánh Thần bình an, Tình Yêu rất tinh tuyền ! Hỡi Tình Yêu đơn nhất, Xin biến chúng con thành mồi ngon của Ngài, Xin uốn nắn tính kiêu ngạo, băng bó các vết thương của chúng con. Bằng sức mạnh của Ngài, xin đến thiêu đốt chúng con. Hỡi làn hơi Thiên Chúa, ngọn lửa ban niềm vui ! Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Tình yêu rất tinh tuyền ! Xin hãy xuống trong đêm đen tăm tối của chúng con, vì xác thịt đang cầm giữ, thời gian đang dằn vặt chúng con. Lạy Thánh Thần trời cao, Tình yêu rất tinh tuyền !

Bảy Chìa Khoá Để Hiểu Bí Tích Thêm Sức – Giáo Phận Cần Thơ

print

Bảy Chìa Khoá Để Hiểu Bí Tích Thêm Sức

Bí tích Thêm Sức, dấu chỉ của sự trưởng thành Ki-tô giáo

Nguồn gốc Bí tích Thêm Sức

Lược sử cử hành của Bí Tích Thêm Sức

Thừa tác viên của bí tích Thêm Sức

Diễn tiến nghi thức bí tích Thêm Sức

Khi nào được lãnh bí tích Thêm Sức?

Tuyên xưng đức tin “trọng thể”

BÍ TÍCH THÊM SỨC,

DẤU CHỈ CÚA SỰ TRƯỞNG THÀNH KI-TÔ GIÁO

Bí tích Thêm Sức đánh dấu bước tiến quyết định và dứt khoát của người chịu phép rửa trong tuổi trưởng thành trong đức tin. Cùng với bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, bí tích Thêm Sức nhằm “làm cho vững mạnh” việc khai tâm Ki-tô giáo của người tân tòng. Đây là bí tích của sự trưởng thành Ki-tô giáo: Người lãnh nhận sẽ được Hội Thánh uỷ thác sứ vụ loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Trong bí tích Rửa Tội, Chúa nói: “Hãy đến”. Trong bí tích Thêm Sức, Người phán: “Hãy đi”. Thêm Sức, có nghĩa là làm cho vững chắc hơn, rắn rỏi hơn. Qua bí tích này, người tín hữu nhận lấy sức mạnh đế sống đức tin của mình cách vững mạnh. Nhờ tăng sức, họ có đủ tư cách của người chứng nhân của Chúa Ki-tô, nhờ ân sủng của Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh, luôn được giới thiệu dưới hình dạng chim bồ câu, lưỡi lửa hoặc làn gió. Ngài là quà tặng của Thiên Chúa. Các bạn hữu của Chúa Giêsu đã trãi nghiệm với sức mạnh này trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Sau khi nhận lãnh bí tích Thêm Sức, người tín hữu có thể nói: “Vâng, tôi biết rằng tôi là con của Chúa. Với người khác, tôi muốn sống trong tư cách người Ki-tô hữu. Tôi muốn loan báo Tin Mừng của Chúa Ki-tô.”

NGUỒN GỐC BÍ TÍCH THÊM SỨC

Năm mươi ngày sau biến cố Phục Sinh của Chúa Ki-tô, các bạn hữu của Người nhóm họp tại Giêrusalem. Sách Công Vụ Tông Đồ kể rằng: “ Khi đến ngày lễ Ngữ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho”. (Cv 2,1-4)

Kể từ ngày hôm đó, những người chứng kiến đã ra đi và kể lại cho dân miền Địa Trung Hải. Các ông đã loan báo cho những người không tin về Tin Mừng của Đấng Ki-tô Phục Sinh, mời gọi họ hoán cải và lãnh nhận phép rửa tội. Đây chính là sự thúc đẩy của Thần Khí mà các ông đã nhận trong ngày Ngũ Tuần, một sức mạnh để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

Hai bản văn trong Công Vụ Tông Đồ ghi lại dấu vết của bí tích Thêm Sức

(1) “Các Tông Ðồ ở Giêrusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8,14-17).

(2) “Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai người” (Cv 19, 5-7).

LƯỢC SỬ CỬ HÀNH CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC

Từ những ngày đầu của Hội Thánh, việc đặt tay và xức dầu biểu thị sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội. Trong giai đoạn này, bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể được thực hiện trong cùng một buổi cử hành, và thường diễn ra trong Đêm Vọng Phục Sinh.

Buổi cử hành được diễn ra trong ba giai đoạn – theo trật tự của ba bí tích Khai Tâm. Người lãnh nhận bí tích trước tiên được mời gọi tuyên xưng đức tin, được dìm xuống giếng nước rửa tội và họ được mặc áo trắng. Tiếp đến, Giám mục đặt tay trên và xức dầu trên họ. Sau cùng, họ được rước lễ lần đầu tiên trong cuộc đời.

Nhiều thế kỷ tiếp theo, các cộng đoàn tín hữu được thành lập, ba giai đoạn của việc cử hành như xưa được chia ra, và trật tự của chúng cũng thay đổi. Thường thì linh mục rửa tội cho người dự tòng và chờ đợi giám mục đến để ban bí tích Thêm Sức, “làm vững mạnh” bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận.

Từ thế kỷ thứ XIV, Hội Thánh đề nghị những người chịu phép Thêm Sức phải đạt đến tuổi khôn, hoặc ít là 7 tuổi, để bảo đảm quyền tự do lương tâm. Đến thế kỷ thứ XVI, bí tích Thêm Sức đánh dấu sự bắt đầu của việc học giáo lý và bí tích Thánh Thể kết thúc giai đoạn này. Nhưng, đến thế kỷ XIX, bí tích Thánh Thể đánh dấu giai đoạn kết thúc tuổi thiếu nhi và bước vào tuổi thành niên: Rước lễ trọng thể (bao đồng). Tuy nhiên, vào năm 1910, Đức giáo hoàng Piô X cho phép trẻ em (thiếu nhi) được rước lễ: Rước lễ thường (rước lễ cá nhân). Vì thế, những thập niên tiếp theo, có một sự hiểu lầm về thời điểm cử hành giữa bí tích Thêm Sức và rước lễ Bao Đồng (trọng thể).

Ngày nay, tương đối rõ ràng: Bí tích Thêm Sức là bí tích của người Ki-tô hữu trưởng thành trong đời sống đức tin, hoa trái của một tiến trình tăng trưởng đức tin mang tính cá nhân của các em thiếu nhi qua việc học giáo lý. Trong khi ngày xưa “rước lễ trọng thể”, được gọi là “tuyên xưng đức tin” diễn ra vào cuối thời kỳ học giáo lý.

THỪA TÁC VIÊN CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC

Trong nghi lễ La-tinh, giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức (x. Giáo luật, điều 882). Dù giám mục có thể trao quyền ban bí tích Thêm Sức cho các linh mục trong những trường hợp cần thiết (x. Giáo luật, điều 884,2); nhưng do ý nghĩa của bí tích này, giám mục nên trực tiếp ban vì đừng quên bí tích Thêm Sức được tách khỏi bí tích Thánh Tẩy là để các ngài có thể đích thân đến ban phép Thêm Sức. Các giám mục là những vị kế nhiệm tông đồ, được lãnh nhận bí tích truyền chức cách viên mãn, nên việc các ngài đích thân cử hành bí tích sẽ nhấn mạnh: bí tích Thêm Sức kết hợp chặt chẽ những người lãnh nhận với Hội Thánh, với các nguồn gốc tông đồ và với sứ mạng làm chứng cho Chúa Ki-tô.

1314 (1307)  Bất cứ linh mục nào cũng có thể ban bí tích Thêm Sức cho người tín hữu đang nguy tử (x. CIC khoản 883,3). Hội Thánh mong muốn : không một người con nào của mình, cho dù bé nhỏ, lìa đời mà chưa được Chúa Thánh Thần kiện toàn bằng ân sủng tràn đầy của Chúa Ki-tô.

 Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, số 1313 –1314

(1) Thừa tác viên nguyên thủy của bí tích Thêm sức là Giám mục, vì bí tích này được trao ban bởi giám mục trong tư cách kế vị các tông đồ. Ðây là cách làm nổi bật sự liên kết giữa người được Thêm sức với Hội thánh trong cơ cấu tông truyền. Trong bản thân và chức năng, giám mục là dấu chỉ của Hội Thánh. Thật vậy, ngày tấn phong chức giám mục, ngài đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay của giám mục đoàn. Như vậy, giám mục có trách nhiệm để “làm cho vững mạnh anh chị em mình trong đức tin”… Tuy nhiên, vì lý do công việc trong chức vụ, giám mục có thể uỷ thác năng quyền của ngài cho một linh mục, đại diện cho ngài. Khi linh mục trao ban bí tích này cũng biểu lộ mối dây liên kết giữa ngài với Giám mục và với Hội thánh: cộng sự viên của Giám mục, và Dầu thánh được chính Giám mục thánh hiến.

(2) Người lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Sau thời gian tham dự các khoá giáo lý chuẩn bị cho bí tích Thêm Sức, khi sắp kết thúc khoá giáo lý, người chịu phép Thêm Sức phải viết Thư Xin Lãnh Nhận bí tích Thêm Sức. Đây phải là kết quả của một nổ lực học hỏi giáo lý và sự tự do cá nhân. Vì lý do này, Hội Thánh đề nghị người sắp lãnh nhận bí tích phải tự viết thư xin. Những lá thư này cần được cha sở và giáo lý viên thay mặt giám mục cứu xét cách kỹ lưỡng, vì đây là bước rất quan trọng trong hành trình đức tin của họ.

(3) Bí tích Thêm Sức cũng cần đến người đỡ đầu. Trong nghi thức, thông thường, họ đặt tay trên vai người chịu phép và giới thiệu con đỡ đầu cho giám mục. Nên chọn người đỡ đầu lúc rửa tội để làm người đỡ đầu Thêm Sức[1], tuy nhiên cũng có thể chọn người khác, nhưng cũng phải hội đủ các điều kiện cần thiết như khi chọn người đỡ đầu rửa tội. Bổn phận của người này là lo giúp người chịu bí tích Thêm Sức sống như nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung kiên chu toàn những bổn phận gắn liền với bí tích Thêm Sức.[2]

DIỄN TIẾN NGHI THỨC CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC

Nghi thức Thêm Sức diễn ra theo nhiều giai đoạn

(1) Trước tiên, người sắp lãnh nhận bí tích được giám mục gọi đích danh từng người. Ngài được mời gọi họ thể hiện một cử chỉ để biệu lộ ước muốn cá nhân đối với bí tích sắp lãnh nhận (thí dụ: qua câu trả lời sau khi được gọi tên, hoặc đứng lên hay một bước tiến lên phía trước…). Tiếp đến, giám mục mời gọi họ tuyên xưng đức tin, làm mới lại cam kết của ngày rửa tội, mà những người đại diện đã làm thay họ. Đây là lời cá nhân (tôi tin) trong cộng đoàn Hội Thánh (chúng tôi tin).

(2) Tiếp đến, giám mục đặt tay trên người chịu phép bí tích. Cử chỉ này được thực hiện trong truyền thống của Hội Thánh và cũng được sử dụng trong các bí tích khác: Rửa Tội, Hoà Giải, Xức Dầu Bệnh Nhân, Hôn Phối và Phong Chức. Trong khi đặt tay, giám mục đọc những lời van xin Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Ki-tô ban Chúa Thánh Thần cùng BẢY ƠN của Người xuống trên người chịu phép. Hội Thánh Công Giáo dạy về bảy ơn ban đặc biệt của Thánh Thần: Ơn khôn ngoan: giúp hiểu ý Chúa; ơn thông minh: giúp hiểu và đào sâu Lời Chúa; ơn lo liệu: Biết nghe Lời Chúa để được Người hướng dẫn; ơn sức mạnh: dám làm chứng cho Chúa Ki-tô; ơn suy biết: nắm bắt ý nghĩa đích thực của cuộc sống; ơn đạo đức: kính mến Chúa như con đối với Cha; ơn kính sợ Chúa: ca ngợi Chúa và cảm mến Người trong mọi sự.

Lời nguyện khi đặt tay:

Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần

khi giải thoát họ khỏi tội lỗi,

thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong những người này,

xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu,

thần trí lo liệu và sức mạnh, thần suy biết và đạo đức,

xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(3) Tiếp theo, người đỡ đầu sẽ đi sau ứng viên tiến lên trước mặt giám mục. Khi đến trước Giám mục, người đỡ đầu sẽ đặt tay phải của mình trên vai của ứng viên và sẽ xướng tên ứng viên cho Giám mục, hoặc chính ứng viên tự xướng tên mình. Cử chỉ của người đỡ đầu biểu thị nghiêm túc trách nhiệm mà họ gách vác trong tư cách là cha (mẹ) thiêng liêng trong bí tích. Sau đó, giám mục nhúng đầu ngón tay phải vào Dầu Thánh rồi ghi hình thánh giá trên trán từng ứng viên và đọc:  

T….. HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN.

Ứng viên đáp: Amen

Giám mục: Bình an của chúa ở cùng con

Ứng viên đáp: Và ở cùng cha

Việc xức dầu và ghi dấu thánh giá biểu thị một ấn tín không thể tẩy xoá trong linh hồn người lãnh nhận, cũng như gia tăng ân sủng của bí tích Rửa Tội.

Người ta gọi Bí tích này là Bí tích Chrisma (trong các Giáo Hội Đông Phương: Chrismation là việc xức bằng dầu myron, nghĩa là Dầu thánh), bởi vì nghi thức chính yếu của Bí tích này là việc xức dầu. Người ta gọi Bí tích này là Bí tích Thêm Sức, vì Bí tích này kiên cường và củng cố ân sủng của Bí tích Rửa tội.

Sách Giáo Lý Toát Yếu, số 266.

(4) Khi cử hành bí tích Thêm Sức, giám mục hay vị đại diện giám mục mặc áo lễ màu đỏ, màu của lửa và máu. Màu phụng vụ này tưởng nhớ đến Chúa Thánh Thần, trong hình lưỡi lửa của ngày Ngũ Tuần, đồng thời nó cũng làm tưởng nhớ đến máu các vị tử đạo đã đổ ra để làm chứng cho Tin Mừng, nhờ hiệu quả bí tích Thêm Sức mang lại.

KHI NÀO ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Về tuổi của người lãnh bí tích Thêm Sức là vấn đề được bàn đến khá nhiều. Giáo Luật chỉ nói cách tổng quát: Vì các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể tạo thành một thể thống nhất, nên “các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào thời gian thích hợp” (điều 890). Giáo Luật lại nói rằng người chịu Phép Thêm Sức phải có khả năng lặp lại lời hứa khi chịu Phép Rửa (điều 889), và như thế, giả thiết người chịu phép phải ở độ tuổi trưởng thành.

Theo thói quen lâu đời của Hội Thánh Rôma, tuổi thích hợp là tuổi “biết phân biệt tốt xấu”, nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi thì không nói rõ. Thánh Tôma Aquinô phân biệt giữa tuổi trưởng thành trong đức tin và tuổi trưởng thành về tự nhiên: “Tuổi tác phần xác không xác định tuổi tác phần hồn. Bởi đó ngay cả trong tuổi thơ, con người cũng có thể đạt đến sự trưởng thành thiêng liêng”[3]. Ngài cũng nhắc đến những trẻ thơ, trong tác động của Chúa Thánh Thần, đã dám đổ máu mình ra làm chứng cho Đức Kitô. Cho nên sự trưởng thành Kitô giáo không nhất thiết lệ thuộc tuổi tác tự nhiên. Tại Việt Nam, thông thường tuổi lãnh nhận bí tích Thêm Sức là từ 12 đến 15.

Riêng, trường hợp người lớn dự tòng, họ sẽ lãnh một trật ba bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo trong cùng một cử hành. Cũng cần lưu ý, trường hợp người lãnh sắp lãnh bí tích Hôn Phối, họ phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức trước khi lãnh nhận bí tích này.

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN “trọng thể”

Đây là lần đầu tiên đối với các em tuyên xưng công khai niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi kể từ khi em được nhận vào Hội Thánh qua dòng nước rửa tội. Trước đây được gọi là “Rước Lễ Trọng Thể”, tuyên xưng đức tin không phải là một bí tích. Rước lễ Trọng thể của truyền thống Giáo hội Pháp, nơi phát xuất nghi thức này, vào thế kỷ thứ 17, để lựa chọn những điểm cốt yếu như: Rước lễ Bao Đồng (hay còn gọi là Rước Lễ Trọng Thể), xin lỗi cha mẹ, lặp lại lời hứa khi lãnh Bí Tích Rửa tội, dâng mình cho Đức Mẹ. . . . (xem cuốn “Bách khoa của giáo lý viên Pháp” và cuốn “Tĩnh tâm Rước lễ Trọng thể” của Michel Gasnier, An tôn).

– Nghi thức Tuyên xưng đức tin (Rước lễ Trọng thể) được lưu truyền trong các họ đạo Miền Nam, đặc biệt có “bài băn vần” giúp các em xin lỗi cha mẹ. Mỗi lần các cha mẹ nghe con cái mình long trọng xin lỗi đều cảm động và nhớ lại ngày xưa. Đây là nét hội nhập văn hóa vào đức tin rất đáng quí trọng và nên duy trì.

Như vậy, nghi thức này tổng hợp những điểm cốt yếu, cần thiết, và được soạn lại cho thích hợp với hoàn cảnh ở Việt Nam hôm nay; vừa tạo điều kiện cho cha mẹ và người đỡ đầu  nhớ lại và quan tâm thi hành trách nhiệm giáo dục con cái mà họ đã lãnh nhận từ Giáo hội, khi xin cho con cái được rửa tội; vừa giúp các em cam kết tuyên hứa  với Chúa và Giáo hội để bước vào đời với niềm phấn khởi và tin tưởng các em luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn (ấn tín của Thêm Sức), có Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô bồi dưỡng, có cộng đồng Giáo hội đồng hành trên đường đời. Tất cả nhằm làm cho Nghi thức thực sự là trọng thể, nhưng lại rất thiết thực và có sức tác động tâm hồn của cha mẹ và người đỡ đầu cũng như của các em.

Trong thực hành hiện nay, Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin được thực hiện vài năm sau khi các em lãnh Bí Tích Thêm Sức, đánh dấu việc hoàn tất chương trình giáo lý phổ thông và chuần bị giáo lý vào đời và hôn nhân.  

Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà

[1] Giáo luật, điều 893,2.

[2] Giáo luật, điều 892.

[3] Giáo Lý Công Giáo, số 1308.

Tìm Hiểu Thêm Về Fucoidan

1. Fucoidan là gì?

Fucoidan là một nguồn chất nhờn cụ thể chỉ tìm thấy trong rong biển, thành phần chủ yếu là một loại đường gọi là Fucosu, và loại đường khác Fucosu như Garakutosu. Đây là môt hợp chất chống oxy hóa được chiết xuất từ thành phần chất nhờn có trong rong biển. Ngoài ra trong chất nhờn còn có các nhóm Sunfat khác kèm theo.

Vì số lượng các loại nhóm Sunfat của đường sẽ tạo thành Fucoidan nên tuỳ thuộc vào loại rong biển để làm Fucoidan mà các thuộc tính và tên gọi của Fucoidan sẽ khác nhau.

– Chiết xuất từ Combu sẽ gọi là Combu Fucoidan.

– Chiết xuất từ Mozuku sẽ gọi là Mozuku fucoidan.

– Chiết xuất từ Hibamata sẽ gọi là Hibamata Fucoidan.

– Chiết xuất từ Mekabu sẽ gọi là Mekabu Fucoidan.

Rong biển có chứa Fucoidan tại Nhật Bản

2. Fucoidan là bước tiến mới trong phòng chữa ung thư:

Công dụng của Fucoidan đã được ghi nhận kể từ năm 1996 khi hiệp hội ung thư Nhật Bản đã phát hiện Fucoidan là một thành phần tiềm năng có tác dụng bổ sung hỗ trợ quá trình điều trị ung thư.

Trong cơ thể, các tế bào sinh ra sẽ lão hoá và chết đi theo tự nhiên được gọi là quy trình Apoptosis, nhưng có các tế bào không chết đi mà tự phát triển mạnh hơn trái với quy luật tự nhiên tạo thành khối u (được gọi là ung thư nếu khối u ác tính). Các đặc tính Apoptosis trong Fucoidan có tác dụng giúp các tế bào ung thư tự huỷ diệt mà không gây hại cho tế bào khoẻ mạnh.

Thành phần Fucoidan nằm trong tảo biền

3. Điểm lợi thế khi dùng Fucoidan:

– Fucoidan là thực phẩm an toàn vì các nguyên liệu đều được chế biến từ rong biển.

– Không gây hư hại cho các tế bào thường.

– Không làm giảm hiệu quả của thuốc, không cần can thiệp hoặc điều trị.

– Không cần uống chính xác liều lượng như thuốc.

– Khi gặp các vấn đề không thể phẫu thuật, không thể điều xạ trị như do tuổi tác, sức khoẻ.

Nơi nuôi trồng tảo tại Nhật Bản

4. Fucoidan là phương pháp ưu điểm được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư như:

– Điều trị tích cực trong giai đoạn ung thư ban đầu.

– Liệu pháp thay thế tích cực cho giai đoạn không thể điều trị ung thư như giai đoạn 4 hay giai đoạn ung thư trễ.

– Phòng ngừa tái phát trong giai đoạn theo dõi điều trị.

Fucoidan đã được nghiêm cứu và sử dụng rộng rãi

5. Fucoidan được tinh chế thành nhiều hình dạng khác nhau: như dạng viên, dạng bột, dạng nước, dạng thạch…

Có hơn 100 loại rong biển được bào chế thành Fucoidan. Và tất nhiên mỗi loại rong biển sẽ có tác dụng khác nhau. Các bạn cần chú ý Fucoidan này được chế biến từ loại rong biển nào, hàm lượng bên trong ra sao. Điều này có tác dụng quan trọng trong quyết định của bạn.

6. Liều lượng dùng Fucoidan bao nhiêu là đủ:

Một ngày dùng 2~3g.

Để bảo vệ sức khoẻ hay phòng ngừa ung thư tái phát mà liều lượng sẽ thay đổi khác nhau:

– Người khoẻ mạnh nếu dùng với mục đích bảo vệ sức khoẻ nên dùng mỗi ngày 0,5~1g Fucoidan.

– Để điều trị tích cực trong giai đoạn ung thư giữa và cuối thì mỗi ngày dùng 2~3

Fucoidan được người tiêu dùng tín nhiệm để bào vệ sức khỏe cho cả gia đình

7.Tác dụng của Fucoidan:

– Có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành khối u, và giảm sự phát triển của khối u lành hay ác tính.

– Tác dụng gây ra sự tự chết theo chu trình của các tế bào.

– Chống oxy hóa, ngăn ngừa sự hình thành các tế bào ác tính.

– Tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể giúp nâng cao sức đề kháng trong trường hợp nhiễm vi rút, vi khuẩn và các bệnh dị ứng khác.

– Giảm đường huyết, giảm cholesterol.

– Hỗ trợ điều trị trong các bệnh lý viêm loét dạ dày.

Nguồn : sưu tầm

Tìm Hiểu Thêm Về Firebase Android

1. Firebase Assistant plugin for Android Studio

Firebase Assistant là một Android Studio plugin, nó sẽ đăng ký Android app của bạn với một Firebase project và thêm các file config, plugins và các dependencies cần thiết của Firebase cho project Android của bạn – tất cả chỉ với Android Studio !

Khi bạn chọn một dịch vụ của Firebase để thêm vào app của bạn, thì Firebase Assistant sẽ tự động định nghĩa các dependencies bắt buộc trong file app/build.gradle . Tuy nhiên, để sử dụng những tính năng của Firebase, bạn cũng vẫn phải cài đặt thủ công, vì Firebase Assistant chưa thể xử lý hết được. Bạn có thể implement những dependence thủ công :

Nếu bạn muốn sử dụng Firebase Android BoM (tham khảo phía dưới), hãy update dependencies trong module (app-level) Gradle file ( là app/build.gradle) để import BoM. Bạn cũng cần xóa các versions từ mỗi dòng implement Firebase library.

2. Google services – plugin and config file

Như một bước trong việc thêm Firebase vào Android project, bạn cần phải thêm google services – plugin và một file config là google-service.json vào project của bạn.

Nếu bạn thêm Firebase vào project Android thông qua Firebase Console hoặc là Management REST API hoặc là Firebase CLI , bạn phải thêm các plugin và file config một cách thủ công. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Firebase Assistant, thì những công việc này sẽ được hoàn thành một cách tự động từng bước một.

Note một chút là file config google-services.json nó chứa mã hóa nhận dạng duy nhất cho project của bạn, nó không phải là file cần phải bảo mật. Để biết thêm về file config này thì hãy truy cập vào Understand Firebase projects !

3. Firebase Android BoM

Firebase Android BoM (Bill of Materials) cho phép bạn quản lý tất cả các version thư viện của Firebase bằng cách chỉ định một version – version của BoM.

Khi bạn sử dụng Firebase BoM trong app, thì BoM sẽ tự động pull tất cả các version của các thư viện riêng lẻ mapp sang version của BoM. Tất cả các version của thư viện riêng lẻ sẽ tương thích. Khi bạn update version của BoM trong app thì tất cả các thư viện của Firebase mà bạn sử dụng trong app sẽ được update sao cho nó tương thích với version của BoM.

Đây là một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng Firebase Android BoM, Tham khảo Question about BoM.

4. Kotlin extensions (KTX) libraries

Thư viện Firebase Kotlin extensions (KTX) là những companions cho các base Firebase SDKs mà cho phép bạn viết code Kotlin đẹp và dễ hiểu.

Để sử dụng thư viện KTX trong app, thay đổi dependence thêm hậu tố -ktx là được. Mỗi thư viện KTX đều tự động có một phần thư viện base rồi, vì vậy không cần phải include cả thư viện base và thư viện -ktx vào nữa, ví dụ :

Mỗi thư viện KTX đều cung cấp những tiện ích khách nhau tương ứng với thư viện base đó. Ví dụ với thư viện Analytics KTX, nó giúp log event đơn giản hơn :

Trước khi sử dụng KTX :

Sau khi sử dụng KTX :

Để biết thêm về thư viện KTX, hãy xem API reference docs

5. Open source resources for Firebase Android SDKs

Firebase hỗ trợ open source development, và chúng ta có thể tham gia vào cộng đồng đóng góp phát triển và phản hồi về Firebase.

Quickstart samples : Firebase có một bộ sưu tập các quickstart samples cho những Firebase APIs trên nền tảng Android. Để xem được những quickstart này, hãy truy cập Firebase GitHub quickstart repository

Bạn có thể mở từng quickstart theo kiểu project Android, sau đó run trên các device mobile hoặc máy ảo (ADV). Hoặc bạn có thể sử dụng code của những ví dụ này trong project của bạn để hiểu hơn về Firebase SDKs.

Tham Khảo :

Learn more about Android and Firebase : https://firebase.google.com/docs/android/learn-more

Xin chào và hẹn gặp lại ở bài tiếp theo nhaaaaaa !!!!!!!!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tìm Hiểu Bí Tích Thêm Sức trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!