Top 12 # Xem Nhiều Nhất Phân Biệt Đa Quốc Gia Và Xuyên Quốc Gia / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Sự Khác Biệt Giữa Một Công Ty Đa Quốc Gia (Mnc) Và Một Công Ty Xuyên Quốc Gia (Tnc) Là Gì? / 2023

Sự khác biệt giữa một công ty đa quốc gia (MNC) và một công ty xuyên quốc gia (TNC) là gì?

Sau khi Chính phủ Ấn Độ giới thiệu Toàn cầu hóa, thị trường Ấn Độ tràn ngập các Tổ chức Quốc tế.

Một công ty quốc tế

là một tổ chức có hoạt động kinh doanh tại một số thị trường trên toàn cầu. Đây là những thực thể có vị thế của các điều ước quốc tế; sự tồn tại của họ được pháp luật công nhận tại các quốc gia thành viên của họ; họ không được coi là đơn vị thể chế thường trú của các quốc gia mà họ đặt trụ sở. Các công ty quốc tế đã đưa sự hội nhập của các nền kinh tế quốc gia vượt ra ngoài thương mại và tiền bạc để quốc tế hóa sản xuất. Đây là những công ty có thành viên quốc tế, phạm vi và sự hiện diện. Các tập đoàn quốc tế có một số loại tùy thuộc vào cấu trúc kinh doanh, đầu tư và dịch vụ sản phẩm / dịch vụ.

Các công ty xuyên quốc gia (TNC) và các công ty đa quốc gia (MNC)

là hai trong số các loại này.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC CÔNG TY VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA NĂNG

CÔNG TY

NỀN TẢNG

TỔNG CÔNG TY

(MNC)

…………………

TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA

(TNC)

ĐỊNH NGHĨA

Một công ty đa quốc gia là một tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ tại một hoặc nhiều quốc gia khác ngoài quốc gia của họ …………… TNC là một doanh nghiệp thương mại vận hành các cơ sở đáng kể, kinh doanh tại nhiều quốc gia và không coi bất kỳ quốc gia cụ thể nào là quốc gia của mình.

QUÊ NHÀ

MNC có bản sắc quốc tế thuộc về một quốc gia cụ thể nơi họ đặt trụ sở ………….. Một công ty xuyên quốc gia không biên giới, vì họ không coi bất kỳ quốc gia cụ thể nào là căn cứ, nhà hoặc trụ sở chính.

KIỂU

Không phải tất cả các MNC đều là các công ty xuyên quốc gia. Các tập đoàn xuyên quốc gia là một loại tập đoàn đa quốc gia.

CUNG CẤP SẢN PHẨM

MNC không có dịch vụ sản phẩm phối hợp ở mỗi quốc gia. Nó tập trung hơn vào

thích ứng sản phẩm của họ

và dịch vụ cho từng thị trường địa phương riêng lẻ ……………. TNC

cho

ra quyết định, R & D và quyền hạn tiếp thị cho từng thị trường nước ngoài.

VÍ DỤ

Proctor & Gamble, Microsoft, Apple Inc, Hewlett Packard (HP), Nestle, PepsiCo, Sony Corporation, IBM, v.v. {MNC} ……………. General Electric, Royal Dutch, Ford Motor, Allianz, AXA, Exxon Mobil, v.v. {TNC}

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN

Các công ty đa quốc gia có chi nhánh ở các quốc gia khác ……………. Các công ty xuyên quốc gia có các công ty con.

LỢI THẾ

Kết quả của MNC trong việc tăng đáng kể dự trữ ngoại hối.

Họ hỗ trợ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác và thúc đẩy văn hóa và truyền thống của cha mẹ ở các quốc gia khác ……………… Ngoài việc thiết lập chính nó trên toàn cầu, một trong những lợi thế đáng kể của một công ty xuyên quốc gia là họ có thể duy trì mức độ đáp ứng cao hơn đối với các thị trường địa phương nơi họ duy trì các cơ sở.

Ngoài ra, họ có khả năng sử dụng các công ty con nước ngoài để giảm thiểu trách nhiệm thuế.

Trong chừng mực mà tôi biết, không có sự khác biệt giữa một tập đoàn “đa quốc gia” và “xuyên quốc gia” – cả hai cụm từ đều đề cập đến các tập đoàn hoạt động trong nhiều khu vực tài phán quốc gia.

‘S

Tập đoàn đa quốc gia

định nghĩa làm cho một sự khác biệt tốt: liệu có một trụ sở công ty trong một quốc gia (đa quốc gia), hoặc không có quốc gia cụ thể (xuyên quốc gia). Trong thực tế, tôi cho rằng đây là một sự khác biệt không có sự khác biệt (có lẽ tiết kiệm cho

), trong đó các tập đoàn đa quốc gia di chuyển HQ của họ như điều kiện và

bảo hành Ví dụ,

HQ đã bị trả lại giữa

một vài lần trong thập kỷ qua.

TNC vs MNC

Tóm tắt1) Các công ty đa quốc gia (MNC) và xuyên quốc gia (TNC) là các loại tập đoàn quốc tế. Cả hai đều duy trì trụ sở quản lý tại một quốc gia, được gọi là quốc gia, và hoạt động ở một số quốc gia khác, được gọi là quốc gia sở tại.

2) Hầu hết các TNC và MNC đều rất lớn về ngân sách và có ảnh hưởng lớn đến toàn cầu hóa. Họ cũng được coi là động lực chính của nền kinh tế địa phương, chính sách của chính phủ, vận động hành lang và chính trị

3) Một MNC có đầu tư vào các quốc gia khác, nhưng không có các dịch vụ sản phẩm phối hợp ở mỗi quốc gia. Nó tập trung hơn vào việc thích ứng các sản phẩm và dịch vụ của họ với từng thị trường địa phương riêng lẻ. TNC, mặt khác, đã đầu tư vào các hoạt động nước ngoài, có một cơ sở công ty trung tâm nhưng trao quyền quyết định, R & D và tiếp thị cho từng thị trường nước ngoài.

Rất nhiều công ty liên kết với kinh doanh quốc tế là đa quốc gia vì họ sở hữu hoạt động tại nhiều quốc gia. Các công ty xuất khẩu, tuy nhiên không có sự tồn tại vật lý ở một quốc gia khác, thường sẽ không được phân loại là đa quốc gia; mặt khác, nếu họ có các cơ sở ở nước ngoài như cửa hàng bán lẻ, hoặc nhà máy, dù sở hữu trực tiếp hay không, thuật ngữ đa quốc gia có thể được sử dụng. Ngoài ra, các doanh nghiệp đa quốc gia còn được gọi là các tập đoàn đa quốc gia (MNC), doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) hoặc các công ty xuyên quốc gia (TNCs). Thuật ngữ MNC có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất, mặc dù Liên Hợp Quốc gọi chúng là TNC, tập trung vào tính chất xuyên quốc gia của các hoạt động thay vì các địa điểm đa quốc gia. Một số chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế hàng đầu thích sử dụng thuật ngữ MNE vì nó bao gồm tất cả các loại hình hoạt động đa quốc gia, bao gồm các công ty con được điều hành như các công ty riêng biệt và các thỏa thuận cấp phép và nhượng quyền thương mại mà công ty mẹ không nắm giữ và do đó, không phải là hoạt động nước ngoài. t nghiêm chỉnh một phần của công ty như là một thực thể pháp lý.

Định nghĩa ‘doanh nghiệp đa quốc gia’ cũng khác nhau, cả về số lượng hoạt động nước ngoài tối thiểu và mức độ kiểm soát quản lý cần thiết. Hang động Richard,

một nhà kinh tế học người Mỹ thành lập

, cung cấp định nghĩa cơ bản về MNE là “doanh nghiệp kiểm soát và quản lý các cơ sở sản xuất – nhà máy – đặt tại ít nhất hai quốc gia”. Đây rõ ràng là một định nghĩa tối thiểu, nhưng ít nhất nó cung cấp một cơ sở cho việc nghiên cứu các công ty đa quốc gia. Ví dụ, UNCTAD xếp hạng các TNC lớn nhất thế giới theo tỷ lệ tài sản nước ngoài, doanh số và việc làm của họ trên tổng tài sản, doanh số và việc làm trong ‘Chỉ số xuyên quốc gia’, cho biết mức độ hoạt động của TNC bên ngoài quốc gia của họ.

Sự khác biệt chính giữa các doanh nghiệp đa quốc gia và xuyên quốc gia là các doanh nghiệp đa quốc gia có một hệ thống quản lý tập trung không thể nhìn thấy trong các doanh nghiệp xuyên quốc gia. Tuy nhiên, cả các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia đều có các chi nhánh nước ngoài và hoạt động trên khắp thế giới.

svcministry.org © 2021

Transnational Corporation/ Tnc / Công Ty Xuyên Quốc Gia / 2023

Một công ty xuyên quốc gia là một doanh nghiệp được cấu thành bởi các thực thể ở ít nhất 2 nước, các thực thể này hoạt động dưới một hệ thống ra quyết định chung và định hướng chiến lược phát triển chung.

Công ty xuyên quốc gia bao gồm công ty mẹ ở một nước, và thực hiện các đầu tư FDI ra nước ngoài để hình thành các công ty con. Các công ty mẹ con này ảnh hưởng lẫn nhau và cùng chia sẻ kiến thức, nguồn lực và trách nhiệm lẫn nhau.

Công ty Xuyên quốc gia và công ty Đa quốc gia được hiểu tương đương.

Dấu vết của các công ty xuyên quốc gia được các nhà lịch sử lần theo từ thế kỉ thứ 17 – kỉ nguyên của các cuộc khám phá ra vùng đất mới và xâm chiếm thuộc địa. Hai công ty xuyên quốc gia được coi như là ra đời sớm nhất là công ty British East India Company được thành lập dưới hiến chương của Hoàng gia Anh để thực hiện buôn bán thương mại với Ấn Độ vào cuối thế kỉ 17 và Dutch East India Company. Những công ty xuyên quốc gia rất lớn và có lịch sử phát triển lâu đời là Unilever, Ford Motor, Royal Dutch Shell, Siemens.

Công ty xuyên quốc gia có đặc điểm nổi bật đó là sức mạnh tài chính (trong 100 thực thể kinh tế lớn nhất thế giới thì có tới 51 là công ty xuyên quốc gia; TNCs chiếm 2/3 tổng thương mại thế giới về hàng hóa và dịch vụ thế giới trong đó 1/3 là thương mại nội bộ công ty, 1/3 là thương mại giữa TNCs và các thực thể bên ngoài). Ngoài ra hệ thống phân phối, công nghệ và R&D của TNCs cũng rất vô địch, 3/4 chi phí R&D của thế giới tới từ TNCs. Ngoài ra TNCs còn có khả năng vận động hành lang chính phủ để chính phủ đưa ra các chính sách có lợi cho mình về thuế và môi trường.

Chỉ cần lấy một ví dụ đơn giản, doanh thu của ConocoPhilips – công ty lớn thứ 10 trong bảng xếp hạng Global Fortune 500, doanh thu năm 2006 đã lớn gấp 2,7 lần GDP của Việt Nam trong cùng năm (xấp xỉ 61 tỉ USD). Phép tính đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa.

Sự Khác Biệt Của Marketing Quốc Tế Với Marketing Quốc Gia / 2023

Marketing quốc tế có những sự khác biệt (Differences) so với Marketing quốc gia, cụ thể là:

– Về chủ thể (Subjects), các bên tham gia vào thương mại quốc tế (xuất – nhập khẩu) hay kinh doanh quốc tế (cấp giấy phép, liên doanh…) thường là các chủ thể có quốc tịch khác nhau, ở những nước khác nhau. Đó là đặc trưng nổi bật của Marketing quốc tế mà chúng ta có thể dễ dàng đưa ra nhiều ví dụ.

– Về khách thể (Objects), đó là cái (hay đối tượng) mà chủ thể nhằm vào, gồm hàng hoá và dịch vụ trong Marketing quốc tế. Đặc trưng nổi bật cụ thể ở đây là sự di chuyển của hàng hoá, dịch vụ qua biên giới quốc gia.

– Về tiền tệ, (tiền hàng xuất khẩu) thường là ngoại tệ đối với một hoặc cả hai bên chủ thể trong Marketing quốc tế. Thí dụ, khi một nhà xuất khẩu gạo Việt Nam xuất cho một nhà nhập khẩu gạo Nhật Bản, nếu cùng thoả thuận dùng Yên Nhật làm đồng tiền thanh toán thì đồng Yên chỉ là ngoại tệ đối với nhà xuất khẩu gạo Việt Nam; nhưng nếu thoả thuận dùng đô la Mỹ (USD) trong thanh toán cho nhau thì USD là ngoại tệ đối với cả hai bên.

– Hành trình phân phối sản phẩm thường kéo dài về thời gian và không gian, dẫn đến chi phí chuyên chở quốc tế và nguy cơ rủi ro cũng tăng theo.

– Nội dung kế hoạch hoá chiến lược không giống nhau đối với từng thị trường nước ngoài vì nhu cầu và lượng cầu của mỗi nước rất khác nhau. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến Marketing quốc tế phức tạp hơn nhiều so với Marketing quốc gia.

– Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC) kéo dài hơn so với vòng đời sản phẩm quốc gia (NPLC). Nội dung IPLC sẽ được nghiên cứu cụ thể ở chương 5. Do vậy, sản phẩm trong Marketing quốc tế thường mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn trong Marketing quốc gia.

Cùng với 6 nội dung khác biệt lớn nói trên, Marketing quốc tế còn có những nét đặc thù cần được làm rõ hơn.

so sánh marketing quốc tế và marketing toàn cầu

,

Đặc Điểm Của Quốc Gia / 2023

Đặc điểm của quốc gia

© UNN

Bạn cần biết gì về người Nga

Người Nga, giống như cư dân của bất kỳ quốc gia nào, có những đặc điểm khác biệt với những người thuộc các nền văn hóa khác. Nếu biết về những đặc điểm này bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống ở địa phương.

Thích tiếp khách

© shutterstock.com

Người Nga được biết đến với lòng hiếu khách của họ. Họ thích tiếp khách và vui vẻ đi đến nhà bạn bè và người quen. Bàn ăn tràn đầy đồ ăn là một thứ khống thể thiếu trong những ngày gặp gỡ như vậy. Ngay cả khi bạn được mời đến uống một tách trà, thì tốt hơn là không nên ăn trước khi đến – người Nga có phong tục mang hết đồ ăn ra đại khách kể cả những món ăn mà nhà tự làm. Không có điều gi làm phật lòng bà chủ nhà hơn là một chiếc bàn trống rỗng trong bữa ăn. Theo quan điểm của bả chủ nhà thì đây là một dấu hiệu cho thấy khách vẫn đói và thức ăn không đủ.

Không đến chơi tay không

Ở Nga mọi người không đến chơi tay không. Ngay cả khi đó không phải là sinh nhật mà chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè. Nhất thiết phải mang một thứ gì đó. Đây có thể là chiếc bánh gatô, chai rượu vang hay phong sô-cô-la cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Món quà không quan trọng. Miễn là phải có. Nếu không có bạn có thể sẽ bị coi là keo kiệt.

Tin vào điềm gở, điềm lành

Người Nga thường nhổ qua vai trái nếu nhìn thấy mèo đen chạy ngang qua đường; họ gõ vào gỗ, để việc mình muốn thành hiện thực không bị hỏng, và không huýt sáo trong nhà, để không bị hết tiền. Nếu phải quay lại nhà vì quên một thứ gì đó thì trước khi rời đi phải luôn soi gương.

Để chuyến đi thành công, người Nga cho rằng cần phải ngồi trong im lặng trước khi rời nhà lên đường. Theo truyền thuyết một tấm gương vỡ hay muối ăn bị đổ ra ngoài không hứa hẹn điều gì tốt cả.

Trước một sự kiện quan trọng (ví dụ, trước khi đi thi) người Nga nói với nhau “ni pukha ni pera”. Đáp lại, cần phải nói: “K chertu!” nếu không sẽ không có hiệu lực.

Sinh viên cũng có điềm, dấu hiệu của riêng họ:

không cắt tóc vào kỳ thi;

vào nửa đêm trước ngày thi phải hét to gọi sự may mắn đến và cầm zachetka vẫy qua cửa sổ;

vào ngày đi thi cần đặt một đồng xu năm rúp dưới gót chân ở bên trong giày.

Người ta tin rằng những thao tác này sẽ giúp mình có điểm tốt. Tất nhiên, không nên quan trọng hóa các điềm và dấu hiệu.

Trân trọng tình bạn thật sự

© TSU

Tình bạn là một điều quan trọng trong cuộc sống của người Nga. Một người bạn thật đôi khi gần gũi hơn cả họ hàng.

Khái niệm về lòng trung thành, chung thủy của bạn bè không phải là từ trống đối với nhiều người Nga.

Tình bạn chân chính có thể bắt đầu ở trường trung học hoặc đại học và kéo dài đến cuối đời.

Thích giao tiếp

Người Nga không phải là người quen giữ ý kiến của mình bên trong mình. Đa số có ý kiền riêng của mình trong các câu hỏi từ cách trồng quả bầu đến chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Định kiến về kiểm duyệt chính trị ở Nga ở phương Tây không ngăn cản người Nga phát mình cởi mở ở nhiều nơi – từ khán giả sinh viên đến các cuộc họp báo với sự tham gia của nguyên thủ quốc gia.

Không cười với người làs

Ở Nga, họ không quen cười mà không có lý do, và thậm chí còn hơn thế, che giấu tâm trạng không vui hay vấn đề bằng một biểu cảm vui. Người Nga nghĩ như thế là không chân thật. Ở những nơi công cộng, họ có xu hướng duy trì một vẻ mặt tập trung. Nhưng chỉ cần người Nga rơi vào nhóm đồng nghiệp, bạn hay người thân, họ sẽ ngay lập tức “biến dạng” thành một người hay cười nhất trên thế giới, không ngừng cười đùa.

Dành tình cảm đặc biệt với phụ nữ

Nga nổi tiếng thế giới với phụ nữ đẹp. Natalya Vodianova, Maria Sharapova, Anna Kournikova và những người nổi tiếng khác có nguồn gốc từ Nga là một chứng minh rõ ràng cho điều này.

Ở Nga họ quen đối xử đặc biết với phái đẹp. Phái đẹp ở Nga thường được nhường chỗ ngồi trong xe công cộng , được giữ cửa, đưa tay, giúp ra khỏi xe. Sự ga lăng như vậy không được coi là sự xâm lấn vào sự độc lập hoặc suy thoái về phẩm chất kinh doanh của phụ nữ. Nhưng việc nhìn chằm chằm những cô gái lạ ở những nơi công cộng, bắt bớ, tán tỉnh dai dẳng, huýt sáo sau đó được coi là hành vi xúc phạm.

Thích đùa

Người Nga nói chung là những người vui tính: họ thích đùa, thích pha trò cười và thích chuyện cười. Họ đánh giá cao sự hài hước và châm biếm, họ biết cách tự cười mình. Thích chèn những trích dẫn từ những bộ phim nổi tiếng, đặc biệt là những bộ phim hài của Liên Xô vào lời phát biểu của họ, ai cũng thích những bộ phim đó bất kể tuổi tác. Có khi để hiểu được người Nga đùa về cái gì phải xem phim nối tiếng thời Xô Viết – ”Tình yêu và chim bồ câu”,”Moskva không tin những giọt nước mắt”,”Nữ tù binh Kavkaz, hay những cuộc phiêu lưu mới của Shurik”, “Pokrovsky Gates”, “Cánh tay kim cương” và vv.

Thích đi xông hơi

© shutterstock.com

Chuyến đi xông hời là một cách giải trí cho cả nhóm bạn nữ lẫn nhóm bạn nam. Người ta tin rằng phòng xông hơi làm sạch cơ thể và tâm hồn. Người Nga đi tắm không chỉ để làm sạch người mà còn để tán gẫu với bạn bè hoặc người quen.

Nghi lễ xông hơi bao gồm tìm một nhóm bạn phù hợp, bản thân quá trình tắm rửa – càng ngồi trong phòng hơi lâu, người càng khỏe và mạnh mẽ về mặt tinh thần. Sau khi tắm hơi, người ta thường lặn xuống hố băng hoặc ngâm mình vào bể bơi có nước đá. Sau khi làm xong các ”thủ tục” những người tắm xong da đỏ được đón chào bằng câu nói truyền thống “S lekhkim parôm!” (Chúc xông hơi nhẹ nhõm!).

* * *

Các ngày lễ chính của người Nga

Hàng năm, hơn 50 ngày lễ chính thức được tổ chức tại Nga, từ các ngày lễ quốc gia và tôn giáo đến các ngày chuyên nghiệp và đáng nhớ. Người Nga thức sự có thể ăn chơi theo nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này.

Năm mới

© shutterstock.com

Ngày lễ quan trọng và yêu thích nhất của người Nga với cây thông Noel, quà tặng, những bữa tiệc dài với gia đình và pháo hoa. Được tổ chức vào đêm ngày 1 tháng 1. Các thứ tượng trưng cho Nắm mới ở Nga là – Ông Già Tuyết tốt bụng (Đed Moroz) và cháu gái Snegurochka của ông, rượu sâm panh, trứng cá muối, salad “Olivie”, tiếng đồng hồ của tháp Spasskaya, lời chúc mừng của nguyên thủ quốc gia trên TV, cũng như việc xem bộ phim hài “Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm!”

Lễ Giáng Sinh

© shutterstock.com

Ngày lễ quan trọng thứ hai sau lễ Phục sinh đối với những người theo Kitô Chính thống giáo ở Nga. Vào đêm 6-7 tháng 1, các tế lễ long trọng được tổ chức tại các nhà thờ Chính thống trong cả nước. Người Nga chuẩn bị đón Giáng Sinh bằng việc trang trí nhà, tổ chức các bữa ăn. Còn có phong tục đi xem bói, các cố gái trẻ chưa chồng mong muốn biết được tên của chú rể. Người ta tin rằng xem bói vào dịp Giáng Sinh có độ chính xác cao.

Ngày Tatiana (Ngày sinh viên Nga)

© TSU

Được tổ chức vào 25 tháng 1. Năm 1775, vào ngày tưởng niệm người tuẫn giáo Kitô giáo đầu tiên Tatiana La Mã, Nữ hoàng Nga Elizaveta đã ký sắc lệnh thành lập Đại học Moscow (nay là MGU), sau này trở thành trung tâm của khoa học và văn hóa Nga Theo thời gian, ngày sinh nhật của trường đại học đã trở thành một ngày lễ của sinh viên Nga. Năm 2005, tình trạng này đã được chính thức hóa. Vào ngày này, các sinh viên tôn vinh người bảo trợ Tatiana của họ và ăn mừng kết thúc kỳ thi mùa đông. Mỗi thành phố và trường đại học có truyền thống riêng: tiểu phẩm, buổi hòa nhạc, hội khiêu vũ, triển lãm, trò chơi, đồ ăn miễn phí và giải trí.

Ngày Người chiến sỹ bảo vệ Tổ quốc

Vào thời Xô Viết, nó được tổ chức là Ngày của Quân đội và Hải quân Liên Xô, chúc mừng tất cả các quân nhân. Ở Nga hiện đại, ngày 23 tháng 2 là một ngày lễ không chỉ cho quân đội, mà cho tất cả mọi người, bất kể họ có phục vụ trong quân đội hay không. Vào ngày này, ngoài những lời chúc mừng, họ mong đợi những món quà nhỏ từ đồng nghiệp, người thân, bạn bè, vợ và bạn gái của họ. Người Nga nói đùa: món quà vào Ngày Phụ nữ (8 tháng 3) mà cố gái sẽ nhận được phụ thuốc vào cô ta sẽ tặng gì cho người mình chọn vào ngày 23 tháng 2.

Lễ hội Maslyanitsa (Lễ tiễn mùa đông)

© shutterstock.com

Ngày lễ Slavơ truyền thống để tiễn mùa đông và đón mùa xuân. Được tổ chức trong tuần trước Mùa Chay, trong đó người ta thường đến nhà nhau để ăn bánh blini (bánh rán, bánh kếp). Vào ngày cuối cùng, ngày thứ bảy, ngày có những lễ kỷ niệm lớn kết thúc bằng nghi thức tiễn mùa đông khi hình nộm của Maslenitsa bị đốt cháy.

Ngày Phụ nữ quốc tế

Ngày quốc tế vì quyền lợi của phụ nữ ở Nga được đón nhận đơn giản là Ngày phụ nữ. Vào ngày 8 tháng 3, toàn bộ phụ nữ của đất nước từ bé gái đến cụ bà biến thành những đối tượng thờ cúng và ngưỡng mộ: vào ngày này họ được nghe những lời tốt đẹp nhất, được tặng hoa và quà.

Lễ Phục Sinh

© shutterstock.com

Ngày lễ Kitô giáo lâu đời nhất được tổ chức ở Nga vào đầu mùa xuân. Vào ngày này trong các nhà thờ làm lễ sang trọng, người Nga chào nhau với câu “Khristos Voskrese” (Chúa đã phục sinh), và người ta thường đáp lại bằng câu “Voistinu Voskrese” (Đúng là đã phục sinh). Đặc biệt cho lễ Phục sinh, họ nướng hoặc mua bánh Phục sinh và nhuộm trứng gà.

Ngày lễ Mùa xuân và Lao động

Vào thời Liên Xô 1 tháng 5 là ngày Ngày đoàn kết lao động quốc tế. Hồi đó ngày lễ này là chính thức và mang sắc thái hệ tư tưởng. Đặc tính của ngày lễ này là cuộc diễu hành với hành khúc ca qua những đường phố trung tâm của các thành phố, bao gồm Quảng trường Đỏ ở Moskva, với sự chào mừng của lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ khán đài. Ngày nay nó là Ngày lễ Mùa xuân và Lao động Cũng vẫn có các cuộc diễu hành được tổ chức bởi công đoàn bảo vệ quyền của người Nga đang đi làm.

Ngày Chiến thắng

© TSU

Một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước: Ngày 9 tháng 5 là ngày đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc Xã và chấm dứt Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Vào ngày này, các lễ kỷ niệm quy mô lớn được tổ chức trên khắp đất nước: một cuộc diễu hành đến Lăng mộ của Người lính vô danh ở Moskva, các cuộc diễu hành quân sự tại các thành phố anh hùng và pháo hoa lễ hội, các buổi hòa nhạc. Người Nga tôn vinh các cựu chiến binh.

Quốc khánh Liên bang Nga

Được tổ chức hàng năm vào ngày 12 tháng 6. Vào ngày này, các lễ kỷ niệm và buổi hòa nhạc được tổ chức trên cả nước. Được thành lập để vinh danh việc tuyên bố về chủ quyền nhà nước của Liên bang Nga vào năm 1990.

Ngày lễ tôn giáo của các dân tộc Nga

© SibFU

Đại diện của các tín ngưỡng khác nhau sống ở Nga có truyền thống riêng của họ. Cụ thể, người Hồi giáo tuân theo Ramadan (tháng ăn chay bắt buộc), ăn mừng Uraza-bayram (lễ kết thúc tháng ăn chay) và Kurban-bayram (lễ mừng xuân); Người Do Thái ăn mừng Hanukkah (ngày lễ thắp nến của người Do Thái) và Pesach (Lễ Phục sinh của người Do Thái); Phật tử – Sagaalgan (ngày lễ của tháng Trắng, ngày đầu tiên của năm mới theo âm lịch) và Zul-Khural (ngày lễ của một ngàn ngọn đèn). Ở một số vùng của Nga, những ngày nghỉ lễ tôn giáo được tuyên bố chính thức là những ngày không làm việc, ví dụ, ở Tatarstan (Uraza Bayram, Kurban Bayram) và Buryatia (Sagaalgan).