Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng
 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là?
  • Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là?
  • Sự tăng nồng độ chất nào sau đây trong không khí gây ra hiệu ứng nhà kính?
  • Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được sản phẩm là?
  • Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
  • Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X),ngoài các α-aminoaxit còn thu được các đipeptit: Gly-Ala;Phe-Val; Ala-Phe, cấu tạo nào sau đây là đúng của X?
  • Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì được kết tủa?
  • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về benzen?
  • Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành tơ olon?
  • Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng điện phân nóng chảy?
  • Để phân biệt glucozơ và fructozơ ta có thể dùng hóa chất nào?
  • Nước cứng là nước có chứa ion nào?
  • Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là?
  • Cần bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
  • Cho các chất sau:etyl amin, alanin,anilin,natriphenolat ,phenol.Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là?
  • Tính V biết lên men 18 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, giả sử hiệu suất phản ứng 100%, thu được V lít khí CO2 (đktc)?
  • Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?
  • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X:Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây?
  • Chất điện li mạnh là chất nào?
  • Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
  • Xác định phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?
  • Chất E và F là những chất nào?
  • Xác định kim loại R dựa vào sơ đồ phản ứng?
  • Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
  • Xác định a biết a mol chất béo tác dụng tối đa 600ml Br2 1M?
  • Este X có các đặc điểm sau: – Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; – Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là??
  • Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic, số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là?
  • Tính m kết tủa thu được sau phản ứng?
  • Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen., có bao nhiều chất khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư tạo butan?
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X, hãy tìm giá trị của a?
  • Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gluxxit?
  • Xác định thời gian điện phân của dung dịch?
  • Xác định công thức của X biết X là axit cacboxylic và đốt X cần 4,032 lít O2?
  • Hòa tan hết hỗn hợp Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X, tính V thu được sau phản ứng?
  • Hỗn hợp X gồm hai este, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnHmO2) và este Z (CnH2n-4O4).Tìm trị số của m?
  • Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn, tìm giá trị của m?
  • Tỉ lệ gần nhất của a : b là?
  • Tính % của Al có trong hỗn hợp X?
  • Tính giá trị m thu được sau khi đốt cháy peptit X?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Câu Điều Kiện, Mệnh Đề If 1,2,3
 • Câu Điều Kiện Loại 0, 1, 2, 3 Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Các Loại Chất Liệu Vải Để May Rèm Cửa Đẹp
 • Cấu Tạo, Tính Chất, Ứng Dụng Của Glucozơ Và Fructozơ

  --- Bài mới hơn ---

 • 30 Câu Hỏi Thường Gặp Về Máy Rửa Mặt Foreo
 • Review Máy Rửa Mặt Foreo Luna 2
 • Fob Là Gì? Cif Là Gì? So Sánh Điều Kiện Fob Và Cif
 • Giá Cif Là Gì? Giá Fob Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Cif Và Fob?
 • Fob Là Gì Và Cif Là Gì Cùng Với Sự Khác Nhau Giữa Chúng
 • – Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146 oC (dạng α) và 150 o C (dạng β), dễ tan trong nước

  – Có vị ngọt, có trong hầu hết các bộ phận của cây (lá, hoa, rễ…) đặc biệt là quả chín (còn gọi là đường nho)

  – Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %)

  Glucozơ có công thức phân tử là C 6H 12O 6, tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

  – Nhóm – OH ở C5 cộng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

  – Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

  – Nhóm – OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

  Glucozơ có các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit – CHO) và ancol đa chức (do có 5 nhóm OH ở vị trí liền kề)

  a. Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH) 2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam

  – Với dung dịch AgNO 3 trong NH 3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

  – Với Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) tạo thành Cu(I) dạng Cu 2 O có kết tủa màu đỏ gạch.

  * Lưu ý: Glucozo tác dụng với Cu(OH) 2 trong NaOH có 2 hiện tượng, ở điều kiện thường tạo ra dung dịch phức màu xanh lam (thể hiện tính chất của ancol đa chức) nhưng khi đun nóng sẽ có kết tủa màu đỏ gạch (thể hiện tính chất của andehit).

  – Với dung dịch nước brom: Glucozo làm mất màu nước brom

  – Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

  – Khi có enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng 30 – 35 0 C, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic:

  – Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

  – Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

  – Trong y học: dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thu và cung cấp nhiều năng lượng)

  – Trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vì anđehit độc)

  – Trong dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

  – Là chất rắn kết tính, dễ tan trong nước.

  – Có nhiều trong hoa quả và đặc biệt trong mật ong (40%).

  Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có các tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton.

  – Hòa tan Cu(OH) 2 ở ngay nhiệt độ thường.

  – Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

  – Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm.

  Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

  Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hay phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để phân biệt glucozo với fructozo dùng dung dịch nước brom.

  Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Giữa Lightning Arrester Và Surge Arrester
 • Sự Khác Nhau Giữ Converter Và Inverter
 • Ôn Thi Vào Lớp 10
 • Giao Thức Https Và Http Là Gì? Điểm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Dữ Liệu Và Điều Khoản Khác Nhau Như Thế Nào? Sự Khác Biệt Giữa Và Dữ Liệu
 • Phản Ứng Tráng Gương Của Anđehit, Glucozơ, Este, Axit Fomic

  --- Bài mới hơn ---

 • Work From Home Là Gì? Xu Hướng Làm Việc Của Nền Kinh Tế Hiện Đại
 • Work From Home Advantages And Disadvantages
 • “work At Home” Vs. “work From Home”
 • Pros And Cons Of Working From Home Vs. Working From The Office
 • Tại Sao Nước Ion Axit Tốt Cho Da Và Tóc?
 • Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong những phản ứng hóa học quan trọng. Phản ứng này có nhiều ý nghĩa thực tiễn trong hóa học và cuộc sống.

  Vậy thực ra phản ứng tráng gương là gì? Nó có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất. Và các chất tham gia phản ứng tráng gương, tráng bạc là những chất nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết hôm nay.

  I. Phản ứng tráng gương là gì?

  Phản ứng tráng gương (hay phản ứng tráng bạc) là một phản ứng hóa học đặc trưng của anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Đây là phản ứng dùng để nhận biết các chất trên với thuốc thử là dung dịch AgNO 3 trong môi trường NH 3, viết gọn là AgNO 3/NH 3.

  Đây là một phản ứng oxi hóa khử. Trong môi trường NH 3, AgNO 3 sẽ tạo ra phức bạc amoniac. Phức bạc amoniac [Ag(NH 3) 2]OH oxi hóa các chất (như glucozơ, anđehit…) tạo ra Ag kim loại.

  II. Phản ứng tráng gương của các hợp chất

  1. Phản ứng tráng gương của anđehit

  Amoniac NH 3 tạo với Ag+ (trong AgNO 3) phức chất tan bạc amoniac. Anđehit khử được Ag+ trong phức bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

  a) Phương trình tổng quát cho anđehit nói chung:

  b) Đối với anđehit đơn chức:

  c) Đối với anđehit fomic:

  Đây là trường hợp đặc biệt của anđehit vì nó có 2 nhóm -CH=O nên phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xảy ra như sau:

  Sau đó HCOONH 4 tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este:

  Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ có phương trình chung:

  Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết các anđehit.

  2. Phản ứng tráng bạc của este

  Este có phản ứng tráng bạc không và những ete nào có tham gia P/Ư này?

  Chỉ những este của axit fomic có công thức chung là HCOOR mới cho phản ứng tráng gương với AgNO 3/NH 3.

  – Với R là gốc hidrocacbon:

  – Với R là H: (axit fomic)

  Hay

  Thí nghiệm phản ứng tráng bạc

  3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

  Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo bạc gluconat và giải phóng Ag kim loại.

  Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm -CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Vì khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

  Fructozơ (OH-) ⇔ Glucozơ

  Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch có tính khử gồm glucozơ và fructozơ.

  Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương.

  Đăng ký kênh youtube của Từ Điển Hóa Học để xem nhiều video thí nghiệm hóa học hấp dẫn hơn

  Ankin-1-in cũng có phản ứng với dung dịch AgNO 3 trong môi trường NH 3 tạo ra kết tủa màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu xám. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H trong ankin-1-in này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động.

  Ví dụ:

  Axetilen (C 2H 2) phản ứng với dung dịch AgNO 3 trong môi trường NH 3:

  Đây cũng là phản ứng để nhận biết các ankin có liên kết ba ở đầu mạch.

  III. Điều kiện của phản ứng tráng gương

  Các chất tham gia phản ứng tráng gương là những hợp chất có nhóm chức -CH=O trong phân tử:

  • Anđehit (đơn chức, đa chức)
  • Axit fomic HCOOH
  • Muối của axit fomic: HCOONa, HCOOK, HCOONH4, (HCOO)2Ca…
  • Este của axit fomic: (HCOO)nR – R là gốc hidrocacbon.
  • Glucozơ, fructozơ và saccarozơ…

  1. Một số chú ý khi giải bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit

  Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng của anđehit. Vì vậy, khi làm bài tập về phản ứng tráng bạc của anđehit, chúng ta cần lưu ý một số yếu tố sau:

  – Phương trình tổng quát:

  – Riêng với HCHO, ta có:

  Phản ứng của HCHO tạo ra muối vô cơ (NH 4)2CO 3 chứ không phải muối hữu cơ như các anđehit khác.

  Những lưu ý:

  a) Phản ứng tổng quát chỉ áp dụng với anđehit không có liên kết ba đầu mạch. Vì nếu anđehit có liên kết ba đầu mạch thì nguyên tử H của C có liên kết ba sẽ bị thế bằng Ag.

  b) Đặc điểm của phản ứng tráng gương

  – Nếu n Ag = 2n Anđehit → Anđehit là đơn chức, không phải HCHO.

  – Nếu n Ag = 4n Anđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

  – Số nhóm -CH=O = n Ag/2n Anđehit (nếu hỗn hợp không có HCHO).

  IV. Ứng dụng của phản ứng tráng gương

  Phản ứng tráng gương được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy… và một số ứng dụng khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Và Cách Dùng “in, On, At” Trong Bài Thi Toeic
 • Phân Biệt Axit Yếu Axit Mạnh
 • Axit Mạnh Và Axit Yếu Phổ Biến Và Cách Để Phân Biệt Chúng
 • Axit Clohidric Là Gì? Tính Chất, Cách Điều Chế, Ứng Dụng & Lưu Ý Khi Dùng
 • Phân Biệt Hyundai Grand I10 1.0 At Và 1.2At
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • Sẽ Không Còn Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • 6 Cách Phát Âm A Chuẩn Nhất Trong Tiếng Anh /ɑ:/ Vs /ʌ/
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, là
  • Hỗn hợp X gồm Mg ( 0,10 mol); Al ( 0,04 mol) và Zn ( 0,15 mol).
  • Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) giữa các hợp chất hữu cơ:Công thức của Z là
  • Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
  • Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệmPhát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
  • Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2OCác hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất.
  • Thủy phân 342 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được
  • Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100ml dung dịch NaOH 0,2M.
  • Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng th
  • Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư
  • Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng
  • Có các nhận xét sau:(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
  • Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
  • Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm
  • Thủy phân este X trong môi trường kiền, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là
  • Tơ được sản xuất từ xenlulozo là
  • Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
  • Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
  • Đốt cháy hoàn toàn amin X ( nơ, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 ( các thể tích khí
  • Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
  • Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 ( ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.
  • Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
  • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là
  • Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4.
  • Đun nóng 48,2 g hỗn hợp KMnO4, KClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y.
  • Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3.
  • Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dun
  • Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng cho Kểt tủa Ag trắng bạc
  • Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn
  • Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
  • Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O.
  • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ.
  • Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y.
  • Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
  • Có 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
  • Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX
  • Cho m gam hỗn hợp M gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Lưu Ý Về Phản Ứng Sau Tiêm Chủng Vắc Xin Ở Người Lớn

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Trường Hợp Trẻ Bị Dị Ứng Với Sữa Công Thức
 • Cách Chữa Dị Ứng Xà Phòng Hiệu Quả Ngay Tại Nhà
 • Viêm Xoang Dị Ứng: Dấu Hiệu, Nguyên Nhân Và Cách Chữa Trị Hiệu Quả
 • Tìm Hiểu Về Căn Bệnh Viêm Xoang Mũi Dị Ứng, Triệu Chứng, Nguyên Nhân Và Cách Chữa
 • 4 Dấu Hiệu Viêm Xoang Nhận Biết Sớm, Tránh Để Lâu Ngày Khó Chữa
 • Vắc xin có an toàn không?

  Từ khi ra đời, vắc xin được chứng minh là an toàn với các lý do sau:

  • Trước khi được cấp phép sử dụng, các vắc xin đã phải trải qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trên người để khẳng định hiệu quả và tính an toàn.
  • Sau đó, vắc xin tiếp tục được giám sát và đánh giá tính an toàn và hiệu quả khi đưa vào sử dụng.
  • Các nhà khoa học cũng thường xuyên thu thập các thông tin từ nhiều nguồn về các phản ứng sau tiêm. Hầu hết các phản ứng sau tiêm của các vắc xin thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn. Nguy cơ phản ứng sau tiêm vắc xin là thấp hơn rất nhiều so với nguy cơ mắc bệnh và tử vong nếu không được tiêm vắc xin.

  Phản ứng sau tiêm là gì? Một số loại phản ứng sau tiêm thường gặp?

  Phản ứng sau tiêm được chia theo mức độ từ nhẹ đến nặng như sau:

  • Các triệu chứng tại chỗ như: ngứa, đau, sưng, hoặc đỏ hoặc vừa sưng vừa đỏ tại chỗ tiêm.
  • Các triệu chứng toàn thân: như sốt, dưới 39 độ C và các triệu chứng khác (khó chịu, mệt mỏi, chán ăn).

  Người lớn cần phải đi khám bác sĩ nếu có các dấu hiệu phản ứng bất thường. Phản ứng mức độ vừa, nặng cần cho nhập viện theo dõi và điều trị. Phản ứng nặng sau tiêm chủng cần theo dõi sát và điều trị tích cực.

  Video đề xuất:

  Nguyên nhân nào dẫn đến các phản ứng sau tiêm vắc xin?

  Phản ứng vắc xin là phản ứng của một cá nhân đối với các đặc tính vốn có của vắc xin, ngay cả khi vắc xin đã được chuẩn bị, xử lý và tiêm đúng cách. Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, có 4 nguyên nhân dẫn đến phản ứng sau tiêm chủng vắc xin:

  • Ngất xỉu: với trẻ trên 6 tuổi.
  • Triệu chứng khác: nhức đầu, chóng mặt, cảm giác tê xung quanh miệng, bàn tay.
  • Trẻ nhỏ: nôn, ngưng thở ngắn, la hét.
  • Lan ra hàng loạt: trong các chiến dịch tiêm chủng.

  Ngoài ra, một vài trường hợp phản ứng sau tiêm không xác định được nguyên nhân.

  Cũng như việc sử dụng thuốc hay thực phẩm, tùy theo cơ địa của từng người mà có thể xảy ra một số phản ứng dị ứng sau tiêm vắc xin. Phản ứng này có thể là nhẹ hay nặng tùy từng trường hợp và tùy loại vắc xin.

  Các loại phản ứng sau tiêm chủng của một số loại vắc xin

  (*) Không có chỉ định tiêm/chích Ivacflu-S 0,5ml (Việt Nam) cho phụ nữ mang thai. (**) Phụ nữ tiêm các vắc xin Sởi – Quai bị – Rubella trước khi mang thai tối thiểu 3 tháng.

  Các biện pháp chăm sóc, điều trị một số phản ứng sau tiêm thông thường sau tiêm chủng (chích ngừa)

  • Sốt nhẹ (dưới 38,5 C): Uống nhiều nước, tiếp tục ăn uống bình thường, nằm chỗ thoáng. Một số trường hợp có bệnh lý về tim mạch, viêm phổi hoặc có tiền sử sốt cao co giật có thể dùng thuốc hạ sốt khi thân nhiệt trên 38,0 C
  • Phản ứng tại chỗ gồm các triệu chứng đỏ và/hoặc sưng tại chỗ tiêm và có thể có 1 hoặc nhiều triệu chứng sau: sưng tới tận khớp xương gần chỗ tiêm nhất, đau, đỏ và sưng trên 3 ngày. Thường tự khỏi trong vòng vài ngày đến 1 tuần. Điều trị triệu chứng với các thuốc giảm đau theo chỉ định.
  • Đau khớp kể cả khớp nhỏ ngoại vi dai dẳng (trên 10 ngày) hoặc thoáng qua (tối đa 10 ngày). Có thể tự khỏi, một số trường hợp cần dùng thuốc giảm đau theo chỉ định của cán bộ y tế.
  • Hội chứng não, màng não cấp tính với đặc điểm có 2 trong 3 triệu chứng sau: những cơn kịch phát, ý thức rối loạn kéo dài 1 đến nhiều ngày và hành vi thay đổi rõ rệt kéo dài 1 đến nhiều ngày cần đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị.
  • Bầm tím và/hoặc chảy máu do giảm tiểu cầu thường là nhẹ và tự khỏi. Trường hợp nặng cần đưa đến cơ sở y tế để điều trị thuốc steroid và truyền khối tiểu cầu.

  Khi xảy ra những tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin khẩn trương tiến hành cấp cứu, chẩn đoán nguyên nhân và điều trị tại cơ sở y tế.

  • Sốc phản vệ: Thường xuất hiện trong hoặc ngay sau khi tiêm chủng với các triệu chứng như kích thích, vật vã; mẩn ngứa, ban đỏ, mày đay, phù Quincke; mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt có khi không đo được; khó thở (kiểu hen, thanh quản), nghẹt thở; đau quặn bụng, vệ sinh không tự chủ; đau đầu, chóng mặt, đôi khi hôn mê; choáng váng, vật vã, giãy giụa, co giật. Cần dừng ngay việc tiêm vắc xin và tiến hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế và chuyển bệnh nhân đến đơn vị hồi sức tích cực của bệnh viện gần nhất.
  • Phản ứng quá mẫn cấp tính: Thường xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi tiêm chủng với 1 hay kết hợp nhiều triệu chứng như thở khò khè, ngắt quãng do co thắt khí phế quản và thanh quản, phù nề thanh quản; phát ban, phù nề ở mặt, hoặc phù nề toàn thân, cần dùng các thuốc kháng histamin, phòng ngừa bội nhiễm, đảm bảo nhu cầu dịch và dinh dưỡng. Trường hợp phản ứng nặng cần cho thở ô xy và xử trí như sốc phản vệ.
  • Co giật: Thường là những cơn co giật toàn thân không kèm theo dấu hiệu và triệu chứng tại chỗ có thể có sốt hoặc không. Cần được điều trị hỗ trợ hô hấp như thông đường thở, hút đờm rãi, thở ô xy. Dùng thuốc chống co giật như Diazepam và/hoặc thuốc chống co giật khác theo đúng phác đồ xử trí co giật.
  • Áp xe: Tại chỗ tiêm sờ thấy mềm hoặc có dò dịch, có thể là áp xe vô khuẩn hoặc nhiễm khuẩn. Điều trị bằng chích rạch và dẫn lưu, dùng kháng sinh nếu nguyên nhân do nhiễm khuẩn.
  • Nhiễm khuẩn huyết: Bệnh thường khởi phát cấp tính, có tính chất toàn thân, trầm trọng. Biến chứng thường gặp và nguy hiểm là sốc nhiễm trùng. Cần điều trị sốc nếu có theo phác đồ điều trị sốc, kháng sinh và điều trị các biến chứng.

  Tiêm chủng an toàn tại VNVC

  Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong do vắc xin gây ra là rất nhỏ thì lợi ích mà tiêm chủng đem lại là lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, việc tiêm chủng vắc xin đầy đủ và đúng lịch là một trong những phương pháp đem lại hiệu quả cao nhất giúp ngăn ngừa bệnh tật. Để hạn chế những phản ứng sau khi tiêm chủng, người dân cần lựa chọn địa điểm tiêm chủng uy tín, chất lượng và an toàn.

  Nhằm đem đến cơ hội tiêm chủng tới toàn bộ người dân, hạn chế những rủi ro tiềm ẩn, hệ thống tiêm chủng VNVC luôn nỗ lực trở thành điểm đến tin cậy, cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin an toàn và cao cấp.

  Tại VNVC, toàn bộ bác sĩ, nhân viên y tế điều dưỡng viên đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được đào tạo đầy đủ kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng. Các quy trình thao tác trước, trong và sau tiêm được thực hiện và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cao. Toàn bộ bác sĩ, nhân viên được đào tạo bài bản về các quy trình, kiến thức xử trí phản ứng sau tiêm, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

  100% khách hàng đến tiêm đều được khám sàng lọc trước tiêm miễn phí và được chỉ định tiêm chủng bởi bác sĩ, được theo dõi tình trạng sức khỏe sau tiêm và dặn dò, cung cấp tài liệu cần thiết về tiêm chủng trước khi ra về.

  Với những dịch vụ vượt trội, hàng triệu khách hàng cả nước đã tin tưởng và tiêm chủng tại VNVC.

  Video đề xuất:Hệ thống tiêm chủng VNVC – Tiêm chủng phòng bệnh an toàn, đẳng cấp, giá thành hợp lý TRÀ MY

  Để được tư vấn và đặt lịch tiêm vắc xin, Quý Khách có thể gọi vào hotline 028.7300.6595, nhắn tin cho Fanpage VNVC – Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống các trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chó Bị Dị Ứng Vacxin? Phải Làm Sao?
 • Dấu Hiệu Dị Ứng Mỹ Phẩm
 • Làm Gì Khi Bị Dị Ứng Kem Chống Nắng?
 • Dị Ứng Kem Chống Nắng Phải Làm Sao?
 • Chia Sẻ Cách Xử Lý Dị Ứng Kem Chống Nắng Cho Chị Em Phụ Nữ
 • Đây Sẽ Là Cách Để Chúng Ta Phân Biệt Giữa Iphone 5S Và Iphone Se

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Phân Biệt Iphone 8 8 Plus Bị Hư Loa Trong Hay Loa Ngoài
 • Nhận Biết Màn Hình Iphone Zin Iphone 7 Iphone 8 Khi Thay Thế Sửa Chữa
 • Thay Pin Iphone 8 Plus Chính Hãng Tại Tphcm
 • Iphone 6 Có Nên Jailbreak Không?
 • Cách Nâng Cấp Ios Cho Iphone, Ipad Đã Jailbreak
 • Kể từ khi iPhone SE cập bến Việt Nam, người ta đã nhắc rất nhiều về việc, chiếc iPhone màn hình 4 inch mới của Apple trông rất giống với người tiền nhiệm iPhone 5s. Nhiều người lo ngại, họ sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là iPhone SE mới, đâu là iPhone 5s cũ .

  Tuy nhiên, nói iPhone SE và iPhone 5s tương đồng không có nghĩa 2 chiếc iPhone chỉ là một. Mặc dù 2 mẫu iPhone này giống nhau tới 90%, nhưng vẫn còn 10% khác biệt giữa iPhone SE và iPhone 5s.

  Hộp đựng dành cho iPhone SE có phong cách thiết kế tương tự iPhone 6s và iPhone 6s Plus trong năm ngoái. Vỏ hộp màu trắng, in rõ tên sản phẩm. Nhưng điểm khác biệt nằm ở họa tiết in trên vỏ hộp. Thay vì sử dụng hình ảnh chú cá chọi, vỏ hộp iPhone SE có in hình một bông hoa.

  Còn lại, các chi tiết, phụ kiện đi kèm máy tương tự thế hệ iPhone trước đây. Cụ thể, khi mua iPhone SE, người dùng sẽ nhận được sách hướng dẫn, que chọc SIM, tai nghe, cáp Lightning, củ sạc. May mắn là iPhone SE mới đây đã không bị loại bỏ cổng tai nghe 3,5 mm.

  iPhone 5s không có màu vàng hồng

  Do đó, dựa vào màu sắc, người dùng có thể phân biệt giữa iPhone SE và iPhone 5s. Để chắc chắn hơn, chúng ta có thể yêu cầu người bán cho so sánh màu vàng hồng có trên iPhone SE với iPhone 6s. Điều này phần nào làm giảm nguy cơ mua phải một chiếc iPhone SE đã độ vỏ.

  Khác nhau chữ “SE”, camera cũng tối màu hơn

  Ngoài ra, nếu tinh ý, chúng ta còn có thể phân biệt iPhone SE và iPhone 5s thông qua cụm camera chính trên bộ đôi iPhone này. Theo đó, camera 8 MP trên iPhone 5s có màu kính sáng và dễ quan sát. Còn camera 12 MP trên iPhone SE do kế thừa iPhone 6s nên có màu kính tối, khó quan sát hơn.

  Logo Táo Khuyết kiểu mới

  Theo đó, logo trên iPhone SE thực chất là một miếng kim loại được đánh bóng, và ghá vào mặt lưng của máy. Nhờ đó, logo của iPhone SE trông sẽ bóng bẩy hơn, nhưng không liền mạch như iPhone 5s. Ngoài ra, Apple cũng nói rằng, logo mới sẽ khó bị xước, hoặc bám bẩn như iPhone trước đây.

  Viền kim loại không còn sáng bóng

  Nếu chịu khó quan sát các mẫu iPhone 5 và iPhone 5s trước đây, chúng ta đều biết rằng, các model này đều có khung kim loại được vát cạnh kim cương rất tỉ mỉ. Đặc biệt, khi xoay máy dưới ánh nắng, các cạnh viền này sẽ sáng lấp lánh, do được làm bóng. Thế nhưng, trên iPhone SE điều ngược lại đã xảy ra.

  Được biết, trên iPhone SE thế hệ mới, viền kim loại của máy cũng được vát kim cương, giúp người dùng cầm nắm dễ dàng hơn. Nhưng trái với iPhone 5s trước đây, viền kim loại trên iPhone SE lại được làm nhám. Nghĩa là nếu xoay máy dưới ánh nắng, cạnh viền này sẽ không bao giờ sáng lên đâu.

  iPhone SE mới có Live Photos và Retina Flash

  Còn riêng Retina Flash, màn hình iPhone SE sẽ đóng vai trò như một cụm đèn flash “giả”, nháy sáng khi người dùng chụp ảnh selfie. Nhờ đó, chất lượng chụp ảnh tự sướng trong điều kiện thiếu sáng của iPhone SE sẽ tốt hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm iPhone 5s trước đây.

  Camera sau chụp hình tốt hơn, quay phim 4K

  Còn một yếu tố hết sức khó chịu nữa

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Cách Phân Biệt Iphone Se Và Iphone 5S
 • Nên Mua Iphone 7 Plus Lock Hay Iphone 7 Plus Quốc Tế ?
 • Có Nên Mua Iphone 8 Plus Lock
 • Hướng Dẫn Cách Test, Kiểm Tra Iphone 8 Plus Chính Hãng Đơn Giản
 • 9 Cách Kiểm Tra Iphone Thật Giả Mà Ai Cũng Làm Được
 • Phân Biệt Glucozơ, Saccarozơ, Và Tinh Bột

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Căn Bản
 • Phân Biệt Because, As, Since Và For
 • Emas: Cách Sử Dụng As/since/for Và Because/because Of
 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Foreo Luna Mini 2 Thật Và Giả – Authentic & Fake
 • Phân biệt glucozơ, saccarozơ, và tinh bột

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ, và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

  Ôn Thi Đại Học

  Cơ bản

  Câu A.

  AgNO3/NH3 và NaOH

  Câu B.

  Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

  Đáp án đúng

  Câu C.

  HNO3 và AgNO3/NH3.

  Câu D.

  Nước brom và NaOH.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Tiếng Anh Dễ Nhầm Lẫn: Fewer Hay Less?
 • Cách Dùng Some/many/any/a Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of Và Bài Tập Áp Dụng
 • Phân Biệt Cách Dùng Some/many/any/a Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of
 • Cách Sử Dụng “Some – Many – Any – A Few – A Little – A Lot Of – Lots Of ”
 • Difference Between ‘Electronic’, ‘Electric’, And ‘Electrical’
 • Các Phản Ứng Của Da Khi Dùng Bha

  --- Bài mới hơn ---

 • Dị Ứng Với Băng Vệ Sinh, Phải Làm Sao?
 • Băng Vệ Sinh, Tác Nhân Gây Viêm Ngứa Vùng Kín Đáng Gờm
 • Dị Ứng Baba: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu Và Cách Chữa Dị Ứng Baba Tại Nhà
 • Bị Dị Ứng Cua Đồng, Cua Biển: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu, Cách Xử Lý
 • Uống Collagen Có Tác Dụng Phụ Không? Nguy Hiểm Đến Mức Nào?
 • BHA thật sự là một cuộc cách mạng trong skincare. BHA là 1 trong các “Actives” có thể làm da bạn thật sự đẹp ra, làm da bạn hết mụn. Tuy nhiên BHA không phải để giành cho tất cả mọi người. Một số bạn có làn da dị ứng với aspirin thì BHA hoàn toàn không dành cho bạn.

  Phản ứng của da có thể thấy khi dùng BHA

  1/ PURGING – ĐẨY MỤN

  Câu trả lời là có thể CÓ. Không phải ai có mụn cũng đẩy mụn.

  – Đẩy mụn là sao?

  Cụ thể BHA là thành phần tan được trong dầu, đi sâu vào lỗ chân lông của bạn, nên BHA không chỉ tẩy da chết trên bề mặt và còn sâu trong lỗ chân lông kích thích các tế bào chết, dầu trong lỗ chân lông, kích thích các thành phần sưng tấy, gây mụn. Tuy nhiên, vì BHA có khả năng đẩy nhanh quá trình sừng hóa của da bạn nên BHA có khả năng đưa mụn hay các chất dơ lên bề mặt da gây ra mụn trên bề mặt da.

  – Dấu hiệu của đẩy mụn

  Các lỗ chân lông bị bí tắc của bạn sẽ có thể xuất hiện mụn đỏ và trồi lên mụn. Nếu bạn có mụn nhỏ, mụn sẽ có thể sưng to hơn, ra mủ. Đợt đẩy mụn đầu tiên của bạn có thể dao động từ 2 tuần – 3 tháng và da của bạn sẽ đẹp lên từ đó.

  – Vấn đề lớn ở đây, đẩy mụn sau khi dùng BHA có 2 loại:

  Vì vậy, nếu bạn bị đẩy mụn do BHA, hoặc bạn thấy được các đầu mụn, hoặc bạn thấy mụn lên sưng to nhưng không chịu ra và nằm dưới da. Theo đó, nếu bạn bị đẩy mụn mà mụn không chịu ra thì hãy cho sản phẩm thêm 1 thời gian, với các loại mụn như vậy (nằm sâu trong lỗ chân lông, sưng to dưới da…), thời gian có thể kéo dài đển 3 tháng = 3 chu kỳ da. Hãy kiên nhẫn hơn với BHA.

  Tuy nhiên, nếu da bạn cứ bị mụn liên tục lâu hơn 3 tháng thì có thể không phải là đẩy mụn.

  Tips:  – Với đẩy mụn, da bạn xấu rồi sẽ đẹp, không quá 3 tháng, còn không thì không phải là đẩy mụn, khi đó hãy xem xét đổi ngay sản phẩm khác.

  – Khi lên mụn, hãy kết hợp BHA với các chất trị mụn như benzoyl peroxide, sulfur, tea tree oil…

  2/ BREAK OUT – BỊ MỤN

  Điểm chung nhất và dễ thấy nhất khi dùng BHA khiến cho bạn nghĩ mình BỊ MỤN (break out) mà không phải ĐẨY MỤN (Purging) là mụn lên ở những vùng bạn chưa từng bị. 

  Tuy nhiên, cũng rất khó để phân biệt điểm này. Bạn có thể nổi mụn thêm, thậm chí ở những vùng mới trong quá trình bạn đẩy mụn.

  Tips:  Theo dõi da cho kỹ, theo dõi từng vùng mụn, cho BHA thời gian, thêm thử 1 vài tuần, nếu mụn mới cứ lên và kéo dài hơn 3 tháng thì là do sản phẩm làm bạn bị mụn, chứ không phải đẩy mụn.

  – Những lý do khác làm bạn BREAK OUT khi dùng BHA.

  1. Chu kỳ kinh nguyệt

  Theo chu kỳ bạn bị nổi mụn thì hi dùng BHA mà nổi theo chu kỳ thì chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

  2. Không đảm bảo các bước dưỡng cơ bản

  Tẩy trang không sạch sẽ, không thực hiện các bước skincare cơ bản một cách nghiêm túc là một trong những nguyên nhân gây mụn.

  Bạn hãy nhớ: Luôn chống nắng cẩn thận và skincare dưỡng ẩm đẩy đủ cho da.

  3. Sự kết hợp các sản phẩm khác

  Hãy để ý các sản phẩm trong quy trình dưỡng da của bạn, có thể bạn dùng hoặc nó hoặc BHA riêng lẻ sẽ không bị gì nhưng nếu dùng chung thì câu chuyện lại khác.

  Tips: Thường thì hãy để ý các sản phẩm có khả năng làm bí bề mặt da, chẳng hạn dưỡng ẩm.

  Nếu da bạn dầu, dùng dưỡng ẩm quá dày, khả năng cao sẽ không hợp khi dùng với BHA. Khi có sự nghi ngờ là sự kết hợp 1 vài sản phẩm làm cho bạn bị break out, hãy tách riêng chúng ra, có thể dùng khác buổi, khác ngày, hay thay đổi thành 1 sản phẩm mỏng nhẹ hơn, nhiều khi bạn sẽ thấy điều vi diệu.

  4. Dùng quá nhiều Actives

  Không chỉ BHA, mà trong quy trình của bạn còn có AHA, Retinoids, Vitamin C, Hydroquinoine…Bạn nghĩ dùng nhiều sẽ tốt, hiệu quả hơn. Nhiều khi sự kết hợp của tất cả các actives này lúc đầu đem lại hiệu quả rất tốt, nhưng quá nhiều actives, bạn tẩy da chết quá nhiều, chưa kể các lột da hóa học bạn thực hiện trong spa thẩm mỹ…làm vỡ lớp màn bảo vệ tự nhiên của da và khiến da nhạy cảm nhiều hơn với tất cả mọi thứ tác động. Đây là một trong các nguyên nhân gây mụn trực tiếp, phản ứng ngược với hiệu quả mong đợi là tất yếu.

  Tips: Giảm liều lượng sử dụng, tách ngày, tách buổi, giảm tần suất sử dụng các actives của bạn và luôn đảm bảo các bước dưỡng cơ bản.

  Một số bạn rất lạ khi thấy ngưng dùng BHA chẳng hạn 1 thời gian, hoặc giảm dùng AHA hay Retinoids khi dùng BHA một thời gian thì thấy da đẹp hơn hẳn.

  Điều này mình đã nói khá nhiều lần rồi, trong skincare lâu lâu lùi một bước, bạn sẽ thấy da mình tiến 3 bước ấy.

  Tóm lại, khi bạn Break out, chỉ có cách duy nhất là hãy thử nghiệm để tìm ra sự phối hợp ăn ý nhất giữa các sản phẩm. Không ai có thể nói cho bạn, chỉ có mình bạn thôi.

  3/ IRRITATION – KÍCH ỨNG 

  Kích ứng là dầu hiệu khá bình thường khi dùng “Actives” nói chung chứ không riêng gì BHA. Nên bạn hãy cứ bình tĩnh khi kích ứng.

  Thường thì da bị kích ứng nhiều nhất khi bạn dùng quá nhiều tẩy da chết, làm vỡ lớp màn bảo vệ tự nhiên của da và khiến da nhạy cảm nhiều hơn với tất cả mọi thứ tác động. Và các sản phẩm sau đó gần như không thể phát huy tác dụng với một làn da đang kích ứng.

  Kích ứng nhiều khi cũng khó phân biệt, thí dụ bạn thấy mụn đỏ hơn, da mặt đỏ hơn, thật sự mấy cái này mấy bạn bị mụn nếu không dùng BHA thì cũng thấy vậy. Nhưng đa số nếu bạn thấy da bị đỏ hay bị ngứa, bị nóng, bị sần lên, châm chích…bạn đang có những dấu hiệu của kích ứng.

  * Thí dụ: hay gặp nhất của kích ứng khi dùng BHA, bạn sẽ thấy da mình nhạy cảm hơn nhiều, bị nóng, hơi rát và thậm chí bạn dùng rửa mặt bình thường bạn vẫn dùng vẫn thấy nóng rát.

  Tips: Ngưng dùng sản phẩm 1 vài ngày.

  – Nếu da bạn dịu đi, và gần như bình thường trở lại, bạn chắc chắn là bị kích ứng.

  – Nếu da bạn không cải thiện, hoặc tiếp tục ngưng dùng sản phẩm thêm 1, 2 tuần, hoặc cố xác định xem bạn đang bị đẩy mụn (nếu lên mụn trong thời gian ngắn), hay bạn bị sản phẩm làm cho bị mụn (nếu lên mụn trong thời gian lâu hơn)

  4/ ALLERGY – DỊ ỨNG

  Cơ bản dị ứng là những phần kích ứng vừa nói bên trên gấp đôi gấp 3 lần lên. Ngoài ra, nếu da bạn bắt đầu nổi những mụn đỏ, mụn nhỏ li ti thì đây là các dấu hiệu cơ bản của dị ứng.

  Tips: Vào quầy thuốc mà mua Hydrocortisone, thoa kem này lên ngay vùng bị dị ứng.

  Khi nào thì bạn nên dừng BHA

  Thật sự rất khó để nói khi nào thì bạn nên ngừng dùng BHA, nhất là khi bạn bị đẩy mụn mà cũng không biết đẩy mụn kéo dài bao lâu. Từ kinh nghiệm của mình và cũng tham khảo khá nhiều nguồn, HÃY CHO BHA ÍT NHẤT 3 THÁNG

  3 tháng là thời gian đủ để da bạn phục hồi, mụn sâu nhất cũng được đẩy ra, 3 chu kỳ của da, nếu 3 tháng mà BHA không làm được gì thì cơ bản là BHA không dành cho bạn.

  Tips: về mặt kinh tế, khi chi tiền cho sản phẩm, hãy tính là dùng sản phẩm đó 3 tháng, rồi sẵn sàng vứt bỏ nếu 3 tháng mà bạn không cải thiện gì hoặc tình trạng càng tệ hơn.

  Tóm lại,

  Không có 1 định nghĩa cụ thể nào là bạn đang bị Đẩy mụn, hay bạn Bị Mụn, hay thậm chí bạn đang bị Kích ứng hay Dị ứng, nhưng các điểm trên mình đã chỉ ra sẽ có thể giúp bạn định hình 1 tí là mình đang bị gì. Đơn giản nhất và cơ bản nhất, nếu bạn cảm thấy mình đang Đẩy mụn hoài (Purging Forever) thì bạn đang BỊ MỤN (Breakout) đó!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vượt Qua Giai Đoạn Đẩy Mụn Khi Dùng Bha
 • Phân Biệt Da Bị Dị Ứng (Break Out) & Đẩy Mụn (Purging) Khi Dùng Aha/bha/retinoids
 • Cách Điều Trị Da Kích Ứng Bha Aha Tại Nhà
 • Dị Ứng Với Bia: Cách Xử Lý Và Phòng Ngừa Hiệu Quả?
 • Dị Ứng Bao Cao Su Bao Lâu Thì Khỏi? Cách Xử Lý Hiệu Quả
 • Người Dân Hàn Quốc Phản Ứng Như Thế Nào Với Dịch Mers

  --- Bài mới hơn ---

 • Dấu Hiệu Nhận Biết Covid Corona Chủng Mới Biến Thể
 • Cảnh Báo Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Nhiễm Covid
 • Viêm Phổi Cấp Do Coronavirus: Dấu Hiệu, Triệu Chứng Và Phòng Tránh?
 • Trung Quốc Thu Hồi Gần 5.000 Hộp Kem Có Dấu Hiệu Nhiễm Sars
 • Bác Sĩ Liệt Kê 5 Triệu Chứng Phổ Biến Xuất Hiện Trên Da Của Bệnh Nhân Nhiễm Covid
 • Video TNGT ngày 27/1: Người phụ nữ tử vong khi bị ô tô cuốn vào gầm
  Video TNGT 26/1: Hai xe tải gây tai nạn liên hoàn, người và xe văng la liệt
  Video: Tội phạm dàn cảnh móc túi trong 10 giây giữa phố đông ở chúng tôi Công nhân chạy đua thời tiết, gấp rút “khoác áo mới” các tuyến đường ở Huế
  1 Xổ số Vietlott 26/1/2021: Ai là người may mắn trúng giải khủng gần 45 tỷ?
  2 Lộ ảnh quá khứ của Hoa hậu chuyển giới Trân Đài và Lương Thế Thành
  3 Bộ Công an thông tin chính thức về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip
  4 Xót xa gia cảnh người cha không đủ tiền đưa thi thể con gái bị TNGT về quê
  5 Ninh Thuận: Bị xe bồn cán, 2 ông cháu tử vong ngày cận Tết
  6 Chạy “sô” ghép lan hồ điệp thuê ngày Tết kiếm dăm chục triệu dễ như chơi
  7 Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 26/1/2021
  8 Nhà vô địch V-League báo tin dữ cho HLV Park Hang-seo
  9 Video: Nữ tài xế buồn ngủ tông vào cột điện, “xế hộp” lộn vòng
  10 Giá vàng hôm nay 26/1/2021: Tăng mạnh đầu tuần, giá vàng có tăng tiếp?
  11 Thủ thành Đặng Văn Lâm làm điều bất ngờ, từ chối lối thoát duy nhất
  12 Đại hội Đảng XIII: Các trường hợp “đặc biệt” đều đủ tiêu chuẩn, sức khỏe
  Ông Hoàng Bình Quân: Việt Nam bước vào giai đoạn mới, cao hơn
  Kỷ luật không có “vùng cấm” nhưng phải trên tinh thần “trị bệnh cứu người”
  “Không để bị động, bất ngờ, nhất là về tình hình Biển Đông”
  Công nhân dương tính Covid-19: Trước khi sang Nhật xét nghiệm âm tính
  “Xây dựng thể chế để không dám và không thể tham nhũng”
  Cục Quản lý Đường bộ 1 tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý
  Tự hào vì Báo Giao thông luôn đi trước, ngày càng lan tỏa
  Năm 2023: Xe máy lưu hành ở chúng tôi phải chịu kiểm tra khí thải
  Ninh Bình đề nghị làm sân bay có khả thi?
  Công đoàn GTVT hỗ trợ người lao động hàng trăm triệu đồng dịp Tết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Gì Khi Nghi Ngờ Mắc Bệnh Mers
 • Bệnh Ung Thư Có Nguy Cơ Nhiễm Sars
 • Phát Hiện Sớm Các Trường Hợp Mắc Bệnh Mers
 • Quan Hệ Sau Ngày Rụng Trứng 3 Ngày Có Mang Thai Không?
 • 6 Dấu Hiệu Trứng Đã Rụng Rồi Điển Hình Nhất, Chị Em Cần Lưu Ý
 • Xử Trí Sốc Phản Vệ Và Dị Ứng Sau Tiêm Văcxin

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Hiện Dị Ứng Với Xà Phòng Giặt Xử Lý Thế Nào?
 • Da Tay Bị Dị Ứng Xà Phòng Làm Sao Khỏi?
 • Viêm Mũi Xoang Dị Ứng
 • Viêm Xoang Mũi Dị Ứng
 • Căn Bệnh Viêm Xoang Dị Ứng Dễ Măc Mà Khó Điều Trị
 • Theo tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng – miễn dịch lâm sàng do Bộ Y tế ban hành, tỷ lệ các phản ứng không mong muốn do văcxin dao động trong khoảng 4,8 đến 83 ca/100.000 liều văcxin. Trong đó, tỷ lệ các phản ứng dị ứng khoảng 1/50.000 đến 1/100.000 liều tiêm.

  Nghiên cứu cho thấy văcxin và các thành phần tá dược đều có thể gây ra những tác dụng không mong muốn. Những văcxin có thành phần bao gồm trứng hoặc gelatine thì phản ứng dị ứng thường nặng và tần suất xuất hiện nhiều hơn. Tuy vậy, sốc phản vệ rất hiếm khi xảy ra, chỉ khoảng 1/1.000.000 liều dùng.

  Các biểu hiện phản ứng phụ do văcxin rất đa dạng nhưng hầu hết khu trú tại chỗ tiêm, là hậu quả của quá trình viêm không đặc hiệu do các thành phần trong văcxin như muối nhôm. Hiện chưa có bằng chứng khẳng định gia tăng nguy dị ứng văcxin ở những người có cơ địa dị ứng (atop).

  Các phản ứng nhẹ tại chỗ hoặc tình trạng sốt sau tiêm văcxin thường xảy ra và không có chống chỉ định tiêm những liều chủng ngừa sau. Tuy nhiên, những trường hợp phản ứng dị ứng toàn thân hoặc sốc phản vệ cần được thăm khám, khai thác tiền sử dị ứng, làm test da với văcxin và thành phần trong văcxin để có thể đưa ra chẩn đoán và quyết định điều trị đúng ở người bệnh có phản ứng tức thì với văcxin.

  So sánh tần suất xuất hiện các tác dụng phụ của một số văcxin thông thường

  Biểu hiện lâm sàng của phản ứng dị ứng văcxin bao gồm:

  Phản ứng tức thì hoặc qua trung gian IgE:

  Phản ứng dị ứng với các thành phần của văcxin có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt khi sử dụng các văcxin được nuôi cấy trong môi trường protein từ trứng, men bia rượu và gelatine. Các thành phần khác trong văcxin như kháng sinh, các chất bảo quản, cố định, các thành phần nhiễm bẩn như latex cũng có thể là yếu tố kích phát hoặc là nguyên nhân của phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, các protein trứng, gelatine và latex vẫn là nguyên nhân thường gặp nhất của các phản ứng dị ứng tức thì.

  Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng tức thì sau tiêm hoặc uống văcxin thường là các triệu chứng toàn thân kết hợp với biểu hiện trên da như ban đỏ, phù Quincke, mày đay, triệu chứng đường hô hấp như viêm mũi, kết mạc hoặc cơn co thắt phế quản. Bên cạnh đó còn có các biến chứng tim mạch với biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp. Thậm chí có thể rơi vào tình trạng sốc trong vòng vài phút.

  Các triệu chứng của sốc phản vệ thường xảy ra trong vòng 4 giờ sau tiêm văcxin. Một bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ sốc phản vệ khi có ít nhất một trong số 4 dấu hiệu tại các cơ quan sau:

  – Biểu hiện trên da: Mày đay, phù mạch (phù Quincke), ngứa và ban giãn mạch.

  – Đường hô hấp: ngạt mũi, chảy mũi, sung huyết niêm mạc mũi, tiếng thở rít do phù nề hầu họng và thanh quản hoặc các triệu chứng ở đường hô hấp dưới như khò khè, thở rít, tức nặng ngực, thở nông, nặng có thể suy hô hấp.

  – Tim mạch: Hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, da tái nhợt, nặng có thể ngừng tim.

  – Biểu hiện dạ dày ruột: Nôn, buồn nôn, đau quặn bụng, nặng có thể đại tiểu tiện không tự chủ.

  Các phản ứng tại chỗ và quá mẫn chậm:

  – Các phản ứng chậm với văcxin thường biểu hiện tại chỗ tiêm. Các phản ứng này không được xếp vào nhóm phản ứng dị ứng mà thường là hậu quả của phản ứng viêm không đặc hiệu do các thành phần như muối nhôm hoặc vi sinh vật gây ra. Chúng thường được gọi là các yếu tố hoạt hóa.

  – Hiện tượng Arthus: Các phản ứng này thường tiến triển sau từ 6 đến 12 giờ với sự có mặt của các kháng thể ở nồng độ cao, thậm chí diễn tiến đến vài ngày sau giống như bệnh huyết thanh. Hậu quả của quá trình viêm cấp tính có thể dẫn đến sự phá hủy tổ chức với một số triệu chứng có cơ chế giống bệnh huyết thanh bao gồm viêm khớp và sốt.

  – Các phản ứng quá mẫn chậm: Các phản ứng qua trung gian tế bào lympho T thường biểu hiện dạng ezema tại chỗ, khởi phát sau từ 2 – 8 giờ đến 2 ngày. Đôi khi phản ứng cũng có thể lan rộng hơn và biểu hiện toàn thân như hồng ban đa dạng, hội chứng AGEP với biểu hiện sốt cao, ban mụn mủ cấp tình toàn thân sau tiêm văcxin.

  – Các biểu hiện sưng đau tại chỗ cũng có thể xuất hiện và lan rộng nhưng thường tự thoái lui sau từ 2 đến 4 ngày mà không để lại biến chứng gì. Những trường hợp này không có chống chỉ định tiêm văcxin sau đó. Các văcxin thường gây ra các phản ứng tại chỗ nặng như văcxin phế cầu đa giá, cúm, ho gà và đặc biệt là văcxin phối hợp bạch hầu và độc tố uốn ván, viêm gan siêu vi B. Đáp ứng miễn dịch đối với uốn ván dẫn đến các tác dụng phụ tại chỗ cho khoảng 80% ở người lớn. Khoảng 2% số trẻ em chủng văcxin phối hợp ho gà và uốn ván (DTaP) có phản ứng tại chỗ.

  Điều trị các phản ứng dị ứng sau tiêm văcxin bao gồm:

  Nếu bệnh nhân bị phản ứng dị ứng tại chỗ thì chườm đá tại chỗ tiêm. Trường hợp bị đau nhiều, bác sĩ có thể chỉ định cho dùng paracetamol hoặc ibuprofen. Nếu có biểu hiện dị ứng, ngứa tại chỗ có thể sử dụng kháng histamine đường uống. Khi các triệu chứng thuyên giảm, cần theo dõi người bệnh ít nhất 30 phút tiếp theo.

  Nếu bệnh nhân bị phản ứng phản vệ nhẹ với các biểu hiện thường gặp là mày đay và phù mạch (Quincke) thì dùng thuốc kháng histamine. Nếu triệu chứng nặng, toàn thân, bác sĩ có thể cân nhắc dùng thêm corticosteroid.

  Trần Ngoan

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dị Ứng Thực Phẩm: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị
 • Dấu Hiệu Dị Ứng Thực Phẩm Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả
 • Dấu Hiệu Bị Dị Ứng Tôm Và Cách Khắc Phục Đơn Giản
 • Dấu Hiệu Bị Dị Ứng Tôm Và Cách Khắc Phục Đơn Giản Nhất
 • 6 Dấu Hiệu Dị Ứng Son Môi Dễ Nhận Biết Nhất & Cách Chữa Tại Nhà
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100