Dữ Liệu Và Thông Tin Điều Khoản Khác Nhau Như Thế Nào? Sự Khác Biệt Giữa Thông Tin Và Dữ Liệu

--- Bài mới hơn ---

 • Giao Thức Https Và Http Là Gì? Điểm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Ôn Thi Vào Lớp 10
 • Sự Khác Nhau Giữ Converter Và Inverter
 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Giữa Lightning Arrester Và Surge Arrester
 • Cấu Tạo, Tính Chất, Ứng Dụng Của Glucozơ Và Fructozơ
 • Có nhiều định nghĩa và quan điểm về khái niệm “thông tin”. Vì vậy, chẳng hạn, định nghĩa triết học chung nhất như sau: “Thông tin là sự phản ánh thế giới hiện thực. Thông tin là tính đa dạng được phản ánh, tức là vi phạm tính thống nhất. Thông tin là một trong những thuộc tính phổ quát cơ bản của vật chất.” Theo cách hiểu hẹp, thực tế, định nghĩa về “thông tin” được trình bày như sau: “Thông tin là tất cả những thông tin là đối tượng lưu trữ, truyền tải và chuyển hóa”.

  Tác giả của lý thuyết thông tin K. Shannon (1916) đã định nghĩa khái niệm thông tin là thông tin liên lạc, truyền thông, trong đó sự không chắc chắn được loại bỏ. Shannon đề xuất vào đầu những năm 1940 đơn vị đo thông tin – bit. Về lý thuyết, mỗi tín hiệu được gán một xác suất tiên nghiệm về sự xuất hiện của nó. Khả năng xuất hiện của một tín hiệu cụ thể càng ít thì nó càng mang nhiều thông tin cho người tiêu dùng (tức là tin tức càng bất ngờ, càng nhiều thông tin).

  Thông tin bằng 0 khi chỉ có thể có một sự kiện. Với sự gia tăng số lượng sự kiện, nó sẽ tăng và đạt giá trị lớn nhất khi các sự kiện có khả năng xảy ra như nhau. Theo cách hiểu này, thông tin là kết quả của sự lựa chọn từ một tập hợp các lựa chọn thay thế khả thi. Tuy nhiên, lý thuyết thông tin toán học không bao hàm hết mức độ phong phú của nội dung thông tin, vì nó không tính đến mặt nội dung của thông điệp.

  Phát triển hơn nữa toán học cách tiếp cận khái niệm “thông tin” được ghi nhận trong các công trình của các nhà logic học (R. Carnap, I. Bar-Hillel) và các nhà toán học (AN Kolmogorov). Trong các lý thuyết này, khái niệm thông tin không gắn với hình thức hay nội dung của các thông điệp được truyền qua kênh truyền thông. Khái niệm “thông tin” trong trong trường hợp này được định nghĩa là một đại lượng trừu tượng không tồn tại trong thực tế vật lý, cũng như không có số ảo hoặc một điểm không có kích thước tuyến tính.

  VỚI điều khiển học quan điểm, thông tin (các quá trình thông tin) nằm trong tất cả các hệ thống tự quản (kỹ thuật, sinh học, xã hội). Đồng thời, một bộ phận của các nhà điều khiển học định nghĩa thông tin là nội dung của một tín hiệu, một thông điệp được hệ thống điều khiển học từ thế giới bên ngoài nhận được. Ở đây tín hiệu được xác định với thông tin, chúng được coi là đồng nghĩa. Một phần khác của điều khiển học diễn giải thông tin như một thước đo mức độ phức tạp của cấu trúc, thước đo tổ chức. Đây là cách nhà khoa học Mỹ B. Wiener định nghĩa khái niệm “thông tin”, người đã hình thành các định hướng chính của điều khiển học, tác giả của các công trình về phân tích toán học, lý thuyết xác suất, mạng điện và công nghệ máy tính: thông tin là sự chỉ định nội dung nhận được. từ thế giới bên ngoài.

  Kể từ những năm 50-60, thuật ngữ lý thuyết thông tin bắt đầu được sử dụng trong sinh lý học (D. Ađam). Một sự tương đồng chặt chẽ đã được tìm thấy giữa điều khiển và giao tiếp trong một cơ thể sống và trong các thiết bị công nghệ thông tin. Do sự ra đời của khái niệm “thông tin cảm giác” (tức là, các tín hiệu quang học, âm thanh, gió giật, nhiệt và các tín hiệu khác đến cơ thể từ bên ngoài hoặc được tạo ra bên trong nó, được chuyển đổi thành các xung có bản chất điện hoặc hóa học, truyền qua các mạch thần kinh đến hệ thần kinh trung ương và từ nó – đến các tác nhân tương ứng) đã xuất hiện những khả năng mới để mô tả và giải thích các quá trình sinh lý của sự cáu kỉnh, nhạy cảm, nhận thức về môi trường của các cơ quan cảm giác và hoạt động của hệ thần kinh.

  Trong di truyền học khái niệm thông tin di truyền được hình thành như một chương trình (mã) để sinh tổng hợp protein, được biểu diễn vật chất bằng các chuỗi DNA cao phân tử. Thông tin di truyền chủ yếu chứa trong nhiễm sắc thể, nơi nó được mã hóa trong một chuỗi nucleotide cụ thể trong phân tử DNA. Thông tin này được thực hiện trong quá trình phát triển của một cá nhân (quá trình hình thành).

  Như vậy, hệ thống hóa những điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng đối với kỹ sư, nhà sinh học, nhà di truyền học, nhà tâm lý học khái niệm “thông tin” được xác định bằng các tín hiệu, xung động, mã được quan sát trong các hệ thống kỹ thuật và sinh học. Kỹ thuật viên vô tuyến điện, kỹ thuật viên từ xa, lập trình viên thông tin được hiểu như một chất lỏng hoạt động có thể được xử lý, vận chuyển, giống như điện trong kỹ thuật điện hoặc chất lỏng trong thủy lực. Cơ quan làm việc này bao gồm các tín hiệu rời rạc hoặc liên tục được sắp xếp, mà công nghệ thông tin xử lý.

  VỚI hợp pháp quan điểm, thông tin được định nghĩa là “một tập hợp các thông điệp khác nhau về các sự kiện xảy ra trong hệ thống pháp luật của xã hội, các hệ thống con và các yếu tố của nó và trong môi trường bên ngoài của những giáo dục thông tin pháp lý này, về những thay đổi trong các đặc điểm của hình thành thông tin và bên ngoài môi trường, hoặc như một thước đo tổ chức các yếu tố kinh tế xã hội, chính trị, luật pháp, không gian và thời gian của đối tượng. Nó loại bỏ sự không chắc chắn trong các hình thành, hiện tượng và quá trình thông tin pháp lý và thường gắn với các hiện tượng và sự kiện mới, chưa được biết trước đây. “

  TRONG sự quản lý thông tin được hiểu là thông tin về đối tượng điều khiển, các hiện tượng của môi trường bên ngoài, các thông số, tính chất và trạng thái của chúng tại một thời điểm cụ thể. Thông tin là đối tượng của công việc quản lý, là phương tiện để biện minh cho các quyết định của người quản lý, nếu không có quá trình ảnh hưởng của hệ thống con kiểm soát đến hệ thống được kiểm soát và sự tương tác của chúng là không thể. Theo nghĩa này, thông tin là cơ sở nền tảng của quá trình quản lý.

  Dữ liệu mang thông tin về các sự kiện đã xảy ra trong thế giới vật chất, vì chúng là sự ghi lại các tín hiệu đã phát sinh do các sự kiện này. Tuy nhiên, dữ liệu không giống như thông tin. Dữ liệu có trở thành thông tin hay không phụ thuộc vào việc phương pháp chuyển đổi dữ liệu thành các khái niệm đã biết có được biết đến hay không. Nghĩa là, để trích xuất thông tin từ dữ liệu, cần phải lựa chọn một phương pháp thu thập thông tin tương ứng với dạng dữ liệu. Thông tin cấu thành dữ liệu có các thuộc tính xác định duy nhất một phương pháp thích hợp để thu được thông tin này. Hơn nữa, cần phải tính đến thực tế là thông tin không phải là một đối tượng tĩnh – nó thay đổi động và chỉ tồn tại tại thời điểm tương tác giữa dữ liệu và phương thức. Phần còn lại của thời gian nó ở trạng thái dữ liệu. Thông tin chỉ tồn tại tại thời điểm của quá trình thông tin. Phần còn lại của thời gian nó được chứa dưới dạng dữ liệu.

  Cùng một dữ liệu tại thời điểm tiêu thụ có thể đại diện cho các thông tin khác nhau tùy thuộc vào mức độ đầy đủ của các phương pháp tương tác với chúng.

  Theo bản chất của nó, dữ liệu là khách quan, vì nó là kết quả của việc đăng ký các tín hiệu hiện có một cách khách quan gây ra bởi những thay đổi trong cơ thể hoặc trường vật chất. Các phương pháp là chủ quan. Phương pháp nhân tạo dựa trên các thuật toán (các chuỗi lệnh có thứ tự) do con người (chủ thể) soạn thảo và chuẩn bị. Các phương pháp tự nhiên dựa trên các đặc tính sinh học của các chủ thể của quá trình thông tin. Như vậy, thông tin nảy sinh và tồn tại đồng thời có sự tác động qua lại biện chứng của dữ liệu khách quan và phương pháp chủ quan.

  Chuyển sang việc xem xét các cách tiếp cận định nghĩa khái niệm “tri thức”, có thể phân biệt các cách giải thích sau đây. Hiểu biết – điều này:

  • * tập hợp tất cả các tình huống hiện tại trong các đối tượng thuộc loại này và các cách chuyển đổi từ mô tả một đối tượng này sang một đối tượng khác;
  • * Nhận thức và giải thích thông tin nhất định, có tính đến các cách sử dụng tốt nhất của nó để đạt được các mục tiêu cụ thể, các đặc điểm của tri thức là: khả năng diễn giải bên trong, tính cấu trúc, tính liên kết và hoạt động.

  Dựa trên những cách giải thích trên về các khái niệm được xem xét, chúng ta có thể nêu một thực tế rằng tri thức là thông tin, nhưng không phải mọi thông tin đều là tri thức. Thông tin đóng vai trò là tri thức xa lạ với người mang nó và được xã hội hóa để sử dụng chung. Nói cách khác, thông tin là một dạng tri thức được chuyển đổi để đảm bảo tính phổ biến và hoạt động xã hội của nó. Tiếp nhận thông tin, người dùng biến nó thông qua sự đồng hóa trí tuệ thành kiến u200bu200bthức cá nhân của mình. Ở đây chúng ta đang giải quyết cái gọi là quá trình nhận thức-thông tin gắn liền với việc trình bày kiến u200bu200bthức cá nhân dưới dạng thông tin và tái tạo kiến u200bu200bthức này trên cơ sở thông tin.

  Tham gia vào việc chuyển đổi thông tin thành kiến u200bu200bthức toàn bộ dòng các mô hình điều chỉnh hoạt động của não, và các quá trình tâm thần khác nhau, cũng như nhiều quy tắc khác nhau, bao gồm cả kiến u200bu200bthức về hệ thống quan hệ xã hội – bối cảnh văn hóa của một thời đại cụ thể. Nhờ đó, tri thức trở thành tài sản của xã hội, chứ không chỉ của từng cá nhân. Có một khoảng cách giữa thông tin và kiến u200bu200bthức. Một người phải xử lý thông tin một cách sáng tạo để có được kiến u200bu200bthức mới.

  Vì vậy, với những điều trên, người ta có thể làm đầu rarằng các sự kiện nhận thức được ghi lại của thế giới xung quanh là dữ liệu… Khi sử dụng dữ liệu trong quá trình giải quyết các vấn đề cụ thể, nó xuất hiện thông tin… Kết quả giải quyết vấn đề, thông tin xác thực, xác thực ( sự thông minh), được khái quát dưới dạng luật, lý thuyết, tập hợp các quan điểm và ý tưởng, là hiểu biết.

  Dữ liệu đề cập đến thông tin có bản chất thực tế mô tả các đối tượng, quá trình và hiện tượng trong miền, cũng như các thuộc tính của chúng. Trong quá trình xử lý của máy tính, dữ liệu trải qua các giai đoạn biến đổi sau:

  Dạng tồn tại ban đầu của dữ liệu (kết quả quan sát và đo đạc, bảng biểu, sách tham khảo, sơ đồ, đồ thị, v.v.);

  Trình bày bằng các ngôn ngữ đặc biệt của mô tả dữ liệu dành cho việc nhập và xử lý dữ liệu ban đầu trong máy tính;

  Cơ sở dữ liệu trên phương tiện máy tính.

  Tri thức là một phạm trù thông tin phức tạp hơn dữ liệu. Kiến thức không chỉ mô tả các dữ kiện riêng lẻ mà còn mô tả các mối quan hệ giữa chúng, do đó, kiến u200bu200bthức đôi khi được gọi là dữ liệu có cấu trúc. Kiến thức có thể thu được thông qua việc xử lý dữ liệu thực nghiệm. Chúng đại diện cho kết quả của hoạt động tinh thần của một người nhằm mục đích khái quát hóa kinh nghiệm của anh ta có được do hoạt động thực tiễn.

  Để cung cấp kiến u200bu200bthức cho IIS, chúng phải được trình bày dưới một hình thức nhất định. Có hai cách chính để truyền đạt kiến u200bu200bthức cho hệ thống phần mềm. Đầu tiên là đưa kiến u200bu200bthức vào chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình thông thường. Một hệ thống như vậy sẽ đại diện cho một mã chương trình duy nhất trong đó kiến u200bu200bthức không được xếp vào một loại riêng biệt. Mặc dù thực tế là nhiệm vụ chính sẽ được giải quyết, nhưng trong trường hợp này rất khó để đánh giá vai trò của kiến u200bu200bthức và hiểu nó được sử dụng như thế nào trong quá trình giải quyết vấn đề. Việc sửa đổi và bảo trì các chương trình như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và vấn đề bổ sung kiến u200bu200bthức có thể trở nên khó giải quyết.

  Cần lưu ý rằng để đưa tri thức vào máy tính, nó phải được biểu diễn bằng các cấu trúc dữ liệu nhất định tương ứng với môi trường phát triển đã chọn cho một hệ thống thông minh. Do đó, trong sự phát triển của IMS, kiến u200bu200bthức đầu tiên được tích lũy và trình bày, và ở giai đoạn này, sự tham gia của một người là bắt buộc, và sau đó kiến u200bu200bthức được biểu diễn bằng một số cấu trúc dữ liệu thuận tiện cho việc lưu trữ và xử lý trong máy tính. Kiến thức trong IIS tồn tại ở các dạng sau:

  Kiến thức ban đầu (các quy tắc rút ra từ kinh nghiệm thực tế, các phụ thuộc toán học và thực nghiệm, phản ánh mối liên hệ lẫn nhau giữa các dữ kiện; các mẫu và xu hướng mô tả sự thay đổi của các dữ kiện theo thời gian; hàm, sơ đồ, đồ thị, v.v.);

  Mô tả kiến u200bu200bthức ban đầu bằng mô hình biểu diễn tri thức đã chọn (một tập hợp các công thức lôgic hoặc các quy tắc sản xuất, một mạng ngữ nghĩa, các khung, v.v.);

  Biểu diễn tri thức bằng cấu trúc dữ liệu được dùng để lưu trữ và xử lý trong máy tính;

  Cơ sở kiến u200bu200bthức về phương tiện lưu trữ máy tính.

  Từ điển giải thích của SI Ozhegov: 1) “Tri thức là sự lĩnh hội hiện thực bằng ý thức, khoa học”; 2) “Kiến thức là một tập hợp thông tin, kiến u200bu200bthức trong bất kỳ lĩnh vực nào.”

  Định nghĩa của thuật ngữ “tri thức” bao gồm hầu hết các yếu tố triết học. Ví dụ, kiến u200bu200bthức là kết quả được thực hành kiểm nghiệm của việc nhận thức thực tế, phản ánh đúng đắn của nó trong tâm trí con người.

  Kiến thức là kết quả thu được khi biết thế giới xung quanh và các đối tượng của nó. Trong những tình huống đơn giản nhất, kiến u200bu200bthức được coi như một tuyên bố về các sự kiện và mô tả của chúng.

  Các định nghĩa cụ thể hơn về kiến u200bu200bthức được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu AI.

  “Kiến thức là dữ liệu có cấu trúc tốt hoặc dữ liệu về dữ liệu hoặc siêu dữ liệu.”

  “Kiến thức là thông tin được chính thức hóa được tham chiếu hoặc sử dụng trong quá trình suy luận.”

  Kiến thức là thông tin được chính thức hóa được tham chiếu hoặc sử dụng trong quá trình suy luận (Hình 5.1.).

  Nhân vật: 5.1. Quá trình suy luận trong IC

  Theo hiểu biết, chúng tôi muốn nói đến một tập hợp các sự kiện và quy tắc. Khái niệm về quy tắc đại diện cho một phần kiến u200bu200bthức là:

  Nếu sau đó.

  Định nghĩa này là một trường hợp đặc biệt của định nghĩa trước.

  Tuy nhiên, người ta thừa nhận rằng các đặc điểm định tính khác biệt của tri thức là do chúng có cơ hội lớn theo hướng cấu trúc và liên kết với nhau của các đơn vị cấu thành, khả năng diễn giải của chúng, sự hiện diện của một thước đo, tính toàn vẹn của chức năng, hoạt động.

  Kiến thức so sánh là sự mô tả các sự kiện và hiện tượng, xác định sự có mặt hoặc không có của sự kiện đó, và cũng bao gồm mô tả về các mối liên hệ và mẫu cơ bản trong đó các sự kiện và hiện tượng này được đưa vào.

  Tri thức thủ tục là sự mô tả các hành động có thể thực hiện được khi vận dụng các sự kiện và hiện tượng để đạt được các mục tiêu đã định.

  Để mô tả kiến u200bu200bthức ở mức độ trừu tượng, người ta đã phát triển các ngôn ngữ đặc biệt – ngôn ngữ mô tả kiến u200bu200bthức. Các ngôn ngữ này cũng được chia thành ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ khai báo. Tất cả các ngôn ngữ mô tả tri thức, được định hướng để sử dụng các máy tính truyền thống của kiến u200bu200btrúc von Neumann, đều là ngôn ngữ thủ tục. Sự phát triển của các ngôn ngữ khai báo thuận tiện cho việc biểu diễn tri thức là một vấn đề cấp bách của ngày nay.

  Theo kiểu biểu diễn, kiến u200bu200bthức được chia thành các dữ kiện và quy tắc. Dữ kiện là kiến u200bu200bthức thuộc loại “A là A”, kiến u200bu200bthức này là đặc trưng của cơ sở dữ liệu và mô hình mạng. Các quy tắc, hoặc sản phẩm, là kiến u200bu200bthức về loại “NẾU A, THÌ B”.

  Ngoài các dữ kiện và quy tắc, còn có kiến u200bu200bthức tổng hợp – kiến u200bu200bthức về kiến u200bu200bthức. Chúng cần thiết cho việc quản lý cơ sở tri thức và cho việc tổ chức hiệu quả các thủ tục suy luận.

  Giải pháp của các bài toán kỹ thuật tri thức đặt ra vấn đề chuyển đổi thông tin nhận được từ các chuyên gia dưới dạng các dữ kiện và quy tắc sử dụng chúng thành dạng có thể được thực hiện một cách hiệu quả bằng cách xử lý thông tin này bằng máy. Với mục đích này, nhiều mô hình biểu diễn tri thức khác nhau đã được tạo ra và được sử dụng trong các hệ thống hiện có.

  Các mô hình biểu diễn tri thức cổ điển bao gồm các mô hình logic, sản xuất, khung và mạng ngữ nghĩa.

  Tranh luận về câu hỏi về sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu, người ta bất giác tự hỏi liệu chúng có điểm chung không?

  Chúng ta thường thay thế từ này bằng từ khác trong bài phát biểu mà chúng ta không nhận thấy rằng các tuyên bố của mình trở nên vô lý như thế nào. Để không rơi vào tình huống ngu ngốc, bạn nên tìm hiểu ý nghĩa của từng thứ.

  Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa dữ liệu và thông tin đến nỗi sự tồn tại của cái này mà không có cái kia là không thể hoặc đơn giản là vô nghĩa.

  Dữ liệu là cơ sở của thông tin. Về bản chất, chúng chỉ là một tập hợp các biểu tượng. Nhưng sau khi chúng trải qua hoạt động giải thích của một hệ thống nhận thức nào đó, dữ liệu sẽ trở thành thông tin.

  Điều kiện xảy ra

  Vì vậy, thông tin chỉ phát sinh khi có một nguồn nhất định chứa dữ liệu và trực tiếp là người nhận. Dữ liệu có thể được chuyển đổi thành thông tin theo một số cách: thông qua đếm, sửa, nén, ngữ cảnh hóa và phân loại.

  Dữ liệu là thông tin được ghi lại trên bất kỳ nguồn nào. Gần đây, lượng dữ liệu đã đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Điều này là do sự phát triển nhanh chóng của Internet.

  Đo đạc

  Kết quả chuyển đổi

  Bộ não con người, giống như một chiếc máy tính hoàn hảo nhất, xử lý dữ liệu mà chúng ta nhận được và đưa ra một số thông tin. Và khi cần phải áp dụng nó vào một quá trình suy nghĩ khác, thì đối với anh ta, thông tin này sẽ trở thành dữ liệu mà từ đó thông tin mới sẽ được thu thập.

  Kiến thức trở thành giai đoạn cuối cùng trong quá trình chuyển đổi thông tin trải qua nhiều quá trình xử lý trong một khoảng thời gian.

  Do đó, ImGist phân biệt những điểm khác biệt chính sau đây giữa thông tin và dữ liệu:

  Truyền dữ liệu và xuất hiện thông tin

  Nhiều phép biến đổi dữ liệu trên đường chuyển đổi chúng thành thông tin có thể được truy tìm theo sơ đồ do Giáo sư E.G. Yasin (Hình 5.1).

  Theo sơ đồ này, một số phần dữ liệu trên đường đến người nhận ban đầu bị mất trong các kênh truyền dẫn vật lý của chúng dưới dạng cái gọi là nhiễu vật lý (ví dụ, khi tiến hành một cuộc khảo sát trong nghiên cứu tiếp thị, một số bảng câu hỏi đã hoàn thành không chính xác và chúng bị loại bỏ khỏi quá trình xử lý sắp tới). Dữ liệu (nhận được) đã đến tay người nhận có thể không được người đó hiểu hết và nhận thức được do trình độ kiến u200bu200bthức không đủ. Dữ liệu bị hiểu nhầm và không được nhận thức được truyền qua ý thức của người nhận dưới dạng nhiễu ngữ nghĩa. Và cuối cùng, trong số dữ liệu được người nhận cảm nhận, một số phần có thể đơn giản bị anh ta bỏ qua do thực tế là nó không cần thiết hoặc đơn giản là không phù hợp với các nhiệm vụ đang được giải quyết. Dưới dạng nhiễu thực dụng, phần thông điệp này cũng đi qua ý thức của người nhận. Phần còn lại của dữ liệu thực sự là thông tin có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế. Rõ ràng là ở giai đoạn đánh giá, theo sơ đồ của Yasin, dữ liệu được xử lý, các thủ tục tính toán cần thiết, so sánh, v.v. được thực hiện.

  Trong thực tế, các khái niệm dữ liệu và thông tin thường được đồng nhất với nhau, tức là thay thế nhau, điều này không góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà nghiên cứu thị trường và khách hàng của nghiên cứu đó khi ký kết hợp đồng giữa họ để thực hiện nghiên cứu tiếp thị. Nhưng đôi khi những nhận dạng như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trong cuốn sách này, khái niệm thông tin sẽ được sử dụng thường xuyên hơn nhiều so với khái niệm dữ liệu, mặc dù đôi khi tác giả sẽ sử dụng khái niệm dữ liệu. Lời giải thích rất đơn giản: đó là tất cả về truyền thống lâu đời. Trong tiếp thị, khi họ nói về các quyết định biện minh, họ thường sử dụng thuật ngữ thông tin, ngay cả khi cần chọn thông tin cần thiết cho việc biện minh này (tức là chính thông tin) từ các mảng lớn của họ (tức là từ các mảng dữ liệu). Và thuật ngữ dữ liệu được sử dụng chủ yếu trong việc thu thập thông tin ban đầu. Không có mâu thuẫn lớn trong lý thuyết thông tin ở đây, và do đó truyền thống đã được thiết lập không bị vi phạm.

  Thông tin – thông tin về các đối tượng và hiện tượng của môi trường, các thông số, đặc tính và tình trạng của chúng, làm giảm mức độ không chắc chắn hiện có về chúng, tính không đầy đủ của kiến u200bu200bthức.

  Nguồn (nhà cung cấp) và người tiêu dùng (người nhận) thông tin.

  Kỳ hạn thông tin xuất phát từ tiếng Latinh thông tin, có nghĩa là làm rõ, thông tin, trình bày. Theo nghĩa rộng thông tin được định nghĩa là thông tin (thông điệp) về mặt này hoặc mặt khác của thế giới vật chất và các quá trình. Tin nhắn là một hình thức trình bày thông tin dưới dạng lời nói, văn bản, hình ảnh, dữ liệu số, biểu đồ, bảng, v.v.

  Thông tin là một khái niệm khoa học chung bao gồm việc trao đổi thông tin giữa con người, trao đổi tín hiệu giữa thiên nhiên hữu hình và vô tri, con người và thiết bị.

  Nhớ lấy: thông tin tồn tại bên ngoài người tạo ra nó; thông tin sẽ trở thành một thông điệp ngay khi nó được thể hiện bằng một ngôn ngữ cụ thể.

  Cùng với khái niệm “thông tin”, khái niệm thường được sử dụng dữ liệu. Dữ liệu có thể được coi là những dấu hiệu hoặc những quan sát được ghi lại, mà vì lý do nào đó không được sử dụng mà chỉ được lưu trữ. Trong đó

  trong trường hợp có thể sử dụng dữ liệu này để giảm bớt sự không chắc chắn về điều gì đó, dữ liệu sẽ chuyển thành thông tin. Do đó, có thể lập luận rằng thông tin là dữ liệu được sử dụng.

  Thông tin là dữ liệu có cấu trúc.

  Thông tin (trong sinh học) u003d Sinh học nghiên cứu bản chất sống và khái niệm “thông tin” gắn liền với hành vi thích hợp của các sinh vật sống. Trong cơ thể sống, thông tin được truyền và lưu trữ bằng cách sử dụng các đối tượng có bản chất vật lý khác nhau (trạng thái của DNA), được coi là dấu hiệu của bảng chữ cái sinh học. Thông tin di truyền được di truyền và lưu trữ trong tất cả các tế bào của cơ thể sống.

  Thông tin (trong triết học) u003d đây là tương tác, phản ánh, kiến u200bu200bthức.

  Thông tin (trong điều khiển học) u003d đây là những đặc điểm của tín hiệu điều khiển được truyền qua đường truyền thông.

  Có thể phân biệt các cách tiếp cận định nghĩa thông tin sau:

  truyên thông (phổ biến) được sử dụng trong khoa học máy tính: Thông tin – Đây là thông tin, kiến u200bu200bthức, thông điệp về trạng thái của sự việc mà một người nhận thức được từ thế giới bên ngoài với sự trợ giúp của các giác quan (thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác).

  xác suất – được sử dụng trong lý thuyết thông tin: Thông tin – đây là thông tin về các đối tượng và hiện tượng của môi trường, các thông số, tính chất và tình trạng của chúng, làm giảm mức độ không chắc chắn và không đầy đủ của kiến u200bu200bthức về chúng.

  Thông tin được lưu trữ, truyền và xử lý dưới dạng ký hiệu (ký hiệu)… Thông tin giống nhau có thể được trình bày dưới các hình thức khác nhau:

  1) Chữ viết có dấu, bao gồm các dấu hiệu khác nhau, trong đó có một chữ ký hiệu ở dạng văn bản, số, dấu đặc biệt. nhân vật; đồ họa; bảng, v.v.

  2) Dưới dạng cử chỉ hoặc tín hiệu.

  3) Dưới dạng lời nói miệng (hội thoại).

  Việc trình bày thông tin được thực hiện bằng cách sử dụng các ngôn ngữ, như các hệ thống ký hiệu, được xây dựng trên cơ sở bảng chữ cái và có quy tắc thực hiện các thao tác trên ký tự.

  Ngôn ngữ – một hệ thống dấu hiệu nhất định về trình bày thông tin.

  Ngôn ngữ tự nhiên – ngôn ngữ nói được nói và viết. Trong một số trường hợp, ngôn ngữ nói có thể được thay thế bằng ngôn ngữ của nét mặt và cử chỉ, ngôn ngữ của các dấu hiệu đặc biệt (ví dụ: đường bộ);

  Ngôn ngữ trang trọng – các ngôn ngữ đặc biệt cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người, được đặc trưng bởi bảng chữ cái cố định cứng nhắc, các quy tắc ngữ pháp và cú pháp nghiêm ngặt hơn. Đây là ngôn ngữ của âm nhạc (nốt nhạc), ngôn ngữ toán học (số, dấu hiệu toán học), hệ thống số, ngôn ngữ lập trình, v.v.

  Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng dựa trên bảng chữ cái – một tập hợp các ký hiệu / dấu hiệu.

  Tổng số ký tự trong bảng chữ cái thường được gọi là sức mạnh của bảng chữ cái.

  Hãng thông tin – phương tiện hoặc cơ quan vật lý để truyền, lưu trữ và tái tạo thông tin. Đó là các tín hiệu điện, ánh sáng, nhiệt, âm thanh, vô tuyến, đĩa từ tính và laze, ấn phẩm in, ảnh, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nhận Biết Da Cá Sấu Thật Giả Cơ Bản Mà Bạn Nên Biết
 • Nhận Biết Da Cá Sấu Thật
 • Cách Nhận Biết Da Thật Da Giả Đơn Giản Mà Cực Hay Tại Nhà
 • Cách Nhận Biết Dây Lưng Da Thật
 • Sự Khác Biệt Giữa Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Dữ Liệu (Data) Và Thông Tin (Information)?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Dữ Liệu Và Thông Tin
 • Sự Khác Nhau Giữa Áo Dài Và Sườn Xám
 • Khác Với Kimono Của Nhật Bản Hay Hanbok Của Hàn Quốc, Chiếc Áo Dài Việt Nam Vừa Truyền Thống Lại Vừa Hiện Đại
 • Phân Biệt Ẩn Dụ Và Hoán Dụ
 • Mẹo Hay Giúp Học Sinh Phân Biệt Ẩn Dụ Hoán Dụ Siêu Dễ Dàng
 • Dữ liệu (Data)

  – Dữ liệu là các giá trị phản ánh về sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.

  – Dữ liệu là các giá trị thô, chưa có ý nghĩa với người sử dụng. Có thể là một tập hợp các giá trị mà không biết được sự liên hệ giữa chúng. Ví dụ: Nguyễn Văn Nam, 845102, 14 / 10 / 02, 18

  – Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (âm thanh, văn bản, hình ảnh, v.v…)

  Thông tin (information)

  – Thông tin là ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử lý (phân tích, tổng hợp, v.v..), phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng.

  – Thông tin có thể gồm nhiều giá trị dữ liệu được tổ chức sao cho nó mang lại một ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể.

  Thông tin giá trị có các đặc điểm :

  • – Chính xác, xác thực
  • – Đầy đủ, chi tiết
  • – Rõ ràng (dễ hiểu)
  • – Đúng lúc, thường xuyên
  • – …

  Dữ liệu vs thông tin

  • – Thông tin = Dữ liệu + Xử lý
  • – Xử lý thông tin ~ Xử lý dữ liệu

  Hệ Thống

  a. Khái Niệm

  – Hệ thống là một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung.

  Vídụ: Khái niệm hệ thống được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày: Hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông, hệ thống các trường đại học v.v..

  – Phần tử có thể là vật chất hoặc phi vật chất: Con người, máy móc, thông tin, dữ liệu, phương pháp xử lý, qui tắc, quy trình xử lý.

  b. Phân loại hệ thống

  • Hệ thống mở: có tương tác với môi trường
  • Hệ thống đóng: không tương tác với môi trường (chỉ có trên lý thuyết).
  • Mục tiêu của hệ thống là lý do tồn tại của hệ thống. Để đạt được mục tiêu, hệ thống tương tác với môi trường bên ngoài của nó (các thực thể tồn tại bên ngoài hệ thống)

  Đặc trưng của hệ thống mở

  – Hệ thống chấp thuận các đầu vào, biến đổi có tổ chức để tạo kết quả đầu ra nhất định.

  c. Tổ chức theo cách tiếp cận hệ thống

  – Tổ chức là một tập hợp các thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung.

  – Các loại tổ chức:

  • Tổ chức hành chính, sự nghiệp
  • Tổ chức thương mại
  • Tổ chức sản xuất (nhà máy, xí nghiệp)
  • Tổ chức dịch vụ

  Ví dụ:

  • Cơ quan hành chính sự nghiệp: Nhân viên, văn bản pháp quy, quy định, tập luật, v.v.. là các thành phần của hệ thống. Mục tiêu của hệ thống là phục vụ cho lợi ích của nhân dân.
  • Xí nghiệp: Các phần tử là tập hợp gồm nhân viên, trang thiết bị, nguyên vật liệu, quy tắc quản lý, kinh nghiệm, cách thức tổ chức v.v.., nhằm đạt mục tiêu là lợi nhuận tối đa.

  Ví dụ:

  • Một xí nghiệp tương tác với môi trường của nó để đạt được các yếu tố đầu vào cần thiết như: nguyên vật liệu, dịch vụ, nhân công, kiến thức sản xuất, vốn v.v… Xí nghiệp chỉ hoạt động được khi có đủ các yếu tố đầu vào kể trên.
  • Đầu ra của xí nghiệp có thể là sản phẩm cuối cùng, phế phẩm và công nghệ sản xuất v..v.
  • Phản hồi của khách hàng sẽ làm thay đổi yêu cầu của sản phẩm đầu ra

  Cấu trúc của tổ chức:

  – Cấu trúc cây: Tổ chức là một hệ thống cấp bậc các hệ thống con, mỗi hệ thống con có chức năng nhiệm vụ riêng, theo sự phân công của tổ chức.

  Ví dụ: Cấu trúc hình cây của xí nghiệp

  d. Hệ thống và các hệ thống con

  • Hệ thống có thể tồn tại theo nhiều cấp độ khác nhau. Một hệ thống có thể là một thành phần trong một hệ thống khác (cha)
  • Một tổ chức kinh tế thường được phân làm ba hệ thống con:
   • Hệ thống quyết định là hệ thống bao gồm con người, phương tiện, và các phương pháp tham gia đề xuất quyết định
   • Hệ thống thông tin
   • Hệ thống tác nghiệp là hệ thống bao gồm con người, phương tiện và các phương pháp tham gia trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh (sản xuất trực tiếp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa 4 Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan ? Câu Hỏi 70139
 • Phép Biện Chứng Và Các Hình Thức Cơ Bản Của Phép Biện Chứng
 • Bài 1: Tgq Duy Vật Và Ppl Biện Chứng Anhanh Ppt
 • Giáo Án Gdcd Khối 10
 • Bài 1. Thế Giới Quan Duy Vật Và Phương Pháp Luận Biện Chứng
 • Sự Khác Biệt Giữa Dữ Liệu Và Thông Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Áo Dài Và Sườn Xám
 • Khác Với Kimono Của Nhật Bản Hay Hanbok Của Hàn Quốc, Chiếc Áo Dài Việt Nam Vừa Truyền Thống Lại Vừa Hiện Đại
 • Phân Biệt Ẩn Dụ Và Hoán Dụ
 • Mẹo Hay Giúp Học Sinh Phân Biệt Ẩn Dụ Hoán Dụ Siêu Dễ Dàng
 • Sử Dụng Tính Năng So Sánh Tài Liệu Trong Word 2010
 • Biểu đồ so sánh:

  Ý nghĩa

  Dữ liệu là các số liệu và số liệu chưa được tinh chỉnh và được sử dụng làm đầu vào cho hệ thống máy tính.

  Thông tin là đầu ra của dữ liệu được xử lý.

  Đặc điểm

  Dữ liệu là một đơn vị riêng lẻ chứa nguyên liệu thô và không mang bất kỳ ý nghĩa nào.

  Thông tin là sản phẩm và nhóm dữ liệu mang ý nghĩa logic chung.

  Sự phụ thuộc

  Nó không phụ thuộc vào Thông tin.

  Nó dựa vào dữ liệu.

  Đơn vị đo lường

  Đo bằng bit và byte.

  Đo bằng các đơn vị có ý nghĩa như thời gian, số lượng, vv

  Định nghĩa dữ liệu:

  Dữ liệuthông tin có thể phân biệt được sắp xếp theo một định dạng cụ thể. Từ dữ liệu bắt nguồn từ một từ Latin đơn lẻ, Datum ; ý nghĩa ban đầu của nó là một cái gì đó được đưa ra . Chúng tôi đã sử dụng từ này từ năm 1600 và dữ liệu biến thành số nhiều của mốc.

  Dữ liệu có thể áp dụng nhiều dạng như số, chữ cái, bộ ký tự, hình ảnh, đồ họa, v.v. Nếu chúng ta nói về Máy tính, dữ liệu được biểu thị theo mẫu 0 và 1 có thể được hiểu là đại diện cho một giá trị hoặc thực tế . Đơn vị đo lường dữ liệu là Bit, Nibble, Byte, kB (kilobyte), MB (Megabyte), GB (Gigabyte), TB (Terabyte), PT (Petabyte), EB (Exabyte), ZB (Zettabyte), YT (Yottabyte) v.v.

  Để lưu trữ dữ liệu, các thẻ đục lỗ trước đó đã được sử dụng, sau đó được thay thế bằng băng từ và đĩa cứng.

  Có hai biến thể của dữ liệu là Định tính và Định lượng.

  • Dữ liệu định lượng là định lượng bằng số bao gồm số lượng và số đo và có thể được biểu thị dưới dạng số.

  Dữ liệu xấu đi khi thời gian trôi qua.

  Định nghĩa thông tin:

  Thông tin là một từ cũ hơn mà chúng tôi đã sử dụng từ năm 1300 và có nguồn gốc từ tiếng Pháp và tiếng Anh. Nó có nguồn gốc từ động từ Thông tin trực tuyến có nghĩa là thông báothông báo được hiểu là hình thànhphát triển một ý tưởng .

  Thông tin = Dữ liệu + Ý nghĩa

  Không giống như dữ liệu, Thông tin là một giá trị có ý nghĩa, thực tế và con số có thể rút ra một cái gì đó hữu ích .

  Chúng ta hãy lấy một ví dụ về 5000 5000 là dữ liệu nhưng nếu chúng ta thêm chân vào đó, tức là 5000 feet, nó sẽ trở thành thông tin. Nếu chúng ta tiếp tục thêm các yếu tố, nó sẽ đạt đến mức phân cấp thông minh cao hơn như trong sơ đồ.

  • Thông tin là quan trọng trong một ý nghĩa.
  • Có nhiều kỹ thuật mã hóa để giải thích và truyền tải thông tin.
  • Mã hóa thông tin được sử dụng để tăng tính bảo mật trong quá trình truyền và lưu trữ.
  1. Dữ liệu là một đơn vị duy nhất chứa các dữ liệu và số liệu thô. Ngược lại, Thông tin là tập hợp các dữ liệu hữu ích, có thể cung cấp kiến ​​thức hoặc hiểu biết sâu sắc về cách thức cụ thể.
  2. Thông tin được lấy từ dữ liệu và do đó, dữ liệu không phụ thuộc vào thông tin, nhưng thông tin thì có.
  3. Dữ liệu được sử dụng làm Đầu vào, cần được xử lý và sắp xếp theo kiểu cụ thể để tạo đầu ra, tức là thông tin.
  4. Dữ liệu không thể chỉ định bất cứ điều gì; không có mối quan hệ nào tồn tại giữa các khối dữ liệu trong khi Thông tin là cụ thể và tồn tại mối tương quan.
  5. Dữ liệu không có ý nghĩa thực sự trong khi Thông tin mang ý nghĩa nhất định.

  Sự khác biệt chính giữa dữ liệu và thông tin

  Phần kết luận :

  Dữ liệu và Thông tin, cả hai thuật ngữ chúng tôi sử dụng là một phần của phân cấp thông minh và khác nhau theo cách Dữ liệu không có ý nghĩa, nhưng Thông tin được hình thành bởi dữ liệu được xử lý có ý nghĩa theo ngữ cảnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Dữ Liệu (Data) Và (Information)?
 • So Sánh Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa 4 Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan ? Câu Hỏi 70139
 • Phép Biện Chứng Và Các Hình Thức Cơ Bản Của Phép Biện Chứng
 • Bài 1: Tgq Duy Vật Và Ppl Biện Chứng Anhanh Ppt
 • Giáo Án Gdcd Khối 10
 • Dữ Liệu Là Gì? Khái Niệm Thông Tin Và Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Chọn Eau De Toilette (Edt) Hay Eau De Parfum (Edp)?
 • Phân Biệt Các Loại Nước Hoa Edp, Edt, Edc Và Ef
 • Tìm Hiểu Về Nước Hoa Edc, Edt, Edp. Sự Khác Biệt Của Các Loại Nước Hoa Này.
 • Quẩy Vinahouse Là Gì? Phân Biệt Vinahouse Và Edm « Bạn Có Biết?
 • Quy Tắc Và Cách Phát Âm Đuôi
 • Khái niệm thông tin và dữ liệu

  Dữ liệu là gì?

  Dữ liệu là một khái niệm rất trừu tượng, chính là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp và xử lý sẽ cho ta thông tin. Nói một cách khác, dữ liệu là thông tin đã được mã hóa trong máy tính. Ví dụ như con số điểm thi là một dữ liệu hoặc con số về nhiệt độ trong ngày là một dữ liệu, hình ảnh về con người hay phong cảnh cũng là những dữ liệu,…

  Theo wikipedia, khái niệm dữ liệu là gì còn được định nghĩa là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký tự có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể nào. Dữ liệu phải được thông dịch để trở thành thông tin. Để dữ liệu trở thành thông tin, cần xem xét một số nhân tố bao gồm người hoặc vật tạo ra dữ liệu.

  Dữ liệu biểu diễn số lượng, tính chất hoặc ký hiệu hoạt động được máy tính lưu trữ trên ổ cứng từ, đĩa quang và được truyền đi dưới dạng tín hiệu điện.

  Thông tin là gì?

  Thông tin chính là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng nào đó và thường được thể hiện dưới dạng các tín hiệu như chữ viết, âm thanh, dòng điện,…Nói một cách khái quát, thông tin chính là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu nhập, lưu trữ và xử lý được.

  Thông tin có thể được mã hóa thành nhiều dạng khác nhau để truyền vài giải thích, nó cũng có thể được mã hóa để lưu trữ và liên lạc an toàn.

  Thông tin được chia ra làm 2 loại chính đó là số ( số nguyên, số thực) và phi số ( là các văn bản, hình ảnh, âm thanh,…)

  Đơn vị đo thông tin là gì?

  Đơn vị đo thông tin chính là bit ( Binary digit). Bit là dung lượng nhỏ nhất có thể ghi được hoặc kí hiệu là 0 hoặc 1. Hai ký hiệu này được dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính. Ngoài đơn vị trên, byte cũng được coi là một đơn vị đo của thông tin, 1 byte = 8 bit.

  1 byte = 8 bit.

  1 kilôbai (kB) = 1024 byte = 210 byte.

  1 megabit (MB)= 1024 kB = 210kB.

  1 gigabyte (GB) = 1024 MB = 210MB.

  1 têrabai (TB) = 1024 GB = 210GB.

  1 petabyte (PB)= 1024 TB = 210 TB.

  Mã hóa thông tin trong máy tính như thế nào?

  Để máy tính xử lý được thông tin thì thông tin cần phải được biến đổi thành một dãy bit. Cách biến đổi như vậy được biết đến với tên gọi là mã hóa thông tin.

  Bộ mã ASCII được sử dụng để mã hóa thông tin dạng văn bản, sử dụng 8 bit để mã hóa ký tự. Trong bộ mã ASCII, các ký tự sẽ được đánh số từ 0 cho tới 255 và các ký tự này được gọi là mã ASCII thập phân của ký tự.

  Bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hóa vì bộ mã ASCII chỉ mã hóa được 256 ký tự, chưa đủ để đồng hóa với bảng chữ cái của ngôn ngữ trên thế giới. Bộ Unicode mã hóa được 65536 ký tự khác nhau. Đây là bộ mã hóa chung được sử dụng để thể hiện các văn bản hành chính. Thông tin có nhiều dạng khác nhau nhưng đều được lưu trữ và xử lý trong máy tính ở một dạng chung nhất đó là mã nhị phân.

  5

  /

  5

  (

  1

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Dữ Liệu Và Thông Tin
 • Tri Thức, Quản Trị Tri Thức Và Kinh Tế Tri Thức
 • Hệ Thống Kế Toán Trong Doanh Nghiệp
 • 7 Dấu Hiệu Giúp Bạn Phân Biệt Túi Da Thật Hay Chỉ Là “Nhái”
 • Cách Nhận Biết Túi Xách Da Bò Thật Và Giả Chính Xác Nhất
 • Thông Tin, Dữ Liệu Và Tri Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Dữ Liệu Thứ Cấp Là Gì
 • Khái Niệm Và Dữ Liệu
 • Lý Thuyết: Và Dữ Liệu
 • Nên Chọn Nước Hoa Nồng Độ Edt Hay Edp?
 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”edge”
 • Nhà bác học nổi tiếng Karan Sing đã từng nói rằng “Chúng ta đang ngập chìm trong biển thông tin nhưng lại đang khát tri thức. Câu nói này làm nổi bật sự khác biệt về lượng lẫn về chất giữa hai khái niệm thông tin và tri thức.

  Trong ngữ cảnh của ngành khoa học máy tính, người ta quan niệm rằng dữ liệu là các con số, chữ cái, hình ảnh, âm thanh… mà máy tính có thể tiếp nhận và xử lý. Bản thân dữ liệu thường không có ý nghĩa đối với con người. Còn thông tin là tất cả những gì mà con người có thể cảm nhận được một cách trực tiếp thông qua các giác quan của mình (khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác, thị giác và giác quan thứ 6) hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật như tivi, radio, cassette,… Thông tin đối với con người luôn có một ý nghĩa nhất định nào đó. Với phương tiện máy tính (mà cụ thể là các thiết bị đầu ra), con người sẽ tiếp thu được một phần dữ liệu có ý nghĩa đối với mình. Nếu so về lượng, dữ liệu thường nhiều hơn thông tin.

  Cũng có thể quan niệm thông tin là quan hệ giữa các dữ liệu. Các dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự hoặc được tập hợp lại theo một quan hệ nào đó sẽ chứa đựng thông tin. Nếu những quan hệ này được chỉ ra một cách rõ ràng thì đó là các tri thức. Chẳng hạn :

  Trong toán học :

  Dữ liệu : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ….

  Mối liên hệ này có thể được biểu diễn bằng công thức sau : Un = Un-1 + Un-2.

  Công thức nêu trên chính là tri thức.

  Trong vật lý :

  Bản sau đây cho chúng ta biết số đo về điện trở (R), điện thế (U) và cường độ dòng điện (I) trong một mạch điện.

  Bản thân những con số trong các cột của bản trên không có mấy ý nghĩa nếu ta tách rời chúng ta. Nhưng khi đặt kế nhau, chúng đã cho thấy có một sự liên hệ nào đó. Và mối liên hệ này có thể được diễn tả bằng công thức đơn giản sau :

  Công thức này là tri thức.

  Trong cuộc sống hàng ngày :

  Hằng ngày, người nông dân vẫn quan sát thấy các hiện tượng nắng, mưa, râm và chuồn chuồn bay. Rất nhiều lần quan sát, họ đã có nhận xét như sau :

  Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

  Lời nhận xét trên là tri thức.

  Có quan điểm trên cho rằng chỉ những mối liên hệ tường minh (có thể chứng minh được) giữa các dữ liệu mới được xem là tri thức. Còn những mối quan hệ không tường minh thì không được công nhận. Ở đây, ta cũng có thể quan niệm rằng, mọi mối liên hệ giữa các dữ liệu đều có thể được xem là tri thức, bởi vì, những mối liên hệ này thực sự tồn tại. Điểm khác biệt là chúng ta chưa phát hiện ra nó mà thôi. Rõ ràng rằng “dù sao thì trái đất cũng vẫn xoay quanh mặt trời” dù tri thức này có được Galilê phát hiện ra hay không!

  Như vậy, so với dữ liệu thì tri thức có số lượng ít hơn rất nhiều. Thuật ngữ ít ở đây không chỉ đơn giản là một dấu nhỏ hơn bình thường mà là sự kết tinh hoặc cô đọng lại. Bạn hãy hình dung dữ liệu như là những điểm trên mặt phẳng còn tri thức chính là phương trình của đường cong nối tất cả những điểm này lại. Chỉ cần một phương trình đường cong ta có thể biểu diễn được vô số điểm!. Cũng vậy, chúng ta cần có những kinh nghiệm, nhận xét từ hàng đống số liệu thống kê, nếu không, chúng ta sẽ ngập chìm trong biển thông tin như nhà bác học Karan Sing đã cảnh báo!.

  Người ta thường phân loại tri thức ra làm các dạng như sau :

  Tri thức sự kiện : là các khẳng định về một sự kiện, khái niệm nào đó (trong một phạm vi xác định). Các định luật vật lý, toán học, … thường được xếp vào loại này. (Chẳng hạn : mặt trời mọc ở đằng đông, tam giác đều có 3 góc 60 0, …)

  Tri thức thủ tục : thường dùng để diễn tả phương pháp, các bước cần tiến hành, trình từ hay ngắn gọn là cách giải quyết một vấn đề. Thuật toán, thuật giải là một dạng của tri thức thủ tục.

  Tri thức mô tả : cho biết một đối tượng, sự kiện, vấn đề, khái niệm, … được thấy, cảm nhận, cấu tạo như thế nào (một cái bàn thường có 4 chân, con người có 2 tay, 2 mắt,…)

  Tri thức Heuristic : là một dạng tri thức cảm tính. Các tri thức thuộc loại này thường có dạng ước lượng, phỏng đoán, và thường được hình thành thông qua kinh nghiệm.

  Trên thực tế, rất hiếm có một trí tuệ mà không cần đến tri thức (liệu có thể có một đại kiện tướng cờ vua mà không biết đánh cờ hoặc không biết các thế cờ quan trọng không?). Tuy tri thức không quyết định sự thông minh (người biết nhiều định lý toán hơn chưa chắc đã giải toán giỏi hơn!) nhưng nó là một yếu tố cơ bản cấu thành trí thông minh. Chính vì vậy, muốn xây dựng một trí thông minh nhân tạo, ta cần phải có yếu tố cơ bản này. Từ đây đặt ra vấn đề đầu tiên là … Các phương pháp đưa tri thức vào máy tính được gọi là biểu diễn tri thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Cách Đơn Giản Để Phân Biệt Đá Mắt Hổ Thật Giả
 • Cách Phân Biệt Ví Da Thật Và Giả
 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Túi Xách Da Thật Và Giả
 • Mách Bạn Cách Phân Biệt Túi Ví Da Thật Và Giả Đơn Giản Nhất
 • Cách Phân Biệt Giày Tây Da Bò Thật Và Giày Tây Giả Da
 • Lý Thuyết: Thông Tin Và Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Chọn Nước Hoa Nồng Độ Edt Hay Edp?
 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”edge”
 • Phân Biệt Nồng Độ Nước Hoa Edt , Edp
 • Quẩy Vinahouse Là Gì? Phân Biệt Vinahouse Và Edm ” Bạn Có Biết?
 • Review Dior Sauvage Và Xem Cách Phân Biệt Nước Hoa Dior Sauvage Edp Thật Và Giả
 • – Thông tin là một khái niệm rất trừu tượng. Thông tin được hiểu như là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng nào đó và thường được thể hiện dưới dạng các tín hiệu như chữ số, chữ viết, âm thanh, dòng điện… Chẳng hạn thông tin về kết quả học tập của học sinh được giáo viên chủ nhiệm ghi trong sổ liên lạc giúp cho các bậc phụ huynh biết về tình hình học tập của con em mình.

  Nói một cách tổng quát, thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu trữ, xử lí được.

  Dữ liệu cũng là một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp lại và xử lí sẽ cho ta thông tin. Hay nói cách khác, dữ liệu là thông tin đã được mã hoá trong máy tính. Chẳng hạn, con số điểm thi là một dữ liệu hoặc con số về nhiệt độ trong ngày là một dữ liệu, hình ảnh về con người, phong cảnh cũng là những dữ liệu,…

  2. Đơn vị đo thông tin

  Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit (Binary digit). Bit là dung lượng nhỏ nhất tại mỗi thời điểm có thể ghi được hoặc là kí hiệu 0 hoặc là kí hiệu 1. Hai kí hiệu này dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính.

  Ngoài đơn vị bit nói trên, đơn vị đo thông tin thường dùng là byte và 1 byte bằng 8 bit. Ta có các đơn vị đo thông tin như sau:

  3. Các dạng thông tin

  Chúng ta, có thể phân loại thông tin thành hai loại: số (số nguyên, số thực…) và phi số (văn bản, âm thanh, hình ảnh…)

  4. Mã hoá thông tin trong máy tính

  Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành một dãy bit. Cách biến đổi như vậy được gọi là mã hoá thông tin.

  Để mã hoá thông tin dạng văn bản người ta dùng bộ mã ASCII sử dụng tám bit để mã hoá kí tự. Trong bộ mã ASCII, các kí tự được đánh số từ 0 đến 255 và các kí hiệu này được gọi là mã ASCII thập phân của kí tự.

  Người ta đã xây dựng bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá vì bộ mã ASCII chỉ mã hoá được 256 kí tự, chưa đủ để mã hoá đồng thời các bảng chữ cái của các ngôn ngữ trên thế giới. Bộ mã Unicode có thể mã hoá được 65536 kí tự khác nhau. Nó cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới bằng một bộ mã. Đây là bộ mã chung để thể hiện các văn bản hành chính.

  Thông tin tuy có nhiều dạng khác nhau nhưng đều được lưu trữ và xử lí trong máy tính chỉ ở một dạng chung đó là mã nhị phân.

  5. Biểu diễn thông tin trong máy tính

  a) Biểu diễn thông tin loại số

  * Hệ đếm: Hệ đếm được hiểu như tập các kí hiệu và qui tắc sử dụng tập kí hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số. Có hệ đếm phụ thuộc vị trí và hệ đếm không phụ thuộc vị trí.

  Hệ đếm La Mã là hệ đếm không phụ thuộc vị trí, đó là các chữ cái: I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; D=500; M=1000; Hệ này thường ít dùng, chỉ dùng để đánh số chương, mục, đánh số thứ tự…

  Các hệ đếm thường dùng là các hệ đếm phụ thuộc vị trí. Bất kì một số tự nhiên b nào lớn hơn 1 đều có thể chọn làm cơ số cho một hệ đếm. Trong các hệ đếm này, số lượng các kí hiệu được sử dụng bằng cơ số của hệ đếm đó. Các kí hiệu được dùng cho hệ đếm đó có các giá trị tương ứng: 0, 1,…, b-1.

  i) Hệ thập phân (hệ cơ số 10) sử dụng tập kí hiệu gồm 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn.

  ii) Các hệ đếm thường dùng trong Tin học

  – Hệ nhị phân (hệ cợ số 2) chỉ dùng 2 kí hiệu là chữ số 0 và chữ số 1.

  – Hệ cơ số mười sáu (Hệ Hexa), sử dụng các kí hiệu: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, trong đó A, B, C, D, E, F có giá trị tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15 trong hệ thập phân.

  iii) Biểu diễn số nguyên

  Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi -127 đến 127.

  iv) Biểu diễn số thực

  Dùng dấu chấm(.) để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân. Mọi số thực đều có thể biểu diễn dưới dạng ±M X 10+K (dạng dấu phẩy động).

  b) Biểu diễn thông tin loại phi số

  * Biểu diễn văn bản: Dùng một dãy bit để biểu diễn một kí tự (mã ASCII của kí tự đó)

  * Các dạng khác: xử lí âm thanh, hình ảnh… thành dãy các bit

  * Nguyên lí mã hoá nhị phân

  Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… Khi dựa vào máy tính, chúng đều biến đổi thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Và Dữ Liệu
 • Dữ Liệu Thứ Cấp Là Gì
 • Thông Tin, Dữ Liệu Và Tri Thức
 • Bật Mí Cách Đơn Giản Để Phân Biệt Đá Mắt Hổ Thật Giả
 • Cách Phân Biệt Ví Da Thật Và Giả
 • Sự Khác Biệt Giữa Dữ Liệu Và Thông Tin Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương 157: 156. Cơ Thể Nam Và Nữ Có Gì Khác Nhau?
 • Sự Khác Biệt Giữa Vẻ Đẹp Của Áo Dài Thêu Với Áo Dài Cách Tân
 • Cách Tìm Dữ Liệu Trùng Nhau Và Lọc Giá Trị Trùng Trong Excel 2003 2007 2010
 • Ứng Dụng Hàm Countifs: Xác Định Dữ Liệu Trùng Theo Nhiều Tiêu Chí
 • Hướng Dẫn 2 Cách Đếm Số Giá Trị Không Trùng Trong 1 Danh Sách Trên Excel
 • Sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin là gì?

  Ồ được rồi, tiếp tục.

  Dữ liệu:

  Bộ sưu tập các dữ liệu và số liệu thô được gọi là

  Dữ liệu / đầu vào.

  • Dữ liệu là một đầu vào cho máy tính.
  • Dữ liệu là độc lập.
  • Khi dữ liệu bị mất, nó không thể được sao chép.
  • Dữ liệu là vô nghĩa và vô giá trị.

  Dữ liệu giống như: {NY, 550, John, mark}

  Thông tin:

  Dạng dữ liệu được xử lý được gọi là

  thông tin / đầu ra.

  • Thông tin là một đầu ra từ máy tính.
  • Thông tin phụ thuộc vào dữ liệu.
  • Khi thông tin bị mất, nó có thể được sao chép từ dữ liệu.
  • Thông tin có ý nghĩa và giá trị.

  Thông tin giống như: John sống ở NY và nhận được 550 điểm.

  Tôi hy vọng nó hữu ích.

  Chúng tôi muốn hòa bình! Chúc một ngày tốt lành.

  Chào mọi người. Bạn khỏe không? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ quan điểm về sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin. Mà tôi đã tìm thấy ở đây

  dữ liệu và thông tin

  .

  Có một ranh giới rất mỏng giữa dữ liệu và thông tin. Trong kiến ​​thức đơn giản, chúng tôi nghĩ rằng cả hai đều giống nhau. Nhưng có rất nhiều

  sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin

  . Toàn bộ biểu đồ hoặc chi tiết được gọi là thông tin và mọi đối tượng của thông tin đó được gọi là dữ liệu. Thông tin được tổ chức với một loạt các dữ liệu.

  Dữ liệu và thông tin là gì

  .

  Dữ liệu là gì?

  Một thứ không có tổ chức, thô, đơn giản, đôi khi vô dụng trong thông tin được gọi là dữ liệu. Dữ liệu rất đơn giản và vô dụng cho đến khi nó được xử lý và sắp xếp bởi vì chúng ta không bao giờ có thể có được kiến ​​thức về một cái gì đó từ dữ liệu.

  Một số ngẫu nhiên, một ký tự không xác định, sự kiện, ký hiệu, hình ảnh, vv là những ví dụ về dữ liệu. 100 là một số riêng lẻ. Nhưng không có gì có thể hữu ích cho chúng ta. Nhưng khi nó sẽ được xử lý với dữ liệu khác, chúng tôi sẽ tìm thấy các chi tiết về ý nghĩa của ai đó hoặc điều gì đó muốn nói. Giống như 100 dặm. Có hai dữ liệu, một là 100 và khác là dặm. Bây giờ chúng ta có thể hiểu được việc sử dụng 100 và dặm lại với nhau.

  Thông tin là gì

  Câu này chứa các chi tiết đầy đủ về việc đi bộ của John. Vì vậy, nó là một ví dụ mạnh mẽ về thông tin. Và nó chứa một số loại dữ liệu như John (ký tự), 10 (số), một ngày (thời gian), v.v.

  Ví dụ về dữ liệu và thông tin

  Ví dụ về thông tin:

  Cấm John sống tại nhà số 558 ở New York. Anh ấy có thể chạy 10 km mỗi ngày. Hoa Kỳ là một quốc gia hùng mạnh.

  Ví dụ về dữ liệu:

  John, 558, New York, Hoa Kỳ, 10, Kilômét

  Dữ liệu Vs Thông tin

  sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin

  • Dữ liệu có thể là bất kỳ ký tự, số, hình ảnh, từ ngữ, văn bản, có nghĩa là ít hoặc không có gì với một người đàn ông. Khi dữ liệu được xử lý, tổ chức và trình bày trong ngữ cảnh để làm cho nó hữu ích được gọi là thông tin.
  • Dữ liệu một mình không bao giờ có thể là đáng kể. Nhưng thông tin luôn luôn quan trọng bởi chính nó.

  Chào các bạn, chúc một ngày tốt lành. Bạn đang tìm kiếm sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin.

  Sự khác biệt chính:

  Dữ liệu thường đề cập đến dữ liệu thô hoặc dữ liệu chưa được xử lý. Đây là dạng dữ liệu cơ bản, dữ liệu chưa được phân tích hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào. Một khi dữ liệu được phân tích, nó được coi là thông tin.

  Về cơ bản, thông tin là thông điệp đang được truyền tải, trong khi dữ liệu là sự thật đơn giản. Khi dữ liệu được xử lý, tổ chức, cấu trúc hoặc trình bày trong một bối cảnh nhất định, nó có thể trở nên hữu ích. Sau đó dữ liệu sẽ trở thành thông tin, kiến ​​thức.

  Bản thân dữ liệu khá vô dụng, cho đến khi nó được diễn giải hoặc xử lý để có ý nghĩa, để có được thông tin. Trong điện toán, có thể nói rằng dữ liệu là ngôn ngữ của máy tính. Nó là đầu ra mà máy tính cung cấp cho chúng tôi. Trong khi đó, thông tin là cách chúng ta diễn giải hoặc dịch ngôn ngữ hoặc dữ liệu. Nó là đại diện của con người của dữ liệu.

  Một số khác biệt giữa dữ liệu và thông tin:

  • Dữ liệu được sử dụng làm đầu vào cho hệ thống máy tính. Thông tin là đầu ra của dữ liệu.
  • Dữ liệu là số liệu thực tế chưa được xử lý. Thông tin được xử lý dữ liệu.
  • Dữ liệu không phụ thuộc vào Thông tin. Thông tin phụ thuộc vào dữ liệu.
  • Dữ liệu không cụ thể. Thông tin cụ thể.
  • Dữ liệu là một đơn vị duy nhất. Một nhóm dữ liệu mang tin tức và ý nghĩa được gọi là Thông tin.
  • Dữ liệu không mang ý nghĩa. Thông tin phải mang một ý nghĩa logic.
  • Dữ liệu là nguyên liệu thô. Thông tin là sản phẩm.

  So sánh giữa dữ liệu và thông tin

  Cá nhân tôi cảm thấy rằng bất cứ điều gì chúng ta có thể cảm nhận được là dữ liệu và bất kỳ thứ gì chúng ta cảm nhận được đều hữu ích với chúng ta là thông tin. Câu trả lời của tôi hoàn toàn từ quan điểm của máy tính.

  Câu hỏi thú vị.

  đã đưa ra một câu trả lời chính xác và tốt đẹp. Sự phân biệt dữ liệu và thông tin này là từ góc độ tín hiệu và nhiễu. Tôi sẽ thêm vào trên đó.

  Hãy nghĩ về kịch bản sau 5 năm kể từ bây giờ. Sẽ có máy tính ở khắp mọi nơi. Sẽ có cảm biến sẽ theo dõi nếu tủ lạnh của bạn hết trứng hoặc sữa. Xe của bạn sẽ lưu trữ dữ liệu (và gửi dữ liệu đến máy chủ) về thời điểm chiếc xe được điều khiển, nơi nó đã đến, người đang lái xe và thắt dây an toàn. Sẽ có hàng triệu cảm biến theo dõi việc sử dụng điện của bạn. Sẽ có hàng trăm byte dữ liệu được tạo ra hàng ngày.

  Bây giờ thông tin ở đây sẽ là một cái gì đó như: -1. Bạn kết thúc việc hoàn thành trứng nhanh hơn khi bạn ở nhà hầu hết thời gian.2. Bạn lái xe phát ban vào thứ Sáu và không thắt dây an toàn. 3. Bạn, bao gồm tất cả những người khác trong thành phố bỏ qua cà phê buổi sáng vào thứ Hai – và ghé vào một quán cà phê để lấy một tách.

  Đây là một câu hỏi rất hay!

  Cách tốt nhất để hiểu là những gì bạn có thể làm nếu bạn có nó.

  Bạn biết rằng bạn đang nhìn thấy một cái đinh và một cái búa

  Bạn biết đặc điểm của đinh và búa, quyền sở hữu của họ và những gì bạn có thể làm với họ

  Bạn có khả năng sử dụng búa và móng tay đúng cách

  Bạn quyết định thà đóng đinh còn hơn giết một ai đó (woww)

  Một số người sử dụng Sáng tạo thay vì Trí tuệ. Cá nhân tôi thích kim tự tháp với Sáng tạo.

  Dữ liệu chỉ là dữ liệu, nó có thể là dữ kiện, số liệu, biểu đồ, biểu đồ, v.v … Nó không có ý nghĩa thực sự và bạn có thể diễn giải nó theo ý muốn. Thông tin là một phần dữ liệu với quy tắc giải thích. Sự khác biệt giữa cả hai là trong một trường hợp những gì bạn đang nói đến được xác định rõ ràng và bạn không thể hiểu sai nó (thông tin) và một trường hợp khác là một điều gì đó tương đối mơ hồ.

  Biểu đồ này cho bạn thấy rằng dữ liệu là bước đầu tiên, thông tin thứ hai.

  Bước cuối cùng là kiến ​​thức, đó là điều bạn sau đó biết và có thể chia sẻ với người khác.

  Khi chúng ta nói về dữ liệu lớn, chúng ta xem xét thực tế thu thập lượng dữ liệu khổng lồ để phân tích chúng (phân tích dữ liệu) và tìm thấy thông tin trong số đó.

  Hy vọng điều này trả lời câu hỏi của bạn, và nếu ai đó có quan điểm / giải thích khác, vui lòng trả lời quá hoặc sửa tôi 🙂

  Florian

  Dữ liệu thường đề cập đến dữ liệu thô hoặc dữ liệu chưa được xử lý. Đây là dạng dữ liệu cơ bản, dữ liệu chưa được phân tích hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào. Một khi dữ liệu được phân tích, nó được coi là thông tin.

  Về cơ bản, thông tin là thông điệp đang được truyền tải, trong khi dữ liệu là sự thật đơn giản. Khi dữ liệu được xử lý, tổ chức, cấu trúc hoặc trình bày trong một bối cảnh nhất định, nó có thể trở nên hữu ích. Sau đó dữ liệu sẽ trở thành thông tin, kiến ​​thức.

  Bản thân dữ liệu khá vô dụng, cho đến khi nó được diễn giải hoặc xử lý để có ý nghĩa, để có được thông tin. Trong điện toán, có thể nói rằng dữ liệu là ngôn ngữ của máy tính. Nó là đầu ra mà máy tính cung cấp cho chúng tôi. Trong khi đó, thông tin là cách chúng ta diễn giải hoặc dịch ngôn ngữ hoặc dữ liệu. Nó là đại diện của con người của dữ liệu.

  Hơn…..

  svcministry.org © 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Kiểm Tra Hk 1
 • Bán Sỉ, Bán Buôn Và Bán Lẻ Là Gì? Sự Khác Biệt Trong Kinh Doanh Sỉ Lẻ
 • Giá Sỉ Là Gì? Và Những Điều Cần Cần Biết Về Giá Sỉ
 • Sự Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 • Trọng Âm Và Ngữ Điệu
 • Phân Biệt Dữ Liệu Và Thông Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Dữ Liệu Là Gì? Khái Niệm Và Dữ Liệu
 • Nên Chọn Eau De Toilette (Edt) Hay Eau De Parfum (Edp)?
 • Phân Biệt Các Loại Nước Hoa Edp, Edt, Edc Và Ef
 • Tìm Hiểu Về Nước Hoa Edc, Edt, Edp. Sự Khác Biệt Của Các Loại Nước Hoa Này.
 • Quẩy Vinahouse Là Gì? Phân Biệt Vinahouse Và Edm « Bạn Có Biết?
 • “Dữ liệu & Thông tin” là gì?

  Mối liên hệ giữa chúng ra sao?

  Có ngớ ngẩn không khi hỏi như thế?

  Thời buổi công nghệ thông tin, cả xã hội hướng tới nền kinh tế tri thức trong đó thông tin đóng vai trò then chốt. Suốt ngày cứ nghe báo đài đề cập đến các thuật ngữ về công nghệ, nhưng mấy ai có thể giải thích rạch ròi thế nào là “Dữ liệu & Thông tin”.

  Có người cho rằng:

  “Thông tin là những hiểu biết của con người về một vấn đề nào đó”.. Với kiểu định nghĩa này, nghe rồi như hồi chưa nghe.

  Thế thông tin là gì?

  Đề cập đến vấn đề này có thừa không?

  Cam đoan là có tới 99% người hiểu được thông tin là gì, nhưng nếu bắt họ phải giải thích cho 1% còn lại thế nào là “Dữ liệu & Thông tin”, có lẽ chỉ vài % trong số 99% đó diễn giải được thành lời.

  Diễn giải cho người khác hiểu đã khó, giải thích cho người không biết gì về công nghệ thông tin càng khó hơn.

  Giải thích một cách “nông dân” thì:

  – Đọc một tờ báo, tờ báo là dữ liệu, nội dung của tờ báo là thông tin.

  – Đọc một quyển truyện, quyển truyện là dữ liệu, nội dung câu chuyện trong cuốn truyện là thông tin.

  – Xem một bộ phim, nội dung bộ phim là thông tin còn cái để chứa nội dung bộ phim là dữ liệu, nó có thể là phim nhựa, DVD, băng từ hoặc đĩa cứng máy tính,..

  – Trên máy tính, nếu mở một tập tin (file), nội dung hiển thị lên màn hình là thông tin, còn cái file đó là dữ liệu.

  Tóm lại, thông tin là cái được chứa trong dữ liệu. Dữ liệu là cái được lưu trên các thiết bị lưu trữ. Thiết bị lưu trữ có thể là giấy, băng từ, đĩa cứng, CD hoặc USB…

  Đến đây chắc phân biệt được rồi nhỉ.

  Chia sẻ:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tri Thức, Quản Trị Tri Thức Và Kinh Tế Tri Thức
 • Hệ Thống Kế Toán Trong Doanh Nghiệp
 • 7 Dấu Hiệu Giúp Bạn Phân Biệt Túi Da Thật Hay Chỉ Là “Nhái”
 • Cách Nhận Biết Túi Xách Da Bò Thật Và Giả Chính Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Đá Thạch Anh Thật Giả
 • Khái Niệm Thông Tin Và Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết: Và Dữ Liệu
 • Nên Chọn Nước Hoa Nồng Độ Edt Hay Edp?
 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”edge”
 • Phân Biệt Nồng Độ Nước Hoa Edt , Edp
 • Quẩy Vinahouse Là Gì? Phân Biệt Vinahouse Và Edm ” Bạn Có Biết?
 • Published on

  1. 1. I. Khái niệm thông tin và dữ liệu : a) Thông tin : – Những hiểu biết có được về một thực thể náo đó được gọi là thông tin về thực thể đó. – VD : Hùng cao 1.85 , Nặng 75kg , học giỏi , chăm ngoan , cần cù…. b) Dữ liệu : – Là những thông tin đã được đưa và máy tính II. Đơn vị đo lường thông tin – Bit là đơn vị nhỏ nhất để đo lường thông tin , sử dụng hai ký hiệu 0 và 1 để biểu diễn thông tint rong máy tính – Các đơn vị khác để đo thông tin : 1Byte ( 1B ) = 8 Bit 1 KB ( Kilobyte ) = 1024B 1 MB ( Megabyte ) = 1024KB 1GB ( Gigabyte ) = 1024 MB 1 TB ( Tegabyte ) = 1024 GB 1 PB ( Petabyte ) = 1024 TB III. Các dạng thông tin : Có thể phân loại thông tin thành 2 loại : – Số : số nguyên , số thực ,…. – Phi số : Có 3 dạng
  2. 2. + Văn bản : báo , sách vở + Âm thanh : tiếng nói con người , tiếng nhạc… + Hình ảnh : tranh vẽ , ảnh chụp , bản đồ ,… IV. Mã hóa thông tin trên máy tính : – Để máy tính xử lý được , thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit . Cách biến đổi như vậy gọi là mã hóa thông tin. – Để mã hóa văn bản dùng mã ASCII ( 8 bit ) gồm 256 kí tự được đánh số từ 0-255 , số hiệu này được gọi là mã ASCII thập phận của kí tự . – Bộ mã Unicode ( 16 bit ) có thể mã hóa 65536 ký tự khác nhau , cho phép thể hiện trong máy tinh văn bản của tất cả ngôn ngữ trên thế giới. – V. Biểu diễn thông tin trong máy tính : a. Thông tin loại số: * Hệ đếm: – Bất kỳ số tự nhiên b nào lớn hơn 1 đều có thể chọn làm cơ số cho hệ đếm. Số lượng các ký hiệu được sử dụng bằng cơ số của hệ đếm đó. – Quy tắc: giá trị của mỗi ký hiệu ở hàng bất kỳ có giá trị bằng “số hệ đếm” đơn vị của hàng kế cận bên phải. + Hệ thập phân: là hệ dùng các số 0, 1,…,9 để biểu diễn. Vd: 43,310=4×101+3×100 +3×10-1 * Các hệ đếm dùng trong tin học: + Hệ nhị phân: là hệ chỉ dùng 2 số 0 và 1 để biểu diễn. Vd: 1102=1×22+1×21 +0x20= 610 + Hệ cơ số 16: là hệ dùng các ký hiệu 0, 1,…,9 và A, B, C, D, E, F để biểu diễn trông đó A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. Vd: A0116= 10×162 + 0x161 + 1×160 = 256110 * Biểu diễn số nguyên: – Số nguyên có dấu: bit cao nhất xác định số nguyên đó là âm (1) hay dương (0). – Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi -127 đến 127. – Số nguyên không âm: toàn bộ 8 bit được dùng để biểu diễn giá trị số, phạm vi từ 0 đến 256. * Biểu diễn số thực: Mọi số thực có thể biểu diễn được dưới dạng: (được gọi là dấu phẩy động). Trong đó : M : phần định trị K : phần bậc
  3. 3. Ví dụ: 12,345 = 0.12345×102 b. Thông tin loại phi số: – Văn bản : để biểu diễn một xâu ký tự máy tính có thể dùng một dãy byte, mỗi byte biễu diễn một ký tự theo thứ tự từ trái sang phải. Vd: biểu diễn xâu ký tự “TIN” : 01010100 01001001 01001110 – Các dạng khác: (hình ảnh, âm thanh,…) ta cũng phải mã hóa chúng thành dãy bit. – Nguyên lí mã hóa nhị phân: Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… Khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn. Mục tiêu  Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính.  Biết được các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.  Hiểu đơn vi đo thông tin.  Biết được cách chuyển giữa các hệ số đếm: hệ nhị phân, hệ thập phân, hệ cơ số mười sáu (hexa).  Tuy thông tin có nhiều dạng khác nhau, nhưng đều được lưu trữ và xử lí trong máy tính chỉ ở một dạng chung – mã nhị phân  Cho một vài ví dụ về thông tin. Cho biết dạng của thông tin đó?  Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm và cách biểu diễn số nguyên, số thực.  Nguyên lý mã hóa nhị phân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dữ Liệu Thứ Cấp Là Gì
 • Thông Tin, Dữ Liệu Và Tri Thức
 • Bật Mí Cách Đơn Giản Để Phân Biệt Đá Mắt Hổ Thật Giả
 • Cách Phân Biệt Ví Da Thật Và Giả
 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Túi Xách Da Thật Và Giả
 • Dữ Liệu Lớn Là Gì? Và Nó Được Ứng Dụng Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Dữ Liệu Thứ Cấp Trong Công Tác Nghiên Cứu Thị Trường
 • Chi Tiết Bài Học Tiền Xử Lý Dữ Liệu Trong Lĩnh Vực Học Máy (Phần 1)
 • Luận Văn Ths: Nghiên Cứu Và Đánh Giá Các Phương Pháp Tổng Hợp Dữ Liệu Cho Bài Toán Phân Loại Lớp Phủ Đô Thị Tại Việt Nam
 • Combo Nước Muối Và Yoga
 • Yoga Giải Độc Gan Không Phải Ai Cũng Biết
 • Big Data là một thuật ngữ xuất hiện nhiều trong ngành công nghệ thông tin hiện nay. Vậy Big Data- Dữ liệu lớn là gì?

  Về cơ bản dữ liệu lớn là gì? thì có thể hiểu nó đơn giản như tên gọi, Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và rất phức tạp đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lí dữ liệu truyền thống không thể nào đảm đương được. Tuy nhiên, Big Data lại chứa trong mình rất nhiều thông tin quý giá mà nếu trích xuất thành công, nó sẽ giúp rất nhiều cho việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, dự đoán các dịch bệnh sắp phát sinh và thậm chí là cả việc xác định điều kiện giao thông theo thời gian thực. Chính vì thế, những dữ liệu này phải được thu thập, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ theo một cách khác so với bình thường. Vì khối dữ liệu quá lớn nên việc triển khai Big Data sẽ gặp những trở ngại bao gồm thu nhận dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, chuyển giao, cập nhật…

  Big Data hay dữ liệu lớn là thuật ngữ chỉ các data có 3 thuộc tính là: dữ liệu có kích thước lớn dữ liệu có tốc độ xử lý nhanh và dữ liệu có sự đa dạng.

  Từ định nghĩa dữ liệu lớn là gì? ở trên chúng ta cần lưu ý 3 khía cạnh quan trọng của Big Data đó là:

  • Kích thước lớn (big volume): Dữ liệu có kích thước lớn có thể lên đến hàng ngàn tỉ Gigabyte hoặc thậm chí lớn hơn.
  • Tốc độ xử lý nhanh (velocity): Dữ liệu đảm bảo xử lý các thao tác như truy xuất, cập nhật, chỉnh sửa… với tốc độ nhanh.
  • Sự đa dạng trong dữ liệu (variety): Dữ liệu không cần tuân theo một cấu trúc và có thể lưu trữ nhiều định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh…

  Dữ liệu chỉ đảm bảo được 1 hoặc 2 trong 3 thuộc tính trên thì chưa được coi là Big Data. Ví dụ có một số dữ liệu trong doanh nghiệp đảm bảo được kích thước lớn và sự đa dạng của dữ liệu nhưng lại có tốc độ xử lý dữ liệu chậm nên chưa được coi là Big Data.

  1. Hộp đen dữ liệu: đây là dữ liệu được tạo ra bởi máy bay, bao gồm máy bay phản lực và trực thăng. Hộp đen dữ liệu này bao gồm thông tin tạo ra bởi giọng nói của phi hành đoàn, các bản thu âm và thông tin về chuyến bay.
  2. Dữ liệu từ các kênh truyền thông xã hội: Đây là dữ liệu được tạo ra và phát triển bởi như các trang web truyền thông xã hội như Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest và Google+.
  3. Dữ liệu giao dịch chứng khoán: Đây là số liệu từ thị trường chứng khoán đối với quyết định mua và bán cổ phiếu được thực hiện bởi khách hàng.
  4. Dữ liệu điện lực: đây là dữ liệu tạo ra bởi điện lực. Nó bao gồm các thông tin cụ thể từ các điểm giao nhau của các nút thông tin sử dụng.
  5. Dữ liệu giao thông: dữ liệu này bao gồm sức chứa và các mẫu phương tiện giao thông, độ sẵn sàng và khoảng cách đã đi được của từng phương tiện giao thông.
  6. Dữ liệu các thiết bị tìm kiếm: đây là dữ liệu được tạo ra từ các công cụ tìm kiếm và đây cũng là nguồn dữ liệu lớn nhất của Big Data. Công cụ tìm kiếm có cơ sở dữ liệu cực kỳ rộng lớn, nơi họ có thể tìm thấy dữ liệu họ cần.

  Y tế: giờ đây hồ sơ bệnh án đều được lưu trữ online, đó chính là nguồn tư liệu tham khảo vô cùng giá trị cho các bác sỹ, công ty y tế,…

  Giáo dục: giờ đây với các khóa học online đang nở rộ, con đường khám phá tri thức đã dễ dàng hơn đối với mọi người và chi phí cho việc học tập đã giảm thiểu rất nhiều.

  An ninh: với hệ thống Camera chống trộm đang ngày càng phổ biến như hiện nay đã góp phần rất lớn cho vấn đề an ninh trật tự xã hội.

  An ninh mạng: các cuộc tấn công mạng, tấn công DDos gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng sau mỗi cuộc tấn công thì các nhà an ninh mạng đều thu được số lượng dữ liệu quan trọng để mỗi ngày đảm bảo an ninh mạng được tốt hơn.

  Biến đổi khí hậu: các nhà khoa học khi nghiên cứu quá trình biến đổi khí hậu đều chia sẻ, cộng tác với nhau về quá trình cũng như kết quả nghiên cứu.

  Hiện nay, ngoài dữ liệu lớn là gì? có thể bạn cũng đã nghe đến khái niệm Internet of Things, tức là mạng Internet đến với mọi thứ trong đời sống hằng ngày. Dữ liệu từ Internet of Things thực chất cũng là được thu thập từ một mạng lưới rất nhiều các cảm biến và thiết bị điện tử, và nó cũng là một trong những nguồn của Big Data.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Vấn Đề Chủ Yếu Trong Phương Pháp Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Đối Với Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên
 • Mẫu Phiếu Xuất Kho Excel 2022 Theo Thông Tư 200
 • Quy Trình Sản Xuất Xi Măng Theo Quy Cách Khô Chính Xác, Đầy Đủ Nhất
 • Hướng Dẫn Điền Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho Chi Tiết
 • Mẫu Phiếu Xuất Kho Theo Thông Tư 133
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100