Vận Tốc Là Gì? Ý Nghĩa Của Vận Tốc? Phân Biệt Vận Tốc Và Tốc Độ

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Và Vận Tốc
 • Vape Là Gì ? Pod Là Gì ? So Sánh Giữa Vape Và Pod System
 • Vape Và Pod Có Gì Khác Nhau ? Nên Chọn Cái Nào Để Hút Sẽ Tốt Hơn?
 • Phân Biệt Vape Và Pod System, Nên Chọn Cái Nào Khi Hút Thuốc Lá Điện Tử?
 • Phân Biệt Cách Dùng Who, Whom Và Whose Trong Tiếng Anh
 • Định nghĩa Vận tốc trong chuyển động thẳng đều

  Xét một vật chuyển động thẳng đều, tốc độ và chiều chuyển động không thay đổi theo thời gian. Do đó, vector vận tốc có giá trị xác định và không đổi.

  Khi đó, tốc độ chuyển động, hay quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian được tính bằng cách lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.

  Trong chuyển động thẳng của một chất điểm, nếu chất điểm chuyển động theo một chiều ta chọn chiều đó làm chiều dương thì độ lớn của độ dời bằng quãng đường đi được của chất điểm.

  Trong SI, quãng đường đo bằng mét (m), thời gian đo bằng giây (s) thì tốc độ có đơn vị là mét trên giây (m/s). Tốc độ có thể có những đơn vị khác, chẳng hạn như kilomet/giờ (km/h), phụ thuộc vào đơn vị mà ta chọn cho quãng đường và thời gian.

  Như vậy, khi nói một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 10 m/s (giả sử ta đã biết chiều chuyển động nên vận tốc ở đây đơn giản là tốc độ), điều đó có nghĩa là cứ mỗi 1 giây, vật đi được quãng đường 10 mét. Để đổi đơn vị ta đổi từng phần của tỷ số.

  VD: đổi từ 10 m/s = ? km/h

  10m = 1/1000 km

  Chia 2 vế của 2 đẳng thức cho nhau ta được: 10m/s = 3.6 km/h

  Nếu quan tâm đến chiều chuyển động, ta có thể quy ước 1 trong 2 chiều là chiều dương và gán cho vận tốc giá trị dương khi vật chuyển động cùng chiều với chiều dương đã chọn và giá trị âm khi vật chuyển động theo chiều ngược lại.

  Khi vận tốc của vật thay đổi theo thời gian, người ta có thể sử dụng khái niệm vận tốc trung bình . Vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nhất định được định nghĩa là tỉ số giữa sự thay đổi vị trí trong khoảng thời gian đang xét và khoảng thời gian đó . Phương trình toán học như sau:

  (v_{tb}=frac{r-r_{0}}{t-t_{0}}=frac{Delta r}{Delta t})

  Nhận xét: Kết quả phép trừ vector r – r0 còn gọi là độ dịch chuyển

  Vận tốc trung bình trên những khoảng thời gian khác nhau có thể mang những giá trị khác nhau.

  Mặt khác, cần phân biệt với tốc độ trung bình được định nghĩa là tổng quãng đường đi được chia cho khoảng thời gian được xét:

  ({displaystyle {bar {v}}={frac {bar {s}}{t}}={frac {{bar {s}}_{1}+{bar {s}}_{2}+…+{bar {s}}_{n}}{t_{1}+t_{2}+…+t_{n}}}})

  ({displaystyle {bar {v}}={frac {bar {s}}{t}}={frac {{bar {s}}_{1}+{bar {s}}_{2}+…+{bar {s}}_{n}}{t_{1}+t_{2}+…+t_{n}}}})

  • v¯: tốc độ trung bình
  • s: tổng quãng đường đi được trong khoảng thời gian
  • t: khoảng thời gian
  • s1, s2,…, sn là những quãng đường thành phần đi được trong các khoảng thời gian thành phần t1, t2,…, tn

  Theo định nghĩa này, tốc độ trung bình không phải là độ lớn của vận tốc trung bình.

  Khi nghiên cứu chuyển động biến đổi một cách chi tiết và chính xác, một đại lượng quan trọng hơn vận tốc trung bình được sử dụng. Đó là vận tốc tức thời .

  Định nghĩa vận tốc tức thời là gì?

  Vận tốc tức thời là sự mô tả mức độ nhanh chậm và chiều chuyển động tại một thời điểm xác định trên đường đi của vật. Nếu vận tốc trung bình cho ta một cái nhìn tổng quát về vận tốc của vật trong một khoảng thời gian xác định thì vận tốc tức thời cho ta một cái nhìn cụ thể, tại một thời điểm.

  Để tính vận tốc tức thời tại một thời điểm ta xét vận tốc trung bình trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ tính từ thời điểm đó.

  (v=lim_{t-t_{0}}frac{r-r_{0}}{t-t_{0}}=lim_{Delta trightarrow 0}frac{Delta r}{Delta t})

  Phương trình toán học trên cho biết: khi khoảng thời gian được xét tiến dần đến 0 thì vận tốc trung bình tiến dần đến vận tốc tức thời (tại thời điểm t0). Giới hạn này đồng nghĩa với đạo hàm của vị trí theo thời gian. Từ đó, vận tốc tức thời được định nghĩa như sau:

  Diễn đạt bằng lời: Vận tốc tức thời là đạo hàm của vị trí theo thời gian.

  Tìm hiểu cộng vận tốc là gì?

  Như đã nói ở trên, vận tốc có tính tương đối, do đó, có thể nhận các giá trị khác nhau đối với các hệ quy chiếu khác nhau. Để “chuyển đổi” vận tốc từ hệ quy chiếu này sang hệ quy chiếu khác, người ta sử dụng phép cộng vận tốc.

  Trong Cơ học cổ điển, công thức cộng vận tốc đơn giản là phép cộng véctơ được thể hiện như sau:

  1. Sách giáo khoa Toán 5, Chương IV, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  2. Sách giáo khoa Vật lý 8, Chương I: Cơ học, Bài 2: Vận tốc, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  3. Sách giáo khoa Vật lý 10 và Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ai Là Những Người ‘phân Biệt Vùng Miền’ Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam?
 • Phân Biệt Vùng Miền Có Vi Phạm Pháp Luật Không?
 • Phân Biệt Vaseline Hàng Auth Và Fake
 • 【Bật Mí】 7 Cách Phân Biệt Son Dưỡng Môi Vaseline Thật Và Giả
 • Phân Biệt Vi Phạm Hành Chính, Vi Phạm Hình Sự Và Vi Phạm Dân Sự
 • Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Và Vận Tốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Vape Là Gì ? Pod Là Gì ? So Sánh Giữa Vape Và Pod System
 • Vape Và Pod Có Gì Khác Nhau ? Nên Chọn Cái Nào Để Hút Sẽ Tốt Hơn?
 • Phân Biệt Vape Và Pod System, Nên Chọn Cái Nào Khi Hút Thuốc Lá Điện Tử?
 • Phân Biệt Cách Dùng Who, Whom Và Whose Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Cách Dùng Where Và Which, Which Và That Trong Mệnh Đề Quan Hệ
 • Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao các vật thể khác nhau di chuyển cùng một khoảng cách, mất nhiều thời gian khác nhau? Điều này là do một số đối tượng nhanh hơn những đối tượng khác. Bạn có thể tính tốc độ chuyển động của một cơ thể, bằng cách xác định khoảng cách được bao phủ bởi một đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định, tức là tốc độ . Thuật ngữ ‘tốc độ’ thường bị hiểu sai với ‘vận tốc’, vì có các ứng dụng tương tự. Tuy nhiên, hai cái này là những khái niệm rất khác nhau về chuyển động, trong vật lý.

  Biểu đồ so sánh

  Định nghĩa về tốc độ

  Theo thuật ngữ ‘tốc độ’, chúng tôi có nghĩa là khoảng cách một vật thể di chuyển trong một thời gian xác định. Nó là một đại lượng vô hướng vì chúng ta chỉ cần độ lớn của nó, nhưng không phải là hướng để chỉ định nó. Nó có thể được hiểu là tốc độ mà một cơ thể di chuyển quãng đường, trong thời gian đơn vị. Nó quyết định sự nhanh chóng của đối tượng, tức là tốc độ của một đối tượng. Đồng hồ trên giây là đơn vị SI của tốc độ. Tuy nhiên, đơn vị tốc độ được sử dụng phổ biến nhất là km mỗi giờ.

  Một vật có tốc độ di chuyển cao, bao phủ khoảng cách lớn trong thời gian ngắn hơn. Không giống như một vật thể có tốc độ di chuyển thấp bao phủ khoảng cách nhỏ, trong cùng một khoảng thời gian. Khi một vật không đi được quãng đường nào, tốc độ của nó sẽ bằng không. Bạn có thể tính tốc độ của một đối tượng bằng cách áp dụng công thức sau:

  Tốc độ trung bình = Tổng quãng đường đã đi / Thời gian thực hiện

  Định nghĩa vận tốc

  Vận tốc được định nghĩa là tốc độ của một vật chuyển động theo một hướng cụ thể. Đây là một phép đo vectơ, vì nó chứa cả các thành phần, tức là độ lớn và hướng. Do đó, trong khi đo vận tốc của vật thể, người ta phải nhớ rằng hướng cần được đề cập cụ thể, với mục đích giải thích hoàn toàn vận tốc.

  Vận tốc của một vật chuyển động là tốc độ thay đổi vị trí, tức là sự dịch chuyển của một vật đối với điểm tham chiếu. Để hiểu điều này, Giả sử một chiếc xe di chuyển nhanh chóng và trở về vị trí ban đầu, vận tốc sẽ bằng không vì chiếc xe trở lại vị trí ban đầu và chuyển động không dẫn đến thay đổi vị trí. Theo cách này, vận tốc của ô tô sẽ bằng không.

  Nó không là gì ngoài tốc độ của một vật thể di chuyển theo một hướng cụ thể. Nó có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất và có thể được thay đổi với sự thay đổi về tốc độ hoặc hướng hoặc cả hai.

  Vận tốc trung bình = Dịch chuyển / Thời gian thực hiện

  Sự khác biệt chính giữa tốc độ và vận tốc

  1. Khoảng cách được bao phủ bởi cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là tốc độ. Sự dịch chuyển của một cái gì đó trong một thời gian xác định được gọi là vận tốc.
  2. Tốc độ xác định một cái gì đó đang di chuyển nhanh như thế nào? Mặt khác, vận tốc xác định hướng nào đó đang di chuyển?
  3. Tốc độ là một đại lượng vô hướng, chỉ đo độ lớn. Đối với điều này, vận tốc là một đại lượng vectơ đo cả độ lớn và hướng.
  4. Trong khi tốc độ tính toán tốc độ thay đổi khoảng cách, cường độ tính toán tốc độ thay đổi của dịch chuyển.
  5. Tốc độ cho thấy sự nhanh chóng của cơ thể di chuyển. Ngược lại, vận tốc thể hiện sự nhanh chóng và vị trí của vật chuyển động.
  6. Vì khoảng cách không bao giờ có thể âm, tốc độ cũng không bao giờ có thể âm. Ngược lại, chuyển vị có thể dương, âm hoặc bằng 0, vận tốc có thể lấy bất kỳ giá trị nào trong ba giá trị, tùy thuộc vào điểm tham chiếu.
  7. Khi vật chuyển động trở về điểm bắt đầu, vận tốc trung bình sẽ bằng không, nhưng điều này không nằm trong trường hợp tốc độ trung bình.

  Điểm tương đồng

  • Đo tốc độ di chuyển của một vật thể.
  • Đơn vị SI là mét / giây tức là m / s.

  Phần kết luận

  Vận tốc trung bình luôn thấp hơn tốc độ trung bình, ngoại trừ khi vật đi theo đường thẳng không quay đầu, trong đó độ lớn của vận tốc trung bình, bằng tốc độ trung bình. Hơn nữa, vận tốc của cơ thể chuyển động thay đổi theo sự thay đổi hướng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vận Tốc Là Gì? Ý Nghĩa Của Vận Tốc? Phân Biệt Vận Tốc Và Tốc Độ
 • Ai Là Những Người ‘phân Biệt Vùng Miền’ Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam?
 • Phân Biệt Vùng Miền Có Vi Phạm Pháp Luật Không?
 • Phân Biệt Vaseline Hàng Auth Và Fake
 • 【Bật Mí】 7 Cách Phân Biệt Son Dưỡng Môi Vaseline Thật Và Giả
 • Sự Khác Biệt Giữa Vận Tốc Và Gia Tốc

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Romio Plus Và Juli Pod, Pod Nào Tốt Hơn?
 • Đánh Giá Chi Tiết & So Sánh Orion Dna Go Và Orchid, Asvape
 • So Sánh Nicotine Vape Và Thuốc Lá
 • Pod Là Gì ? Pod Và Vape Khác Nhau Ở Điểm Nào
 • Phân Biệt Những Loại Vape Khác Nhau Cho Người Mới
 • Đối với một giáo dân, hai thuật ngữ này là một và giống nhau, nhưng trong vật lý, có sự khác biệt tinh tế giữa vận tốc và gia tốc.

  Biểu đồ so sánh

  Ý nghĩa

  Vận tốc ngụ ý tốc độ của một vật thể, theo hướng đã cho.

  Gia tốc ám chỉ bất kỳ thay đổi nào về vận tốc của vật thể theo thời gian.

  Nó là gì?

  Tỷ lệ thay đổi dịch chuyển.

  Tốc độ thay đổi vận tốc.

  Thăng thiên

  Làm thế nào nhanh chóng một cái gì đó đang di chuyển và theo hướng nào.

  Vận tốc của vật chuyển động thay đổi nhanh như thế nào theo thời gian.

  Công thức

  Dịch chuyển / thời gian

  Vận tốc / thời gian

  Định nghĩa vận tốc

  Trong vật lý, vận tốc được mô tả như một phép đo vectơ vì nó có cả độ lớn và hướng, trong đó độ lớn biểu thị tốc độ và hướng thể hiện hướng chuyển động của nó.

  Người ta có thể thay đổi vận tốc của cơ thể đang chuyển động, bằng cách thay đổi tốc độ, hướng hoặc cả hai. Tại bất kỳ thời điểm nào, vận tốc của cơ thể tiếp xúc với đường đi của nó tại thời điểm đó.

  Định nghĩa gia tốc

  Sự thay đổi tốc độ và hướng của đối tượng được biểu thị bằng thành phần gia tốc, tức là hướng. Khi hướng gia tốc song song với vận tốc, thì người ta tin rằng vật đang tăng tốc hoặc tốc độ của nó đang tăng lên. Tuy nhiên, khi hướng gia tốc chống song song với vận tốc thì vật thể đang giảm tốc hoặc tốc độ của nó chậm lại. Hơn nữa, nếu thành phần gia tốc vuông góc với vận tốc, thì nó phản ánh mức độ thay đổi hướng của vật thể. Có thể có hai loại gia tốc, đó là:

  • Gia tốc hướng tâm : Khi vật đi với tốc độ đồng đều theo chuyển động tròn, giống như cuộc cách mạng của trái đất, thì gia tốc này được gọi là gia tốc hướng tâm vì có sự thay đổi hướng của vật.
  • Gia tốc tiếp tuyến : Khi không có thay đổi theo hướng chuyển động nhưng tốc độ thay đổi theo thời gian, được gọi là gia tốc tiếp tuyến.

  Sự khác biệt chính giữa Vận tốc và Gia tốc

  Sự khác biệt giữa vận tốc và gia tốc có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các căn cứ sau:

  1. Vận tốc của một vật thể chỉ tốc độ theo một hướng cụ thể. Gia tốc ngụ ý bất kỳ thay đổi nào về vận tốc của vật thể theo thời gian.
  2. Vận tốc không là gì ngoài tốc độ thay đổi của dịch chuyển. Mặt khác, gia tốc là tốc độ thay đổi vận tốc theo thời gian.
  3. Vận tốc xác định tốc độ của vật chuyển động cùng với hướng chuyển động. Ngược lại, gia tốc xác định tốc độ thay đổi vận tốc của vật chuyển động trong một khoảng thời gian.
  4. Vận tốc được tính bằng chuyển vị chia cho thời gian diễn ra. Ngược lại, gia tốc có thể được tính là: thay đổi vận tốc chia cho thời gian thực hiện trong khi thay đổi diễn ra.
  5. Đơn vị đo vận tốc là mét trên giây (m / s) trong khi đơn vị gia tốc tiêu chuẩn là mét trên giây bình phương (m / s2).

  Điểm tương đồng

  • Cả vận tốc và gia tốc đều là đại lượng vectơ, có cả độ lớn và hướng.
  • Cả hai biểu thức có thể là dương, âm và bằng không.

  Phần kết luận

  Chuyển động của một vật thể có thể được giải thích là khoảng cách di chuyển, có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất, tùy thuộc vào vận tốc của vật thể. Vận tốc của vật thể là sự dịch chuyển của nó trên một đơn vị thời gian trong khi gia tốc là tốc độ thay đổi vận tốc của vật thể trong một khoảng thời gian.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hình Thức Tương Tác Cơ Bản Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết
 • Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết
 • Sự Khác Biệt Giữa Nền Giáo Dục Uk Và Us
 • Nghe Nhạc Lâu Năm Nhưng Bạn Đã Biết Tới Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Kpop Và Us
 • So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Usb 2.0 Và 3.0
 • Sự Khác Biệt Giữa Vận Tốc, Gia Tốc Và Tốc Độ Là Gì? Làm Thế Nào Để Tôi Biết Khi Nào Mỗi Người Được Áp Dụng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Vape Pod System Là Gì
 • Tinh Dầu Cho Pod System & Vape
 • Pod System Là Gì? Mạnh Và Yếu Của Pod System
 • Tất Tần Tật Về Tinh Dầu Cho Pod System
 • Cách Sử Dụng Who Và Whom
 • Vận tốc là một vectơ. Bạn có thể nhớ điều này bởi vì cả hai đều bắt đầu bằng ‘V’.

  Một vectơ có cả độ lớn và hướng. Ví dụ: 20 m / s phía đông là vận tốc, trong khi 20 m / s là tốc độ. Một đại lượng vô hướng không có hướng, vì vậy tốc độ chỉ có độ lớn và không có hướng.

  Đôi khi chúng ta nói về những điều này như là giá trị trung bình và đôi khi là giá trị tức thời. Tốc độ trung bình là khoảng cách theo thời gian trong khi vận tốc trung bình là sự dịch chuyển theo thời gian. Khoảng cách là chiều dài của con đường bạn đi và là một vô hướng. Sự dịch chuyển là khoảng cách bạn đến từ nơi bạn bắt đầu VÀ hướng, vì vậy sự dịch chuyển là một vectơ.

  Nếu bạn đi bộ 100 m về phía Bắc trên một đường đua và sau đó chạy 100 m về phía Nam trở lại nơi bạn bắt đầu. Sau đó, khoảng cách của bạn là 200 m, nhưng độ dịch chuyển của bạn bằng 0, vì bạn đã kết thúc ngay tại nơi bạn bắt đầu. Nếu kết hợp đi bộ / chạy này mất tổng cộng 50 giây, tốc độ trung bình của bạn là 200/50 = 4 m / s, trong khi vận tốc trung bình của bạn bằng không.

  Tốc độ và vận tốc tức thời không được tính trung bình trong bất kỳ khoảng thời gian nào và sử dụng các khoảng thời gian là những gì trung bình là tất cả về. Nếu bạn đã thực hiện 100 m cuối cùng trong 10 giây, tốc độ tức thời của bạn cho bất kỳ điểm nào (tức thời) trong thời gian sẽ là 10 m / s Nam. Bạn có thể nói rằng tại t = 41,0 giây, vận tốc tức thời của bạn là 10 m / s Nam. Tương tự, bạn có thể nói rằng giữa t = 41 s và t = 43 s, độ dịch chuyển của bạn là 20 m Nam trong khoảng thời gian trôi qua (khoảng thời gian) là 2,0 s cho vận tốc trung bình 10 m / s về phía nam. Bạn cũng có thể chỉ đến tốc độ trung bình hoặc tốc độ tức thời trong bất kỳ khoảng thời gian nào bạn chọn bằng cách chia khoảng cách bạn đã đi trong khoảng thời gian đã trôi qua.

  Gia tốc là một vectơ. Gia tốc là tốc độ thay đổi vận tốc. Hãy suy nghĩ về một máy gia tốc trong xe của bạn. Bước lên nó khó khăn và bạn đi từ 0 đến 60 dặm / giờ trong một thời gian rất ngắn. Đây là một sự tăng tốc lớn.

  Chúng tôi muốn nói gia tốc của trọng lực là -9,8 m / s ^ 2 vì điều này cho thấy gia tốc do trọng lực là TẢI XUỐNG (dấu âm là hướng và nhớ một vectơ yêu cầu một hướng). Đôi khi, một số giáo viên không quá cầu kỳ với việc tăng tốc là một vectơ và mất quá nhiều thời gian và năng lượng với các dấu hiệu tiêu cực. Đây thực sự là độ lớn của gia tốc (tốc độ thay đổi tốc độ).

  Làm thế nào để bạn biết khi nào nên sử dụng mỗi? Nếu bạn có các đơn vị khoảng cách / thời gian như m / s, hoặc mi / giờ, hoặc km / giờ, thì bạn chắc chắn đang nói về tốc độ hoặc vận tốc, không phải là gia tốc. Đơn vị gia tốc đến từ các đơn vị tốc độ chia cho thời gian, như m / s ^ 2 (m / s / s) hoặc km / giờ / s. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để chọn biến chính xác là bằng cách chú ý đến các đơn vị. Để biết một thứ gì đó là tốc độ hay vận tốc, hãy nhìn xem liệu một hướng được đưa ra, như hướng bắc, hướng lên, hướng về phía trước, +, -, v.v … Nếu có thông tin hướng, bạn sẽ biết vận tốc; nếu nó vắng mặt, nó chỉ là số lượng vô hướng quen thuộc, tốc độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Chúng Ta Không Nên Kỳ Thị Vùng Miền!
 • Son Dưỡng Môi Vaseline 7G Bị Làm Giả? Công Dụng
 • Phân Biệt Below, Under, Underneath Và Beneath
 • Phân Biệt Under Và Below Trong Bài Thi Toeic
 • Vận Tốc Là Gì, Công Thức Tính Vận Tốc, Quãng Đường Và Thời Gian

  --- Bài mới hơn ---

 • Vape Và Pod Nên Mua Loại Nào ?
 • Bí Kíp Phân Biệt Whose Và Who, Whom, Who’S Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc When. Hướng Dẫn Phân Biệt When Và While
 • Phân Biệt As, When, While
 • Phân Biệt Cách Dùng Will Và Shall
 • Vận tốc là gì?

  Vận tốc là đại lượng mô tả mức độ nhanh chậm và chiều của chuyển động. Vận tốc được xác định dựa trên đường đi được trong một đơn vị thời gian. Vận tốc được biểu diễn bởi vectơ, độ dài của vectơ vận tốc cho biết tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động, chiều của vectơ hiển thị chiều của chuyển động.

  Tựu chung, vận tốc là đại lượng hữu hướng, phân biệt với tốc độ- một đại lượng vô hướng đơn thuần, mô tả tính nhanh hay chậm của chuyển động. Tốc độ là độ lớn của vectơ vận tốc.

  Hiểu một cách ngắn gọn, khái niệm vận tốc là quãng đường vật di chuyển được trong 1 giây. Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được tính bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

  Công thức tính vận tốc, thời gian, quãng đường

  Vận tốc trong chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức: v= s/t

  Trong đó:

  • v: là vận tốc

  • s: là quãng đường vật đi được

  • t: thời gian đi hết quãng đường.

  Từ công thức tính vận tốc, bạn có thể tính được 2 đại lượng quãng đường, thời gian.

  Công thức tính quãng đường khi biết được vận tốc và thời gian: s= v*t

  Công thức tính thời gian khi biết vận tốc và quãng đường: t=s/v

  Đơn vị của vận tốc

  • Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của độ dài và đơn vị của thời gian.

  • Trong SI, quãng đường được đo bằng mét (m), thời gian đo bằng giây (s) thì đơn vị vật lý của vận tốc sẽ là m/s. Ngoài ra, tốc độ còn có những đơn vị khác như km/h. Trước khi giải quyết các bài toán về vận tốc, bạn cần phải xem các  đơn vị của thời gian, quãng đường đã cùng 1 đơn vị chưa, nếu chưa hãy đổi đơn vị vận tốc trước khi thực hiện tính toán.

  • Cách đổi đơn vị trong vật lý tương đối đơn giản, đó là:

  • 1m/s= 3,6 km/h

  • 1km/h= 0,28 m/s

  • Độ lớn của vận tốc thường được đo bằng tốc kế.

  Một số câu hỏi khác về vận tốc

  Vận tốc trung bình là gì? Công thức tính

  Vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nhất định được định nghĩa là tỷ số giữa sự thay đổi vị trí trong khoảng thời gian đang xét và khoảng thời gian đó. Phương trình toán học sẽ là:

  Trong đó:

  Vận tốc trung bình trên những khoảng thời gian khác nhau sẽ mang các giá trị khác nhau. Thêm nữa, cần phải phân biệt với tốc độ trung bình được định nghĩa là tổng quãng đường đi được chia cho khoảng thời gian xét được:

  Trong đó:

  • v là vận tốc trung bình

  • s là tổng quãng đường đi được trong khoảng thời gian được xét

  • t là khoảng thời gian được xét

  • s1,s2,…sn là những quãng đường thành phần đi được trong khoảng thời gian thành phần t1, t2,…tn

  Vận tốc góc

  Vận tốc góc của chuyển động quay của vật thể là đại lượng vectơ thể hiện mức độ thay đổi theo thời gian vị trí góc của vật và hướng của sự chuyển động này. Độ lớn của vận tốc góc sẽ bằng tốc độ góc và hướng của vectơ vận tốc góc, được xác định theo quy ước. Ví dụ như quy tắc bàn tay phải.

  Vận tốc góc được tính bằng công thức ω=dθ/dt  và vector vận tốc góc ký hiệu là ω

  Vận tốc tức thời

  Vận tốc thức thời mô tả sự nhanh/chậm và chiều chuyển động tại một thời điểm nào đó trên đường đi của vật. Nếu vận tốc trung bình cho ra cái nhìn tổng quát về vận tốc của vật trong khoảng thời gian xác định thì vận tốc tức thời cho bạn một cái nhìn cụ thể tại một thời điểm.

  Để tính vận tốc tức thời tại một thời điểm ta xét vận tốc trung bình trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ tính từ thời điểm đó. Khái niệm giới hạn trong tính toán giải tích là công cụ quý giá giúp bạn làm được điều nà

  Phương trình toán học trên cho biết khi khoảng thời gian được xét tiến dần đến 0 thì vận tốc trung bình tiến dần đến vận tốc tức thời tại điểm t0. Giới hạn này đồng nghĩa với đạo hàm của vị trí theo thời gian. Vận tốc tức thời sẽ được định nghĩa như sau:

  Trong đó:

  3.5

  /

  5

  (

  18

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Vùng Miền, Dân Tộc – Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Cá Nhân, Cục Bộ; Nguy Cơ Gây Mất Đoàn Kết Dân Tộc, Hiểm Họa Đối Với Nền An Ninh Quốc Gia.
 • Phân Biệt Tội Phạm Hình Sự Và Các Vi Phạm Pháp Luật Khác
 • Phân Biệt “Under”, “Below”,”Beneath” Và
 • Cách Dùng Và Phân Biệt “Below” Và “Under”
 • Uk Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Uk, England Và Great Britain
 • Phương Pháp Trung Bình Trượt Moving Average

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Kỹ Thuật Hằng Số Vắng Trong Giải Phương Trình Chứa Căn Thức
 • Một Số Bài Tập Rèn Luyện Giới Hạn Hàm Số
 • Các Phương Pháp Tìm Giới Hạn Hàm Số, Hàm Số Liên Tục
 • Sách: Phương Pháp Số Phức Và Hình Học Phẳng
 • Làm Sao Để Định Vị Số Điện Thoại Của Người Khác Nhanh Chóng, Dễ Dàng
 • Trung bình trượt (Moving Average) vô điều kiện là chỉ báo phổ biến nhất và đa chức năng để phân tích kỹ thuật đồ thị. MA là một đường cong, mỗi một điểm trong đó cho thấy giá trị trung bình của báo giá trong một giai đoạn nhất định. Chính “giai đoạn” thông số chính của chỉ báo, biến số này tạo ra số lượng nến mà phép tính sẽ được thực hiện. Điều này làm cho trung bình trượt trở thành một công cụ đa năng mà sẽ thấy giống nhau trên tất cả các biểu đồ, không phụ thuộc vào khung thời gian đặt ra. Nói cách khác, MA với gia đoạn 10 phút trên biểu đồ sẽ hiển thị giá trị trung bình trong 10 ngày, trong một phút – cho 10 phút.

  Những loại đường trung bình trượt

  Theo phương pháp tính giá trị trung bình, theo thông lệ, được tách ra 3 loại trượt:

  • Đường trung bình đơn giản. Để tính toán, được sử dụng công thức trung bình số học thông thường.
  • Đường trung bình theo số mũ. Loại Moving Average này trong cùng một giai đoạn sẽ phản ứng rõ ràng hơn với các biến động giá, bởi vì mỗi giá trị được sử dụng được gán cho chỉ số cố định, do đó giá mà sau này có được sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến kết quả tính toán.
  • Đường trung bình theo trọng lượng. Loại chỉ báo này cũng được xây dựng dựa trên việc gán các giá trị tính toán cho một chỉ số giá trị, tuy nhiên, không giống như đường trung bình theo số mũ, đường trung bình theo trọng lượng được sử dụng để loại bỏ những ảnh hưởng của biến động ngẫu nhiên cho kết quả.

  Bạn có thể tìm thấy các loại MA bổ sung trong các thiết bị đầu cuối khác nhau, ví dụ, có 11 loại trong Binomo, nhưng tất cả các loại bổ sung là các mô hình được sửa đổi theo phương pháp số mũ và trọng lượng trung bình, với các công thức khác nhau, những bù đắp và các dữ liệu tính toán.

  Tùy chỉnh chỉ báo

  Ngoài những tham số của các “giai đoạn” được mô tả ở trên, còn có một số mục khác trong ô mục tùy chỉnh đường trượt. Mỗi một trong số chúng nên được xem xét chi tiết hơn.

 • Tham số “Ô mục” đặt ra phần cấu trúc của nến mà sẽ được lấy làm cơ sở cho các tính toán. Thông thường, được sử dụng ô mục “Đóng”, nhưng trong thiết bị đầu cuối Binomo, cũng có thể chọn “Mở”, “Tối đa”, “Tối thiểu”, “Giá trị trung bình của cực hạn”, và nhiều thứ khác nữa. Ngoài ra, tham số này còn chịu trách nhiệm thêm đường trượt vào các cửa sổ nhỏ những chỉ số dao động, nếu điều đó chiến lược yêu cầu.
 • Các loại đường trượt. Các loại đường cong chính đã được mô tả ở trên. Trong Binomo, cũng có sẵn những tính toán cho các đường trượt, dựa trên các cực trị, trên các chỉ dẫn của những đường trượt khác, v.v.
 • Ngoài ra, có khả năng xây dựng một đường cong dưới các báo giá của đồ thị, mà rất là hữu ích, đặc biệt là khi khu vực làm việc bị quá tải. Mỗi đường trung bình trượt trên đồ thị có thể được đánh dấu bằng một màu riêng biệt.

  Những tín hiệu và các chiến lược với việc sử dụng MA

  Mặc dù thực tế rằng SS là chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng nhất, việc áp dụng nó tách biệt khỏi những chỉ số khác thì là chẳng có ý nghĩa gì hết. Bất kỳ nhà giao dịch nào và không có xây dựng mức trung bình đều có thể đánh giá trực quan khuynh thế của xu hướng. Có ba phương pháp thường được chấp nhận để sử dụng các đường trượt.

   Đầu tiên, và phổ biến nhất, đó là giao cắt (được biết đến như là giao nhau) giữa các đường trung bình trượt với các giai đoạn khác nhau. Tín hiệu là cổ điển và có hàng trăm các biến thể khác nhau, nhưng nói chung nó có một thuật toán hoạt động sau đây. Ngay khi đường trung bình trượt nhanh giao cắt chậm từ dưới lên trên, nghĩa là giá sẽ sớm tăng lên và ngược lại, đường chéo giảm dần nghĩa là tín hiệu cho sự giảm.

  Khi sử dụng tín hiệu dịch chuyển, bắt buộc cần phải nhớ về nhược điểm chính của chỉ báo – tụt hậu so với chuyển động giá thực, do làm phẳng mịn, do đó, một giai đoạn được chọn đúng là chìa khóa chính dẫn đến thành công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tính Mật Độ Xây Dựng, Hệ Số Sử Dụng Đất, Xác Định Tầng Cao Công Trình
 • Sai Số Trong Nghiên Cứu Y Học Và Cách Không Chế
 • Sai Số (Errors) Trong Điều Tra Thống Kê Là Gì? Biện Pháp Hạn Chế Sai Số
 • Đánh Giá Năng Lực, Hiệu Quả Công Việc Của Nhân Viên: 7 Phương Pháp Và Quy Trình Đánh Giá
 • Người Giải Ô Số Sudoku Khó Nhất Thế Giới
 • Thống Kê Trong So Sánh Giá Trị Trung Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Định Giả Thiết & So Sánh Hai Tổng Thể
 • Bảng Giá Iphone Chính Hãng Cập Nhật, Bảng Giá 12/2020
 • Iphone 6 16Gb, Bảng Giá 12/2020
 • Apple Iphone 11 Pro 64Gb, Bảng Giá 12/2020
 • Điện Thoại Apple Iphone 11 Pro
 • So sánh giá trị trung bình giữa các nhóm là việc phổ biến trong các thí nghiệm, ví dụ so sánh ảnh hưởng của hai loại thuốc trừ sâu đến khả năng diệt sâu hại, so sánh ảnh hưởng của hai chế độ ăn khác nhau đến trọng lượng vật nuôi, so sánh nồng độ chì giữa hai nguồn nước… Trong thống kê, chỉ dựa vào sự khác nhau giữa các giá trị trung bình giữa hai mẫu (sample) là chưa đủ để kết luận cho cả quần thể (population). Các thông số khác cần quan tâm gồm phương pháp chọn mẫu, độ lớn của mẫu và độ tin cậy mong muốn.

  Để thiết kế thí nghiệm một cách đơn giản nhất, các mẫu cần được chọn ngẫu nhiên và có kích thước đủ lớn (thông thường lớn hơn hoặc bằng 30). Bước tiếp theo cần lập giả thiết thí nghiệm, gồm giả thiết không (null hypothesis – H 0) là giả thiết ngược với những gì nhà nghiên cứu muốn chứng minh và giả thiết thay thế (alternative hypothesis – H A) là những gì được mong muốn chứng minh là đúng. Ví dụ giả sử nhà nghiên cứu muốn chứng minh chiều cao cây của giống chè A lớn hơn chiều cao của giống chè B, khi đó:

  H 0: Chiều cao cây của giống A và giống B là tương đương

  H A: Chiều cao cây của giống A lớn hơn giống B

  Mục tiêu của dữ liệu thống kê là nhằm xác định có thể hay không thể không bác bỏ giả thiết H 0, qua đó xác định có thể chấp nhận H A hay không. Giả thiết H 0 được bác bỏ hay không dựa trên việc so sánh giữa giá trị p (p-value) và mức ý nghĩa (α).

  Giá trị p được tính toán dựa trên ba thông số: giá trị trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) và cỡ mẫu (size) của hai mẫu. Các phần mềm thống kê phổ biến như Excell, Minitab, R, SPSS đều cho phép tính toán giá trị p. Độ tin cậy là chỉ số quan trọng để đi đến kết luận thống kê. Độ tin cậy thường được chọn lớn hơn hoặc bằng 90% và phổ biến nhất là 95%, nhưng giá trị cụ thể tùy thuộc vào nghiên cứu viên. Lựa chọn giá trị càng cao sẽ càng thể hiện tin cậy cao của kết luận. Chỉ số “α = 1- độ tin cậy” được gọi là mức ý nghĩa và được làm cơ sở để so sánh với giá trị p, qua đó bác bỏ hoặc không bác bỏ giả thiết không.

  Giá trị p < α: bác bỏ H 0 và chấp nhận H A

  Giả sử giá trị p = 0.04, khi đó với độ tin cậy 95% (α = 0.05) thì giả thiết H 0 bị bác bỏ do giá trị p < α nhưng với độ tin cậy 99% (α = 0.01) thì không đủ cơ sở để bác bỏ H 0. Do vậy, một bài toán thống kê có thể có nhiều kết luận khác nhau, tùy theo góc nhìn của nhà nghiên cứu.

  Trong ví dụ trên, giả sử các thông số sau được tính toán dựa trên kết quả đo từ hai giống chè:

  Giống A: chiều cao trung bình = 60, độ lệch chuẩn = 9, cỡ mẫu = 30.

  Giống B: chiều cao trung bình = 57, độ lệch chuẩn = 6, cỡ mẫu = 35.

  Sử dụng phần mềm Minitab, giá trị p được tính = 0,063

  Do giá trị p lớn hơn α = 0,05 và nhỏ hơn α = 0,1 nên các kết luận sau đều là phù hợp:

  Với độ tin cậy 90%, có đủ số liệu phù hợp để chứng minh chiều cao của giống A là lớn hơn chiều cao của giống B.”

  hoặc: ” Với độ tin cậy 95%, chưa đủ số liệu phù hợp để chứng minh chiều cao của giống A là lớn hơn chiều cao của giống B ” (nhưng không đồng nghĩa với chiều cao của hai giống A và B là bằng nhau).

  Nguyễn Văn Tuấn (2009) Hướng dẫn phân tích số liệu và vẽ biểu đồ bằng R. Truy cập tại

  http://vietsciences.free.fr/khaocuu/nguyenvantuan/bieudoR/ch7-kiemdinhgiathiet.htm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Định Giá Trị Hàng Hóa Bằng Phương Pháp So Sánh
 • So Sánh Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Đấu Thầu Và Đấu Giá
 • Huawei P30 Lite 128Gb, Bảng Giá 12/2020
 • So Sánh Honda Vision 2022 Và Honda Lead 2022, Nên Mua Xe Nào?
 • So Sánh Gỗ Công Nghiệp Mdf Và Mfc Và Hdf
 • Cách Phân Biệt Bình Chữa Cháy Co2 Và Bình Bột

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Phân Biệt Bình Chữa Cháy Co2 Và Bột Nhanh Nhất
 • Cách Sử Dụng Bảo Quản Và Phân Biệt Bình Chữa Cháy
 • Tên Ký Hiệu Cách Phân Biệt Các Loại Bình Chữa Cháy Thông Dụng
 • Cách Phân Biệt Bình Chữa Cháy Bột Và Bình Chữa Cháy Co2
 • Phân Biệt Bình Chữa Cháy
 • Viết bởi: admin

  Ngày: 10/06/2018

  Bình bột là bình chứa NaHCO3, dùng khí đẩy Nitro (nitơ) để đẩy bột ra. Bình CO2 thì chứa khí CO2.

  Cách phân biệt đơn giản mà chính xác nhất là bình bột thì có đồng hồ đo ở phía cổ bình và vòi phun nhỏ chỉ cỡ ngón tay cái. Ngược lại, bình khí CO2 không có đồng hồ đo & có vòi phun lớn và dài khoảng 40cm hình dáng giống chiếc loa.

  Một cách khác để phân biệt, đó là trên nhãn mác tiếng Anh của bình bột thường có chữ BC Powder, ABC Powder (bột chữa cháy loại AB, bột chữa cháy loại ABC). Trên nhãn mác tiếng Anh của bình khí CO2 thường có chữ Carbon Dioxide, hoặc CO2 Carbon Dioxide, hoặc chỉ có chữ CO2.

  Bình bột: Dập được nhiều loại đám cháy như rắn, lỏng, khí.

  Đối với các đám cháy thiết bị điện tử, các dụng cụ đo có độ chính xác cao thì bình bột không thích hợp để chữa cháy. Nó vẫn có thể dập tắt lửa nhưng sẽ làm hư hỏng các thiết bị này do có tính muối. Nó sẽ làm rỉ sét và ăn mòn các thiết bị này.

  Bình khí CO2: có thể dùng cho nhiều trường hợp kể cả các thiết bị điện tử, thiết bị có độ chính xác cao. Tuy nhiên nó có các hạn chế như dùng nơi gió nhiều sẽ kém hiệu quả hơn vì CO2 mau khuếch tán ra ngoài, giảm hiệu quả dập lửa. Dùng cho các đám cháy than hay kim loại cũng ko thích hợp vì CO2 tác dụng với C tạo ra CO là khí độc.

  Ngoài bình chữa cháy, chúng ta còn có nhiều cách chữa cháy khác như: dùng nước, đất cát, chăn chiên chữa cháy được nhúng qua nước,…tùy theo loại vật liệu bị cháy mà dùng cho thích hợp.

   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY DẠNG BỘT & BÌNH KHÍ CO2

  – Chuyển bình tới gần địa điểm cháy.

  – Lắc vài lần.

  – Giật chốt hãm kẹp chì.

  – Chọn đầu hướng gió hướng loa phun vào giữa ngọn lửa.

  – Giữ bình ở khoảng cách 1,5 – 4m tuỳ loại bình, 1 tay cầm vào vòi phun của bình (bình CO2, chỉ nắm phần tay cầm bằng nhựa).

  – Bóp van để bột hoặc khí phun ra.

  – Khi khí yếu thì tiến lại gần và để loa phun qua lại để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

  • Phạm vi phun tối đa của bình là 4m. Bình chữa cháy đã qua sử dụng cần để riêng một chỗ.
  • Nếu đã rút chốt và sử dụng, bình sẽ nhanh bị tụt áp và lúc này phải đi nạp lại. Với bình bột thì chúng ta kiểm tra đồng hồ đo áp suất của bình, nếu kim chỉ vạch đỏ, hoặc gần vạch đỏ thì phải nạp lại. Với bình CO2 thì có thể đoán qua khối lượng bình, hoặc đơn giản & hiệu quả nhất là đặt lên bàn cân để kiểm tra trọng lượng khí còn trong bình. Với bình CO2 MT3, trọng lượng khí là 3kg + vỏ ~8,5kg = 11,5kg, dùng phương pháp loại trừ để biết số lượng khí còn trong bình. Với bình CO2 MT5, trọng lượng khí là 5kg + vỏ ~9,5kg = 14,5kg, dùng phương pháp loại trừ để biết số lượng khí còn trong bình.
  • Bình CO2 dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế).
  • Bình CO2 không chữa được đám cháy từ kim loại, và một số chất giầu oxy.
  • Bảo quản bình ở nơi râm mát, dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện khi sử dụng. Không để bình ở nơi có nhiệt độ cao quá 55*C dễ gây hiện tượng tăng áp suất dẫn đến nổ bình.
  • Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu thấy hỏng hóc các bộ phận của bình: Loa phun, vòi phun, van khoá…, thì phải sửa chữa, thay thế để đảm bảo bình có thể hoạt động hiệu quả khi có sự cố xảy ra.
  • Nhà sản xuất khuyến cáo nên thay mới bình chữa cháy nếu đã sử dụng được 3 – 4 năm, hoặc khi thấy có hiện tượng gỉ sét trên bình để đảm bảo an toàn cho con người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thức Phần Biệt Thiết Bị Modem Và Router
 • Honda Sonic 150R Và Suzuki Satria F150 Nên Mua Xe Nào ?
 • Giày Prophere F1 Là Giày Thế Nào, Có Mấy Phân Loại Giày Prophere
 • Phân Biệt Con Nưa Và Con Trăn Chuẩn Xác
 • Sự Khác Biệt Giữa Trăn Và Hổ Mang Chúa
 • Kiểm Tra Tốc Độ Internet Viettel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tương Lai Của 11 Thành Viên Sau Khi Wanna One Tan Rã?
 • Camera Bị Mất Kết Nối Internet Là Lỗi Gì ? Cách Khắc Phục
 • Camera Bị Mất Kết Nối Internet Offline, Lỗi Mạng Cách Khắc Phục
 • Cách Khắc Phục Wifi Không Có Tín Hiệu Hoặc Vào Mạng Bị Chậm
 • Cách Sửa Lỗi Laptop Không Kết Nối Được Wifi
 • 1.BẠN THẤY MẠNG VIETTEL NHÀ MÌNH CHẬM BẤT THƯỜNG ? ĐÂY LÀ CÁCH KHẮC PHỤC

  Điều trước tiên bạn cần làm là kiểm tra xem hiện tại đường cáp quang biển của Việt Nam có bị đứt không đã. Viettel cập nhật tình hình các tuyến cáp biển tại: Tin tức mới cập nhật về đứt cáp quang biển Việt Nam

  Hầu hết với các trường hợp đứt cáp thông thường (1 hoặc 2 tuyến cáp) với Viettel sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tốc độ internet của Viettel chỉ có thể bị chậm lại trong trường hợp 3 đến 4 các tuyến cáp biển cùng bị đứt (Việt Nam có tất cả 5 tuyến cáp quang biển)

  2.PHÂN BIỆT KIỂM TRA TỐC ĐỘ MẠNG INTERNET VỚI KIỂM TRA TỐC ĐỘ WIFI

  Đây là hai thứ mà mọi người hay nhầm lẫn. Nên mình phải nhắc cho mọi người chú ý. Ai đã biết rồi cứ bỏ qua điều này để đọc phần tiếp theo.

  Kiểm tra tốc độ wifi: là kiểm tra và đo tốc độ internet không dây từ bộ phát đến máy thu sóng wifi. Cách đơn giản nhất là kiểm tra cột sóng wifi trên chính chiếc điện thoại của bạn (như hình)

  Cũng còn một cách kiểm tra khác chuyên nghiệp hơn, đó là tải phầm mềm Wifi Analyzer

  Kiểm tra tốc độ mạng hay băng thông mạng: Là kiểm tra tốc độ internet mà nhà mạng cấp cho bạn. Đây chính là tốc độ internet mà bạn bỏ ra mua và cần kiểm tra lúc này.

  *Chú ý: Bạn phải kiểm tra bằng dây nối như hình ảnh trên mới được gọi là test tốc độ mạng. Đây cũng chính là điều bài này đề cập tới

  3.XÁC ĐỊNH GÓI CƯỚC INTERNET BẠN ĐANG DÙNG

  – Bạn cần kiểm tra gói cước internet Viettel bạn đang dùng có tốc độ bao nhiêu Mbps. Tại Link sau: Internet Viettel.

  Bạn cần chú ý xem Tốc độ quốc tế và Tốc độ trong nước của gói mình đang dùng là bao nhiêu.VD: Như trong hình là gói Fast 20. Tốc độ quốc tế: Không cam kết, Tốc độ trong nước: 256 Kbps

  4.CHUẨN BỊ ĐO KIỂM (TEST) TỐC ĐỘ

  • Gỡ bỏ các phần mềm lạ (không hay dùng hoặc chưa thấy bao giờ). Quét Virut máy tính (bằng phần mềm có bản quyền) VD: BKAV hoặc AVIRA, AVAST.vv
  • Dùng Laptop hoặc Máy tính bàn (Desktop) để kiểm tra (Không dùng điện thoại hoặc máy tính bảng)
  • Cắm trực tiếp dây Lan từ Modem hoặc bộ phát Wifi vào máy Laptop hoặc Desktop. Không dùng Wifi vì Tốc độ có thể bị ảnh hưởng bởi vật cản
  • Chọn Máy chủ (Host) ở trong nước. Để kiểm tra Tốc độ trong nước.(Như trong hình là Máy chủ đặt tại CMC) Nhấn phím BEGIN TEST như trong hình và chờ kết quả trả về
   Cách kiểm tra này áp dụng được cho mọi thuê bao (internet cáp đồng ADSL hoặc internet cáp quang FTTH) và cho tất cả các thuê bao đang sử dụng internet (Thuộc nhà mạng Viettel, VNPT, FPT, NETNAM, CMC, VTVCAB…vv..)

  5. XEM TỐC ĐỘ MẠNG TRẢ VỀ VÀ CÁCH TỰ KHẮC PHỤC

  – So sánh tốc độ trả về với gói cước bạn đã đăng ký. Thông thường kết quả trả về thường gần đúng với gói bạn đăng ký. Nếu bạn đăng ký 20 Mbps mà kết quả trả về chỉ có 3-10 Mbps thì bạn cần làm theo bước tiếp theo

  – Để lại duy nhất một máy tính nối mạng mà thôi

  – Bật tắt lại modem (Là nhấn màu đen ở phía sau Modem)

  – Tiến hành test lại bước 4

  – Đo lại lần nữa. Nếu tốc độ vẫn thấp như cũ. Bạn cần gọi ngay cho Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua tổng đài internet viettel số:

  18008119 NHÁNH 3

  . Viettel không nhận các khiếu nại qua các kênh khác (facebook, tin nhắn, chúng tôi để có thể theo dõi qua trình sửa chữa khắc phục cho khách hàng trên hệ thống.

  Tốc độ đúng nhưng mạng chập chờn không ổn định ?

  Thông thường nguyên nhân gây chập chờn là do các mối tiếp xúc cáp mạng của bạn đã bị rỉ hoặc mòn. Bạn rút các giắc cắm ra vệ sinh lại là hết.

  Nguyên nhân tiếp theo là nơi bạn để modem không thoáng mát, nhiều bụi gây ra modem không tản nhiệt được. Bạn cần để lại modem ở vị trí thoáng mát và vệ sinh lại modem cho sạch sẽ.

  Tại sao đo thì kết quả đúng nhưng chơi game thì lại giật lag, hôm trước không như vậy ?

  Việc chơi game bị giật bao gồm các lý do:

  Bạn chơi vào thời điểm server nhà cung cấp đang bị quá tải (nhiều người chơi)

  Bạn chơi nhiều Acount (ACC) cùng một lúc

  Bạn chơi game của nước ngoài mà gói cước bạn đăng ký lại không có cam kết tốc độ quốc tế

  Máy tính bạn chơi có cấu hình thấp không chơi được game 3D, Máy bị virut

  Những lý do trên không do Viettel gây ra. Bạn cần tự khắc phục

  Bạn muốn đổi gói cước khác vì gói này không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn ?

  Hãy xem tất cả các gói cước mạng internet của Viettel tại trang chủ chúng tôi hoặc gọi điện, chát facebook, Zalo với Trung tâm để được tư vấn hiệu quả nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mạng Internet Vnpt Chậm, Chập Chờn, Lag? Khắc Phục Như Thế Nào???
 • Cách Khắc Phục Lỗi Mạng Vnpt Chậm Trong Vòng 5 Phút Đơn Giản
 • Vì Sao Mạng Vnpt Chậm, Chập Chờn Và Cách Khắc Phục Mạng Chậm Vnpt
 • Tại Sao Windows 10 Nói Mạng Wifi Của Bạn Không An Toàn?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng, Bảo Mật Mạng Wifi
 • Bài Giảng Phương Pháp Trung Bình Động Và San Bằng Số Mũ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Độc Giúp Bạn Ghi Nhớ Những Con Số Khô Khan (P1)
 • Phương Pháp Số Trong Công Nghệ Hóa Học
 • Tài Liệu Phương Pháp Số Trong Công Nghệ Hóa Học
 • 5 Cách Phòng Ngừa Bệnh Truyền Nhiễm Hiệu Quả
 • Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa Số 7 Có Gì Đặc Biệt
 • Tài liệu Bài giảng Phương pháp trung bình động và san bằng số mũ: KHOA KINH TEÁ Dệẽ BAÙO TRONG KINH DOANH BUSINESS FORECASTING Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TRUNG BèNH ĐỘNG VÀ SAN BẰNG SỐ MŨ Cỏc phương phỏp dự bỏo đơn giản Cỏc phương phỏp trung bỡnh Cỏc phương phỏp đường số mũ. Phương phỏp dự bỏo đơn giản nhất là phương phỏp dự bỏo thụ. Dự bỏo thụ đối với mọi giai đoạn đều bằng giỏ trị thực tế của giai đoạn vừa qua Nếu dữ liệu về nhu cầu thực tế cú tớnh xu thế: 1. Cỏc phương phỏp dự bỏo đơn giản Nếu dữ liệu về nhu cầu thực tế cú tớnh mựa vụ 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnhPhương phỏp trung bỡnh đơn giản 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động… F5=(8+7+6)/3 = 7 F6=(7+6+11)/3 = 8 F7=(6+11+10)/3 = 9 F8=(11+10+9)/3 = 10 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động cú trọng số 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động cú trọng số… F5=(8×1+7×2+6×3)/6 = 6,67 F6=(7×1+6×2+11×3)/6 = 8,67 F7=(6×1+11×2+10×3)/6 = 9,67 F8=(11×1+10×2+9×3)/6 = 9,67 3. Cỏc phương …

  KHOA KINH TEÁ Dệẽ BAÙO TRONG KINH DOANH BUSINESS FORECASTING Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TRUNG BèNH ĐỘNG VÀ SAN BẰNG SỐ MŨ Cỏc phương phỏp dự bỏo đơn giản Cỏc phương phỏp trung bỡnh Cỏc phương phỏp đường số mũ. Phương phỏp dự bỏo đơn giản nhất là phương phỏp dự bỏo thụ. Dự bỏo thụ đối với mọi giai đoạn đều bằng giỏ trị thực tế của giai đoạn vừa qua Nếu dữ liệu về nhu cầu thực tế cú tớnh xu thế: 1. Cỏc phương phỏp dự bỏo đơn giản Nếu dữ liệu về nhu cầu thực tế cú tớnh mựa vụ 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnhPhương phỏp trung bỡnh đơn giản 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động… F5=(8+7+6)/3 = 7 F6=(7+6+11)/3 = 8 F7=(6+11+10)/3 = 9 F8=(11+10+9)/3 = 10 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động cú trọng số 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp trung bỡnh động cú trọng số… F5=(8×1+7×2+6×3)/6 = 6,67 F6=(7×1+6×2+11×3)/6 = 8,67 F7=(6×1+11×2+10×3)/6 = 9,67 F8=(11×1+10×2+9×3)/6 = 9,67 3. Cỏc phương phỏp đường số mũ Phương phỏp đường số mũ đơn Trong đú: Ft: dự bỏo nhu cần cho giai đoạn t; Ft-1: dự bỏo của giai đoạn ngay trước đú; At-1: nhu cầu thực tế của giai đoạn ngay trước đú; : hệ số san bằng ( 0<  < 1 và cú thể được chọn theo phương phỏp thử và sai). 2. Cỏc phương phỏp trung bỡnh…Phương phỏp đường số mũ đơn… F5=7,80 + 0,2(6-7,8) = 7,44 F6=7,44 + 0,2(11-7,44) = 8,15 F7=8,15 + 0,2(10-8,15) = 8,52 F8=8,52 + 0,2(9-8,52) = 8,62 F4=8 + 0,2(7-8) = 7,80 F3=8 + 0,2(8-8) = 8 3. Cỏc phương phỏp đường số mũ… Phương phỏp đường số mũ cú điều chỉnh xu thế (Holt) 1. Chuỗi san bằng số mũ hoặc ước lượng giỏ trị hiện hành 2. Ước lượng xu thế 3. Dự bỏo cho m giai đoạn tiếp theo Trong đú: Ft – Giỏ trị san bằng mới; α – Hệ số san bằng số mũ (0<α <1); At – Gớa trị thực tại thời điểm t; Tt – Ước lượng xu thế;  – Hệ số san bằng số mũ để ước lượng xu thế (0< <1); m – Số lượng giai đoạn dự bỏo trong tương lai; Ht+m – Giỏ trị dự bỏo cho m giai đoạn tiếp theo. α=0,3 =0,1 3. Cỏc phương phỏp đường số mũ… Phương phỏp đường số mũ cú điều chỉnh xu thế và mựa vụ (Winters) 1. Chuỗi san bằng số mũ 2. Ước lượng tớnh mựa vụ 3. Ước lượng tớnh xu thế 4. Dự bỏo cho m giai đoạn tiếp theo 3. Cỏc phương phỏp đường số mũ… Phương phỏp đường số mũ cú điều chỉnh xu thế và mựa vụ (Winters)… Trong đú: Ft – Giỏ trị san bằng mới; α – Hệ số san bằng số mũ (0<α <1); At – Gớa trị thực tại thời điểm t; St – Ước lượng thời vụ;  – Hệ số san bằng số mũ để ước lượng mựa vụ (0< <1); Tt – Ước lượng xu thế;  – Hệ số san bằng số mũ để ước lượng xu hướng (0< <1); m – Số lượng giai đoạn dự bỏo trong tương lai; P – Độ dài của một thời đoạn dao động mựa vụ; Wt+m – Giỏ trị dự bỏo cho m giai đoạn. SPSS

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương 4: Dự Báo Với Phương Pháp Bình Quân Di Động Và San Bằng Số Mũ
 • Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy, Học Tập Các Môn Lý Luận Chính Trị Trong Các Trường Cand
 • Trao Đổi: Phương Pháp Tự Học Tốt Các Môn Lý Luận
 • Phương Pháp Phân Bổ Đại Số Là Gì? Cách Thức Thực Hiện
 • Dàn Đề Đánh Hàng Ngày
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100