Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng
 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là?
  • Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là?
  • Sự tăng nồng độ chất nào sau đây trong không khí gây ra hiệu ứng nhà kính?
  • Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được sản phẩm là?
  • Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
  • Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X),ngoài các α-aminoaxit còn thu được các đipeptit: Gly-Ala;Phe-Val; Ala-Phe, cấu tạo nào sau đây là đúng của X?
  • Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì được kết tủa?
  • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về benzen?
  • Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành tơ olon?
  • Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng điện phân nóng chảy?
  • Để phân biệt glucozơ và fructozơ ta có thể dùng hóa chất nào?
  • Nước cứng là nước có chứa ion nào?
  • Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là?
  • Cần bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
  • Cho các chất sau:etyl amin, alanin,anilin,natriphenolat ,phenol.Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là?
  • Tính V biết lên men 18 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, giả sử hiệu suất phản ứng 100%, thu được V lít khí CO2 (đktc)?
  • Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?
  • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X:Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây?
  • Chất điện li mạnh là chất nào?
  • Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
  • Xác định phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?
  • Chất E và F là những chất nào?
  • Xác định kim loại R dựa vào sơ đồ phản ứng?
  • Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
  • Xác định a biết a mol chất béo tác dụng tối đa 600ml Br2 1M?
  • Este X có các đặc điểm sau: – Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; – Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là??
  • Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic, số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là?
  • Tính m kết tủa thu được sau phản ứng?
  • Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen., có bao nhiều chất khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư tạo butan?
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X, hãy tìm giá trị của a?
  • Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gluxxit?
  • Xác định thời gian điện phân của dung dịch?
  • Xác định công thức của X biết X là axit cacboxylic và đốt X cần 4,032 lít O2?
  • Hòa tan hết hỗn hợp Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X, tính V thu được sau phản ứng?
  • Hỗn hợp X gồm hai este, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnHmO2) và este Z (CnH2n-4O4).Tìm trị số của m?
  • Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn, tìm giá trị của m?
  • Tỉ lệ gần nhất của a : b là?
  • Tính % của Al có trong hỗn hợp X?
  • Tính giá trị m thu được sau khi đốt cháy peptit X?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Câu Điều Kiện, Mệnh Đề If 1,2,3
 • Câu Điều Kiện Loại 0, 1, 2, 3 Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Các Loại Chất Liệu Vải Để May Rèm Cửa Đẹp
 • Cấu Tạo, Tính Chất, Ứng Dụng Của Glucozơ Và Fructozơ

  --- Bài mới hơn ---

 • 30 Câu Hỏi Thường Gặp Về Máy Rửa Mặt Foreo
 • Review Máy Rửa Mặt Foreo Luna 2
 • Fob Là Gì? Cif Là Gì? So Sánh Điều Kiện Fob Và Cif
 • Giá Cif Là Gì? Giá Fob Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Cif Và Fob?
 • Fob Là Gì Và Cif Là Gì Cùng Với Sự Khác Nhau Giữa Chúng
 • – Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146 oC (dạng α) và 150 o C (dạng β), dễ tan trong nước

  – Có vị ngọt, có trong hầu hết các bộ phận của cây (lá, hoa, rễ…) đặc biệt là quả chín (còn gọi là đường nho)

  – Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %)

  Glucozơ có công thức phân tử là C 6H 12O 6, tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

  – Nhóm – OH ở C5 cộng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

  – Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

  – Nhóm – OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

  Glucozơ có các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit – CHO) và ancol đa chức (do có 5 nhóm OH ở vị trí liền kề)

  a. Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH) 2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam

  – Với dung dịch AgNO 3 trong NH 3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

  – Với Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) tạo thành Cu(I) dạng Cu 2 O có kết tủa màu đỏ gạch.

  * Lưu ý: Glucozo tác dụng với Cu(OH) 2 trong NaOH có 2 hiện tượng, ở điều kiện thường tạo ra dung dịch phức màu xanh lam (thể hiện tính chất của ancol đa chức) nhưng khi đun nóng sẽ có kết tủa màu đỏ gạch (thể hiện tính chất của andehit).

  – Với dung dịch nước brom: Glucozo làm mất màu nước brom

  – Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

  – Khi có enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng 30 – 35 0 C, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic:

  – Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

  – Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

  – Trong y học: dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thu và cung cấp nhiều năng lượng)

  – Trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vì anđehit độc)

  – Trong dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

  – Là chất rắn kết tính, dễ tan trong nước.

  – Có nhiều trong hoa quả và đặc biệt trong mật ong (40%).

  Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có các tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton.

  – Hòa tan Cu(OH) 2 ở ngay nhiệt độ thường.

  – Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

  – Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm.

  Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

  Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hay phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để phân biệt glucozo với fructozo dùng dung dịch nước brom.

  Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Giữa Lightning Arrester Và Surge Arrester
 • Sự Khác Nhau Giữ Converter Và Inverter
 • Ôn Thi Vào Lớp 10
 • Giao Thức Https Và Http Là Gì? Điểm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Dữ Liệu Và Điều Khoản Khác Nhau Như Thế Nào? Sự Khác Biệt Giữa Và Dữ Liệu
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • Sẽ Không Còn Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • 6 Cách Phát Âm A Chuẩn Nhất Trong Tiếng Anh /ɑ:/ Vs /ʌ/
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, là
  • Hỗn hợp X gồm Mg ( 0,10 mol); Al ( 0,04 mol) và Zn ( 0,15 mol).
  • Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) giữa các hợp chất hữu cơ:Công thức của Z là
  • Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
  • Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệmPhát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
  • Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2OCác hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất.
  • Thủy phân 342 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được
  • Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100ml dung dịch NaOH 0,2M.
  • Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng th
  • Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư
  • Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng
  • Có các nhận xét sau:(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
  • Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
  • Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm
  • Thủy phân este X trong môi trường kiền, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là
  • Tơ được sản xuất từ xenlulozo là
  • Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
  • Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
  • Đốt cháy hoàn toàn amin X ( nơ, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 ( các thể tích khí
  • Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
  • Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 ( ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.
  • Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
  • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là
  • Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4.
  • Đun nóng 48,2 g hỗn hợp KMnO4, KClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y.
  • Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3.
  • Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dun
  • Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng cho Kểt tủa Ag trắng bạc
  • Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn
  • Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
  • Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O.
  • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ.
  • Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y.
  • Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
  • Có 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
  • Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX
  • Cho m gam hỗn hợp M gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Phân Biệt Glucozơ, Saccarozơ, Và Tinh Bột

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Căn Bản
 • Phân Biệt Because, As, Since Và For
 • Emas: Cách Sử Dụng As/since/for Và Because/because Of
 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Foreo Luna Mini 2 Thật Và Giả – Authentic & Fake
 • Phân biệt glucozơ, saccarozơ, và tinh bột

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ, và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

  Ôn Thi Đại Học

  Cơ bản

  Câu A.

  AgNO3/NH3 và NaOH

  Câu B.

  Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

  Đáp án đúng

  Câu C.

  HNO3 và AgNO3/NH3.

  Câu D.

  Nước brom và NaOH.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Tiếng Anh Dễ Nhầm Lẫn: Fewer Hay Less?
 • Cách Dùng Some/many/any/a Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of Và Bài Tập Áp Dụng
 • Phân Biệt Cách Dùng Some/many/any/a Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of
 • Cách Sử Dụng “Some – Many – Any – A Few – A Little – A Lot Of – Lots Of ”
 • Difference Between ‘Electronic’, ‘Electric’, And ‘Electrical’
 • Phân Biệt Giá Đỗ Sạch Và Giá Đỗ Ngâm Hóa Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Cách Phân Biệt Sách Dành Cho Thiếu Nhi Ai Cũng Nên Biết
 • Làm Cách Nào Để Phân Biệt Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính (Copd) Và Viêm Phế Quản Mãn Tính?
 • Sự Khác Biệt Giữa Hộ Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Phân Biệt Hộ Kinh Doanh Cá Thể Và Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • 5 Cách Nhận Biết U Hạch Lành Tính Hay Ác Tính?
 • Giá đỗ sạch trông sợi dài và nhiều rễ trong khi giá đỗ ngâm hóa chất sợi rất mập và thường không có rễ.

  Giá đỗ thanh mát, có lợi ho sức khỏe vốn là món ăn yêu thích của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người vì lợi nhuận nên đã không ngần ngại tẩm hóa chất vào để giá trông bắt mắt hơn, tăng trưởng nhanh hơn, sản lượng nhiều hơn.

  Hiện nay, giá đỗ ngâm hóa chất kích thích được bán tràn lan khắp các chợ, từ chợ cóc cho đến những chợ đầu mối. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, loại giá đỗ này là giá đỗ nhập khẩu từ Trung Quốc và loại hóa chất dùng để tưới cho giá phát triển nhanh hơn cũng từ Trung Quốc mà sang.

  Giá đỗ ngâm hóa chất trông béo, mập, vô cùng bắt mắt.

  Những sợi giá đỗ vốn người dân ăn hàng ngày, thậm chí là ăn sống mà các tiểu thương lại vô tâm làm những việc đáng sợ như vậy người người dân không khỏi rùng mình.

  Để đảm bảo việc không mua phải giá đỗ ngâm tẩm hóa chất, người mua cần phải có cách nhận biết, phân biệt.

  Trao đổi với PV báo Phụ Nữ chúng tôi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thơm, một người bán hàng rau củ lâu năm ở chợ Vĩnh Hồ, Tây Sơn, Hà Nội cho biết: “Để ủ được một mẻ giá đỗ sạch đúng quy trình phải mất tận 3 ngày. Tuy nhiên, nếu đợi như vậy thì làm sao đủ hàng mà bán. Vì thế người ta phải dùng đến mánh khóe thôi.

  Tuy nhiên để nhận biết, phân biệt giá đỗ sạch với giá đỗ ngâm hóa chất thì không khó. Giá đỗ ngâm chất kích thích tăng trưởng trông béo, mập, vô cùng hấp dẫn nhưng giòn, dễ bị đứt đoạn. Trong khi giá đỗ sạch trông gầy hơn, sợi giá khó gãy hơn và trông có vẻ không được bắt mắt.

  Giá đỗ sạch có phần lá mở ra hoặc nhìn từ ngoài sẽ lấy mầm lá nhú màu vàng hoặc màu xanh trong khi giá ngâm hóa chất có 2 hạt mầm đóng chặt với nhau. Người mua cứ nhìn thế mà phân biệt”.

  Giá đỗ sạch có màu trắng nhạt, thân dài, dễ dài nhưng khó gãy.

  Còn chị Ninh Thị Hồng, một người nội trợ thì cho biết: “Từ khi biết người ta dùng hóa chất để ngâm giá đỗ là tôi không bao giờ dám mua nữa. Nhà tôi ai cũng thích ăn giá đỗ nên tôi thường tự mua đỗ xanh về ủ.

  Theo kinh nghiệm của tôi, giá đỗ sạch thường gầy, thân dài trong khi giá đỗ độc trông rất mập mạp và ngắn hơn.

  Hơn thế, giá đỗ sạch vì phải hút nước nên có rễ dài. Trong khi đó, loại giá đỗ có chất kích thích tăng trưởng không có rễ hoặc nếu có thì rễ rất ngắn. Nguyên nhân là do người bán hàng ngâm giá ở trong nước có chứa thuốc làm tất cả các bộ phận của giá đều hút nước, dẫn đến rễ giá ít phát triển.

  Giá ngâm thuốc kích thích sẽ có màu trắng muốt nhìn rất kích thích còn loại giá thông thường có màu trắng nhạt hoặc màu sữa.

  Khi ăn, giá đỗ sạch sẽ cho vị thanh, mát và ngọt, sợi giá giòn, đặc và nhiều nước. Trong khi, giá ngâm hóa chất, thân hay bị xốp, khô hơn, ăn không thơm và không ngọt bằng. Thậm chí ngửi kĩ sẽ vẫn cảm nhận được mùi hóa chất còn ngấm lại”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Chất Hoá Học Của Benzen, Đồng Đẳng Toluen Và Hidrocacbon Thơm
 • Trắc Nghiệm Hóa Học 11 Bài 35 Benzen Và Đồng Đẳng. Một Số Hidrocacbon Thơm Khác
 • Cách Sử Dụng Và Phân Biệt Specially Và Especially Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
 • Mảng Và Danh Sách Liên Kết
 • Trắc Nghiệm Hóa 12 Chương 2: Glucozơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Thành Tế Bào Của Vi Khuẩn Gram Dương & Âm Tính Là Gì?
 • Phân Biệt “have To” And “must” ?
 • Sự Cần Thiết: Must, Have (Got) To, Needn’t Và Mustn’t (Necessity: Must, Have (Got) To, Needn’t And Mustn’t)
 • Tính Chất Và Ứng Dụng Của Axit Clohidric Hcl Và Axit Sunfuric H2So4
 • Hoán Vị, Chỉnh Hợp Và Tổ Hợp: Công Thức Và Các Dạng Chi Tiết
 • CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT -XENLULOZƠ A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 C. Dung dịch brom D. Cu(OH)2 2. Để nhận biết được tất cả các dung dịch của glucozơ, glixerol, fomanđehit,etanol cần dùng thuốc thử là A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. (OH) C. H2/Ni (t0) D. CH3OH/HCl 5. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. H2/Ni,t0 B. Cu(OH)2 C. AgNO3/ NH3 D. dung dịch brom 6. Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa gluczơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau? A. phản ứng với Cu(OH)2 B. phản ứng với (OH) D. H2/Ni,t0 và CH3COOH/H2SO4 đặc 8. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là: A. đều được lấy từ củ cải đường B. đều bị oxihoa bởi n. B. n. D. [C6H5O2(OH)3]n. 30: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Phá Sản Doanh Nghiệp Và Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Phân Biệt Phá Sản Doanh Nghiệp Với Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Phân Biệt Phá Sản Và Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Gnp Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Gnp Và Gdp
 • Gdp Là Gì? Sự Khác Nhau Gdp Và Gnp
 • Cách Để Phân Biệt 1 Đôi Vans Chất Lượng Và Fake

  --- Bài mới hơn ---

 • Giày Vans Chuẩn Rep 1:1 Nam Nữ 2022
 • Hàng Rep 1:1 Là Gì? Dân Kinh Doanh Nhất Định Phải Biết
 • Giày Replica 1:1 Là Gì? Phân Biệt Giày Super Fake (Sf) Với Giày Replica
 • Phân Biệt Các Loại Giày Fake 2022 (Rep1:1, Rep , Sf, Sf+)
 • Tất Tần Tật Về Động Từ Thêm S Trong Tiếng Anh
 • Ở Việt Nam Vans vẫn là dòng giày thể thao chưa bao giờ hết hot bởi sự tinh tế, nhẹ nhàng và rất dễ phối đồ của nó. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều hàng Fake giả danh hàng Vans thật.

  Form giày

  Đế Giày

  Ở ô liền với phần ô lục giác sẽ có chữ DT ở phần đế có thể là SHC, v.v…, tùy vào nơi sản suất . Chữ này sẽ được khắc in Hoa rõ nét và ngay chính giữa, một số đôi fake sẽ hơi lệch sang hai bên và chữ DT cũng không in hoa vuông góc

  Từ Logo gót Vans ở đế bạn đếm xuống 7 nấc, sẽ bắt gặp dấu hiệu dấu căn huyến thoại đây là ký hiệu chỉ có giày chính hãng mới có, dù fake 1 hoặc fake cao cấp hay fake coppy có thể có ký hiệu nhà máy như HF,EVB….nhưng sẽ ko có được ký hiệu này. Nếu không có chi tiết này cũng đừng vội kết luận vì một số xưởng Vans sản xuất sẽ không có chi tiết này mà thay bằng chi tiết khác.

  Đường may

  Vans thật hoặc hàng Vans càng chất lượng thì đường mai càng đều. Bạn chỉ cần để ý đường may của 1 đổi giày xem độ đều tay thì sẽ biết được chất lượng của mặt hàng đó. Nếu là 1 đôi Vans fake chất lượng thấp thì đường may của đôi giày sẽ thường không đều, chỗ ngắn, chỗ dài, thiếu sự tỉ mỉ.

  Kinh nghiệm giá cả

  Khi mua một đôi Vans bất cứ thứ gì khác mà quá rẻ các bạn sẽ phải suy nghĩ lại về chất lượng. Tiền nào của lấy.

  Bởi vì giá của 1 đôi Vans Auth khá đắt nên nhiều bạn trẻ hướng tới lựa chọn mua hàng Replica để vẫn sở hữu 1 đôi giày giống nhất về kiểu dáng, mẫu mã, đường may mà lại tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên 1 đôi Vans hàng replica cũng khá cao tầm hơn 1.000.000 nên nếu các bạn được giới thiệu mau hàng Vans chuẩn Replica giá vài trăm nghìn thì bạn nên cân nhắc lại.

   

  Các bạn có thể truy cập website của Pili Replica để được tư vấn mua giày Vans chuẩn Replica với giá tốt nhất.

  Website: http://localhost/pili

  Fanpage: https://www.facebook.com/pilireplica

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Cách Phân Biệt Giày Vans Old Skool Super Fake
 • Chỉ 27+ Bước Biết Ngay Giày Vans Chính Hãng Hay Fake
 • Thực Hư Chuyện Rắn Hoàng Xà Giống Như Con Lươn!
 • Xử Trí Sơ Cứu Khi Bị Rắn Cắn
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Về Cách Nuôi Rùa Tai Đỏ
 • Gà Nhuộm Hóa Chất: Người Bán Hại Người Ăn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Giữa Vàng Trắng Và Bạch Kim ( Platinum)
 • Phân Biệt Vàng Trắng Và Bạch Kim Khác Nhau Chỗ Nào, Cái Nào Đắt Hơn
 • Giá Vàng 9999 Và Giá Vàng Sjc, Những Điều Nhà Đầu Tư Nên Biết
 • Mua Vespa Nhập Hay Vespa Việt Nam
 • Cách Phân Biệt Toyota Vios G Và Vios Limo Khi Mua Xe Cũ
 • Mới đây, cơ quan chức năng Hóc Môn (Tp.HCM) đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ gà của ông Diệp (Thới Tam, Hóc Môn). Tai cơ sở này, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm con gà sau khi được giết mổ sẽ được nhúng qua hỗn hợp hóa chất để giúp lớp da bên ngoài có màu vàng hút người tiêu dùng.

  Loại hóa chất mà ông Diệp dùng để nhúng gà là bột màu đen ánh kim, được mua từ chợ Kim Biên sau đó pha với dầu để làm dung dịch.

  Hồi tháng 8/2013, cơ quan chức năng Bình Chánh(Tp.HCM) đã phát hiện lò mổ gia cầm trái phép ở khu đất thuộc xã An Phú Tây. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng thu dọn và để lại hiện trường gà, vịt đã được giết mổ. Trong đó có hóa chất vàng dùng để nhuộm gà.

  Trao đổi với chúng tôi, chị Na (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ lo lắng khi đọc được thông tin trên. Là người tiêu dùng thường chọn thịt gà theo quan sát bên ngoài, chị Na không khỏi bức xúc về hành vi táng tận lương tâm của những người kinh doanh bất chấp mọi thứ vì lợi nhuận. Theo lời chị Na, cái gì tự nhiên cũng là tốt nhất, còn nếu nhúng hóa chất để làm thay đổi vẻ bên ngoài dù ít hay nhiều cũng sẽ có tác động tới cơ thể trong ngắn hạn hay lâu dài.

  “Dung dịch mà biến được thịt gà từ màu trắng bệch sang màu vàng óng nhằm hấp dẫn người mua là không chấp nhận được. Tôi nghĩ chẳng ai cho phép dùng những thứ đó, người bán tự dùng làm hại người ăn”, chị Na nói.

  Những dung dịch nhuộm gà này được dùng với mục đích biến thịt gà có màu da tái nhợt, thâm tím thành gà có màu vàng óng ả. Khi đó sẽ đánh lừa người tiêu dùng là loại gà đảm bảo chất lượng, thơm ngon, trông thích mắt,

  Vì vậy khi mua thịt gà người tiêu dùng đừng nên nhìn màu vàng óng ả bên ngoài mà vội mừng. Đó chưa phải là biểu hiện của thịt gà tươi ngon. Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia thực phẩm Phạm Đức cho hay, thịt gà ngon có màu vàng nhạt, trắng hồng hoặc trắng ngà. Còn với gà ta thường vàng nhạt, những vị trí như cánh, ức, lưng có thể có màu vàng đậm.

  “Còn nếu gà có màu vàng ươm tất cả các vị trí thì gà đó có thể bị nhuộm hóa chất. Hoặc bạn có thể quan sát bên trong con gà, nếu bên trong có màu trắng mà bên ngoài vàng ruộm, óng ả cũng cần cảnh giác. Màu vàng của gà thường ở 1 số vị trí nhất định như nói ở trên, còn nếu đồng đều khắp nơi từ cánh, đầu, thân, đùi, đến ức, lưng có thể đã bị nhúng nguyên con vào hóa chất”, chuyên gia nói.

  Khi mua gà, nếu bạn dùng tay sờ trên cơ thể con gà có dấu hiệu dính tay, không láng mịn thì có thể gà đã bị nhuộm hóa chất. Nếu bạn mua gà sống phải quan sát cách đi đứng của gà. Gà ngon và đảm bảo chất lượng là khi còn sống có vẻ ngoài hoạt bát, nhanh nhẹn, thích chạy nhảy. Lông không rũ, mào đỏ, mắt tinh nhanh, không lờ đờ hay mệt mỏi. Gà ngon và khỏe mạnh còn có ngực chắc, phân hình ốc

  Bạn dùng tay sờ vào diều để kiểm tra, hông mua những con gà được cho ăn quá no sẽ làm cho bạn bị người bán lừa số cân thực tế. Đứng gần không nghe tiếng động lạ rù hoặc khò khè từ miệng gà. Quan sát hậu môn, gà khỏe mạnh có hậu môn sạch không chảy nước hay bị ướt bất thường, khu vực hậu môn hồng hào.

  Với gà làm sẵn bạn phải quan sát màu sắc bên ngoài, da còn nguyên không bi bong trợt. Màu sắc da tự nhiên, không quá vàng óng ả nhưng cũng không có màu thâm tím, trắng bệch, không có vết bẩn hay vết tiêm nước. Ngửi sát mũi không có mùi hóa chất lạ, hôi thối. Nhìn trên cơ thể tìm dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.

  Nguồn: emdep

   --- Bài cũ hơn ---

  • Phân Tích 9 Câu Thơ Cuối Bài Vội Vàng
  • Sự Khác Biệt Giữa Uri, Url Và Urn Là Gì?
  • Tìm Hiểu Về Uri, Url Và Urn
  • Url, Uri Và Urn Khác Nhau Như Thế Nào
  • # Cách Check Giày Adidas Ultra Boost Fake Vs Real Chuẩn Nhất 2022
  • Cách Phân Biệt Tôm Sạch Với Tôm Được ‘tiêm Hóa Chất’

   --- Bài mới hơn ---

  • Cách Phân Biệt Tôm Tươi, Sạch Với Tôm Bơm Hóa Chất Độc Hại
  • Phân Biệt Quế Với Tam Bảo Sắc Như Thế Nào Cho Đúng?
  • Bí Kíp Phân Biệt Giáng Hương Quế Và Tam Bảo Sắc
  • Cách Nhận Biết Vàng Trắng Bằng Mắt Thường Thật Hay Giả Tại Nhà 100% Chuẩn
  • Phân Biệt Chất Và Vật Thể Cực Hay, Chi Tiết
  • – Để tăng trọng lượng cho tôm, nhiều gian thương đã bơm nước, bơm tạp chất, bơm glixerin… vào tôm nhằm thu lợi bất chính. Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tăng trọng tôm bằng nước muối, glixerin và đinh sắt

   Để tăng trọng lượng, người ta thường bơm nước muối, thậm chí là bơm glixerin – chất từ thủy phân chất béo vào tôm. Đặc biệt việc làm gian dối này không chỉ tồn tại trong nước mà với con tôm xuất khẩu cũng bị áp dụng cách tăng trọng như vậy. Nhiều nước nhập khẩu tôm của Việt Nam cũng đã cảnh báo hiện tượng này. Khi bị phát hiện bơm glixerin, người ta lại nghĩ ra cách thay glixerin bằng nước muối sinh lý có độ mặn tương tự nước biển. Cách này tồn tại đã khá lâu và từng bị nhiều nước nhập khẩu tôm của Việt Nam cảnh báo.

   Một người chuyên bỏ mối thủy sản cho các chợ đầu mối ở Hà Nội cho biết trên báo VietQ: ngay từ giai đoạn con giống, tôm cá đã được “tắm” cơ man các loại hóa chất vượt mức cho phép, từ thức ăn đến thuốc chữa bệnh. Trong quá trình nuôi, chúng tiếp tục được “bồi bổ” bằng thuốc tăng trọng giúp lớn nhanh như thổi. Con tôm sau khi được bơm tạp chất có thành phần chủ yếu là bột agar (bột rau câu) và một số hóa chất, tôm sẽ phình to, bóng mướt, tăng trọng hơn.

   Tình trạng bơm tạp chất vào tôm khiến dư luận bất bình

   Thậm chí, có giai đoạn, các nhà chế biến tôm xuất khẩu còn phát hiện cả đinh sắt lẫn trong tôm do người bán găm vào nhằm tăng trọng lượng. Hành động này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín chất lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Bộ NN&PTNT đã từng coi đây là một “tệ nạn” với hàng thủy sản xuất khẩu và quản lý rất nghiêm ngặt.

   Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản cho biết ngay cả hàng xuất khẩu kiểm soát chặt chẽ vẫn để lọt những lô hàng chứa tôm tạp chất, dư lượng kháng sinh cấm vượt ngưỡng. Thị trường nội địa đang trở thành nơi tiêu thụ cho các sản phẩm thủy sản bẩn trên vì ngay cả cơ quan quản lý cũng không đủ sức kiểm soát.

   Bí quyết mua tôm sạch

   Việc tôm nhiễm kháng sinh cấm, bị bơm tạp chất… không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, tôm khi bị bơm tạp chất (đặc biệt tạp chất dạng lỏng) là môi trường phù hợp cho nhiều loại vi khuẩn phát triển. Nếu ăn phải loại tôm này sẽ có nguy cơ ngộ độc, mắc các bệnh nguy hiểm như tả, tiêu chảy, thương hàn, rối loạn tiêu hóa.

   Vậy làm thế nào để nhận biết tôm bị bơm tạp chất?

   Theo những người có kinh nghiệm, loại tôm được chọn để bơm tạp chất phần lớn là tôm sú.

   Khi chọn tôm, nếu thấy con tôm cứng, thẳng đơ thì đó là tôm đã được bơm tạp chất. Bình thường mình tôm mềm, cong.

   Mang tôm bơm tạp chất cứng, phồng căng trong khi mang tôm thường mềm, phẳng.

   Về màu sắc, gần như không thể phân biệt được tôm bơm và tôm sạch. Mình tôm bơm tạp chất thường mập, căng bất thường, mập đến nỗi các đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt nối giữa đầu và thân.

   Tôm bơm khi mới chết thường bị phù đầu, gai vểnh, xòe đuôi. Đầu và thân nhanh chóng rời nhau.

   Tôm bơm khi nấu chảy nhiều nước, thịt tôm bị teo lại. Khi ăn thịt bở, vị nhạt hơn so với bình thường.

   Nếu là tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm. Nhất là ở phần đầu, dưới mang.

   Cách chọn tôm tươi ngon

   Trước tình trạng tôm bị bơm tạp chất, hoặc dư lượng kháng sinh cấm vượt ngưỡng…, người tiêu dùng cần đề cao cảnh giác và khôn ngoan khi chọn loại thủy sản này.

   Chắc ăn nhất, bạn hãy tìm mua tôm còn “nhảy tanh tách”, không rớt chân càng, đây là cách an toàn nhất để chắc chắn rằng bạn đang mua tôm tươi sống.

   Cách tiếp theo là dành cho tôm đông lạnh hoặc đã hấp, bạn hãy bắt tôm lên, cầm phần đầu và phần đuôi tôm để kéo thẳng tôm ra. Nếu các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì là tôm mới, còn nếu các khớp này rộng ra tức là tôm đã bị để đông lạnh quá lâu.

   Với tôm sú: Không chọn tôm đã chuyển sang màu hồng vì đó là tôm đã ươn. Với tôm he, ngoài đặc điểm còn sống, bạn nên chọn con nào vỏ có màu hồng trắng, mắt xanh đen. Riêng với tôm sắt, không chọn con có màu hồng đậm vì khi đó tôm đã cũ, không còn tươi ngon.

   Về mặt cảm quan, khi mua bạn nên chọn những con tôm có vỏ sáng bóng, tươi tắn. Thịt trong gắn chặt vào vỏ.

   Độ nguy hại của hải sản tẩm urê và cách nhận biết

   Trong cơ thể người, nếu lượng urê cao quá mức có thể gây giảm hoạt động của tuyến giáp, rối loạn máu ác tính, rối loạn thần kinh… Ngoài ra, urê có thể chứa các thành phần nguy hiểm như kim loại nặng gây ngộ độc. Nhẹ là chóng mặt, đau bụng, nặng hơn sẽ nôn mửa, tiêu chảy, trường hợp cấp cứu không kịp sẽ gây tử vong.

   Theo các chuyên gia về thủy – hải sản, urê là một loại phân bón hóa học dùng trong nông nghiệp. Đây là loại hóa chất có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, giá thành rất rẻ nên không ít người kinh doanh thủy hải sản tươi sống đã dùng phân urê để bảo quản nhằm giữ cho thực phẩm tươi lâu không bị ươn thối.

   Khi mua thủy, hải sản, người mua cần kiểm tra, quan sát kỹ để không mua phải hải sản ngâm tẩm hóa chất.

   Khi sử dụng urê để tẩm ướp, bảo quản hải sản, urê sẽ ngấm trực tiếp vào cá, tôm. Sau đó, thực phẩm này dù có được rửa kỹ nhiều lần vẫn không loại bỏ được hết các dẫn xuất độc hại của urê đã ngấm sâu vào thực phẩm.

   Để đánh lừa người tiêu dùng, trước khi đem bán, người ta đã ngâm nước, rửa thật kỹ những sản phẩm được bảo quản bằng urê. Do đó người mua không tinh ý vẫn sẽ “dính đòn”. Tuy nhiên, mọi người có thể nhận biết được bằng cảm quan.

   Với các loại hải sản khi có dấu hiệu hư hỏng luôn có mùi rất đặc trưng là mùi ươn. Người tiêu dùng kiểm tra kỹ sẽ phát hiện dễ dàng dù chúng đã được xử lý để giảm bớt mùi.

   Mô thịt thường nhão, không săn chắc tự nhiên như hải sản còn tươi sống. Với cá ướp urê nhìn bề ngoài thấy rất tươi, mắt cá trong, mang cá đỏ tươi hơn bình thường. Tuy nhiên, độ đàn hồi thân cá không cao, khi ấn tay vào sẽ mềm, mình cá lõm xuống, ngửi kỹ cá có mùi khai chứ không phải mùi tanh đặc trưng.

   Ngoài ra, sau khi rửa vài nước cá sẽ mềm, lúc chiên hay kho cá sẽ rã ra và không có mùi thơm tự nhiên của cá biển. Tương tự, với mực, bạch tuộc, tôm… nhìn bằng mắt thì tươi nhưng sờ tay vào sẽ mềm oặt. Khi chế biến sẽ không có độ ngọt, thơm tự nhiên mà thịt hải sản ướp ure thường mềm, nhũn, có mùi hôi…

   Để tránh mua phải hải sản ngâm hóa chất, khi chọn hải sản người mua nên kiểm tra kỹ. Nên mua đồ còn sống, bằng không cần chọn những cửa hàng có uy tín, xuất xứ sản phẩm rõ ràng. Khi chế biến hải sản nếu thấy mùi khai, có vị khó chịu thì không nên ăn.

   (Theo Báo Pháp Luật TP. HCM)

   --- Bài cũ hơn ---

  • Vải Cotton Là Gì Và Cách Nhận Biết, Phân Biệt Xơ, Vải Cotton
  • Cách Nhận Biết Các Loại Vải Sợi Dùng Trong Ngành May Mặc
  • Phân Biệt Bệnh Trĩ Và Sa Trực Tràng
  • Để Phân Biệt Co2 Và So2 Chỉ Cần Dùng Thuốc Thử Là Gì ?
  • Nhận Biết Các Chất Hữu Cơ Rượu Etylic , Axit Axetic , Benzen,phenol
  • Phân Biệt Cách Dùng Các Từ Để Hỏi Which, What Và Who

   --- Bài mới hơn ---

  • Phân Biệt ‘salary’, ‘wage’ Và ‘income’
  • Difference Between Salary And Wages (With Comparison Chart)
  • The Difference Between Salary And Wages
  • Phân Biệt Hai Biển Báo Cấm Vượt P.125 Và P.126
  • Phân Biệt Bằng Lái Xe A1 Và A2
  • Chúng ta đều có thể dùng which what với nghĩa hơi khác nhau chút.

   Ví dụ:

   Which/What is the hottest city in the world?

   (Đâu là thành phố nóng nhất trên thế giới?)

   Which/What train did you come on?

   (Cậu lên con chuyến tàu nào?)

   Which/What people have influenced you most in your life?

   (Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời bạn?)

   Chúng ta hay dùng which khi chỉ có một số lựa chọn giới hạn.

   Ví dụ:

   We’ve got white or brown bread. Which will you have?

   ( Tự nhiên hơn … What will you have?)

   (Chúng tôi có bánh mì thường và bánh mỳ nâu. Anh muốn dùng loại nào?)

   Which size do you want – small, medium or large?

   (Chị muốn cỡ nào – nhỏ, vừa hay lớn?)

   Khi không có giới hạn sự lựa chọn, ta dùng what.

   Ví dụ:

   What language do they speak in Greenland?

   ( Tự nhiên hơn Which language …)

   (Người ta nói ngôn ngữ gì ở Greenland?)

   What‘s your phone number?

   (Số điện thoại của anh là gì?)

   KHÔNG DÙNG: Which is your phone number?

   2. Từ hạn định

   Trước danh từ, chúng ta có thể dùng cả what which để hỏi về người và vật.

   Ví dụ:

   Which teacher do you like best?

   (Cậu thích nhất giáo viên nào?)

   Which colour do you want – green, red, yellow or brown?

   (Cậu muốn màu nào – xanh, đỏ, vàng, hay nâu?)

   What writers do you like?

   (Cậu thích nhà văn nào?)

   4. Không có danh từ

   Khi những từ này không có danh từ hoặc đại từ theo sau, chúng ta thường dùng who, chứ không dùng which, để chỉ người.

   Ví dụ:

   Who won – Smith or Fitzgibbon?

   (Ai thắng – Smith hay Fitzgibbon?)

   KHÔNG DÙNG: Which won…?

   Who are you going out with – Lesley or Maria?

   (Cậu sẽ đi chơi với ai – Lesley hay Maria?)

   Tuy nhiên, which có thể dùng để xác định ai đó và what được dùng để hỏi về nghề nghiệp và nhiệm vụ của họ.

   Ví dụ:

   Which is your husband? ~ The one in jeans.

   (Ai là chồng cậu? ~ Người mặc quần jeans.)

   So Janet’s the Managing Director. What’s Peter?

   (Vậy Janet là Giám đốc quản lý. Thế còn Peter là gì?)

   --- Bài cũ hơn ---

  • Customer Và Client: Có Giống Như “lời Đồn”?
  • Sự Khác Biệt Giữa Whilst Và While Ejoy English
  • Whereas Là Gì? Các Từ Đồng Nghĩa Whereas
  • Whereas Là Gì ? Giải Nghĩa Từ “whereas” Và Các Từ Gợi Ý Liên Quan
  • Phân Biệt “while/meanwhile/meantime” (Kèm Bài Tập & Vd; Đáp Án)
  • Web hay
  • Links hay
  • Guest-posts
  • Push
  • Chủ đề top 10
  • Chủ đề top 20
  • Chủ đề top 30
  • Chủ đề top 40
  • Chủ đề top 50
  • Chủ đề top 60
  • Chủ đề top 70
  • Chủ đề top 80
  • Chủ đề top 90
  • Chủ đề top 100
  • Bài viết top 10
  • Bài viết top 20
  • Bài viết top 30
  • Bài viết top 40
  • Bài viết top 50
  • Bài viết top 60
  • Bài viết top 70
  • Bài viết top 80
  • Bài viết top 90
  • Bài viết top 100
  • Chủ đề top 10
  • Chủ đề top 20
  • Chủ đề top 30
  • Chủ đề top 40
  • Chủ đề top 50
  • Chủ đề top 60
  • Chủ đề top 70
  • Chủ đề top 80
  • Chủ đề top 90
  • Chủ đề top 100
  • Bài viết top 10
  • Bài viết top 20
  • Bài viết top 30
  • Bài viết top 40
  • Bài viết top 50
  • Bài viết top 60
  • Bài viết top 70
  • Bài viết top 80
  • Bài viết top 90
  • Bài viết top 100