Nội Dung Và Ý Nghĩa Phương Pháp Phỏng Vấn Và Phương Pháp Ankét

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Phân Tích Abc Trong Quản Lý Tồn Kho
 • Kỹ Thuật Phân Tích Abc Và Phân Tích Xyz Trong Quản Lý Tồn Kho
 • Chữa Sùi Mào Gà Bằng Phương Pháp Ala Pdt
 • Price Action Là Gì Và Phương Pháp Giao Dịch Ra Sao?
 • Price Action Là Gì? Phương Pháp Giao Dịch Với Price Action
 • Phương pháp phỏng vấn

  1

  theo một trình tự nào, có thể đưa ra nhận xét của mình, trao đổi ý kiến kiến qua

  lại nhằm thu thập được những thông tin mong muốn.

  b. Phỏng vấn thường và phỏng vấn sâu

  – Phỏng vấn thường được thực hiện trên quy mô rộng với nhiều lọa đối

  tượng trả lời.

  – Phỏng vấn sâu là cuộc phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia hoặc đi sâu

  vào tìm hiểu một vấn đề kinh tế, chính trị, hay xã hội phức tạp nào đó. Yêu cầu

  đối với người tiến hành phỏng vấn sâu là phải có kinh nghiệm, trình độ học vấn

  cao,và am hiểu sâu sắc vấn đề cần nghiên cứu, thành thạo nghề.

  Để đảm bảo thành công của cuộc phỏng vấn cần chú ý đến các nguyên

  tắc :

  Thứ nhất, nghệ thuật đặt câu hỏi tại sao. Trong thực tế ở bất kỳ cuộc

  phỏng vấn nào nếu nhà nghiên cứu chỉ lắng nghe thụ động thì câu trả lời của

  người được phỏng vấn rất dễ lan man. Để khắc phục tình trạng trên cần đảm bảo

  các yêu cầu:

  Các khía cạnh được đưa ra để hỏi phải được sắp xếp một cách trật tự rõ

  ràng, chính xác.

  Nội dung câu hỏi phải cụ thể, hiểu theo một nghĩa, tránh những câu hỏi

  Đặt các câu hỏi phải vô tư tế nhị, tránh dẫn dắt người trả lời theo ý

  muốn chủ quan của mình.

  Chỉ nên hỏi từng câu hỏi một và phải luôn chú ý đến những manh mối

  đã được nói ra hay bị che dấu.

  Thứ hai, nghệ thuật lắng nghe. Đây là một nghệ thuật, nó phải được rèn

  luyện và phát triển qua thực tiễn. Việc lắng nghe một cách chủ động và sáng tạo

  đòi hỏi phải có sự nhạy cảm cao trong tư duy, kết hợ giữa trực giác và cảm giác

  một cách chính xác. Khi lắng nghe cần chú ý mấy điểm sau :

  Chủ động thể hiện sự đồng cảm với người nói, tỏ ra chăm chú, biểu thị

  khả năng có thể thấu hiểu được những ý nghĩ và hành động của người nói.

  2

  Phải biết suy luận, chắt lọc và tìm hiểu những chỉ báo về những gì

  người nói còn băn khoăn, lo lăng hoặc những gì mà người nói đã tin tưởng và

  khẳng định

  Người phỏng vấn phải hiểu được ý nghĩa của từng chi tiết khi người

  trả lời do dự, im lặng hay có những biểu hiện khác nhau khi trả lời một câu hỏi

  nào đó.

  Phải biết cách khơi gợi, khích lệ người trả lời nói thật, nói hết ra những

  điều sâu kín mà thông thường người ta không muốn bộc lộ ra.

  Thứ ba, phỏng vấn là một quá trình điều tra sáng tạo, luôn luôn đòi hỏi

  phải tiến hành như một quá trình linh hoạt, sáng tạo. Muốn cho một cuộc phỏng

  vấn thu được kết quả tốt thì trong mọi tình huống của cuộc phỏng vấn luôn đòi

  hỏi sự sáng tạo. Một cuộc phỏng vấn tốt là một cuộc phỏng vấn không khiên

  cưỡng, nó như là một cuộc tọa đàm, một cuộc trò truyện nhưng lại thu được hiệu

  quả cao.

  c. Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm xã hội, trong đó phỏng vấn cá

  nhân được sử dụng phổ biến, còn phỏng vấn nhóm ít được sử dụng. Nó là cuộc

  nói chuyện đã được kế hoạch hóa, trong đó nhà nghiên cứu muốn hướng tới khơi

  gợi sự tranh luận tập thể trong nhóm.

  d. Phỏng vấn qua điện thoại được sử dụng trong các trường hợp cần thu

  nhập nhanh ý kiến của nhiều người về một vấn đề xã hội nào đó đang được dư

  luận quan tâm.

  3. Trình tự dẫn dắt một cuộc phỏng vấn bao gồm

  – Thứ nhất, thiết lập sự tiếp xúc bước đầu mà mục đích là tạo không khí

  thân thiện, cởi mở cho câu chuyện. Trước tiên điều tra viên giới thiệu về mình, cơ

  quan công tác… mà chưa được nói về nội dung chính của cuộc phỏng vấn. Người

  trả lời có thể ngạc nhiên về việc họ được chọn trả lời , tù chối hoặc khuyên nên

  gặp người nọ người kia để biết rõ hơn. Tùy từng trường hợp mà điều tra viên phải

  biết ứng xử linh hoạt.

  3

  – Thứ hai, củng cố cuộc tiếp xúc bằng những câu hỏi đầu tiên theo kế

  hoạch phỏng vấn như những câu hỏi thông thường về cuộc sống, sinh hoạt, các

  mối quan tâm,… Cần khẳng định với người trả lời rằng những thông tin nhận

  được từ họ sẽ rất lý thú lý thú, hấp dẫn.

  – Thứ ba, chuyển qua các câu hỏi chính cần phỏng vấn. Cần có những

  lời lẽ dẫn dắt, tiếp tục khửng định tầm quan trọng của câu chuyện. Điều tra viên

  cần chú ý tới việc trả lời những câu hỏi phức tạp bằng biện pháp thuyết phục. Nếu

  có những chi tiết mà điều tra viên không đồng tình, nghe chưa rõ hoặc phát hiện

  những mâu thuẫn trong câu trả lời của người được phỏng vấn thì cần linh hoạt

  điều chỉnh hoặc kiểm tra lại bằng những tiểu xảo kỹ thuật một cách tế nhị.

  – Thứ tư, một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật phỏng vấn là cần nhanh

  chóng thiết lập lại cuộc nói chuyện trong trường hợp nó bị ngắt quãng giữa chừng

  vì những lý do nào đó. Người trả lời vì lý do nào đó có thể từ chối việc trả lời các

  câu hỏi hoặc bắt đầu trả lời lan man, lệch trọng tâm. Lý do của vấn đề này cũng

  rất đa dạng, chẳng hạn, do không hiểu mục đích câu hỏi, hoặc không hào hứng

  với câu hỏi nào đó…. Trong mọi trường hợp, điểu tra viên phải biết dừng lại đúng

  lúc, biết gợi ý, khích lệ hoặc chuyển qua câu hỏi khác.

  – Thứ năm, kết thúc cuộc nói chuyện. Để kết thúc, điều tra viên có thể

  quay trở lại với một vài câu hỏi mà trước đó chưa được trả lời một cách đầy đủ,

  đính chính lại một vài chi tiết nào đó,….

  Cuối cùng, điều tra viên có lời cảm ơn, một lần nữa khẳng định giá trị và

  tầm quan trọng của những thông tin được cung cấp, những thông tin đó sẽ được

  sử dụng đúng mục đích đặt ra mà không phục vụ bất kỳ mục đích nào khác.

  4. Đánh giá về phương pháp phỏng vấn

  a.Ưu điểm

  – Phỏng vấn là phương pháp định tính cơ bản. Do người phỏng vấn

  và đối tượng khảo sát tiếp xúc trực tiếp với nhau nên phương pháp phỏng vấn cho

  phép thu thập được những thông tin về thực tại cũng như các thông tin về suy

  nghĩ, tâm tư, tình cảm của đối tượng.

  4

  – Bằng phương pháp phỏng vấn, các thông tin thu được có chất lượng

  cao, tính chân thực và độ tin cậy của thông tin có thể kiểm nghiệm được trong

  quá trình phỏng vấn .

  b. Nhược điểm

  – Ở phương pháp phỏng vấn đòi hỏi người đi phỏng vấn phải là chuyên

  gia có trình độ cao, có kỹ năng xử lý các tình huống, am hiểu lĩnh vực nghiên

  cứu, biết cách tiếp đối tượng được phỏng vấn, vì vậy, phương pháp phỏng vấn

  khó triển khai được trên quy mô rộng.

  – Tiếp cận đối tượng để phỏng vấn là việc tương đối khó.

  II. Phương pháp ankét

  1. Thực chất của phương pháp ankét

  Ankét là phương pháp thu thập thông tin xã hội sơ cấp được sử dụng

  rất rộng rãi trong điều tra xã hội học. Phương pháp ankét, về thực chất, là hình

  thức hỏi-đáp gián tiếp dựa trên bảng câu hỏi được soạn thảo trước. Điều tra viên

  tiến hành phát bảng hỏi, hướng dẫn thống nhất cách trả lời các câu hỏi; người

  được hỏi tự đọc các câu hỏi trong bảng hỏi rồi ghi cách trả lời của mình vào phiếu

  hỏi và gửi lại cho điều tra viên.

  Đặc trưng của phương pháp ankét là người ta chỉ sử dụng một bảng hỏi

  đã được quy chuẩn, dùng để hỏi chung cho tất cả những người nằm trong mẫu

  điều tra. Thông thường người hỏi và người trả lời không tiếp xúc trực tiếp với

  nhau mà thông qua cộng tác viên.

  2. Phân loại Ankét

  a. Theo nội dung và theo cấu tạo các câu hỏi đặt ra trong phiếu Ankét

  – Phiếu Ankét mở là loại phiếu mà người trả lời tự do bày tỏ ý kiến của

  mình theo các câu hỏi đặt ra.

  – Phiếu Ankét đóng là loại phiếu mà tất cả các phương án trả lời đã được

  xác định từ trước theo từng câu hỏi.

  b. Theo phương thức phát- thu phiếu Ankét

  5

  – Gửi phiếu qua bưu điện đến người được hỏi và đợi phiếu được quay

  trở lại địa chỉ nhà nghiên cứu. Theo phương thức này cần phải phát số phiếu dư

  ra cho những nhóm xã hội có khả năng không gửi đủ số phiếu cho nhà nghiên

  cứu. Số dư đó là bao nhiêu tùy thuộc vào kinh nghiệm của nhà nghiên cứu, nhưng

  nhìn chung, sai số trong trường hợp này tương đối lớn.

  – Phát phiếu Ankét tại chỗ qua đội ngũ cộng tác viên. Trong trường hợp

  này các cộng tác viên sẽ là những người trực tiếp phát biểu và thu về những phiếu

  đã được trả lời.

  c. Theo cách thức tiếp cận và số lượng người trả lời tham gia : có Ankét

  theo từng nhóm ( tập trung 30-40 người trả lời cùng một lúc ) và Ankét theo từng

  cá nhân ( phát phiếu cho từng người riêng lẻ )

  3. Các nguyên tắc xây dựng bảng Ankét.

  – Không được nhầm lẫn lôgic của các câu hỏi với logic của việc xây

  phiếu Ankét.

  – Khi xây dựng phiếu Ankét phải luôn luôn chú ý tới những đặc điểm về

  văn hóa, phong tục tập quán hoặc tâm lý xã hội của cộng đồng người trả lời. Điều

  này phải được quán triệt trong toàn bộ cấu trúc của bảng Ankét.

  – Cùng những câu hỏi như nhau nhưng nếu sắp xếp theo trình tự khác

  nhau thì thông tin thu được cũng khác nhau. Nhìn chung, những câu hỏi bộ phận,

  có tính tiểu tiết nên đặt lên trước, sau đó mới đến những câu hỏi có tính khái quát,

  đánh giá sự kiện.

  – Nên sắp xếp câu hỏi theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức

  tạp.

  4. Trình tự nội dung của phiếu Ankét

  – Phần mở đầu : Nội dung chủ yếu của phần này là giới thiệu cơ quan tiến

  hành nghiên cứu; mục đích nghiên cứu; giải thích một số thuật ngữ ( nếu cần thiết

  ); cách ghi (trả lời ) phiếu Ankét; cách thức thu lại phiếu; khẳng định tính khuyết

  danh của cuộc điều tra.

  6

  7

  III. Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp này với lĩnh vực pháp

  luật

  Xã hội là một lĩnh vực rộng bao gồm nhiều lĩnh vực nhỏ, mà pháp luật

  lại là công cụ để quản lý xã hội. Muốn quản lý được xã hội thì phải biết được thế

  mạnh điểm cũng như nhũng mặt yếu kém là gì, để hững gì có điều kiện phát triển

  thì tạo điều kiện cho nó phát triển, những gì còn yếu kém thì cần khắc phục bổ

  sung, đó chính là những cái cần nghiên cứu. Qua quá trình nghiên cứu sẽ có biện

  pháp điều chỉnh pháp phù hợp để đi đến việc hoàn thiện pháp luật. Như vậy mới

  có thể nói thông qua pháp luật để quản lý xã hội được. Tóm lại, ý nghĩa thực tiễn

  của việc nghiên cứu xã hội học với lĩnh vực pháp luật là để soạn thảo một bộ luật

  thích hợp nhất với xã hội để đưa vào cuộc sống . Trong đó phương pháp phỏng

  vấn và phương pháp ankét đóng vai trò là những công cụ quan trọng và hữu hiệu

  nhất để xã hội học có thể điều tra và tiếp cận xã hội về pháp luật :

  Điều tra được chính xác về mức độ phổ biến pháp luật trong xã hội,

  cũng như tình hình vi phạm pháp luật trong xã hội hiện nay.

  Tăng cường phổ biến cũng như giáo dục việc chấp hành pháp luật có

  Điều tra được đầy đủ thông tin, cách thức vi phạm pháp luật của tội

  Giúp lựa chon được đối tượng điều tra phù hợp với quá trình tiến hành

  tố tụng của các cơ quan chức năng.

  Đảm bảo được bí mật về đối tượng điều tra.

  Tổng hợp kết quả được nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn quá trình điều

  tra trong trường hợp cần thiết.

  Tìm hiểu ý kiến người dân về Dự thảo Luật qua đó tạo điều kiện để họ

  có thể đóng góp ý kiến của mình.

  Đánh giá tính hợp lý của các quy định trong dự thảo luật.

  Tìm hiểu nguyên nhân, vướng mắc và giải pháp khắc phục những tồn

  tại trong thực thi pháp luật.

  8

  Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua các phương pháp

  này đã đi đầu trong việc nghiên cứu xã hội học, sử dụng các phương pháp điều

  tra, nghiên cứu xã hội học và nhiều lĩnh vực như xã hội học về tội phạm, xã hội

  học về nhân thân người phạm tội, xã hội học về hình phạt……

  KẾT LUẬN

  Sự trình bày chi tiết về thực chất, phân loại, đánh giá ưu điểm, nhược

  điểm.. của phương pháp phỏng vấn và phương pháp anket sẽ giúp cho người đọc

  có cái nhìn đầy đủ hơn về hai phương pháp này. Từ đó mỗi người có thể vận

  dụng chúng trong chừng mực khác nhau để thu thập thông tin, chuẩn bị tài liệu

  cần thiết.

  9

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. 1. Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp

  2. Nguyễn Khắc Viện, Từ điển xã hội học, Nxb Thế giới.

  3. Chung Á – Tuệ Nhân , Nghiên cứu xã hội học, Nxb Chính trị quốc gia.

  4. Kulcsar Kalman, Cơ sở xã hội học pháp luật, NXb Thống kê.

  5. Bộ giáo dục và đào tạo, Xã hội học đại cương, Nxb Thống kê.

  6. Nguồn tin trên http://www.isl.gov.vn

  10

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU

  NỘI DUNG

  II. Phương pháp phỏng vấn

  1.. Thực chất của phương pháp phỏng vấn

  2. Các loại phỏng vấn

  a. Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa và phỏng vấn không tiêu chuẩn hóa

  b. Phỏng vấn thường và phỏng vấn sâu

  c. Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm xã hội,

  d. Phỏng vấn qua điện thoại.

  3. Trình tự dẫn dắt một cuộc phỏng vấn.

  4. Đánh giá về phương pháp phỏng vấn

  a. Ưu điểm

  b. Nhược điểm

  II. Phương pháp ankét

  1. Thực chất của phương pháp ankét

  2.

  Phân loại Ankét

  a. Theo nội dung và theo cấu tạo các câu hỏi đặt ra trong phiếu Ankét

  b. Theo phương thức phát- thu phiếu Ankét

  c. Theo cách thức tiếp cận và số lượng người trả lời tham gia.

  3. Các nguyên tắc xây dựng bảng Ankét.

  4. Trình tự nội dung của phiếu Ankét

  5. Đánh giá về phương pháp Ankét.

  III. Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp này với lĩnh vực pháp luật.

  KÊT LUẬN

  11

  Nội dung chính của phương pháp phỏng vấn và phương pháp ankét? Ý nghĩa thực

  tiễn của các phương pháp này đối với lĩnh vực pháp luật.

  12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Aac Là File Gì? Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File Aac
 • Steam Là Gì? Hiểu Đúng Về Phương Pháp Giáo Dục Steam
 • Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 10
 • Phương Pháp, Phương Pháp Luận Và Vai Trò Của Phương Pháp Luận Triết Học Mác Lênin
 • Top 8 Kỹ Năng Học Tập Hiệu Quả Cần Ghi Vào Bộ Nhớ
 • Cơ Chế Phân Hủy Và Các Loại Công Trình Xlnt Bằng Phương Pháp Sinh Học Kỵ Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Bằng Bể Lọc Sinh Học
 • Luận Văn Đề Tài Nghiên Cứu Mô Hình Thực Nghiệm Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Phương Pháp Lọc Sinh Học
 • Hướng Dẫn Cách Làm Sinh Tố Táo Thơm Ngon Giàu Dinh Dưỡng Làm Không Khó
 • Công Thức Giúp Bạn Làm Món Sinh Tố Táo Ngon Miễn Chê
 • Cách Làm Sinh Tố Táo Giảm Cân Hiệu Quả Khiến Bạn Không Ngờ
 • Trong điều kiện không có ô xy, các chất hữu cơ có thể bị phân hủy nhờ vi sinh vật và sản phẩm cuối cùng của quá trình này là các chất khí như mêtan (CH 4 ) và cácbonic (CO 2 ) được tạo thành. Quá trình chuyển hoá chất hữu cơ nhờ vi khuẩn kỵ khí chủ yếu diễn ra theo nguyên lý lên men qua các bước sau đây / 9,34 /:

  3. Bước 3: Các nhóm vi khuẩn kỵ khí bắt buộc lên men kiềm (chủ yếu là các loại vi khuẩn lên men metan như Methanosarcina và Methanothrix ) đã chuyển hoá axit axetic và hyđro thành CH 4 và CO 2 .

  (3.3)

  T heo các phản ứng trên khi lên men hoàn toàn, 113g chất hữu cơ có thể tạo thành 2,5 mol CH 4 hay là 0,98 Nm 3 khí sinh học/kg chất hữu cơ trong điều kiện tiêu chuẩn. Nếu một người trong 1 ngày nếu xả vào môi trường 100g COD thì lượng chất hữu cơ này có thể tạo nên được 35 lít CH 4 . Quá trình lên men bùn cặn có hiệu quả khi tỷ lệ COD:N:P = 350:5:1

  Quá trình lên men kỵ khí diễn ra trong 2 điều kiện nhiệt độ: Lên men ấm ở nhiệt độ từ 29 đến 38 0 C và lên men nóng ở nhiết độ 49 đến 57 0 C. Khi lên men nóng, tốc độ phân hủy chất hữu cơ tăng gần 2 lần so với lên men ấm. Tuy nhiên ổn định được nhiệt độ cao trong công trình rất phức tạp và chi phí năng lượng lớn.

  Độ pH thích hợp nằm từ 6,6 đến 7,6 với giá trị tối ưu xấp xỉ 7,0. Trong quá trình lên men, pH của hỗn hợp chất hữu cơ sẽ thay đổi từ mức thấp lên mức cao. Để duy trì pH, người ta thường bổ sung thêm kiềm (canxi cácbonat , natri bicacbonat ,…) để hàm lượng bicacbonat nằm ở mức 2.500 – 5.000 mg/l. Yêu cầu nồng độ các chất dinh dưỡng của nước thải là: COD:N:P = 350:5:1. Trong hỗn hợp bùn cặn phân hủy kỵ khí, nồng độ một số ion phải nằm ở mức nhất định: nồng độ lớn nhất của ion Na + là 0,3 mol/l; của NH 4 + là 0,1 mol/l; ion K + là 0,09 mol/l …. Hàm lượng kim loại nặng trong bùn cặn như đồng, kẽm và niken phải nằm ở mức thấp.

  Hình 3.1. Sơ đồ quá trình lên men kỵ khí các chất hữu cơ

  c. Bể lọc kỵ khí .Trong bể này có lắp đặt các giá thể vi sinh kỵ khí dính bám, là các loại vật liệu hình dạng, kích thước khác nhau, đóng vai trò như vật liệu lọc. Các dòng nước thải có thể đi từ dưới lên hoặc trên xuống. Các chất hữu cơ được vi khuẩn hấp thụ và chuyển hoá để tạo thành CH 4 và các loại chất khí khác. Các loại khí sinh học được thu gom tại phần trên bể.

  d. Bể phản ứng kỵ khí có dòng nước thải đi qua tầng cặn lơ lửng . Dạng điển hình của loại bể này là bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí ( Upflow Anacrobic Sludge Blanket – UASB)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Lọc Sinh Học Nhỏ Giọt
 • Mẹ Đẻ Thường Con Trai Nặng 5,6Kg Khiến Bác Sĩ “tròn Mắt”
 • Tìm Hiểu Chi Tiết Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Màng Siêu Lọc Mbr
 • Lợi Ích Không Tưởng Của Việc Đẻ Thường Nhiều Mẹ Không Biết
 • Sinh Thường Không Đau: Có Nên Hay Không?
 • Nhân Rộng Phương Pháp Giáo Dục Tích Cực

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Của Phương Pháp Mon Với Phương Pháp Giáo Dục Truyền Thống
 • Phương Pháp Montessori Có Gì Khác Biệt So Với Phương Pháp Truyền Thống
 • Chương Trình Giáo Dục Trẻ Từ 3 Tuổi Đến 4 Tuổi
 • Phương Pháp Học Tập Cho Trẻ 3
 • Dạy Con Kiểu Nhật: Phương Pháp Giáo Dục Trẻ Từ Từ 3
 • Chị Nguyễn Phương Linh.

  PV: Chị có thể chia sẻ về những kết quả đạt được của Chiến dịch. Năm nay có điều gì khác so với những năm trước không?

  Chiến dịch “Lan tỏa yêu thương – Đẩy lùi bạo lực” thu hút sự tham gia của nhiều học sinh. Ý kiến của các phụ huynh và trẻ em khi được hỏi về các hình thức trừng phạt này như thế nào?

  – Khi chúng tôi khảo sát trẻ em, điều mà các em cảm thấy đau lòng nhất là việc tại sao bố mẹ nói là yêu mình mà lại đánh mắng mình. Và khi chúng tôi khảo sát đối tượng người lớn thì rất nhiều phụ huynh mạnh miệng nói rằng: Con của tôi là tài sản sống của tôi, và tôi có quyền trong việc đánh mắng trẻ. Tôi đánh mắng nó thì nó mới được như bây giờ, còn nếu không thì chắc là hư hỏng rồi… Khi mà đưa ra các trường hợp trẻ em ngoan thì họ nghĩ rằng, con nhà người ta ngoan nên không phải đánh mắng, còn con nhà tôi hư nên tôi phải đánh mắng. Nó hư từ trong trứng nước rồi… Đó chính là những lời khiến cho trẻ em nếu như nghe được thì vô cùng đau lòng. Trẻ em nào sinh ra cũng như nhau, cũng cần có được môi trường an toàn, được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương. Chúng ta không thể nào có khái niệm trẻ này hư hơn trẻ khác từ ban đầu, mà bởi vì môi trường các em lớn lên chưa thể hiện được tố chất của các em, mong muốn của các em. Ngoài ra việc sử dụng bạo lực chỉ khiến cho các em nghĩ rằng nếu như muốn người khác nghe lời mình thì hãy sử dụng bạo lực. Thực tế rất nhiều em đã trở nên hung hăng, ưa bạo lực khi lớn lên, hay bắt nạt em và bạn mình, khi lớn lên, bắt nạt người nhỏ tuổi, có sức yếu hơn mình. Và sau này khi trở thành cha mẹ, thì vòng luẩn quẩn đó lại diễn ra, có thể lại trừng phạt thể chất tinh thần con em mình với góc độ khác nhau. Vô cùng đáng tiếc!

  Một số hình thức chúng tôi nghĩ có thể áp dụng như cho các con lao động, làm bài tập hay tìm hiểu về một vấn đề nào đó chứ không phải bằng đòn roi hay mắng nhiếc. Ngoài ra phần thưởng cũng rất quan trọng trong giáo dục tích cực. Sự khen thưởng, khích lệ sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin và cảm thấy mình có môi trường an toàn để bộc lộ chính kiến, bộc lộ khả năng. Khen thưởng cũng không bắt buộc là những món quà vật chất, mà chúng tôi khuyến khích cha mẹ khen thưởng bằng chính thời gian dành cho con mình.

  Giáo dục tích cực có rất nhiều phương pháp, cách thức khác nhau, nhưng tựu trung lại là thời gian chất lượng dành cho trẻ em của giáo viên hay phụ huynh, để theo sát quá trình phát triển của trẻ.

  Trân trọng cảm ơn chị!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mầm Non: Không Bao Giờ Là Quá Sớm
 • Bàn Ánh Sáng Và Phương Pháp Giáo Dục Sớm Reggio Emilia
 • Phương Pháp Giáo Dục Reggio Emilia: Chưa Bao Giờ Việc Giáo Dục Trẻ Nên Thơ Đến Thế!
 • Ra Mắt Trường Mầm Non Reggio Emilia Approach© Đầu Tiên Tại Việt Nam
 • Những Phương Pháp Giáo Dục Hiệu Quả Trên Thế Giới
 • Cùng Tìm Hiểu Về Keto Phương Pháp Giảm Cân Độc Đáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Gương Hiếu Trong Kinh Pháp Hoa
 • Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ
 • 7 Câu Hỏi Tìm Hiểu Về Pháp Môn Tịnh Độ
 • Nói Chuyện Chuyên Đề “tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Phật”
 • : Việt Nam Không Cấm Tập Pháp Luân Công, Xóa Bỏ Những Hiểu Lầm Đáng Tiếc
 • Keto là một chế độ ăn kiêng rất phổ biến hiện nay song các nhà khoa học hiện vẫn tranh cãi rất nhiều về những tác hại đối với sức khỏe.

  Low carb là chế độ ăn giảm tinh bột, chè tân cương thái nguyên giàu chất béo có thể giúp giảm cân nhanh. Các phương pháp ăn kiêng low carb từ lâu đã không được ưa chuộng. Tuy nhiên gần đây một phiên bản khác song nghiêm khắc hơn của chế độ ăn này gọi là keto đang rất được chú ý. Đồng thời nó cũng dẫn đến những tranh cãi gay gắt về những rủi ro và lợi ích của chế độ ăn này.

  Theo đó, bạn sẽ phải loại bỏ tinh bột trong khẩu phần ăn hằng ngày. Cách ăn này làm cạn kiệt nguồn glucose của cơ thể, buộc nó phải đốt cháy chất béo và tạo nguồn năng lượng thay thế được gọi là ketones. Trong chế độ ăn keto, tinh bột chỉ chiếm dưới 10% tổng năng lượng, protein khoảng 20%, còn lại là các chất béo.

  Có nhiều nghiên cứu về chế độ ăn này trong nhiều năm qua song phần lớn đều là nghiên cứu nhỏ và thời gian khá ngắn.

  Tiến sĩ Ethan Weiss, một bác sĩ tim mạch tại Đại học California, San Francisco, Mỹ từng thử ăn theo chế độ keto vài năm. Ông bỏ bữa sáng và ăn phần lớn là salad, các loại hạt, pho mát, rau nướng, gà nướng, cá hoặc đậu phụ và thêm socola cho bữa phụ. Kết quả, ông đã giảm khoảng 9 kg.

  Sau này ông thậm chí mở một công ty và phát triển app để đo lường mức độ ketone và đánh giá hiệu quả của chế độ ăn.

  Một số bác sĩ cũng cho rằng ăn nhiều thịt khiến bụng khó chịu và tác động không tốt đến chức năng gan và thận. Nếu ăn theo chế độ keto có thể khiến cơ thể thiếu chất natri, kali, magiê, canxi, vitamin và chất xơ, tăng nguy cơ bị bệnh xương, tim mạch và thận.

  Cách đây không lâu 3 bác sĩ đã xuất bản một bài báo trên tạp chí y học của Mỹ cảnh báo về việc xem chế độ ăn keto như một cách điều trị béo phì và tiểu đường.

  Họ dẫn chứng một số nghiên cứu cho thấy nó mang lại ít hiệu quả hơn so với chế độ ăn ít chất béo để kiểm soát đường huyết. Và nó có thể gây ra một số tác dụng phụ như táo bón, mệt mỏi và trong một số trường hợp làm tăng cholesterol LDL, một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.

  “Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của chế độ ăn keto thường bị bỏ qua là chi phí cơ hội của việc không ăn chất xơ. Ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả và các loại đậu thuộc nhóm thực phẩm tốt nhất trên hành tinh này. Chúng không phải là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2 hay béo phì. Vì thế việc kiêng chúng có thể gây hại”, các tác giả viết.

  Thực tế là một trong những lợi ích của việc hạn chế tinh bột là lượng đường trong máu được duy trì ổn định sau bữa ăn, từ đó giúp giảm lượng insulin, một loại hormone khiến bạn tăng cân, tiến sĩ David Ludwig, một bác sĩ nội tiết tại Trường Y Harvard, Mỹ cho biết. Trong một loạt nghiên cứu tiến hành trong nhiều năm, chuyên gia này nhận thấy chế độ ăn ít tinh bột giúp cơ thể đốt cháy nhiều năng lượng hơn và giảm nhiều cân hơn so với chế độ ăn ít chất béo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Giảm Cân Keto Và Chế Độ Ăn Kiêng Ketogenic
 • Những Rủi Ro Pháp Lý Cần Phải Tránh Khi Mua Nhà Đất
 • Những Rủi Ro Pháp Lý Cần Tránh Khi Mua Nhà Đất
 • Pháp Lý Bất Động Sản
 • Pháp Lý Khi Vợ Chồng Mua Nhà Đất Mà Bất Kỳ Ai Nên Hiểu
 • Phương Pháp Chung Nghiên Cứu Khoa Học Vận Dụng Trong Lĩnh Vực Kiến Trúc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Về Kế Toán
 • Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh Thiết Kế Và Thực Hiện
 • Các Phương Pháp Nghiên Cứu Lý Thuyết
 • Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) là phạm trù trung tâm của phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Phương pháp (PP) không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, bởi vì chính PP góp phần quyết định thành công của mọi quá trình NCKH. Bản chất của PPNCKH chính là việc con người sử dụng một cách có ý thức các quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu như một phương tiện để khám phá chính đối tượng đó. Phương pháp nghiên cứu là con đường dẫn nhà khoa học đạt tới mục đích sáng tạo. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của PP

  • PP luôn gắn với chủ thể nghiên cứu (yếu tố chủ quan) và đối tượng nghiên cứu (yếu tố khách quan);
  • PP có tính mục đích vì mọi hoạt động của con người đều có mục đích. Mục đích nghiên cứu chỉ đạo việc tìm tòi và lựa chọn PPNC;
  • PPNC gắn chặt với nội dung nghiên cứu. PP là hình thức vận động của nội dung. Nội dung nghiên cứu quy định PPNC. Trong mỗi đề tài khoa học có một PP cụ thể, trong mỗi ngành khoa học có một hệ PP đặc trưng;
  • PPNC có cấu trúc đặc biệt, đó là một hệ thống các thao tác được sắp xếp theo một chương trình tối ưu. Sự thành công hay không của một hoạt động nghiên cứu chính là phát hiện được hay không lôgic tối ưu của các thao tác hoạt động và biết sử dụng nó một cách có ý thức;
  • PPNCKH luôn cần có các công cụ hỗ trợ, cần có các phương tiện kỹ thuật hiện đại với độ chính xác cao. Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu mà ta chọn PPNC; theo yêu cầu của PPNC mà ta chọn các phương tiện phù hợp.

  Phân loại PPNCKH

  PPNCKH là một hệ thống phong phú và phức tạp. Để tiện áp dụng trong thực tế, người ta có một số cách phân loại PPNCKH như sau:

  • Dựa vào lĩnh vực áp dụng, người ta chia PP thành: Những PP chung nhất dùng cho tất cả các lĩnh vực khoa học, những PP chung dùng cho một số ngành và những PP đặc thù chỉ dùng cho một lĩnh vực cụ thể;
  • Dựa vào việc vận dụng công nghệ thông tin, người ta chia PP thành: Nhóm PP thu thập thông tin, nhóm PP xử lý thông tin và nhóm PP trình bày thông tin;
  • Dựa vào tính chất và trình độ nghiên cứu, người ta chia PP thành: Nhóm PP mô tả, nhóm PP giải thích và nhóm PP sáng tạo (phát triển);
  • Dựa vào trình độ nhận thức khoa học và cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu, người ta chia PP thành: Nhóm PPNC thực tiễn và nhóm PPNC lý thuyết;
  • Nhóm PP sử dụng toán học.

  I. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (PPNCTT)

  PPNCTT là nhóm các PP trực tiếp tác động vào các đối tượng có trong thực tiễn để làm bộc lộ bản chất và quy luật vận động của các đối tượng đó.

  1. PP quan sát khoa học (PPQSKH)

  QSKH là PP nhận biết đối tượng một cách có hệ thống để thu thập thông tin. Đây là một hình thức quan trọng để nhận thức kinh nghiệm, thông tin. Nhờ quan sát mà ta có thông tin về đối tượng, trên cơ sở đó tiến hành các bước tìm tòi và khám phá tiếp theo.

  QSKH là một hoạt động được tổ chức đặc biệt, có mục đích, có kế hoạch, có phương tiện để nhận diện các đối tượng được lựa chọn. Mục đích quan sát là tìm các dấu hiệu đặc trưng hay những quy luật vận động và phát triển của đối tượng.

  QSKH được tiến hành trong thời gian dài hay ngắn, không gian rộng hay hẹp, đối tượng nhiều hay ít, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Các tài liệu quan sát qua xử lý đặc biệt cho ta những kết luận đầy đủ, chính xác về đối tượng.

  QSKH có ba chức năng:

  • Thu thập thông tin thực tiễn, đây là chức năng quan trọng nhất. Các tài liệu thu thập qua xử lý cho ta những thông tin có giá trị về đối tượng;
  • Kiểm chứng các giả thiết hay các lý thuyết đã có. Qua thực tiễn kiểm chứng mới khẳng định được độ tin cậy của lý thuyết;
  • Đối chiếu các kết quả nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn để tìm ra sự sai lệch của chúng, mà tìm cách bổ khuyết, hoàn thiện lý thuyết.

  Có hai loại QSKH: Trực tiếp và gián tiếp. QS trực tiếp là QS trực diện đối tượng đang diễn biến trong thực tế bằng mắt thường hoặc bằng các phương tiện kỹ thuật nghe nhìn để thu thập thông tin một cách trực tiếp. QS gián tiếp là QS diễn biến hiệu quả của các tác động tương tác giữa đối tượng cần QS với các đối tượng khác, mà bản thân đối tượng không thể QS trực tiếp được.

  Các đối tượng nghiên cứu có thể là đơn lẻ, có thể là số đông. Các đối tượng đó có thể đang vận động trong môi trường tự nhiên hay môi trường nhân tạo. Người QS có thể là nhà khoa học hay các cộng tác viên. Bất kỳ một QSKH nào cũng đều do con người thực hiện, cho nên phải tính đến các đặc điểm của quá trình QS với các lưu ý sau:

  • Chủ thể QS là các nhà khoa học hay các cộng tác viên và đã là con người đều bị các quy luật tâm lý chi phối. Mỗi cá nhân đều có tính chủ quan, chủ quan về trình độ, kinh nghiệm, quan điểm, cảm xúc. QS bao giờ cũng thông qua lăng kính chủ quan, có “cái tôi” trong sản phẩm. Ví dụ: Ngay cả khi sử dụng máy quay phim một cách “vô tư”, người cầm máy vẫn quay theo cảm hứng và góc độ mà họ muốn. Cái chủ quan có thể là nguồn gốc của mọi sai lệch, thậm chí có thể “xuyên tạc” sự thật.
  • Phải chú ý tới các quy luật của cảm giác, tri giác, như: Quy luật lựa chọn, quy luật thích ứng và các ảo giác,…
  • Đối tượng QS là thế giới phức tạp. Sự chính xác của QS phụ thuộc một mặt vào trình độ của con người, mặt khác vào sự bộc lộ của chính đối tượng. Đối tượng nằm trong một hệ thống có mối quan hệ phức tạp với đối tượng phức tạp khác, nó lại luôn vận động, biến đổi và phát triển. Cho nên việc xác định đúng các chỉ số trọng tâm về đối tượng cần QS là điều rất cần thiết.

  Tóm lại, QS là một PPNCKH quan trọng nói chung và trong lĩnh vực kiến trúc – xây dựng nói riêng. Tuy nhiên PPQSKH chưa đạt tới trình độ nhận thức bản chất bên trong của đối tượng, cần phải sử dụng phối hợp QS với các PP khác để đạt tới kết quả bản chất và khách quan.

  2. PP điều tra (PPĐT)

  ĐT là PP khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố, trình độ phát triển, những đặc điểm về định tính và định lượng của các đối tượng cần nghiên cứu.

  Các tài liệu điều tra được sẽ là những thông tin quan trọng về đối tượng cần cho các quá trình nghiên cứu và là căn cứ để đề xuất những giải pháp khoa học hay giải pháp thực tiễn.

  Có hai loại ĐT: ĐT cơ bản (CB) và ĐT xã hội học (XHH)

  • ĐT CB khảo sát sự có mặt của các đối tượng trên một diện rộng, để nghiên cứu các quy luật phân bố cũng như các đặc điểm về mặt định tính và định lượng.
  • ĐT XHH là điều tra quan điểm, thái độ, cảm xúc, nhu cầu, của quần chúng về một sự kiện (KT-XH), một hiện tượng (VH, MT),…
  • ĐT là một PPNCKH quan trọng, một hoạt động có mục đích, có kế hoạch, được tiến hành một cách thận trọng.

  ĐT CB được sử dụng cả trong KH tự nhiên và KH xã hội. Các bước ĐT thường được tiến hành như sau:

  • Lập kế hoach ĐT, bao gồm: Mục đích, đối tượng, địa bàn, nhân lực, kinh phí,…;
  • Xây dựng các mẫu phiếu ĐT với các thông số, chỉ tiêu cần làm sáng tỏ;
  • Chọn mẫu ĐT đại diện cho số đông, chú ý tới những đặc trưng của đối tượng;
  • Xử lý tài liệu ĐT: Các tài liệu thu thập được qua ĐT có thể được phân loại bằng phương pháp thủ công hay xử lý bằng công thức toán học thống kê và máy tính, cho ra những kết quả khách quan;

  Một PPĐTXHH phổ biến là lập hệ thống câu hỏi bằng văn bản, thường gọi là “Bảng câu hỏi” hay “Anket” (Questionaire). Anket là hệ thống câu hỏi với các phương án trả lời, người được hỏi chọn câu trả lời theo nhận thức và quan điểm của mình. Anket có hai loại: Anket đóng và Anket mở. Anket đóng là hệ thống các câu hỏi mà người trả lời chỉ cần chọn một trong các phương án đã có sẵn. Anket mở là hệ thống các câu hỏi mà ngoài các phương án có sẵn, người trả lời có thể bổ xung ý kiến riêng của mình.

  Kết quả ĐTXH phải qua xử lý bằng các PP thống kê toán học hay bằng máy vi tính. Các kết quả đã qua xử lý mới được coi là thông tin khoa học. Một PPĐT khoa học khác hay được sử dụng trong nghiên cứu tâm lý học và giáo dục học là PP trắc nghiệm (Test), một PP để nghiên cứu, đo đạc, đánh giá trí tuệ và nhân cách con người.

  Tóm lại, ĐT là PPNC thực tiễn quan trọng và phổ biến trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc. Tuy nhiên, ĐT cũng không phải là PP vạn năng vì chúng có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Trong nghiên cứu KHXH, kết quả ĐT nhiều khi cho ta thông tin bản chất nhưng nhiều khi chỉ cho ta thông tin hỗ trợ, bổ sung hay kiểm tra kết quả của các PPNC khác.

  3. PP thực nghiệm khoa học (PPTNKH- Experiment)

  Thực nghiệm KH là PPNC thực tiễn quan trọng, trong đó các nhà khoa học chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến của sự kiện (SK) hoặc hiện tượng (HT) mà đối tượng tham gia, để hướng dẫn sự phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến. Thực nghiệm thành công sẽ cho ta các kết quả khách quan, và như vậy mục đích khám phá khoa học được thực hiện một cách hoàn toàn chủ động. Kinh nghiệm cho thấy thực nghiệm có ý nghĩa như là một cuộc cách mạng trong NCKH, làm đảo lộn tư duy khoa học kiểu cũ và nó được sử dụng triệt để trong nhiều lĩnh vực khoa học, đặc biệt là với các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật. Thực nghiệm đã giúp đẩy nhanh quá trình NCKH và khả năng vận dụng nhanh chóng các kết quả NCKH vào thực tiễn sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng – kiến trúc.

  PPTN giúp trình độ kỹ thuật thực hành NC đạt tới mức độ tinh vi, giúp phát triển cả khả năng tư duy lý thuyết. Thực nghiệm đã tạo ra một hướng nghiên cứu mới, hoàn toàn chủ động trong sáng tạo khoa học. Ngày nay, PPTN đã được sử dụng cả trong lĩnh vực NCKH xã hội và đem lại những kết quả quan trọng.

  Trong NCKH tự nhiên và KH kỹ thuật, người ta còn sử dụng PP thí nghiệm, được tiến hành trong các phòng thí nghiệm (Labo – Laboratory) với những biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện đặc điểm và các quy luật phát triển của đối tượng nghiên cứu. Thí nghiệm thực hiện trên cơ sở thay đổi dần các dữ kiện hay các chỉ số định tính và định lượng của những thành phần tham gia SK/HT và lặp lại nhiều lần nhằm xác định tính ổn định của đối tượng nghiên cứu. Thí nghiệm có thể là một bước, hay một bộ phận của quá trình thực nghiệm KH. Từ kết quả của những thí nghiệm có thể chuyển dần thành lý thuyết thực nghiệm. Thực nghiệm và thí nghiệm về bản chất cũng là để tìm tòi hay chứng minh một ý tưởng, một giả thuyết KH nào đó. Đây là PPNC rất phù hợp và phổ biến trong lĩnh vực Xây dựng – Kiến trúc (XD-KT).

  4. PP phân tích và tổng kết kinh nghiệm (PPPT&TKKN)

  PPPT và TKKN là PPNC xem xét lại thành quả của hoạt động thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích cho khoa học và cho thực tiễn. PPTKKN thường hướng vào NC diễn biến, nguyên nhân của các SK/HT và NC các giải pháp thực tiễn đã áp dụng trong sản xuất hay trong hoạt động xã hội để tìm ra các giải pháp hoàn hảo nhất. PPTKKN cũng còn nhằm phát hiện logic các bước đi để giải một bài toán sáng tạo trên cơ sở phân tích một loạt các thông tin về một giải pháp, ví dụ: Giải pháp kỹ thuật,… Đây chính là con đường sáng tạo theo phương pháp thuật toán (Algorithm).

  PPTKKN thường được tiến hành như sau:

  • Phát hiện các SK/HT điển hình: Các SK/HT này có ảnh hưởng tới cuộc sống và hoạt động thực tiễn. Điển hình có thể là những SK/HT thành công hay thất bại. Những điển hình này thường tự bộc lộ như những SK/HT quan trọng mà mọi người đều quan tâm;
  • Lập lại mô hình SK/HT, khôi phục lại SK/HT đã xảy ra, cố gắng đạt tới nguyên bản;
  • Phân tích từng mặt của SK/HT, những nguyên nhân, hoàn cảnh xuất hiện, quá trình diễn biến của SK/HT, những thành công hay thất bại của các giải pháp theo tiến trình lịch sử.
  • Dựa trên các lý thuyết khoa học đã được chứng minh để giải thích SK/HT, tìm ra những kết luận khách quan về bản chất và quy luật phát triển của SK/HT, từ đó rút ra những bài học cần thiết.

  5. PP chuyên gia (PPCG)

  PPCG sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia của một chuyên ngành để xem xét, nhận định bản chất của SK/HT khoa học hay thực tiễn phức tạp, để tìm ra giải pháp tối ưu cho các SK/HT đó, hay phân tích đánh giá một sản phẩm khoa học… Ý kiến của từng chuyên gia bổ sung cho nhau, kiểm tra lẫn nhau và các ý kiến giống nhau của đa số CG về một vấn đề hay giải pháp có thể được coi là kết quả NC. PPCG rất kinh tế và phổ biến trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, giúp tiết kiệm thời gian, sức lực và tài chính để triển khai NC. Tuy nhiên, PP này chủ yếu dựa trên cơ sở trực cảm và kinh nghiệm của CG, vì vậy, chỉ nên sử dụng khi các PP khác không có điều kiện thực hiện hoặc không thể thực hiện được.

  Khi sử dụng PPCG cần chú ý:

  • Chọn đúng CG có năng lực chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu, nắm vững PPL NCKH, có phẩm chất trung thực, khách quan, khoa học và có kinh nghiệm trong nhận xét và đánh giá một công trình KH;
  • Nếu sử dụng PPCG để đánh giá một công trình khoa học thì phải xây dựng một hệ thống các tiêu chí cụ thể, rõ ràng và có thể dùng một thang điểm chuẩn để đánh giá. Phải chỉ dẫn cho CG đánh giá theo thang điểm chuẩn đó;
  • Để đảm bảo tính khách quan trong nhận xét và đánh giá một công trình KH, cần hạn chế những ảnh hưởng qua lại giữa các CG. CG có thể nhận xét, đánh giá bằng văn bản, không công khai. Nếu cần đánh giá công khai, thì người có uy tín nhất không nên là người đầu tiên phát biểu ý kiến.

  II. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (PPNCLT)

  PPNCLT là nhóm các PP thu thập thông tin KH trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu, lý thuyết đã có và bằng các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận KH cần thiết.

  Phân tích và tổng hợp là hai PP có chiều hướng đối lập nhau, song chúng lại thống nhất và quan hệ biện chứng với nhau. Phân tích chuẩn bị cho tổng hợp và tổng hợp lại giúp cho phân tích càng sâu sắc hơn.

  NC lý thuyết thường bắt đầu từ phân tích các tài liệu để tìm ra cấu trúc các lý thuyết, các trường phái, các xu hướng phát triển của lý thuyết. Từ phân tích người ta lại tổng hợp chúng lại để xây dựng thành một hệ thống khái niệm, phạm trù, nguyên lý, tiến tới tạo thành các lý thuyết KH mới. Đó là những PP phổ biến và phù hợp với lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc.

  2. PP phân loại, hệ thống hóa lý thuyết (PPPL,HTHLT)

  Phân loại (PL) là PP sắp xếp các tài liệu KH thành một hệ thống logic, chặt chẽ theo từng mặt, từng nhóm kiến thức, từng vấn đề KH có cùng bản chất, cùng một hướng phát triển. Phân loại làm cho KH từ chỗ có kết cấu nội dung phức tạp thành cái dễ nhận biết, dễ sử dụng theo mục đích NC của các đề tài. Phân loại còn giúp phát hiện các quy luật phát triển của khách thể, cũng như sự phát triển của tri thức KH, để từ đó mà dự đoán được các xu hướng phát triển của KH và thực tiễn.

  Hệ thống hóa (HTH) là PP sắp xếp các tri thức KH thành hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết làm cho sự hiểu biết của ta về đối tượng NC được đầy đủ và sâu sắc. HTH là PP tuân theo quan điểm cấu trúc hệ thống trong NCKH. Những thông tin đa dạng thu thập được từ các nguồn, các tài liệu khác nhau nhờ PPHTH mà ta có được một chỉnh thể với một cấu trúc chặt chẽ, để từ đó mà ta có thể xây dựng một lý thuyết mới hoàn chỉnh.

  PL và HTH là hai PP luôn đi liền với nhau. Trong PL đã có yếu tố HTH. HTH phải dựa trên cơ sở của PL và HTH làm cho PL được đầy đủ và chính xác hơn. PL và HTH là những bước tiến để tạo ra những tri thức KH mới, sâu sắc và toàn diện. Đó là những PP rất phổ biến và phù hợp với lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc.

  3. PP mô hình hóa (PPMHH)

  MHH là PPNC các hiện tượng KH thông qua việc xây dựng các mô hình giả định về đối tượng NC và dựa trên mô hình đó để NC trở lại đối tượng. MH là hệ thống các yếu tố vật chất hoặc ý tưởng. MH được xây dựng gần giống với đối tượng NC, trên cơ sở tái hiện lại những mối quan hệ chức năng, mối quan hệ nhân quả của các yếu tố tạo thành đối tượng.

  Đặc tính quan trọng của MH là sự tương ứng của nó với nguyên bản. MH thay thế đối tượng và bản thân nó lại trở thành đối tượng để NC. MH là sự tái hiện đối tượng NC dưới dạng trực quan. Tri thức thu được từ NC các MH là cơ sở để chuyển sang NC nguyên bản sinh động, phong phú và phức tạp hơn. MH lý thuyết có nhiệm vụ xây dựng cấu trúc cái chưa có trong hiện thực, tức là MHH cái chưa biết để NC chúng. Như vậy MH vẫn là cái giả định, vì thế mà nó còn được gọi là MH giả thuyết. MHH được coi là một hình thức thử nghiệm tư duy để tìm kiếm bản chất đối tượng cần NC.

  Tóm lại, MHH là phương thức chuyển cái trừu tượng thành cái cụ thể, rồi dùng cái cụ thể để NC cái trừu tượng, đó là một PP nhận thức phổ biến trong NCKH, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc. (QH – KT)

  4. PP giả thuyết (PPGT)

  Giả thuyết (GT) là PPNC đối tượng bằng cách dự đoán bản chất của đối tượng và tìm cách chứng minh các dự đoán đó. Như vậy, PPGT có hai chức năng: Chức năng dự đoán và chức năng chỉ đường, trên cơ sở dự đoán mà tìm bản chất của SK/HT. Với hai chức năng đó, GT thực chất là một PP nhận thức. Trong NCKH, khi phát hiện các hiện tượng lạ mà với kiến thức đã có, không thể giải thích được, người ta thường tiến hành so sánh hiện tượng chưa biết với các hiện tượng đã biết, từ tri thức cũ với trí tưởng tượng sáng tạo mà hình dung ra cái cần tìm. Đó chính là thao tác xây dựng GT. Trong GT, dự đoán được lập luận theo lối giả định, suy diễn, chân lý có tính xác xuất, cho nên cần phải chứng minh. Chứng minh GT có thể được thực hiện theo 2 cách: Chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp. Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh dựa vào các luận cứ chân thực và theo các quy tắc suy luận để rút ra luận đề. Chứng minh gián tiếp là phép chứng minh khẳng định rằng phản luận đề là không chân xác và từ đó rút ra luận đề chân thực..

  Với đặc điểm là PP biện luận, GT được sử dụng như là một thử nghiệm của tư duy, thử nghiệm thiết kế với các lý thuyết. Suy diễn để rút ra các kết luận chân thực từ GT là thao tác logich quan trọng của quá trình NCKH.

  5. PP lịch sử (PPLS)

  PPLS đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình biến hóa và phát triển của đối tượng để phát hiện bản chất và quy luật vận động của đối tượng. Mọi sự vật và hiện tượng trong tự nhiên và xã hội đều có lịch sử của nó, tức là có nguồn gốc phát sinh, có vận động, phát triển và tiêu vong. Quá trình phát triển lịch sử biểu hiện toàn bộ tính chân thật của nó, với mọi sự thay đổi, những bước quanh co, những cái ngẫu nhiên, những cái tất yếu, phức tạp, muôn hình, muôn vẻ,…trong các hoàn cảnh khác nhau và theo một trật tự thời gian nhất định. Đi theo dấu vết của lịch sử ta sẽ có bức tranh trung thực về bản thân đối tượng NC.

  PPLS yêu cầu làm rõ quá trình phát triển của đối tượng, phải nắm được sự vận động cụ thể trong tính phong phú của nó, phải bám sát đối tượng, theo dõi những bước quanh co, những ngẫu nhiên của lịch sử, phát hiện sợi dây lịch sử của toàn bộ sự phát triển. Từ lịch sử phát triển ta sẽ phát hiện ra quy luật phát triển của đối tượng, tức là tìm ra cái logich của lịch sử. Đó chính là mục đích của mọi hoạt động NCKH.

  PPLS trong NCLT còn được sử dụng để phân tích các tài liệu lý thuyết đã có nhằm phát hiện các xu hướng, các trường phái NC, từ đó giúp ta xây dựng tổng quan về vấn đề NC, hay còn gọi là lịch sử vấn đề NC. Tổng quan là cơ sở để phát hiện những thành tựu lý thuyết đã có nhằm kế thừa, bổ xung và phát triển các lý thuyết đó. Xây dựng tổng quan là con đường giúp ta phát hiện ra những thiếu sót, những vấn đề không hoàn chỉnh trong các tài liệu đã có, để từ đó xác định sự cần thiết của đề tài NC. Đây là một PPNC được áp dụng rất phổ biến và quen thuộc trong lĩnh vực QH-KT.

  III. Các PP toán học ứng dụng trong NCKH

  Sự phát triển mạnh mẽ của KH hiện đại đã dẫn đến hai xu hướng phát triển trong NCKH:

  – Một là: Việc sử dụng các thiết bị hiện đại để tiến hành các hoạt động NC. Các thiết bị kỹ thuật là công cụ hỗ trợ vô cùng hiệu quả trong quan sát, thực nghiệm,…và sử lý các thông tin, tư liệu thu thập được.

  – Hai là: Việc sử dụng các lý thuyết toán học vào việc tìm ra các lý thuyết chuyên ngành. Xu hướng “toán học hóa” mở ra con đường mới giúp NCKH đạt tới trình độ chính xác, sâu sắc, để từ đó khám phá bản chất và các quy luật vận động của đối tượng NC.

  Kinh nghiệm cho thấy: Một KH chỉ thực sự phát triển khi nó sử dụng được toán học và thực tế ngày nay toán học đã thâm nhập một cách sâu sắc vào tất cả mọi lĩnh vực KH, làm cho KH phát triển nhanh chóng. KH hiện đại sử dụng toán học với hai mục đích:

  • Sử dụng toán học thống kê như một công cụ xử lý các thông tin đã thu thập được từ các PPNC khác nhau, như: Quan sát, điều tra hay thực nghiệm,…làm cho các kết quả NC trở nên chính xác, bảo đảm độ tin cậy;

  Toán học là KH suy diễn. Toán học bảo đảm cho quá trình NC đi đúng hướng, nhất quán, cũng như trong trình bày kết quả NC thành một hệ thống, mạch lạc và đồng thời giúp tạo lập các ngôn ngữ KH chính xác. Trong NCKH tự nhiên, KH kỹ thuật, toán học là một công cụ đắc lực. KH tự nhiên và toán học gắn với nhau v như hình với bóng, thiếu vắng PP toán học không thể tiến hành NCKH tự nhiên, KH kỹ thuật. Trong NCKH xã hội, từ sự xác định, chọn mẫu NC, toán học đã tham gia một cách tích cực vào việc xử lý tài liệu, thông tin. Toán học đã làm tăng tính chính xác, khách quan của các kết quả NC và nhờ đó các kết luận của các công trình NC có tính thuyết phục cao hơn.

  Kết luận

  NCKH là một hoạt động đặc biệt, phức tạp. PPNCKH không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, bởi vì chính PP góp phần quyết định thành công của mọi hoạt động và quá trình NCKH. Người làm NCKH thực thụ khác người hoạt động trong các lĩnh vực khác ở chỗ họ phải có những hiểu biết về phương pháp luận NCKH và phương pháp NCKH, hay nói cách khác, họ phải có năng lực làm việc KH, thể hiện trong tư duy và hành động. Chính vì vậy, những người muốn làm NCKH hay đang được đào tạo làm NCKH cần phải, trước tiên, học tập, nắm vững những kiến thức về phương pháp luận NCKH và đặc biệt là phải biết vận dụng các phương pháp và kỹ năng NCKH. Đó cũng là mục tiêu quan trọng nhất của công tác đào tạo sau đại học, đào tạo đội ngũ những người làm NCKH.

  GS.TSKH Ngô Thế Thi

  (Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2018)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế Và Cách Làm Đề Tài Nghiên Cứu
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Y Khoa Thống Kê Ứng Dụng Và Phân Tích Số Liệu
 • Thiết Kế Nghiên Cứu Khoa Học
 • Kết Cấu (Cấu Trúc) Của Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Hoàn Chỉnh
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • Phương Pháp Easy, Easy 4 Và Những Vấn Đề Thường Gặp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Esim Công Nghệ Sim Mới Cho Tương Lai
 • Eat Clean Và Tất Tần Tật Những Gì Bạn Muốn Biết Về Chế Độ Ăn “thần Thánh” Này
 • Chế Độ Ăn Eat Clean Giảm Cân Cho Bạn Một Cách Khỏe Mạnh
 • Tìm Hiểu Về Chế Độ Ăn Eat Clean Đang Được Rất Nhiều Người Áp Dụng : TranglamdepnetのBlog
 • Tìm Hiểu Về Eat Clean Và Thực Hiện Eat Clean Trong Một Tuần Như Thế Nào?
 • Nhiều mẹ thắc mắc phương pháp Easy là gì? Easy 4 là gì? Easy 4 áp dụng khi nào? Giải quyết các vấn đề thường gặp ở Easy 4 ra sao? Mời ba mẹ tìm hiểu bài viết sau của POH:

  (Phương pháp EASY: Thực chất là Nếp sinh hoạt EASY (E – eat, A – activity, S – sleep, Y – your time) – chu kỳ sinh hoạt lặp đi, lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn từ sáng sớm thức dậy đến hết ngày của một em bé từ khi lọt lòng).

  Ở mỗi giai đoạn của sự phát triển của trẻ sơ sinh ứng với một nếp sinh hoạt khác nhau. Để áp dụng lịch phù hợp cho con mẹ cần ghi chép và theo dõi các tín hiệu cụ thể.

  EASY 4 là sự chuyển giao từ Easy 3 và Easy 3.5 : được áp dụng trong giai đoạn từ 8 – 19 tuần (có bé đến 24 tuần).

  • Bé ĂN các bữa CÁCH 4h, ngày ăn 4-5 bữa.
  • Ngày ngủ 3 NAP (3 giấc)
  • TỔNG thời gian thức ngày: 8h, ngủ ngày 4h- 4,5h;
  • Đêm ngủ 11,5h-12h.

  Đặc điểm: ban ngày con ngủ 3 nap, trong đó 2 giấc đầu dài 1,5-2h/nap, nap cuối ngày 30-45 phút. THỨC 2h mới đi ngủ. Đây là giai đoạn nhiều cha mẹ gặp khúc mắc ở nhiều vấn đề:

  Với những bé phụ thuộc vào ti để ngủ, lúc này sẽ gặp catnap (giấc ngủ ngắn 30-45′, bé dậy và không ngủ được tiếp) và ăn ban ngày đêm nhởn nhơ. Đây là tín hiệu phải cắt đứt sự phụ thuộc ngủ vào ti và bình. Hãy dạy con tự ngủ!

  2. Cai ti đêm hay không cai ti đêm

  Thước đo là chất lượng bữa ăn ban ngày, đặc biệt bữa ăn đầu ngày. Hãy ghi chép, khi con ăn bữa đêm nhiều hơn so với ban ngày, đó là tín hiệu con đã bị ăn quá thụ động, phụ thuộc vào ngủ để ăn. Cần khắc phục, bằng cắt ăn đêm. Khi bé biết tự ngủ, việc cắt ti đêm sẽ đơn giản và nhanh gọn hơn.

  Đây là bệnh muôn thủa. Trích đại ý note Muộn còn hơn không, thiết lập easy 4: Mẹ cho con thức đủ 1h50′ (với các bé đã biết tự ngủ có thể gần hơn đến mốc 2h). Đặt bé vào giường, trong khoảng 2h này sẽ là giờ ngủ, bé dậy mẹ làm các biện pháp hỗ trợ đến hết nap. Bé dậy, lúc này thời gian thức là 2h.

  Gõ chiêng khua trống nếu cần để bé thức đủ và ko bị ngủ gật. Tiếp tục 2h dành cho việc đi ngủ nap 2 Tương tự, tiếp tục 2h thức, và giữ con thức. Ngủ 30′-45′

  Mời ba mẹ tham khảo các mốc EASY quan trọng khác: Các mốc EASY quan trọng của trẻ sơ sinh

  Nhiều bé trong những ngày đầu thời gian thức có thể lên đến 3,5h nhưng đây là cú huých để bé điều chỉnh ngủ dài ra. Càng cho ngủ bù, thừa nap càng không bao giờ chữa nổi catnap. Sau vài ngày con quen nếp và giờ thì catnap sẽ đỡ hơn.

  Phương pháp hướng dẫn tự ngủ: 4S/5S, PUPD (bế lên đặt xuống), CIO with/without check, no cry. Lưu ý, đây là lúc giảm phụ thuộc vật hỗ trợ: quấn, ti giả thông qua sử dụng nút chờ, chờ 10′ sau đó mới hỗ trợ con.

  Lúc này có thể giới thiệu vật trấn an khác như doudou, security blanket (nhiều bé dùng luôn quấn làm chăn trấn an).

  Sau khi kết thúc Easy 4 tại 16 tuần hoặc có bé sẽ kéo dài đến 20 tuần, bé sẽ chuyển sang giai đoạn biến thể và vào lịch EASY 2-3-4 tại tuần 26 hoặc lâu hơn tùy thuộc vào từng bé.

  Tuy nhiên, em bé của mẹ là một cá thể riêng biệt, mẹ không biết hướng dẫn con tự ngủ bắt đầu từ đâu? Mẹ không biết lịch Easy nào phù hợp nhất với con. Trên mạng có quá nhiều thông tin mẹ không biết áp dụng thế nào mới đúng. Con vẫn quấy khóc, không thể ngủ ngon và mẹ thì hoàn toàn bất lực.

  POH thấu hiểu điều đó và luôn mong muốn giúp các bà mẹ bận rộn nuôi dạy con khoa học thật dễ dàng và bạn có thời gian chăm sóc bản thân.

  Chúng tôi xây dựng khóa học hướng dẫn tự ngủ – POH Easy One. Khóa học được cá nhân hóa cho từng bé theo từng ngày tuổi.

  Trong quá trình học, bạn sẽ được tư vấn chuyên sâu bởi đội ngũ giảng viên & bác sĩ Minh Hạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nuôi Con Theo Phương Pháp Easy Là Gì? Có Lợi Cho Cả Mẹ Và Bé Ra Sao?
 • Cách Áp Dụng Nếp Sinh Hoạt E.a.s.y Theo Từng Độ Tuổi Của Bé
 • Sự Thật Easy Credit Lừa Đảo Hay Không?
 • Tìm Hiểu Học Tiếng Anh Online Miễn Phí Tốt Nhất Hay Dùng Nhất
 • Tìm Hiểu Phương Pháp Học Tiếng Anh Online Qua Skype
 • Xử Lý Nước Thải Bằng Vi Sinh Kỵ Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Nước Thải Bằng Công Nghệ Sinh Học Thiếu Khí (Bể Anoxit)
 • Xử Lý Nước Thải Giết Mổ Gia Súc Gia Cầm
 • Xử Lý Nước Thải Lò Giết Mổ Gia Súc
 • Các Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Lò Giết Mổ
 • Công Nghệ Phổ Biến Cho Xử Lý Nước Thải Giết Mổ Hiện Nay
 • Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ là quá trình sinh hóa phức tạp tạo ra hàng trăm sản phẩm trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiên, phương trình phản ứng sinh hóa trong điều kiện kỵ khí có thể biểu diễn đơn giản như sau:Chất hữu cơ: CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S + Tế bào mớiMột cách tổng quát, quá trình phân hủy kỵ khí xảy ra theo 4 giai đoạn:+ Giai đoạn 1: Thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử+ Giai đoạn 2: Acis hóa+ Giai đoạn 3: Acetate hóa

  + Giai đoạn 4: Methane hóa

  Các chất thải hữu cơ chứa nhiều các chất hữu cơ cao phân tử như proteins, chất béo, carbohydrates, celluloses, lignin… trong giai đoạn thủy phân, sẽ được cắt mạch tạo thành những phân tử đơn giản hơn, dễ phân hủy hơn. Các phản ứng thủy phân sẽ chuyển hóa protein thành amino acids, carbohydrate thành đường đơn, và chất béo thành các acid béo.

  Trong giai đoạn acid hóa, các chất hữu cơ đơn giản lại được tiếp tục chuyển hóa thành acid acetic, H2 và CO2. Các acid béo dễ bay hơi chủ yếu là acid acetic, acid propionic và acid lactic.

  Bên cạnh đó, CO2, H2, methanol và các rượu đơn giản khác cũng được hình thành trong quá trình cắt mạch carbohydrat. Vi sinh vật chuyển hóa methane chỉ có thể phân hủy một số loại cơ chất nhất định như CO2 + H2, formate, acetate, methanol, methylamines và CO. Các phương trình phản ứng xảy ra như sau:

  Tùy theo trạng thái của bùn, có thể chia quá trình xử lý kỵ khí thành:

  + Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng như quá trình tiếp xúc kỵ khí (Anaerobic Contact Process), quá trình xử lý bằng lớp bùn kỵ khí với dòng nước đi từ dưới lên (Upflow Anaerobic Sludge Blanket – UASB)

  + Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám như quá trình lọc kỵ khí (Anaerobic Filter Process).

  Liên hệ với chúng tôi để hiểu rõ hơn về Quy trình xử lý nước thải bằng vi sinh:

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Hoá Lý
 • Vi Sinh Vật Hiếu Khí Trong Xử Lý Nước Thải
 • Kết Hợp Phương Pháp Kỵ Khí Và Hiếu Khí Trong Cùng Một Hệ Thống Xử Lý Nước Thải * Vật Tư Tiêu Hao, Nông Nghiệp, Thủy Sản, Môi Trường,…
 • Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng Khách Sạn
 • Xử Lý Nước Thải Khách Sạn Nhà Hàng Tại Hồ Chí Minh
 • Tin tức online tv