Đề Xuất 5/2022 # Tổ Chức Dạy Học Môn Kĩ Thuật Ở Tiểu Học Vận Dụng Phương Pháp Dự Án # Top Like

Xem 9,108

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổ Chức Dạy Học Môn Kĩ Thuật Ở Tiểu Học Vận Dụng Phương Pháp Dự Án mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,108 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Định Hướng Dạy Học Dự Án Môn Tin Học
 • Ứng Dụng Hiệu Quả Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Vào Môn Tin Học Tiểu Học Truong Tieu Hoc So 2 Hoai Tan Phan Duy Quoc Tin Hoc Docx
 • Dạy Học Theo Dự Án Có Tích Hợp Công Nghệ (Cntt) Và Ứng Dụng Cntt Trong Giảng Dạy Địa Lý Ở Trường Phổ Thông.
 • Nuôi Dạy Con Khoa Học Với Phương Pháp Easy
 • Easy Hay Không Easy? Và Chuyện Luyện Ngủ Của Bà Mẹ 2 Con
 • JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE

  Educational Sci., 2022, Vol. 61, No. 6B, pp. 118-128

  This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn

  DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0108

  TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN KĨ THUẬT

  Ở TIỂU HỌC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN

  Dương Giáng Thiên Hương

  1.

  Mở đầu

  Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt

  động của người học, lấy hoạt động của người học làm trung tâm, từ lâu đã trở thành một trong

  những nội dung phát triển giáo dục mà ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện. Đã có nhiều công

  trình nghiên cứu và tài liệu hướng dẫn thực hiện việc tổ chức hoạt động dạy học lấy học sinh làm

  trung tâm, nhấn mạnh tới vai trò chủ đạo, nhận thức tích cực, chủ động, sáng tạo của người học

  được triển khai và bước đầu có những hiệu quả nhất định. Phương pháp dạy học dự án là một trong

  những phương pháp dạy học đáp ứng với định hướng đổi mới giáo dục đã đề ra. Nó giúp cho học

  sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập và áp dụng một cách sáng tạo, kết hợp lí thuyết

  và thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp người học tạo ra được những sản phẩm thật,

  có thể trưng bày và sử dụng, hiểu được sâu sắc hơn ý nghĩa của kiến thức. Không dừng lại ở đó,

  dạy học theo dự án tạo điều kiện để học sinh phát triển kĩ năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm

  và học tập độc lập.

  Chính bởi những ưu điểm vượt trội này, phương pháp dạy học dự án được nghiên cứu và

  vận dụng ở nhiều nơi trên thế giới, trong nhiều môn học, cấp học theo nhiều hướng nghiên cứu

  khác nhau như các nghiên cứu lí luận của Kilpatrick. W. H , Thomas J. W, Blumenfeld. P. C, Frey.

  Ngày nhận bài: 15/5/2016. Ngày nhận đăng: 20/7/2016

  Liên hệ: Dương Giáng Thiên Hương, e-mail: [email protected]

  118

  Tổ chức dạy học môn kĩ thuật ở tiểu học vận dụng phương pháp dự án

  K, Knoll. M, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà . . .

  Môn Kĩ thuật trong nhà trường Tiểu học dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 nghiên cứu hai thành

  phần cơ bản là các phương tiện kĩ thuật và các quá trình sản xuất. Đây là môn học có tính thực

  hành cao, giúp học sinh biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để cắt khâu thêu trên

  vải, nấu ăn, chăm sóc rau hoa, vật nuôi, lắp ghép mô hình kĩ thuật, tạo ra được những sản phẩm có

  tính thực tiễn cao, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của các em. Với mục tiêu như trên, quá trình

  dạy và học môn Kĩ thuật rất phù hợp với việc vận dụng các phương pháp dạy học hướng đến việc

  phát triển năng lực người học, gắn lí thuyết với thực tiễn như PPDA.

  Tuy nhiên, việc vận dụng PPDA trong dạy học các môn học ở tiểu học nói chung và đặc

  biệt là môn Kĩ thuật nói riêng chưa được quan tâm nghiên cứu, nhận thức của GVTH về PPDA

  cũng như việc vận dụng PPDA trong dạy học vẫn còn hạn chế. Thực trạng này đã đặt ra nhiệm vụ

  nghiên cứu việc tổ chức dạy học môn Kĩ thuật vận dụng PPDA nhằm góp phần nâng cao khả năng

  vận dụng phương pháp này, góp phần đổi mới quá trình giáo dục ở tiểu học hiện nay.

  Nội dung nghiên cứu

  Khái quát cơ sở lí luận về dạy học dự án trong dạy học tiểu học

  2.1.1. Dự án và phương pháp dạy học dự án

  Trong tiếng Anh thuật ngữ “dự án” là “project”, có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “proicere”

  có nghĩa là phác thảo, dự thảo, thiết kế.

  Tác giả Nguyễn Văn Cường cho rằng: Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong

  đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết với thực hành,

  tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao

  trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án,

  kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản

  của dạy học theo dự án .

  2.1.2. Đặc điểm của phương pháp dự án

  Khi vận dụng trong quá trình dạy học môn Kĩ thuật ở tiểu học, DHDA có các đặc điểm cụ

  thể và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là:

  a) Định hướng thực tiễn: Chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống thực tiễn xã hội,

  thực tiễn cuộc sống của học sinh tiểu học.

  b) Có ý nghĩa thực tiễn xã hội: Các dự án học tập góp phần gắn việc học trong nhà trường

  với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong những trường hợp lí tưởng, việc thực hiện các dự án có thể

  mang lại những tác động xã hội tích cực.

  c) Định hướng hứng thú người học: Học sinh được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập

  119

  Dương Giáng Thiên Hương

  2.2.

  Quy trình thực hiện dạy học dự án trong dạy học môn Kĩ thuật ở tiểu học

  Tham khảo các quy trình thực hiện dạy học dự án của các tác giả đi trước [1], dựa vào đặc

  điểm môn học cũng như đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học, chúng tôi xin đề xuất quy trình dạy

  học dự án trong dạy học môn Kĩ thuật ở tiểu học bao gồm 3 giai đoạn như sau:

  Tổ chức dạy học môn kĩ thuật ở tiểu học vận dụng phương pháp dự án

  Dương Giáng Thiên Hương

  2.2.3. Giai đoạn 3: Kết thúc dự án

  Bước 3.1. Thu thập sản phẩm và tổng hợp báo cáo

  Tổng hợp tất cả các kết quả của các hoạt động đã thực hiện thành sản phẩm cuối cùng. Sản

  phẩm này có thể được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau.

  Khi đó, học sinh cần chuẩn bị sản phẩm theo phân công nhiệm vụ của cá nhân trong nhóm.

  Ngoài ra, giáo viên có thể tư vấn, trao đổi về kết quả thu được, hình thức trình bày của các nhóm

  trong suốt quá trình chuẩn bị báo cáo sản phẩm.

  Bước 3.2. Trình bày, báo cáo kết quả

  Các nhóm phân công các thành viên tham gia trình bày báo cáo dưới các hình thức như: bài

  122

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Trong Dạy Học Môn Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3
 • Chuyên Đề Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Và Bước Đầu Thực Nghiệm “dạy Học Dự Án” Vào Bộ Môn Lịch Sử
 • Skkn Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Vào Việc Dạy Học Môn Ngữ Văn Ở Trường Thpt(Áp Dụng Cụ Thể Vào Dạy Học Tác Phẩm
 • Trường Mầm Non Hanoi Academy
 • Luận Văn: Phương Pháp Dạy Học Dự Án Trong Dạy Hóa Lớp 11, 9Đ
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổ Chức Dạy Học Môn Kĩ Thuật Ở Tiểu Học Vận Dụng Phương Pháp Dự Án trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100