Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì? Dạy Như Thế Nào?
 • Các Phương Pháp Dạy Toán Lớp 1 Cho Bé Hiệu Quả
 • Cách Dạy Toán Lớp 1
 • Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án
 • Tại Sao Phương Pháp Dạy Học Dự Án Lại Quan Trọng
 • phương pháp dạy học tích cực ( PPDH tích cực ) là một thuật ngữ rút gọn , được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục , dạy học theo hướng phát huy tính tích cực , chủ động , sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa , tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học , tức là tập kết và o phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập kết vào phát huy tính tích cực của người dạy , tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì thầy giáo phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

  Một số phương pháp dạy học tích cực

  1. Mục tiêu:

   – Hiểu được bản chất của biện pháp dạy học tích cực.

   -Nắm được vai trò và nội dung căn bản của một số biện pháp dạy học tích cực.

   – thực hành được biện pháp dạy học hăng hái trong một số bài giảng.

   – tự tin tuyên bố sự cần thiết và Hữu ý thức tự giác , sáng tạo áp dụng PPDH tích cực

  2. .II. Nội dung:

   1. Biện pháp dạy học hăng hái là gì?

   a. Định hướng cách tân biện pháp dạy học:

   Định hướng cách tân biện pháp dạy và học đã được chính xác trong quyết nghị Trung ương 4 khóa VII ( 1 – 1993 ) , quyết nghị Trung ương 2 khóa VIII ( 12 – 1996 ) , được thể chế hóa trong Luật Giáo dục ( 12 – 1998 ) , được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo , đặc biệt là chỉ thị số 15 ( 4 – 1999 ).

   Luật Giáo dục , điều 24.2 , đã ghi: ” biện pháp giáo dục phổ quát phải phát huy tính hăng hái , tự giác , chủ động , sáng tạo của học sinh; ăn nhập với đặc điểm của tầng lớp học , môn học; bồi bổ biện pháp tự học , đoàn luyện Năng lực áp dụng tri thức vào thực tiễn; tác động đến tính cách , đem lại niềm vui , hứng thú Học hỏi cho học sinh”.

   có khả năng nói cốt lõi của cách tân dạy và học là hướng tới hoạt động Học hỏi chủ động , chống lại thói quen Học hỏi thụ động.

   b. Thế nào là tính hăng hái học tập?

   Tính hăng hái ( TTC ) là một phẩm chất vốn có của con người , do để tồn tại và phát triển con người luôn phải chủ động , hăng hái cải biến môi trường tự nhiên , cải tạo từng lớp. Bởi vậy , hình thành và phát triển TTC từng lớp là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục.

   Tính hăng hái Học hỏi – về bản chất là TTC nhận thức , đặc điểm ở khát vọng thông hiểu , gắng gổ trí lực và có nghị lực cao trong qúa trình chiếm lĩnh tri thức. TTC nhận thức trong hoạt động Học hỏi liên tưởng trước tiên với động cơ Học hỏi. Động cơ đúng tạo ra hứng thú. hứng thú là tiền đề của tự giác. hứng thú và tự giác là hai nhân tố tạo nên tính hăng hái. Tính hăng hái sản sinh nếp tư duy độc lập. Nghĩ suy độc lập là mầm mống của sáng tạo. Ngược lại , phong cách Học hỏi hăng hái độc lập sáng tạo sẽ phát triển tự giác , hứng thú , bồi dưỡng động cơ Học hỏi. TTC Học hỏi thể hiện ở những dấu hiệu như: hăng hái trả lời các câu hỏi của thầy giáo , tu bổ các câu trả lời của bạn , thích phát biểu ý kiến của mình trước Sự tình nêu ra; hay nêu thắc mắc , đòi hỏi giải thích cặn kẽ những Sự tình chưa đủ rõ; chủ động vận dụng kiến thức , kĩ năng đã học để nhận thức Sự tình mới; tập kết để ý vào Sự tình đang học; bền chí hoàn tất các bài tập , không nản trước những tình huống khó khăn…

   TTC học tập biểu hiện qua các cấp độ từ thấp lên cao như:

   – Bắt chước: gắng sức a dua mẫu Bắt đầu làm của thầy , của bạn…

   – Tìm tòi: Đứng riêng ra giải quyết Sự tình nêu ra , tìm cách giải quyết khác nhau về một số vấn đề…

   – Sáng tạo: tìm ra cách giải quyết mới , độc đáo , hữu hiệu.

   c. phương pháp dạy học tích cực:

   phương pháp dạy học tích cực ( PPDH tích cực ) là một thuật ngữ rút gọn , được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục , dạy học theo hướng phát huy tính tích cực , chủ động , sáng tạo của người học.

   “Tích cực” trong PPDH – tích cực được dùng với tức là hoạt động , chủ động , trái nghĩa với không hoạt động , thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực.

   PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa , tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học , tức là tập kết vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập kết vào phát huy tính tích cực của người dạy , tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì thầy giáo phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

   Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học , nhưng trái lại thói thường học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. Chẳng hạn , có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng thầy giáo chưa đáp ứng được , hoặc có trường hợp thầy giáo tích cực vận dụng PPDH tích cực nhưng không Thành tựu vì học sinh chưa thích nghi , vẫn quen với lối học tập thụ động. Vì thế , thầy giáo phải bền chí dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức , từ thấp lên cao. Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò , sự phối hợp ăn nhịp hoạt động dạy với hoạt động học thì mới Thành tựu. Như vậy , việc dùng thuật ngữ “Dạy và học tích cực” để phân biệt với “Dạy và học thụ động”.

   d. Mối giao tiếp giữa dạy và học , tích cực với dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

   Từ thập kỉ lần cuối của thế kỷ XX , các tài liệu giáo dục ở ngoại bang và trong nước , một số văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thường nói tới việc nhu yếu phải chuyển dạy học lấy giáo viên làm trọng tâm sang dạy học lấy học trò làm trung tâm.

   Dạy học lấy học trò làm trọng tâm còn có một số thuật ngữ tương đương như: dạy Học hỏi trung vào người học , dạy học căn cứ vào người học , dạy học hướng vào người học… Các thuật ngữ này có chung một nội hàm là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học trò trong qúa trình dạy học , khác với cách tiếp cận truyền thống lâu nay là nhấn mạnh hoạt động dạy và vai trò của giáo viên.

   2. Đặc điểm của các biện pháp dạy học tích cực.

   a. Dạy và học không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

   Trong phương pháp dạy học tích cực , người học – đối tượng của hoạt động “dạy” , song song là chủ thể của hoạt động “học” – được cuốn hút vào các hoạt động học tập do thầy giáo tổ chức và chỉ đạo , thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp nhận những kiến thức đã được thầy giáo sắp xếp. Được đặt vào những tình huống của Chỗ ở thực tế , người học trực tiếp quan sát , bàn bạc , làm thí nghiệm , giải quyết Sự tình đặt ra theo cách suy nghĩ của mình , từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới , vừa nắm được phương pháp “làm ra” kiến thức , kĩ năng đó , không rập theo những khuôn mâu sẵn có , được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.

   Dạy theo cách này thì thầy giáo không chỉ đơn giản truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn Bắt đầu làm. Chương trình dạy học phải giúp cho từng học sinh biết Bắt đầu làm và tích cực dự khán các Các quy định Bắt đầu làm của cộng đồng.

   b. Dạy và học coi trọng rèn luyện phương pháp tự học.

   c. Tăng cường học tập cá thể , phối hợp với học tập hợp tác.

   Trong một lớp học mà Thấp kiến thức , tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi vận dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp thuận sự phân hóa về cường độ , tiến độ hoàn tất nhiệm vụ học tập , nhất là khi bài học được thiết kế thành Một xâu Công việc độc lập.

   áp dụng biện pháp tích cực ở Thấp càng cao thì sự phân hóa này càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông cáo trong nhà trường sẽ đáp ứng đề nghị cá thể hóa hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh.

   Tuy nhiên , trong học tập , không phải mọi kiến thức , tài năng , thái độ hoài nghi đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân chủ nghĩa. Lớp học là môi trường tiếp xúc với nhau thầy – trò , trò – trò , tạo nên mối quan hệ hiệp tác giữa các cá nhân chủ nghĩa trên con đường chiếm lĩnh nội dung Học hỏi. Phê duyệt đàm luận , tranh luận trong tập thể , quan điểm mỗi cá nhân chủ nghĩa được thổ lộ , tự tin tuyên bố hay bác bỏ , qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Bài học ứng dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của người thầy giáo.

   Trong nhà trường , phương pháp Học hỏi hiệp tác được tổ chức ở cấp nhóm , tổ , lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ thông trong dạy học là hoạt động hiệp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học hỏi hiệp tác làm tăng hiệu quả Học hỏi , nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay go , lúc xuát hiện thực sự nhu cầu kết hợp giữa các cá nhân chủ nghĩa để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ chẳng thể có hiện tượng ỷ lại; tình cảm năng lực của mỗi thành viên được thổ lộ , uốn nắn , phát triển tình bạn , ý thức tổ chức , tinh thần bạc nhược trợ giúp. Mô hình hiệp tác trong xã hội đưa vào đời sống trường học sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân việc hiệp tác trong cần lao xã hội.

   Trong nền kinh tế thị trường đã hiện ra nhu cầu hiệp tác xuyên quốc gia , liên quốc gia; năng lực hiệp tác phải trở nên một mục đích giáo dục mà nhà trường phải để sẵn cho học sinh.

   d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

   Trong dạy học , việc đánh giá học trò không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và sắp xếp hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo hoàn cảnh nhận định thực trạng và sắp xếp hoạt động dạy của thầy.

   dĩ vãng giáo viên giữ độc quyền đánh giá học trò. Trong phương pháp hăng hái , giáo viên phải chỉ dẫn học trò phát triển tài năng tự đánh giá để tự sắp xếp cách học. Liên tưởng với điều này , giáo viên cần tạo hoàn cảnh thuận tiện để học trò được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và sắp xếp hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh.

   Theo hướng phát triển các phương pháp hăng hái để đào tạo những con người năng động , sớm thích ứng với đời sống xã hội , thì việc kiểm tra , đánh giá chẳng thể dừng lại ở request tái hiện các tri thức , lặp lại các tài năng đã học mà phải xứng đáng được đề nghị hoặc đề xuất trí sáng ý , óc sáng tạo trong việc giải quyết những cảnh huống thực tế.

   Với sự trợ giúp của các thiết bị nghệ thuật , kiểm tra đánh giá sẽ không còn là một nghề nghiệp nặng nhọc đối với giáo viên , song cho nhiều thông tin kịp thời hơn để mẫn tiệp sửa đổi hoạt động dạy , chỉ đạo hoạt động học.

   Từ dạy và học bị động sang dạy và học hăng hái , giáo viên không còn đóng vai trò thuần tuý là người truyền đạt tri thức , giáo viên trở nên người thiết kế , tổ chức , chỉ dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học trò tự lực chiếm lĩnh nội dung Học hỏi , chủ động đạt các mục đích tri thức , Năng lực , thái độ hoài nghi theo đề nghị của thời hạn. Trên lớp , học trò hoạt động là chính , giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó , khi soạn giáo án , giáo viên đã phải đầu tư công sức , thời kì rất nhiều so với kiểu dạy và học bị động mới có khả năng thực hành bài lên lớp với vai trò là người gợi mở , xúc tác , cổ vũ , cố vấn , trọng tài trong các hoạt động tìm tòi háo hức , tranh cãi rầm rộ của học trò. Giáo viên phải có trình độ chuyên trị sâu rộng , có trình độ sư phạm lành nghề mới có khả năng tổ chức , chỉ dẫn các hoạt động của học trò mà nhiều khi biến diễn ngoài tầm dự kiến của giáo viên.

   có khả năng so sánh đặc điểm của dạy học cựu truyền và dạy học mới như sau:

  Dạy học cựu truyền

  Các mô hình dạy học mới

  quan niệm

  Học là qúa bẩm hấp thụ lĩnh hội , qua đó hình thành kiến thức , Năng lực , tư tưởng , tình cảm.

  Học là qúa bẩm kiến tạo; học trò tìm tòi , khám phá , phát hiện , tập luyện , khai khẩn và xử lí thông tin , … tự hình thành thông hiểu , năng lực và phẩm chất.

  bản chất

  Truyền thụ tri thức , truyền thụ và chứng minh chân lí của giáo viên.

  Tổ chức hoạt động nhận thức biếu học trò . Dạy học trò cách tìm ra chân lí.

  mục đích

  chú trọng cung cấp tri thức , Năng lực , xảo thuật. Học để đối phó với thi cử . Sau khi thi xong những điều đã học thường bị bỏ quên hoặc ít dùng đến.

  chú trọng hình thành các năng lực ( sáng tạo , hiệp tác , … ) dạy biện pháp văn chương cần lao khoa học , dạy cách học. Học để đáp ứng những đề nghị của cuộc sống hiện nay và tương lai. Những điều đã học cần thiết , hữu ích cho bản thân học trò và cho sự phát triển xã hội.

  Nội dung

  Từ sách giáo khoa + giáo viên

  Từ nhiều nguồn khác nhau: SGK , GV , các tài liệu khoa học ăn nhập , thử nghiệm , bảng tàng , thực tế…: gắn với:

  – Vốn thông hiểu , kinh nghiệm và nhu cầu của HS.

  – cảnh huống thực tiễn , bối cảnh và môi trường địa phương

  – Những vấn đề học trò quan tâm.

  biện pháp

  Các biện pháp diễn giảng , truyền thụ tri thức một chiều.

  Các biện pháp tìm tòi , điều tra , giải quyết vấn đề ; dạy học tương tác.

  Hình thức tổ chức

  Cố định: giới hạn trong 4 bức tường của lớp học , giáo viên đối diện với cả lớp.

  Cơ động , linh hoạt: Học ở lớp , ở phòng thử nghiệm , ở hiện trường , trong thực tế… , học cá nhân chủ nghĩa , học đôi bạn , học theo cả nhóm , cả lớp đối diện với giáo viên.

   Một số biện pháp dạy học hăng hái cần phát triển ở trường Trung học phổ quát

   a. Biện pháp vấn đáp

   Vấn đáp ( đàm thoại ) là biện pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời , hoặc học sinh có thể bàn cãi với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lãnh hội được nội dung bài học. Chứng cứ vào thuộc tính hoạt động nhận thức , người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:

   – Vấn đáp tái hiện: thầy giáo đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ , không thèm suy luận. Vấn đáp tái tạo không được xem là phương pháp quý báu sư phạm. Đó là phương pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học.

   – Vấn đáp giải thích – minh hoạ : Nhằm mục tiêu làm sáng tỏ một đề tài nào đó , thầy giáo lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những giá dụ minh hoạ để học sinh sáng sủa , dễ nhớ. phương pháp này đặc biệt có công hiệu khi có sự tương trợ của các phương tiện nghe – nhìn.

   – Vấn đáp tìm tòi ( Nói chuyện Ơxrixtic ): thầy giáo dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát xuất hiện thực chất của sự vật , tính quy luật của cảnh tượng đang tìm hiểu , kích thích sự thèm muốn am hiểu. Thầy giáo tổ chức sự trao đổi ý kiến – kể cả bàn cãi – giữa thầy với cả lớp , có khi giữa trò với trò , nhằm giải quyết một Sự tình xác định. Trong vấn đáp tìm tòi , thầy giáo giống như người tổ chức sự tìm tòi , còn học sinh giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới. Vì thế , khi chấm dứt cuộc Nói chuyện , học sinh có được niềm vui của sự khám phá trưởng thành thêm một bước về Thấp tư duy.

   b. phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.

   Trong một tầng lớp đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường , cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những Sự tình nảy sinh trong thực tế là một năng lực đảm bảo sự Thành tựu trong cuộc sống , đặc biệt trong kinh doanh. Vì thế , tập dượt cho học sinh biết phát hiện , đặt ra và giải quyết những Sự tình gặp phải trong học tập , trong cuộc sống của cá nhân , Nhà ở và cộng đồng không chỉ cố ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà phải được đặt như một mục tiêu giáo dục và đào tạo.

   cấu trúc một bài học ( hoặc một phần bài học ) theo phương pháp đặt và giải quyết Sự tình thường như sau

   – Đặt Sự tình , xây dựng bài toán nhận thức

   o Tạo tình huống có vấn đề;

   o Phát hiện , nhận dạng Sự tình nảy sinh;

   o Phát hiện Sự tình cần giải quyết

   – Giải quyết Sự tình đặt ra

   o Đề xuất cách giải quyết;

   o lập mưu hoạch giải quyết;

   o thực hiện kế hoạch giải quyết.

   có thể phân biệt bốn mức Thấp đặt và giải quyết vấn đề:

   Mức 1: thầy giáo đặt Sự tình , nêu cách giải quyết Sự tình. Học sinh thực hiện cách giải quyết Sự tình theo hướng dẫn của thầy giáo. Thầy giáo đánh giá Cuối cùng làm việc của học sinh.

   Mức 2: thầy giáo nêu Sự tình , gợi ý để học sinh tìm ra cách giải quyết Sự tình. Học sinh thực hiện cách giải quyết Sự tình với sự giúp rập của thầy giáo khi cần. Thầy giáo và học sinh cùng đánh giá.

   Mức 3: thầy giáo cung cấp thông báo tạo tình huống có Sự tình. Học sinh phát hiện và xác định Sự tình nảy sinh , tự đề xuất các giả thuyết và tuyển trạch giải pháp. Học sinh thực hành cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học trò cùng đánh giá.

   Mức 4 : học trò tự lực phát hiện vấn đề phát sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc cộng đồng , lựa chọn vấn đề giải quyết. Học trò giải quyết vấn đề , tự đánh giá chất lượng , hiệu quả , có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc.

  Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề , học trò vừa nắm được tri thức mới , vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó , phát triển tư duy hăng hái , sáng tạo , được để sẵn một năng lực thích ứng với đời sống xã hội , phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề phát sinh.

  c. Phương pháp hoạt động nhóm

  Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tuỳ mục đích , request của vấn đề Học hỏi , các nhóm được phân chia không hẹn mà có hay có chủ tâm , được duy trì yên ổn hay thay đổi trong từng phần của tiết học , được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau.

  Nhóm tự bầu nhóm trưởng nếu thấy cần. Trong nhóm có xác xuất phân việc mỗi người một phần việc. Trong nhóm nhỏ , mỗi thành viên đều phải làm việc hăng hái , chẳng thể ỷ lại vào một đôi người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiêu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả Học hỏi chung của cả lớp. Để trình diễn.# kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp , nhóm có xác xuất cử ra một đại diện hoặc phân việc mỗi thành viên trình diễn.# một phần nếu nhiệm vụ giao cho nhóm là khá phức tạp.

  thành công của bài học nước phụ thuộc vào sự nồng nhiệt tham gia của mọi thành viên , vì vậy phương pháp này còn làm gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên , phương pháp này bị ngăn lại trong một giới hạn nhất định bởi không gian có phạm vi nhỏ của lớp học , bởi thời kì hạn định của tiết học , thành thử giáo viên phải biết tổ chức hợp lý và học trò đã khá quen với phương pháp này thì mới có kết quả. Cần nhớ rằng , trong hoạt động nhóm , tư duy hăng hái của học trò phải được phát huy và tác phong quan yếu của phương pháp này là đoàn luyện năng lực hiệp tác giữa các thành viên trong tổ chức lao động.Cần tránh xu hướng hình thưc và xơ cua lạm dụng , ý là tổ chức hoạt động nhóm là dấu hiệu điển hình nhất của canh tân PPDH và hoạt động nhóm càng nhiều thì chứng tỏ phương pháp dạy học càng đổi mới.

  d. Phương pháp đóng vai

  Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học trò thực hành một số cách xử sự nào đó trong một cảnh huống giả định.

  phương pháp đóng vai có những phần ưu tú sau :

  – học trò được đoàn luyện thực hành những kỹ năng xử sự và giãi bày thái độ hoài nghi trong môi trường không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro trước khi thực hành trong thực tiễn.

  – Gây hứng thú và chú ý cho học trò

  – Tạo hoàn cảnh làm phát sinh óc sáng tạo của học trò

  – khích lệ sự thay đổi thái độ hoài nghi , hành vi của học trò theo chuẩn mực hành vi tư tưởng và chính trị – xã hội

  – có xác xuất thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn.

  v Cách tiến hành có xác xuất như sau :

  o giáo viên chia nhóm , Tình bạn huống đóng vai cho từng nhóm và quy định rõ thời gian chuẩn mực , thời gian đóng vai

  o Các nhóm bàn bạc chuẩn bị đóng vai

  o Các nhóm lên đóng vai

  o thầy giáo phỏng vấn học sinh đóng vai

  – vì sao em lại ứng xử như vậy ?

  – cảm xúc , thái độ của em khi thực hiện cách ứng xử ? Khi nhận được cách ứng xử ( đúng hoặc Không đúng )

  o Lớp bàn bạc , nhận xét : Cách ứng xử của các vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp ? Chưa phù hợp ở điểm nào ? vì sao ?

  o thầy giáo kết luận về cách ứng xử nhu yếu trong tình huống.

  v Những điều cần lưu ý khi sử dụng :

  o tình huống nên để mở , không cho trước ” kịch bản” , lời thoại

  o Phải dành thời gian phù hợp cho các nhóm chuẩn bị đóng vai

  o Người đóng vai phải Hiểu ra vai của mình trong bài tập đóng vai để không lạc đề

  o Nên động viên cả những học sinh rút rát dự khán

  o Nên cải dạng và đạo cụ đơn giản để tăng tính quyến rũ của trò chơi đóng vai

  V. Cách tiến hành

  o thầy giáo nêu câu hỏi , Sự tình cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm

  o động viên học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt

  o thống kê tất thảy các ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to , không loại trừ một ý kiến nào , trừ trường hợp trùng lặp

  o Phân loại ý kiến

  o Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng và bàn bạc sâu từng ý.

  4. Điều kiện vận dụng phương pháp dạy học tích cực

  a. Thầy giáo : thầy giáo phải được đào tạo nghiêm mật để thích nghi với những đổi thay về chức năng , nhiệm vụ rất Đa chủng và phức tạp của mình , nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục. Thầy giáo vừa phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng , có Thấp sư phạm lành nghề , biết ứng sử tinh tế , biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học , biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức.

  b. Học sinh : Dưới sự chỉ đạo của thầy giáo , học sinh phải dần dần có được những phẩm chất và năng lực thích nghi với phương pháp dạy học tích cực như: giác ngộ mục tiêu học tập , tự giác trong học tập , cố ý thức trách nhiệm về Cuối cùng học tập của mình và Cuối cùng chung của lớp , biết tự học và tranh thủ học ở mọi nơi , mọi lúc , bằng mọi cách , phát triển các loại hình tư duy biện chứng , lôgíc , hình tượng , tư duy kĩ thuật , tư duy kinh tế…

  d. Thiết bị dạy học

  Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu được cho việc triển khai Các quy định , sách giáo khoa nói chung và đặc biệt cho việc triển khai đổi mới phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực , chủ động của học sinh. Đáp ứng yêu cầu này phương tiện thiết bị dạy học phải tạo điều kiện thuận lợi cho học trò thực hành các hoạt động độc lập hoặc các hoạt động nhóm.

  e. Cách tân đánh giá kết quả Học hỏi của học sinh.

  Đánh giá là một khâu quan yếu chẳng thể thiếu được trong qúa trình giáo dục. Đánh giá thường nằm ở giai đoạn sau cuối của một giai đoạn giáo dục và sẽ trở nên khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với đề nghị cao hơn , chất lượng mới hơn trong cả một qúa trình giáo dục.

  Đánh giá kết quả Học hỏi là qúa trình thu nhặt và xử lí thông tin về trình độ , khả năng thực hành mục đích Học hỏi của học trò về tác động và căn nguyên của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường cho bản thân học trò để học trò Học hỏi càng ngày càng phát triển theo hướng đi lên hơn.

  cách tân biện pháp dạy học được chú trọng để đáp ứng những đề nghị mới của mục đích nên việc kiểm tra , đánh giá phải biến chuyển mạnh theo hướng phát triển trí sáng dạ sáng tạo của học trò , xứng đáng được đề nghị hoặc đề xuất áp dụng mẫn tiệp các tri thức Năng lực đã học vào những cảnh huống thực tiễn , làm biểu lộ những xúc cảm , thái độ hoài nghi của học trò trước những vấn đề nóng hổi của hoàn cảnh sống cá nhân chủ nghĩa , gia đình và cộng đồng. Chừng nào việc kiểm tra , đánh giá chưa thoát khỏi quỹ đạo Học hỏi bị động thì chưa thể phát triển dạy và học tích cực.

  hợp nhất với quan điểm cách tân đánh giá như trên việc kiểm tra , đánh giá sẽ hướng vào việc bám sát mục đích của từng bài , từng chương và mục đích giáo dục của môn học ở tầng lớp cấp. Các câu hỏi bài tập sẽ đo được mức độ thực hành các mục đích được xác định.

  – Hướng tới đề nghị kiểm tra đánh giá công bình , khách quan kết quả Học hỏi của học trò , bộ công cụ đánh giá sẽ được Sửa sang các hình thức đánh giá khác như đưa thêm dạng câu hỏi , bài tập trắc nghiệm; chú ý hơn tới đánh giá cả qúa trình lĩnh hội tri thức của học trò , quan hoài tới mức độ hoạt động hăng hái , chủ động của học trò trong từng tiết học , kể cả ở tiết hấp thu tri thức mới lẫn tiết thực hành , thử nghiệm. Điều này đòi hỏi giáo viên bộ môn đầu tư nhiều công sức hơn cũng như công tâm hơn. Lãnh đạo nhà trường cần quan hoài và giám sát hoạt động này.

  – hệ thống giao thông câu hỏi kiểm tra đánh giá cũng cần biểu lộ sự phân hóa , đảm bảo 70% câu hỏi bài tập đo được mức độ đạt trình độ chuẩn – mặt bằng về nội dung học thức dành cho mọi học trò THPT và 30% còn lại phản ánh mức độ nâng cao , dành cho học trò có năng lực trí óc và thực hành cao hơn.

  g. Bổn phận quản lý : Hiệu trưởng chịu bổn phận trực tiếp về việc cách tân biện pháp dạy học ở trường mình , đặt vấn đề này ở tầm quan yếu đúng mức trong sự kết hợp các hoạt động tất cả của nhà trường. Hiệu trưởng cần trân trọng , tỏ thái độ đồng tình , xứng đáng được đề nghị hoặc đề xuất mỗi sáng kiến , sửa đổi cho tiến bộ hơn dù nhỏ của giáo viên , đồng thời cũng cần biết chỉ dẫn , giúp đỡ giáo viên áp dụng các biện pháp dạy học hăng hái phù hợp với môn học , đặc điểm học trò , hoàn cảnh dạy và học ở địa phương , làm cho phong trào cách tân biện pháp dạy học càng ngày càng rộng rãi , luôn luôn và có công hiệu hơn.

  Hãy cố gắng để trong mỗi tiết học ở trường phổ quát , học sinh thắng hoạt động nhiều hơn , thực hiện nhiều hơn , bàn luận nhiều hơn và quan trọng là được suy nghĩ nhiều hơn trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập.

  5. Khai thác yếu tố tích cực trong các biện pháp dạy học truyền thống

  Đối mới biện pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh không có nghĩa là gạt bỏ , loại trừ , thay thế hoàn toàn các biện pháp dạy học truyền thống , hay phải “nhập nội” một số biện pháp xa lạ vào qúa trình dạy học. Sự tình là ở chỗ cần kế thừa , phát triển những mặt tích cực của biện pháp dạy học hiện có , song song phải học hỏi , áp dụng một số biện pháp dạy học mới một cách mẫn tiệp nhằm phát huy tính tích cực , chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập , phù hợp với tình cảnh điều kiện dạy và học cụ thể.

  biện pháp thuyết trình là một trong những biện pháp dạy học truyền thống được thực hiện trong các hệ thống nhà trường đã từ lâu. Đặc điểm cơ bản nổi của biện pháp thuyết trình là thông cáo – tái tạo. Bởi thế , biện pháp thuyết trình còn có tên gọi là biện pháp thuyết trình thông cáo – tái tạo. Biện pháp này chỉ rõ thuộc tính thông cáo bằng lời của thầy và thuộc tính tái tạo khi lãnh hội của trò. Thầy giáo Học hỏi tài liệu , sách giáo khoa , Dự bị bài giảng và trực tiếp điều khiển thông cáo luồng thông cáo kiến thức đến học sinh. Học sinh tiếp nhận những thông cáo đó bằng việc nghe , nhìn , cùng tư duy theo lời giảng của thầy , hiểu , ghi chép và ghi nhớ.

  Như vậy , những kiến thức đến với học sinh theo biện pháp này Hầu như đã được thầy “chuẩn bị sẵn” để trờ thu nạp , sự hoạt động của trò tương đối thụ động. Biện pháp thuyết trình chỉ cho phép người học đạt đến Thấp tái tạo của sự lãnh hội kiến thức mà thôi. Từ thời gian này , theo hướng hoạt động hóa người học , cần phải giữ lại bớt biện pháp thuyết trình thông cáo – tái tạo , tăng cường biện pháp thuyết trình giải quyết Sự tình. Đây là kiểu dạy học bằng cách đặt học sinh trước những bài toán nhận thức , kích thích học sinh hứng giải bài toán nhận thức , tạo ra sự chuyển hóa từ qúa trình nhận thức có tính Học hỏi khoa học vào tổ chức qúa trình nhận thức trong học tập. Thầy giáo đưa học sinh vào tình huống có Sự tình rồi học sinh tự mình giải quyết Sự tình đặt ra. Theo hình mẫu đặt và giải quyết Sự tình mà thầy giáo thể hiện , học sinh được học thói thường suy nghĩ lôgic , biết cách phát hiện Sự tình , đề xuất giả thuyết , bàn luận , làm thí nghiệm để thẩm tra các giả thuyết nêu ra.

  Thuyết trình kiểu đặt và giải quyết Sự tình thuần túy do thầy giáo thể hiện cũng đã có công hiệu phát triển tư duy của học sinh. Nếu được xen kẽ vấn đáp , bàn luận một cách hợp lý thì công hiệu sẽ Thêm lên. Muốn vậy , lớp không nên quá đông , có điều kiện thuận lợi cho hội thoại , song song học sinh phải có thói thường bạo dạn biểu lộ tư kiến trước Sự tình nêu ra.

  Để lôi cuốn sự để ý của người học và tích cực hóa biện pháp thuyết trình ngay khi khai mạc bài học thầy giáo có khả năng thông cáo Sự tình dưới hình thức những câu hỏi có thuộc tính định hướng , hoặc có thuộc tính “xuyên tâm”. Trong qúa trình thuyết trình bài giảng , thầy giáo có khả năng thực hiện một số hình thức thuyết trình lôi cuốn sự để ý của học sinh như sau:

  – thể hiện kiểu nêu vấn đề: Trong qúa trình thể hiện bài giảng thầy giáo có khả năng biểu đạt Sự tình dưới dạng nghi vấn , gợi mở để gây tình huống lôi cuốn sự để ý của học sinh.

  – Thuyết trình kiểu thuật chuyện: thầy giáo có khả năng phê chuẩn những sự kiện kinh tế – từng lớp , những câu chuyện hoặc tác phẩm văn học , phim ảnh… làm tư liệu để phân tách , minh họa , đại quát và rút ra nhận xét , kết luận nhằm xây dựng biểu trưng , khắc sâu nội dung kiến thức của bài học.

  – Thuyết trình kiểu diễn tả , phân tích: thầy giáo có khả năng dùng công thức , sơ đồ , biểu mẫu… để diễn tả phân tách nhằm chỉ ra những đặc điểm , khía cạnh của từng nội dung. Trên cơ sở đó đưa ra những bằng chứng lôgíc , nói hay để làm rõ thực chất của vấn đề.

  – Thuyết trình kiểu nêu Sự tình có tính giả thuyết: thầy giáo đưa vào bài học một số giả thuyết hoặc ý kiến có thuộc tính mâu thuẫn với Sự tình đang Học hỏi nhằm xây dựng tình huống có Sự tình thuộc loại giả thuyết ( hay luận chiến ). Kiểu nêu Sự tình này đòi hỏi học sinh phải tuyển trạch ý kiến đúng , sai và có lập luận kiên cố về sự tuyển trạch của mình. Song song học sinh phải biết cách phê phán , chưng một cách chuẩn xác , khách quan những ý kiến không đúng đắn , chỉ ra tính không khoa học và căn nguyên của nó.

  – Thuyết trình kiểu so sánh , tổng hợp: Nếu nội dung của Sự tình thể hiện chứa đựng những mặt tương phản thì thầy giáo cần chính xác những Dấu hiệu để ghi nhận để so sánh từng mặt , thuộc tính hoặc giao tế giữa hai đối tượng đối đầu nhau nhằm rút ra kết luận cho từng Dấu hiệu để ghi nhận so sánh. Mặt khác , thầy giáo có khả năng sử dụng số liệu báo cáo để phân tách , so sánh rút ra kết luận nhằm góp phần làm tăng tính chuẩn xác và tính thuyết phục của vấn đề.

  – hiện tại , bài giảng hiện đại đang có khuynh hướng sử dụng càng ngày càng nhiều các phương tiện công nghệ thông cáo , làm tăng sức quyến rũ và hiệu quả. Ngày trước , để minh họa nội dung bài giảng , thầy giáo chỉ có khả năng sử dụng lời nói giàu hình tượng và gợi cảm kèm theo những cử chỉ , điệu bộ biểu đạt nội tâm hoặc có thêm bộ tranh giáo khoa hỗ trợ. Hiện tại có cả một loạt phương tiện để thầy giáo tuyển trạch sử dụng như: máy chiếu , băng thu thanh , băng ghi hình , đĩa CD , phần mềm máy vi tính… Tiến tới mọi thầy giáo phải có khả năng soạn bài giảng trên máy vi tính được nối mạng , biết sử dụng đầu máy đa năng để thực hiện bài giảng của mình một cách sống động , hiệu qủa , phát huy cao nhất tính tích cực học tập của học sinh.

  Tác giả bài viết: PGS.TS Vũ Hồng Tiến

  Nguồn tin: trung tam gia su day kem TTV sưu tầm và chia sẽ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chữa Bệnh Trĩ Bằng Phương Pháp Diện Chẩn Có Hiệu Quả Không?
 • Phương Pháp Diện Chẩn Là Gì? Chữa Bệnh Bằng Phương Pháp Diện Chẩn Như Thế Nào?
 • Phương Pháp Dạy Con Không Đòn Roi
 • Dạy Con Không Đòn Roi
 • Khái Niệm Về Phương Pháp Dạy Học
 • Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Lợi Ích Tốt Mà Phương Pháp Ăn Kiêng Keto Mang Lại Cho Sức Khỏe Của Bạn
 • Những Lưu Ý Về Chế Độ Ăn Giảm Cân Keto
 • Sinh Hoạt Không Tiêu Hao Enzyme Diệu Kỳ Của Bác Sĩ Shinya
 • (Update 2022) Hướng Dẫn Lọc Cổ Phiếu Theo Phương Pháp Canslim
 • Mua Cổ Phiếu: Đừng Dùng Phương Pháp Canslim
 • Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới để chỉ phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Và rõ ràng, đây không phải là một khái niệm, lý thuyết suông mà nó đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều trường học thuộc các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

  Khái niệm phương pháp dạy học

  Phương pháp dạy học là cách thức, sự tương tác chung giữa giáo viên và học sinh trong một điều kiện dạy học nhất định, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra của việc dạy học.

  Trong đó, có 3 bình diện cần xem xét trong phương pháp dạy học, có thể kể đến như:

  Quan điểm dạy học

  Được hiểu là tổng thể các định hướng về hành động phương pháp, có sự kết hợp của nhiều yếu tố như nguyên tắc dạy học, cơ sở lý thuyết của lý luận dạy học, môi trường và điều kiện dạy học cũng như định hướng cụ thể về vai trò của giáo viên, học sinh khi tham khảo quá trình giảng dạy.

  Các quan điểm dạy học trên bao gồm các định hướng có tính chiến lược. Và chính những định hướng này là mô hình lý thuyết hình thành nên phương pháp dạy học.

  Phương pháp dạy cụ thể

  Kỹ thuật dạy học

  Kỹ thuật dạy học gồm các phương pháp, cách thức hành động của giáo viên ở từng tình huống cụ thể, nhằm thực hiện và điều khiển toàn bộ quá trình dạy học. Một số kỹ thuật dạy học phổ biến dành cho giáo viên bao gồm: Kỹ thuật phân chia nhóm, đặt câu hỏi, kỹ thuật hỏi chuyên gia, kỹ thuật các mảnh ghép hay hoàn thành một nhiệm vụ,…

  Một số lưu ý quan trọng về phương pháp dạy học

  1.Với mỗi một quan điểm dạy học sẽ có phương pháp dạy học phù hợp. Và với mỗi phương pháp dạy học cụ thể cũng sẽ có các kỹ thuật dạy học đặc thù. Tuy nhiên, điều này không mang tính cố định, đôi khi cũng có ngoại lệ.

  2.Việc phân biệt phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học đôi khi chỉ mang tính chất tương đối, một số ví dụ có thể kể đến như: “Động não” – ở một số trường hợp, nó được xem là phương pháp hoặc kỹ thuật dạy học.

  3.Có các phương pháp dạy học chung cho nhiều môn học, tuy nhiên cũng có những phương pháp đặc thù, dành riêng cho 1 số môn học hoặc các nhóm môn học nhất định

  4.Một phương pháp dạy học, hay kỹ thuật môn học sẽ được gọi với nhiều cái tên khác nhau.

  Một số phương pháp dạy học tích cực

  Phương pháp dạy học nhóm

  Đây là một trong số phương pháp dạy học tích cực được đánh giá cao hiện nay.

  Nếu giáo viên có thể tổ chức tốt, phương pháp dạy học nhóm sẽ góp phần thúc đẩy giúp các em học sinh phát huy tính tích cực của bản thân, đồng thời phát triển khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm và khả năng giao tiếp của các em.

  Kỹ năng chia nhóm

  • Dựa trên số thứ tự điểm danh, dựa vào màu sắc, các mùa hoặc các loài hoa. Điều kiện để ghép chung nhóm là chung 1 số, 1 màu, 1 mùa hoặc 1 loài hoa.
  • Dựa vào hình ghép: Giáo viên cắt 1 bức hình thành nhiều mảnh và để cho học sinh bốc thăm ngẫu nhiên. Số bức hình sẽ tương ứng với số nhóm cần chia. Điều kiện để chung nhóm là các em học sinh có mảnh ghép để tạo ra cùng 1 hình.
  • Dựa theo sở thích: Những em học sinh có cùng sở thích với nhau sẽ tạo thành 1 tổ hợp nhóm
  • Dựa vào tháng sinh: Điều kiện chung nhóm là các học sinh có cùng tháng sinh với nhau.

  Quy trình triển khai

  Xác định nhiệm vụ chung cho các nhóm

  Tạo và tiến hành phân chia nhóm

  Phân bố vị trí làm việc nhóm

  Lập kế hoạch về việc cần làm

  Đề ra các quy tắc làm việc chung

  Chuẩn bị để báo cáo kết quả từ quy trình làm việc nhóm

  Các nhóm lần lượt trình bày kết quả của nhóm mình.

  Đánh giá các kết quả

  Phương pháp nghiên cứu một trường hợp điển hình

  Tương tự như phương pháp dạy học phân chia nhóm, phương pháp nghiên cứu một trường hợp điển hình cũng là một trong những phương pháp dạy học được áp dụng phổ biến hiện nay. Với phương pháp này, giáo viên sẽ đóng vai trò kể 1 câu chuyện có thật hoặc một câu chuyện được viết lại dựa theo các tình huống thực xảy ra trong cuộc sống, nhằm chứng minh cho một vấn đề nào đó.

  Phương pháp nghiên cứu một trường hợp điển hình có thể được thực hiện bằng văn bản, đoạn ghi âm hoặc hình thức video.

  Quy trình triển khai

  • Học sinh sẽ cùng đọc, nghe hoặc xem một trường hợp điển hình nào đó
  • Suy ngẫm về trường hợp điển hình
  • Tiến hành tranh luận dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên

  Phương pháp giải quyết vấn đề

  Nằm trong số các phương pháp dạy học mới nhằm kích thích tính tự lực và chủ động giải quyết các vấn đề của học sinh. Với phương pháp giải quyết vấn đề, giáo viên sẽ đưa ra các vấn đề nhận thức mà ở đó có sự mâu thuẫn giữa những kiến thức đã biết và chưa biết, định hướng học sinh tìm cách giải quyết.

  Quy trình triển khai

  • Xác định vấn đề, tình huống cần giải quyết
  • Liệt kê ra các biện pháp để giải quyết vấn đề
  • Phân tích và đánh giá về những kết quả của các biện pháp
  • So sánh kết quả của những giải pháp đề ra
  • Chọn lựa ra biện pháp tối ưu nhất
  • Thực hiện theo giải pháp đã lựa chọn
  • Kết luận và rút kinh nghiệm khi giải quyết vấn đề, tình huống khác

  Phương pháp đóng vai

  Quy trình triển khai

  • Lần lượt từng nhóm diễn đóng vai theo thứ tự
  • Giáo viên đưa ra đánh giá, kết luận và định hướng cho học sinh đâu mới là cách ứng xử tích cực với tình huống đã phân.

  Phương pháp trò chơi

  Thông qua một trò chơi, giáo viên sẽ tổ chức cho các em học sinh tìm hiểu về một vấn đề nào đó. Phương pháp trò chơi thuộc phương pháp dạy học tăng trải nghiệm kích thích, tăng hứng thú tìm hiểu vấn đề của học sinh

  Quy trình triển khai

  • Giáo viên phổ biến trò chơi bao gồm tên, nội dung và quy tắc chơi
  • Tiến hành chơi thử nếu học sinh chưa nắm rõ về luật chơi
  • Cho học sinh bắt đầu trò chơi
  • Đưa ra đánh giá khi trò chơi kết thúc

  Phương pháp dự án

  Đây là phương pháp dạy học mà học sinh cần phải thực hiện một nhiệm vụ học tập gắn liền với thực tiễn, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

  Nhiệm vụ học tập này đòi hỏi người học có tính tự lực cao, có khả năng đảm nhiệm mọi công đoạn bao gồm lập kế hoạch, thực hiện dự án học tập và đánh giá kết quả của dự án.

  Để thực hiện phương pháp dạy học theo dự án, giáo viên cần dạy theo hình thức chia nhóm.

  Quy trình triển khai

  Lập kế hoạch về nhiệm vụ học tập của dự án

  Tìm kiếm, thu thập thông tin

  Tiến hành nghiên cứu, điều tra

  Nhờ giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ

  Tổng hợp các kết quả tìm thấy được trong quá trình học

  Hệ thống lại các kết quả tìm được

  Trình bày kết quả học tập

  Phản ánh lại kết quả của quá trình học.

  Phương pháp bàn tay nặn bột

  Nhiều nghiên cứu cho thấy hiện nay, 1 số phương pháp dạy học tích cực dựa trên các thí nghiệm, nghiên cứu được áp dụng cực phổ biến để tăng hiệu quả của các môn học tự nhiên. Phương pháp bàn tay nặn bột là một trong số đó.

  Với phương pháp giảng dạy này, kiến thức của học sinh được hình thành thông qua các thí nghiệm. Các em được tự mình tìm tòi nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc số bằng cách tiến hành những thí nghiệm, đọc, điều tra, nghiên cứu tài liệu,…

  Quy trình 1 tiết dạy

  • Nêu ra các tình huống có vấn đề, xác định được vấn đề cần giải quyết
  • Xây dựng các hoạt động nhằm giải quyết vấn đề
  • Củng cố và đề xuất thêm các định hướng mở rộng trong hệ thống bài học

  Quy trình thực nghiệm

  • Nêu ra tình huống có vấn đề cần giải quyết
  • Học sinh đưa ra các câu hỏi, dự đoán và kết quả theo từng nhóm hoặc từng cá nhân
  • Làm thực nghiệm
  • So sánh kết quả đạt được với dự đoán đã đưa ra ở bước trên
  • Đưa ra kết luận về bài học.

  Phương pháp dạy theo góc

  Còn rất mới mẻ, song gần đây, phương pháp dạy học mới này đã được áp dụng tại nhiều trường học. Ở đó, học sinh cần phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ở các vị trí cụ thể trong phạm vi lớp học, để đáp ứng nhiều phong cách học tập khác nhau

  Phương pháp dạy học góc giúp học sinh lựa chọn hoạt động cũng như phong cách học: Thực hành; khám phá, tăng thêm cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo, cơ hội đọc, hiểu các nhiệm vụ được đề xuất từ giáo viên cũng như cơ hội để mỗi cá nhân đều có thể áp dụng và trải nghiệm.

  Những điều kiện để áp dụng phương pháp dạy học tích cực thành công

  Đối với giáo viên

  Để có thể áp dụng 1 số phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cần phải trải qua quá trình đào tạo mới có thể dễ dàng thích nghi với những thay đổi, nâng cấp về chức năng cũng như nhiệm vụ giảng dạy của mình.

  Cùng với đó, các thầy cô còn phải nhiệt tình và sẵn sàng tiếp nhận các thay đổi mới của nền giáo dục.

  Các giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy phải là những người nắm vững về kiến thức chuyên môn, có kỹ năng về sư phạm, khéo léo trong cách ứng xử cũng như sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để hỗ trợ ứng dụng trong việc giảng dạy và biết cách để định hướng học sinh theo đúng như mục tiêu giáo dục và chương trình học đã đề ra. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo tự do nhận thức để học sinh phát triển tư duy và sáng tạo.

  Đối với học sinh

  Học sinh cần phải xây dựng những phẩm chất và khả năng thích nghi với phương pháp dạy học mới, cách xác định mục tiêu học tập, tính tự giác và có trách nhiệm không chỉ với việc học của mình, mà còn đối với việc học chung của cả nhóm, cả lớp. Cần phát huy tính tự giác ở bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào.

  Sách giáo khoa

  Những chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa nên có sự giảm tải về khối lượng kiến thức. Giảm những nội dung buộc học sinh phải ghi nhớ, các câu hỏi tái tạo và hạn chế đến mức tối đa những kết luận mang tính áp đặt. Thay vào đó, cần bổ sung thêm các bài toán về nhận thức, thực tiễn, các câu hỏi phát triển trí thông minh cùng những gợi ý để học sinh dựa vào cốt lõi đó và tự phát triển nội dung của bài học.

  Trang thiết bị dạy học

  • Cần đảm bảo trang thiết bị dạy học đầy đủ ở mức tối thiểu, nhằm phục vụ công tác dạy và học hoàn thiện hơn
  • Cung cấp đầy đủ trang thiết bị thực hành, giúp học sinh có phương tiện làm bài thực hành thử nghiệm
  • Trang thiết bị dạy học đắt tiền sẽ được bố trí để sử dụng chung. Song, cần phải đảm bảo về nguyên tắc sử dụng, bảo quản theo từng hoàn cảnh cụ thể nhằm giúp học sinh và giáo viên có thể sử dụng tối đa số lần thử nghiệm.
  • Xây dựng phòng học đa năng và kho chứa thiết bị ngay bên cạnh phòng học bộ môn, đảm bảo an toàn trong khâu bảo quản.
  • Với nhiều đơn vị giáo dục thì không chỉ trang bị đầy đủ thiết bị thực hành, dụng cụ hỗ trợ học tập mà còn cả vấn đề cung cấp các giải pháp học trực tuyến cho.

  Đối với nhà trường

  • Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính về việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho toàn trường. Đồng thời, nhấn mạnh về vai trò của phương pháp dạy học trong các hoạt động còn lại của trường.
  • Với những sáng kiến, đề xuất mang tính tiến bộ, cải cách của giáo viên, hiệu trưởng nên giữ thái độ tôn trọng và đồng tình, dù là những đóng góp ý kiến nhỏ nhất. Bên cạnh việc hỗ trợ cho giáo viên khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy để phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện giảng dạy, đặc điểm của từng đối tượng, việc chỉ dẫn cũng vô cùng cần thiết để việc giảng dạy mang lại hiệu quả tốt hơn.

  Về những đổi mới trong cách đánh giá kết quả của học sinh

  Theo phương pháp dạy học tích cực, người chịu trách nhiệm giảng dạy cần đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách công khai và công bằng.

  Bộ công cụ sử dụng để đánh giá được bổ sung thêm với hình thức câu hỏi và bài tập trắc nghiệm. Ngoài ra, giáo viên cũng nên thực hiện đánh giá dựa trên toàn bộ quá trình học tập của học sinh, bao gồm các yếu tố về tính tự giác, chủ động trong mỗi tiết học, kể cả lý thuyết lẫn thực hành.

  Hệ thống câu hỏi, trắc nghiệm được sử dụng để đánh giá phải bao gồm 70% ở mức tiêu chuẩn về mặt bằng học thức của học sinh, 30% còn lại nằm trong phần nội dung nâng cao.

  Kết luận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mương Oxy Hóa Là Gì? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Ra Sao
 • Bài 5: Đo Lường Vị Trí Các Giá Trị Trong Tập Dữ Liệu
 • Phương Pháp Đo Tầm Hoạt Động Khớp
 • “qui Về 0” (Zeroing) Trong Tính Toán Biên Độ Phá Giá Đối Với Các Vụ Kiện Chống Phá Giá Tại Mỹ
 • Ấn Độ Tìm Kiếm Việc Cấm Phương Pháp Zeroing
 • Phương Pháp Kỷ Luật Tích Cực Trong Dạy Học Và Giáo Dục Học Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ebook: Phương Pháp Kỷ Luật Tích Cực Trong Giáo Dục Trẻ Em
 • Skkn Giải Pháp Giáo Dục Kỷ Luật Tích Cực Để Thu Hút Học Sinh Và Đảm Bảo Duy Trì Sĩ Số Ở Trường Thcs Quang Trung
 • Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Là Gì ?
 • Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Là Gì? Bản Chất Phương Pháp Và Nguyên Tắc
 • Giáo Dục Đạo Dức Lối Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Có Tư Liệu Minh Học
 • PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC

  TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH

  Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  Người thực hiện: Lại Thị Phương Loan

  Đơn vị: Trường Tiểu học Phường 5A

  Ngày báo cáo: 2-4/8/2013

  A. MỤC TIÊU:

  1.Tăng cường hiểu biết về phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực và đặc điểm phát triển của HS Tiểu học.

  2.Hỗ trợ GV thực hiện các biện pháp, vận dụng phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực trong dạy học và giáo dục HS.

  B. NỘI DUNG TẬP HUẤN:

  I. BỐI CẢNH VÀ QUAN ĐIỂM

  1. Thực trạng:

  – Hiện nay cho rằng “Kỷ luật” là trừng phạt;

  – Trừng phạt bao gồm:

  + Trừng phạt thân thể.

  + Trừng phạt về tinh thần.

  * Trừng phạt thân thể bao gồm: Tát, đánh, véo, dùng vật để đánh, kéo tai, giật tóc, buộc trẻ phải ở trong một tư thế không thoải mái (quỳ, úp mặt vào tường), buộc trẻ phải đứng ở nơi nóng bức hoặc lạnh lẽo, nhốt trẻ vào tủ hoặc hòm,…

  * Trừng phạt tinh thần bao gồm: La mắng, nhiếc móc, hạ nhục, bỏ rơi, làm cho xấu hổ, chửi rủa, làm cho khó xử, …

  – Trừng phạt trẻ em gây ra những tổn thương:

  +Về thể chất: trừng phạt trẻ một cách quá đáng: tát, đánh, đá, dùng một vật đánh vào người trẻ; để trẻ ở trong một tình thế không thoải mái/ không được coi trọng trong một thời gian dài; bắt buộc trẻ phải làm việc trong điều kiên tồi tàn, hoặc làm việc không phù hợp với lứa tuổi…

  +Về tinh thần: Cô lập, tẩy chay trẻ, sỉ nhục trẻ, bóc lột trẻ, đối xử với trẻ hoặc nhìn trẻ một cách thiếu tôn trọng, khinh bỉ hay bôi xấu trẻ; tự quyết định mà không cho trẻ tự quyết định….

  2. Nguyên nhân của hiện tượng trừng phạt.

  Do còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến.

  Nhận thức hạn chế của người lớn.

  GV chưa có PP giáo dục trẻ phù hợp, thiếu kinh nghiệm, áp lực công việc, gia đình…

  Do đạo đức nghề nghiệp

  Do HS có những khó khăn và rào cản trong học tập, những khó khăn về xã hội như bị ngược đãi, bức xúc về gia đình, nên các em còn mắc lỗi khi ở trường.

  3. Hậu quả của việc sử dụng các biện pháp trừng phạt trẻ em:

  – HS: Tổn thương thể xác, tinh thần; nhân cách; kết quả học tập:trẻ chán học, học tập sút kém, bỏ học …)

  – GV: buồn khổ; PH không tin; HS phản ứng lại; kết quả Gd không đạt; Có thể bị PH xúc phạm, đánh; mất việc(do vi phạm quy chế, pháp luật).

  – GĐHS : Buồn phiền; tốn tiền của, tốn thời gian, sức khỏe; mất công ăn việc làm,

  – XH: tốn tiền của chăm lo, gia tăng tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

  – Mối quan hệ giữa người lớn/trẻ em; giáo viên/học sinh (Trẻ hận GV, mất lòng tin với GV, tạo ra khoảng cách giữa GV và HS…)

  II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC

  1. Kỷ luật: Là những quy tắc, quy định, luật lệ mà con người phải thực hiện, chấp hành và tuân theo.

  *Kỷ luật tích cực:

  – Là động viên

  – Khuyến khích

  – Hỗ trợ trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh

  – Nuôi dưỡng lòng ham học

  – Ý thức kỷ luật tự giác.

  – Tự nhận hình thức kỷ luật, cam kết không tái phạm.

  * Kỷ luật tích cực không phải là luôn chú ý kỷ luật học sinh, hoặc hình phạt nặng hơn trước mà cần có những quan niệm giáo dục như:

  -Việc mắc lỗi của học sinh được coi là lẽ tự nhiên của quá trình học tập, rèn luyện và phát triển trong nhà trường.

  -Việc quan trọng của ngành giáo dục là làm thế nào học sinh nhận thức được bản thân, tự kiểm soát hành vi, thái độ trên cơ sở các qui định, nội qui…

  -Như vậy người giáo viên là người phân tích đúng sai, đối chiếu các qui định của những hành vi không đúng để học sinh nhận ra lỗi của mình để điều chỉnh sữa đổi, tiến bộ không mắc lỗi lần sau.

  * Giáo dục kỉ luật tích cực là:

  – Những giải pháp mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật tự giác của học sinh.

  – Sự thể hiện rõ ràng những mong đợi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Lại Cần Cho Trẻ Học Khoa Học Từ Lứa Tuổi Mầm Non?
 • Áp Dụng Phương Pháp Nuôi Dạy Con “kubota” Để Rèn Luyện Não Trẻ
 • Một Số Giải Pháp Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Là Cực Kỳ Quan Trọng
 • Phương Pháp Dạy Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Hiệu Quả
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Eisenhower Là Gì?
 • Quản Lý Thời Gian Với Ma Trận Eisenhower
 • Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (Fifo)
 • Fifo Và Lifo Là Gì? Những Về Fifo Và Lifo
 • Fibonacci Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Với Fibonacci
 • Phương pháp dạy học tích cực đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phương pháp này đã mang đến nhiều hiệu quả tích cực và hỗ trợ trong việc giảng dạy và học tập, thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động, tích cực của học viên. Tuy nhiên, bạn có chắc là hiểu rõ về phương pháp dạy học tích cực là gì không?

   

  1 – Phương pháp dạy học tích cực là gì?

  Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng tư duy sáng tạo, chủ động, tích cực của học sinh làm nền tảng và giáo viên chỉ là người hướng dẫn và gợi mở vấn đề.

  Để có thể áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy học đòi hỏi giáo viên phải là người có chuyên môn, kiến thức sâu cùng sự bản lĩnh, nhiệt thành và hoạt động hết mình trong công việc.

   

   ĐỌC THÊM 4 phương pháp dạy học trực tuyến tối ưu nhất

  2 – Cách tiền hành phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy

  2.1 – Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh

  Điều này nghĩa là trong các buổi học thì học sinh là những đối tượng chính để giáo viên khai phá kiến thức. Bởi vậy, giáo viên cần phải có những cách thức gợi ý vấn đề ở một mức độ nhất định có thể tác động được đến tư duy của học sinh và thúc đẩy, khuyến khích học sinh cùng nhau bàn luận, tìm tòi để giải quyết vấn đề đó.

  2.2 Tập trung vào phương pháp tự học

  Nếu các giáo viên chủ động áp dụng phương pháp dạy học tích cực đồng nghĩa với việc giáo viên phải loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ về phương thức dạy truyền thống như chỉ tay, đọc – chép …Với phương pháp dạy học tích cực, giáo viên sẽ tập trung vào các cách thức rèn luyện để học viên tự học, tự suy nghĩ tìm tòi ra phương pháp học tập tốt nhất và phù hợp với bản thân nhất. Tuy nhiên, những kiến thức mới sẽ được giáo viên kiểm định trước và đảm bảo về độ chuẩn xác.

  2.3 – Khuyến khích phương pháp học nhóm, tập thể.

  Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cần biết cách phân chia các nhóm, các đội để các em có thể phối hợp, trao đổi với nhau và tìm ra phương thức học tập tốt nhất.

  2.4 Tổng hợp lại các kiến thức đã học

  Cuối mỗi buổi học, các giáo viên sẽ cùng học sinh tổng hợp lại những kiến thức trong suốt buổi học, đồng thời giải đáp các vấn đề mà học sinh còn thắc mắc, khó hiểu, cùng trao đổi và chốt lại toàn bộ kiến thức trong một buổi học.

  3 – Một số những phương pháp dạy học tích cực 

  Phương pháp dạy nhóm

  Đây là phương pháp dạy học tích cực được đánh giá cao hiện nay. Với phương pháp này, các giáo viên có thể giúp các em phát huy tích cực khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, giao tiếp của bản thân.

  Cách thức thực hiện:

  • Xác định nhiệm vụ chung và phân chia các nhóm

  • Báo cáo kết quả làm việc cho giáo viên

  • Giáo viên đánh giá kết quả làm việc nhóm

  Kỹ thuật phân chia nhóm: các giáo viên có thể chia nhóm dựa vào thứ tự điểm danh, dựa theo hình ghép, dựa theo sở thích chung của học sinh hoặc dựa vào tháng sinh của các em để tạo nhóm với nhau.

  Phương pháp nghiên cứu các trường hợp điển hình

  Đây cũng là một trong những phương pháp dạy học tích cực được áp dụng phổ biến hiện nay. Với phương pháp này, các giáo viên sẽ dùng những câu chuyện có thật hoặc hư cấu để chứng minh cho một vấn đề nào đó giúp các em học sinh dễ tưởng tượng, hình dung và hiểu vấn đề. Phương pháp này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng văn bản, các đoạn ghi âm, clip, video …

  Các thức thực hiện:

  • Học sinh sẽ cùng nghe hoặc xem về một trường hợp điển hình nào đó

  • Suy ngẫm về câu chuyện đó

  • Tiến hành trao đổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên

  Phương pháp giải quyết vấn đề

  Đây là phương pháp dạy học tích cực mới nhằm kích thích khả năng chủ động giải quyết vấn đề của học sinh. Để áp dụng phương pháp này, các giáo viên sẽ đưa ra các vấn đề nhận thức có sự mâu thuẫn giữa những vấn đề đã biết và chưa biết để hướng học sinh tìm cách giải quyết dựa vào đó.

  Cách thức thực hiện

  • Xác định vấn đề cần giải quyết

  • Liệt kê các biện pháp có thể giải quyết vấn đề

  • Phân tích và đánh giá hiệu quả của từng biện pháp

  • Chọn biết pháp tối ưu nhất và thực hiện biện pháp đó

  • Rút kinh nghiệm khi giải quyết vấn đề khác

  Phương pháp nhập vai

  Cách thức thực hiện

  • Các nhóm lần lượt diễn thử

  • Giáo viên đưa ra kết luận, định hướng cho học sinh đâu là cách ứng xử tốt nhất và giải thích lý do, ý nghĩa.

  Phương pháp trò chơi

  Đây là phương pháp dạy học tích cực mà giáo viên sẽ tổ chức cho các em học sinh tìm hiểu về vấn đề nào đó thông qua việc tiến hành các trò chơi phù hợp.

  Cách thức thực hiện

  • Giáo viên phổ biến về trò chơi gồm tên, nội dung và quy tắc trò chơi 

  • Các học viên tiến hành chơi thử

  Phương pháp dự án

  Đây là phương pháp dạy học tích cực yêu cầu học sinh phải thực hiện một nhiệm vụ học tập gắn liền với thực tiễn và có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

  Cách thức thực hiện

  Bước 1: Lập kế hoạch 

  • Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập

  Bước 2: Thực hiện dự án

  • Tìm kiếm dữ liệu, thông tín

  Bước 3: Tổng hợp kết quả

  • Tổng hợp các kết quả tìm được

  • Lên kế hoạch và trình bày về kết quả tìm được

  • Phản ánh lại kết quả trong quá trình học tập

  Phương pháp nghiên cứu, thực nghiệm

  Hiện nay có một số phương pháp dạy học tích cực dựa trên các thí nghiệm, nghiên cứu và thường được áp dụng cho những môn học tự nhiên.

  Với phương pháp này, các học viên sẽ được trực tiếp tham gia nghiên cứu, tiến hành các thí nghiệm để tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề

  Phương pháp dạy học theo góc

  Là một trong những phương pháp dạy học tích cực mới mà ở đây các học sinh cần thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ở các vị trí cụ thể trong phạm vi lớp học và đáp ứng được nhiều các phong cách học tập khác nhau.

   ĐỌC THÊM Từ A đến Z dịch vụ cung cấp nên tảng học online trực tuyến tốt nhất từ UPM

  Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu tìm đến một phần mềm nhằm hỗ trợ đào tạo, giảng dạy, quản lý trực tuyến thì có thể liên hệ ngay với UPM. UPM là phần mềm với lõi thiết kế được sản xuất từ châu Âu, cùng đầy đủ các tính năng, công cụ để tích hợp, liên kết với các nền tảng khác hay các trang web khi thiết kế bài giảng online, giảng dạy trực tuyến. Thêm vào đó, phần mềm của UPM còn được đánh giá là một trong những phần mềm có khả năng bảo mật tốt nhất hiện nay cùng đội ngũ nhân viên thân thiện, giàu kinh nghiệm.

  Để được tư vấn chi tiết hơn về phần mềm E-learning của UPM, bạn vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua:

  Facebook: facebook.com/UPM.elearning

  Hotline: (+84) 888 22 9382

  Email: [email protected]

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nên Xem Qua
 • 4 Đặc Trưng Của Phương Pháp Dạy Học Tích Cực
 • Cách Dạy Con Nghe Lời Không Cần Đòn Roi Rất Hiệu Quả
 • Phương Pháp Chuyên Gia – Kipkis
 • Phương Pháp Chuyên Gia – Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Tiết Kiệm Chi Phí?
 • Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Vào Giáo Dục Các Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Là Gì? Phân Biệt Với Thủ Pháp Dạy Học
 • Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Góc Trong Môn Hóa Học Nhằm Phát Huy Tính Tự Học Của Học Sinh
 • Pp Dạy Học Theo Góc
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Liên Môn: Đặc Điểm Ý Nghĩa Ưu Khuyết
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Là Gì? Áp Dụng Thế Nào?
 • 1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?

  2. Ví dụ vận dụng phương pháp dạy học tích cực

  2.1. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực cho trẻ mầm non

  Vận dụng phương pháp dạy học tích cực hiện được áp dụng rộng rãi tại các trường mầm non. Bởi ở độ tuổi này trẻ đang trong thời kỳ phát triển về mọi mặt, bao gồm thể chất, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần. Bằng cách tương tác tích cực sẽ giúp trẻ phần nào hiểu được các sự vật, hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và học được cách biểu đạt chúng thông qua việc trao đổi.

  2.2 Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

  Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở bậc tiểu học đóng vai trò rất quan trọng, bởi đây là thời điểm mà các em học sinh tiếp cận với lượng kiến thức mới từ rất nhiều môn học. Do đó xây dựng cho các em tính chủ động, tư duy, sáng tạo sẽ rất có lợi cho việc học tập bây giờ cũng như sau này.

  2.3 Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

  a) Sử dụng phương pháp đóng vai

  Hiện nay, bên cạnh áp dụng vào môn học chính, phương pháp dạy học tích cực còn được áp dụng cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

  Và một trong số phương pháp được đánh giá cao chính là phương pháp đóng vai. Đây là phương pháp được áp dụng để giáo dục cho các em học sinh về kỹ năng từ chối, giao tiếp hay một số kỹ năng khác.

  • Bước 3: Các nhóm lần lượt diễn đóng vai.
  • Bước 4: Cả lớp sẽ nhận xét về cách diễn và cách ứng xử của từng vai diễn.
  • Bước 5: Giáo viên đưa ra kết luận và định hướng cho học sinh về cách ứng xử phù hợp nhất với tình huống được đưa ra.

  b) Sử dụng phương pháp trò chơi

  Đây là phương pháp dạy kỹ năng sống mà ở đó giáo viên sẽ cho học sinh tìm hiểu về một vấn đề hoặc trải nghiệm về các hành động, thái độ bằng cách chơi trò chơi. Tùy thuộc vào nội dung của từng bài học, địa điểm để tổ chức trò chơi phù hợp, có thể kể đến như trò tiếp sức, đối mặt, đuổi hình bắt chữ, chiếc nón kỳ diệu, giải ô chữ,…

  • Bước 1: Giáo viên chia lớp thành từng nhóm nhỏ, bầu trưởng nhóm và thư ký nhóm.
  • Bước 5: Giáo viên đánh giá và đưa ra kết luận cho câu hỏi, bài tập đặt ra.

  d) Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình

  Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình được thực hiện bằng cách mượn một câu chuyện có thật hoặc là một câu chuyện được viết dựa vào tình huống có thật trong đời sống để làm căn cứ chứng minh cho một vấn đề nào đó. Phương pháp này có thể thực hiện bằng văn bản hoặc bằng video.

  Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình có thể áp dụng cho tiết học kỹ năng sống trong lớp hoặc ngoài trời và được đánh giá là mang lại hiệu quả cao. Bởi thông qua các nhân vật được tạo dựng từ thực tế, các em có thể dễ hình dung vấn đề, từ đó đưa cách giải quyết tình huống và rút ra bài học cho bản thân.

  • Bước 1: Giáo viên cho học sinh đọc, xem, nghe về một nhân vật điển hình nào đó và cho các em suy nghĩ về nhân vật đó.

  e) Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp sử dụng công nghệ thông tin

  Phương pháp trực quan là phương pháp giảng dạy được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của các đồ dùng dạy học để minh họa cho kiến thức của bài giảng. Đặc biệt khi kết hợp cùng với công nghệ thông tin giúp nội dung bài giảng trở nên sinh động hơn, tăng sự hứng thú và chủ động của các học sinh.

  Phương pháp trực quan dùng để giảng dạy kỹ năng sống bao gồm: Sơ đồ, bảng biểu, số liệu thống kê. Ngoài ra, giáo viên nên kết hợp sử dụng các công cụ như màn hình, máy chiếu, ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm các hình ảnh, video phục vụ cho nội dung giảng dạy.

  Vận dụng phương pháp dạy học tích cực là việc làm vô cùng cần thiết hiện nay, để nâng cao chất lượng dạy – học cho giáo viên và học sinh. Mong rằng với những thông tin mà Hachium chia sẻ trong bài viết trên, sẽ phần nào hỗ trợ và giúp bạn vận dụng phương pháp dạy học tích cực một cách hiệu quả nhất với từng cấp học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuong 4_Phuong Phap Giang Day Tdtt
 • Các Phương Pháp Dạy Học Các Môn Tdtt
 • Dạy Học Nghiên Cứu Tình Huống
 • Phương Pháp Dạy Học Nghiên Cứu Tình Huống, Giải Quyết Vấn Đề
 • Phương Pháp Dạy Học Làm Văn Thpt
 • Phương Pháp Kỉ Luật Tích Cực Trong Dạy Học Và Giáo Dục Học Sinh Tiểu Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Giáo Dục Mầm Non “trẻ Chơi Mà Học, Học Mà Chơi”
 • Đề Tài Giới Thiệu Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Sinh Học Trong Trường Thpt
 • Thiết Kế Bài Dạy Học Vật Lí Theo Hướng Tích Cực Hóa Hoạt Động Nhận Thức Của Học Sinh (Phần 4).
 • Giáo Viên Trường Thpt Hòn Gai Tiếp Cận Với Phương Pháp Giáo Dục Theo Định Hướng Stem
 • Thực Phẩm Nào Nên Ăn Và Không Được Ăn Khi Ăn Theo Phương Pháp Keto?
 • SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ

  PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC

  trẻ em học từ cuộc sống

  Nếu sống với chỉ trích

  Em học cách chê bai.

  Nếu sống với thù hận

  Em học cách gây gổ.

  Nếu sống với bao dung

  Em học lòng kiên nhẫn.

  Nếu sống trong khích lệ

  Em có lòng tự tin.

  Nếu sống trong ca ngợi

  Em biết cách tặng khen.

  Nếu sống trong công bằng

  Em có lòng độ lượng.

  Nếu sống trong bình an

  Em có lòng tin cậy.

  Nếu sống trong tình thương

  Em biết yêu chính mình.

  Giáo dục kỉ luật tích cực là:

  – Những giải pháp mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật tự giác của học sinh.

  – Sự thể hiện rõ ràng những mong đợi, quy tắc và giới hạn mà học sinh phải tuân thủ.

  – Gây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa giáo viên và học sinh.

  – Dạy cho học sinh những kĩ năng sống mà các em sẽ cần trong suốt cả cuộc đời.

  Làm tăng sự tự tin và khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong học tập và cuộc sống của các em.

  Dạy cho học sinh cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, có sự tôn trọng bản thân, biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác.

  Giáo dục kỉ luật tích cực không phải là….

  Sự buông thả, để cho học sinh muốn làm gì thì làm.

  Không có các quy tắc, giới hạn hay sự mong đợi.

  Những phản ứng mang tính ngắn hạn hay những hình phạt thay thế cho việc tát, đánh hay sỉ nhục.

  BẢY NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC

  1. Tôn trọng phẩm giá của trẻ.

  2. Phát triển thái độ, cách xử sự hướng ngoại, thân thiện, cởi mở, ý thức kỉ luật tự giác và nghị lực của trẻ.

  3. Phát huy hết mức sự tham gia tích cực của trẻ.

  4. Tôn trọng những nhu cầu về sự phát triển và chất lượng cuộc sống của trẻ.

  5. Tôn trọng động cơ và những quan điểm riêng về cuộc sống của trẻ.

  6. Đảm bảo sự công bằng, không thiên vị (vô tư, không phân biệt đối xử) và sự công minh.

  7. Khuyến khích tình đoàn kết, thống nhất.

  BÀI 4: THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM, NHẬN THỨC

  CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỈ LUẬT

  HOẠT ĐỘNG 1: Những quan điểm, nhận thức không phù hợp về giáo dục kỉ luật.

  Hành vi, cách ứng xử của mỗi người thường xuất phát từ quan điểm, nhận thức của cá nhân và tập thể.

  Quan điểm nhận thức không tích cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách giáo dục trẻ, tạo ra môi trường giáo dục không tích cực, không phù hợp với thời đại hiện nay.

  Chúng ta cần phải thay đổi quan điểm nhận thức không tich cực trong giáo dục kỉ luật.

  HOẠT ĐỘNG 2: Những khó khăn khi thay đổi quan điểm nhận thức của giáo viên về giáo dục kỉ luật.

  Những khó khăn chính trong việc thay đổi quan điểm nhận thức của giáo viên về giáo dục kỉ luật là:

  Quan niệm xã hội còn tồn tại về giáo dục kỉ luật chưa tích cực.

  Khó thay đổi thói quen của cá nhân.

  Việc thực thi pháp luật còn chưa nghiêm, các biện pháp chế tài còn chưa đầy đủ và cụ thể.

  Ảnh hưởng của phong tục tập quán lạc hậu ở địa phương.

  Tác động tiêu cực của xã hội.

  Áp lực công việc của giáo viên.

  BÀI 4: THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM, NHẬN THỨC

  CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỈ LUẬT

  HOẠT ĐỘNG 3: Những công việc cần làm để thay đổi nhận thức của giáo viên về giáo dục kỉ luật.

  BÀI 4: THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM, NHẬN THỨC

  CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỈ LUẬT

  Thay đổi một nếp nghĩ hay một thói quen đã tồn tại nhiều năm không phải là diều dễ dàng. Thay đổi cả một quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức lại cần phải có những biện pháp hiệu quả, có sự hợp tác của nhiều người và cần có thời gian nhất định. Vì vậy, mỗi ngườicần phải chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin để thay đổi.

  Một số gợi ý để bắt đầu cho sự thay đổi

  Giáo viên

  Suy nghĩ sâu sắc về nghề dạy học, khơi gợi lòng yêu thích công việc của mình và yêu thương học sinh.

  Dành thời gian để suy nghĩ về bản thân, về cách đối xử với học sinh, rút ra những bài học bổ ích trong việc giáo dục học sinh.

  Quan tâm chăm sóc đến bản thân (tinh thần và thể chất).

  Ghi chép nhật kí công tác lớp.

  Luôn tạo niềm vui cho bản thân, tự giải tỏa những căng thẳng.

  Trao đổi học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

  2. Cán bộ quản lí

  – Tổ chức tuyên truyền và vận động trong đội ngũ giáo viên về hậu quả của trừng phạt thân thể trẻ em.

  – Tổ chức hội thảo, tập huấn, cung cấp tài liệu sách báo tham khảo cho giáo viên.

  – Xây dựng cơ chế khuyến khích việc thực hiện các biện pháp giáo dục tích cực.

  BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

  KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC

  HĐ1: Một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực.

  Có nhiều nhóm biện pháp giáo dục kỉ luật có thể được áp dụng trong lớp học. Các nhóm biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực bao gồm:

  Thay đổi cách cư xử trong lớp học.

  Quan tâm đến những khó khăn của trẻ.

  Tăng cường sự tham gia của trẻ.

  Tổ chức các hoạt động xây dựng tập thể lớp.

  HOẠT ĐỘNG 2: Giới thiệu nhóm biện pháp

  “Thay đổi cách cư xử trong lớp học”.

  BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

  KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC

  Việc thay đổi cách cư xử trong lớp

  Dựa trên cơ sở động viên, khuyến khích, nêu gương, tìm hiểu nhằm khuyến khích học sinh có thái độ cư xử, hành vi đúng.

  Hình thức: Phiếu khen, ghi lời nhận xét tốt về bạn, hộp thư vui, công nhận và khuyến khích các đặc điểm tốt…

  Ngoài việc giáo viên khen ngợi học sinh, phải lưu ý khuyến khích những đối tượng khác cùng hợp tác: Cha mẹ học sinh, học sinh.

  2. Muốn thay đổi cách cư xử trong lớp học, giáo viên cần:

  Quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của bản thân,…để không làm ảnh hưởng đến cách cư xử đối với học sinh.

  Dành thời gian suy nghĩ về sự thay đổi cách cư xử trong lớp học mà mình đã trải qua.

  Thành lập hoặc đến với nhóm trợ giúp để mọi người giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện sự thay đổi.

  Ghi chép nhật kí để nhìn nhận, đánh giá các vấn đề đã được thực hiện trong quá trình thay đổi giáo dục kỉ luật.

  3. Để thay đổi cách cư xử cần:

  – Xây dựng các quy tắc rõ ràng và nhất quán.

  – Khuyến khích, động viên tích cực.

  – Đưa ra những hình thức phạt phù hợp và nhất quán.

  – Làm gương trong cách cư xử.

  Xây dựng những quy tắc rõ ràng rõ ràng và nhất quán

  Việc xây dựng các quy tắc phải đảm bảo hướng tới những điều tốt đẹp mà giáo viên mong đợi ở học sinh của mình; phải thể hiện niềm tin của giáo viên vào sự tiến bộ của trẻ.

  Không nên đề ra quá nhiều quy tắc. Cần tập trung vào một số quy tắc cơ bản, quan trọng.

  Các quy tắc cần đề cập đến những chuẩn mực đạo đức và giá trị cơ bản như: sự an toàn, sự tôn trọng lẫn nhau,lòng nhân hậu và sự trung thực.

  Các quy tắc cần cân đối hài hòa giữa lợi ích của cá nhân trẻ và lợi ích tập thể.

  2. Khuyến khích, động viên tích cực

  – Việc khuyến khích, động viên tích cực có thể thực hiện dưới nhiều hình thức: 1 nụ cười, 1 lời khen, động viên trước lớp; tặng phiếu khen; thư khen gửi về gia đình,…

  – Việc khen thưởng, động viên có hiệu quả nhất khi học sinh có hành vi tốt được hưởng một số quyền lợi, còn những học sinh mắc lỗi nhiều lần bị tước bỏ quyền được hưởng quyền lợi đó.

  – Những quyền lợi phải là những điều học sinh thích và trân trọng.

  – Cần khen thưởng, động viên từng tiến bộ nhỏ nhất của học sinh.

  – Việc khen ngợi, động viên đặc biệt quan trọng đối với học sinh cá biệt hay học sinh có những hành vi vô kỉ luật trong lớp. Không bỏ qua bất kì một cử chỉ đáng khen nào.

  3. Đưa ra những hình thức phạt phù hợp và nhất quán

  Các biện pháp xử phạt phải giúp học sinh biết rằng thái độ/hành vi của các em là sai. Không bao giờ được sử dụng những hình phạt khiến trẻ cảm thấy mình là kẻ vô dụng, bỏ đi.

  Tuyệt đối không sử dụng hình phạt mang tính bạo lực.

  Các hình phạt phải phù hợp với mức độ vi phạm.

  Tránh gây căng thẳng, đối đầu với học sinh.

  Khi phạt, cần nói rõ sai phạm của học sinh.

  Áp dụng hình thức xử phạt một cách công bằng và bình tĩnh.

  Không phạt học sinh vì những lỗi do những nguyên nhân khách quan.

  Không phạt học sinh vì những quy định chưa được thỏa thuận trước.

  4. Làm gương trong cách cư xử

  Trẻ em luôn học và làm theo những gì các em thấy từ cuộc sống và những người xung quanh.

  Giáo viên cần phải là tấm gương mẫu mực cho học sinh về tư cách đạo đức.

  Nếu giáo viên tỏ ra giận dữ, không khoan dung, học sinh chắc cũng sẽ biểu lộ sự tức giận và ương bướng.

  Nếu giáo viên cư xử với mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng, có lòng khoan dung, sự nhẫn nại, thì học sinh sẽ học theo cách cư xử đó.

  HOẠT ĐỘNG 3: Giới thiệu nhóm biện pháp quan tâm đến những khó khăn của học sinh

  BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

  KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC

  Những hành vi tiêu cực/mắc lỗi của trẻ thường do những khó khăn mà trẻ gặp phải trong cuộc sống gây ra, tác động đến hành vi của trẻ.

  Khó khăn của trẻ có thể bao gồm những khó khăn trong học tập, những vấn đề trong gia đình, những bức xúc mà trẻ gặp phải khi bị đối xử tàn tệ, bị tổn thương tâm lí, bị hiểu lầm, do sức khỏe yếu, do hoàn cảnh sống khó khăn…

  Việc tìm hiểu những trở ngại trong học tập và những khó khăn về mặt tâm lí của trẻ sẽ giúp giáo viên không cần phải dùng đến trừng phạt thân thể mà vẫn giáo dục trẻ có hiệu quả.

  Để tìm hiểu nguyên nhân và giúp đỡ trẻ giải quyết những khó khăn, giáo viên cần lưu ý một số điểm sau:

  +Tránh đối đầu với học sinh, nhất là trước mặt những người khác.

  +Lắng nghe trẻ nói và đặt mình vào vị trí của trẻ.

  +Cần tránh “lên lớp” hoặc đưa ra những từ chỉ trích trước khi tìm hiểu nguyên nhân. Cố gắng giúp học sinh tìm ra giải pháp phù hợp với các em.

  Việc lưu hồ sơ của từng học sinh trong suốt quá trình học tập là điều quan trọng. Đây là một biện pháp hiệu quả để theo dõi quá trình học tập và phát triển nhân cách của các em.

  Hãy trân trọng tất cả những gì học sinh có và hãy đến với mỗi học sinh bằng tình cảm chân thành nhất của mình

  HOẠT ĐỘNG 4

  BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

  KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC

  HOẠT ĐỘNG 5: Tăng cường sự tham gia của trẻ trong việc xây dựng nội quy lớp học.

  BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

  KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC

  Học sinh được tham gia là học sinh được cung cấp thông tin, được bày tỏ ý kiến, ý kiến của các em được lắng nghe và tôn trọng.

  Sự tham gia của học sinh trong việc xây dựng nội quy lớp học là cần thiết vì:

  – Giúp học sinh hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt nội quy do chính các em đề ra.

  – Giúp học sinh rèn kĩ năng giao tiếp, bày tỏ ý kiến và tham gia quá trình ra quyết định.

  – Giúp học sinh phát huy tinh thần tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

  3.Các bước xây dựng nội quy lớp học:

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20+ Kỹ Thuật Dạy Học Tích Cực Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Cấp Tiểu Tiểu Học
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Hoá Thcs
 • Mách Bạn 10 Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Phổ Biến Nhất
 • Giáo Án Bài Tấm Cám Soạn Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực
 • Để Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Đổi Mới Ppdh Môn Hóa Học
 • Báo Cáo Tham Luận “đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Nhằm Phát Triển Năng Lực Học Sinh”
 • Bộ Sách: Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học (6 Cuốn)
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở
 • Đổi Mới Phuong Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Giáo Dục Mầm Non “trẻ Chơi Mà, Học Mà Chơi”
 • Phần đông giáo viên đều cho rằng: Chỉ có đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) mới nâng được chất lượng đào tạo. Nhưng đổi mới như thế nào và bắt đầu từ đâu? Đánh giá một giáo án, một giờ dạy theo đổi mới PPDH dựa vào tiêu chí nào là chính?… Còn rất nhiều điều để bàn thảo.

  Câu chuyện về đổi mới PPDH thật sự nan giải, không thể là câu chuyện của ngày một ngày hai là có thể giải quyết để có kết quả tốt đẹp được. Trong quá trình thực hiện, theo chúng tôi, một nội dung cơ bản cần được chú ý chính là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học, đó là người học (học sinh).

  Học tập là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung trau dồi kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm, giá trị, nhận thức hoặc sở thích của con người để từ đó hình thành và phát triển nhân cách của mình. Khác với cách học thụ động, học tập chủ động là quá trình người học tìm tòi, khám phá, phát hiện, kiến tạo, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin. Trong quá trình đó người học tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất nhân cách của mình một cách đúng đắn, cao đẹp. Ngoài ra, học tập chủ động sẽ giúp người học có nhiều khả năng, nhiều phương án lựa chọn và giải quyết những nội dung kiến thức phù hợp, không viển vông xa rời thực tế, không thuộc lòng chữ nghĩa theo kiểu lý thuyết suông. Mục đích học tập của người học rất rõ ràng: Học để có được các năng lực và các kỹ năng trong cuộc sống, làm việc, ứng xử, giao tiếp và hòa nhập; học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai.

  Vì thế cần sử dụng PPDH tích cực. Bởi PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực hơn nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động. Ví dụ như phương pháp vấn đáp tuy không mới nhưng nếu như trước đây chỉ có học sinh trả lời thì hiện nay các em có thể tranh luận, bàn thảo, trao đổi với nhau và với cả giáo viên. Nhờ tranh luận, trao đổi học sinh sẽ lĩnh hội được nội dung bài học sâu sắc. Khi kết thúc đàm thoại, học sinh có được niềm vui, sự hứng khởi của việc khám phá, trình độ tư duy của họ được phát triển thêm một bước.

  3. Để hoạt động học tập không bị khô cứng, máy móc có thể thay đổi không gian và thời gian của lớp học tùy theo nội dung cụ thể của bài học. Giờ học có thể được tổ chức trong viện bảo tàng, trong thư viện, nhà lưu niệm danh nhân, đài tưởng niệm anh hùng, danh lam thắng cảnh hoặc gặp gỡ những nhân chứng sống của những sự kiện trọng đại, gặp gỡ người tốt việc tốt…, nói chung là những nơi gắn với thực tế cuộc sống nhất. Giờ học như vậy sẽ rất thân thiện với học sinh, tạo sự thoải mái không bị gò bó; nhờ vậy các em hứng thú hơn trong tiếp nhận khám phá tri thức. Bên cạnh đó, việc tự học và học ở nhà của học sinh trên tinh thần tự giác cũng phải được mở rộng và linh hoạt hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Tin Học 6 Bằng Phương Pháp Dạy Dạy Học Trực Quan
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Tiểu Học
 • Chuyên Đề Dạy Học Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Bằng Cách Thiết Kế Một Số Chủ Đề Dạy Học Tiêu Biểu Trên Chương Trình Môn Hóa Thpt
 • Cách Soạn Giáo Án Stem Hóa Học Hiệu Quả|Makeblock Việt Nam|Note
 • Hiểu Đúng Về Dạy Học Theo Phương Pháp Stem
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Cấp Tiểu Tiểu Học

  --- Bài mới hơn ---

 • 20+ Kỹ Thuật Dạy Học Tích Cực Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Kỉ Luật Tích Cực Trong Dạy Học Và Giáo Dục Học Sinh Tiểu Học
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Giáo Dục Mầm Non “trẻ Chơi Mà Học, Học Mà Chơi”
 • Đề Tài Giới Thiệu Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Sinh Học Trong Trường Thpt
 • Thiết Kế Bài Dạy Học Vật Lí Theo Hướng Tích Cực Hóa Hoạt Động Nhận Thức Của Học Sinh (Phần 4).
 • Ngày nay tiểu học được dạy theo phương pháp dạy học tích cực

  Phương pháp đào tạo truyền thống giảng, đọc, chép hiện nay không còn phù hợp nữa. Hình thức giảng dạy đó không những không giúp học sinh mau bắt kịp nội dung và phát triển mà có thể còn cản trở sự sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên.

  Chính vì thế mà ngày nay, bộ giáo dục có nhiều bước tiến cải cách về nội dung lẫn hình thức sách vở. Song song đó các giáo viên tiểu học được khuyến khích sáng tạo và áp dụng những phương pháp giảng dạy khác nhau để cho bài giảng của mình tăng tính hấp dẫn và tạo sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.

  I. Phương pháp dạy học tích cực là gì?

  Đây là phương pháp dạy học tích cực là phương pháp dạy học mới, nó giúp các em phát huy được khả năng và thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo trong học tập. Phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học sẽ giúp giáo viên và học sinh tăng sự tương tác, đạo điều kiện giúp giáo viên sáng tạo trong giảng dạy về phần học sinh thì tập được tính tự giác và chủ động hơn trong việc học.

  II. 4 đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực

  Phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học giúp người học chủ động trong việc tiếp thu tri thức từ người dạy, tích cực tìm tòi, khám phá những kiến thức mới bổ trợ cho quá trình học. Ngoài ra, người học còn được khuyến khích tham gia các hoạt động trải nghiệm và thí nghiệm thực tế để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

  2. Chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học

  Nhiệm vụ của các giáo viên là hỗ trợ các em học và hiểu nội dung bài học. Việc học có thành công và đạt kết quả tốt là dựa vào bản thân mỗi một em. Để có kết quả vượt trội thì dựa vào 90% sự nổ lực của các bé, tính tự giác và siêng năng sẽ giúp các em thành công.

  Với phương pháp giảng dạy truyền thống thì người học hoàn toàn phụ thuộc vào người dạy, thụ động trong việc tìm kiếm thông tin và phương pháp. Phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học giúp các em rèn luyện được cho mình tinh thần tự học và có thêm những phương pháp tự học hiệu quả. Khi nắm bắt được phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học, các em sẽ khơi dậy được tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê tìm tòi, khám phá tri thức và sáng tạo trong chính bản thân mình. Từ đó các em sẽ nhìn thấy được khả năng, điểm nổi bậc của chính mình.

  3. Đẩy mạnh việc học tập riêng và học tập nhóm

  Quá trình học là một quá trình đan xen giữa cá nhân trong tập thể, chính vì vậy mà phương pháp học phải giúp cho người học có thể tự thúc đẩy bản thân học tập và hòa đồng tích cực vào hoạt động học tập nhóm của lớp.

  Phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học sẽ giúp các em rèn luyện được việc tự học của cá nhân và của tập thể lớp. Việc này sẽ khuyến khích các em nâng cao ý thức tự học sau này và tinh thần vì tương trợ, giúp đỡ các thành viên trong tập thể.

  4. Sự phối hợp giữa thầy và trò

  Việc học có thành công và đạt kết quả như mong đợi hay không cũng tuỳ thuộc sự phối hợp nhịp nhàng giữa thầy và trò. Thầy giảng hay, trò ham học hỏi sẽ mang lại kết quả học tốt nhất. Và khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học thì việc đánh giá kết quả của môn học không chỉ là nhiệm vụ của giáo viên mà còn là trách nhiệm của học sinh.

  Các bé phải tập đánh giá được khả năng và điều chỉnh lại bản thân của mình cho tốt hơn. Từ đó việc học trở nên thú vị hơn, thầy cô và trò hiểu nhau hơn, cùng tìm ra được khuyết điểm trong giảng dạy cũng như lỗi sai trong cách học của học sinh. Phương pháp giảng dạy này sẽ giúp giáo viên có thể dễ dàng theo dõi và điều chỉnh phương pháp giảng dạy hiện tại của mình một cách tốt nhất, nhằm mang đến những bài học hiệu quả nhất.

  Qua đây ta thấy được bước tiến từng ngày của nền giáo dục Việt Nam, tìm ra nhiều phương pháp học khiến các bạn học sinh không cảm thấy nhàm chán mà ngược lại còn tạo nên sự hứng thú trong vệc học. Hy vọng rằng phương pháp này sẽ ngày càng phát triể và tiếp cận được với nhiều học sinh hơn nhằm mang lại những hiệu quả thiết thực cho người học và người dạy, giúp cho quá trình học trở nên chủ động và hấp dẫn hơn nữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Hoá Thcs
 • Mách Bạn 10 Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Phổ Biến Nhất
 • Giáo Án Bài Tấm Cám Soạn Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực
 • Những Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Ngữ Văn
 • Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Toán Phổ Biến Hiện Nay
 • Ý Nghĩa Của Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Công Việc
 • So Sánh Kép: Cách Dùng, Cấu Trúc
 • Chỉ Số P/e: Cách Tính Và Áp Dụng (Chuẩn)
 • Định Giá Cổ Phiếu Theo Phương Pháp P/e
 • Phương Pháp So Sánh Trực Tiếp Trong Định Giá Đất
 • Phương pháp dạy học tích cực là gì, có ý nghĩa như thế nào? Vận dụng ra sao? Bản chất của phương pháp dạy học tích cực.

  Hiện nay trên thế giới có nhiều phương dạy học, tất cả đều với mục đích muốn giảng dạy tốt cho học sinh, sinh viên và người đi học một chương trình tốt.

  Khái niệm phương pháp dạy học tích cực

  Hay nói cách khác, phương pháp dạy và học tích cực không cho phép giảng viên truyền đạt hết kiến thức mình có đến với học sinh mà thông qua những dẫn dắt sơ khai sẽ kích thích học sinh tiếp tục tìm tòi và khám phá kiến thức đó. Cách dạy này đòi hỏi những giảng viên phải có bản lĩnh, chuyên môn tốt và cả sự nhiệt thành, hoạt động hết công suất trong quá trình giảng dạy.

  Cách tiến hành phương pháp dạy học tích cực

  Những nguyên tắc, hay còn được gọi là đặc trưng cơ bản của phương pháp học tích cực chính là:

  Dạy học thông qua hoạt động của học sinh là chủ yếu

  Tức là trong tiết học, học sinh chính là đối tượng chính để khai phá kiến thức. Chính vì thế, giáo viên phải làm sao đó, với những cách thức gợi mở vấn đề ở một mức độ nhất định sẽ tác động đến tư duy của học sinh, khuyến khích học sinh tìm tòi và cùng bàn luận về vấn đề đó.

  Chú trọng đến phương pháp tự học

  Nếu bạn chủ động áp dụng phương pháp dạy và học tích cực, bạn phải loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ cầm tay chỉ việc, đọc – chép… như những cách thức giảng dạy thông thường khác.

  Với phương pháp dạy học tích cực, giáo viên sẽ chú trọng cho học sinh cách thức rèn luyện và tự học, tự tìm ra phương pháp học tốt nhất để có thể tự nắm bắt kiến thức mới. Tất nhiên, kiến thức mới sẽ được giáo viên kiểm định và đảm bảo chắc chắn đấy là kiến thức chuẩn.

  Ưu tiên phương pháp học nhóm, tập thể

  Với phương pháp học tích cực, giảng viên phải biết cách chia đội, nhóm và giúp các học sinh phối hợp cùng với nhau để tìm ra phương pháp học tốt nhất.

  Chốt lại kiến thức học

  Cuối mỗi buổi học, giảng viên, gia sư sẽ cùng học sinh tổng hợp lại những kiến thức tìm hiểu được, đồng thời giải đáp những vấn đề học còn thắc mắc, cùng trao đổi và chốt lại kiến thức cho cả buổi học.

  Chính vì thế, điều quan trọng vấn là giảng viên phải biết cách vận dụng phương pháp dạy học tích cực để có thể giúp học sinh nhanh chóng thích nghi với phương pháp học tích cực, chủ động này.

  Phương pháp dạy học tích cực tại Việt Nam

  Là một phương pháp học lấy sự chủ động của người học làm trọng tâm, phương pháp dạy học tích cực đã và đang được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng và mang lại những thành công nhất định cho nền giáo dục nước nhà. Tại Việt Nam, phương pháp dạy học tích cực cũng đang dần được phổ biến, thay thế cho cách thức giảng dạy và tiếp nhận kiến thức một cách thụ động như trước đây.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 4831:1989 (Iso 5495
 • Bài Tập Phương Pháp So Sánh
 • Định Giá Bất Động Sản Bằng Phương Pháp So Sánh Trực Tiếp
 • Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp Bằng Phương Pháp So Sánh Thị Trường
 • Đối Tượng Và Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Của Ngôn Ngữ Học
 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Hoá Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Cấp Tiểu Tiểu Học
 • 20+ Kỹ Thuật Dạy Học Tích Cực Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Kỉ Luật Tích Cực Trong Dạy Học Và Giáo Dục Học Sinh Tiểu Học
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Giáo Dục Mầm Non “trẻ Chơi Mà Học, Học Mà Chơi”
 • Đề Tài Giới Thiệu Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Sinh Học Trong Trường Thpt
 • Trang

  Phần thứ nhất : Những vấn đề chung

  II. Đối tượng nghiên cứu

  3

  III. Mục đích nghiên cứu

  3

  IV. Điểm mới của vấn đề

  3

  Phần thứ hai: Cơ sở lí luận của đề tài

  II. Phương pháp dạy học hoá học

  5

  Phần thứ ba: dụng các phương pháp dạy học tích cực vào một số tình huống giảng dạy môn hoá học THCS

  16

  Phần thứ tư: Một số giáo án sử dụng các phương pháp dạy học tích cực

  26

  Phần thứ nhất

  Những vấn đề chung

  I – Lí do chọn đề tài:

  Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nền giáo dục quốc dân cần phải có những đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội. nghị quyết trung ương Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ “… giáo dục và đào tạo là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước…”

  Để thực hiện quan điểm trên, Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: ” Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. kết hợp tốt học với hành học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và NCKH, gắn nhà trường và xã hội, áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quết vấn đề, do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học để đào tạo con người có đủ khả năng sống và làm việc theo yêu cầu của cuộc cách mạng lớn của thời đại: Cách mạng truyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ. một trong những sự đổi mới giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hoá người học, trong việc tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức thì lấy học sinh làm trung tâm. theo hướng này giáo viên đóng vai trò tổ chức và điều khiển học sinh chiếm lĩng tri thức, tự lực hoạt động tìm tòi để dành kiến thức mới.

  Trong sự đổi mới này không phải chúng ta loại bỏ phương pháp truyền thống mà cần tìm ra những yếu tố tích cực, sáng tạo trong từng phương pháp để thừa kế và phát triển những phương pháp đó cần sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy học phù hợp, thuyết trìng nêu vấn đề, đàm thoại ơrixtic, trong dạy học hoá học THCS việc tăng cường sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp với thí nghiệm hoá học cũng là phương hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học. Để sử dụng sáng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mách Bạn 10 Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Phổ Biến Nhất
 • Giáo Án Bài Tấm Cám Soạn Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực
 • Những Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Ngữ Văn
 • Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Toán Phổ Biến Hiện Nay
 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Thực Hiện Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Cho Trẻ Tại Trường Mầm Non Sao Mai
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100