Vận Tốc Là Gì? Ý Nghĩa Của Vận Tốc? Phân Biệt Vận Tốc Và Tốc Độ

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Và Vận Tốc
 • Vape Là Gì ? Pod Là Gì ? So Sánh Giữa Vape Và Pod System
 • Vape Và Pod Có Gì Khác Nhau ? Nên Chọn Cái Nào Để Hút Sẽ Tốt Hơn?
 • Phân Biệt Vape Và Pod System, Nên Chọn Cái Nào Khi Hút Thuốc Lá Điện Tử?
 • Phân Biệt Cách Dùng Who, Whom Và Whose Trong Tiếng Anh
 • Định nghĩa Vận tốc trong chuyển động thẳng đều

  Xét một vật chuyển động thẳng đều, tốc độ và chiều chuyển động không thay đổi theo thời gian. Do đó, vector vận tốc có giá trị xác định và không đổi.

  Khi đó, tốc độ chuyển động, hay quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian được tính bằng cách lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.

  Trong chuyển động thẳng của một chất điểm, nếu chất điểm chuyển động theo một chiều ta chọn chiều đó làm chiều dương thì độ lớn của độ dời bằng quãng đường đi được của chất điểm.

  Trong SI, quãng đường đo bằng mét (m), thời gian đo bằng giây (s) thì tốc độ có đơn vị là mét trên giây (m/s). Tốc độ có thể có những đơn vị khác, chẳng hạn như kilomet/giờ (km/h), phụ thuộc vào đơn vị mà ta chọn cho quãng đường và thời gian.

  Như vậy, khi nói một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 10 m/s (giả sử ta đã biết chiều chuyển động nên vận tốc ở đây đơn giản là tốc độ), điều đó có nghĩa là cứ mỗi 1 giây, vật đi được quãng đường 10 mét. Để đổi đơn vị ta đổi từng phần của tỷ số.

  VD: đổi từ 10 m/s = ? km/h

  10m = 1/1000 km

  Chia 2 vế của 2 đẳng thức cho nhau ta được: 10m/s = 3.6 km/h

  Nếu quan tâm đến chiều chuyển động, ta có thể quy ước 1 trong 2 chiều là chiều dương và gán cho vận tốc giá trị dương khi vật chuyển động cùng chiều với chiều dương đã chọn và giá trị âm khi vật chuyển động theo chiều ngược lại.

  Khi vận tốc của vật thay đổi theo thời gian, người ta có thể sử dụng khái niệm vận tốc trung bình . Vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nhất định được định nghĩa là tỉ số giữa sự thay đổi vị trí trong khoảng thời gian đang xét và khoảng thời gian đó . Phương trình toán học như sau:

  (v_{tb}=frac{r-r_{0}}{t-t_{0}}=frac{Delta r}{Delta t})

  Nhận xét: Kết quả phép trừ vector r – r0 còn gọi là độ dịch chuyển

  Vận tốc trung bình trên những khoảng thời gian khác nhau có thể mang những giá trị khác nhau.

  Mặt khác, cần phân biệt với tốc độ trung bình được định nghĩa là tổng quãng đường đi được chia cho khoảng thời gian được xét:

  ({displaystyle {bar {v}}={frac {bar {s}}{t}}={frac {{bar {s}}_{1}+{bar {s}}_{2}+…+{bar {s}}_{n}}{t_{1}+t_{2}+…+t_{n}}}})

  ({displaystyle {bar {v}}={frac {bar {s}}{t}}={frac {{bar {s}}_{1}+{bar {s}}_{2}+…+{bar {s}}_{n}}{t_{1}+t_{2}+…+t_{n}}}})

  • v¯: tốc độ trung bình
  • s: tổng quãng đường đi được trong khoảng thời gian
  • t: khoảng thời gian
  • s1, s2,…, sn là những quãng đường thành phần đi được trong các khoảng thời gian thành phần t1, t2,…, tn

  Theo định nghĩa này, tốc độ trung bình không phải là độ lớn của vận tốc trung bình.

  Khi nghiên cứu chuyển động biến đổi một cách chi tiết và chính xác, một đại lượng quan trọng hơn vận tốc trung bình được sử dụng. Đó là vận tốc tức thời .

  Định nghĩa vận tốc tức thời là gì?

  Vận tốc tức thời là sự mô tả mức độ nhanh chậm và chiều chuyển động tại một thời điểm xác định trên đường đi của vật. Nếu vận tốc trung bình cho ta một cái nhìn tổng quát về vận tốc của vật trong một khoảng thời gian xác định thì vận tốc tức thời cho ta một cái nhìn cụ thể, tại một thời điểm.

  Để tính vận tốc tức thời tại một thời điểm ta xét vận tốc trung bình trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ tính từ thời điểm đó.

  (v=lim_{t-t_{0}}frac{r-r_{0}}{t-t_{0}}=lim_{Delta trightarrow 0}frac{Delta r}{Delta t})

  Phương trình toán học trên cho biết: khi khoảng thời gian được xét tiến dần đến 0 thì vận tốc trung bình tiến dần đến vận tốc tức thời (tại thời điểm t0). Giới hạn này đồng nghĩa với đạo hàm của vị trí theo thời gian. Từ đó, vận tốc tức thời được định nghĩa như sau:

  Diễn đạt bằng lời: Vận tốc tức thời là đạo hàm của vị trí theo thời gian.

  Tìm hiểu cộng vận tốc là gì?

  Như đã nói ở trên, vận tốc có tính tương đối, do đó, có thể nhận các giá trị khác nhau đối với các hệ quy chiếu khác nhau. Để “chuyển đổi” vận tốc từ hệ quy chiếu này sang hệ quy chiếu khác, người ta sử dụng phép cộng vận tốc.

  Trong Cơ học cổ điển, công thức cộng vận tốc đơn giản là phép cộng véctơ được thể hiện như sau:

  1. Sách giáo khoa Toán 5, Chương IV, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  2. Sách giáo khoa Vật lý 8, Chương I: Cơ học, Bài 2: Vận tốc, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  3. Sách giáo khoa Vật lý 10 và Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ai Là Những Người ‘phân Biệt Vùng Miền’ Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam?
 • Phân Biệt Vùng Miền Có Vi Phạm Pháp Luật Không?
 • Phân Biệt Vaseline Hàng Auth Và Fake
 • 【Bật Mí】 7 Cách Phân Biệt Son Dưỡng Môi Vaseline Thật Và Giả
 • Phân Biệt Vi Phạm Hành Chính, Vi Phạm Hình Sự Và Vi Phạm Dân Sự
 • Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Và Vận Tốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Vape Là Gì ? Pod Là Gì ? So Sánh Giữa Vape Và Pod System
 • Vape Và Pod Có Gì Khác Nhau ? Nên Chọn Cái Nào Để Hút Sẽ Tốt Hơn?
 • Phân Biệt Vape Và Pod System, Nên Chọn Cái Nào Khi Hút Thuốc Lá Điện Tử?
 • Phân Biệt Cách Dùng Who, Whom Và Whose Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Cách Dùng Where Và Which, Which Và That Trong Mệnh Đề Quan Hệ
 • Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao các vật thể khác nhau di chuyển cùng một khoảng cách, mất nhiều thời gian khác nhau? Điều này là do một số đối tượng nhanh hơn những đối tượng khác. Bạn có thể tính tốc độ chuyển động của một cơ thể, bằng cách xác định khoảng cách được bao phủ bởi một đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định, tức là tốc độ . Thuật ngữ ‘tốc độ’ thường bị hiểu sai với ‘vận tốc’, vì có các ứng dụng tương tự. Tuy nhiên, hai cái này là những khái niệm rất khác nhau về chuyển động, trong vật lý.

  Biểu đồ so sánh

  Định nghĩa về tốc độ

  Theo thuật ngữ ‘tốc độ’, chúng tôi có nghĩa là khoảng cách một vật thể di chuyển trong một thời gian xác định. Nó là một đại lượng vô hướng vì chúng ta chỉ cần độ lớn của nó, nhưng không phải là hướng để chỉ định nó. Nó có thể được hiểu là tốc độ mà một cơ thể di chuyển quãng đường, trong thời gian đơn vị. Nó quyết định sự nhanh chóng của đối tượng, tức là tốc độ của một đối tượng. Đồng hồ trên giây là đơn vị SI của tốc độ. Tuy nhiên, đơn vị tốc độ được sử dụng phổ biến nhất là km mỗi giờ.

  Một vật có tốc độ di chuyển cao, bao phủ khoảng cách lớn trong thời gian ngắn hơn. Không giống như một vật thể có tốc độ di chuyển thấp bao phủ khoảng cách nhỏ, trong cùng một khoảng thời gian. Khi một vật không đi được quãng đường nào, tốc độ của nó sẽ bằng không. Bạn có thể tính tốc độ của một đối tượng bằng cách áp dụng công thức sau:

  Tốc độ trung bình = Tổng quãng đường đã đi / Thời gian thực hiện

  Định nghĩa vận tốc

  Vận tốc được định nghĩa là tốc độ của một vật chuyển động theo một hướng cụ thể. Đây là một phép đo vectơ, vì nó chứa cả các thành phần, tức là độ lớn và hướng. Do đó, trong khi đo vận tốc của vật thể, người ta phải nhớ rằng hướng cần được đề cập cụ thể, với mục đích giải thích hoàn toàn vận tốc.

  Vận tốc của một vật chuyển động là tốc độ thay đổi vị trí, tức là sự dịch chuyển của một vật đối với điểm tham chiếu. Để hiểu điều này, Giả sử một chiếc xe di chuyển nhanh chóng và trở về vị trí ban đầu, vận tốc sẽ bằng không vì chiếc xe trở lại vị trí ban đầu và chuyển động không dẫn đến thay đổi vị trí. Theo cách này, vận tốc của ô tô sẽ bằng không.

  Nó không là gì ngoài tốc độ của một vật thể di chuyển theo một hướng cụ thể. Nó có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất và có thể được thay đổi với sự thay đổi về tốc độ hoặc hướng hoặc cả hai.

  Vận tốc trung bình = Dịch chuyển / Thời gian thực hiện

  Sự khác biệt chính giữa tốc độ và vận tốc

  1. Khoảng cách được bao phủ bởi cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là tốc độ. Sự dịch chuyển của một cái gì đó trong một thời gian xác định được gọi là vận tốc.
  2. Tốc độ xác định một cái gì đó đang di chuyển nhanh như thế nào? Mặt khác, vận tốc xác định hướng nào đó đang di chuyển?
  3. Tốc độ là một đại lượng vô hướng, chỉ đo độ lớn. Đối với điều này, vận tốc là một đại lượng vectơ đo cả độ lớn và hướng.
  4. Trong khi tốc độ tính toán tốc độ thay đổi khoảng cách, cường độ tính toán tốc độ thay đổi của dịch chuyển.
  5. Tốc độ cho thấy sự nhanh chóng của cơ thể di chuyển. Ngược lại, vận tốc thể hiện sự nhanh chóng và vị trí của vật chuyển động.
  6. Vì khoảng cách không bao giờ có thể âm, tốc độ cũng không bao giờ có thể âm. Ngược lại, chuyển vị có thể dương, âm hoặc bằng 0, vận tốc có thể lấy bất kỳ giá trị nào trong ba giá trị, tùy thuộc vào điểm tham chiếu.
  7. Khi vật chuyển động trở về điểm bắt đầu, vận tốc trung bình sẽ bằng không, nhưng điều này không nằm trong trường hợp tốc độ trung bình.

  Điểm tương đồng

  • Đo tốc độ di chuyển của một vật thể.
  • Đơn vị SI là mét / giây tức là m / s.

  Phần kết luận

  Vận tốc trung bình luôn thấp hơn tốc độ trung bình, ngoại trừ khi vật đi theo đường thẳng không quay đầu, trong đó độ lớn của vận tốc trung bình, bằng tốc độ trung bình. Hơn nữa, vận tốc của cơ thể chuyển động thay đổi theo sự thay đổi hướng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vận Tốc Là Gì? Ý Nghĩa Của Vận Tốc? Phân Biệt Vận Tốc Và Tốc Độ
 • Ai Là Những Người ‘phân Biệt Vùng Miền’ Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam?
 • Phân Biệt Vùng Miền Có Vi Phạm Pháp Luật Không?
 • Phân Biệt Vaseline Hàng Auth Và Fake
 • 【Bật Mí】 7 Cách Phân Biệt Son Dưỡng Môi Vaseline Thật Và Giả
 • Sự Khác Biệt Giữa Vận Tốc Và Gia Tốc

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Romio Plus Và Juli Pod, Pod Nào Tốt Hơn?
 • Đánh Giá Chi Tiết & So Sánh Orion Dna Go Và Orchid, Asvape
 • So Sánh Nicotine Vape Và Thuốc Lá
 • Pod Là Gì ? Pod Và Vape Khác Nhau Ở Điểm Nào
 • Phân Biệt Những Loại Vape Khác Nhau Cho Người Mới
 • Đối với một giáo dân, hai thuật ngữ này là một và giống nhau, nhưng trong vật lý, có sự khác biệt tinh tế giữa vận tốc và gia tốc.

  Biểu đồ so sánh

  Ý nghĩa

  Vận tốc ngụ ý tốc độ của một vật thể, theo hướng đã cho.

  Gia tốc ám chỉ bất kỳ thay đổi nào về vận tốc của vật thể theo thời gian.

  Nó là gì?

  Tỷ lệ thay đổi dịch chuyển.

  Tốc độ thay đổi vận tốc.

  Thăng thiên

  Làm thế nào nhanh chóng một cái gì đó đang di chuyển và theo hướng nào.

  Vận tốc của vật chuyển động thay đổi nhanh như thế nào theo thời gian.

  Công thức

  Dịch chuyển / thời gian

  Vận tốc / thời gian

  Định nghĩa vận tốc

  Trong vật lý, vận tốc được mô tả như một phép đo vectơ vì nó có cả độ lớn và hướng, trong đó độ lớn biểu thị tốc độ và hướng thể hiện hướng chuyển động của nó.

  Người ta có thể thay đổi vận tốc của cơ thể đang chuyển động, bằng cách thay đổi tốc độ, hướng hoặc cả hai. Tại bất kỳ thời điểm nào, vận tốc của cơ thể tiếp xúc với đường đi của nó tại thời điểm đó.

  Định nghĩa gia tốc

  Sự thay đổi tốc độ và hướng của đối tượng được biểu thị bằng thành phần gia tốc, tức là hướng. Khi hướng gia tốc song song với vận tốc, thì người ta tin rằng vật đang tăng tốc hoặc tốc độ của nó đang tăng lên. Tuy nhiên, khi hướng gia tốc chống song song với vận tốc thì vật thể đang giảm tốc hoặc tốc độ của nó chậm lại. Hơn nữa, nếu thành phần gia tốc vuông góc với vận tốc, thì nó phản ánh mức độ thay đổi hướng của vật thể. Có thể có hai loại gia tốc, đó là:

  • Gia tốc hướng tâm : Khi vật đi với tốc độ đồng đều theo chuyển động tròn, giống như cuộc cách mạng của trái đất, thì gia tốc này được gọi là gia tốc hướng tâm vì có sự thay đổi hướng của vật.
  • Gia tốc tiếp tuyến : Khi không có thay đổi theo hướng chuyển động nhưng tốc độ thay đổi theo thời gian, được gọi là gia tốc tiếp tuyến.

  Sự khác biệt chính giữa Vận tốc và Gia tốc

  Sự khác biệt giữa vận tốc và gia tốc có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các căn cứ sau:

  1. Vận tốc của một vật thể chỉ tốc độ theo một hướng cụ thể. Gia tốc ngụ ý bất kỳ thay đổi nào về vận tốc của vật thể theo thời gian.
  2. Vận tốc không là gì ngoài tốc độ thay đổi của dịch chuyển. Mặt khác, gia tốc là tốc độ thay đổi vận tốc theo thời gian.
  3. Vận tốc xác định tốc độ của vật chuyển động cùng với hướng chuyển động. Ngược lại, gia tốc xác định tốc độ thay đổi vận tốc của vật chuyển động trong một khoảng thời gian.
  4. Vận tốc được tính bằng chuyển vị chia cho thời gian diễn ra. Ngược lại, gia tốc có thể được tính là: thay đổi vận tốc chia cho thời gian thực hiện trong khi thay đổi diễn ra.
  5. Đơn vị đo vận tốc là mét trên giây (m / s) trong khi đơn vị gia tốc tiêu chuẩn là mét trên giây bình phương (m / s2).

  Điểm tương đồng

  • Cả vận tốc và gia tốc đều là đại lượng vectơ, có cả độ lớn và hướng.
  • Cả hai biểu thức có thể là dương, âm và bằng không.

  Phần kết luận

  Chuyển động của một vật thể có thể được giải thích là khoảng cách di chuyển, có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất, tùy thuộc vào vận tốc của vật thể. Vận tốc của vật thể là sự dịch chuyển của nó trên một đơn vị thời gian trong khi gia tốc là tốc độ thay đổi vận tốc của vật thể trong một khoảng thời gian.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hình Thức Tương Tác Cơ Bản Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết
 • Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết
 • Sự Khác Biệt Giữa Nền Giáo Dục Uk Và Us
 • Nghe Nhạc Lâu Năm Nhưng Bạn Đã Biết Tới Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Kpop Và Us
 • So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Usb 2.0 Và 3.0
 • Sự Khác Biệt Giữa Vận Tốc, Gia Tốc Và Tốc Độ Là Gì? Làm Thế Nào Để Tôi Biết Khi Nào Mỗi Người Được Áp Dụng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Vape Pod System Là Gì
 • Tinh Dầu Cho Pod System & Vape
 • Pod System Là Gì? Mạnh Và Yếu Của Pod System
 • Tất Tần Tật Về Tinh Dầu Cho Pod System
 • Cách Sử Dụng Who Và Whom
 • Vận tốc là một vectơ. Bạn có thể nhớ điều này bởi vì cả hai đều bắt đầu bằng ‘V’.

  Một vectơ có cả độ lớn và hướng. Ví dụ: 20 m / s phía đông là vận tốc, trong khi 20 m / s là tốc độ. Một đại lượng vô hướng không có hướng, vì vậy tốc độ chỉ có độ lớn và không có hướng.

  Đôi khi chúng ta nói về những điều này như là giá trị trung bình và đôi khi là giá trị tức thời. Tốc độ trung bình là khoảng cách theo thời gian trong khi vận tốc trung bình là sự dịch chuyển theo thời gian. Khoảng cách là chiều dài của con đường bạn đi và là một vô hướng. Sự dịch chuyển là khoảng cách bạn đến từ nơi bạn bắt đầu VÀ hướng, vì vậy sự dịch chuyển là một vectơ.

  Nếu bạn đi bộ 100 m về phía Bắc trên một đường đua và sau đó chạy 100 m về phía Nam trở lại nơi bạn bắt đầu. Sau đó, khoảng cách của bạn là 200 m, nhưng độ dịch chuyển của bạn bằng 0, vì bạn đã kết thúc ngay tại nơi bạn bắt đầu. Nếu kết hợp đi bộ / chạy này mất tổng cộng 50 giây, tốc độ trung bình của bạn là 200/50 = 4 m / s, trong khi vận tốc trung bình của bạn bằng không.

  Tốc độ và vận tốc tức thời không được tính trung bình trong bất kỳ khoảng thời gian nào và sử dụng các khoảng thời gian là những gì trung bình là tất cả về. Nếu bạn đã thực hiện 100 m cuối cùng trong 10 giây, tốc độ tức thời của bạn cho bất kỳ điểm nào (tức thời) trong thời gian sẽ là 10 m / s Nam. Bạn có thể nói rằng tại t = 41,0 giây, vận tốc tức thời của bạn là 10 m / s Nam. Tương tự, bạn có thể nói rằng giữa t = 41 s và t = 43 s, độ dịch chuyển của bạn là 20 m Nam trong khoảng thời gian trôi qua (khoảng thời gian) là 2,0 s cho vận tốc trung bình 10 m / s về phía nam. Bạn cũng có thể chỉ đến tốc độ trung bình hoặc tốc độ tức thời trong bất kỳ khoảng thời gian nào bạn chọn bằng cách chia khoảng cách bạn đã đi trong khoảng thời gian đã trôi qua.

  Gia tốc là một vectơ. Gia tốc là tốc độ thay đổi vận tốc. Hãy suy nghĩ về một máy gia tốc trong xe của bạn. Bước lên nó khó khăn và bạn đi từ 0 đến 60 dặm / giờ trong một thời gian rất ngắn. Đây là một sự tăng tốc lớn.

  Chúng tôi muốn nói gia tốc của trọng lực là -9,8 m / s ^ 2 vì điều này cho thấy gia tốc do trọng lực là TẢI XUỐNG (dấu âm là hướng và nhớ một vectơ yêu cầu một hướng). Đôi khi, một số giáo viên không quá cầu kỳ với việc tăng tốc là một vectơ và mất quá nhiều thời gian và năng lượng với các dấu hiệu tiêu cực. Đây thực sự là độ lớn của gia tốc (tốc độ thay đổi tốc độ).

  Làm thế nào để bạn biết khi nào nên sử dụng mỗi? Nếu bạn có các đơn vị khoảng cách / thời gian như m / s, hoặc mi / giờ, hoặc km / giờ, thì bạn chắc chắn đang nói về tốc độ hoặc vận tốc, không phải là gia tốc. Đơn vị gia tốc đến từ các đơn vị tốc độ chia cho thời gian, như m / s ^ 2 (m / s / s) hoặc km / giờ / s. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để chọn biến chính xác là bằng cách chú ý đến các đơn vị. Để biết một thứ gì đó là tốc độ hay vận tốc, hãy nhìn xem liệu một hướng được đưa ra, như hướng bắc, hướng lên, hướng về phía trước, +, -, v.v … Nếu có thông tin hướng, bạn sẽ biết vận tốc; nếu nó vắng mặt, nó chỉ là số lượng vô hướng quen thuộc, tốc độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Chúng Ta Không Nên Kỳ Thị Vùng Miền!
 • Son Dưỡng Môi Vaseline 7G Bị Làm Giả? Công Dụng
 • Phân Biệt Below, Under, Underneath Và Beneath
 • Phân Biệt Under Và Below Trong Bài Thi Toeic
 • Vận Tốc Là Gì, Công Thức Tính Vận Tốc, Quãng Đường Và Thời Gian

  --- Bài mới hơn ---

 • Vape Và Pod Nên Mua Loại Nào ?
 • Bí Kíp Phân Biệt Whose Và Who, Whom, Who’S Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc When. Hướng Dẫn Phân Biệt When Và While
 • Phân Biệt As, When, While
 • Phân Biệt Cách Dùng Will Và Shall
 • Vận tốc là gì?

  Vận tốc là đại lượng mô tả mức độ nhanh chậm và chiều của chuyển động. Vận tốc được xác định dựa trên đường đi được trong một đơn vị thời gian. Vận tốc được biểu diễn bởi vectơ, độ dài của vectơ vận tốc cho biết tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động, chiều của vectơ hiển thị chiều của chuyển động.

  Tựu chung, vận tốc là đại lượng hữu hướng, phân biệt với tốc độ- một đại lượng vô hướng đơn thuần, mô tả tính nhanh hay chậm của chuyển động. Tốc độ là độ lớn của vectơ vận tốc.

  Hiểu một cách ngắn gọn, khái niệm vận tốc là quãng đường vật di chuyển được trong 1 giây. Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được tính bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

  Công thức tính vận tốc, thời gian, quãng đường

  Vận tốc trong chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức: v= s/t

  Trong đó:

  • v: là vận tốc

  • s: là quãng đường vật đi được

  • t: thời gian đi hết quãng đường.

  Từ công thức tính vận tốc, bạn có thể tính được 2 đại lượng quãng đường, thời gian.

  Công thức tính quãng đường khi biết được vận tốc và thời gian: s= v*t

  Công thức tính thời gian khi biết vận tốc và quãng đường: t=s/v

  Đơn vị của vận tốc

  • Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của độ dài và đơn vị của thời gian.

  • Trong SI, quãng đường được đo bằng mét (m), thời gian đo bằng giây (s) thì đơn vị vật lý của vận tốc sẽ là m/s. Ngoài ra, tốc độ còn có những đơn vị khác như km/h. Trước khi giải quyết các bài toán về vận tốc, bạn cần phải xem các  đơn vị của thời gian, quãng đường đã cùng 1 đơn vị chưa, nếu chưa hãy đổi đơn vị vận tốc trước khi thực hiện tính toán.

  • Cách đổi đơn vị trong vật lý tương đối đơn giản, đó là:

  • 1m/s= 3,6 km/h

  • 1km/h= 0,28 m/s

  • Độ lớn của vận tốc thường được đo bằng tốc kế.

  Một số câu hỏi khác về vận tốc

  Vận tốc trung bình là gì? Công thức tính

  Vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nhất định được định nghĩa là tỷ số giữa sự thay đổi vị trí trong khoảng thời gian đang xét và khoảng thời gian đó. Phương trình toán học sẽ là:

  Trong đó:

  Vận tốc trung bình trên những khoảng thời gian khác nhau sẽ mang các giá trị khác nhau. Thêm nữa, cần phải phân biệt với tốc độ trung bình được định nghĩa là tổng quãng đường đi được chia cho khoảng thời gian xét được:

  Trong đó:

  • v là vận tốc trung bình

  • s là tổng quãng đường đi được trong khoảng thời gian được xét

  • t là khoảng thời gian được xét

  • s1,s2,…sn là những quãng đường thành phần đi được trong khoảng thời gian thành phần t1, t2,…tn

  Vận tốc góc

  Vận tốc góc của chuyển động quay của vật thể là đại lượng vectơ thể hiện mức độ thay đổi theo thời gian vị trí góc của vật và hướng của sự chuyển động này. Độ lớn của vận tốc góc sẽ bằng tốc độ góc và hướng của vectơ vận tốc góc, được xác định theo quy ước. Ví dụ như quy tắc bàn tay phải.

  Vận tốc góc được tính bằng công thức ω=dθ/dt  và vector vận tốc góc ký hiệu là ω

  Vận tốc tức thời

  Vận tốc thức thời mô tả sự nhanh/chậm và chiều chuyển động tại một thời điểm nào đó trên đường đi của vật. Nếu vận tốc trung bình cho ra cái nhìn tổng quát về vận tốc của vật trong khoảng thời gian xác định thì vận tốc tức thời cho bạn một cái nhìn cụ thể tại một thời điểm.

  Để tính vận tốc tức thời tại một thời điểm ta xét vận tốc trung bình trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ tính từ thời điểm đó. Khái niệm giới hạn trong tính toán giải tích là công cụ quý giá giúp bạn làm được điều nà

  Phương trình toán học trên cho biết khi khoảng thời gian được xét tiến dần đến 0 thì vận tốc trung bình tiến dần đến vận tốc tức thời tại điểm t0. Giới hạn này đồng nghĩa với đạo hàm của vị trí theo thời gian. Vận tốc tức thời sẽ được định nghĩa như sau:

  Trong đó:

  3.5

  /

  5

  (

  18

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Vùng Miền, Dân Tộc – Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Cá Nhân, Cục Bộ; Nguy Cơ Gây Mất Đoàn Kết Dân Tộc, Hiểm Họa Đối Với Nền An Ninh Quốc Gia.
 • Phân Biệt Tội Phạm Hình Sự Và Các Vi Phạm Pháp Luật Khác
 • Phân Biệt “Under”, “Below”,”Beneath” Và
 • Cách Dùng Và Phân Biệt “Below” Và “Under”
 • Uk Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Uk, England Và Great Britain
 • Kiểm Tra Tốc Độ Internet Viettel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tương Lai Của 11 Thành Viên Sau Khi Wanna One Tan Rã?
 • Camera Bị Mất Kết Nối Internet Là Lỗi Gì ? Cách Khắc Phục
 • Camera Bị Mất Kết Nối Internet Offline, Lỗi Mạng Cách Khắc Phục
 • Cách Khắc Phục Wifi Không Có Tín Hiệu Hoặc Vào Mạng Bị Chậm
 • Cách Sửa Lỗi Laptop Không Kết Nối Được Wifi
 • 1.BẠN THẤY MẠNG VIETTEL NHÀ MÌNH CHẬM BẤT THƯỜNG ? ĐÂY LÀ CÁCH KHẮC PHỤC

  Điều trước tiên bạn cần làm là kiểm tra xem hiện tại đường cáp quang biển của Việt Nam có bị đứt không đã. Viettel cập nhật tình hình các tuyến cáp biển tại: Tin tức mới cập nhật về đứt cáp quang biển Việt Nam

  Hầu hết với các trường hợp đứt cáp thông thường (1 hoặc 2 tuyến cáp) với Viettel sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tốc độ internet của Viettel chỉ có thể bị chậm lại trong trường hợp 3 đến 4 các tuyến cáp biển cùng bị đứt (Việt Nam có tất cả 5 tuyến cáp quang biển)

  2.PHÂN BIỆT KIỂM TRA TỐC ĐỘ MẠNG INTERNET VỚI KIỂM TRA TỐC ĐỘ WIFI

  Đây là hai thứ mà mọi người hay nhầm lẫn. Nên mình phải nhắc cho mọi người chú ý. Ai đã biết rồi cứ bỏ qua điều này để đọc phần tiếp theo.

  Kiểm tra tốc độ wifi: là kiểm tra và đo tốc độ internet không dây từ bộ phát đến máy thu sóng wifi. Cách đơn giản nhất là kiểm tra cột sóng wifi trên chính chiếc điện thoại của bạn (như hình)

  Cũng còn một cách kiểm tra khác chuyên nghiệp hơn, đó là tải phầm mềm Wifi Analyzer

  Kiểm tra tốc độ mạng hay băng thông mạng: Là kiểm tra tốc độ internet mà nhà mạng cấp cho bạn. Đây chính là tốc độ internet mà bạn bỏ ra mua và cần kiểm tra lúc này.

  *Chú ý: Bạn phải kiểm tra bằng dây nối như hình ảnh trên mới được gọi là test tốc độ mạng. Đây cũng chính là điều bài này đề cập tới

  3.XÁC ĐỊNH GÓI CƯỚC INTERNET BẠN ĐANG DÙNG

  – Bạn cần kiểm tra gói cước internet Viettel bạn đang dùng có tốc độ bao nhiêu Mbps. Tại Link sau: Internet Viettel.

  Bạn cần chú ý xem Tốc độ quốc tế và Tốc độ trong nước của gói mình đang dùng là bao nhiêu.VD: Như trong hình là gói Fast 20. Tốc độ quốc tế: Không cam kết, Tốc độ trong nước: 256 Kbps

  4.CHUẨN BỊ ĐO KIỂM (TEST) TỐC ĐỘ

  • Gỡ bỏ các phần mềm lạ (không hay dùng hoặc chưa thấy bao giờ). Quét Virut máy tính (bằng phần mềm có bản quyền) VD: BKAV hoặc AVIRA, AVAST.vv
  • Dùng Laptop hoặc Máy tính bàn (Desktop) để kiểm tra (Không dùng điện thoại hoặc máy tính bảng)
  • Cắm trực tiếp dây Lan từ Modem hoặc bộ phát Wifi vào máy Laptop hoặc Desktop. Không dùng Wifi vì Tốc độ có thể bị ảnh hưởng bởi vật cản
  • Chọn Máy chủ (Host) ở trong nước. Để kiểm tra Tốc độ trong nước.(Như trong hình là Máy chủ đặt tại CMC) Nhấn phím BEGIN TEST như trong hình và chờ kết quả trả về
   Cách kiểm tra này áp dụng được cho mọi thuê bao (internet cáp đồng ADSL hoặc internet cáp quang FTTH) và cho tất cả các thuê bao đang sử dụng internet (Thuộc nhà mạng Viettel, VNPT, FPT, NETNAM, CMC, VTVCAB…vv..)

  5. XEM TỐC ĐỘ MẠNG TRẢ VỀ VÀ CÁCH TỰ KHẮC PHỤC

  – So sánh tốc độ trả về với gói cước bạn đã đăng ký. Thông thường kết quả trả về thường gần đúng với gói bạn đăng ký. Nếu bạn đăng ký 20 Mbps mà kết quả trả về chỉ có 3-10 Mbps thì bạn cần làm theo bước tiếp theo

  – Để lại duy nhất một máy tính nối mạng mà thôi

  – Bật tắt lại modem (Là nhấn màu đen ở phía sau Modem)

  – Tiến hành test lại bước 4

  – Đo lại lần nữa. Nếu tốc độ vẫn thấp như cũ. Bạn cần gọi ngay cho Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua tổng đài internet viettel số:

  18008119 NHÁNH 3

  . Viettel không nhận các khiếu nại qua các kênh khác (facebook, tin nhắn, chúng tôi để có thể theo dõi qua trình sửa chữa khắc phục cho khách hàng trên hệ thống.

  Tốc độ đúng nhưng mạng chập chờn không ổn định ?

  Thông thường nguyên nhân gây chập chờn là do các mối tiếp xúc cáp mạng của bạn đã bị rỉ hoặc mòn. Bạn rút các giắc cắm ra vệ sinh lại là hết.

  Nguyên nhân tiếp theo là nơi bạn để modem không thoáng mát, nhiều bụi gây ra modem không tản nhiệt được. Bạn cần để lại modem ở vị trí thoáng mát và vệ sinh lại modem cho sạch sẽ.

  Tại sao đo thì kết quả đúng nhưng chơi game thì lại giật lag, hôm trước không như vậy ?

  Việc chơi game bị giật bao gồm các lý do:

  Bạn chơi vào thời điểm server nhà cung cấp đang bị quá tải (nhiều người chơi)

  Bạn chơi nhiều Acount (ACC) cùng một lúc

  Bạn chơi game của nước ngoài mà gói cước bạn đăng ký lại không có cam kết tốc độ quốc tế

  Máy tính bạn chơi có cấu hình thấp không chơi được game 3D, Máy bị virut

  Những lý do trên không do Viettel gây ra. Bạn cần tự khắc phục

  Bạn muốn đổi gói cước khác vì gói này không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn ?

  Hãy xem tất cả các gói cước mạng internet của Viettel tại trang chủ chúng tôi hoặc gọi điện, chát facebook, Zalo với Trung tâm để được tư vấn hiệu quả nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mạng Internet Vnpt Chậm, Chập Chờn, Lag? Khắc Phục Như Thế Nào???
 • Cách Khắc Phục Lỗi Mạng Vnpt Chậm Trong Vòng 5 Phút Đơn Giản
 • Vì Sao Mạng Vnpt Chậm, Chập Chờn Và Cách Khắc Phục Mạng Chậm Vnpt
 • Tại Sao Windows 10 Nói Mạng Wifi Của Bạn Không An Toàn?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng, Bảo Mật Mạng Wifi
 • Phân Biệt Xe Gắn Máy Vs Mô Tô Với Quy Định Giới Hạn Tốc Độ 40 Km/h

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Phân Biết Xe Đạp Điện Giant Thật Và Nhái.
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Xe Đạp Thể Thao Giant Chính Hãng Và Fake
 • Mẹo Nhỏ Phân Biệt Giữa Yến Sào Khánh Hòa Thật Và Giả
 • Có Nhiều Cách Phân Biệt Yến Sào Khánh Hòa Thật
 • Cách Nhận Biết Tổ Yến Thật Và Giả
 • Như các bạn cũng đã biết, Bộ GTVT vừa ban hành quy định mới về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 15/10/2019.

  Thông tư 31/2019/TT-BGTVT thay thế Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Để giảm thiểu tối đa những rủi ro khi các phương tiện vận chuyển tham gia giao thông, vừa qua Bộ GTVT vừa ban hành quy định xe gắn máy không được phép chạy quá 40km/h. Thông tin này hiện đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

  Được biết, tất cả các loại xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông trên đường bộ (trừ đường cao tốc) tốc độ tối đa không được vượt quá 40km/h.

  Phân biệt xe gắn máy vs xe mô tô

  Một số người tỏ ra lo ngại vì bỗng chốc tốc độ xe của mình bị giới hạn chỉ còn 40km/h. Điều này sẽ khiến cho việc di chuyển mỗi ngày của họ bị chậm trễ hơn so với thời gian ban đầu.

  Vì xe gắn máy ở đây là những xe có dung tích dưới 50 phân khối, với thiết kế vận tốc tối đa không hơn hơn 50km/h. Những xe phần lớn thuộc dạng moped hay còn gọi là xe đạp máy. Xe gắn máy hiện nay cũng bao gồm cả xe máy điện.

  Chi tiết Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT

  Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 15/10/2019 tới, sẽ thay thế Thông tư 91/2015, quy định chi tiết hơn đối với tốc độ tối đa được phép của từng loại phương tiện. Thông tư 31/2019 còn quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông ứng với từng tốc độ cụ thể của xe, trách nhiệm của các cơ quan thẩm quyền quản lý và đặt biển báo tốc độ ở từng loại đường cụ thể.

  Đối với quy định tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông, quy định tại Thông tư 31/2019 vẫn giống như quy định hiện hành, nhưng cụ thể hơn với từng chủng loại xe với các mức tốc độ tương ứng.

  Xe đi trong khu đông dân cư, có 1 làn xe cơ giới chỉ được chạy tối đa 50km/h

  Cụ thể: Thông tư quy định tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc) đối với xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn là 90 km/h tại đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên. Tại đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới, các loại xe trên được chạy với tốc độ tối đa là 80km/h.

  Đối với xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt), ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn (trừ ô tô xi téc) được phép lưu thông với vận tốc tối đa 80 km/h tại đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên. Tại đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới được chạy với tốc độ tối đa là 70km/h.

  Xe ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; xe mô tô; ô tô chuyên dùng (trừ ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông) lưu thông với vận tốc tối đa 70 km/h tại đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên; Tối đa 60km/h tại đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới.

  Xe ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô xi téc lưu thông với vận tốc tối đa 60 km/h tại đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên; Tối đa 50km/h tại đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới.

  Đối với tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc) tại đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên là 60 km/h. Tại đường hai chiều; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới, vận tốc tối đa 50 km/h. Riêng xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự, tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h.

  Xe chạy từ 100 -120km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu với xe đi trước 100m

  Cùng đó, Thông tư 31/2019 cũng quy định về khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện cùng tham gia giao thông.

  Cụ thể: Xe chạy với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu sẽ là 35 m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 60 km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 80 km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 100 km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 120 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100 m.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cach Nhan Biet Pô Lô Wave Thái 110
 • Difference Between Will And Shall In Contracts
 • The Difference Between ‘shall’ And ‘will’ In The Future Tense
 • Difference Between Will And Shall (With Examples And Comparison Chart)
 • Cách Phân Biệt Chim Họa Mi Trống Mái
 • 7 Điều Làm Ảnh Hưởng Tốc Độ Mạng Wifi

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Khắc Phục Lỗi “Your Wi
 • Mạng Vnpt Chậm, Cách Kiểm Tra Và Khắc Phục
 • Top 4 Nguyên Nhân Chính Mạng Vnpt Bị Chậm & Cách Xử Lý
 • Cách Khắc Phục Lỗi Totolink Ex200 Không Kết Nối Được Wifi Của Viettel
 • Khắc Phục Lỗi Camera Bị Mất Kết Nối Internet
 • Mạng WiFi bị chậm? Một nghiên cứu của Epitiro, một hãng nghiên cứu có trụ sở ở Anh, cho thấy khách hàng mất trung bình khoảng 30% tốc độ dữ liệu mà kết nối băng thông rộng của họ cung cấp khi họ sử dụng kết nối WiFi ở nhà.

  Wifi truyền dữ liệu bằng một trong hai tần số vô tuyến: 2,4GHz (tiêu chuẩn cũ hơn) và 5GHz (tiêu chuẩn mới hơn). Hầu hết các bộ định tuyến hiện đại có thể chuyển đổi giữa hai bộ định tuyến thông minh và thậm chí có thể chọn tần số tốt nhất cho bạn. Trong những tần số này, có nhiều kênh: 14 kênh cho 2,4GHz và 30 kênh ở tần số 5GHz.

  Đó là những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Wifi. Bây giờ chúng ta có thể khám phá một số lý do ít được biết đến tại sao Wifi của bạn quá chậm và cách tốt nhất để khắc phục những vấn đề đó.

  1. “Kẻ thù” số một: Mạng WiFi của nhà hàng xóm

  Hiện nay mỗi hộ gia đình đều có mạng Wifi riêng, có thể gây ra các vấn đề với sự chồng chéo kênh. Điều này có thể không phải là vấn đề đối với nhà riêng, nhưng đặc biệt phức tạp trong các khu nhà ở và căn hộ chung cư nơi có nhiều bộ định tuyến trong khoảng cách gần.

  Sự chồng chéo kênh chủ yếu là một vấn đề đối với các bộ định tuyến chỉ có thể phát ở băng tần 2,4GHz hoặc nếu thiết bị chỉ có thể nhận được tín hiệu không dây 2,4GHz. Tại sao? Bởi vì chỉ có 14 kênh để phát sóng. Hai bộ định tuyến phát sóng trên cùng một kênh ở cùng một tần số sẽ bị nhiễu. Như Kalle - quản lý phần mạng của hãng sản xuất bộ định tuyến Belkin: “Về cơ bản, có 3 kênh không chồng chéo nhau. Tôi có thể lấy ví dụ chúng là con đường có 3 làn với rất nhiều người đang tham gia giao thông”.

  Đó là lý do tại sao bạn nên chọn một kênh tốt trong cài đặt bộ định tuyến. Các bộ định tuyến hiện đại có thể chọn các kênh một cách tự động, nhưng đôi khi tốt hơn hết là bạn nên điều tra và tìm kênh tốt nhất.

  Ngoài ra, mọi người có thể thử và truy cập vào mạng của bạn mà bạn không biết, và điều này cũng có thể làm chậm Wifi. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm đặt mặt khẩu cho bộ định tuyến. Đồng thời, cập nhật và kiểm tra bộ định tuyến thường xuyên.

  Mua một bộ định tuyến băng tần kép có thể hoạt động đồng thời trên cả 2.4GHz và 5GHz cũng là giải pháp hữu hiệu. Trong khi băng tần 2.4GHz rất cần thiết để phục vụ các thiết bị Wifi đời cũ, băng tần 5GHz thì giống như một “đại lộ có 11 làn đường” mà chưa từng ai nghe tới. Điều này sẽ giúp giảm tắc nghẽn đáng kể.

  Các thiết bị WiFi đời mới, bao gồm máy tính bảng iPad của Apple hay Motorola Xoom, ti vi Internet, console game, laptop doanh nghiệp đều là thiết bị băng tần kép. Kalle nói: “Các thiết bị này đều hoạt động ở băng tần 5GHz. Chúng có thể tận dụng lợi thế của ‘đại lộ trống vắng’, và điều này thực sự giúp ích rất nhiều”. 

  Việc mua thiết bị route hỗ trợ đồng thời cả băng tần 2.4GHz lẫn 5GHz là rất cần thiết, ví như thiết bị Cisco Linksys E2500 có giá 100$. Một số thiết bị định tuyến băng tần kép cũ hơn chỉ cho phép một băng tần trong một thời điểm; đó chính là vấn đề nếu người dùng có thiết bị WiFi cũ (cũng như hầu hết mọi người), bởi chắc chắn bạn sẽ phải để bộ định tuyến ở băng tần 2.4GHz. Theo Kalle: “Bạn sẽ chẳng tận dụng được bất kì điều gì từ băng tần 5GHz”.

  Nếu có ý định mua sắm một thiết bị định tuyến mới, hãy thử tìm kiếm thiết bị băng tần kép, 802.11n MIMO thường có dán nhãn N600. “N” ám chỉ 802.11n, một chuẩn Wifi quốc tế mới được chấp nhận vào năm 2009. Công nghệ MIMO (multiple input, multiple output) cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn bằng cách sử dụng nhiều ăng ten để truyền và nhận dữ liệu. Và “600” ám chỉ 2 băng thông, mỗi băng thông truyền 300 megabits mỗi giây.

  2. Vị trí của bộ định tuyến

  Hầu hết mọi người đánh giá thấp tầm quan trọng của việc chọn một vị trí tốt cho bộ định tuyến Wifi. Ngay cả một sự thay đổi vị trí nhỏ cũng có thể thấy rõ sự khác biệt.

   

  Vị trí cao so với vị trí thấp

   

  Nếu giống như hầu hết mọi người, bạn có thể mở bộ định tuyến mới, đặt ở một vị trí “hợp lý”, có ổ cắm và để nó ở bất kỳ khu vực gần đó: kệ sách, bàn làm việc, hoặc thậm chí ở dưới mặt đất.

  Tuy nhiên việc đặt bộ định tuyến ở trên mặt đất hoặc phía sau các vật khác thường khiến tốc độ mạng chậm đến đáng kể. Thay vào đó, đặt bộ định tuyến càng cao càng tốt để mở rộng phạm vi phát sóng của sóng vô tuyến. Điều này cũng giúp bộ định tuyến tránh bị nhiễu.

   

  Bê tông và kim loại

  Các vật liệu như bê tông và kim loại thường ngăn sóng Wifi, nhưng ngay cả vật thể có chất liệu khác cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu năng mạng không dây. Do đó, đảm bảo không bị chặn bởi bất kỳ đối tượng nào khác, đặc biệt là các thiết bị điện tử.

  Ngoài ra, tránh đặt bộ định tuyến trong tầng hầm vì khu vực này thường được bao bọc bởi rất nhiều bê tông, hầu như tín hiệu Wifi không thể xâm nhập vào được.

  Khoảng cách tới bộ định tuyến

  Càng đi xa khỏi bộ định tuyến bạn sẽ thấy tín hiệu Wifi càng yếu. Do đó, lựa chọn tốt nhất là đặt càng gần thiết bị càng tốt, nhưng điều này chỉ thực tế nếu bạn có một khu vực chính thường sử dụng thiết bị.

  Nếu không bạn nên đặt gần trung tâm nhà vì Wifi có thể phát sóng broadcast 360 độ, do đó không nên đặt nó ở đầu hoặc cuối ngôi nhà.

  Tuy nhiên, nếu bộ định tuyến rất yếu hoặc căn nhà rất lớn, bạn có thể tăng phạm vi phát sóng Wifi bằng cách sử dụng bộ kích sóng Wifi (Wi-Fi extender) hoặc Wifi Repeater. Đây là những thiết bị phụ kết nối với bộ định tuyến chính và “lặp lại” tín hiệu để tăng diện tích phủ sóng.

  3. Nhiễu tín hiệu Wifi

  Bạn có thể không nhận thấy rằng luôn có những tín hiệu không dây xung quanh bất cứ nơi nào bạn đi và chúng đi qua bạn mọi lúc. Vậy những tín hiệu này đến từ đâu? Chúng đến từ thiết bị điện tử, bộ định tuyến Wifi, vệ tinh, tháp di động và nhiều thứ khác nữa.

  Nhà thiết kế thông tin Richard Vijgen đã tạo ra “The Architecture of Radio” – có sẵn trên iOS và Android – sử dụng thông tin công cộng trên vệ tinh và tháp di động, cùng với thông tin Wifi, để tạo bản đồ tất cả các tín hiệu vô hình xung quanh bạn.

  Mặc dù Wifi được cho là ở một tần số khác với hầu hết các thiết bị này, nhưng số lượng nhiễu tần số vô tuyến vẫn có thể gây nhiễu tín hiệu Wifi. Một số nguyên nhân phổ biến và đáng lưu ý bao gồm:

  Lò vi sóng

  Bạn có biết rằng lò vi sóng có thể gây nhiễu mạng Wifi? Đặc biệt với các bộ định tuyến cũ. Điều này là do lò vi sóng hoạt động ở băng tần 2,45GHz, gần với băng tần 2,4GHz của Wifi.

  Cụ thể, băng tần 2,4GHz của Wifi có thể phát sóng giữa 2,412GHz và 2,472GHz, do đó, có những lúc tần số sóng cực ngắn có thể chồng chéo với tần số Wifi và khi điều đó xảy ra, dữ liệu đang được truyền tải sẽ bị gián đoạn.

  Điện thoại không dây hoặc thiết bị giám sát trẻ

  Hầu hết vấn đề với thiết bị điện thoại không dây hoặc thiết bị giám sát trẻ đều ảnh hưởng tới thiết bị sử dụng băng tần 2.4GHz. Rất nhiều thiết bị giám sát trẻ hoạt động ở băng tần 900MHz và không làm ảnh hưởng mạng không dây. Tuy nhiên, một số thiết bị giám sát không dây đều hoạt động ở băng tần 2.4GHz, và chúng có thể gây nhiễu bộ định tuyến 802.11g hoặc bộ định tuyến 802.11n băng đơn.

  Khi chọn thiết bị giám sát trẻ không dây, hãy chọn mẫu 900MHz, ví như thiết bị Sony 900MHz BabyCall Nursery Monitor ($45). Ngoài ra, bạn cũng có thể mua một hệ thống thân thiện với mạng không dây, ví như WiFi Baby 3G ($272), có thể kết nối tớ mạng không dây hiện tại đang sử dụng.

  Các mẫu điện thoại không dây mới hiện nay có thể kể tới Panasonic KX-TG6545B ($140) có sử dụng DECT 6.0 công nghệ và băng tần 1.9GHz, không phải băng tần 2.4GHz hay 5.8GHz.

  Thiết bị Bluetooth

  Bluetooth cũng hoạt động ở tần số 2,4 GHz. Về lý thuyết, một thiết bị được thiết kế đúng cách phải được che chắn theo cách để tránh bị gián đoạn.

  Hơn nữa, để tránh xung đột tần số, các nhà sản xuất Bluetooth sử dụng tần số nhảy tần với tín hiệu ngẫu nhiên xoay 70 kênh khác nhau, thay đổi lên đến 1.600 lần/giây. Các thiết bị Bluetooth mới hơn cũng có thể xác định được kênh “xấu” hoặc hiện đang sử dụng và tránh những kênh đó ra.

  Tuy nhiên, tình trạng bị nhiễu vẫn có thể xảy ra, vì vậy hãy thử chuyển bộ định tuyến ra khỏi các thiết bị Bluetooth (hoặc ít nhất là tắt các thiết bị này) để xem liệu đây có phải là nguyên nhân gây ra rắc rối, đặc biệt nếu chúng là thiết bị Bluetooth cũ hơn mà không quản lý kênh.

  Đèn Giáng sinh

  Nghe có vẻ đây là lý do vớ vẩn nhưng đèn Giáng sinh có thể là thủ phạm trong việc làm chậm tốc độ Wifi của bạn vì những đèn này có thể phát ra một trường điện từ tương tác với băng tần Wifi. Tình trạng này còn tồi tệ hơn nếu sử dụng đèn nháy.

  Thậm chí các đèn LED hiện đại cũng là nguyên nhân gây ra nhiễu tín hiệu Wifi bởi vì một số trong số chúng có chip flash có trong mỗi đèn, và chúng tạo ra một trường điện từ gây nhiễu.

  Trong thực tế, tất cả các loại đèn khác có thể gây nhiễu bằng cách phát ra các trường điện từ như thế này, nhưng hầu hết các trường hợp đều có ảnh hưởng gần như không đáng kể. Giải pháp là bạn nên để bộ định tuyến tránh xa đèn điện.

  4. Con người

  Nếu nhớ, bạn chắc chắn biết được rằng hầu như cơ thể người chứa chủ yếu là nước, khoảng từ 45 đến 75% phụ thuộc vào độ tuổi và mức độ sung sức. Nước cũng có thể ảnh hưởng tới tốc độ mạng không dây.

  Ví dụ, giả sử bạn đang tổ chức một bữa tiệc và phòng chứa rất nhiều người tham gia. Điều này thực sự có thể làm ảnh hưởng tới tín hiệu WiFi – và đó thực sự là một vấn đề.

  Kalle cho biết: “Khi chúng tôi kiểm tra mạng WiFi trong phòng thí nghiệm và cố gắng nhận được kết quả tốt nhất, chúng tôi không được phép đứng trước ăng ten bởi điều này sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng thực hiện của nó”.

  Độ ẩm cũng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ WiFi, nhưng không nhiều tới mức người dùng có thể nhận thấy.

  Hãy bình tĩnh. Đừng lo lắng quá về độ ẩm hay những “túi nước” mang tên con người. Suy cho cùng, bạn không thể điều khiển thời tiết và cũng chẳng dại gì mà không gần gũi mọi người chỉ vì muốn có được tín hiệu mạng không dây tốt hơn.

  5. Cài đặt bảo mật

  Đối với một số bộ định tuyến, cài đặt bảo mật mạng có thể ảnh hưởng phần nào đến khả năng hoạt động. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên tắt bỏ bảo mật hoàn toàn, hoặc áp dụng mức bảo vệ yếu hơn.

  Trong những năm gần đây, các giao thức WPA (Wireless Protected Access) và WPA2 đã thay thế giao thức cũ và ít bảo mật WEP (Wireless Encryption Protocol). Đối với các bộ định tuyến đắt tiền sử dụng WEP, nâng cấp lên WPA có thể ảnh hưởng đôi chút. Ngược lại, ngày càng nhiều các thiết bị tự động thường có phần cứng được thiết kế đặc biệt cho mã hóa WPA và WPA2. Do vậy, giao thức bảo mật mạnh không làm chậm tốc độ WiFi trên các bộ định tuyến đời mới.

  Kalle nhấn mạnh tầm quan trọng của mã hóa bộ định tuyến. Ông nói: “Bạn đã nghe về trộm cắp dữ liệu và việc kích hoạt bảo mật trong thời đại ngày nay là việc rất dễ thực hiện”. Do các bộ định tuyến ngày nay có bảo mật được kích hoạt sẵn nên người dùng sẽ không phải lo ngại vấn đề cấu hình nó. Tuy nhiên, chớ có dại dột loại bỏ mã hóa bởi ngay cả khi làm như vậy cũng chỉ giúp cải thiện tốc độ WiFi được chút ít.

  6. Firmware đã cũ

  Tại sao nên nâng cấp firmware của bộ định tuyến? Để cải thiện khả năng hoạt động và đôi khi có thêm tính năng mới hoặc vì cả 2.

  Theo Kalle, bất cứ khi nào bạn gặp vấn đề, hãy kiểm tra liệu rằng mình có firmware tốt hay không. Đôi khi có một số lỗ hổng ở firmware và nhà sản xuất bộ định tuyến đã cung cấp bản vá.

  Khi mua bộ định tuyến mới, bạn cũng nên kiểm tra firmware mới nhất.

  Hãy luôn cập nhật cho firmware. Với các thiết bị đã cũ, bạn nên truy cập vào giao diện quản trị của bộ định tuyến– thường là thông qua giao diện web – để kiểm tra cập nhật. Dẫu vậy, quá trình này có thể dễ thực hiện hơn. Kalle nói: “Bộ định tuyến của chúng tôi có một ứng dụng – gần giống với iTunes – sẽ thông báo cho bạn mỗi khi có vi chương trình mới. Người dùng chỉ việc nhấn vào một nút để cập nhật”.

  7. Tải các tệp lớn 

  Đã bao giờ bạn tải một tệp lớn trên máy tính chưa? Vâng, trong trường hợp đó bạn có thể là nguyên nhân khiến Wifi bị chậm. Việc tải các tệp lớn có thể mất khá nhiều thời gian. Đôi khi điều này không thể tránh được như cập nhật hệ điều hành nhưng nếu đang chạy các tác vụ không cần thiết lắm, hãy thử tạm dừng chúng.

  Có nhiều khả năng là những người trong mạng của bạn, chẳng hạn như bạn bè, bạn cùng phòng, hoặc thành viên gia đình thực hiện các hoạt động băng thông rộng và nặng như chơi game và phát trực tiếp Netflix. Thật may mắn, bạn có thể ưu tiên lưu lượng truy cập mạng bằng cách kích hoạt Quality of Service trong cài đặt bộ định tuyến.

  Mặc dù làm việc với bộ định tuyến có thể khó giải thích và phức tạp, thực hiện theo các mẹo đơn giản này có thể giúp mạng không dây gia đình của bạn có thể hoạt động tốt hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Cách Khắc Phục Tín Hiệu Wifi Yếu
 • Vì Sao Mạng Wifi Fpt Bị Yếu – 2 Lý Do Ảnh Hưởng Nhất.
 • Tác Động Của Vàng Đến Tiền Tệ
 • Tại Sao Việt Nam Đánh Thắng B
 • Giải Đáp Những Thắc Mắc Cho Chị Em Về Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung
 • 6 Nguyên Nhân Khiến Tốc Độ Mạng Bị Chậm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Máy In Không In Được Và Cách Khắc Phục
 • Máy In Không Nhận Được Lệnh In
 • Nguyên Nhân Vì Sao Hay Bị Mụn Tái Phát? Tìm Hiểu Ngay
 • Đây Là 6 Nguyên Nhân Phổ Biến Khiến Mụn Mọc Đi Mọc Lại Chỉ Tại Một Vị Trí
 • Tại Sao Người Già Không Nên Ăn Nhiều Mỡ Điều Khiến Ai Cũng Bất Ngờ ?
 • Mạng chậm là trường hợp thường xảy ra trong quá trình sử dụng internet. Đây là một sự cố làm gián đoạn người dùng mạng khiến việc truy cập internet trở nên khó khăn hơn. Điều này làm người sử dụng cảm thấy rất khó chịu, ức chế. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên việc mạng chậm và ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên nhân đó để biết xem mạng nhà bạn đang sử dụng vì đâu mà gặp sự cố.

  6 nguyên nhân khiến tốc độ mạng internet Wifi bị chậm

  Lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ được xem là nguyên nhân khách quan bởi vì họ không hề mong muốn điều này xảy ra với khách hàng của họ. Một trong những vấn đề gây nên điều này có thể là do đường truyền bị gặp trục trặc. Như do thời tiết mưa bão làm đứt cáp, do bị cháy hộp tín hiệu, đường truyền bị đứt… Như vậy sẽ khiến cho mạng internet bị sự cố.

  Nếu trong trường hợp này thì bạn sẽ không thể tự mình xử lý được, việc làm cần thiết trong lúc này là cung cấp thông tin ngay cho nhà cung cấp để họ nhanh chóng báo cho nhân viên kỹ thuật xử lý kịp thời.

  Bạn nên biết cáp quang biển AAG và APG là một trong những tuyến cáp quang lớn nhất mà các mạng ở Việt Nam đang sử dụng. Nếu như tuyến cáp quang này bị ảnh hưởng thì nó sẽ khiến cho tất cả các kết nối internet toàn bộ cả nước bị ảnh hưởng chứ không riêng gì một cá nhân ai.

  Đứt cáp quang biển đã làm cho mạng internet bị gián đoạn, đặc biệt từ năm 2022 đến nay thì đã có rất nhiều trường hợp bị đứt cáp quang có nhiều nguyên nhân khác nhau. Và giải quyết vấn đề này thì chỉ có thể nhờ vào các nhà cung cấp nỗ lực hết mình khắc phục mà thôi. Ngoài ra bạn có thể truy cập vào các trang mạng nước ngoài để cải thiện tạm thời tìn hình lúc này.

  Nếu bạn muốn xử lý trong trường hợp này thì hãy thực hiện cài đặt các phần mềm diệt virut chuyên nghiệp nhất hiện nay để tiêu diệt hết mọi điều độc hại trong chiếc máy của bạn. Chẳng hạn như: Bkav, Kaspersky….

  Ngoài ra bạn có thể thiết lập, cài đặt hệ thống bức tường lửa để giúp thiết bị của bạn tránh được sự tấn công của virut từ ngoài internet vào.

  Nếu như máy của bạn lỗi khiến hoạt động của máy chậm kéo theo việc truy cập internet cũng bị ảnh hưởng thì bạn hãy cài đặt lại hệ thống của máy, cài lại chương trình để có thể làm máy chạy nhanh hơn.

   Một số trang web bị chặn hoặc hạn chế tốc độ

  Hiện nay có một số trang web hạn chế tốc độ truy cập hoặc do chính nhà mạng chặn tốc độ truy cập trên một số trang web, khiến cho tốc độ truy cập bị chậm lại. Chẳng hạn như một số trang web phổ biến hiện nay như: Facebook, 4share… Người dùng có thể biết được điều này khi so sánh việc truy cập với các trang web khác.

  Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng mạng chậm, khi mà số lượng truy cập trong một lúc quá nhiều đã khiến thiết bị cung cấp mạng quá tải dẫn đến việc mạng yếu, chậm đi. Mặc dù đã kết nối wifi nhưng vẫn không truy cập được. Bởi tùy vào gói cước bạn sử dụng sẽ có giới hạn cho bao nhiêu thiết bị truy cập cùng lúc mà thôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Lại Bị Nấc
 • Cách Live Stream Facebook Trên Di Động, Máy Tính Bảng
 • Các Lỗi Thường Gặp Phải Khi Live Stream Bằng Phần Mềm Obs, Cấu Hình Sử
 • Khi Quan Hệ Tại Sao Âm Đạo Rất Sướng ?
 • Tại Sao Khi Quan Hệ Lại Thấy Sướng ?
 • Xe Phân Khối Là Gì? Phân Khối Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Tốc Độ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tỉ Số Nén Là Gì? Mối Liên Hệ Giữa Tỉ Số Nén Với Các Động Cơ Của Xe
 • Dấu Khác (≠) Trong Excel Ứng Dụng Và Cách Viết
 • Hướng Dẫn Tách Cột Ngày, Tháng, Năm Ra Làm 3 Cột Khác Nhau Trong Excel
 • Hướng Dẫn Dùng Hàm If Và Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel
 • Cách So Sánh Dữ Liệu Trên 2 Sheet Khác Nhau Trong File Excel
 • Xe phân khối là gì? Phân khối ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ?

  Một trong những thông số kỹ thuật ở mỗi chiếc xe mà chúng ta không thể bỏ qua là phân khối. Vậy ? Đây là đơn vị của dung tích buồng đốt của động cơ xe hay chính là thể tích của xi lanh.

  Phân khối có đơn vị đo là cm 3 và thường được gọi là phân khối. Ở xe máy dung tích xi lanh được đo bằng cm 3 nhưng ở ô tô chúng ta không dùng đơn vị này mà thay bằng lít. Ví dụ như một xe 2.0 có nghĩa là xe này có dung tích 2 lít.

  Để có thể tích được phân khối của xe chúng ta cần tới hai thông số đó là đường kính piston cũng như hành trình piston.

  Khi có hai thông số này chúng ta áp dụng công thức:

  Ví dụ xe Air Blade có đường kính piston là 52,4mm, hành trình piston là 57,9mm. Khi đó dung tích xi lanh của xe Air Blade sẽ là [(52,4/2) 2 x 3,14 x 57,9]/1000 = 124,7 ≈ 125 cc.

  Dựa vào phân khối mà hiện nay chúng ta có thể chia xe máy ra thành nhiều loại khác nhau.

  Những chiếc xe máy có gắn động cơ có phân khối dưới 50cc thì được gọi là xe gắn máy. Các mẫu xe gắn máy phổ biến này chính là Honda Dream 50, Honda Little Cub, Honda Today, SYM Elite, SYM Angela, Yamaha Exciter 50,… Những dòng xe gắn máy có phân khối nhỏ này phù hợp với học sinh, sinh viên do không yêu cầu giấy phép lái xe.

  Những chiếc xe có dung tích xi lanh trên 50 phân khối thì được gọi là xe mô tô. Tuy nhiên ở phân khúc này lại được chia ra làm hai nhánh nhỏ là xe Underbone và xe phân khối nhỏ.

  Cả hai dòng xe này đều có dung tích xi lanh từ 50 đến dưới 175 phân khối. Tuy nhiên những model xe số có bình xăng ở dưới yên sẽ được xếp vào dòng underbone như Winner, Raider, Exciter, Wave, Future, Sirius,… Những model xe có bình xăng trần sẽ được xếp vào hàng xe phân khối nhỏ như FZ150, CB150R, R15, GSX-S150,…

  Còn lại, những chiếc xe có dung tích xi lanh trên 175cc thì được xếp vào dòng xe phân khối lớn.

  Phân khối ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ của xe?

  Không ít người có suy nghĩ là xe có phân khối càng lớn thì xe chạy càng nhanh, tốc độ càng lớn. Điều này là hoàn toàn sai. Trên xe máy, phân khối không đại biểu cho tốc độ của xe mà nó chỉ là một trong các yếu tố giúp cho xe nhanh và khỏe hơn.

  Một chiếc xe có phân khối nhỏ hoàn toàn có khả năng chạy khỏe và nhanh hơn xe phân khối lớn trong một quãng đường nhất định. Cũng không phải một chiếc xe có dung tích 150 phân khối thì xe có thể đi được 150km/h. Cụ thể như một chiếc xe có dung tích xi lanh là 125cc nhưng sử dụng động cơ 2 thì với thiết kế thể thao có thể cho vận tốc cực đại đạt 180km/h. Nhưng một chiếc xe có dung tích xi lanh lên tới 150cc nhưng với thiết kế phổ thông thì tốc độ chỉ đạt 140km/h.

  Những chiếc Cruiser, Chopper thường có phân khối lớn lên tới trên 1000cc với thiết kế đồ sộ (Harley Davidson, Honda Shadow, Kawasaki Vulcan,…) thường có công suất dưới 100 mã lực và tốc độ chỉ đạt khoảng 160km/h là kịch kim.

  Nhưng những model xe Honda CRB, Yamaha R1, Suzuki GSX,… với phân khối khoảng 800 – 1000cc nhưng có công suất khoảng 170 mã lực thì tốc độ có thể đạt tới 300km/h.

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Phiên Dịch Viên Và Biên Dịch Viên Đặc Điểm Tương Đồng Và Khác Nhau Giữa Họ
 • Phân Biệt Biên Dịch Viên Và Phiên Dịch Viên Đặc Điểm Tương Đồng Và Khác Biệt Giữa Họ
 • Điểm Khác Nhau Cơ Bản Giữa Phiên Dịch Và Biên Dịch
 • Phân Biệt Phiên Dịch Viên Và Biên Dịch Viên Đặc Điểm Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa Họ
 • Phiên Dịch Và Biên Dịch Khác Nhau Ở Những Điểm Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100