Cách Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Về Tính Giá Các Đối Tượng Kế Toán
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp First In First Out Trong Kế Toán
 • 【Tin Tức】Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo
 • Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (First In, First Out
 • Các Tính Năng Và Ví Dụ Về Phương Pháp Fifo / Quản Trị Tài Chính
 • Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO nhập trước xuất trước và ví dụ cụ thể đối với phương pháp nhập trước xuất trước

  Hiểu đơn giản về cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO nhập trước xuất trước các bạn lưu ý là giá trị trong kho nào có trước xuất đi trước, có sau xuất đi sau, bắt đầu xuất từ tồn đầu kỳ

  Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO ( nhập trước xuất trước)

  Khái niệm phương pháp FIFO:

  Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước, và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.

  Đơn giá nhập kho = Giá nhập kho/ Số lượng nhập kho

  Ưu điểm: Tính toán được giá trị của hàng xuất kho của từng lần xuất hàng nên cung cấp được số liệu kịp thời cho kế toán ghi sổ

  Nhược điểm: Doanh hiện tại không phù hợp với Chi phí hiện tại

  Vận dụng phương pháp FIFO để tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để tính giá thành sản xuất trong doanh nghiệp

  Đối tượng áp dụng cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO:

  + Áp dụng cho những doanh nghiệp có hàng hóa mà giá cả có tính ổn định, hoặc giá cả hàng hóa đang trong thời kỳ có xu hướng giảm

  + Thường là các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có hạn sử dụng nhỏ mà thiết yếu như: thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc,…

  Ví dụ về cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

  Bài tập: Doanh nghiệp A hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có tình hình nguyên vật liệu trong tháng 9 như sau:

  – Tồn kho đầu tháng: 4.000 kg đơn giá: 120.000đồng/kg

  1. Ngày 1/9, mua nhập kho 3.500 kg, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 118.000 đồng/kg, đã thanh toán bằng tiền vay ngân hàng.

  2. Ngày 6/9 xuất kho 4.500 kg cho sản xuất sản phẩm.

  3. Ngày 8/9, Nhận góp vốn kinh doanh 8.000 kg NVL, nhập kho theo giá trị thỏa thuận là 121.000 đồng/kg. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt: 8.000.000 đồng.

  4. Ngày 10/9, xuất kho 6.000 kg, một nửa cho sản xuất sản phẩm, một nửa dùng chung cho phân xưởng.

  5. Ngày 30/9, Kiểm kê số lượng vật liệu tồn kho thực tế 4.950 kg, số chênh lệch so với số kế toán chưa có quyết định xử lý.

  Yêu cầu: Định khoản, phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết DN A tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp: Nhập trước xuất trước (FIFO)

  Hãy định khoản và vận dụng cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO trên để làm bài tập trên

  Bài làm:

  1/ Ngày 1/9, mua nhập kho 3.500 kg, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 118.000 đồng/kg, đã thanh toán bằng tiền vay ngân hàng

  Nợ TK 152: 3500 x 118.000 = 413.000.000

  Nợ TK 133: 41.300.000

  Có TK 3411: 454.300.000

  2/ Ngày 6/9 xuất kho 4.500 kg cho sản xuất sản phẩm.

  Nợ TK 621: 4000 x 120.000 + 500 x 118.000 = 539.000.000

  Có TK 152: 539.000.000

  3/ Ngày 8/9, Nhận góp vốn kinh doanh 8.000 kg NVL, nhập kho theo giá trị thỏa thuận là 121.000 đồng/kg. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt: 8.000.000 đồng.

  3a) Nợ TK 152: 8000 x 121.000 = 968.000.000

  Có TK 411: 968.000.000

  3b) Nợ TK 152: 8000.000

  Có TK 111: 8000.000

  Giá nhập kho = 968.000.000 + 8.000.000 = 976.000.000

  Đơn giá nhập = 976.000.000 / 8000= 122.000/kg

  4/ Ngày 10/9, xuất kho 6.000 kg, một nửa cho sản xuất sản phẩm, một nửa dùng chung cho phân xưởng.

  Nợ TK 621: 360.000.000

  Nợ TK 627: 360.000.000

  Có TK 152: 3000 x 118.000 + 3000 x 122.000 = 720.000.000

  5/ Ngày 30/9, Kiểm kê số lượng vật liệu tồn kho thực tế 4.950 kg, số chênh lệch so với số kế toán chưa có quyết định xử lý.

  Theo sổ sách số lượng cuối ký = 4000+ 3500 + 8000-4000-3500-3000 = 5000kg

  Thực tế: 4.950 kg đang thiếu 50kg chưa có quyết định xử lý

  Nợ TK 1381: 6.100.000

  Có TK 152: 50 x 122.000 = 6.100.000 (Xuất theo đúng FiFO)

  ⇒ Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

  ⇒ Học kế toán sản xuất – Trên chứng từ gốc cty bạn, học thật làm thật tới khi làm được việc

  ⇒ Các phương pháp tính giá thành sản xuất

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Lý Phương Pháp Dumas Là Gì
 • Trac Nghiem Vi Sinh Dhy Duoc Hue
 • Aj Hoge Bất Ngờ Với Phương Pháp Học Tiếng Anh Của Người Việt
 • Xu Hướng Học Tiếng Anh Bằng Phương Pháp Effortless English
 • Học Tiếng Anh Giao Tiếp Hiệu Quả Với Phương Pháp Effortless English
 • Công Thức Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 1 – Kế Toán Hàng Tồn Kho – Bài 1
 • Kế Toán Hàng Tồn Kho
 • So Sánh Lifo Và Fifo Theo Hai Phương Pháp Hạch Toán Hàng Tồn Kho Kê Khai Thường Xuyên Và Kiểm Kê Định Kỳ
 • Toán Tính Nhẩm Siêu Tốc Finger Math
 • Phương Pháp Socratic Và Cách Vận Dụng Để Thắng Trong Mọi Cuộc Tranh Luận: Giới Thiệu
 • Sau khi chúng ta đã nắm được quy trình tính toán theo phương pháp FIFO, chúng ta có thể vận dụng những nội dung đó để xây dựng thành câu lệnh VBA giúp tính giá xuất kho theo phương pháp này.

  Viết Macro tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

  Chúng ta áp dụng vào bảng tính mẫu như sau:

  Trong ví dụ này, chúng ta có nhiều lần nhập theo các ngày khác nhau trong bảng kê nhập kho

  Trong Bảng kê xuất kho, có 5 lần xuất. Tính giá trị xuất kho cho từng lần xuất

  Cách làm:

  Trong ví dụ trên, chúng ta có các cột:

  • Cột Số lượng nhập = cột C
  • Cột Đơn giá nhập = cột D
  • Cột Số lượng xuất kho = cột H
  • Cột Giá trị xuất kho = thành tiền = cột I

  Dựa theo quy trình đã tìm hiểu ở bài trước, chúng ta xây dựng câu lệnh VBA căn cứ theo các dữ liệu ở trên như sau:

  View the code on Gist.

  Chạy thử câu lệnh trên, chúng ta có kết quả:

  Chúng ta có thể kiểm tra lại như sau:

  Lần 2: Xuất 200 cái

  • Theo lần nhập đầu tiên còn 50 cái, đơn giá 100 = 50 * 100 = 5.000
  • Theo lần nhập thứ hai sẽ xuất 200-50 = 150 cái (còn dư 50 cái), đơn giá 120 = 150 * 120 = 18.000
  • Tổng cộng là 18.000 + 5.000 = 23.000 Kết quả đúng

  Lần 3: Xuất 100 cái

  • Theo lần nhập thứ hai còn 50 cái, đơn giá 120 = 50 * 120 = 6.000
  • Theo lần nhập thứ ba sẽ xuất 100 – 50 = 50 cái (còn dư 70 cái), đơn giá 110 = 50 * 110 = 5.500
  • Tổng cộng là 6.000 + 5.500 = 11.500 Kết quả đúng

  Tương tự chúng ta xét các lần nhập sau.

  Như vậy bằng cách sử dụng VBA chúng ta đã có thể viết được câu lệnh Macro giúp tự động tính giá trị xuất kho theo phương pháp FIFO được rồi.

  Tải về file mẫu: https://drive.google.com/open?id=1AKoTj6NVlks1vXkMfOOgRLjcY4K_U-X9

  Có nền tảng về Excel chắc chắn tạo nên sự khác biệt trong công việc kế toán. Vì vậy, để xử lý các dữ liệu kế toán nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp, bạn cần sử dụng thành thạo Excel.

  Đánh giá bài viết này

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Mẫu Bài Tập Nghiệp Vụ Kế Toán Hàng Tồn Kho Có Đáp Án Lời Giải
 • Chủ Đề 1: Đại Cương Hóa Hữu Cơ
 • Phương Pháp Dumas Trong Xác Định Hàm Lượng Đạm
 • Hiệu Quả Của Lọc Hepa Và Tia Cực Tím Trong Môi Trường Bệnh Viện
 • Tiêu Chuẩn Phòng Sạch Bệnh Viện Của Các Nước Và Hiện Trạng Chất Lượng Không Khí Trong Phòng Sạch Của Một Số Bệnh Viện Ở Việt Nam
 • 【Tin Tức】Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (First In, First Out
 • Các Tính Năng Và Ví Dụ Về Phương Pháp Fifo / Quản Trị Tài Chính
 • Tính Giá Theo Phương Pháp Nhập Trước Xuất Trước (Fifo)
 • Fifo Là Gì? Lifo Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Phương Pháp Fifo Và Lifo
 • Tiểu Luận Môn Kế Toán Quốc Tế Phân Tích Ảnh Hưởng Việc Bỏ Đi Phương Pháp Lifo Trong Hệ Thống Kế Toán Một Doanh Nghiệp
 • Việc xác định phương pháp tính giá xuất kho là một việc hết sức quan trọng của kế toán. Bởi doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp nào thì phải nhất quán trong cả niên độ kế toán (ít nhất là 1 năm). Và dựa vào phương pháp tính giá xuất kho thì doanh nghiệp mới xác định được giá gốc (giá vốn) của hàng hóa, nguyên liệu… đã xuất kho trong kỳ để sử dụng, để bán. Điều nảy ảnh hưởng nhiều tới việc tính toán, tập hợp chi phí trong kỳ, đồng thời nếu như chúng ta làm kế toán trên excel thì phải xác định được công thức tính sao cho phù hợp.

  Trong chuyên đề này, Học Excel Online sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO), để bạn có thể nắm được nguyên tắc tính toán, cách xây dựng công thức, sử dụng VBA để tự tạo ra công thức để tính giá xuất kho theo phương pháp này.

  NGUYÊN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP FIFO

  1. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP

  Phương pháp này dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước (nhập vào kho trước) thì được xuất kho trước.

  Giá trị của hàng tồn kho còn lại cuối kỳ: là giá trị của hàng hóa, sản phẩm được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.

  Xét ví dụ sau:

  + Lần nhập tiếp theo: N gày 06/08 nhập 15 sản phẩm USB 2 GB với đơn giá 140.000 một sản phẩm. Như vậy đơn giá 2 lần nhập khác nhau.

  + Ngày 07/08 xuất kho 20 sản phẩm. Như vậy theo nguyên tắc Nhập trước – Xuất trước thì:

   10 sản phẩm ở lần nhập đầu tiên sẽ được xuất kho trước. 10 sản phẩm này có đơn giá là 120.000

  Giá trị xuất kho = 10 * 120.000 = 1.200.000

  Giá trị xuất kho = 10 * 140.000 = 1.400.000

  • Tổng giá trị xuất kho cho 20 sản phẩm này là: 1.200.000 + 1.400.000 = 2.600.000
  • Đơn giá xuất kho trung bình mỗi sản phẩm = 2.600.000 / 20 = 130.000
  • Trong kho còn tồn: 10 + 15 – 20 = 5 sản phẩm, có đơn giá là 140.000 (theo lần nhập thứ 2, các lần nhập trước đó đã xuất hết)

  + Ngày 08/08 nhập thêm 15 sản phẩm với đơn giá là 130.000

  + Ngày 09/08 xuất kho 10 sản phẩm. Khi đó:

  • Số tồn kho 5 sản phẩm đơn giá 140.000 sẽ được xuất trước. Giá trị xuất kho = 5 * 140.000 = 700.000
  • Tổng giá trị xuất kho cho 10 sản phẩm = 700.000 + 650.000 = 1.350.000
  • Đơn giá xuất kho trung bình mỗi sản phẩm = 1.350.000 / 10 = 135.000
  • Trong kho còn tồn = 5 + 15 – 10 = 10 sản phẩm, đơn giá 130.000 (theo lần nhập thứ 3, các lần nhập trước đó đã xuất hết)

  Chúng ta xem biểu diễn trên bảng Nhập-Xuất-Tồn trên Excel như sau:

  Trị giá của hàng tồn kho tương đối sát so với thực tế, giúp cho chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa hơn.

  Một số loại hàng hóa có quy định thời hạn sử dụng thì hầu hết đều áp dụng phương pháp Nhập trước – Xuất trước để đảm bảo hàng hóa luôn có tình trạng sử dụng tốt nhất, tránh bị hết hạn, quá hạn dẫn tới làm tăng chi phí trong doanh nghiệp.

  3. NHƯỢC ĐIỂM

  Nhược điểm dễ thấy nhất là: Việc tính toán sẽ rất khó khi có nhiều loại mặt hàng được nhập / xuất liên tiếp nhau. Hiện chưa có sẵn 1 công thức nào trong excel giúp chúng ta tính toán trực tiếp được giá xuất kho theo phương pháp này. Việc tính toán thủ công rất dễ xảy ra sai sót, và cũng rất mất công khi tính toán.

  Nhược điểm thứ hai là doanh thu hiện tại không phù hợp với chi phí hiện tại. Bởi doanh thu hiện tại được tạo ra bởi sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có từ trước đó khá lâu. Do đó nếu doanh nghiệp có đặc thù là hàng hóa lưu kho lâu, tồn kho nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

  4. HƯỚNG GIẢI QUYẾT

  Vậy nếu như doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng phương pháp Nhập trước – Xuất trước thì sẽ theo dõi thế nào trên Excel? Nếu như có nhiều loại hàng hóa và việc nhập xuất diễn ra thường xuyên thì làm thế nào để việc tính toán, quản lý trên Excel được dễ dàng hơn? Đây chính là những băn khoăn mà hiện tại khó tìm được lời giải.

  Nhưng bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều này nữa, khi chúng ta có thể tự tạo hàm trong Excel để có thể tính toán một cách dễ dàng. Nghe thật hấp dẫn phải không? Tất nhiên là không dễ để hiểu hết công thức này vì chúng ta sẽ phải sử dụng VBA để tạo ra nó. Thế nhưng tác dụng mà nó đem lại cũng xứng đáng để chúng ta tìm hiểu.

  Bản quyền thuộc về Công ty Oder hàng trung quốc, một thành viên của Vĩnh Cát Logistics

  Dịch vụ chính của công ty: Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT LOGISTICS

  Địa chỉ: Tòa HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

  Hotline: Mr Hưng 0936.740.689

  Email: [email protected]

  Website: https://orderhangtrungquoc.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp First In First Out Trong Kế Toán
 • Bài Tập Về Tính Giá Các Đối Tượng Kế Toán
 • Cách Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo
 • Nguyên Lý Phương Pháp Dumas Là Gì
 • Trac Nghiem Vi Sinh Dhy Duoc Hue
 • Tự Tạo Công Thức Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo

  --- Bài mới hơn ---

 • Fifo Là Gì? Tìm Hiểu Khái Niệm Cùng Một Số Kiến Thức Về Fifo
 • Học Toán Theo Phương Pháp Finger Math
 • Phương Pháp Dạy Bé Học Toán Finger Math: Thông Minh & Đơn Giản
 • Dãy Số Fibonacci Là Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Quả
 • Fibonacci Là Gì? Cách Sử Dụng Dãy Fibonacci Để Chốt Lời Chủ Động
 • Việc xác định phương pháp tính giá xuất kho là một việc hết sức quan trọng của kế toán. Bởi doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp nào thì phải nhất quán trong cả niên độ kế toán (ít nhất là 1 năm). Và dựa vào phương pháp tính giá xuất kho thì doanh nghiệp mới xác định được giá gốc (giá vốn) của hàng hóa, nguyên liệu… đã xuất kho trong kỳ để sử dụng, để bán. Điều nảy ảnh hưởng nhiều tới việc tính toán, tập hợp chi phí trong kỳ, đồng thời nếu như chúng ta làm kế toán trên excel thì phải xác định được công thức tính sao cho phù hợp.

  Trong chuyên đề này, Học Excel Online sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO), để bạn có thể nắm được nguyên tắc tính toán, cách xây dựng công thức, sử dụng VBA để tự tạo ra công thức để tính giá xuất kho theo phương pháp này.

  Chuyên đề gồm 03 phần với các nội dung sau:

  Nguyên tắc của phương pháp FIFO

  1. Nội dung của phương pháp

  Phương pháp này dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước (nhập vào kho trước) thì được xuất kho trước.

  Giá trị của hàng tồn kho còn lại cuối kỳ: là giá trị của hàng hóa, sản phẩm được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.

  Xét ví dụ sau:

  + Lần nhập tiếp theo: N gày 06/08 nhập 15 sản phẩm USB 2 GB với đơn giá 140.000 một sản phẩm. Như vậy đơn giá 2 lần nhập khác nhau.

  + Ngày 07/08 xuất kho 20 sản phẩm. Như vậy theo nguyên tắc Nhập trước – Xuất trước thì:

   10 sản phẩm ở lần nhập đầu tiên sẽ được xuất kho trước. 10 sản phẩm này có đơn giá là 120.000

  Giá trị xuất kho = 10 * 120.000 = 1.200.000

  Giá trị xuất kho = 10 * 140.000 = 1.400.000

  • Tổng giá trị xuất kho cho 20 sản phẩm này là: 1.200.000 + 1.400.000 = 2.600.000
  • Đơn giá xuất kho trung bình mỗi sản phẩm = 2.600.000 / 20 = 130.000
  • Trong kho còn tồn: 10 + 15 – 20 = 5 sản phẩm, có đơn giá là 140.000 (theo lần nhập thứ 2, các lần nhập trước đó đã xuất hết)

  + Ngày 08/08 nhập thêm 15 sản phẩm với đơn giá là 130.000

  + Ngày 09/08 xuất kho 10 sản phẩm. Khi đó:

  • Số tồn kho 5 sản phẩm đơn giá 140.000 sẽ được xuất trước. Giá trị xuất kho = 5 * 140.000 = 700.000
  • Tổng giá trị xuất kho cho 10 sản phẩm = 700.000 + 650.000 = 1.350.000
  • Đơn giá xuất kho trung bình mỗi sản phẩm = 1.350.000 / 10 = 135.000
  • Trong kho còn tồn = 5 + 15 – 10 = 10 sản phẩm, đơn giá 130.000 (theo lần nhập thứ 3, các lần nhập trước đó đã xuất hết)

  Chúng ta xem biểu diễn trên bảng Nhập-Xuất-Tồn trên Excel như sau:

  Trị giá của hàng tồn kho tương đối sát so với thực tế, giúp cho chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa hơn.

  Một số loại hàng hóa có quy định thời hạn sử dụng thì hầu hết đều áp dụng phương pháp Nhập trước – Xuất trước để đảm bảo hàng hóa luôn có tình trạng sử dụng tốt nhất, tránh bị hết hạn, quá hạn dẫn tới làm tăng chi phí trong doanh nghiệp.

  3. Nhược điểm

  Nhược điểm dễ thấy nhất là: Việc tính toán sẽ rất khó khi có nhiều loại mặt hàng được nhập / xuất liên tiếp nhau. Hiện chưa có sẵn 1 công thức nào trong excel giúp chúng ta tính toán trực tiếp được giá xuất kho theo phương pháp này. Việc tính toán thủ công rất dễ xảy ra sai sót, và cũng rất mất công khi tính toán.

  Nhược điểm thứ hai là doanh thu hiện tại không phù hợp với chi phí hiện tại. Bởi doanh thu hiện tại được tạo ra bởi sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có từ trước đó khá lâu. Do đó nếu doanh nghiệp có đặc thù là hàng hóa lưu kho lâu, tồn kho nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

  4. Hướng giải quyết

  Vậy nếu như doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng phương pháp Nhập trước – Xuất trước thì sẽ theo dõi thế nào trên Excel? Nếu như có nhiều loại hàng hóa và việc nhập xuất diễn ra thường xuyên thì làm thế nào để việc tính toán, quản lý trên Excel được dễ dàng hơn? Đây chính là những băn khoăn mà hiện tại khó tìm được lời giải.

  Nhưng bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều này nữa, khi chúng ta có thể tự tạo hàm trong Excel để có thể tính toán một cách dễ dàng. Nghe thật hấp dẫn phải không? Tất nhiên là không dễ để hiểu hết công thức này vì chúng ta sẽ phải sử dụng VBA để tạo ra nó. Thế nhưng tác dụng mà nó đem lại cũng xứng đáng để chúng ta tìm hiểu.

  Xem tiếp phần 2: Viết lệnh VBA tự động tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

  VBA giúp ích rất nhiều trong công việc: giúp bạn tăng tốc trong quá trình xử lý trên Excel, giúp lập các báo cáo tự động, điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook… giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Nhập Trước Xuất Trước (Fifo
 • Phương Pháp Fifo Trong Kế Toán Là Gì?
 • Phương Pháp Tính_Chương 7: Giải Phương Trình Vi Phân
 • Hướng Dẫn Học Effortless English (Bản Tiếng Việt)
 • Effortless English Là Gì? Cách Học Effortless English
 • Tính Giá Xuất Kho Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (Fifo)

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Tính Giá Trị Hàng Tồn Kho Theo Tt 133 Và 200
 • Phương Pháp Xác Định Giá Xuất Kho Theo Thông Tư 200/2014/tt
 • Nắm Vững Các Phương Pháp Tính Giá Trị Hàng Tồn Kho Theo Thông Tư 133 Và Thông Tư 200
 • Các Phương Pháp Tính Giá Trị Hàng Tồn Kho
 • Top Phương Pháp Phân Tích Định Tính Trong Data Analytics
 • Theo phương pháp này, giả thiết rằng số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lô hàng xuất. Do đó nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập kho cuối cùng.

  Ví dụ: Tại công ty cổ phần Thép Thanh Bình trong tháng 7/2017 có số liệu như sau:

  – Ngày 15/7/15 xuất bán 150 tấn thép 1,5 ly; 130 tấn thép 2,3ly.

  Ngày 12/7/17

  – Trị giá xuất bán 120 tấn thép 1,5 ly được xác định như sau: (100 tấn x 11 trđ ) + (20 tấn x 12 trđ) = 1.340 trđ.

  – Trị giá xuất bán 40 tấn thép 2,3 ly được xác định như sau: 40 tấn x 10 trđ = 400 trđ.

  Ngày 15/7/15

  – Trị giá xuất bán 100 tấn thép 1,5 ly được xác định như sau: (30 tấn x 12 trđ) + (70 tấn x 13 trđ) = 1.270 trđ.

  – Trị giá xuất bán 130 tấn thép 2,3 ly được xác định như sau: (10 tấn x 10 trđ) + (100 tấn x 11 trđ) + (20 tấn x 12 trđ) = 1.440 trđ.

  2. Ưu điểm phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

  Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) có ưu điểm là giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

  3. Nhược điểm phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

  Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) có nhược điểm là làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Nhập Trước Xuất Trước (Fifo)
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Nhập Trước Xuất Trước Toàn Tập
 • Mẹ 9X Lần Đầu Nuôi Con Mọn Vẫn Nhàn Tênh Với Phương Pháp Easy
 • Mẹ Có Nên Nuôi Con Theo Phương Pháp Easy Hay Không?
 • Phương Pháp Nuôi Con Easy: Con Ngoan, Mẹ Thảnh Thơi
 • Tính Giá Theo Phương Pháp Nhập Trước Xuất Trước (Fifo)

  --- Bài mới hơn ---

 • Fifo Là Gì? Lifo Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Phương Pháp Fifo Và Lifo
 • Tiểu Luận Môn Kế Toán Quốc Tế Phân Tích Ảnh Hưởng Việc Bỏ Đi Phương Pháp Lifo Trong Hệ Thống Kế Toán Một Doanh Nghiệp
 • Phương Pháp Nhập Sau, Xuất Trước (Last In, First Out
 • Hướng Dẫn Trẻ Học Toán Theo Phương Pháp Finger Math
 • Hướng Dẫn Phụ Huynh Cách Dạy Bé Học Toán Finger Math Tính Nhẩm Bằng Ngón Tay Cực Nhanh
 • Tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO). Nội dung trình bày bao gồm: Nội dung của phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO); Ví dụ mô tả tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước; Ưu và nhược điểm của phương pháp nhập trước xuất trước.

  Để tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) thì là số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nào thì Tức là xuất hết số nhập trước mới đến theo giá thực tế của từng lô hàng xuất. Do đó nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập kho cuối cùng.

  Tại Công ty CP Thép và Vật Tư trong tháng 2/2019 có số liệu như sau:

  b) Số liệu nhập kho hàng hóa trong tháng 2/2019 như sau:

  c) Trong tháng 2/2019 Công ty CP Thép và Vật Tư xuất bán hàng với chi tiết như sau:

  • Ngày 12/2/19 xuất bán 200 tấn thép 2 ly ; 110 tấn thép 3 ly.
  • Ngày 16/2/19 xuất bán 160 tấn thép 2 ly; 120 tấn thép 3 ly.

  d) Công ty CP Thép và Vật Tư tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).

  • Trị giá xuất bán 200 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (160 tấn x 12 trđ/tấn ) + (40 tấn x 13 trđ/tấn ) = 2.440 trđ.
  • Trị giá xuất bán 110 tấn thép 3 ly được xác định như sau: (80 tấn x 13 trđ/tấn ) + ( 30 tấn x 14trđ/tấn ) = 1.460 trđ.
  • Trị giá xuất bán 160 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (80 tấn x 13 trđ) + (80 tấn x 14 trđ) = 2.160 trđ.
  • Trị giá xuất bán 120 tấn thép 3 ly được xác định như sau: (80 tấn x 14 trđ) + ( 40 tấn x 15 trđ ) = 1.720 trđ.
  • Phương pháp này áp dụng được cho tất cả các Đơn vị có thể quản lý được thời gian nhập của từng lô hàng cụ thể.
  • Khi xuất kho tính ngay được giá vốn của từng lô hàng, đảm bảo cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán ghi chép và công tác quản lý.
  • Trị giá vốn của hàng tồn kho sát với giá thị trường, chỉ tiêu hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán có ý nghĩa kinh tế hơn.
  • Doanh thu hiện tại có thể không phù hợp với chi phí hiện tại (Giá trị hàng xuất kho tương ứng với giá của những lần nhập trước).
  • Doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá có thể đã có được từ cách đó rất lâu.
  • Đối với Đơn vị có nhiều chủng loại mặt hàng, hoạt động nhập xuất liên tục áp dụng phương pháp này sẽ khiến cho chi phí hạch toán và khối lượng công việc tăng lên rất nhiều.

  Nếu bạn là kế toán mới ra trường, chưa tự tin về chuyên môn cũng như kỹ năng xử lý trong công việc kế toán, có thể tham khảo khóa học Kế toán Thuế chuyên sâu; khóa học kế toán tổng hợp của Kế Toán Hà Nội.

  Còn bạn đã là kế toán có kinh nhiều, muốn nâng cao giá trị bản thân cũng như thu nhập có thể tham gia Lớp ôn thi CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ để có chứng chỉ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Tính Năng Và Ví Dụ Về Phương Pháp Fifo / Quản Trị Tài Chính
 • Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (First In, First Out
 • 【Tin Tức】Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp First In First Out Trong Kế Toán
 • Bài Tập Về Tính Giá Các Đối Tượng Kế Toán
 • Ba Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Theo Thông Tư 200

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Giá Đích Danh
 • Các Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Hàng Hóa, Nguyên Vật Liệu, Ccdc
 • Tính Giá Xuất Kho Nguyên Vật Liệu, Công Cụ, Dụng Cụ, Sản Phẩm, Hàng Hóa
 • Các Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Hiện Nay
 • Các Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Nguyên Vật Liệu (Đầy Đủ)
 • Căn cứ vào hoạt động của DN kế toán có thể lựa chọn các phương pháp tính giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

  Trên thực tế phải căn cứ vào hoạt động của doanh nghiệp kế toán có thể lựa chọn các phương pháp tính giá sao cho thuận lợi trong quá trình tính toán và phỉa sử dụng đúng nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Trường hợp nếu có thay đổi phương pháp phải có giải thích rõ ràng bằng văn bản để gửi về cơ quan thuế:

  Khi xác định giá trị hàng xuất kho, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

  1. Phương pháp giá bình quân gia quyền: ( hay sử dụng )

  Theo phương pháp này giá xuất kho hàng hoá được tính theo đơn giá bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước, bình quân sau mỗi lần nhập)

  Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hoá xuất dùng = Số lượng xuất dùng x Giá đơn vị bình quân

  -› Giá đơn vị bình quân được xác định bằng nhiều cách:

  * Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ( phương pháp này thường xuyên sử dụng)

  Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất mặt hàng lại nhiều, căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của một đơn vị sản phẩm, hàng hoá.

  VD: Tồn đầu kỳ NVLA: 3000 kg đơn giá 1000đ/kg

  Nhập trong kỳ NVLA: 7000kg đơn giá 770đ/kg

  * Phương pháp bình quân cuối kỳ trước:

  Phương pháp này khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình biến động của nguyên vật liệu, hàng hoá. Tuy nhiên lại không chính xác vì không tính đến sự biến động của giá cả.

  * Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập

  – Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhập được thường xuyên liên tục.

  – Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần

  VD: Ngày 1/1 tồn kho NVLA: 3.000kg đơn giá 1.000đ/kg

  Ngày 3/1 nhập kho NVLA: 2.000kg đơn giá 1.100đ/kg

  Ngày 4/1 xuất kho NVLA: 4.000kg

  Ngày 5/1 nhập kho NVLA: 3.000kg đơn giá 1.080đ/kg

  Xác định đơn giá bình quân 1kg NVLA

  Ngày 4/1 xuất đi 4.000 x 1.040 = 4.160.000

  Vậy tồn kho (3.000 x 1.000) + (2.000 x 1.100) – 4.160.000 = 1.040.000

  2. Phương pháp nhập trước xuất trước ( Thường về DN thuốc, sữa,..)

  Hàng hoá nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước rồi mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Do vậy hàng hoá tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào trong kỳ. Phương pháp thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm.

  3. Phương pháp giá đích danh( DN kinh doanh về tài sản có giá trị lớn)

  Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

  Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

  Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:

  Mr Thế Anh : 0981 940 117

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Giảng Dạy Thực Hành Hóa Học
 • Dụng Cụ Thủy Tinh Phòng Thí Nghiệm
 • Eem: Phương Pháp Thực Nghiệm Đánh Giá
 • Kiểm Nghiệm Chất Lượng Lương Thực, Thực Phẩm
 • Phương Pháp Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Quan Trọng Như Thế Nào Đối Với Công Tác Hậu Kiểm?
 • Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Bình Quân Gia Quyền

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Quát Chung Về Phương Pháp Bảo Toàn Electron
 • Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố
 • Cấy Chỉ Là Gì? Những Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ
 • Cấy Chỉ Là Gì? Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ & Lưu Ý
 • Phương Pháp Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Di Truyền Học Của Menden Là Gì?
 • Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền là một trong những phương pháp tính giá xuất kho hiện nay. Vậy Phương pháp này có những ưu, nhược điểm gì? Cách tính theo phương pháp bình quân gia quyền như thế nào? Loại hình sản xuất kinh doanh nào phù hợp để áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền? Các bạn cùng tìm hiểu chi tiết ở nội dung tiếp theo.

  • Thứ nhất: Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh.
  • Thứ hai: Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.
  • Thứ ba: Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).

  So với trước đây thì hai thông tư này đã bãi bỏ Phương pháp LIFO. Đồng thời thay vào đó là bổ sung Phương pháp giá bán lẻ.

  Trong bài viết này các bạn cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu về Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

  1. Khái niệm tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền là gì?

  Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của các loại hàng hóa tồn kho sẽ được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ.

  Mặt khác, tùy vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mà giá trị trung bình có thể được tính bởi 1 trong 2 cách.

  • Hoặc tính theo từng kỳ.
  • Hoặc tính sau từng lần nhập hàng.

  2. Ưu điểm và nhược điểm của Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền?

  Tùy vào kế toán lựa chọn vào cách tính giá trị trung bình. Thì tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền có các ưu và nhược điểm khác nhau. Cụ thể.

  * Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.

  Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.

  Nhược điểm: Độ chính xác không cao. Hơn nữa đến cuối tháng kế toán mới tính đơn giá bình quân và giá trị hàng xuất kho nên khối lượng công việc sẽ bị dồn nhiều vào cuối kỳ. Cũng chính đến cuối tháng mới có giá xuất kho do đó mỗi nghiệp vụ xuất kho vì thế mà không được cung cấp kịp thời giá trị xuất kho.

  * Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập.

  Nhược điểm: Theo cách này, sau mỗi lần nhập kế toán phải tính toán, xác định đơn giá bình quân của các loại hàng mua về. Căn cứ vào đơn giá bình quân và khối lượng xuất kho giữa hai lần nhập liên tiếp để xác định giá xuất kho. Qua đây, ta có thể thấy kế toán tính toán đơn giá xuất kho theo cách này sẽ tốn nhiều công sức do phải tính toán nhiều lần.

  Nhưng mặt khác nó lại mang lại ưu điểm là độ chính xác cao. Đồng thời đảm bảo được tính cập nhật, kịp thời cho mỗi lần xuất kho. Điều này đã khắc phục được nhược điểm mà cách tính cả kỳ dự trữ còn mắc phải.

  Cách tính như sau:

  Giá xuất kho = Số lượng x giá đơn vị bình quân.

  Trong đó:

  Trường hợp 1: Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.

  Giá đơn vị bình quân (cuối kỳ) = (Giá trị tồn đầu kỳ + giá trị nhập trong kỳ)/(số lượng tồn đầu kỳ + số lượng nhập trong kỳ).

  Ví dụ: Tại Công ty Việt Hưng có số liệu của nguyên vật liệu X như sau.

  + Tồn kho đầu kỳ: 1.000 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg

  + Nhập trong kỳ: 4.000 kg, có giá trị là: 88.000.000 đồng.

  + Tổng số lượng xuất trong kỳ: 2.500 kg

  Giá trị của nguyên liệu X xuất kho trong kỳ là: 2.500kg x 21.600 đồng/kg = 54.000.000 đồng.

  Trường hợp 2: Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập.

  Ta xác định:

  Giá đơn vị bình quân (sau mỗi lần nhập) = Giá trị thực tế sau mỗi lần nhập/ Số lượng tồn sau mỗi lần nhập.

  Ví dụ: Tại Công ty Việt Hưng, có số liệu của nguyên liệu M trong tháng 1 như sau:

  + Ngày 01/01: tồn kho đầu kỳ: 5.000 kg, đơn giá 3.000 đồng/kg.

  + Ngày 10/01: Công ty Việt Hưng nhập kho 4.000 kg nguyên liệu M. Với đơn giá 2.000 đồng/kg.

  Như vậy, tại ngày 10/01 kế toán phải tiến hành xác định giá đơn vị bình quân 1kg nguyên liệu M. Cụ thể như sau:

  Giá đơn vị bình quân (ngày 10/01) = (5.000kg x 3.000 đồng/kg + 4.000kg x 2.000 đồng/kg)/(5.000kg + 4.000 kg) = 2.556 đồng/kg.

  Giá trị xuất kho = 1.000kg x 2.556 đồng/kg = 2.556.000 đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Bàn Tay Nặn Bột
 • Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Với Phương Pháp Ma Trận Eisenhower: Dồn Sức Vào Việc Quan Trọng Và Không Khẩn Cấp
 • Quản Lý Công Việc Hiệu Quả Bằng Phương Pháp Abcde
 • Thiết Lập Ưu Tiên Cho Công Việc Của Bạn Với Phương Pháp Abcde
 • Cách Để Biết Phương Pháp Điều Trị Tự Kỷ Aba Có Hại Hay Không
 • Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (Fifo)

  --- Bài mới hơn ---

 • Fifo Và Lifo Là Gì? Những Về Fifo Và Lifo
 • Fibonacci Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Với Fibonacci
 • Phương Pháp Sử Dụng Fibonacci Retracement
 • Phương Pháp Tập Và Lịch Tập Của Các Mr Olympia
 • Phương Pháp Fifo, Lifo Và Bình Quân Gia Quyền
 • Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO), việc áp dụng phương pháp nào thì phải nhất quán trong cả niên độ kế toán. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách tính giá Xuất kho theo Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) và ví dụ cụ thể.

  Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

   1. Nội dung phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).

  Theo phương pháp này, giả thiết rằng số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lô hàng xuất. Do đó nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập kho cuối cùng.

  Ví dụ: Tại công ty cổ phần Thép Thanh Bình trong tháng 7/2017 có số liệu như sau:

  a) Tồn đầu kỳ: Bằng 0

  b) Số liệu nhập kho hàng hóa trong tháng:

  – Ngày 12/7/17 xuất bán 120 tấn thép 1,5 ly ; 40 tấn thép 2,3ly.

  – Ngày 15/7/15 xuất bán 150 tấn thép 1,5 ly; 130 tấn thép 2,3ly.

  Ngày 12/7/17  

  – Trị giá xuất bán 120 tấn thép 1,5 ly được xác định như sau: (100 tấn x 11 trđ ) + (20 tấn x 12 trđ) = 1.340 trđ.

  – Trị giá xuất bán 40 tấn thép 2,3 ly được xác định như sau: 40 tấn x 10 trđ = 400 trđ.

  Ngày 15/7/15

  – Trị giá xuất bán 100 tấn thép 1,5 ly được xác định như sau: (30 tấn x 12 trđ) + (70 tấn x 13 trđ) = 1.270 trđ.

  – Trị giá xuất bán 130 tấn thép 2,3 ly được xác định như sau: (10 tấn x 10 trđ) + (100 tấn x 11 trđ) + (20 tấn x 12 trđ) = 1.440 trđ.

  2. Ưu điểm phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

  Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) có ưu điểm là giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

  3. Nhược điểm phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

  Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) có nhược điểm là làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

  Mời các bạn xem:

  • Tính giá xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh tại đây
  • Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền tại đây.

  Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

  ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

  ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

  ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

  ⏩  Khóa học kế toán thực tế 

  ⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

  ⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

  ⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

  ⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Thời Gian Với Ma Trận Eisenhower
 • Phương Pháp Eisenhower Là Gì?
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì?
 • Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nên Xem Qua
 • 4 Đặc Trưng Của Phương Pháp Dạy Học Tích Cực
 • Các Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Tính Giá Trị Hàng Tồn Kho Theo Thông Tư 133 Và 200
 • Các Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Của Hàng Tồn Kho
 • Gợi Ý 5 Mẫu Quạt Điều Hòa Mini Giá Rẻ Dưới 5 Triệu Cho Gia Đình
 • Đánh Giá Quạt Điều Hòa Boss S101, S102, S106 Có Tốt Không?
 • Quạt Điều Hòa Boss Có Tốt Không?
 • Phương pháp này áp dụng dựa trên giả sử là hàng được mua trước hoặc SX trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc SX trước và thực hiện theo trình tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.

  Ưu điểm: Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay giá vốn hàng xuất kho của từng lần xuất hàng, do vậy nó cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối đúng với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

  Nhược điểm : Phương pháp này có nhược điểm là làm cho DT hiện tại không phù hợp với những khoản CP hiện tại. Đối với phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị vật tư, hàng hoá có được từ cách đó rất lâu. Và nếu số lượng, chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập – xuất liên tục, dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc của kế toán sẽ tăng lên nhiều.

  Ví dụ: Tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu X trong tháng 1/2016 của công ty A như sau

  Tồn đầu kỳ : NVL X 20.000 kg, đơn giá 8.000 đồng/kg

  Đơn giá xuất : 20.000 kg x 8.000 và 1.000 kg x 8.200

  Vậy trị giá hàng xuất kho = 20.000 x 8.000 + 1.000 x 8.2000 = 242.000.000 đồng

  Đơn giá xuất : 4.000 kg x 8.200 và 4.000 kg x 8.300

  Vậy trị giá hàng xuất kho = 4.000 x 8.200 + 4.000 x 8.300 = 66.000.000 đồng

  Phương pháp này ngược lại với phương pháp nhập trước – xuất trước

  Áp dụng dựa trên giả định hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau sẽ được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng mua hoặc sản xuất trước đó. Đối với phương pháp này giá trị hàng xuất kho tính theo giá của lô hàng nhập sau cùng, giá trị hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ.

  Ví dụ : Tình hình nhập xuất NVL X của công ty trong tháng 2/2016 như sau :

  Tồn đầu kỳ : 10.000 kg đơn giá 5.000 đồng/kg

  Đơn giá xuất được tính như sau : 6.000 kg x 5.500 và 1.000 kg x 5.000

  Vậy trị giá hàng xuất kho = 6.000 x 5.500 + 1.000 x 5.000 = 38.000.000 đồng

  Tuy nhiên phương pháp này hầu như không được áp dụng trong thực tế

  Bao gồm: bình quân cả kỳ dự trữ, và bình quân sau mỗi lần nhập, bình quân cuối kỳ trước

  (SL hàng, NVL tồn đầu kỳ + SL hàng, NVL nhập trong kỳ)

  Ưu điểm: Đơn giản,dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.

  Nhược điểm: Độ chính xác không cao, công việc kế toán bị dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hành khác, phương này chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

  Tồn đầu kỳ : NVL X 20.000 kg, đơn giá 8.000 đồng/kg

  • Ngày 05/1/2016 : Nhập 5.000 kg NVL X, đơn giá 8.200 đồng/kg
  • Ngày 15/1/2016 : Xuất 21.000 kg NVL X
  • Ngày 16/1/2016 : Nhập 8.000 kg NVL X, đơn giá 8.200 đồng/kg

  Vậy đơn giá xuất kho sẽ được tính vào cuối kỳ và sẽ được tính như sau :

  ĐG BQ cuối kỳ =

  Trị giá hàng xuất kho ngày 15/1/2016 = 21.000 x 8.079 =169.654.545 đồng

  · Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập

  Theo phương pháp này, kế toán phải tính lại giá trị của hàng tồn kho và đơn giá bình bình quân sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa đó

  Trị giá hàng, NVL tồn đầu kỳ + Trị giá hàng, NVL nhập trước lần xuất thứ n /

  SL hàng, NVL tồn đầu kỳ + SL hàng, NVL nhập trước lần thứ n

  Ưu điểm : Phương pháp này khắc phục được những hạn chế của phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

  Nhược điểm : việc tính toán phức tạp, tốn nhiều thời gian.

  Vì vậy mà phương pháp này được áp dụng ở các doanh nghiệp có ít mặt hàng tồn kho, có số lượng nhập – xuất ít.

  Tồn đầu kỳ : NVL Y 10 kg, đơn giá 5.000 đồng/kg

  – Ngày 05/1/2016 : Nhập 20 kg NVL Y, đơn giá 5.500 đồng/kg

  – Ngày 06/1/2016 : Xuất 25 kg NVL Y

  (10x 5.000) + (20 x 5.500) / (10 + 20)

  Trị giá hàng xuất kho ngày 06/1/2016 = 25 x 5.333 = 133.325 đồng/kg

  Theo phương pháp này kế toán dựa vào trị giá và số lượng tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu cuối kỳ trước để tính đơn xuất

  Trị giá hàng, NVL tồn kho cuối kỳ trước

  SL hàng, NVL tồn kho cuối kỳ trước

  Ưu điểm : dễ tính toán, đơn giản

  Nhược điểm : Trị giá hàng xuất kho không chịu ảnh hưởng của sự biến động của giá cả thị trường. Vì vậy phương pháp này làm cho các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không chính xác với thực tế.

  Tồn đầu kỳ : NVL Y 100 kg, đơn giá 6.000 đồng/kg

  – Ngày 02/1/2016 nhập 500 kg NVL Y, đơn giá 6.200 đồng/kg

  – Ngày 05/1/2016 : Xuất 200 kg NVL Y

  (100 x 6.000) /100

  Trị giá hàng xuất kho ngày 05/1/2016 = 200 x 6.000 = 12.000.000 đồng

  Theo phương pháp này: hàng hóa, nguyên vật liệu xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.

  Ưu điểm : Đây là phương pháp tốt nhất, tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra, và giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

  Nhược điểm : Việc áp dụng PP này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

  Tồn đầu kỳ NVL A 20 kg, đơn giá 5.000 đồng/ kg

  – Ngày 02/1/2016 : Nhập 50kg NVL A, đơn giá 5.100 đồng/kg

  – Ngày 05/1/2016 : Xuất 30 kg NVL A

  – Ngày 13/1/2016 : Xuất 10 kg NVL A

  – Trị giá XK ngày 05/1/2016 = 30 x 5.100 = 153.000 đồng

  – Trị giá XK ngày 13/1/2016 = 10 x 5.000 = 50.000 đồng

  Tùy vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp, kế toán có thể chọn lựa phương pháp tính giá hàng xuất kho sao cho thuận tiện và đúng nguyên tắc nhất quán trong hạch toán.

  Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

  Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

  Bảng giá khóa học

  TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

  CN Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch)

  CN Cầu Giấy: Phòng B2T10 (Phòng B2 Tầng 10) – Tòa nhà 335 Cầu Giấy – HN (Tầng 1 là Siêu thị thời trang Fashion Mall)

  CN Linh Đàm: Phòng 404 – Chung cư CT4A1 – Đường nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee)

  CN Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – Trần Phú – Hà Đông

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Nét Đẹp Về Văn Hóa Pháp
 • Sự Thật Ít Người Biết Về Pháp Luân Công Ở Việt Nam
 • Pháp Luân Công Có Hợp Pháp Tại Việt Nam
 • Plc Là Gì ? Tìm Hiểu Cơ Bản Về Plc Trong Công Nghiệp
 • Phương Pháp Giáo Dục Steam Và Những Điều Bố Mẹ Cần Biết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100