Top 13 # Xem Nhiều Nhất Phân Biệt Cán Bộ Với Công Chức Viên Chức / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức / 2023

1. (Theo quy định tại điều 4 khoản 1 Luật cán bộ công chức:) 2. (Theo quy định tại điều 4 khoản 1 Luật cán bộ công chức:) 3. (Quy định tại điều 2 luật viên chức:) Cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Phân biệt công chức và viên chức Công chức (chi tiết theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP): Được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; trong các cơ quan, đơn vị QĐND (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán…); trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); trong các cơ quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; trong các bộ và cơ quan ngang bộ; TAND các cấp (Phó chánh án TAND tối cao; chánh án, phó chánh án các tòa chuyên trách, thẩm phán); Viện KSND; tổ chức CT-XH (Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên…); trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập…

Viên chức (theo Luật Viên chức): Được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin – truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ… như bác sĩ, giáo viên, giảng viên đại học…

Công chức – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý. – Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc biên chế. – Lương: hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc. – Nơi làm việc: cơ quan nhà nước, tổ chức CT-XH (Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy…).

Viên chức – Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện nghiệp vụ. – Hình thức tuyển dụng: xét tuyển, ký hợp đồng làm việc. – Lương: một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp. – Nơi làm việc: đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp của các tổ chức xã hội./.

Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức / 2023

70036

So sánh cán bộ, công chức và viên chức

Điểm giống nhau giữa cán bộ, công chức và viên chức

Cán bộ, công chức và viên chức đều là công dân Việt Nam;

Trong biên chế;

Hưởng lương từ Ngân sách nhà nước (riêng trường hợp công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật);

Giữ một công vụ, nhiệm vụ thường xuyên;

Làm việc trong công sở;

Nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghĩa vụ trong thi hành công vụ và một số nghĩa vụ đặc biệt do pháp luật quy định;

Có quyền được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ; quyền về tiền lương và các chế độ về tiền lương; quyền về nghỉ ngơi và một số quyền khác.

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Khái niệmCán bộCông chứcViên chức Tiêu chí cơ bản Căn cứ

Luật Cán bộ, Công chức 2008

– Luật Cán bộ, công chức 2008

– Nghị định 06/2010/NĐ-CP

Luật Viên chức 2010

Tính chất

– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

– Theo nhiệm kỳ.

– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

– Thực hiện công vụ thường xuyên

– Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu.

– Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn.

Nguồn gốc, trách nhiệm pháp lý

– Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế.

– Trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế.

– Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm hành chính của công chức

– Xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

– Trách nhiệm trước cơ quan, người đứng đầu tổ chức, cơ quan xét tuyển, ký hợp đồng.

Chế độ lương

Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh.

Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.

Lương hưởng một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

Nơi làm việc

Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức CT-XH, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát.

Đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội.

Tiêu chí

đánh giá

– Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức, quản lý;

– Tinh thần trách nhiệm;

– Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi nhiệm vụ;

– Thái độ phục vụ nhân dân.

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Hiệu quả công việc (số lượng, chất lượng).

– Thái độ phục vụ nhân dân.

Hình thức kỷ luật

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Bãi nhiệm.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Hạ bậc lương;

– Giáng chức;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

Ví dụ về Cán bộ

– Thủ tướng

– Chánh án TAND tối cao

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

– Chủ tịch Hội đồng nhân dân …

Ví dụ về Công chức

– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

– Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, huyện

– Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyện

– Thẩm phán

– Thư ký tòa án

– Kiểm sát viên.

Ví dụ về Viên chức

– Bác sĩ

– Giáo viên

– Giảng viên đại học

Cán Bộ Là Gì? Phân Biệt Giữa Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức / 2023

Cán bộ là gì?

Cán bộ là gì? Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn và bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (sau đây được gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được gọi chung là cấp huyện), trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.( Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1).

Công chức

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp huyện, cấp tỉnh, Đảng Cộng sản Việt Nam; trong cơ quan và đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp; trong cơ quan và đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan và trong quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy lãnh đạo của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội,Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây được xem chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với những công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì mức lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm hay làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập dựa theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật. (Theo quy định tại Luật viên chức năm 2010, điều 2)

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Nơi công tác

Trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp huyện, cấp tỉnh

Trong cơ quan của Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyệnTrong cơ quan và đơn vị thuộc Quân đội (không phải sĩ quan, công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp);

Trong cơ quan và đơn vị thuộc Công an nhân dân (không phải hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan)

Trong bộ máy lãnh đạo hoặc quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

Trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tập sự

Cán bộ không phải tập sự

12 tháng với công chức loại C06 tháng với công chức loại D

Từ 3 – 12 tháng và được quy định theo trong hợp đồng làm việc.

Bảo hiểm xã hội

Cán bộ không cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hình thức kỷ luật

Khiển tráchCảnh cáo

Cách chức

Bãi nhiệm

Khiển tráchCảnh cáo

Hạ bậc lương

Giáng chức

Cách chức

Buộc thôi việc

Khiển tráchCảnh cáo

Cách chức

Buộc thôi việc

(Còn có thể bị hạn chế thực hiện một số hoạt động nghề nghiệp)

Ví dụ về từng đối tượng

Thủ tướngChánh án TAND tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chủ tịch Hội đồng nhân dân…

Chánh án, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyệnThẩm phán,Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, huyện

Viện trưởng,

Thư ký tòa án

Kiểm sát viên…

Bác sĩGiáo viên

Giảng viên đại học

XEM THÊM: Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập

#Cán #bộ #là #gì #Phân #biệt #giữa #cán #bộ #công #chức #viên #chức.

Phân Tích Khái Niệm Công Chức? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức / 2023

Phân tích khái niệm công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức hiện hành? Phân biệt công chức và cán bộ

Theo khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008, công chức là ” công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

2. Đặc điểm của công chức

– Về quốc tịch: công chức bắt buộc phải là công dân Việt Nam.

– Về con đường hình thành: thông qua tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.

– Về chế độ làm việc, hưởng lương: làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 01/7/2020 vừa rồi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức có hiệu lực, trong đó, quy định về khái niệm công chức cũng đã bị sửa đổi đáng kể. Theo đó, các nhà làm luật đã bỏ hẳn phần công chức làm trong bộ máy quản lý, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, tức là ta có thể hiểu những người làm trong bộ máy quản lý, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không thể được coi là công chức được nữa. Khoản 1 Điều 32 Luật cán bộ, công chức 2008 liệt kê nơi làm việc của công chức cũng đã bị bãi bỏ điểm c “công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập” bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Để dễ hiểu, ta có thể lấy ví dụ là Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. Nếu theo quy định trước đây, ông/bà hiệu trưởng chính là một công chức, nhưng theo quy định hiện tại, ông/bà hiệu trưởng không còn là công chức nữa.

Xuất phát từ thay đổi nói trên, thì hiện tại khi nói về chế độ lương của công chức, ta có thể khẳng định công chức chỉ hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3. Phân biệt Công chức và Cán bộ

Bảng Phân biệt khái niệm cán bộ với khái niệm công chức? Ví dụ?

4. Phân biệt Công chức và Viên chức

Bảng Phân biệt khái niệm viên chức với khái niệm công chức? Ví dụ?

Tiêu chí Viên chức Công chức

5. Phân tích trách nhiệm vật chất của viên chức?

Trách nhiệm vật chất của viên chức được hiểu là trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức khi có hành vi gây ra thiệt hại về tài sản cho cá nhân, tổ chức khác trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Trách nhiệm vật chất được quy định tại Điều 55 Luật Viên chức 2010, theo đó:

– Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải bồi thường thiệt hại;

VD: Cô T là giảng viên của Đại học Luật Hà Nội. Trong giờ dạy, do bất cẩn, cô đã làm hỏng máy chiếu của trường. Trong trường hợp này, cô phải bồi thường bằng tiền tương ứng cho Đại học Luật Hà Nội với chiếc máy chiếu đã làm hỏng.

– Viên chức khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được phân công có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường thì viên chức có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập.

VD: Anh A là bảo vệ của Đại học Luật Hà Nội. Vừa qua, trong ca trực của anh có một giáo viên bị mất xe máy. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường cho người bị mất xe thuộc về nhà trường, còn anh A có trách nhiệm hoàn trả cho trường.

Một điểm lưu ý rằng việc gây thiệt hại về tài sản của viên chức phải diễn ra trong quá trình viên chức thi hành nhiệm vụ mới có thể phát sinh trách nhiệm vật chất, nếu không, chỉ có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự.

VD: Vẫn là cô T – giảng viên Đại học Luật Hà Nội, cô được bạn cho mượn máy ảnh. Do vô ý, cô đã làm rơi máy ảnh xuống nước, máy ảnh bị hỏng. Trong trường hợp này, không thể nói là cô T phải chịu trách nhiệm vật chất, mà chỉ là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong dân sự.