Top 11 # Xem Nhiều Nhất Giống Nhau Giữa Thành Thị Và Nông Thôn Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị Và Nông Thôn

Dựa trên mật độ dân số, phát triển, tiện nghi, cơ hội việc làm, giáo dục, v.v … định cư của con người chủ yếu được chia thành hai loại là Thành thị và Nông thôn. Đô thị đề cập đến một khu định cư của con người nơi tỷ lệ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao. Mặt khác, trong một khu định cư nông thôn, là một nơi mà tốc độ đô thị hóa khá chậm.

Một sự khác biệt quan trọng khác giữa hai khu định cư của con người là trong khi khu vực thành thị có dân số cao, khu vực nông thôn có dân số tương đối ít hơn so với khu vực thành thị. Hãy đọc bài viết này, trong đó chúng tôi đã biên soạn điểm quan trọng để phân biệt hai điều này.

Biểu đồ so sánh

Định nghĩa đô thị

Thuật ngữ đô thị chỉ đơn giản đề cập đến khu vực hoặc khu vực đông dân cư và sở hữu các đặc điểm của môi trường nhân tạo. Những người cư trú trong khu vực như vậy, được tham gia vào thương mại, thương mại hoặc dịch vụ. Trong giải quyết này, có công nghiệp hóa quy mô cao dẫn đến cơ hội việc làm tốt hơn. Khu định cư đô thị không chỉ giới hạn ở các thành phố, mà các thị trấn và vùng ngoại ô (khu vực ngoại ô) cũng được bao gồm trong đó.

Có nhiều lợi thế của cuộc sống ở khu vực thành thị như dễ dàng tiếp cận các tiện nghi khác nhau, phương tiện giao thông tốt hơn, lựa chọn giải trí và giáo dục, cơ sở y tế. Mặc dù nó có một số nhược điểm nhất định như ô nhiễm, gây ra do công nghiệp hóa và phương tiện giao thông quy mô lớn như xe buýt, xe lửa, xe hơi, dẫn đến các vấn đề sức khỏe ở người dân sống trong khu vực đó ngày càng tăng.

Định nghĩa nông thôn

Chúng tôi định nghĩa thuật ngữ “nông thôn” là một khu vực nằm ở ngoại ô. Nó đề cập đến một khu định cư nhỏ, nằm ngoài ranh giới của một thành phố, khu thương mại hoặc công nghiệp. Nó có thể bao gồm, khu vực nông thôn, làng hoặc thôn, nơi có thảm thực vật tự nhiên và không gian mở. Có một mật độ dân số thấp trong khu vực như vậy. Nguồn thu nhập chính của người dân là nông nghiệp và chăn nuôi. Cottage Industries cũng tạo thành một nguồn thu nhập chính ở đây.

Sự khác biệt chính giữa thành thị và nông thôn

Một khu định cư nơi dân số rất cao và có các đặc điểm của môi trường xây dựng (môi trường cung cấp các phương tiện cơ bản cho hoạt động của con người), được gọi là đô thị. Nông thôn là khu vực địa lý nằm ở phần bên ngoài của thành phố hoặc thị trấn.

Cuộc sống ở thành thị rất nhanh và phức tạp, trong khi cuộc sống ở nông thôn thì đơn giản và thoải mái.

Khu định cư đô thị bao gồm các thành phố và thị trấn. Mặt khác, khu định cư nông thôn bao gồm các làng và thôn.

Có sự cô lập lớn hơn với thiên nhiên trong các khu vực đô thị, do sự tồn tại của môi trường được xây dựng. Ngược lại, khu vực nông thôn tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, vì các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến chúng.

Người thành thị đang tham gia vào các công việc phi nông nghiệp, tức là thương mại, thương mại hoặc công nghiệp dịch vụ. Ngược lại, nghề nghiệp chính của người dân nông thôn là nông nghiệp và chăn nuôi.

Dân số thông minh, khu vực đô thị có mật độ dân cư đông đúc, dựa trên quá trình đô thị hóa, tức là đô thị hóa càng cao thì dân số càng cao. Trái lại, dân cư nông thôn rất thưa thớt, có mối quan hệ nghịch đảo với nông nghiệp.

Các khu vực đô thị được phát triển một cách có kế hoạch và có hệ thống, theo quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Sự phát triển ở khu vực nông thôn hiếm khi, dựa trên sự sẵn có của thảm thực vật tự nhiên trong khu vực.

Khi nói đến việc huy động xã hội, người dân thành thị rất chuyên sâu khi họ thay đổi nghề nghiệp hoặc cư trú thường xuyên để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn di chuyển nghề nghiệp hoặc lãnh thổ của người dân tương đối ít hơn.

Phân công lao động và chuyên môn hóa luôn có mặt trong khu định cư đô thị tại thời điểm giao việc. Trái ngược với nông thôn, không có sự phân công lao động.

Phần kết luận

Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị Và Nông Thôn 2022

Dựa trên mật độ dân số, phát triển, tiện nghi, cơ hội việc làm, giáo dục, v.v … định cư của con người chủ yếu được chia thành hai loại là Thành thị và Nông thôn. Đô thị đề cập đến một khu định cư của con người nơi tỷ lệ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao. Mặt khác, trong một khu định cư nông thôn, là một nơi mà tốc độ đô thị hóa khá chậm.

Một sự khác biệt quan trọng khác giữa hai khu định cư của con người là trong khi khu vực thành thị có dân số cao, khu vực nông thôn có dân số tương đối ít hơn so với khu vực thành thị. Hãy đọc bài viết này, trong đó chúng tôi đã biên soạn điểm quan trọng để phân biệt hai điều này.

Biểu đồ so sánh

Định nghĩa đô thị

Thuật ngữ đô thị chỉ đơn giản đề cập đến khu vực hoặc khu vực đông dân cư và sở hữu các đặc điểm của môi trường nhân tạo. Những người cư trú trong khu vực như vậy, được tham gia vào thương mại, thương mại hoặc dịch vụ. Trong giải quyết này, có công nghiệp hóa quy mô cao dẫn đến cơ hội việc làm tốt hơn. Khu định cư đô thị không chỉ giới hạn ở các thành phố, mà các thị trấn và vùng ngoại ô (khu vực ngoại ô) cũng được bao gồm trong đó.

Có nhiều lợi thế của cuộc sống ở khu vực thành thị như dễ dàng tiếp cận các tiện nghi khác nhau, phương tiện giao thông tốt hơn, lựa chọn giải trí và giáo dục, cơ sở y tế. Mặc dù nó có một số nhược điểm nhất định như ô nhiễm, gây ra do công nghiệp hóa và phương tiện giao thông quy mô lớn như xe buýt, xe lửa, xe hơi, dẫn đến các vấn đề sức khỏe ở người dân sống trong khu vực đó ngày càng tăng.

Định nghĩa nông thôn

Chúng tôi định nghĩa thuật ngữ “nông thôn” là một khu vực nằm ở ngoại ô. Nó đề cập đến một khu định cư nhỏ, nằm ngoài ranh giới của một thành phố, khu thương mại hoặc công nghiệp. Nó có thể bao gồm, khu vực nông thôn, làng hoặc thôn, nơi có thảm thực vật tự nhiên và không gian mở. Có một mật độ dân số thấp trong khu vực như vậy. Nguồn thu nhập chính của người dân là nông nghiệp và chăn nuôi. Cottage Industries cũng tạo thành một nguồn thu nhập chính ở đây.

Sự khác biệt chính giữa thành thị và nông thôn

Một khu định cư nơi dân số rất cao và có các đặc điểm của môi trường xây dựng (môi trường cung cấp các phương tiện cơ bản cho hoạt động của con người), được gọi là đô thị. Nông thôn là khu vực địa lý nằm ở phần bên ngoài của thành phố hoặc thị trấn.

Cuộc sống ở thành thị rất nhanh và phức tạp, trong khi cuộc sống ở nông thôn thì đơn giản và thoải mái.

Khu định cư đô thị bao gồm các thành phố và thị trấn. Mặt khác, khu định cư nông thôn bao gồm các làng và thôn.

Có sự cô lập lớn hơn với thiên nhiên trong các khu vực đô thị, do sự tồn tại của môi trường được xây dựng. Ngược lại, khu vực nông thôn tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, vì các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến chúng.

Người thành thị đang tham gia vào các công việc phi nông nghiệp, tức là thương mại, thương mại hoặc công nghiệp dịch vụ. Ngược lại, nghề nghiệp chính của người dân nông thôn là nông nghiệp và chăn nuôi.

Dân số thông minh, khu vực đô thị có mật độ dân cư đông đúc, dựa trên quá trình đô thị hóa, tức là đô thị hóa càng cao thì dân số càng cao. Trái lại, dân cư nông thôn rất thưa thớt, có mối quan hệ nghịch đảo với nông nghiệp.

Các khu vực đô thị được phát triển một cách có kế hoạch và có hệ thống, theo quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Sự phát triển ở khu vực nông thôn hiếm khi, dựa trên sự sẵn có của thảm thực vật tự nhiên trong khu vực.

Khi nói đến việc huy động xã hội, người dân thành thị rất chuyên sâu khi họ thay đổi nghề nghiệp hoặc cư trú thường xuyên để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn di chuyển nghề nghiệp hoặc lãnh thổ của người dân tương đối ít hơn.

Phân công lao động và chuyên môn hóa luôn có mặt trong khu định cư đô thị tại thời điểm giao việc. Trái ngược với nông thôn, không có sự phân công lao động.

Phần kết luận

Sự Khác Biệt Giữa Xã Hội Học Nông Thôn Và Thành Thị Là Gì?

Tôi sẽ đi với “nông thôn rõ rệt” (không chỉ là một thành phố 10.000 hoặc hơn) so với “thành phố lớn” (ví dụ: NYC, Chicago), và nói chung chung. Nếu bạn nghĩ nông thôn có nghĩa là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô và thành phố là một thành phố 100.000 người không có hệ thống tàu điện ngầm, thì hãy lưu ý rằng có những màu xám.

Đây là những gì tôi thấy. Ở ‘đất nước,’ mọi người thường có một ‘sân’ khá rộng – một vài mẫu đất trở lên. Điều này cung cấp chỗ để nuôi một khu vườn (nếu bạn có xu hướng làm như vậy), giữ một số động vật (ví dụ: gà, lợn, có thể là bò) và nếu bạn có đủ đất có thể là một cái ao. Có một vài hạn chế pháp lý về những gì bạn có thể làm trên và với tài sản của bạn. Vì vậy, bạn có thể tham gia vào nhiều ‘dự án’ khác nhau (ví dụ: khu vườn) và chiếm giữ bản thân / gia đình, nhưng ngoài việc săn bắn, không có nhiều dịch vụ ‘văn minh’ – rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, Starbucks, nhà hàng dân tộc, v.v. Bạn có thể cần lái xe 15 phút đến một giờ để có được những thứ đó. Súng là một công cụ thường được sở hữu để giải trí, sưu tập, v.v … Vào ban đêm trời rất tối và môi trường nền thường rất yên tĩnh. Nó có thể bị cô lập về mặt xã hội và việc truy cập vào hàng hóa bán lẻ địa phương bị hạn chế (Lưu ý: Internet và Amazon Prime đã thay đổi hoàn toàn những điều này). Dân chúng đồng nhất hơn – bạn sẽ thấy rất nhiều Nhà thờ nhưng không thể thấy Nhà thờ Hồi giáo. Bạn phải có một chiếc xe để đi lại. Bạn có thể sở hữu một máy kéo và thuyền đánh cá.

Vì vậy, nếu bạn thích tự loay hoay ở nơi riêng tư và rất độc lập, nó có thể là điều tuyệt vời.

Cơ hội địa phương cho giáo dục đại học và một thị trường việc làm đa dạng có thể khá hạn chế.

Trong một khu vực đô thị, bạn có thể có một sân nhỏ, hoặc sống trong một tòa nhà cao tầng không có sân và tiền thuê thay vì sở hữu. Bạn không có một khu vườn hoặc gia súc. Nhà của hàng xóm rất gần hai bên và phía sau bạn, hoặc bạn có thể có gia đình hàng xóm ở phía bên kia của tường, trần và sàn nhà bên ngoài của bạn. Bạn không thể chơi nhạc quá to, hãy để con chó của bạn sủa vào ban đêm, sở hữu những con gà ồn ào. Câu ngạn ngữ cũ ‘Quyền của bạn chấm dứt khi mũi tôi bắt đầu’ xuất hiện vì rất nhiều người sống trong phạm vi ảnh hưởng của nhau, và sự độc lập nhường chỗ cho cộng đồng – ngay cả khi bạn hầu như không biết hoặc thích hàng xóm.

Nhưng bạn có những trò giải trí của nền văn minh. Rất nhiều nhà hàng dân tộc và các nhà hàng và cửa hàng tạp hóa khác, cửa hàng cà phê đặc biệt, nhiều địa điểm mua sắm, bảo tàng và các địa điểm giải trí khác, khu vực trung tâm thành phố có cơ hội cho “người dân xem”, sự đa dạng về sắc tộc và tôn giáo lớn hơn, v.v. bạn là, bạn có thể không cần một chiếc xe hơi, và có thể thấy nó rắc rối hơn giá trị của nó. Vào ban đêm, trời không thực sự tối và luôn có tiếng ồn nền. Bạn có thể thấy các cộng đồng dân tộc, như một thị trấn Trung Quốc. Có những cửa hàng mở khá nhiều bất cứ lúc nào bạn muốn mua sắm. Bạn thấy nhiều màn hình hiển thị của lối sống thay thế.

Bạn có một loạt các dịch vụ giáo dục đại học, một thị trường việc làm đa dạng hơn nhiều, và có những nghề nghiệp có sẵn ở đây hơn là không tồn tại ở các vùng nông thôn.

Nếu bạn mong muốn những trò giải trí đa dạng của nền văn minh, và giống như nhiều người trong khu vực chung của bạn, và không quan tâm đến việc ‘vùi đầu vào đất’ hoặc gây rối với gia súc, hoặc chỉ có một nghề nghiệp không thể thực hành ở đâu đó với những con đường đất, thành phố có thể là nơi của bạn.

Một người đàn ông nông thôn bị bỏ rơi trong thành phố có thể thấy nó hống hách và áp đảo, cảm thấy anh ta hầu như không có không gian cá nhân, và thất vọng anh ta không thể có bất cứ điều gì hoặc làm bất cứ điều gì bởi vì anh ta không thể có những thứ (ví dụ: thuyền, vườn, gà) và làm những việc (ví dụ: vườn) anh ấy đã quen làm.

Một người đàn ông thành phố bị bỏ rơi ở đất nước này có thể thấy rất nhàm chán và kết luận rằng “không có gì để làm”, “nó quá yên tĩnh”, “sự giống nhau” của mọi người là không phù hợp, bạn phải sở hữu một chiếc xe để lái đi bất cứ đâu và bạn bị mắc kẹt với một vài lựa chọn công việc và không thấy nhiều người được giáo dục tốt (theo tiêu chuẩn của bạn) trong cộng đồng, những người rất dàn trải, dù sao bạn cũng không gặp họ nhiều.

11 Sự Khác Biệt Giữa Nông Thôn Và Thành Phố / Linh Tinh

Một số cá nhân, tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, xem xét khả năng thay đổi lĩnh vực cho thành phố và ngược lại. Cả nông thôn và thành phố đều có những đặc thù riêng và có những ưu điểm và nhược điểm, và tất cả chúng đều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta từ góc độ tâm lý xã hội.

Hoặc vì bạn bị căng thẳng bởi nhịp sống ở thành phố và bạn muốn sống ở một nơi yên tĩnh hơn, hoặc sống ở nông thôn và muốn sống ở thành phố để lựa chọn nhiều cơ hội làm việc hơn, hãy thay đổi nơi cư trú của bạn thành một trong hai môi trường này. nó đòi hỏi một sự phản ánh sâu sắc.

Trong bài viết này bạn có thể tìm thấy sự khác biệt giữa nông thôn và thành phố để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn.

Đặc điểm của lĩnh vực

Khi chúng ta nghĩ về nông thôn, chúng ta thường tưởng tượng một môi trường có ít cư dân hơn, được bao quanh bởi động vật và thực vật (cỏ, cây cối, hoa màu). Theo logic, chúng tôi liên kết nó với một môi trường ô nhiễm kém. Một nơi yên tĩnh nơi xa xỉ (từ quan điểm vật chất) không phong phú.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu một người muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, thì lĩnh vực này là một giải pháp tốt bởi vì có thể thoải mái hơn và dễ dàng yên tâm hơn. Vùng nông thôn thường được xem là một nơi xa xôi và thậm chí bị cô lập nếu chúng ta nghĩ rằng phần lớn dân số và sức mạnh kinh tế nằm ở các thành phố. Ở nông thôn sẽ cách xa tất cả các sự kiện văn hóa có thể xảy ra ở các thành phố.

Nếu bạn đang muốn tránh xa những khu vực đông người và tìm một khu vực yên tĩnh, Với cảnh quan xanh và có thể kết nối với thiên nhiên, vùng nông thôn là một nơi hoàn hảo để sống.

Đặc điểm của thành phố

Sau khi mô tả lĩnh vực này như thế nào, hãy xem những gì có thể được thực hiện để sống trong thành phố và những lợi thế của nó là gì.

Thành phố là nơi có nhiều người sinh sống và được đặc trưng bởi việc cung cấp một môi trường văn minh, được phát triển và trong đó, nói chung, mọi người sống được bao quanh bởi các công nghệ mới và các dịch vụ rất chính xác.

Bây giờ tốt, Mức độ phát triển công nghệ của một thành phố phụ thuộc vào tình hình kinh tế của điều này và quốc gia nơi nó nằm. Ở các thành phố, một môi trường văn hóa và một lối sống khác với ở nông thôn có thể được hít thở: bận rộn hơn nhiều, và đôi khi, căng thẳng.

Vì các thành phố là nơi đầu tư của các cơ quan chủ quản, thường có cơ sở hạ tầng lớn hơn, mạng lưới giao thông tốt, các doanh nghiệp lớn, tòa nhà kinh doanh, tổ chức đại học, trung tâm mua sắm và nhiều hơn nữa..

Bây giờ, mặc dù thành phố đó là một nơi có rất nhiều cơ hội việc làm và trong đó giáo dục đại học thường có chất lượng cao hơn, mọi người có xu hướng sống với mức độ căng thẳng cao hơn.

Điều gì làm cho lĩnh vực thành phố khác biệt

1. Tiếp cận chăm sóc sức khỏe

Mặc dù đúng là ở nông thôn có thể có một cuộc sống lành mạnh (với thực phẩm tươi sống), khác xa với lối sống ít vận động, nhưng cũng đúng Có ít quyền truy cập vào các dịch vụ y tế phức tạp, cần thiết. Ví dụ, khi một người phải được phẫu thuật khẩn cấp.

2. Cơ sở hạ tầng

Như tôi đã nói, một phần lớn nền kinh tế của một quốc gia được tìm thấy ở các thành phố và do đó,, cũng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, vv. Tuy nhiên, ở nông thôn, cuộc sống yên bình hơn và có những nhu cầu khác.

3. Giáo dục

Giáo dục ở thành phố khác với ở nông thôn. Nếu chúng ta nghĩ về một đô thị, chúng ta có thể tưởng tượng các trường đại học lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu lao động trong bối cảnh đó.

4. Yên tĩnh

Nông thôn là một nơi yên tĩnh hơn nhiều so với thành phố, không chỉ về số lượng cư dân, mà còn về lối sống, thoải mái hơn nhiều và trong đó bạn liên tục tiếp xúc với thiên nhiên.

5. Liên hệ với thiên nhiên

Do đó, có nhiều thảm thực vật, Có thể hít thở không khí trong lành, ăn thực phẩm tươi mới khai thác từ vườn và các trang trại.

6. Xã hội và các giá trị

Ảnh hưởng tư bản có xu hướng chiếm ưu thế ở các thành phố lớn, thường tạo ra các hiện tượng tâm lý và xã hội khác với các vùng nông thôn. Người thường cảm thấy giống một đối tượng hơn là một đối tượng, với sự chiếm ưu thế của cảm giác ẩn danh, và nhịp sống bận rộn và ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản có xu hướng gây ra nhiều ràng buộc tình cảm hời hợt hơn.

Vì ở nông thôn, nhịp sống chậm hơn, mọi người thường nhận ra mình là những sinh vật độc nhất, kết nối với bản sắc của họ, của người khác và tự nhiên.

7. Cơ hội việc làm

Sự phát triển của công nghiệp và công nghệ nó gây ra rằng ở các thành phố có nhu cầu việc làm lớn hơn. Về trình độ sản xuất, khu vực chính chiếm ưu thế ở nông thôn và khu vực đại học trong thành phố, mặc dù khu vực Đệ tứ cũng có tầm quan trọng rất lớn trong thời gian gần đây..

8. Phong cảnh

Cảnh quan rất khác nhau giữa nông thôn và thành phố. Ở vùng nông thôn xanh chiếm ưu thế trong khi ở thành phố có thể thấy các tòa nhà lớn, cửa hàng, giao thông …

9. Ô nhiễm

Sống ở thành phố cũng có nghĩa là hít phải mức độ ô nhiễm cao hơn ở nông thôn, nơi Không khí trong lành hơn và có lợi cho sức khỏe.

10. Mật độ dân số

Mật độ dân số ở thành phố cao hơn nhiều so với ở nông thôn. Ở nông thôn có ít dân cư và họ sống phân tán hơn.

11. Nghệ thuật, văn hóa và giải trí