Tính Chất Hoá Học, Cấu Tạo Phân Tử Của Glucozo, Fructozo Và Bài Tập

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Cơ Sở Dữ Liệu (Database) Và Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Dbms)
 • So Sánh Giống Và Khác Nhau Giữa Cơ Sở Dữ Liệu Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu?
 • Cách Dùng Mạo Từ A, An Và The
 • Cách Dùng A An The Trong Tiếng Anh Chi Tiết Và Đẩy Đủ Nhất
 • Phân Biệt Tai Nghe Airpods 2 Chính Hãng Và Fake
 • Vậy Glucozơ C6H12O6 có tính chất hoá học và tính chất vật lý đặc trưng gì? có cấu tạo phân tử ra sao? được điều chế và ứng dụng gì trong đời sống thực tế, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài viết dưới dây.

  I. Tính chất vật lý của Glucozo

  – Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146 oC (dạng α) và 150 o C (dạng β), dễ tan trong nước.

  – Có vị ngọt, có trong hầu hết các bộ phận của cây như hoa, lá, rễ,… đặc biệt là quả chín.

  – Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1%)

  II. Cấu tạo phân tử của Glucozo

  – Glucozơ có công thức phân tử là C 6H 12O 6, tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.

  – Viết gọn là: CH 2OH[CHOH] 4 CHO

  – Nhóm – OH ở C5 cộng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

  – Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

  – Nhóm – OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

  III. Tính chất hoá học của Glucozo

  – Glucozơ có các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit -CHO) và ancol đa chức (do có 5 nhóm -OH ở vị trí liền kề)

  1. Glucozo có tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

  – Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH) 2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam

  2. Glucozo có tính chất của anđehit

  – Với dung dịch AgNO 3 trong NH 3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

  – Với dung dịch Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) tạo thành Cu(I) dạng Cu 2 O có kết tủa màu đỏ gạch.

  – Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

  3. Phản ứng lên men của Glucozo

  – Khi có enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng 30 – 35 0 C, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic:

  IV. Điều chế và Ứng dụng của Glucozo

  1. Điều chế Glucozo trong công nghiệp

  – Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

  – Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

  – Trong y học: dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thu và cung cấp nhiều năng lượng)

  – Trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vì anđehit độc)

  – Công thức cấu tạo CH 2OH – CHOH – CHOH – CHOH – CO – CH 2 OH.

  I. Tính chất vật lí của Fructozo

  – Là chất rắn kết tính, dễ tan trong nước.

  – Vị ngọt hơn đường mía.

  – Có nhiều trong hoa quả và đặc biệt trong mật ong (40%).

  II. Tính chất hóa học của Fructozo

  – Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có các tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton.

  – Hòa tan Cu(OH) 2 ở ngay nhiệt độ thường.

  – Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

  – Tính chất của xeton

  + Tác dụng với H 2 tạo sobitol.

  + Cộng HCN (axit xiahidric)

  – Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm.

  Fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

  * Lưu ý: Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hav phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để phân biệt glucozo với fructozo dùng dung dịch nước brom.

  C. Bài tập về Glucozo và Fructozo

  Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ và fructozơ:

  A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH) 2.

  B. Đều có chứa nhóm CHO trong phân tử.

  C. Là hai dạng thù hình của cùng một chất.

  D. Đều tồn tại chủ yếu dạng mạch hở.

  – Đáp án: A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH) 2.

  Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

  C. Na kim loại.

  D. Nước brom.

  – Đáp án: A. Cu(OH) 2

  – Bảng nhận biết như sau:

  Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa?

  – Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là C n(H 2O) m

  – Có nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là ba loại sau đây:

  + Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được, như : glucozơ và fructozơ.

  + Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân mỗi phần tử sinh ra hai phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

  + Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat phức tạp nhất, khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit, như: tinh bột,…

  Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

  – Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glocozơ có nhóm chức -CHO và nhóm -OH:

  + Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm -CH=O.

  + Glucozơ tác dụng với Cu(OH) 2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

  + Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH 3 COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm -OH.

  + Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

  Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

  a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

  b) Fructozơ, glixerol, etanol.

  c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

  a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

  – Phương trình phản ứng hóa học:

  b) Fructozơ, glixerol, etanol.

  – Phương trình phản ứng hóa học:

  c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

  – Phương trình phản ứng hóa học:

  Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO 3/NH 3. Tính khối lượng bạc sinh ra bám vào gương soi và khối lượng AgNO 3 đã dùng, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  – Phương trình phản ứng:

  – Theo PTPƯ thì số mol Ag: n Ag = 2.n C6H12O6 = 2.0,2 = 0,4 (mol)

  ⇒ m Ag = 0,4.108 = 43,2 (g)

  ⇒ Số mol AgNO 3: n AgNO3 = 2.n C6H12O6 = 2.0,2 = 0,4 (mol) ⇒ m Ag = 0,4.170 = 68 (g)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn Và Arn
 • Nhân Đôi Adn Và Tổng Hợp Arn
 • So Sánh Adn Và Arn, Mối Liên Hệ Giữa Adn, Arn Trong Sự Sống
 • So Sánh Adn Arn Và Protein Giống Nhau Khác Nhau Ở Điểm Nào
 • Lý Thuyết Vận Chuyển Các Chất Trong Cây Sinh 11
 • Những Điểm Khác Nhau Giữa Kimono Và Yukata

  --- Bài mới hơn ---

 • Âm /s/ Và Âm /z/ Khác Nhau Thế Nào?
 • Từ Vụ Kem Chống Nắng Anessa Bị Làm Giả Có Bán Tại Việt Nam: Cách Nhận Biết Kem Chống Nắng Anessa Thật Và Giả
 • Cách Phân Biệt Nước Tăng Lực Bò Húc Thật Hay Giả?
 • Cách Phân Biệt Bò Húc Thật Giả Chính Xác Nhất Hiện Nay
 • Phân Biệt Bò Húc Thật Với Bò Húc Giả?
 • Kimono và Yukata – trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật

  Kimono và Yukata là hai trang phục truyền thống của người Nhật Bản, mang vẻ đẹp thanh lịch, nền nã.

  Cấu trúc của Kimono và Yukata đều có dạng chữ T, tay áo dài và được cố định bằng dây thắt lưng (Obi) chính vì vậy rất nhiều bạn nhầm lẫn chúng.

  “Ki” – Mặc, “Mono” – Đồ, “Kimono” có nghĩa là “Mặc đồ”. Đây là một loại trang phục trang trọng, truyền thống của Nhật được dùng cho cả nam lẫn nữ.

  Yukata” được ghép bởi 2 từ “Yu” – Tắm và “Katabira” – Đồ Mặc Lót Trong. Thông thường, Yukata là loại trang phục dùng để mặc sau khi tắm.

  Chất liệu để may 2 loại trang phục này cũng có sự khác nhau.

  Theo truyền thống, loại vải lí tưởng dùng để may kimono là lụa. Tuy nhiên ngày nay, chất liệu may Kimono đa dạng hơn với chất liệu cotton, tơ nhân tạo, sa-tanh hay loại vải sợi nhân tạo polyeste.

  Còn yukata được làm từ một loại vải duy nhất đó là cotton, loại vải này thường nhẹ hơn và phù hợp với mùa hè vì khá thoải mái và thấm hút mồ hôi.

  Kimono có sẽ gây khó khăn cho bạn khi mặc hơn so với yukata lại dễ dàng hơn nhiều vì yukata là loại trang phục đơn lớp.

  Kimono truyền thống thường được làm từ lụa giá cả sẽ đắt hơn so với Yukata. Tuy nhiên, hiện tại bạn cũng có thể dễ dàng tìm mua một bộ kimono với chất liệu cotton hay polyester với giá rẻ hơn rất nhiều.

  Kimono là loại trang phục mang tính chất trang trọng hơn và thường được mặc vào những dịp lễ Tết đặc biệt trong năm.

  Còn yukata ít trang trọng hơn và có thể mặc trong bất kì dịp nào trong năm. Tại các lễ hội pháo hoa hè Nhật Bản, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bộ Yukata đầy màu sắc dưới bầu trời rực rỡ của pháo hoa.

  Là trang phục mang tính chất trang trọng, Kimono thường được người Nhật diện trong những dịp lễ Tết hoặc trong các sự kiện quan trọng như đám cưới, đám tang hay các buổi trà đạo.

  Còn yukata là loại trang phục được mặc phổ biến hơn, cả với những cô gái trẻ và phụ nữ trung niên trong lễ hội mùa hè.

  Cả Kimono và Yukata đều có một phần vô cùng đặc biệt được là “tay áo”. Với Kimono, tay áo có thể rất dài hoặc trung và thường dài qua bắp tay của người mặc. Trong khi đó, Yukata lại có tay áo ngắn.

  Obi là một loại thắt lưng sử dụng cho kimono và yukata. Hình dạng của các obi này cũng khác nhau với mỗi loại trang phục. Có rất nhiều loại obi khác nhau. Obi của trang phục yukata thường có hình dạng như một dây băng còn obi của kimono dày dặn hơn nhiều.

  Dép và vớ là hai phụ kiện quan trọng khi bạn mặc kimono hay yukata.

  Geta (kiểu dép truyền thống Nhật Bản) là phụ kiện bắt buộc phải có khi bạn mặc Kimono, vớ trắng cũng được lựa chọn như một phần không thể tách rời với bộ trang phục này. Trong khi đó, dép và vớ là những phụ kiện không bắt buộc khi mặc yukata.

  Geta và vớ trắng là hai phụ kiện không thể thiếu khi diện kimono

  Yukata thường mang những gam màu rực rỡ còn kimono lại mang vẻ trang nghiêm với gam màu tối và trung tính.

  Trang phục Yukata truyền thống được thiết kế với màu xanh đậm và trắng. Tuy nhiên, theo xu hướng thời trang ngày nay đã có nhiều thay đổi. Vào những dịp lễ hội mùa hè, bạn có thể dễ dàng trông thấy những cô gái Nhật Bản diện những bộ Yukata với nhiều hình dáng và thiết kế nhiều màu sắc với các họa tiết trái cây, hoa và những con vật ngộ nghĩnh.

  Yukata mang những màu sắc sặc sỡ

  Kimono lại thường có màu nền tối nhưng họa tiết trang trí ngày nay cũng đa dạng hơn nhiều. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bộ Kimono được trang trí với họa tiết hoa anh đào và những chú hạc trắng lộng lẫy. Những chiếc Kimono mặc trong lễ cưới hiện đại được trang trí đầy màu sắc.

  Kimono thường có màu nền tối

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Trang Phục Yukata Và Kimono Khác Nhau Chỗ Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Cách Mặc Kimono Và Yukata Mà Bạn Chưa Biết
 • Các Câu Nên Dùng Để Đạt Điểm Cao Trong Writing Task 2 Ielts
 • Phân Biệt Bút Parker Thật Giả Đúng 100% Tại Parker Việt Nam
 • Phân Biệt ために Và ように (Tameni Và Youni)
 • 5 Điểm Khác Nhau Giữa Director Và Manager

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Động Cơ Sohc Và Dohc
 • Sự Khác Nhau Giữa Động Cơ Sohc Và Dohc Newdohc Doc
 • Foundation Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Các Loại Foundation
 • So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Màn Hình 2K Và Full Hd Trên Smartphone
 • 4K Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Màn Hình 4K Và Full Hd Bạn Cần Biết
 • Sự khác biệt giữa Director và Manager

  1. Khái niệm định nghĩa

  Director

  Được hiểu là Giám đốc, có vai trò quan trọng trong bộ máy tổ chức. Họ điều hành, giám sát đội ngũ nhân viên và các hoạt động trong doanh nghiệp. Vị trí này được các cổ đông lựa chọn để theo dõi, điều chỉnh các hoạt động của đơn vị. Phụ thuộc vào chức năng cụ thể mà sẽ có những Director khác nhau ví dụ như Sales director, Design director, Marketing director,….

  Manager

  Manager đôi khi cũng được dịch là giám đốc, nhưng thực chất đó là quản lý hay trưởng phòng, đứng đầu bộ phận cụ thể của tổ chức, quản lý công việc, nhân viên, chịu trách nhiệm về hiệu suất của nó.

  2. Cấp độ quản lý

  Director

  Họ là người theo dõi, điều chỉnh các hoạt động của công ty, theo mục tiêu và định hướng của doanh nghiệp. Director thuộc quản lý cấp cao, cung cấp sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quyết định chính sách, chịu trách nhiệm cho sự quản trị trước HĐQT.

  Manager

  Quản lý, phụ trách đơn vị, bộ phận cụ thể của tổ chức, đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu suất của nó. Họ thuộc quản lý cấp trung, lãnh đạo cấp dưới, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho nhân viên trong nhóm.

  3. Chức năng cơ bản

  Director

  Chức năng cơ bản của Director là xây dựng kế hoạch, chính sách, họ là người chủ chốt của tổ chức, đưa ra các đề xuất, phương án cải cách, kế hoạch, chính sách, chương trình, thủ tục,… để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

  Director được bổ nhiệm bởi các cổ đông, người này có quyền lực và trách nhiệm đúng như điều luật và các điều khoản của công ty. Họ được coi là đại diện của tổ chức, chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống bộ máy quản lý. Bên cạnh đó, Director có thể thay thế công ty ký kết hợp đồng với bên thứ 3.

  Manager

  Là người thực hiện kế hoạch và chính sách, làm theo cách hướng dẫn của Director và giám sát cấp dưới của mình, quản lý, thúc đẩy họ hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng mục tiêu chung đề ra. Manager chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát tổ chức, đáp ứng những tiêu chuẩn của tổ chức.

  4. Tầm nhìn

  Director

  Yêu cầu quan trọng của một người lãnh đạo chính là tầm nhìn – Sự hiểu biết về một vấn đề, hoạt động kinh doanh mà bạn muốn hướng đến với vai trò là công ty hay tổ chức. Giám đốc sẽ là người đưa ra tầm nhìn, các ý tưởng và cách họ đạt được nó. Sau đó chỉ đạo cho các Manager thực hiện kế hoạch dựa trên lộ trình đã đưa ra.

  Manager

  Manager sẽ thực hiện công việc hướng tới mục tiêu và tầm nhìn do Director đặt ra, điều họ cần làm là tập hợp đội ngũ nhân viên cấp dưới và phối hợp với mọi người hoàn thiện kế hoạch được trao từ Giám đốc.

  5. Quy trình làm việc

  Director

  Giám đốc là thành viên được bầu và bổ nhiệm bởi tổ chức, có chức năng chính là ‘chăm sóc’ các hoạt động của doanh nghiệp. Ban giám đốc lập ra các khung kế hoạch, chính sách, tạo chiến lược và đặt mục tiêu thì Director sẽ là người quyết định đến việc thành công hay thất bại của các đề xuất đó.

  Các Giám đốc chiếm vị trí hàng đầu trong hệ thống phân cấp công ty. Họ có thể ký kết hợp đồng thay mặt công ty với bên thứ ba và do đó ràng buộc công ty, thường giám sát hiệu quả và hiệu suất công việc, tìm những lỗ hổng, thiếu sót, điểm thất bại và giải quyết chúng.

  Manager

  Người quản lý là người thực hiện quản lý bao gồm việc sử dụng tối ưu các nguồn lực như nhân sự, máy móc, thiết bị,… để đạt mục tiêu chung của công ty. Họ giám sát một bộ phận, nhóm người nhất định, làm công việc cụ thể như: Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới, đánh giá các hoạt động trong ngày của tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức các nhiệm vụ, tiếp nhận chiến lược, kế hoạch của cấp trên và truyền đạt, giao phó cụ thể cho mỗi thành viên thực hiện, kiểm soát ngân sách, báo cáo với ban giám đốc.

  Tìm việc Director và Manager cùng HRChannels

  Các doanh nghiệp đều đề cao các vị trí Director và Manager, do đó quy trình tuyển dụng rất khắt khe, mất nhiều thời gian và chi phí. Thay vì sử dụng phương pháp tuyển dụng truyền thống thì ngày nay, nhiều công ty và ứng viên tìm đến các công ty headhunter Việt Nam để chuyên nghiệp hóa việc tuyển người.

  – 11 năm Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tuyển dụng Nhân sự cao cấp.

  – Sở hữu hơn 500,000 ứng viên cao cấp trong hơn 60 lĩnh vực khác nhau.

  – Đội ngũ tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp, am hiểu thị trường lao động, am hiểu Kinh tế ngành.

  – Nắm bắt chính xác yêu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp để tìm kiếm, phỏng vấn và đề xuất chính xác ứng viên phù hợp nhất.

  – Chỉ gửi từ 1 đến 3 hồ sơ chất lượng đã giúp Khách hàng tuyển thành công vị trí đó. Dịch vụ tuyển dụng cao cấp của HRchannels đã giúp hơn 2000 Doanh nghiệp tuyển dụng thành công trong năm 2022!!!

  Chi tiết liên hệ:

  Website: http://hrchannels.com

  Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

  Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

  Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

  HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Máy Phát Điện Dùng Dầu Diesel Và Dùng Xăng
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa 2 Mã Màu Rgb Và Cmyk
 • Các Quan Điểm Quản Trị Marketing, Ưu Nhược Điểm Của Từng Quan Điểm
 • Concept Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Marketing Concept Và Selling Concept
 • Sự Khác Biệt Giữa Marketing Và Sales
 • Điểm Khác Nhau Giữa Trung Thu Xưa Và Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Iphone 12 Pro Max Và Iphone Xs Max
 • So Sánh Xăng E5 Và A95, Một Số Lưu Ý Khi Tiếp Nhiên Liệu Cho Xế Cưng
 • Cẩm Nang Sử Dụng Xăng E5 Ron 92 :: Hoạt Động Sxkd :: Petrolimex (Plx)
 • Phân Biệt Lớp Abstract Và Interface Trong Java
 • Bha, Aha, Vitamin C, Retinol
 • I. Bánh Trung Thu

  Cũng như Tết Nguyên Đán không thể thiếu cặp bánh chưng – bánh giầy truyền thống; thì bánh nướng – bánh dẻo cũng là hương vị luôn phải có mỗi dịp tết Trung Thu. Bánh Trung Thu ngày xưa, truyền thống được làm từ bột, trứng với nhân thập cẩm bao gồm: hạt dưa, mứt, bí, thịt gà, lá chanh… Khi thưởng thức rất béo, bùi, đậm vị. Ngồi ngắm trăng rằm tháng tám; thưởng thức hương vị của bánh Trung Thu; và nhâm nhi tách trà trong không khí sum họp gia đình là cách người xưa đón tết Trung Thu về.

  Tuy nhiên, hiện nay; bánh Trung Thu đã được sản xuất với nhiều hương vị khác như trà xanh, đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn… Và cả bánh Trung Thu chay cho những người ăn chay. Bánh cũng được đúc từ nhiều khuôn hình xinh xắn và mới lạ như thú vật, bánh xe.. Sự thay đổi này góp phần giúp đáp ứng khẩu vị và thị hiếu của người tiêu dùng; tăng doanh số của người sản xuất. Ở mặt tích cực nào đó, nó giúp đa dạng hoá bánh Trung Thu.

  Mặt khác, giờ đây, chúng ta cũng chẳng cần đợi đến đêm rằm tháng tám mới được thưởng thức hương vị của chiếc bánh hấp dẫn này. Bánh được bán cách Trung Thu từ 2-3 tháng; và sẽ dễ dàng để bạn mua cho mình chiếc bánh mùi ưng ý để thưởng thức hoặc làm quà. Có lẽ vì vậy, sẽ khó để bắt gặp sự hào hứng; háo hức chờ đợi giờ phút nhâm nhi chiếc bánh cổ truyền mùa Trung Thu như xưa kia nữa.

  II. Địa điểm vui chơi Trung Thu

  Tết Trung Thu là một dịp để các gia đình đoàn tụ, sum vầy cùng ngắm trăng tròn. Và ngày xưa, đi chơi Trung Thu; hay đi chơi trăng ở sân đình với các tiết mục rước đèn phá cố xung quanh làng xã là một sự thích thú với tuổi thơ của biết bao người. Sau khi rước đèn, phá cỗ, trẻ em sẽ được thưởng thức những thức quà quê đó là mâm ngũ quả. Đó là chiếc bánh cái kẹo, và cũng chỉ cần đó thôi, đã đủ để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho tuổi thơ.

  Giờ đây, khi nhịp sống hiện đại thay thế dần văn hóa làng xã ngày xưa. Có rất nhiều địa điểm vui chơi Trung Thu cho gia đình. Đặc biệt là các bạn trẻ và trẻ em như cung thiếu nhi, vườn bách thảo; nhà văn hóa, các trung tâm thương mại… Ở những nơi đó, sẽ có rất nhiều những trò chơi mang tính giải trí cao; để bất cứ ai cũng có thể tham gia, ví dụ như trượt băng, bowling, câu cá, game điện tử…

  III. Trò chơi Trung Thu xưa và nay

  Điểm khác nhau cuối cùng trong tết Trung Thu xưa và nay mà Cyber Show muốn đưa đến chính là trò chơi Trung Thu. Trung Thu xưa, chắc hẳn ai đã từng gắn bó sẽ không thể nào quên được những chiếc đèn ông sao, những chiếc mặt nạ nhiều hình thù, từ các con vật, đến các nhân vật trong tây du ký… Đơn giản vậy, nhưng chẳng thể thiếu hai món đồ chơi đấy trong dịp Trung Thu. Để rồi, đám trẻ con sẽ đem đèn đi rước khắp làng quê, cùng với tiếng múa lân, hoặc tham gia vào những trò dân gian như bịt mắt bắt dê, ú tim.

  Ngày nay, đồ chơi Trung Thu càng ngày càng nhiều; các trò chơi hiện đại tại các nơi công cộng được những người làm dịch vụ tổ chức cũng thay thế dần những trò chơi ngày xưa như chơi tung bóng, chơi bóng nước… Nói một cách khách quan thì, ngày nay; chẳng khó để bạn tìm cho con một địa điểm vui chơi; và những trò chơi để trẻ tham gia.

  Trung Thu thời hiện đại đã giúp cho đời sống tinh thần của người dân trở nên phong phú hơn rất nhiều với ngày xưa. Vậy nhưng, ở một mặt nào đó, những hình ảnh cổ truyền xưa kia đã dần bị thay thế. Bạn thích Trung Thu xưa hay Trung Thu ngày nay?

  BÁNH TRUNG THU HỮU BÌNH – CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU.

  Công ty Bánh Ngọt Hữu Bình – CSSX Hữu Thịnh.

  Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương.

  Tell: +84 220 3853519 – 3895099.

  Hotline: +84 989081295.

  Email: [email protected] / website: www.huubinh.com.vn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Đến Giật Mình Của Trẻ Em Xưa Và Nay
 • Sự Khác Biệt Giữa Trẻ Em Ngày Xưa Và Ngày Nay
 • Sự Khác Biệt Trong Chuyện Thi Cử Xưa Và Nay
 • Tết Xưa Và Nay Có Sự Khác Nhau Lớn Như Thế Nào?
 • Những Khác Biệt Thú Vị Giữa Tết Xưa Và Tết Nay.
 • 10 Điểm Khác Nhau Giữa Quảng Cáo Và Pr

  --- Bài mới hơn ---

 • Vài So Sánh Giữa Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo
 • Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo Giống Nhau Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo
 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý
 • 9 Điểm Khác Biệt Giữa Quản Lý Và Lãnh Đạo
 • PR: Việc của bạn là phải “kiếm” được các phần “đất” miễn phí cho công ty mình. Từ việc họp báo đến thông cáo báo chí, bạn phải tập trung vào việc xuất hiện trên báo một cách miễn phí dưới dạng những bài viết hoặc tin về công ty và sản phẩm, dịch vụ của mình.

  PR: Bạn không có quyền điền khiển việc báo chí sẽ thể hiện thông tin về bạn như thế nào hay họ có đăng cho bạn hay không. Họ không nhất thiết phải đăng tải thông tin về sự kiện của bạn hay thông cáo báo chí của bạn chỉ bởi vì bạn đã gửi đến cho họ.

  PR: Bạn chỉ gửi một thông cáo báo chí về một sản phẩm mới của bạn duy nhất một lần. Bạn cũng chỉ gửi thông cáo báo chí về cuộc họp báo của bạn một lần. Và khả năng đưa tin trên báo dưới dạng bài viết PR cũng chỉ có thể xuất hiện được một lần. Không có bất kỳ ông tổng biên tập nào lại đăng tại cùng một thông cáo báo chí của bạn trên ba hay bốn số báo.

  Khách hàng hiểu rằng bạn phải trả tiền để gửi thông điệp bán hàng đến cho họ, và thật không may, khách hàng thường xuyên xem những thông điệp bán hàng của bạn một cách hết sức thận trọng. Và rốt cuộc, họ biết rằng bạn đang tìm cách bán hàng cho họ.

  Khi bạn xuất hiện trên báo chí, truyền hình dưới dạng tin, bài độc lập, bạn có thể tạo dựng được uy tín lớn đối với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của mình.

  PR: Trong PR, bạn phải có một khả năng nhạy cảm với tin tức và có khả năng tạo ra dư luận từ tin tức đó. Bạn phải thử thách khả năng sáng tạo trong việc tạo ra một tin tức mới có khả năng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

  PR: Bạn quan hệ với giới truyền thông, báo chí và xây dựng quan hệ với họ. Quan hệ của bạn không chỉ giới hạn ở việc giao tiếp “trong nhà”. Bạn luôn luôn quan hệ chặt chẽ với các “đầu mối” quan trọng tại các báo, đài.

  PR: Bạn cần phải có quan hệ trước với các tổng biên tập hoặc biên tập viên và làm cho họ sử dụng thông tin của bạn cho các bài báo của họ, hay đăng thông cáo báo chí hoặc đưa tin về sự kiện của bạn.

  PR: Trong PR, bạn luôn có mặt, và giữ quan hệ với báo giới. Một chuyên gia PR không phải chỉ được người ta gọi đến khi có những tin tốt lành.

  Nếu có một sự cố trong công ty của bạn, bạn có thể phải là người phát ngôn hoặc xuất hiện trước ống kính truyền hình để trả lời phỏng vấn. Bạn có thể đại diện công ty của mình như một phát ngôn viên tại các sự kiện của công ty. Hoặc bạn có thể làm việc trong các mối quan hệ cộng đồng để làm cho công chúng thấy rằng công ty của bạn đang tham gia tích cực vào các việc tốt và cam kết đóng góp vào công việc chung của thành phố/đất nước và của người dân.

  PR: Bạn đang phải viết một cách nghiêm túc với một lối thể hiện tin tức “không được phép” nhạt nhẽo. Bất kỳ một thông điệp mang tính thương mại, chào hàng nào trong các giao tiếp của bạn sẽ không được giới truyền thông coi trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Marketing Và Pr Khác Nhau Ở Đâu?
 • Tính Chất Hóa Học Của Oxi (O), Ozon Và Bài Tập Về Oxi
 • Sự Khác Nhau Giữa Fdi Và Oda
 • Bài Tập Nhóm Chủ Đề Các Đế Quốc Hồi Giáo
 • Bài 4 Hình Cắt Và Mặt Cắt
 • Điểm Khác Nhau Căn Bản Giữa Toefl

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Đáp Anh Ngữ: Cách Sử Dụng Lease, Rent, Hire, Lend, Và Employ
 • Một số lượng không nhỏ học sinh, sinh viên có ý định đi du học đang băn khoăn không biết nên thi TOEFL, IELTS, hay TOEIC, và sự khác nhau căn bản giữa chúng. Công ty Tư vấn Du học Sao Việt sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên. 

  – SƠ LƯỢC VỀ IELTS:

   IELTS (viết tắt của International English Language Testing System) là chứng chỉ về tiếng Anh hiện do 3 tổ chức giáo dục lớn của thế giới sáng lập và sở hữu là ĐH Cambridge, British Council (BC) – Anh, IDP – Úc. IELTS được chia làm 2 loại Học Thuật (Academic) và Tổng quát (General Training). Hầu hết tất cả chúng ta đều thi IELTS Academic vì nếu ai nuôi mộng học Thạc sĩ nước ngoài thì phải có bằng này.

  – Nội dung thi IELTS bao gồm: IELTS bao gồm tập hợp của 4 bài thi cho các kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết, với điểm cao nhất cho mỗi phần là 9. Điểm các môn nghe, đọc có thể có lẻ (6.5, 7.5) nhưng với nói và viết thì luôn luôn chẵn (6 hoặc 7 hoặc siêu thì là 8)

  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TOEFL

  – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) là bài thi được chuẩn hoá và được công nhận trên toàn thế giới. TOEFL đánh giá năng khả năng hiểu tiếng Anh chuẩn được dùng tại vùng Bắc Mỹ, khả năng nhận biết những qui tắc ngữ pháp, cấu trúc câu trong tiếng Anh viết cơ bản và khả năng hiểu những đoạn văn ngắn với đề tài thường gặp tại giảng đường các trường ĐH Hoa Kỳ.

  – TOEFL có hai loại bài thi:

  * TOEFL ITP Dành cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh trong và ngoài nước.

  * TOEFL iBT Dành cho các cá nhân muốn đi du học nước ngoài.

  – TOEFL ITP (Institutional Testing Program) là gì? TOEFL Nội Bộ Là chương trình để đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không nói tiếng Anh bản ngữ ở trình độ trung và cao cấp. Bài thi nhằm hướng tới đối tượng là các cá nhân đang học tập và làm việc trong các trường học, cơ quan, tổ chức của người Việt Nam và nước ngoài.

  – Hình thức thi: Thí sinh làm trắc nghiệm trên giấy. Bài thi gồm có 3 phần: nghe hiểu, ngữ pháp và đọc hiểu vơi thời gian làm bài 2 tiếng.

  – Mục đính của TOEFL ITP: ITP là cẩm nang hữu ích để đánh giá trình độ tiếng Anh cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức phù hợp với nhiều mục đích khác nhau:

  – Thi xếp lớp theo trình độ phù hợp.

  – Đánh giá trình độ tiếng Anh đầu và cuối các khoá học bằng tiếng Anh.

  – Đánh giá sự sẵn sàng về trình độ tiếng Anh trước khi đi du học.

  – Tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với hình thức thi trắc nghiệm.

  – Tuyển chọn đầu vào cho các chương trình học bổng. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các thí sinh nộp hồ sơ cho các chương trình học bổng Fulbright, Humphey, Quỹ Giáo Dục Việt Nam (VEF), học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản, học bổng ngân sách Nhà Nước do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quản lý và một số học bổng khác.

  – Ưu điểm của TOEFL ITP

  * Thời gian linh hoạt: Ngoài những kỳ thi diễn ra hàng thàng, TOEFL ITP còn được tổ chức theo nhu cầu của các đơn vị khác nhau, đặc biệt là các chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.

  * Đăng ký đơn giản: Chỉ cần đăng ký trước ngày thi từ 2 – 3 tuần.

  * Lợi ích kinh tế: Lệ phí thi thấp hơn nhiều so với thi TOEFL quốc tế.

  * Độ tin cậy cao: Điểm số phản ánh chính xác trình độ vị TOEFL ITP là bản sao của TOEFL quốc tế.

  – Điểm thi TOEFL ITP: Thang điểm của TOEFL ITP: 310 – 677

  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TOEIC

  – Kỳ thi TOEIC là gì? Kỳ thi TOEIC (Bài kiểm tra Anh ngữ trong Giao Tiếp Quốc Tế) nhằm đánh giá sự lưu loát về tiếng Anh của những người không phải người bản xứ làm trong các văn phòng, trụ sở quốc tế. Các công ty, cơ quan chính phủ, và viện giáo dục dựa vào những kết quả của kỳ thi TOEIC để đánh giá những kỹ năng Anh ngữ của những nhân viên hiện tại và tương lai.

  – Hình thức của kỳ thi TOEIC là gì?

  Bài thi TOEIC là một bài thi trắc nghiệm làm trên giấy (paper and pencil, multiple-choice test) gồm có hai thành phần (tổng thời gian làm bài là 120 phút, tổng số câu hỏi là 200 câu) cụ thể như sau:

  Section I: Listening Comphension (100 câu hỏi, khoảng 45 phút làm bài)

  Thành phần- Kiểu câu hỏi- Số lượng câu hỏi

  Part 1- Photographs- 20 (4 lựa chọn)

  Part 2- Question and Response- 30 (3 lựa chọn)

  Part 3- Short Conversations- 30 (4 lựa chọn)

  Part 4- Short Talks- 20 (4 lựa chọn)

  Section II: Reading (100 câu hỏi, 75 phút làm bài)

  Thành phần- Kiểu câu hỏi- Số lượng câu hỏi

  Part 5- Incomplete Sentences- 40 (4 lựa chọn)

  Part 6- Error Recognition- 20 (4 lựa chọn)

  Part 7- Reading Comphension- 40 (4 lựa chọn)

  Điểm số TOEIC được tính như sau:

  1.Trước tiên số lượng câu hỏi trả lời đúng của thí sinh cho từng section được ghi nhận.

  Đây là điểm thô (Raw Score)

  2.Điểm thô được quy đổi thành điểm thành phần theo một thang cho sẵn của từng bài thi cụ thể. Điểm này được gọi là điểm chuyển đổi (Converted Score). Điểm chuyển đổi tối đa cho mỗi section là 495, và tối thiểu là 5. Quy trình tính điểm này về cơ bản giống như quy trình tính điểm TOEFL.

  3.Tổng điểm của 2 section chính là điểm TOEIC của thí sinh. Như vậy điểm TOEIC tối đa là 990 và tối thiểu là 10.

  Phần lớn thí sinh có mức điểm của hai thành phần là tương đối cân bằng, tuy rằng điều này không phải là luôn luôn đúng. Chẳng hạn một thí sinh có thể có điểm TOEIC là 600, nhưng điểm Listening là 200 và điểm Reading là 400. Trong trường hợp này, có thể kết luận là nhóm khả năng đọc-viết của thí sinh đó vượt trội hơn là nhóm khả năng nghe-nói.

  – Sự khác biệt giữa kỳ thi TOEIC và TOEFL là gì? Bài thi TOEIC đã được phát triển nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, ngành thương mại và công nghiệp một tiêu chuẩn đánh giá chính xác và tin cậy về sự lưu loát tiếng Anh dành cho các nhân viên hiện tại và tương lai. Kỳ thi TOEFL (Kiểm Tra tiếng Anh như một Ngoại Ngữ) đã được thiết kế nhằm đánh giá những kỹ năng Anh ngữ của các sinh viên Ngoại Quốc muốn nhập học tại các trường cao đẳng và đại học ở Bắc Mỹ.

  – Tôi cần đạt bao nhiêu điểm để đậu trong kì thi TOEIC? Không có thang điểm nào qui định đậu hay rớt. Điểm số sẽ phản ánh trình độ thông thạo tiếng Anh của người dự thi. Các công ty sẽ dựa vào điểm số của các kỹ năng tiếng Anh bạn ghi được trong kì thi mà tiến cử bạn một chức vụ hay nhiệm vụ quan trọng.

  – Đối tượng nào quan tâm đến kì thi TOEIC? Và với Mục Đích gì?

  – Những người cần sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc cần tham dự kỳ thi TOEIC. Họ làm việc tại các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và bệnh viện trong số những ngành khác, các bộ phận kỹ thuật, kinh doanh, và quản lý.

  – Các ngành nghề sau đây tham dự kỳ thi TOEIC – Các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, trường học, và các chương trình đào tạo Anh ngữ.

  Những chương trình đào tạo Anh ngữ tận dụng kỳ thi TOEIC để giúp họ đánh giá sự lưu loát về Anh ngữ của sinh viên và theo dõi sự tiến bộ của họ.

  Từ sự so sánh nói trên, bạn đã có thể thấy sự khác nhau về mục đích sử dụng của 3 loại bằng cấp này. Do đó, nếu muốn du học, thì bạn nên chọn luyện và thi bằng TOEFL hoặc IELTS. Và tùy vào quốc gia mà bạn dự định đến học có nền giáo dục theo hệ thống Anh hay Mỹ mà sẽ thi IELTS hay TOEFL cho tương ứng.

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Thật Về Calcium Và Vitamin D
 • Vai Trò Của Canxi Và Vitamin D Rất Cần Cho Xương Chắc Khỏe
 • Vai Trò Quan Trong Của Canxi Và Vitamin D3 Giúp Xương Chắc Khỏe
 • Chuẩn Uefi, Legacy Là Gì? Sự Rất Khác Nhau Giữa Uefi, Legacy, Bios – Cụ Thể Chi Tiết 2022
 • Chuẩn Uefi, Legacy Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Uefi, Legacy, Bios
 • Điểm Khác Nhau Giữa Ổ Cứng Ssd Và Hdd

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Samsung A51 Với Samsung A71: Huynh Đệ Song Hành
 • Sự Khác Biệt Giữa Samsung Galaxy A51 Và A71
 • So Sánh Kia Seltos Và Hyundai Kona
 • So Sánh Nhanh Hai Người Khổng Lồ Galaxy S20 Ultra Và Galaxy Note 10+
 • So Sánh Lazada Và Shopee Giúp Bạn Mua Sắm Dễ Dàng Hơn
 • Ổ cứng HDD và ổ SSD là 2 thiết bị lưu trữ phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, HDD (Hard-disk-drive) là dạng truyền thống và SSD (Solid-state-drive) là loại ổ cứng mới ở dạng thể rắn. Về cơ bản cả hai loại ổ cứng này đều dùng dể lưu trữ dữ liệu nên có không ít người dùng thường nhầm lẫn ổ cứng SSD và HDD không có gì khác biệt.

  Vì thế, trong bài viết dưới chúng tôi sẽ chỉ ra những điểm khác biệt giữa ổ cứng HDD và ổ SSD một cách rõ ràng và hữu ích cho mọi người dùng. Từ đó giúp bạn có cái nhìn đúng đắn, đồng thời dễ dàng hơn khi lựa chọn mua ổ cứng máy tính.

  Ổ cứng HDD có giá thấp hơn nhiều so với ổ SSD. Dù giá đã giảm so với thời kỳ đầu nhưng những chiếc SSD vẫn có giá đắt gấp 3 thậm chí gấp 4 lần so với những chiếc HDD có cùng dung lượng lưu trữ. Chẳng hạn, một ổ đĩa dung lượng 1 TB, bạn chỉ trả 2 triệu (VNĐ) cho ổ HDD 2.5 inches, nhưng với SSD sẽ là 11 triệu (VNĐ).

  Tốc độ ghi ổ cứng giữa SSD và HDD

  SSD cho thấy tốc độ đọc và ghi chiếm ưu thế hơn so với HDD, cách nhận biết dễ dàng nhất đó là thông qua quá trình khởi động laptop. Một máy tính sử dụng ổ SSD chỉ mất vài giây đến vài chục giây khởi động trong khi đó nếu sử dụng HDD sẽ mất thời gian tầm 1 phút hoặc lâu hơn, tốc độ này cũng đúng trong các tác vụ trên máy, sử dụng đồ họa hay chơi game. Tốc độ đọc ghi của SSD sẽ từ 80MB – 300MB, với HDD thì dưới 100MB. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu để lưu trữ thay vì trải nghiệm tốc độ thì nên chọn HDD vì một chiếc HDD có dung lượng lưu trữ lớn gấp nhiều lần so với SSD trong tầm giá.

  Sự phân mảnh ổ cứng giữa SSD và HDD

  Có thể bạn chưa biết, ổ cứng HDD chính là một đĩa kim loại phủ một lớp từ tính, dùng để lưu trữ dữ liệu. Khi ổ đĩa quay bắt đầu quay, một thanh kim loại sẽ có chức năng đọc ghi dữ liệu. Tình trạng bị phân mảnh diễn ra là khi các dữ liệu nằm rải rác trên bề mặt đĩa quay. Nhưng với ổ cứng SSD thì hoàn toàn khác, bên trong SSD là những con chip nhớ flash được liên kết với nhau, nên chắc chắn nó sẽ ít phân mảnh hơn ổ cứng HDD và hoạt động tốt hơn.

  Về độ bền của SSD và HDD

  Ổ cứng SSD đều sử dụng những thiết bị điện tử làm bộ nhớ, vì vậy khi bạn sử dụng SSD thì dữ liệu sẽ được truyền vào SSD trực tiếp, mặt khác thì HDD luôn luôn quay những mặt đĩa để thực hiện việc ghi dữ liệu. Do vậy, trong một số trường hợp như bạn làm rơi ba lô máy tính hay hệ thống của bạn bị lung lay bởi một trận động đất trong khi nó đang hoạt động thì bạn có thể yên tâm hơn khi sử dụng SSD. Hơn nữa, thời gian hoạt động, độ bền bỉ của SSD cũng được đánh giá là lâu hơn so với HDD rất nhiều.

  So sánh tiếng ồn của SSD và HDD

  Các nhà sản xuất HDD đã cố gắng để những chiếc HDD của họ hoạt động một cách êm ái nhất, tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng thì HDD cũng khó mà tránh khỏi những tiếng ồn khi thực hiện việc ghi lên bề mặt đĩa. Ngược lại, ổ cứng SSD lại hầu như không có tiếng ồn nào khi hoạt động, vì nó không có nhiều cấu tạo bằng kim loại.

  Điện năng tiêu thụ giữa SSD và HDD

  Vì không cần thêm điện năng để quay các mặt đĩa nên ổ cứng SSD ngốn rất ít điện năng, đem so sánh với HDD thì SSD tiêu thụ điện năng thấp hơn 4 lần.

  Về sự phổ biến của SSD và HDD

  Xét về sự phổ biến của hai loại ổ cứng thì ổ cứng HDD có số lượng phong phú hơn so với SSD. Danh sách một loạt các sản phẩm như Western Digital, Toshiba, Seagate, Samsung, và Hitachi đã cho chúng ta thấy rõ điều này. Đối với máy tính để bàn và máy Mac, ổ cứng HDD bên trong sẽ không thể tháo ra hoàn toàn, ít nhất là trong vài năm tới. Bạn cũng sẽ thấy nhiều sự lựa chọn hơn với ổ cứng HDD từ các nhà sản xuất khác nhau cho cùng một khả năng lưu trữ. Mặc dù các dòng ổ cứng SSD vẫn đang trên đường phát triển về số lượng, song ổ cứng vẫn chiếm đa số cho các thiết bị lưu trữ trong máy tính cá nhân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Ổ Cứng Ssd Và Hdd
 • Ổ Cứng Ssd Là Gì? So Sánh Ổ Cứng Ssd Và Hdd
 • So Sánh Galaxy Note 20 Ultra Và S20 Ultra: Đâu Là Những Khác Biệt?
 • So Sánh Galaxy S20 Ultra Và Note20 Ultra: Samsung Có Quá Tiết Kiệm?
 • So Sánh Honda Sh 2022 Và Sh Đời Cũ Có Gì Khác Biệt?
 • Cider Là Gì ? Điểm Khác Nhau Giữa Cider Và Bia.

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Bia Đen Và Bia Vàng Kiến Thức Cho Người Sành Bia
 • 【Quán Rượu】Bia Của Nhật Nhiều Bọt? Sự Khác Nhau Giữa Bia Của Nước Ngoài Và Bia Nhật
 • Rượu Và Bia Có Điểm Gì Giống Và Khác Nhau? Nó Mang Tới Lợi Ích Gì ?
 • Sự Khác Biệt Giữa Rượu Vang Và Rượu Mạnh
 • Sự Khác Biệt Thực Sự Giữa Hương Thơm Và Hương Vị Rượu Vang
 • Nước táo lên men-Apple Cider

  Như đã biết, Cider chính là sản phẩm của quá trình lên men nước hoa quả. Có hai loại Cider được sản xuất nhiều nhất hiện nay là (được lên men từ nước ép Táo) và Pear Cider (sản xuất từ nước ép Lê). Trong đó Apple Cider có vẻ như được thực khách ưa chuộng hơn cả vì mùi vị cũng như độ dễ uống của nó..

  1. Cách các nhà máy tạo ra Cider?

  Giống như việc sản xuất rượu nho, các loại Cider cũng được lên men tự nhiên từ các loại nước ép hoa quả. Táo để sản xuất được trồng trong các trang trại lớn, đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng quả. Có hàng ngàn loại táo khác nhau để tạo ra rất nhiều vị cider khác nhau, nhưng loại táo được ưa chuộng nhất là những quả có lượng đường ổn định và vị hơi chát. Sau khi thu hoạch, táo được rửa sạch, nghiền nhỏ thành bột mịn, một máy ép sẽ ép bột táo thành hỗn hợp nước. Hỗn hợp nước táo này sau khi ép sẽ được đưa vào công đoạn lên men, các loại men tự nhiên có trong quả táo dưới điều kiện không khí và nhiệt độ thích hợp sẽ phân huỷ lượng đường có trong nước táo, tạo ra nước táo lên men. Tuỳ vào yêu cầu của sản phẩm mà thời gian ủ lên men có thể kéo dài từ vài tuần cho đến 6 tháng. Kết quả của quá trình này sẽ là những loại Cider với hương vị và mùi thơm rất cuốn hút.

  Một nhà máy sản xuất Apple Cider sở CH Czech

  2. Sự khác nhau giữa Cider và Bia.

  Thành phần: Cả bia và rượu táo đều đồ uống dựa vào quá trình lên men đường tạo thành, nhưng loại đường mà hai loại đồ uống này sử dụng lại khác nhau. Bia được lên men bằng đường glucose có trong tinh bột của các loại ngũ cốc. Còn cider như đã biết lại được lên men từ đường có trong nước ép hoa quả. Vậy nên các dòng bia, đặc biệt là bia craft sẽ có thể mang nhiều hưng vị khác nhau của các loại hoa quả còn cider thì chỉ có hương vị của loại quả làm ra nó.

  Quy trình sản xuất: Cả hai loại thức uống có cồn này đều không trải qua quá trình chưng cất . Tuy nhiên, bia trải qua nhiều công đoạn nấu hỗn hợp malt và cấy các loại men bia để có thể cho ra đời sản phẩm. Còn cider là sản phẩm của quá trình lên men tự nhiên của các loại men vi sinh có trong hoa quả.

  Màu sắc: Bia có khá nhiều màu, từ màu vàng nhat, màu hổ phách, nâu đất hay đen tuỳ vào loại malt mà các nhà sản xuất sử dụng để nấu bia. Còn cider thì chủ yếu có màu vàng óng đậm hoặc nhạt, điều này được quyết định bởi quá trình lọc, ép cũng như lên men.

  Bia có nhiều màu sắc khác nhau

  Nồng độ: Một điểm khác biệt nữa giữa bia và cider đó chính là nồng độ giữa chúng. Cider thường có nồng độ, độ đắng thấp hơn so với bia. Đó là lý do mà nhiều người đặt cho cider cái tên “rượu cho những người hảo ngọt”. Nồng độ của bia có thể từ 4,9% đối với các dòng bia lager và cá biệt có thể lên đến 8,5%-12% đối với dòng bia thủ công.

  Lượng đường: Bạn có biết rằng bia có rất ít đường? Lượng đường có trong bia chủ yếu là do các nhà máy cho thêm vào trong quá trình sản xuất để cân bằng độ đắng từ những loại hoa bia khác nhau. Ngược lại, lượng đường trong cider lại khá cao do quá trình lên men và lượng đường có sẵn trong quả tự nhiên.

  Là thức uống có cồn nhưng không quá nặng, vị ngọt pha lẫn chút chua mà thơm mùi hoa quả tự nhiên, Cider đang ngày càng trở nên phổ biến đối với thực khách. Ngày nay, ngoài táo và lê, người ta còn sản xuất các loại cider mang hương vị mật ong, vị Xoài, vị hoa Elders,.. mang những hương vị đặc trưng của mỗi loại hoa quả ấy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Có Thể Phân Biệt Rượu Whisky Và Vodka?
 • Ly Dùng Để Uống Rượu Cognac 02/2021
 • Cách Phân Biệt Rượu Cognac Và Whisky
 • Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Cognac Và Scotch Whisky? 2022
 • Qa Là Gì? Qc Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Qa Và Ac Như Thế Nào?
 • So Sánh Điểm Khác Nhau Giữa Forex Và Chứng Khoán

  --- Bài mới hơn ---

 • Đầu Tư Forex Hay Chứng Khoán
 • So Sánh Forex Và Chứng Khoán. Nên Đầu Tư Forex Hay Chứng Khoán?
 • So Sánh Thị Trường Forex Và Thị Trường Chứng Khoán
 • Facebook Ads Là Gì? 6 Điều Cần Biết Về Quảng Cáo Facebook
 • Tìm Hiểu Các Cách Đăng Ký Gói Cước V90 Của Viettel
 • Đầu tư Forex và chứng khoán đều sẽ có những rủi ro nhất định, nhưng lợi nhuận mà hai hình thức này mang về thì có thể nói rằng không một loại hình đầu tư nào theo kịp. Với việc đầu tư vào thị trường ngoại hối thì sẽ có độ mạo hiểm sẽ cao hơn, tuy nhiên cơ hội tham gia giao dịch và lợi nhuận có được lại siêu hấp dẫn so với thị trường chứng khoán.

  Bất kể ai, khi đã bước chân vào đầu tư tài chính, thì sẽ không khỏi phân vân nên chọn hình thức nào cho phù hợp. Đối với nhiều nhà đầu tư Việt, họ chọn phương pháp đầu tư mà họ cho là an toàn, đó là gửi ngân hàng. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư nước ngoài, họ nhận thấy rằng lãi suất trả tiết kiệm của ngân hàng còn thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Vì vậy, họ chọn những phương thức đầu tư khác hơn như Forex và chứng khoán.

  Vậy Forex và chứng khoán là gì?

  Forex hay ngoại hối là thị trường tài chính, tức thị trường trao đổi các loại tiền tệ. Khối lượng giao dịch tại thị trường này là rất lớn chiếm 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Đối tượng tham gia thị trường này bao gồm: các Công ty thương mại, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng Trung Ương, Quỹ đầu cơ, nhà đầu tư nhỏ lẻ, ….

  Chứng khoán là một loại bằng chứng xác thực quyền sở hữu của một ai đó về vốn và tài sản do công ty hoặc tổ chức phát hành, mọi hoạt động đều thực hiện thông qua thỏa thuận hợp đồng. Thị trường này có khối lượng giao dịch thấp hơn so với thị trường Forex, mà đây là vấn đề được quan tâm nhiều nhất của nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tài chính. Bởi khi có khối lượng giao dịch lớn thì tính thanh khoản mới cao được.

  So sánh Forex và chứng khoán

  Nên đầu tư Forex hay đầu tư chứng khoán?

  Vậy thì sau bảng so sánh Forex và chứng khoán, chúng ta nên chọn hình thức giao dịch nào?

  Thứ nhất, việc nên chọn hình thức giao dịch nào phụ thuộc vào chính bản thân nhà đầu tư, bạn phải biết được mình phù hợp với hình thức nào, kiến thức hiện tại của bạn về hai loại đầu tư này ra sao. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, bởi nếu bạn có nhiều kiến thức về Forex nhưng lại muốn đầu tư chứng khoán thì bạn phải mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu và học hỏi thêm. Thay vào đó, bạn có thể vào giao dịch với tài khoản demo trước nếu bạn có kiến thức về ngoại hối.

  Thứ hai, đặc điểm để nhận biết bạn phù hợp với thị trường nào, chính là bạn quan tâm đến nền kinh tế hay quan tâm đến sự phát triển của một công ty nào đó?

  Tóm lại, Forex và chứng khoán đều có một lợi thế riêng, nếu bạn chọn Forex, thì đây có vẻ là con đường rủi ro hơn, nhưng nó lại mở ra nhiều cơ hội đầu tư. Nếu bạn chọn chứng khoán, thì nó lại là thị trường không quá mạo hiểm, nhưng đòi hỏi bạn phải có một nguồn vốn kha khá để chuẩn bị cho hành trình làm giàu của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Có Biết Sự Khác Nhau Giữa Forex Và Chứng Khoán Là Gì?
 • Tìm Hiểu Digital Marketing Và Các Công Cụ Hỗ Trợ Online Marketing
 • Kiến Thức Tổng Quan Về Digital Marketing Cho Người Mới Tìm Hiểu
 • Top 6 Bài Soạn “tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả” Lớp 6 Hay Nhất 2022
 • Phát Động Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Sql Và Nosql

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Sql Và Nosql – Hai Loại Hình Cơ Sở Dữ Liệu Phổ Biến Nhất
 • Điểm Khác Biệt Giữa Ampe, Vôn Và Watt Là Gì?
 • Các Khái Niệm Liên Quan Đến Điện Mặt Trời: Công Suất Là Gì?
 • 9 Ưu Điểm Tạo Nên Sự Khác Biệt Ở Bài Oracle
 • Sự Khác Nhau Giữa Bộ Bài Tarot Và Oracle
 • ISBN

  :

  9780992461225

  ,

  title

  :

  “JavaScript: Novice to Ninja”

  ,

  author

  :

  “Darren Jones”

  ,

  format

  :

  “ebook”

  ,

  price

  :

  29.00

  }

  Các tài liệu giống nhau có thể được lưu trữ trong một collection, tương tự như bảng SQL. Tuy nhiên, bạn có thể lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào bạn thích trong bất kỳ tài liệu nào; cơ sở dữ liệu NoSQL sẽ không phàn nàn. Ví dụ:

  {

  ISBN

  :

  9780992461225

  ,

  title

  :

  "JavaScript: Novice to Ninja"

  ,

  author

  :

  "Darren Jones"

  ,

  year

  :

  2014

  ,

  format

  :

  "ebook"

  ,

  price

  :

  29.00

  ,

  description

  :

  "Learn JavaScript from scratch!"

  ,

  rating

  :

  "5/5"

  ,

  review

  :

  )

  ;

  Đây gọi là aggregation: một bộ document mới được tính toán từ bộ gốc.

  Xóa tất cả sách SitePoint

  DELETE

  FROM

  book

  WHERE

  publisher_id

  =

  'SP001'

  ;

  db

  .

  book

  .

  remove

  (

  {

  "publisher.name"

  :

  "SitePoint"

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Nhu Cầu Và Số Lượng Nhu Cầu (Với Biểu Đồ So Sánh)
 • Những Điểm Khác Nhau Giữa Mong Muốn Và Nhu Cầu
 • Nhu Cầu Là Gì? Phân Biệt Nhu Cầu, Mong Muốn Và Cầu Thị Trường
 • Nước Hoa Hồng Và Toner Có Giống Nhau Không ?
 • Toner Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Toner Và Nước Hoa Hồng? Toner Có Phải Nước Hoa Hồng Không?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100