Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số

--- Bài mới hơn ---

 • Chủ Đề 3: Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số
 • Một Số Phương Pháp Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương Pháp Cấy Que Tránh Thai Là Gì?
 • Cấy Que Tránh Thai Implanon
 • Phương Pháp Chuyên Gia (Professional Solution) Sử Dụng Trong Quá Trình Quyết Định Là Gì?
 • Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số

  A. Phương pháp giải & Ví dụ

  Phương pháp giải

  Bước 1: Tìm y’

  Hàm số đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≥ 0 ∀ x ∈ K

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≤ 0 ∀x ∈ K

  Bước 2: Cô lập tham số m đưa về dạng m≥g(x) hoặc m ≤ g(x)

  Bước 3: Vẽ bảng biến thiên của g(x)

  Bước 4: Kết luận

  m ≥ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≥

  m ≤ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≤

  Một số hàm số thường gặp

  ⇒ f'(x) = 3ax 2 + 2bx + c

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi β ≤ xc hoặc α ≥ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Với a <0 và f'(x) có hai nghiệm phân biệt x 1 < x 2

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi β≤x 1 hoặc α ≥ x 2

  Hàm phân thức bậc nhất: y = (ax + b)/(cx + d) ⇒ y’= (ad – bc)/(cx + d) 2

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi ad – bc < 0 và -d/c ∉ K

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Tìm m để hàm số y = x 3/3 – mx 2+(1 – 2m)x- 1 đồng biến trên (1; +∞)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’ = x 2 – 2mx + 1 – 2m

  Hàm số đã cho đồng biến trên (1; +∞)⇔ ∀ x ∈(1; +∞),y’ ≥ 0

  ⇔ ∀ x ∈ (1; +∞), x 2 -2mx + 1 – 2m ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈(1; +∞), x 2 + 1 ≥ 2m(x + 1)

  Xét hàm số f(x) = (x 2 + 1)/(x + 1), x ∈ (1; +∞)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên để 2m ≤ f(x),∀ x ∈(1; +∞) thì 2m ≤ 1 ⇔ m ≤ 1/2

  Ví dụ 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = (2x – 1)/(x – m) nghịch biến trên khoảng (2; 3)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D=R{m}.

  Ta có y’= (-2m + 1)/(x – m) 2 . Để hàm số nghịch biến trên khoảng (2; 3) thì hàm só phải xác định trên khoảng (2; 3) và y’ < 0 ∀ x ∈ (2; 3).

  Vậy giá trị của tham số m cần tìm là

  Ví dụ 3: Tìm các giá trị m để hàm số y = mx 3 – x 2 + 3x + m – 2 đồng biến trên (-3 ; 0)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’= 3mx 2 – 2x + 3. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3; 0) khi và chỉ khi:

  y’ ≥ 0,∀ x ∈(-3; 0) (Dấu ” = ” xảy ra tại hữu hạn điểm trên (-3; 0))

  ⇔ 3mx 2 – 2x + 3 ≥ 0, ∀ x ∈(-3; 0)

  ⇔ m ≥(2x-3)/(3x 2 ) = g(x) ∀ x ∈(-3;0)

  Ta có: g'(x) = (-2x + 6)/(3x 3 ); g'(x) = 0 ⇔ x = 3

  Bảng biến thiên

  Vậy m ≥ = -1/3.

  B. Bài tập vận dụng

  Câu 1: Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y = mx 2 – (m + 6)x nghịch biến trên khoảng (-1; +∞)

  Ta có:

  ⇒ 2mx – (m + 6) ≤ 0 ⇔ m ≤ .

  Xét hàm số g(x) = với x ∈ (-1;+∞).

  Bảng biến thiên

  Câu 2: Cho hàm số y = x 3-3mx 2+3(m 2 – 1)x – 2m + 3. Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 2).

  Tập xác định: D = R

  Đạo hàm y’=3x 2-6mx+3(m 2-1)

  Do đó y’ ≤ 0 ∀ x ∈(1;2) ⇔ x 1 ≤ 1 < 2 < x 2

  Bảng biến thiên

  Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞).

  TXĐ: D = R{m}

  Ta có: y’= .

  Hàm số đồng biến trên khoảng (2;+∞)

  Câu 5: Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng (4; +∞)

  Trường hợp 1: Khi m = -1, hàm số trở thành với mọi x

  Trường hợp 2: Khi m ≠ -1, ta có

  ⇔ ∀ x ∈(4; +∞), g(x) ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈ (4; +∞), ≤ m.

  Bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên của h(x) suy ra,∀ x ∈(4; +∞),h(x) ≤ m m ≥-1.

  Câu 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng (π/4; π/2).

  Ta có: .

  Câu 7: Tìm m để hàm số đồng biến trên [1; +∞).

  Ta có:

  có tập xác định là D = R{-m} và .

  Hàm số đã cho đồng biến trên [1; +∞) ⇔

  x 2 + 2mx – 4m ≥ 0,∀ x ∈[1; +∞)⇔

  Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y=√(x 2+2mx+m 2+1) đồng biến trên khoảng (1; +∞).

  Ta có

  Bảng biến thiên

  Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

  tinh-don-dieu-cua-ham-so.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Di Truyền Học Của Menden Là Gì?
 • Cấy Chỉ Là Gì? Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ & Lưu Ý
 • Cấy Chỉ Là Gì? Những Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ
 • Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố
 • Khái Quát Chung Về Phương Pháp Bảo Toàn Electron
 • Chủ Đề 3: Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Phương Pháp Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương Pháp Cấy Que Tránh Thai Là Gì?
 • Cấy Que Tránh Thai Implanon
 • Phương Pháp Chuyên Gia (Professional Solution) Sử Dụng Trong Quá Trình Quyết Định Là Gì?
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Tập Huấn Môn Toán Sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Bước 1: Tìm y’

  Hàm số đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≥ 0 ∀ x ∈ K

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≤ 0 ∀x ∈ K

  Bước 2: Cô lập tham số m đưa về dạng m≥g(x) hoặc m ≤ g(x)

  Bước 3: Vẽ bảng biến thiên của g(x)

  Bước 4: Kết luận

  m ≥ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≥

  m ≤ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≤

  Một số hàm số thường gặp

  Hàm đa thức bậc ba: y = f(x) = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0)

  ⇒ f'(x) = 3ax 2 + 2bx + c

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi β ≤ xc hoặc α ≥ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Với a <0 và f'(x) có hai nghiệm phân biệt x 1 < x 2

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi β≤x 1 hoặc α ≥ x 2

  Hàm phân thức bậc nhất: y = (ax + b)/(cx + d) ⇒ y’= (ad – bc)/(cx + d) 2

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi ad – bc < 0 và -d/c ∉ K

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Tìm m để hàm số y = x 3/3 – mx 2+(1 – 2m)x- 1 đồng biến trên (1; +∞)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’ = x 2 – 2mx + 1 – 2m

  Hàm số đã cho đồng biến trên (1; +∞)⇔ ∀ x ∈(1; +∞),y’ ≥ 0

  ⇔ ∀ x ∈ (1; +∞), x 2 -2mx + 1 – 2m ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈(1; +∞), x 2 + 1 ≥ 2m(x + 1)

  Xét hàm số f(x) = (x 2 + 1)/(x + 1), x ∈ (1; +∞)

  (1;+∞)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên để 2m ≤ f(x),∀ x ∈(1; +∞) thì 2m ≤ 1 ⇔ m ≤ 1/2

  Ví dụ 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = (2x – 1)/(x – m) nghịch biến trên khoảng (2; 3)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D=R{m}.

  Ta có y’= (-2m + 1)/(x – m) 2 . Để hàm số nghịch biến trên khoảng (2; 3) thì hàm só phải xác định trên khoảng (2; 3) và y’ < 0 ∀ x ∈ (2; 3).

  Vậy giá trị của tham số m cần tìm là

  Ví dụ 3: Tìm các giá trị m để hàm số y = mx 3 – x 2 + 3x + m – 2 đồng biến trên (-3 ; 0)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’= 3mx 2 – 2x + 3. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3; 0) khi và chỉ khi:

  y’ ≥ 0,∀ x ∈(-3; 0) (Dấu ” = ” xảy ra tại hữu hạn điểm trên (-3; 0))

  ⇔ 3mx 2 – 2x + 3 ≥ 0, ∀ x ∈(-3; 0)

  ⇔ m ≥(2x-3)/(3x 2 ) = g(x) ∀ x ∈(-3;0)

  Ta có: g'(x) = (-2x + 6)/(3x 3 ); g'(x) = 0 ⇔ x = 3

  Bảng biến thiên

  Vậy m ≥

  = -1/3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số
 • Phương Pháp Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Di Truyền Học Của Menden Là Gì?
 • Cấy Chỉ Là Gì? Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ & Lưu Ý
 • Cấy Chỉ Là Gì? Những Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ
 • Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Cô Lập Tham Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Phi Ngẫu Nhiên Là Gì? Phương Pháp Chọn Mẫu Phi Ngẫu Nhiên
 • 8.phuong Phap Chon Mau, Co Mau
 • Mẫu Và Phương Pháp Chọn Mẫu Cho Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Y Học
 • Bài Giảng Và Bài Tập Chọn Mẫu Và Tính Toán Cỡ Mẫu
 • Hướng Dẫn Lựa Chọn Đèn Chùm Phù Hợp Với Mỗi Người
 • Thực hiện chương trình thay sách giáo khoa và đổi mới phương phương pháp dạy học việc rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản và nâng cao là rất cần thiết. Trong chương trình Toan học phổ thông, hàm số giữ một vai trò quan trọng, trong đó việc xét tính đơn điệu của hàm số giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về các tình chất của nó. Tuy nhiên bài toán tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến trên một khoảng hiện nay thường khó thực hiện do không có công cụ tam thức bậc hai. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng những kiến thức học sinh đã biết như đạo hàm, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất để giải quyết một số bài toán này không quá phức tạp

  Lời nói đầu Thực hiện chương trình thay sách giáo khoa và đổi mới phương phương pháp dạy học việc rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản và nâng cao là rất cần thiết. Trong chương trình Toan học phổ thông, hàm số giữ một vai trò quan trọng, trong đó việc xét tính đơn điệu của hàm số giúp học sinh có cái nhìn tổng quan vrrf các tình chất của nó. Tuy nhiên bài toán tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến trên một khoảng hiện nay thường khó thực hiện do không có công cụ tam thức bậc hai. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng những kiến thức học sinh đã biết như đạo hàm, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất để giải quyết một số bài toán này không quá phức tạp. Với nội dung Phương pháp cô lập tham số giải bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến nghịch biến trên một khoảng, tôi hi vọng phần nào cung cấp cho học sinh một kĩ năng giải toán để có thể thực hiện được một số bài trong chương trình trung học phổ thông. Tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các đồng nghiệp và mong muốn các đồng nghiệp và học sinh tiếp tục hoàn thiện nội dung này. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ: Phương Xuân Trịnh Tổ Toán - Trường THPT Lương Tài - Bắc Ninh Điện thoại: 0972 859 879 E-mail: [email protected] Phương Xuân Trịnh I/ cơ sở khoa học Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII - 1993 đã chỉ rõ: "Mục tiêu giáo dục - đào tạo phải hướng vào đào tạo những con người lao động tự chủ, sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thường gặp, qua đó gớp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước là đan giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh' Môn Toán có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của chương trình giáo dục phổ thông. chương trình Toán cung cấp có hệ thống vốn văn hoá Toán học phổ thông tương đối hoàn chỉnh, bao gồm kiến thức, kĩ năng, phương pháp, tư duy. Kiến thức toán còn là công cụ giúp cho học sinh học các môn khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí Mục tiêu chung của môn Toán là: Cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng, phương pháp Toán học phổ thông, cơ bản, thiết thực. Góp phần quan trọng vào việc phát triển năng lực trí tuệ, hình thành cho học sinh những khae năng suy luận đặc trưng của Toán học rất cần thiết cho thực tiễn cuộc sống. Góp phần hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất, phong cách lao độngkhoa học, biết hợp tác lao động, ý chí và thói quen tự học thường xuyên. Tạo cơ sở để học sinh tiếp rục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đi vào thực tiễn cuộc sống. Thực hiện mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học, thay thế phương pháp truyền thụ áp đặt bằng phương pháp tích cực, sáng tạo, người dạy tổ chức định hướng, phát huy vài trò chủ động tích cực của học sinhđể hóc inh tự chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng. Trong chương trình Toán Trung học phổ thông, hàm số chiếm một vị trí quan trọng. Có thể nói học sinh được tiếp xúc với hàm số từ rất sớm, song đến lớp 12 ta mới có công cụ đạo hàm để xét đầy đủ và tổng quát hơn về tính đơn điệu của hàm số. Việc xét được tính đơn điệu, lập bảng biến thiên của hàm số cho ta cái nhìn tổng thể về các tính chất của nó. Vì vậy học sinh cần phải thành thạo việc xét tính đơn điệu và một số bài toán tìm tham số để hàm số đơn điệu trên một khopảng K nào đó. II/ Cơ sở thực tiễn Chương.trình toán Trung học phổ thông cũ cung cấp cho học sinh phương pháp tam thức bậc hai. Đây là công cụ rất hữu ích để học sinh có thể làm được các bài tpán tìm điều kiện để phương trình bậc hai có hai nghiệm thuộc kloảng (a; b) . Vì thể việc xét bài toán tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên khoảng (a; b) nhờ tam thức bậc hai được thực hiện một cách dễ dạng. Tuy nhiên chương trình sách giáo khoa mới không cing cấp định lí đảo về dấu của tam thức bậc hai và phương pháp tam thức bậc hai nên học sinh cơ bản không làm được bài toán này. Nếu ra đề cho học sinh bắt buộc phải chọn đề bài mà đạo hàm của nó có thể tính được nghiệm theo tham số. Vì vậy phương pháp cô lập tham số đối với một số trường hợp tỏ ra có hiệu quả. Học sinh có thể giải quyết được bài toán đố , đồng thời rèn luyện được kĩ năng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số nhờ ứng dụng của đạo hàm. III/ Nội dung A/ Phương pháp Bài toán 1: Tìm tham số m để hàm số y = f(x, m) đồng biến trên khoảng (a; b) trong đó a có thể là -Ơ, b có thể là +Ơ) Phương pháp + Tính đạo hàm y' củ hàm số + hàm số đồng biến trên (a; b) Û y' Ê 0 " x ẻ (a; b) + Viết bất phương trình y' Ê 0 thành dạng g(x) Ê h(m). + Tìm giá trị lớn nhất của hàm số g(x) trên (a; b) + Yêu cầu bài toán Û + Tìm m và kết luận. Bài toán 2: Tìm tham số m để hàm số y = f(x, m) nghịc biến trên khoảng (a; b) trong đó a có thể là -Ơ, b có thể là +Ơ) Phương pháp + Tính đạo hàm y' củ hàm số + hàm số đồng biến trên (a; b) Û y' ³ 0 " x ẻ (a; b) + Viết bất phương trình y' ³ 0 thành dạng g(x) ³ h(m). + Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số g(x) trên (a; b) + Yêu cầu bài toán Û + Tìm m và kết luận. B/ Ví dụ minh hoạ. Ví dụ 1. Tìm m để hàm số nghịch biến trên ( -1; 1). Giải + + Hàm số nghich biến trên ( -1; 1) Û y' Ê 0 "x ẻ ( -1; 1) Û " xẻ ( -1; 1). Xét hàm số f(x) = -3x2 - 6x trên ( -1; 1) f'(x) = -6x - 6, f'(x) = 0 Û x = -1 Bảng biến thiên: x -1 1 y' - y 3 -9 Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cần tìm là m Ê -9. Ví dụ2. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (2; +Ơ). Giải + Ta có + Hàm số đồng biến trên (2; +Ơ) Û y' ³ 0 " xẻ (2; +Ơ) Û Û Û " xẻ (2; +Ơ) Xét hàm số trên (2; +Ơ) f'(x) = 0 Û Û Û x = -3; x = 2 Bảng biến thiên: x 2 +Ơ y' + y +Ơ 3 Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cần tìm là m Ê 3. Ví dụ3. Cho hàm số y = x3 - 3x2 + m2x + m Tìm m để hàm số nghịch biến trên (1; 2). Giải + Ta có y' = 3x2 - 6x + m2. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 1) khi và chỉ khi " xẻ (1; 2) thì y' Ê 0 Û m2 Ê 6x - 3x2. Xét hàm số f(x) = 6x - 3x2 trên (1; 2) f'(x) = 6 - 6x ị f'(x) = 0 Û x = 1 Bảng biến thiên: x 1 2 y' - y 3 0 Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cần tìm là m Ê 0. Ví dụ 4. Cho hàm số . Tìm m để hàm số nghịch biến trên (0; 1). Giải + Ta có = Hàm số nghịch biến trên (0; 1) Û y' Ê 0 " x ẻ (0; 1). + m = 0 ị y' = x + 3 (loại) + m ạ 0, y' Ê 0 vm ẻ (0; 1). Ta có và Û Û + Xét hàm số ị = Bảng biến thiên x 0 1 y' + y +Ơ 6 Từ bảng biến thiên suy ra không có giá trị nào của m để hàm số nghịc biến trên (0; 1). Ví dụ 5. Cho hàm số . Tìm m để hàm số nghịch biến trên ( -1; 1). Giải + = Hàm số nghịch biến trên ( -1; 1) Û y' Ê 0 " x ẻ ( -1; 1). Ta có y' Ê 0 Û Û + x = 0 ị y'(0) < 0. + x ạ 0, Û Xét hàm số g'(x) = 0 Û x = 1. Bảng biến thiên: x -1 0 1 y' + + y +Ơ -1 -Ơ Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cần tìm là IV/ Kết quả thực hiện V/ Bài học kinh nghiệm. Qua nghiên cứu và thực tế giảng dạy chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Ưu điểm: - Phương pháp này sử dụng các kĩ năng quen thuộc của học sinhm không cần cung cấp hay mở rộng thêm kiến thức mới, vì vậy học sinh có thể tiếp thu được và rèn luyện thành kĩ năng. - Phương pháp này giúp học sinh củng cố kiến thức, điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến trên một khoảng K. - Phương pháp này còn củng cố kĩ năng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của học sinh bằng công cụ đạo hàm. Nhược điểm: -Phương pháp nêu trên không thể áp dụng cho tất cả các loại hàm số. Chẳng hạn những hàm số mà khi tính đạo hàm ta không biểu diền được thành dạng g(x) ³ h(x) hay g(x) Ê h(x) Tài liệu tham khảo 1/ Giải tích 12 - Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) - Nhà xuất bản Giáo dục 2008 2/ Bài tập Giải tích 12 - Vũ Tuấn (Chủ biên) - Nhà xuất bản Giáo dục 2008 3/ Hiải tích 12 - Đoàn Quỳnh (Tổng chủ biên) - Nhà xuất bản Giáo dục 2008 4/ Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Toán - Nhà xuất bản Giáo dục 2008 5/ Phương pháp dạy học môn Toán - Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thuỵ - Nhà xuất bản Giáo dục Trang Lời nói đầu1 I/ Cơ sở thực khoa học2 II/ Cơ sở thực tiễn...3 III/ Nội dung...3 A/ Phương pháp ...3 Một số ví dụ..4 VI/ Kết quả thực hiện..9 V/ Bài học kinh nghiệm.10 VI/ Tài liệu tham khảo11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Cấy Chỉ Chữa Viêm Xoang Có Hiệu Suất Cao?
 • Tìm Hiểu Về Bác Sĩ Ngô Quang Hùng Và Sự Nghiệp Cấy Chỉ Chữa Bệnh
 • Tìm Hiểu Về Cách Chữa Bệnh Gút Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ
 • Dưỡng Da Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ Tơ Tằm Có Hiệu Quả Không?
 • Phương Pháp Điều Trị Bệnh Xương Khớp
 • Phương Pháp Học Giỏi Sinh Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Giúp Học Giỏi Môn Sinh
 • 10 Bí Quyết Giúp Bạn Học Giỏi Môn Sinh Học Dễ Dàng
 • 5 Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 9 Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Tốt Kỹ Năng Đọc Viết Tiếng Trung
 • 5 Phương Pháp Tự Học Tiếng Trung Hiệu Quả Tại Nhà
 • Embed Size (px)

   1. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] PHP T HC MN SINH LP 10 HIU QU

  2. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] lp 10 l nm u tin ca cp 3, ngoi nhng mm hc nh Ton, Vnth mn sinh cng l mt mn gy nhiu kh khn cho cc em hc sinh lp 10. Di y, trung tm gia s Nhn Tr xin chia s vi cc em hc sinh lp 10 mt s phng php hc t hc mn sinh nh hiu qu m cc em c th tham kho. 3. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Vch k hoch: Bn cn hc tp v lm vic c h thng, xem xt k lng iu g nn lm trc, iu g lm sau. Nu bn b ra 1 gi vch k hoch bn s tit kim c 3 gi khi thc hin n. 4. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Hc vo lc bn cm thy c li nht cho mn hc: Bn hy hc ngay sau khi nghe ging bi. Nu l bi hc thuc lng hoc tr li cu hi, hy hc trc khi ln lp. Sau khi nghe ging, bn hy xem li, chn li v t chc ghi chp. 5. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] r cc ghi chp:Tm ra cc tng quan trng m thy c nhn mnh. Lu cc t: “cho nn, v vy, ch yu, iu quan trng”… m thy c tm tt. 6. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] mt cch ch ng ch khng th ng:Khng nn c i c li mt cu nh vt. Hy dng nhiu gic quan khi hc. C gng cho u c bn nhn thy c nhng iu bn ang hc bng cch: S dng m thanh: c cc ch to ging v lng nghe chng. Hoc s dng s lin tng: Lin tng iu ang hc vi iu g quan trng c lin quan 7. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Ghi ch cn thn: N s i hi bn suy ngh theo li phn tch. Ghi ngn, d liu s tt hn l vit tt c mi iu ghi c v bn khng cn thi gian phn tch ri tng hp li. 8. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Lun hc ti bn: Cch hc ny chun b cho bn c hai u th tr tu ln th hnh. Khng c nm di trn ging hc bi bn s ng qun lc no khng bit. Lu dn nm hc s to thi quen li bing. 9. Mi chi tit thc mc xin lin h: Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tốt Môn Sinh Lớp 9 Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Giỏi Môn Tin Học Pascal Dành Cho Học Sinh Phổ Thông (Phần 1)
 • Phương Pháp Học Tốt Pascal Lớp 11
 • Thời Gian Học Bài Tốt Nhất Và Phương Pháp Học Tập Nhớ Bài Lâu
 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tốt, Nhớ Lâu
 • Lập Kế Hoạch Làm Việc Hiệu Quả Với Phương Pháp S.m.a.r.t

  --- Bài mới hơn ---

 • Lập Kế Hoạch Làm Việc Hiệu Quả Với Phương Pháp Smart
 • 18 Ví Dụ Về Mục Tiêu Thông Minh (S.m.a.r.t) Giúp Cải Thiện Cuộc Sống Của Bạn.
 • Phương Pháp Đặt Mục Tiêu Smart
 • Lập Kế Hoạch Cho 4 Năm Đại Học Của Bạn
 • Giảm Béo Bằng Smart Lipo Và 6 Giải Đáp Không Nên Bỏ Qua
 • Để đạt được hiệu suất công việc cao nhất, lập kế hoạch làm việc là điều ai cũng cần. Bài viết sau đây chia sẻ cho bạn phương pháp lập kế hoạch hiệu quả, được nhiều người sử dụng. Phương pháp S.M.A.R.T

  SMART là từ viết tắt cho khuôn khổ tạo mục tiêu hiệu quả. Nó là viết tắt của 5 tính chất mà một mục tiêu phải có: cụ thể (specific), tính toán được (measurable), có khả năng thực hiện (achievable), phù hợp (relevant), và kiểm soát thời gian (time-bound). Phương pháp SMART là một trong những công cụ phổ biến và hiệu quả nhất để đặt ra mục tiêu thực tế và có khả năng hoàn thành. Bạn có thể là người đứng đầu tổ chức gồm 300 người hay chủ doanh nghiệp nhỏ. Hay chỉ đơn giản là người muốn giảm cân. Dù là ai đi nữa, học cách đề ra mục tiêu SMART có thể nâng cao cơ hội thành công của bạn.

  Lập kế hoạch làm việc bằng những mục tiêu “SMART”.

  Cụ thể (Specific). Những điều chúng ta sắp làm chính xác phục vụ ai?. Nêu rõ nhóm dân số mà bạn sắp phục vụ và bất cứ hành động nào của bạn sẽ hướng đến việc hỗ trợ nhóm người này.

  Những điều chúng ta sắp làm chính xác phục vụ ai?. Nêu rõ nhóm dân số mà bạn sắp phục vụ và bất cứ hành động nào của bạn sẽ hướng đến việc hỗ trợ nhóm người này.

  Có thể đo đạc (Measurable). Nó có thể định lượng và chúng ta có thể đo lường được nó? Bạn có thể đếm được kết quả?

  Hãy tạo “thước đo” để đo lường kết quả. Nhiệm vụ của bạn là đặt ra tiêu chuẩn thành công. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát quá trình và biết khi nào bạn đạt được mục tiêu.

  • Tiêu chuẩn có thể về số lượng hoặc chất lượng.
  • Nếu có thể hãy đề ra con số cụ thể cho mục tiêu. Như vậy bạn sẽ nhận ra mình có bị tụt lại hay không.
  • Ví dụ, nếu mục tiêu là giảm cân, bạn có thể đặt mục tiêu số lượng là giảm 15 kg. Bạn biết cân nặng hiện tại nên sẽ dễ dàng xác định được thời điểm hoàn thành mục tiêu. Mục tiêu chất lượng có thể là “Tôi muốn mặc vừa chiếc quần jeans tôi đã mặc 5 năm về trước”. Như vậy là mục tiêu của bạn có thể tính toán được.

  Có thể đạt được (Achievable). Chúng ta có thể hoàn thành trong thời gian được giao với những nguồn lực mà chúng ta có?

  Để lâp kế hoạch hiệu qủa. Chúng ta cần đưa ra mục tiêu mang tính thực tế với những rành buộc. Tăng doanh số 500% chỉ hợp lý nếu công ty của bạn nhỏ. Tăng doanh số 500% nếu bạn đã thống lĩnh thị trường là điều gần như không thể.Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sự tư vấn của chuyên gia hoặc nhà chức trách để biết liệu mục tiêu của bạn có thể đạt được không.

  • Cân nhắc khó khăn và trở ngại bạn có thể gặp phải và đánh giá khả năng vượt qua. Để đạt được mục tiêu bạn phải đối mặt với thách thức. Câu hỏi đặt ra ở đây là bạn có khả năng đạt được mục tiêu và vượt qua thách thức hay không.
  • Thành thật về thời gian dành cho mục tiêu cũng như nền tảng, hiểu biết cá nhân và giới hạn thể chất. Suy nghĩ về mục tiêu một cách thực tế, nếu bạn không nghĩ mình có khả năng đạt được thì hãy đề ra một mục tiêu mới.
  • Ví dụ, mục tiêu là giảm cân. Nếu bạn có thể cam kết dành thời gian hàng tuần để tập thể dục và sẵn sàng thay đổi thực đơn hàng ngày thì giảm 10 kg trong 6 tháng là hợp lý. Giảm 30 kg là điều không thể nếu bạn không thể luyện tập hàng ngày.
  • Bạn nên viết những hạn chế ra giấy khi đánh giá mục tiêu. Điều này giúp hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của nhiệm vụ mà bạn phải đối mặt.

  Mặc dù việc đo chiều cao và cân nặng của học sinh cấp ba có thể quan trọng với việc khám sức khỏe tổng thể nhưng có trực tiếp dẫn đến thay đổi trong việc khám sức khỏe tinh thần? Bạn cần chắc chắn rằng mục tiêu và phương pháp thực hiện của bạn có mối liên hệ rõ ràng và trực quan.

  Đây là thời điểm quay lại câu hỏi “tại sao”. Hỏi bản thân xem mục tiêu này có thật sự đáp ứng mong muốn của bản thân hay có mục tiêu nào khác quan trọng hơn với bạn không.

  Ví dụ, bạn nộp đơn vào đại học. Bạn có khả năng đạt chứng chỉ thể chất tại một trường đại học danh tiếng. Mục tiêu có thể đạt được. Nhưng đây không phải là điều làm bạn vui thì hãy điều chỉnh lại mục tiêu. Theo học chương trình tiếng anh tại trường đại cương biết đâu lại hợp với bạn hơn.

  Giới hạn về thời gian (Time bound). Khi nào bạn hoàn thành mục tiêu và/hoặc khi nào chúng ta có thể biết chúng ta đã hoàn thành?

  Chọn khung giờ. Nghĩa là mục tiêu cần có hạn chót hoặc thiết lập thời gian hoàn thành.

  • Thiết lập dòng thời gian cho mục tiêu giúp xác định và gắn liền với hành động cụ thể bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Nó loại bỏ sự mơ hồ “khoảng thời gian nào đó trong tương lai” mà đôi khi còn mang tính khích lệ.
  • Nếu không thiết lập dòng thời gian, bạn sẽ không có áp lực để hoàn thành mục tiêu, nên thường cảm thấy chán nản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Các Phương Pháp Phẫu Thuật Laser Cận Thị Hiện Nay
 • Phương Pháp Giao Việc Smarter: Giao Việc Thông Minh Hơn, Phát Triển Tối Ưu Năng Lực Nhân Sự
 • Phẫu Thuật Mắt Cận Smartsurface: Phương Pháp Mổ Mắt Không Chạm
 • Mổ Mắt Cận Thị Smartsurface Phẫu Thuật Không Chạm Công Nghệ Mới
 • Quy Tắc Smart Trong Kinh Doanh
 • Phương Pháp Học Tốt Sinh Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Phương Pháp Để Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 10
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 11
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 9
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 9
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Vật Lý Lớp 9
 • Sinh học lớp 10 hay môn sinh học cấp 3 là một trong những môn học khó nhất. Áp dụng một số cách học tốt sinh học lớp 10 , bạn sẽ cải thiện được điểm số.

  1. Hỏi thầy cô, bạn bè khi chưa hiểu

  Một trong những phương pháp để các em học sinh học tốt Sinh học lớp 10 chính là không ngại hỏi. Trên lớp khi thắc mắc có thể hỏi thầy cô, thầy cô sẽ sẵn sàng giải đáp, qua đó ta hiều sâu và nhớ kiến thức lâu hơn.

  Bên cạnh đó trong những giờ ra chơi hay học nhóm thì chúng ta cũng có thể hỏi bạn bè và cùng nhau chia sẻ, giải đáp kiến thức một cách hiệu quả nhất.

  2. Ghi chép hiệu quả

  Biết cách ghi chép ở lớp học là một bí quyết học giỏi môn Sinh học lớp 10. Điều quan trọng là phải ghi những điều thầy cô nhấn mạnh trong khi giảng bài, phải ghi đầy đủ những điều ấy khi nghe giảng, vì đó là vấn đề then chốt để làm bài tập và tốt nhất là ghi lại vài câu tổng kết trước khi tan học.

  Các nghiên cứu khoa học cho thấy não bộ con người có khuynh hướng quên đi 80% những gì được học trong vòng 24 giờ. Các học sinh giỏi biết rằng mình phải liên tục ôn bài từ các ghi chú bằng cả não bộ. Có như vậy kiến thức mới không bị quên và khi cần có thể lấy ngay để ứng dụng vào làm bài kiểm tra, giải đáp những vấn đề xung quanh cuộc sống.

  3. Học theo hệ thống

  Một trong những lí do mà khiến học sinh thường không đạt kết quả cao trong học tập chính là không có phương pháp học tập khoa học, không học theo một hệ thống logic.

  Hầu hết học sinh thường học riêng lẻ từng bài hay chi tiết cụ thể mà không nắm được sự liên hệ của các bài như thế nào, không thấy được giữa các phần, các chương đều có sự liên kết chặt chẽ về nội dung. Cách học này sẽ khiến các em nhanh quên đi kiến thức và khó nắm được cái bao quát. Bởi vậy để có thể học tập tốt môn Sinh học 10 thì học sinh cần hệ thống kiến thức theo dạng khung xương rồi sau đó mới học kĩ các chi tiết bên trong để hiểu được bản chất của kiến thức.

  Nếu bạn cần gia sư giỏi cho con cho môn học này, có thể tìm tại https://giasuviet.com.vn/gia-su-su-pham-ha-noi.html

  4. Không học vẹt

  Sinh học là một môn có kiến thức lý thuyết khá nhiều nên các bạn học sinh dành rất nhiều thời gian cho việc học thuộc lòng. Tuy nhiên, các bạn không nên chỉ học thuộc lòng. Học thuộc lòng tạo cho người người học tiếp cận kiến thức một cách thụ động. Có thể bạn thuộc làu những phần được hỏi khi được hỏi xuôi nhưng nếu hỏi ngược thì rất nhiều bạn rơi vào tình trạng khó khăn vì không hiểu bản chất của vấn đề.

  5. Tự giác học tập

  Muốn giỏi bất cứ môn nào, trong đó có môn Sinh lớp 10 thì việc tự giác học tập là điều không thể thiếu đối với học sinh. Khó có học sinh nào chỉ với thời gian ít ỏi trên lớp mà có thể giỏi được. Ở trên lớp thầy cô chỉ có thể giảng những kiến thức cơ bản nhất và về nhà mỗi học sinh cần tự mình tìm tòi thêm nội dung kiến thức xung quanh để là giàu thêm tri thức của mình.

  Học sinh nên tái hiện lại kiến thức vừa học được. Đối với lý thuyết thì lập dàn ý chi tiết theo các ý chính còn đối với phần bài tập thì tiến hành làm lại và cố gắng không nhìn vào đáp án của giáo viên. Trước khi bước vào buổi học sau thì lấy lại bài đọc lại một lần nữa để tái hiện lại kiến thức.

  6. Liên hệ với kiến thức thực tiễn

  Sinh học là khoa học nghiên cứu về sự sống nên kiến thức rất rộng bao gồm từ mức độ phân tử đến tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

  Vì thế muốn nắm bắt được những nguyên lí cơ bản của sự sống cần phải biết cách học, biết cách liên hệ kiến thức thực tiễn của bản thân để có thể hiểu cặn kẽ vấn đề và việc học trở nên hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều.

  Nếu chỉ biết học thuộc lòng các khái niệm, hiện tương một các dập khuôn, máy móc thì sẽ mau quên kiến thức và không hiểu được bản chất của vấn đề hiện tượng.

  Chuyên gia gợi ý phương pháp ôn tập lý thuyết môn Sinh

  Với đặc thù Sinh học là một môn thiên về lý thuyết khi số câu hỏi phần này chiếm 60%, để đạt điểm cao, đầu tiên học sinh phải nhìn nhận được xu thế câu hỏi biến đổi như thế nào? Phương pháp ôn tập để đạt hiệu quả cao là gì?

  Xu hướng ra đề thi những năm gần đây

  Nhìn nhận qua các năm, xu thế câu hỏi lý thuyết môn Sinh học đang biến đổi theo hướng ngày càng nhiều câu liên kết giữa các phần, khai thác bản chất các kiến thức đặc trưng của môn Sinh và đặc biệt dạng câu hỏi thực tế.

  Một xu thế trong việc ra câu hỏi là do đề thi bị giới hạn 40 câu, vì vậy để kiểm tra được nhiều kiến thức nên dạng câu đếm số mệnh đề đúng sai ngày càng xuất hiện nhiều. Dạng này nếu không ôn luyện nhuần nhuyễn thì xác suất sai là rất cao.

  Phương pháp ôn tập

  Đầu tiên, học sinh cần hệ thống kiến thức, sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy. Khi đó khả năng tư duy, tổng hợp và logic sẽ tăng lên khá nhanh. Qua đó việc ôn tập trở lên thú vị và hiệu quả hơn, đặc biệt là sẽ không sợ bỏ sót kiến thức. Mỗi phần tùy lượng nhiều hay ít mà các em có thể hệ thống bằng một hoặc nhiều sơ đồ tư duy.

  Sau khi ôn tập lại kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy thì việc luyện tập là rất cần thiết. Nên luyện tập bằng các câu hỏi đòi hỏi kiến thức liên phần, vận dụng.

  Bên cạnh môn Sinh học thì trong chương trình học lớp 10 còn rất nhiều bộ môn, để học tốt những môn này các em có thể tham khảo bài viết:

  Mẹo học Lịch sử lớp 10 mau thuộc, nhớ lâu10 nguyên tắc giúp bạn học tốt Tiếng Anh lớp 10

  Như vậy, cách học tốt môn Sinh học 10 cần hiểu rõ xu thế câu hỏi, kiến thức cần ôn tập và đặc biệt là phương pháp ôn tập. Quá trình ôn tập các em nên kết hợp với việc luyện đề tổng hợp để có thể phối hợp các phần kiến thức nhuần nhuyễn hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 10
 • Mẹo Học Tốt Môn Lý Lớp 10 Hay Nhất
 • 6 Bí Quyết Vàng Học Tốt Vật Lý Dành Cho Học Sinh Lớp 11
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Lý Lớp 11
 • Nên Làm Gì Khi Mất Gốc Lý 11? Phương Pháp Học Tốt Lý 11 Là Gì?
 • 3 Bước Lập Kế Hoạch Hiệu Quả Và Phương Pháp S.m.a.r.t

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thiết Lập Mục Tiêu Theo Mô Hình Smart
 • 5 Ví Dụ Về Cách Đặt Mục Tiêu Marketing Thông Minh Đúng Chuẩn Smart
 • Giảm Béo Smart Lipo Tại Viện Thẩm Mỹ Mega Gangnam Có Tốt Không?
 • Swot Là Gì? Hướng Dẫn Phân Tích Swot Cơ Bản
 • Ma Trận Swot Mẫu Và Cách Sử Dụng Chúng Trong Digital Marketing
 • Kế hoạch là xác định mục tiêu và quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu. Kế hoạch bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động mà một công ty hoặc cơ sở nào đó, và mọi bộ phận của nó sẽ tuân theo.

  Kế hoạch dù có sai vẫn rất cần thiết điều này đặc biệt quan trọng trong kinh doanh, nó là trọng tâm của hoạt động kinh doanh. Việc viết một kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình thực hiện mục tiêu có tính thực tế của doanh nghiệp.

  Việc phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững mục tiêu cuối cùng hướng đến.

  Đồng thời dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án của cá nhân. Đặc biệt khi có kế hoạch chi tiết, cụ thể nó sẽ giúp tránh được những việc bị động, đột xuất chen ngang làm mất thời gian của cá nhân.

  Một kế hoạch cụ thể, chi tiết và sự quyết tâm thực hiện sẽ giúp cá nhân chiến thắng bệnh trì hoãn để đạt đến sự thành công. Nếu kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, nó sẽ tạo ra những tác động mạnh mẽ bất ngờ.

  Nguyên tắc lập kế hoạch đi từ kế hoạch tổng thể sau đó chia nhỏ kế hoạch theo thời gian. Như vậy sẽ giúp các bạn hình dung các công việc theo từng cấp độ và dễ dàng thực hiện điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng.

  Hãy hình dung được bức tranh kế hoạch và các mục tiêu chính cần đạt được, bản thân kế hoạch sẽ có rất nhiều công việc chi tiết tạo thành một ma trận tương hỗ với nhau. Khi lập kế hoạch nếu không xác định được các mục tiêu chính thì sẽ rất khó khăn xác định được khi nào thì hoàn thành kế hoạch. Để hình dung được bức tranh tổng thể khi lập kế hoạch chúng ta cần thực hiện các bước sau:

  • Hãy hình dung bức tranh tổng thể, mục tiêu chính.

  • Thực hiện chia nhỏ bức tranh thành từng mảnh ghép tương ứng với mục tiêu con.

  • Nếu bạn đang đi làm thì bức tranh của bạn là kế hoạch tham gia vào những dự án sắp tới.

  • Kế hoạch làm việc có thể giúp sinh viên lên thời gian biểu cho một dự án lớn. Nó cũng giúp giáo viên chuẩn bị trước tài liệu của khóa học trong kỳ học tới.

  • Kế hoạch làm việc cá nhân, mặc dù không nhất thiết phải có, sẽ giúp theo dõi mục tiêu và tiến độ công việc.

  • Viết luôn là cách tốt nhất khi bạn cần ghi nhớ điều gì đó. Đặc biệt là bản kế hoạch.

  • Hãy viết ra phần tổng thể sau đó là các hạng mục chi tiết của kế hoạch.

  • Có rất nhiều Form mẫu mà chúng ta có thể tìm kiếm trên Google.

  SMART: Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time bound

  Mục tiêu “S.M.A.R.T” là những mục tiêu cụ thể cố gắng đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Những mục tiêu này cần được soạn thảo và suy nghĩ cẩn thận để thiết lập chúng thành công. “S.M.A.R.T” là từ viết tắt mô tả các đặc điểm quan trọng nhất của từng mục tiêu.

  “S.M.A.R.T” được cấu thành bởi chữ cái đầu tiên của 5 tiêu chí giúp hoàn thành mục tiêu thành công.

  • Specific: Mục tiêu cụ thể. Những điều chúng ta sắp làm chính xác phục vụ ai? (Với tôi là phục vụ #SME quá rõ ràng).

  • Measurable: Có thể đo đạc. Làm thế nào để đo lường, định lượng mục tiêu đạt kết quả.

  • Achievable: Mục tiêu cần thực tế. Mục tiêu chúng ta đề ra có tính khả thi và chúng ta có thể đạt được với nguồn lực hiện tại không ?

  • Time bound: Thời gian hoàn thành. Chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu này ? Chỗ này quan trọng nè vì nếu không có thời gian cụ thể thì đọc.

  Ví dụ như sau để thấy rõ thời gian hoàn thành quan trọng như thế nào: Anh A hẹn 30/06/2020 có bài chia sẻ về quy trình và 12h đêm ngày 30/06/2020 anh A mới lên bài. Như vậy là có ngày nhưng không có thời gian cụ thể nên thời điểm thực hiện là không hợp lý.

   Specific: Nhiều người đang dùng thiết bị di động truy cập vào trang web https://hthdigital.vn. Tuy nhiên, hiện tại người dùng đang truy cập thông qua ứng dụng Browser nó mang đến những trải nghiệm kém điều mà chúng tôi không muốn mang tới khách hàng. Chúng tôi quyết định tạo một HTH DIGITAL SOLUTIONS APP, một ứng dụng trên thiết bị di động có thể tương thích với hệ điều hành Android và IOS. Việc này đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ phận: HTH Development, HTH Design, HTH Marketing.

   Measurable: Việc tạo HTH DIGITAL SOLUTIONS APP sẽ mất rất nhiều tài nguyên về thời gian, nhân sự mục tiêu chúng tôi là mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Và để chứng minh điều đó chúng tôi muốn sau khi phát hành thì sau 2 tháng sẽ có 50.000 lượt tải ứng dụng trên mọi nền tảng. Ngoài ra chúng tôi còn muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng sang thiết bị di động thêm 10%.

   Achievable: Bản thân tôi cận lập kế hoạch của dự án, những cột mốc quan trọng và các mục tiêu cần đạt được trong quá trình phát triển, thiết kế, tiếp thị sản phẩm.

   Relevant: Việc tạo ra ứng dụng trên thiết bị di động sẽ tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng, uy tín và lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng nhiều trong năm nay.

  Mục tiêu 2: Hãy làm sao để có thể tăng năng suất

   Time bound: Thời gian phát triển ứng dụng thực hiện trong vòng 6 tháng, 2 tháng chúng tôi sẽ thực hiện tiếp thị, 2 tháng sau chúng tôi sẽ phải đạt mục tiêu 50.000 lượt tải và tỷ lệ chuyển đổi 10%.

   Specific: Nhiều bạn nhân viên trong công ty của chúng tôi cần nâng cao trình độ phân tích lập báo cáo bằng BI. Để cải thiện kỹ năng này, các bạn nhân viên cần học về BI và trình bày các báo cáo ở nhiều dạng khác nhau. Chúng tôi muốn các bạn nhân viên sẽ thành thạo #BI ở cấp độ 2 sau 3 tháng đánh giá tiếp theo.

   Measurable: Vào buổi đánh giá tiếp theo, các bạn nhân viên có thể tạo được 5 loại biểu đồ sau 3 tiếng đồng hồ.

   Achievable: Để thành thạo hơn về BI chúng tôi chọn ra các bạn nhân viên khá nhất để hướng lại các bạn khác. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các tài liệu trực tuyến để các bạn có thể dành thời gian tự học tại nhà.

   Time bound: Sau 3 tháng các bạn nhân viên có thể chỉ dành 25% thời gian công việc cho BI thay vì hiện tại là 45%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Là Gì? Cách Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân
 • Bv Mắt Quốc Tế Dnd : Phẫu Thuật Khúc Xạ Smartsurface
 • Thêm Sự Lựa Chọn Cho Phẫu Thuật Khúc Xạ Ngoài Relex Smile Và Femto
 • Phẫu Thuật Smartsurf Ace Tại Bệnh Viện Mắt Quốc Tế
 • Hút Mỡ Bụng Không Phẫu Thuật Smart Lipo
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tốt Sinh Lớp 10
 • 5 Phương Pháp Để Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 10
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 11
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 9
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 9
 • Phương pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 10

  Môn Toán luôn là một trong những môn mà biết bao học sinh sợ hãi khi nhắc đến. Nó là môn học học đòi hỏi tư duy của con người. Vậy phương pháp nào để học tốt môn Toán 10? Trung tâm gia sư Thầy Quang sẽ giúp học sinh các phương pháp học tốt môn Toán lớp 10.

  Phương pháp học tốt môn toán lớp 10 trên lớp học

  – Nắm chắc các lý thuyết, định nghĩa: Các tính chất, công thức, định nghĩa phải nhớ thì các em mới vận dụng nó vào bài tập để chứng minh, giải thích hay phân tích được.

  – Không học dồn kiến thức: Đối với các môn tự nhiên như toán lý hóa, đặc biệt là môn Toán, thì các em phải học vững cái trước thì mới học tốt được cái sau. Bởi thế, việc học dồn là điều không thể để xảy ra với môn học này.

  – Lắng nghe và ghi chép mọi thông tin từ bài giảng: Đa số bài giảng của thầy cô đều nằm trong sách tới 80% và chỉ 20% là ở ngoài sách để các em hiểu sâu hơn. Vì thế, hãy ghi chép tất cả những gì thầy cô giảng dạy vì đó đều cần thiết và giúp ích cho các em rất nhiều.

  Phương pháp học tốt môn toán lớp 10 tự học ở nhà

  – Đọc trước bài mới ở nhà: Xem bài mới trước khi đến lớp là một cách để các em tiếp thu bài tuyệt vời. Nếu các em có xem qua và chuẩn bị bài trước, các em sẽ bắt kịp bài và hiểu dễ dàng hơn, tránh tình trạng bỡ ngỡ khi gặp bài học lạ hoặc khó.

  – Học và làm bài tập thật nhiều: Càng làm nhiều, các em sẽ tiếp xúc với nhiều dạng bài tập, nó sẽ tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm cho các em giải các bài sau này.

  – Yêu thích môn học: Bất cứ điều gì khi mình yêu thích thì mình sẽ làm tốt nó nhất. Vì vậy, hãy tập yêu môn Toán thử đi, hãy tạo cảm hứng để mình học.

  Bộ sách giúp học sinh học tốt môn toán của thầy Mẫn Ngọc Quang

  Thời gian linh hoạt từ 14h đến 22h tất cả mọi ngày trên tuần. Mỗi học sinh đến học tối thiểu 2h mới được ra về . Ngoài gia thầy Quang còn bố trí riêng một phòng cho các em không phải buổi học nhưng đến ôn luyện đề .

  Địa điểm: tại số nhà 4, đường 800A, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Số điện thoại: 0989850625

  Facebook của thầy Mẫn Ngọc Quang: Mẫn Quang

  Fanpage của thầy Mẫn Ngọc Quang: HỌC TOÁN THẦY QUANG

  Học phí: 150 000 đồng / buổi / học sinh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Học Tốt Môn Lý Lớp 10 Hay Nhất
 • 6 Bí Quyết Vàng Học Tốt Vật Lý Dành Cho Học Sinh Lớp 11
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Lý Lớp 11
 • Nên Làm Gì Khi Mất Gốc Lý 11? Phương Pháp Học Tốt Lý 11 Là Gì?
 • Phương Pháp Học Kanji Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Văn Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tốt Môn Lịch Sử Lớp 9
 • Phương Pháp Tự Học Ngoại Ngữ Tốt Nhất
 • 10 Chỉ Dẫn Để Học Ngoại Ngữ Thành Công
 • Cô Nguyễn Thanh Tâm Hướng Dẫn Học Sinh Học Tốt Môn Ngữ Văn Lớp 6
 • Để Học Tốt Môn Ngữ Văn Lớp 6
 • Embed Size (px)

  DESCRIPTION

  http://giasunhantri.com/phuong-phap-hoc-tot-mon-van-lop-10-3603.html

   1. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] PHP HC TT VN LP 10

  2. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] vi mt hc sinh lp 10, do vic chuyn cp vi chng trnh hc nng cao hn khin cc em b ng trong cc mn hc trong c mn Ng Vn, nn rt nhiu em hc sinh b hng kin thc mn hc ny, dn n kt qu hc tp sa st. 3. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] mc ch gip cc em hc sinh lp 10 hc tt mn Ng Vn, trung tm gia s Nhn Tr xin chia s mt s phng php hc tt mn Ng Vn m cc em c th tham kho. 4. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] b bi nh: Cc em phi c k tc phm, nghin cu cc chi tit, hnh nh, ct truyn Sau , tm hiu v tr li cc cu hi sch gio khoa, tr li mt cch ngn gn, y , ng . Khng dn tri, khng chp t sch hc tt mt cch th ng. 5. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] nghe thy c ging bi hc tt c mn Ng Vn th cc em hy to cho mnh s tch cc trong hc tp ngay t by gi. Nghe li ging ca thy c, c sch gio khoa, ghi chp ni dung chnh v pht biu kin ca mnh bng vic tr li cu hi ca thy c 6. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] nghe thy c ging bi. hc tt c mn Ng Vn th cc em hy to cho mnh s tch cc trong hc tp ngay t by gi. Nghe li ging ca thy c, c sch gio khoa, ghi chp ni dung chnh v pht biu kin ca mnh bng vic tr li cu hi ca thy c 7. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] xuyn n bi nh: Sau khi hc bi trn lp, cc em hiu bi, nhng c kt qu cao hn cc em cn n tp bi nh. Vic n tp ny c th tin hnh nh sau : c li bi ging ca cc thy c, so snh vic l gii ca cc thy c vi cch son bi ca mnh 8. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] khi lm bi kim tra: c k thi, xc nh ni dung yu cu ca c mt cu tr li ng, trng, khng lan man va mt thi gian va khng c im. Tin hnh xc nh cc chnh ca bi, sau ghch u dng ngn gn, vic ghch chnh s khin cc em lm bi c khoa hc, ch ng v khng b qun , lp , thiu 9. Mi chi tit thc mc xin lin h: Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Học Giỏi Lớp 10 Mà Bạn Nên Tham Khảo Qua
 • Kinh Nghiệm Học Tốt Môn Vật Lý 10
 • Hướng Dẫn Ôn Tập Và Kiểm Tra Môn Học: Kinh Tế Vĩ Mô
 • Một Số Phương Pháp Giúp Học Tốt Kế Toán
 • Phương Pháp Học Tốt Nguyên Lý Kế Toán
 • Cô Phạm Thị Thúy Ngọc: Phương Pháp Học Tốt Hóa Học Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phương Pháp Học Giỏi Toán Lớp 8
 • Mẹo Học Tốt Môn Toán Lớp 8 Hiệu Quả Nhất
 • Bí Kíp Làm Bài Tập Kinh Tế Lượng Siêu Nhanh
 • 6 Lời Khuyên Về Phương Pháp Giúp Bạn Học Tốt Kanji Hơn
 • Phương Pháp Học Tốt Nguyên Lý Kế Toán
 • Cô Phạm Thị Thúy Ngọc hướng dẫn học sinh Phương pháp học môn Hóa học lớp 8 hiệu quả Kiến thức nền tảng hóa học 8

  Để có thể nắm rõ những kiến thức trọng tâm của hóa lớp 8, cô Ngọc hướng dẫn học sinh nhớ theo 3 ý chính sau:

  + Khái niệm cơ bản: Chất, nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, mol, các loại phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng, công thức hóa học, phản ứng hóa học, axit, bazo…

  + Các công thức tính toán hóa học: m, n, V, C%, CM, d A/B…

  + Chất cụ thể: tìm hiểu tính chất vật lý, tính chất hóa học, phương pháp điều chế, cách nhận biết và ứng dụng của các chất Oxi, hidro, nước.

  Phương pháp học hóa hiệu quả

  Sau khi nắm rõ kiến thức trọng tâm của môn hóa, để học hóa hiệu quả, học sinh có thể vận dụng 4 bước ngắn gọn, súc tích cụ thể sau đây:

  Bước 1: Phải đọc kỹ nội dung bài học trong sách giáo khoa trước khi đến lớp

  Học sinh cần đọc qua kiến thức có trong sách giáo khoa trước khi đến lớp để tìm hiểu xem bài học đó đề cập tới nội dung gì và nội dung chính cần ghi nhớ là gì?

  Đây là bước vô cùng quan trọng bởi nhờ nó mà học sinh có thể phân biệt được những đoạn trọng tâm trong bài cần phải được chú ý hơn khi học trên lớp, từ đó học sinh sẽ tự đặt ra được các câu hỏi về những gì mình chưa hiểu cho giáo viên và nhận được câu trả lời cho những gì bản thân chưa hiểu trong lần đọc bài ở nhà.

  Bước 2: Học và ghi nhớ có chọn lọc về chất đó với những tính chất cụ thể.

  Bước 3: Tìm hiểu các chất có trong thực tế

  Ngoài học trên lớp, học sinh cũng nên áp dụng kiến thức mà mình đã học vào trong thực tiễn bằng việc tìm hiểu các chất có trong đời sống. Việc này giúp học sinh nhớ kỹ về đặc điểm của từng chất mà bản thân đã quan sát được và hiểu rõ hơn sự biến đổi cũng như những ứng dụng của nó.

  Qua đó, học sinh sẽ rèn luyện cho bản thân nhuần nhuyễn kỹ năng áp dụng lý thuyết vào thực tế.

  Bước 4: Dùng sơ đồ tư duy để ghi nhớ nội dung đã học

  Sau khi hoàn thành 3 bước trên, để làm bài tập tốt và đạt điểm cao, học sinh nên tóm tắt lại kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.

  Ngoài 4 bước đơn giản, ngắn gọn để học hóa hiệu quả, cô Ngọc khuyên học sinh cần chuẩn bị thật tốt cho năm học mới để đạt được kết quả học tập như mong muốn

  Chuẩn bị cho năm học mới

  Đón năm học mới với nhiều niềm vui, học sinh cần chuẩn bị thật hoàn hảo một số yêu cầu sau đây:

  + Chuẩn bị sách giáo khoa hóa học lớp 8 để có thể xem trước bài học trước khi đến lớp.

  + Chuẩn bị tâm thế tốt với một tâm trạng vui vẻ, hào hứng, phấn khởi và tràn đầy năng lượng.

  + Lên kế hoạch học tập thật chi tiết cho nội dung của môn hóa lớp 8 để có đủ kiến thức học tiếp lớp 9.

  Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 – 2022 sắp tới, quý phụ huynh và học sinh hãy tham khảo ngay Chương trình Học tốt của HOCMAI. Khóa học gồm đầy đủ các kiến thức bám sát sách giáo khoa, hệ thống bài tập tự luyện, bài kiểm tra định kì và phương pháp học tập phù hợp cho mỗi môn học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Sinh 2K7 Cần Làm Gì Để Học Tốt Môn Toán Lớp 8?
 • Cách Học Tốt Hình Học Lớp 8
 • Làm Thế Nào Để Giúp Trẻ Học Tốt Tiếng Anh Tại Nhà
 • Các Phương Pháp Giúp Con Tự Học Hè Tại Nhà Hiệu Quả
 • Phương Pháp Giúp Học Tốt Môn Toán Học Lớp 3
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100