Quy Tắc Thêm S,es, Ed Và Cách Phát Âm S, Es, Ed Cùng Bài Tập Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Về Cách Phát Âm Đuôi Ed Và Es
 • Ghi Nhớ Cách Phát Âm Đuôi Es/ed
 • Bí Quyết Cách Phát Âm S Và Es Không Bao Giờ Sai
 • Bài Tập Phát Âm Với Đuôi Ed
 • Sổ Đỏ Là Gì? Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • Trong trường hợp để tạo thành danh từ số nhiều, chia động từ thì chúng ta sẽ thêm s, es vào sau danh từ và động từ.

  Quy tắc thêm s, es đối với danh từ như sau:

  – Chủ yếu các từ khi chuyển số ít sang số nhiều sẽ thêm s: Cat – Cats, house – houses

  – Với những từ kết thúc là s, x, z, ch, sh thì khi chuyển sang số nhiều thêm đuôi “es”. Ví dụ: time – times, box – boxes, bus- buses…

  – Với các từ kết thúc là “y” thì khi dùng với số nhiều, bỏ “y” và thêm đuôi “ies”. Ví dụ như: baby – babies, spy – spies, penny – pennies….

  – Còn một số danh từ bất quy tắc: woman – women, man – men, child – children, tooth – teeth, foot – feet, person – people, leaf – leaves….

  – Hay một số danh từ không chia: sheep – sheep, fish – fish, deer – deer, species – species. aircraft – aircraft…

  Quy tắc thêm s, es khi chia động từ

  – Với những động từ từ kết thúc là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi chuyển sang hoặc dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. (do – does; go – goes; watch – watches; wash – washes, house – houses )

  – Với từ kết thúc là “y” thì khi dùng chia theo ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies” (copy – copies; worry – worries, study – studies)

  – Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. (wants, see – sees…)

  Quy tắc thêm ed khi chia động từ:

  – Các từ được thêm ed khi chia ở thì quá khứ đơn

  – Trừ một số trường hợp theo động từ bất quy tắc.

  Trước khi bước vào chi tiết từng cách đọc s, es thì chúng ta cần tìm hiểu về âm hữu thanh và vô thanh. Với mỗi kiểu kết thúc khác nhau thì sẽ được chia theo s,es riêng.

  – Âm hữu thanh là những âm mà khi đọc bạn sẽ rung cổ họng

  – Âm vô thanh là âm khi đọc không sẽ rung cổ họng.

  – Âm vô thanh là: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/: pink, kitchen, laugh, time, thick, ocean, choose…

  – Các âm hữu thanh /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /: Meet, listening, run…

  – Ngoài ra là một số âm khác: /b/, /g/, /v/, /d/, /z/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/.: business, garage, vivid, decide, then, usually, judge

  Quy tắc phát âm s, es sẽ như sau:

  – Nếu từ có kết thúc là các âm vô thanh, đọc là /s/

  – Nếu từ có kết thúc là các âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/

  – Trường hợp đặc biệt : /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/.

  Cách phát âm ed chia thành /t/, /d/, /id/

  Phát âm là /ɪd/ khi đồng từ tận cùng bằng hai phụ âm /t/, /d/

  Ví dụ: translated, collected, decided….

  Phát âm là /t/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

  Ví dụ: washed, looked, watched, coughed, placed

  Phát âm là /d/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm.

  Ví dụ: Cried, smiled, played

  Có trường hợp đặc biệt:

  Trong trường hợp động từ được sử dụng như tính từ, bạn đọc đuôi ed sẽ là /ɪd/, không cần chú ý đó là âm gì:

  An aged man /ɪd/

  LUYỆN TẬP PHÁT ÂM ĐUÔI S, ES, ED

  Để luyện tập phát âm đuôi s, es, ed, các bạn có thể lựa chọn đọc các bài Reading hay bài truyện ngắn có sử dụng nhiều từ chia theo đuôi này. Từ đó sẽ giúp bạn nhận biết được các từ nhanh, cách phát âm chính xác hơn. Ngoài ra, nghe nhạc, nghe các talkshow họ kể chuyện bằng tiếng Anh sẽ có đa dạng từ đuôi s, es, ed thực hiện.

  1. Going to the Zoo

  She goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. She sees an elephant. The elephant has a long trunk. She sees a turtle. The turtle is slow. She sees a rabbit. The rabbit has soft fur. She sees a gorilla. The gorilla is eating a banana.

  2. Christmas Time

  It is Christmas. Dad gives Tim a toy. The toy is in the box. Tim takes off the lid. He sees the toy. It is a car. The car is red. The car makes noises. The car moves fast. Tim likes the gift. He hugs his dad. Dad smiles.

  3. She Goes to the Nurse

  She goes out to play. She runs around. She falls down. It hurts. She cries. She gets up. She goes to the nurse. The nurse is nice. She looks friendly. The nurse gives her a lollipop. It tastes good. The nurse gives her a bandage. She is okay now. She walks back to class.

  Luyện tập với bài đọc âm ed:

  She was angry. She was angry at her husband. He lied to her. He lied many times. She was tired of his lies. She said enough was enough. She took off her ring. She dropped it into the toilet. She flushed the toilet. She got into her car. She got on the freeway. She drove the car fast. She was crying. She was very sad. She drove the car faster. She passed many cars. The speed limit was 60 mph. She was going 80 mph. A cop saw her. The cop chased her. The cop turned on his red light. He turned on his siren. She heard the cop car. She saw the flashing light. She drove faster. Now she was going 90 mph. The cop drove faster. It started to rain. She didn’t slow down. She lost control. The car rolled over. It rolled over and over. She died before it came to a stop.

  – Chọn từ có phát âm khác so với 3 từ còn lại:

  1. A. helps B. laughs C. cooks D. finds

  2. A. phones B. streets C. books D. makes

  3. A. nations B. speakers C. languages D. minds

  4. A. works B. shops C. shifts D. plays

  5. A. miles B. attends C. drifts D. glows

  1 – D, 2 – A, 3 – C, 4 – D, 5 – C

  – Chọn từ phát âm ed khác với 3 từ còn lại

  1. A. opened B. knocked C. played D. occurred

  2. A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked

  3. A. killed B. hurried C. regretted D. planned

  4. A. loved B. teased C. washed D. rained

  5. A. landed B. needed C. opened D. wanted

  1 – B, 2 – D, 3 – C, 4 – C, 5 – C

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Tắc Thêm S, Es Và Cách Phát Âm Chuẩn Đuôi S,es Trong Tiếng Anh
 • Quy Tắc Phát Âm Ed, S, Es Siêu Dễ Nhớ Cho Người Mới Học
 • Phân Biệt Chất Lượng Giày Replica, Super Fake & Fake 1 Chuẩn 2022
 • Cách Để Phân Biệt Giày Mcqueen Rep 1:1 Và Siêu Cấp?
 • Giày Adidas Yeezy 700 V2 Static Trắng Bạc Replica 1:1 Nam, Nữ
 • Cách Phát Âm Ed, S, Es Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Chất Hóa Học Của Đồng Và Bài Tập Vận Dụng
 • Cách Phân Biệt Giày Auth Với Những Loại Khác
 • Từ A – Z Về Giày Authentic
 • Phân Tích Cơ Bản Là Gì?
 • 5 Điểm Khác Biệt Lớn Nhất Giữa Inbound Marketing Và Outbound Marketing Là Gì?
 • 1

  Cách phát âm ED

  Hậu tố -ED có 3 cách phát âm: /t/, /d/,/ed/

  Hậu tố -ED đươc phát âm là /t/ sau tất cả những âm vô thanh. Âm thanh vô thanh được tạo ra bằng cách đẩy không khí qua miệng của bạn; không có âm thanh phát ra từ cổ họng của bạn.

  dụ về các âm vô thanh: “K”, “P”, “S”, “Ch”, “Sh”, “F”

  Look

  looked

  look/t/

  Clap

  clapped

  clap/t/

  Miss

  missed

  miss/t/

  Watch

  watched

  watch/t/

  Finish

  finished

  finish/t/

  Hậu tố -ED được phát âm là /d/ sau tất cả các âm hữu thanh. Đây là những âm thanh phát ra từ cổ họng của bạn. Chạm vào cổ bạn khi bạn phát ra âm thanh, bạn có thể cảm thấy dây thanh quản của mình rung lên. Thêm vào đó, hậu tố -ED cũng được phát âm là /d/ sau các nguyên âm.

  Ví dụ:

  Smell

  smelled

  smell/d/

  Save

  saved

  save/d/

  Clean

  cleaned

  clean/d/

  Rob

  robbed

  rob/d/

  Play

  played

  play/d/

  ➜ Tổng hợp các âm hữu thanh: /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/

  rubbed

  /rʌbd/

  Cọ xát

  loved

  /lʌvd/

  Yêu

  massaged

  /məˈsɑʒd/

  Mát xa

  bathed

  /beɪðd/

  Tắm

  owned

  /oʊnd/

  Sở hữu

  filled

  /fɪld/

  Đầy

  hugged

  /hʌgd/

  Ôm

  closed

  /kloʊzd/

  Đóng cửa

  changed

  /ʧeɪnʤd/

  Thay đổi

  screamed

  /skriːmd/

  Hét lên

  banged

  /bæŋd/

  Đập

  shared

  /ʃɛrd/

  Chia sẻ

  Hậu tố -ED được phát âm là /id/ sau các âm “T”, và “D. Âm thanh /id/ thêm hoàn toàn một âm tiết cho một từ.

  Ví dụ:

  • Looked ➜ look/t/ = một âm tiết;
  • Needed ➜ need/id/ = hai âm tiết.

  Decide

  decided

  decide/id/

  Need

  needed

  need/id/

  Want

  wanted

  want/id/

  Invite

  invited

  invite/id/

  1

  Cách phát âm S, ES

  Để tạo nên danh từ số nhiều, chúng ta thêm vào hậu tố -S hoặc -ES.

  Ví dụ:

  • Friend ➜ friends
  • Class ➜ classes

  Chúng ta cũng thêm hậu tố -S hay -ES vào một động từ ở thì hiện tại khi chủ thể là một danh từ số ít.

  ví dụ như:

  • My boyfriend works at an agency company.

   (Bạn trai tôi làm việc ở một agency.)

  Như vậy, chúng ta có 2 cách để chia thì cho động từ như sau:

  • Verb + s: She always enjoys cooking.

   (Cô ấy luôn thích nấu ăn.)

  • Verb + es: John watches football match with his cousin.

   (John xem đá banh với em họ.)

  Hậu tố -S được phát âm là /s/ khi nó đi sau các âm vô thanh, như T, P, và K

  Seat

  seats

  seat/s/

  Rope

  ropes

  rope/s/

  Back

  backs

  back/s/

  Hậu tố -S được phát âm là /z/ sau những âm hữu thanh, như D, B, G EE

  Seed

  seeds

  seed/z/

  Robe

  robes

  robe/z/

  Bag

  bags

  bag/z/

  See

  sees

  see/z/

  Hậu tố -S và -ES được phát âm là /ez/ sau những âm SH, CH, S, ZGE, DGE. Hậu tố /ez/ theo sau sẽ thêm vào từ một âm tiết.

  Dish

  dishes

  dish/ez/

  Catch

  catches

  catch/ez/

  Kiss

  kisses

  kiss/ez/

  Mix

  mixes

  mix/ez/

  Prize

  prizes

  prize/ez/

  Edge

  edges

  edge/ez/

  Hầu hết các từ (động từ và danh từ), chúng ta thêm hậu tố -S:

  • sing → sings
  • song → songs
  • label → labels

  Hậu tố -ES được thêm vào các từ có kết thúc bằng các âm -SH, -CH, -S, -Z-X

  wash

  washes

  watch

  watches

  class

  classes

  buzz

  buzzes

  box

  boxes

  Đối với những từ có kết thúc là  Y:

  • Nếu -Y đi trước bởi một nguyên âm thì chúng ta thêm vào hậu tố -S:
  • toy → toys
  • buy → buys
  • Nếu -Y đi trước bởi một phụ âm, chúng ta đổi -Y thành -I và thêm hậu tố -ES
  • baby → babies
  • cry → cries

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mập Bụng Khác Bụng Bầu Ở Điểm Nào ?
 • Cách Nhận Biết Hàng Yonex Chính Hãng.
 • Mách Bạn Phân Biệt Các Loại Yến Sào Có Trên Thị Trường Hiện Nay
 • Giới Thiệu Các Loại Yến Sào Khánh Hòa Và Cách Phân Biệt Hàng Nhái Và Thật
 • Cách Phân Biệt Yến Thật Và Yến Giả
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Khi Ic Của Iphone 6S Bị Hỏng

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Màn Hình Iphone 6S Bị Vỡ
 • Cách Nhận Biết Iphone 6 Trung Quốc Đội Lốt Chính Hãng
 • Tổng Hợp Cách Nhận Biết Phụ Kiện Iphone 6S Plus Chính Hãng
 • Giá Màn Hình Iphone, Thay Mặt Kính Iphone 6, 6 Plus
 • Tuyệt Chiêu Nhận Biết Iphone 6 Và 6 Plus Đã Thay Màn Hình
 • IC nguồn là một phần có vai trò quan trọng nhất của một chiếc điện thoại, đặc biệt là các dòng sản phẩm của iPhone. Và chắc chắn trên iPhone 6s vai trò của IC nguồn cũng không thể kém. Khi IC của iPhone 6s bị hỏng thì phải làm cách nào để khắc phục hiệu quả ra sao?

  Thấu hiểu được điều đó, hôm nay chúng mình sẽ tổng hợp những thông tin sửa chữa hỗ trợ bạn hiệu quả khi khắc phục lỗi IC của iPhone 6s bị hỏng.

  Cách nhận biết khi IC của iPhone 6s bị hỏng

  IC của iPhone 6s bị hỏng sẽ kèm theo những biểu hiện dễ dàng nhận biết sau đây:

  • iPhone 6s quá nóng máy trong quá trình sử dụng, có hiện tượng tụt pin nhanh chóng hay iPhone 6s tự động sập nguồn.
  • Mặc dù không sử dụng nhưng pin lại hết một cách nhanh chóng.
  • Màn hình tối đen tự sập nguồn rồi tự khởi động lại.

  Nguyên nhân khiến IC của iPhone 6s bị hỏng

  Việc hỏng IC gây khá nhiều phiền toái cho người dùng, khiến bạn khó khăn trong việc sử dụng. Nguy cơ IC của iPhone 6s bị hỏng là hoàn toàn có thể xảy ra vì những nguyên nhân sau:

  • iPhone 6s sử dụng trong môi trường ẩm không đạt chuẩn khiến IC nguồn bị ẩm gây ra lỗi.
  • iPhone 6s bị rơi nước, thấm mưa làm ic nguồn bị chạm, chập mạch.
  • iPhone 6s bị đánh rơi rớt, va đập mạnh, vấn đề với vật cứng làm tổn thương IC nguồn iPhone 6s.
  • Sạc pin không chính hãng gây hư hỏng trực tiếp tới linh kiện.

  Một khi IC nguồn bị hư có thể kèm theo các dấu hiệu iPhone 6s không nhận sạc và iPhone 6s bị nóng máy. Vì vậy để tiếp tục sử dụng một cách thuận tiện hơn bạn cần khắc phục được tình trạng IC của iPhone 6s bị hỏng. Một trong những cách phổ biến là thay IC nguồn. Việc thay IC nên được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có tay nghề cao và có kinh nghiệm. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại Điện Thoại Xanh cơ sở gần nhất. Với đội ngũ nhân viên lành nghề, chính sách rõ ràng, cam kết đảm bảo sử dụng 100% linh kiện chính hãng, rõ ràng nguồn gốc, chất lượng hàng đầu với chi phí sửa chữa tốt nhất cả nước chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Iphone 6/6S Có Bị Nhiễm Virus Không?
 • Sợ Thay Màn Hình Iphone 6, 6S Bị Luộc Đồ
 • Sửa Màn Hình Iphone 6S Bị Ám Vàng Tại Tphcm, Giá Rẻ Nhất
 • Kiểm Tra Xem Laptop Xác Định Có Bị Luộc Đồ Hay Không?
 • Nhận Biết Pin Iphone Bị Chai 2 Cách Chính Xác Nhất
 • Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Sổ Hồng, Số Đỏ Là Gì? Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • 5 Cách Nhận Biết Sổ Đỏ Sổ Hồng Thật Giả
 • Sổ Hồng Và Sổ Đỏ Khác Nhau Ra Sao?
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • Cách Đơn Giản Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • Bài tập phát âm s es ed luôn là trở ngại lớn với nhiều bạn trong quá trình học Tiếng Anh. Mẹo nhớ dành cho các bài tập là gán cho các chữ tận cùng của từ trước đuôi s es ed.

  Phát âm là phần kiến thức cơ bản và quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Việc phát âm các từ khá khó và nó luôn là trở ngại với nhiều bạn trong quá trình học và làm bài tập, đặc biệt là các bài tập phát âm s es ed.

  Mẹo nhớ dành cho dạng bài tập này thật đơn giản, bạn chỉ việc gán cho các chữ tận cùng của từ trước đuôi s es ed. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ điểm qua những kiến thức trọng tâm và đem đến cho bạn những bài tập phát âm s es ed đa dạng.

  Lý thuyết tổng quát

  – Âm cuối phát âm là /s/ khi động từ nguyên mẫu được kết thúc bằng /t/,/k/,/p/,/f/,/θ/.

  – Âm cuối phát âm là /iz/ khi động từ nguyên mẫu kết thúc bằng /s/,/z/,/ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

  – Âm cuối phát âm là /z/ nếu âm cuối của động từ nguyên mẫu kết thúc bằng các động từ không nằm trong hai trường hợp liệt kê bên trên.

  Cách đọc ed

  Cách đọc đuôi ed khá đơn giản. Động từ có quy tắc khi thêm -ed có cách phát âm như sau:

  – Khi thêm đuôi ED vào sau các động từ nguyên mẫu kết thúc bằng /t/, /d/ được phát âm là /id/.

  – Khi thêm đuôi ED vào sau các động từ nguyên mẫu kết thúc bằng các âm /k/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/ tức sau “p, k, f, x, ss, ch, sh, ce” được phát âm là /t/.

  – Khi thêm đuôi ED vào sau các động từ nguyên mẫu không được liệt kê trong hai trường hợp trên thì phát âm là /d/.

  Bài tập tổng hợp

  I. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

  1. A.misses B.stops C.teaches D.rises

  2. A.plays B.smells C.cooks D.boils

  3. A.watches chúng tôi C.snacks D.pvents

  4. A.comes B.appears C.boils D.washes

  5. A.commands B.turns chúng tôi D.schools

  6. A.trains B.stamps chúng tôi D.closes

  7. A.buses B.boxes chúng tôi D.watches

  8. chúng tôi Sansangdethanhcong.com C.stops D.wants

  9. A.exists B.claims C.warns D.lives

  10. A.hopes B.looks chúng tôi D.stays

  11. A.meets B.shops C.trucks D.goods

  12. A.inventions B.lives C.kicks D.knows

  13. A.coughs Sansangdethanhcong.com C.bosses D.wishes

  14. A.finds B.mouths C.mopes D.chips

  15. A.sings B.speaks C.gains D.opens

  16. A.soups chúng tôi Sansangdethanhcong.com D.wreaths

  17. A.laughs B.misses C.ploughs D.signs

  18. A.engages B.strikes C.paths D.mopes

  19. A.reaches B.watches C.girls D.teaches

  20. A.works B.begins C.develops D.shops

  II. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

  1. A.played B.watched C.helped D.pushed

  2. A.devoted B.pided C.suggested D.learned

  3. A.finished B.missed C.lived D.hoped

  4. A.tried B.opened C.added D.lived

  5. A.breathed B.seated C.heated D.wanted

  6. A.guided B.managed C.started D.chatted

  7. A.threatened B.answered C.promised D.traveled

  8. A.invented B.completed C.surrounded D.risked

  9. A.liked B.involved C.believed D.happened

  10. A.collected B.moved C.lasted D.shouted

  11. A.wanted B.disappointed C.looked D.needed

  12. A.helped B.played C.passed D.hoped

  13. A.worked B.stayed C.installed D.improved

  14. A.intended B.decided C.delicated D.dangered

  15. A.cleaned B.educated C.referred D.delayed

  16. A.looked B.laughed C.solved D.finished

  17. A.raided B.admired C.afforded D.collected

  18. A.supposed B.closed C.delayed D.visited

  19. A.married B.enjoyed C.finished D.explored

  20. A.selected B.failed C.deleted D.faded

  III. Hãy chọn từ có phát âm khác nhất.

  1. A. played B.watched C.helped D.pushed

  2. A. devoted B.pided C.suggested D.learned

  3. A. finished B.missed C.lived D.hoped

  4. A. tried B.opened C.added D.lived

  5. A. breathed B.seated C.heated D.wanted

  6. A. guided B.managed C.started D.chatted

  7. A. threatened B.answered C.promised D.traveled

  8. A. invented B.completed C.surrounded D.risked

  9. A. liked B.involved C.believed D.happened

  10. A. collected B.moved C.lasted D.shouted

  Đáp án chi tiết I. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

  1. Chọn B.stops (vì các từ còn lại đều phát âm là /iz/)

  2. Chọn C.cooks (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  3. Chọn A.watches (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  4. Chọn D.washes (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  5.Chọn chúng tôi (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  6. Chọn B.stamps (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  7.Chọn chúng tôi (vì các từ còn lại đều phát âm là /iz/)

  8.Chọn chúng tôi (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  9.Chọn A.exists (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  10.Chọn D.stays (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  11. Chọn D.goods (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  12. Chọn C.kicks (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  13. Chọn Sansangdethanhcong.com (vì các từ còn lại đều phát âm là /iz/)

  14. Chọn A.finds (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  15. Chọn B.speaks (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  16. Chọn chúng tôi (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  17. Chọn D.signs (vì các từ còn lại đều phát âm là /iz/)

  18. Chọn A.engages (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  19. Chọn C.girls (vì các từ còn lại đều phát âm là /iz/)

  20. Chọn B.begins (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  II. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

  1. Chọn A.played (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  2. Chọn D.learned (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  3. Chọn C.lived (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  4. Chọn C.added (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  5. Chọn A.breathed (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  6. Chọn B.managed (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  7. Chọn C.promised (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  8. Chọn D.risked (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  9. Chọn A.liked (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  10. Chọn B.moved (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  11. Chọn C.looked (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  12. Chọn B.played (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  13. Chọn A.worked (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  14. Chọn D.dangered (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  15. Chọn B.educated (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  16. Chọn C.solved (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  17. Chọn B.admired (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  18. Chọn D.visited (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  19. Chọn C.finished (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  20. Chọn B.failed (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  III. Hãy chọn từ có phát âm khác nhất.

  1. Chọn B.looked (vì các từ còn lại đều phát âm là /d/)

  2. Chọn A.makes (vì các từ còn lại đều phát âm là /iz/)

  3. Chọn B.studied (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  4. Chọn C.falls (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  5. Chọn C.wounded (vì các từ còn lại đều phát âm là /t/)

  6. Chọn B.classes (vì các từ còn lại đều phát âm là /z/)

  7. Chọn D.believed (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  8. Chọn A.tables (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  9. Chọn C.givess (vì các từ còn lại đều phát âm là /s/)

  10. Chọn D.fixed (vì các từ còn lại đều phát âm là /id/)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Thỏi Son Black Rouge Màu Đỏ Cam Đẹp Nhất 2022
 • Son Black Rouge Màu Nào Đẹp Nhất? Giá Bao Nhiêu? Mua Ở Đâu Uy Tín?
 • Phân Biệt Hàng Super Fake, Hàng Replica Và Hàng Fake 1
 • Giày Replica Là Gì? Cách Phân Biệt Giày Rep Và Super Fake (Sf)
 • Giày Balenciaga Rep, Sf Bao Giá Toàn Quốc
 • Bài Tập Phát Âm S, Es, Ed Và Trọng Âm (Có Đáp Án)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẹo Cực Dễ Nhớ Cách Phát Âm S
 • Sự Khác Biệt Giữa Tính Từ Đuôi “
 • Bài 17: Cách Dùng Của Tính Từ Kết Thúc Bằng Ed Và Ving, Ngữ Pháp, Từ Vựng, Bài Tập Hay
 • Viên Uống Elevit Breastfeeding – Elevit Sau Khi Sinh
 • Sai Lầm Kinh Điển Khi Dùng Either…or Và Neither…nor
 • Lý thuyết tổng hợp và bài tập phát âm ed

  Quy tắc phát âm ed như sau:

  {{ Sansangdethanhcong.com }}.

  Your level :

  {{level}}

  {{ completedSteps }}%

  1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, 20 – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

  Phát âm s, es

  Cách làm bài tập phát âm s, es:

  • Từ kết thúc bằng âm vô thanh đọc là /s/.
  • Từ kết thúc bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.
  • Trường hợp đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ đọc là /iz/.

  Trong đó:

  • Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.
  • Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

  Mẹo nhớ cách phát âm s/ es đơn giản nhất là nhớ các âm kèm cách đọc tương ứng, như cách hướng dẫn giải bài tập phát âm s, es ở trên.

  1. A. coughs     B. sings             C. stopsD. sleeps2. A. signs                 B. profits     C. becomes    D. survives3. A. walks            B. steps           C. shuts        D. plays4. A. wishes           B. practices   C. introduces      D. leaves5. A. grasses      B. stretches                  C. comprisesD. potatoes6. A. desks         B. maps         C. plants    D. chairs7. A. pens     B. books       C. phones        D. tables8. A. dips B. deserts                 C. books  D. camels9. A. miles B. attendsC. driftsD. glows10. A. mends  B. develops C. values     D. equals11. A. repeats B. classmatesC. amusesD. attacks12. A. humansB. dreamsC. concerts               D. songs13. A. manages B. laughsC. photographs         D. makes14. A. dishes B. orangesC. experiencesD. chores15. A. fillsB. addsC. stirs D. lets16. A. wantsB. booksC. stopsD. sends17. A. booksB. dogsC. catsD. maps18. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables19. A. knees B. peas C. trees D. niece20. A. cups B. stampsC. booksD. pens21. A. housesB. facesC. hatesD. places22. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats23.   A. namesB. livesC. dances               D. tables24.   A. nightsB. days C. yearsD. weekends25.   A. pens B. markersC. booksD. rulers26.   A. shakesB. nodsC. wavesD. bends27.   A. horseB. toolsC. houseD. chairs28.   A. facesB. housesC. horsesD. passes29.   A. psident B. busy C. handsome D. desire30.   A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxesBài tập phát âm s, es

  Đáp án:

  1 – B,  2 – B,  3 – D,  4 – D,  5 – D,  6 – A.  7 – B,  8 – D,  9 – C,  10 – B,  11 – C,  12- C,  13- A,  14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, 20 – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

  Bài tập nhấn trọng âm tiếng Anh

  1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , 20 – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Tắc Phát Âm Đuôi “ed” Trong Tiếng Anh Dễ Nhớ, Chính Xác Nhất
 • Quy Tắc Và Cách Phát Âm Đuôi
 • Quẩy Vinahouse Là Gì? Phân Biệt Vinahouse Và Edm « Bạn Có Biết?
 • Tìm Hiểu Về Nước Hoa Edc, Edt, Edp. Sự Khác Biệt Của Các Loại Nước Hoa Này.
 • Phân Biệt Các Loại Nước Hoa Edp, Edt, Edc Và Ef
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Twinflame

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Tôi Biết Được Đã Tìm Thấy Twinflame Của Mình?
 • Twin Souls Là Gì? 16 Dấu Hiệu Cần Biết Nếu Bạn Đã Tìm Thấy
 • Twin Flame Một Nửa Thực Sự Của Bạn Có Tồn Tại
 • Twin Flame “một Nửa Của Đời Mình” (Phần 3)
 • Tải Twin Flame Signs Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Có rất nhiều dấu hiệu để nhận ra rằng bạn đã tìm được twinflame của mình. Rất nhiều người nhầm lẫn một mối quan hệ soulmate với mối quan hệ twinflame, điều này cũng dễ hiểu vì rằng đó là mối quan hệ tương tự về duyên, mệnh, nghiệp. Nhưng có một số dấu hiệu twinflame thì được cố định cụ thể.

  Vậy nên những dấu hiệu nào cần hiện hữu để biết được rằng bạn đã tìm thấy twinflame của mình?

  +Một trong những dấu hiệu twinflame rõ ràng đó là bạn gặp twinflame khi bạn hoàn toàn hài lòng và vui vẻ với cuộc sống của mình khi là một con người đơn độc. Bạn không ở ngoài kia để tìm kiếm ai đó, đi ra ngoài những dịp cuối tuần hay lướt những trang mạng hẹn hò với hy vọng để tìm được “người quan trọng” để hoàn thiện linh hồn mình. Mối quan hệ twinflame được điều phối bởi Vũ trụ và không có bất kì điều gì mà bạn có thể làm hay cần làm để tìm thấy twinflame của mình nếu bạn thực sự được định đoạt sẽ gặp được họ ở trong kiếp sống này.

  +Sẽ có một sự trùng hợp bất thường xung quanh lần gặp đầu tiên của bạn và bạn nhận ra, có thể là sau này, rằng điều đó thì đã không thể nào xảy ra được dưới những tình huống “bình thường”. Mối liên kết twinflame thì được tạo ra bởi những sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với chúng ta, những con người ngốc nghếch. Không có một khối lượng lên kế hoạch, tái hoạch định hay tìm kiếm thời điểm thích hợp nhất nào mà có thể giúp con đường của bạn cắt ngang với họ, và đây chính là điều quan trọng nhất ở đây. Con đường của bạn sẽ cắt với con đường của họ, chỉ đơn giản vậy.

  +Một dấu hiệu khác của twinflame đó là khi bạn bị tách rời khỏi twinflame của mình, bạn không ám ảnh về họ. Điều này thực tế là rất quan trọng bởi vì nhiều người có thể trở nên xúc động hay thiếu thốn nếu không có liên lạc với một người tình, hay thậm chí là soulmate, trong một khoảng thời gian. Với mối liên kết twinflame, có một cảm giác thật sự về “cái biết” rằng có tồn tại một mối liên kết sâu thẳm và dù cho nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng trôi qua mà không có liên lạc thì họ cũng sẽ quay trở lại, và rằng định mệnh hay duyên kiếp, dù bạn gọi là gì đi nữa, thì sẽ đưa đẩy và tác động để rồi mang hai người quay lại với nhau.

  +Mối quan hệ twinflame là một xúc tác cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể thay đổi công việc, mở rộng nghề nghiệp, tự chăm sóc cơ thể và tinh thần tốt hơn và làm bất kì điều gì để bạn trở nên hoàn thiện hơn. Điều này xảy ra ngay cả khi twinflame không hiện hữu trong cuộc sống của bạn, nhưng chính là từ kết quả của sự gặp gỡ và liên kết với họ ở một tầng sâu hơn. Một twinflame sẽ thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt nhất của bạn và khi twinflame bước vào cuộc sống của bạn, sẽ có một sự hối thúc về những điều mà bạn cần thay đổi về bản thân cũng như môi trường sống của bạn.

  +Mối quan hệ twinflame là sự liên kết lãng mạn mạnh mẽ nhất trên hành tinh. Bạn sẽ có thể bàn luận về rất nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn, cái mà có lẽ bạn chưa từng chia sẻ với bất kì ai. Bởi vì sự quen thuộc về linh hồn, rằng có một sự thoải mái, cởi mở và tin tưởng cực kì cao trong một mối quan hệ twinflame. Bạn sẽ tin tưởng người này với tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời của bạn và bạn thực sự không hiểu được vì sao lại như vậy. Không hề có sự phán xét, dù cho bất kì điều gì được bàn luận, và cảm giác thật nhất về tình yêu vô điều kiện dành cho một số cách ứng xử mà bạn có thể tìm thấy ở người khác mà hoàn toàn không thể chấp nhận được.

  +Những twinflame thì đồng cảm cùng nhau. Họ thường có thể cảm nhận được khi người kia buồn bã, trầm cảm hay không thoải mái nhưng họ cũng có thể cảm thấy được nếu mọi thứ ổn thỏa cho twinflame của mình. Và có một khả năng rất cao là bạn có thể tương tác với twinflame của mình thông qua thần giao cách cảm. Khi bạn giao tiếp thì bạn sẽ có thể xác minh được suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của nhau về những tình huống nhất định. Dù cho sự tách biệt ở trong thế giới vật chất, nhưng mối liên kết twinflame thì rất sống động ở trong thế giới tâm linh.

  +Có thể có sự chênh lệch tuổi tác giữa twinflame và bạn, nhưng điều này thì không cần thiết. Khi điều này xảy ra, chỉ là một trong hai người cần phải vào hành tinh trước để đạt được sự trưởng thành cá nhân và tâm linh nhất định, thường thì đó là những mối quan hệ lãng mạn không suôn sẻ. Khi bạn gặp twinflame của mình, một trong hai người cần phải trưởng thành hơn bởi vì bạn sẽ cần phải giữ lấy ánh sáng để năng lượng twinflame triển hiện thành một mối quan hệ.

  +Cũng giống như mối quan hệ soulmate, có thể có một cảm giác nhận ra ngay tức thời khi bạn gặp twinflame, mặc đù điều này có thể không đúng. Với twinflame thì có thể mất thêm chút thời gian để thừa nhận và công nhận sự liên kết khi họ xem xét và cân nhắc những sự trùng hợp và tình huống bất thường của sự gặp gỡ của họ. Dù cho nó xảy ra ở buổi gặp đầu tiên, với một sự chuyển dịch vĩ mô về năng lượng hay tập trung, hay nhiều ngày hay nhiều tuần sau đó, thì mối liên kết sâu thẳm sẽ trở nên rõ ràng cho cả hai.

  +Rất nhiều thời gian, twinflame thì ở những vị trí khác nhau trên hành tinh mặc dù ban đầu cả hai ở cùng một nơi lúc ban đầu gặp gỡ. Vũ trụ chỉ tạo nền tảng cho sự gặp gỡ, còn lại thì phụ thuộc vào từng cá nhân muốn làm gì với mối quan hệ twinflame khi cả hai quay lại về với ngôi nhà của mình. Vũ trụ tạo ra điều này bởi vì sự liên kết mạnh mẽ giữa twinflame thì thường quá sức chịu đựng cho cả hai. Điều này buộc hai người phải cách li và cho phép năng lượng twinflame được ổn định lại cho cả hai. Bạn có những công việc cá nhân cần phải làm, với bản thân cũng như cuộc sống, trước khi năng lượng twinflame đầy đủ được đoàn tụ.

  +Mối quan hệ twinflame không phải để dành cho sự hài lòng và thưởng ngoạn cá nhân. Khi một twinflame bước vào cuộc sống của bạn thì bạn đang được chuẩn bị cho những đóng góp quan trọng mà bạn sẽ làm cho những người khác. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất của twinflame. Không có điều này hiện hữu, thì đó không phải là một mối quan hệ twinflame. Điều gì đó mà được mang lại với nhau bởi nỗ lực lớn của Vũ trụ, thì sau cùng là được thiết kế để mang lợi ích đến cho những con người khác trên thế giới.

  Có thể bạn sẽ cứu lấy những con cá voi, xóa bỏ nạn đói toàn cầu, viết cùng nhau hay tạo ra những nền tảng cho những con người mà cần tới. Thông qua hợp đồng twinflame của bạn, bạn sẽ đóng góp cho thế giới, theo một cách thức hay hình thể nhất định mà đóng góp vào sự tiến hóa của một hành tinh.

  Hy vọng những dấu hiệu này sẽ giúp bạn xác định được mình có đang ở trong một mối quan hệ twinflame. Không phải tất cả mọi người sẽ gặp twinflame ở trong kiếp sống này. Điều này đơn giản là không thể. Và những twinflame thì thường không thể đầu thai ở cùng một thời điểm, cho tới gần đây, và chúng ta đang thấy điều này xảy ra ngày một nhiều hơn khi chúng ta chuyển sang một tầng Nhận thức cao hơn. Và chúng ta thì ở những tầng khác nhau của sự tiến hóa linh hồn và chỉ những ai đủ sẵn sàng, theo những tiêu chuẩn đặt ra bởi Vũ trụ, thì sẽ gặp được twinflame của mình.

  -(bài dịch)-

  --- Bài cũ hơn ---

 • Em Bé Bé Gò Nhiều Có Sao Không: Cảnh Báo Dấu Hiệu Sinh Non
 • Mang Thai Nên Ăn Gì Cho Tốt Để Con Thông Minh, Trắng Trẻo Từ Trong Bụng Mẹ
 • Bà Bầu Ăn Gì Để Con Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ?
 • 4 Dấu Hiệu “vàng” Cho Thấy Trẻ Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ
 • Mẹo Nhận Biết Ngay Dấu Hiệu Trẻ Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ
 • Cách Nhận Biết Âm /s/ Và Âm /z/

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Cách Phân Biệt Bò Húc Thật Giả Chính Xác Nhất Hiện Nay!
 • Nước Tăng Lực Bò Húc Thật Và Giả Làm Sao Để Phân Biệt
 • Làm Thế Nào Để Phân Biệt Nước Bò Húc Thật Và Bò Húc Giả ?
 • Cách Nhận Biết Bồ Câu Trống Mái. Phân Biệt Chính Xác Bồ Câu Trống Mái
 • Cách Phân Biệt Bồ Câu Trống Mái Chuẩn Nhất
 • Cùng là chữ “s” nhưng lúc thì được phát âm là /s/, khi thì được phát âm là /z/. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó để nhận biết. Bài này sẽ đưa ra một số mẹo để nhận biết và phân biệt hai âm này.

  Cách nhận biết âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh

  Âm /s/ và /z/ là hai âm quan trọng thường gặp trong tiếng Anh. Tuy nhiên không ít người học tiếng Anh gặp khó khăn trong việc phân biệt hai âm này. Để giúp bạn phát âm chuẩn tiếng Anh như người bản xứ, trong bài viết này sẽ chia sẻ cách phân biệt âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh. 1. Âm /z/ và /s/ là gì?

  So sánh 2 âm /z/ và /s/, ta dễ dàng nhận thấy: /z/ là âm xát yếu. Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên, phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn khi luồng hơi được đẩy ra ngoài. Thanh âm rung. Còn /s/ được phát âm tựa: đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung.

  2. Nhận biết âm /z/ và /s/ “s” được phát âm là /s/ khi:

  – “s” đứng đầu một từ

  – “s” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm

  – “s” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh

  – chữ cái “c” cũng được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y.

  “s” được phát âm là /z/ khi:

  – “s” ở bên trong một chữ và đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io

  – “s” ở cuối từ một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không phải f, k, p, t và gh. Lưu ý trường hợp”x” được phát âm là /z/.

  3. Một số cách phát âm của /s/ và /z/ a. Những ký tự thường được đánh vần /s/

  – Những ký tự thường xuyên được đánh vần là /s/

  – Những ký tự thỉnh thoảng được đánh vần là /s/

  Chú ý: Tuy nhiên không phải khi nào S cũng được đánh vần là /s/ (sugar /’∫ugə/, rise /raiz/, crisis / ‘kraisis/).

  b. Những ký tự thường được đánh vần /z/

  – Những ký tự thường xuyên được đánh vần /z/

  – Những ký tự thường được đánh vần /z/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Kimono Và Yukata
 • Cách Phân Biệt Giày Adidas Thật Và Giả
 • Cách Dùng May Và Might Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng For, During Và While Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Whether Và If
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Có Thai

  --- Bài mới hơn ---

 • Rụng Trứng Bao Nhiêu Ngày Thì Có Kinh?
 • Sau Iui Bao Nhiêu Ngày Thì Có Kinh Nguyệt? Chị Em Cần Nắm Rõ
 • Chậm Kinh Sau Bao Nhiêu Ngày Thì Biết Có Thai?
 • Rụng Trứng Bao Nhiêu Ngày Thì Có Kinh Nguyệt?
 • Chu Kỳ Kinh Nguyệt Bao Nhiêu Ngày Là Bình Thường?
 • Mỗi phụ nữ sẽ có những dấu hiệu có thai khác nhau , tuy nhiên mất kinh hay trễ kinh là dấu hiệu quan trọng nhất, sau đó là mệt mỏi hay chóng mặt, xúc động, buồn nôn,… là những dấu hiệu nhận biết có thai . Khi có những dấu hiệu đó bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và được tư vấn những kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai cũng như thực hiện khám thai định kỳ cẩn thiết.

  Chảy máu dưới da:

  Khoảng 6-12 ngày sau khi thụ thai, bào thai sẽ tự cấy vào thành dạ con đây là là một trong các dấu hiệu mang thai sớm nhất của thời kỳ mang thai.. Một số phụ nữ sẽ thấy những đốm máu nhỏ cũng như bị chuột rút. Các nguyên nhân khác có thể dây chảy màu dưới da: có kinh nguyệt thật sự, kinh nguyệt thay đổi, thay đổi về thuốc tránh thai, nhiễm bệnh hoặc bị trầy da do giao hợp.

  Hay chóng mặt, buồn nôn, dễ xúc động

  Khi có thai, cơ thể phải tăng lượng tuần hoàn nên bạn có thể sẽ cảm thấy chóng mặt, đặc biệt khi hoạt động mạnh hoặc thay đổi tư thế nhanh. Có cảm giác buồn nôn hoặc nôn khi thấy hoặc ngửi thấy mùi một số thứ và thèm ăn đồ chua, ngọt,… Có một số người có cảm giác như bệnh. Hiện tượng này có thể bắt đầu một vài tuần sau khi thụ thai hoặc có khi chỉ sau vài ngày. Ngoài ra khi có thai người phụ nữ thường hay dễ xúc động, thay đổi tâm lý, dễ cáu gắt.

  Thường xuyên đi tiểu

  Thường bắt đầu sớm vào khoảng tuần thứ 6, khi có thai tử cung to ra chèn ép vào bàng quang nên kích thích đi tiểu nhiều. Và khi thai nhi càng ngày càng lớn hơn chèn ép vào bàng quang thì thai phụ sẽ thường xuyên buồn đi tiểu và tiểu nhiều hơn.

  Ngực thay đổi

  Khi có thai ở hai đầu vú của bạn sẽ có cảm giác căng, vú nhạy cảm hơn, dễ đau khi đụng chạm. Sau 2 tuần sau vú và núm vú bắt đầu to ra, quầng vú cũng sẫm màu hơn. Dấu hiệu này là do sự gia tăng các hormon trong các tuần lễ đầu tiên khi cơ thể bạn chuẩn bị nuôi dưỡng thai nhi.

  Nói chung, khi bạn thấy mình chậm kinh hay mất kinh, hoặc có thể có một trong các dấu hiệu nhận biết có thai khác như mệt mỏi không rõ lý do, hay có cảm giác chóng mặt, buồn nôn,… thì nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khám để xác định xem mình có thai hay không. Hoặc đơn giản hơn, ngay khi thấy mất kinh, hoặc có quan hệ tình dục không an toàn từ 7-10 ngày bạn có thể mua tại các nhà thuốc dụng cụ thử thai tại nhà bằng que thử thai. Khi que thử có kết quả là bạn đã có thai thì bạn nên đến cơ sở y tế để đăng ký khám theo dõi thai theo định kỳ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nhận Biệt Có Thai Và Kinh Nguyệt Trễ Như Thế Nào?
 • Chậm Kinh Mấy Ngày Thì Biết Có Thai Và Cách Nhận Biết Mẹ Nào Cũng Nên Xem. Câu Trả Lời Chính Xác Nhất!
 • Các Dấu Hiệu Nhận Biết Bạn Sắp Có Kinh Nguyệt
 • Nhận Biết Các Dấu Hiệu Sắp Có Kinh Nguyệt Ở Phụ Nữ
 • Trễ Kinh 2 Tuần: Có Phải Do Mang Thai Hay Vấn Đề Về Sức Khỏe
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Trĩ Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Hiện Của Bệnh Trĩ Hỗn Hợp
 • Bệnh Trĩ Có Gây Đau Bụng Hay Đau Lưng Không? Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Trĩ
 • Thai Phụ Bị Lòi Trĩ Sau Sinh Chữa Thế Nào?
 • Phải Làm Gì Khi Bị Lòi Trĩ?
 • Bị Lòi Búi Trĩ Ra Ngoài Phải Làm Sao?
 • Dấu hiệu bệnh trĩ nội

   Đối với bệnh trĩ nội, tuy không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng những dấu hiệu của bệnh cũng khiến cho người bệnh gặp khó khăn và chịu nhiều đau đớn.

   - Đại tiện ra máu: là khi xuất hiện máu tươi khi đại tiện và tùy vào tình trạng mà máu có thể chảy thành giọt hay tia.

   - Đau khi đại tiện: người bệnh sẽ cảm thấy đau đớn vùng hậu môn khi đại tiện, lúc đầu chỉ là những cơn đau nhẹ và càng về sau, mức độ đau đớn sẽ càng tăng cao hơn.

   - Ngứa hậu môn: Ngứa hậu môn xảy ra do sự xuất hiện các dịch nhờn quanh hậu môn, sinh ra các loại vi khuẩn khiến người bệnh cảm thấy ẩm ướt và ngứa rát.

   - Sa búi trĩ: Búi trĩ khi hình thành sẽ nằm sâu bên trong hậu môn, nhưng do kích thước nhỏ nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, càng về sau, búi trĩ sẽ lớn dần về kích thước và khối lượng mà tùy thuộc vào mỗi cấp độ mà nó có thể tự động thụt vào trong hay không.

   - Khó khăn khi đại tiện

   Người mắc bệnh trĩ sẽ gặp nhiều khó khăn khi đại tiện, không tự chủ được, nếu ở giai đoạn nặng sẽ dẫn đến triệu chứng chảy máu khi đi tiêu.

   - Hậu môn ẩm ướt, ngứa ngáy

   Trĩ nội thời kỳ giữa và thời kì cuối, do cơ vòng hậu môn bị giãn, các búi trĩ dễ bị sa ra ngoài, kích thích đại tràng tiết ra lượng dịch nhầy lớn, dịch nhầy sẽ chảy ra ngoài qua hậu môn làm hậu môn ẩm ướt, gây viêm hậu môn và thấy ngứa ngáy khó chịu.

   - Gây táo bón

   Do người bệnh lo sợ bị đại tiện ra máu nên không dám đi đại tiện, nhịn đi đại tiện dẫn tới táo bón.

   - Gây thiếu máu

   Hiện tượng thiếu máu , sẽ dễ xảy ra do các triệu chứng bệnh trĩ mang lại vì khi bệnh nhân đi tiêu ra máu nhiều, làm mất một lượng lớn dẫn đến thiếu chất sắt, gây đau nhức, sa búi trĩ, viêm nhiễm vùng hậu môn.

   - Dễ bị vi khuẩn xâm nhập

   Bệnh trĩ có thể gây nứt, rách vùng hậu môn. Do đó, dễ bị vi khuẩn tấn công từ phân và nước tiểu do búi trĩ lòi hẳn ra ngoài trong thời gian dài. Những vi khuẩn và độc tố này sẽ xâm nhập ngược vào cơ thể gây nhiễm trùng máu.

   Do đó, khi mắc phải bệnh trĩ nội, người bệnh không nên e ngại hay chủ quan mà nên đi khám càng sớm càng tốt vì lúc này bệnh chỉ mới phát triển và ở mức độ nhẹ, nếu được khám và điều trị sớm sẽ có thể khỏi bệnh rất cao và dễ dàng trong điều trị, tránh bệnh tái phát cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt về sau này.

   Lời khuyên cho người bệnh

   Khi phát hiện mình mắc bệnh trĩ nội thì người bệnh cần nhanh chóng đi khám chữa bởi bệnh trĩ nội càng chữa sớm càng mang đến hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí điều trị.

  Đi khám chuyên gia ngay khi phát hiện dấu hiệu trĩ nội

   Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu với hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, đội ngũ chuyên gia chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khám chữa bệnh trĩ, phương pháp điều trị bệnh trĩ tiên tiến, chi phí hợp lý,… sẽ mang đến kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.

   Hiện nay, tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đang áp dụng hai phương pháp cắt trĩ hiện đại nhất trên thế giới – phương pháp PPH và HCPT. Ưu điểm hàng đầu của hai phương pháp này là: thời gian tiến hành phẫu thuật rất nhanh, hiệu quả cao, không gây đau đớn, ít chảy máu, an toàn do ít xâm lấn, hồi phục nhanh, hạn chế tái phát, độ thẩm mỹ cao,…

   Nếu vẫn còn thắc mắc về những dấu hiệu bệnh trĩ nội, mọi người vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia hậu môn – trực tràng của chúng tôi bằng cách để lại số điện thoại hoặc nhấn vào bảng tư vấn online để được hỗ trợ tốt nhất!

   Khi có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc muốn chat đặt lịch hẹn khám hãy gọi ngay đến Hotline 028 3923 9999 hay đơn giản hơn là để lại số điện thoại vào BOX TƯ VẤN bên dưới, các chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn miễn phí cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Bị Bệnh Trĩ
 • Các Triệu Chứng Thường Gặp Khi Bị Trĩ Ngoại
 • Cách Chữa Bệnh Trĩ Khi Mang Thai Và Sau Sinh Nên Biết Để Nhanh Khỏi
 • Bệnh Trĩ Khi Mang Thai Là Gì ? Dấu Hiệu Nhận Biết Và Cách Trị Hiệu Quả
 • Bệnh Trĩ Khi Mang Thai: Dấu Hiệu Và Cách Khắc Phục Hiệu Quả Cao
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Sắp Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Dấu Hiệu Nhận Biết Bầu Sắp Sinh Trước 1 Tuần Chuẩn Như Bác Sĩ
 • Mang Thai Tháng Cuối Bụng Cắng Cứng Có Phải Dấu Hiệu Sắp Sinh Không
 • Chúc Mừng Mẹ Bầu Sắp “cán Đích” Thành Công Nếu Thấy Các Dấu Hiệu Này
 • 1️⃣ Kinh Nghiệm Dấu Hiệu Chuyển Dạ Sắp Sinh (Thật Sự)
 • “xin Kinh Nghiệm” Dấu Hiệu Sắp Sinh Con So Nào Các Mẹ?
 • Không giống như những cơn co thắt khi chuyển dạ, các cơn co sớm thường xuất hiện không đều đặn, thường xuyên. Điều đó khiến nhiều bà bầu tỏ ra thất vọng vì cho rằng đây là dấu hiệu chuyển dạ giả. Một số sau khi thấy cơn co đã tới bệnh viện kiểm tra thì lại không có dấu hiệu gì nên đành phải quay về nhà. Theo các chuyên gia, dấu hiệu chuyển dạ chỉ chắc chắn khi cơn co thắt xuất hiện đều đặn khoảng 3-5 phút. Khi đó, bạn hãy gọi cho bác sĩ để nhận lời khuyên trực tiếp.

  Chị Trang, 32 tuổi, lại sinh rất nhanh ngay sau khi xuất hiện cơn co thắt: “Trước ngày dự sinh, tôi bắt đầu thấy dịch nhày âm đạo. Khoảng 6h tối, trong lúc tôi đang tập thể dục nhẹ với quả bóng thì thấy xuất hiện các cơn co thắt. Chồng tôi gọi điện cho bác sĩ nhưng họ khuyên là nên đi tắm để giảm đau. Sau đó, tôi cảm thấy không thể chịu nổi đau nữa nên tiếp tục gọi cho bác sĩ. Lúc này họ yêu cầu tôi nhập viên ngay. Chúng tôi tới viện lúc 1h sáng và tôi đã mở được 8 cm. Thật là hú hồn”.

  Đây là dấu hiệu phổ biến nhất của những phụ nữ gần tới lúc sinh nở, tuy nhiên không phải ai cũng bị như vậy. Dịch nhày xuất hiện nhiều hơn khoảng trước 1 ngày sinh, hoặc thậm chí là 1 tuần trước đó. Một số có thể xuất hiện dịch nhày kèm theo chút máu. Nếu máu có màu đỏ tươi hoặc hơi xanh, hãy gọi cho bác sĩ và chuẩn bị tới viện. Còn nếu không, chỉ cần bạn để ý và theo dõi cơ thể mình trong những giờ tiếp theo.

  Các chuyên gia cho biết có khoảng 15% phụ nữ bị rò ối trước khi sinh. Nước ối là một chất lỏng màu vàng rơm nhạt và có mùi ngọt. Nếu bạn thấy bị rỉ nước hoặc chảy máu, hãy tới bệnh viện ngay. Thông thường, sau khi rò ối thì các cơn co thắt sẽ bắt đầu trong vòng 24-48 giờ.

  Chị Minh, 29 tuổi, lại tỏ ra bất ngờ vì mình có dấu hiệu sinh em bé khi mới 36 tuần: “Lúc đó tôi đã sắp xếp về nhà ngoại để nghỉ ngơi. Trong lúc đang ngồi xem ti vi, bất chợt có cảm giác nước đang rỉ ra. Khi tôi kịp đứng lên chạy vào phòng vệ sinh thì nước đã rò ra khắp sàn nhà. Sau đó mẹ đã gọi taxi đưa tôi tới viện. 3h sau, các cơn co thắt bắt đầu xuất hiện. Và tận 13h sau, tôi mới được đón bé Mi. Thật may vì tuy chào đời sớm nhưng bé rất khỏe mạnh.”

  Không phải mọi cơn co thắt đều là thật, người ta gọi dấu hiệu chuyển dạ giả như là một bài thực hành cho các bà mẹ tương lai. Bạn thậm chí có thể nhận thấy điều này khi mới mang thai 16 tuần. Trong những tuần cuối cùng gần ngày dự sinh, cơn chuyển dạ giả có thể đến nhiều hơn. Nó cho thấy tử cung đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lâm bồn sắp tới.

  Vì cơ thể của bạn khác nhau nên dấu hiệu này cũng sẽ rất khác nhau. Có người cơn co thắt xuất hiện tới vài ngày, có người thì chỉ vài giờ. Cũng có người xuất hiện cơn co rồi sau đó lại im ắng, điều đó tạo điều kiện cho bà bầu được nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống đầy đủ trước khi thực sự vào cuộc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dấu Hiệu Nhận Biết Chó Sắp Sinh
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Khi Chó Sắp Đẻ
 • Những Dấu Hiệu Nhận Biết Sắp Sinh Mẹ Bầu Nên Biết
 • Thận Trọng Với 5 Dấu Hiệu Sắp Sinh Mẹ Bầu Tuyệt Đối Không Được Bỏ Qua
 • 7 Dấu Hiệu Sắp Sinh Mẹ Bầu Cần Đặc Biệt Chú Ý
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100