Top 20 # Xem Nhiều Nhất Phương Pháp Học Tiếng Anh Acellus / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Phương Pháp Học Tiếng Anh / 2023

Ngoại ngữ trở thành một tiêu chuẩn: xin việc,

vào biên chế, nâng bậc, đề bạt

Học vị. Học hàm: tiếng Anh

Một sinh viên, một nhà khoa học không thể

chỉ đọc sách tiếng Việt, chỉ nói tiếng Việt

Một số môn khoa học dạy bằng tiếng Anh

study skills Ph−ơng pháp học tiếng Anh Nguyễn Quốc Hùng, M.A. Vai trò ngoại ngữ Tiếng Anh đ−a vào bậc tiểu học Ngoại ngữ trở thành một tiêu chuẩn: xin việc, vào biên chế, nâng bậc, đề bạt Học vị. Học hàm: tiếng Anh Một sinh viên, một nhà khoa học không thể chỉ đọc sách tiếng Việt, chỉ nói tiếng Việt Một số môn khoa học dạy bằng tiếng Anh Học ngoại ngữ Không cần năng khiếu Cần học đều đặn, không tập trung nhiều rồi bỏ l=ng đi Cần ph−ơng pháp học: nghe, nói, đọc, viết, sử dụng từ điển & th− viện Cần tận dụng các ph−ơng tiện: môi tr−ờng bản ngữ (audio, video, computer, internet) Học nghe (Listening) Định h−ớng sai Nghe tiếng Anh theo kiểu ng−ời Việt nghe tiếng Việt. Nghe cho ra từng từ. Ng−ời Anh nói thế nào? Đặc thù tiếng Anh nói? Học nghe Đặc thù tiếng Anh nói Ng−ời Anh nói nhanh? Ba tốc độ: chậm (slow), bình th−ờng (normal), nhanh (fast) Ví dụ UK businesses continue to be high visible in Vietnam (slow), (normal) Why don't you buy it? I just admire it. (fast) Học nghe Trọng âm từ (Word Stress) Mỗi từ tiếng Anh đều có một trọng âm Một âm tiết: stay, short, pen Hai âm tiết: 'happy, 'during re'cord, in'vest Ba âm tiết: 'industry, a'nother Bốn âm tiết: e'conomy, deli'gation Trên 4 âm tiết: ,moderni'sation Học nghe Luyến âm (Sound Linking) Nếu không nghe đ−ợc luyến âm, không nhận diện đ−ợc từ. Those_are_my two sons, Tim_and Tom. The window ledge_is moving. We_are_in the forest_in the morning. He's_over there! Học nghe Trọng âm câu (Sentence Stress) Đánh điện tín Trong một câu chỉ có từ quan trọng đ−ợc nhấn mạnh I like to walk to the office when the weather is good I like to walk to the office when the weather is good I like to walk to the office when the weather is good Vậy khi nghe tiếng Anh chỉ cần nghe trọng âm. Học nghe Hiểu nghĩa qua trọng âm câu Bài tập: Nghe và bắt trọng âm. late ... meeting (chậm, họp) rainy...windy...today (m−a, gió, hôm nay) chúng tôi (muốn, rán, trứng) he...home...late...every day (anh ta, nhà, muộn, mỗi ngày) Học nghe phải đúng ph−ơng pháp và kiên trì. Học nói (Speaking) Tập nói theo kiểu ng−ời Anh nói (từ, câu). Ví dụ: My 'parents are 'farmers. They 'work in the 'field 'every 'day. Không sợ mắc lỗi. Lỗi là quy quy trình phát triển ngôn ngữ tự nhiên Thực hiện small talk hàng ngày Học nói : Simplification đơn giản hoá Nói đơn giản: dùng mẫu câu đơn. Chia nhỏ những ý phức tạp để nói đơn giản Ví dụ: Yesterday I went to see my parents living in the country with my brother and sister who are very young. Yesterday I went to see my parents. They live in the country. My brother and sister live with them. They are very young. Học nói : Message reduction giảm thiểu thông điệp Không nói những ý phức tạp Không nói văn hoa sáo rỗng: diễn đạt trực tiếp vào ý định nói Giảm bớt độ dài của thông điệp Tránh sử dụng hàm ý Học nói: Topic avoidance phức tạp quan điểm sống, quan điểm tình yêu, tình bạn... Học từ vựng ch−ơng trình chính khoá Các bậc từ trong tiếng Anh: 400, 700, 1000, 1400, 1800, 2500. (Oxford) Liên t−ởng từ trong văn cảnh: (Free Time) Đoán từ trong văn cảnh When bwana comes... Everybody stands up saying, "Hello". He waves his hand, "Good morning, students" Học từ vựng loại hình ngoài chính khoá Đọc chuyện (VOV: Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể) Học hát (Sing to Learn): Nghe và chép Games & Quiz (Scrabble, Crosswords) Xem TV nói tiếng Anh Học đọc (reading) Định h−ớng sai Đọc từng từ, từng câu và dịch ra tiếng Việt để hiểu. Đọc lan man, không biết cách ghi chép Không phân biệt các loại đọc khác nhau: đọc để học (read for learning), đọc để giải trí (read for pleasure) L−ời đọc sách, chỉ nghe giảng và học theo bài ghi Học đọc Các mục đích đọc Reading for survival: đọc ký hiệu, biểu bảng (signs: stop, exit, gents) Reading for learning: đọc để lấy những kiến thức mới, đọc để mở rộng bài học, đọc để thi... Reading for pleasure: truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, các loại hình nghệ thuật khác Học đọc Đọc lấy thông tin chính Read for Gist toàn bài Đọc vào nội dung từ đoạn để lấy thông tin về chủ đề của đoạn Ghi chép Học đọc Đọc lấy thông tin hỗ trợ Read for Supporting Details Xác định thông tin chính từng đoạn. Thông tin nào hỗ trợ cho thông tin chính: minh hoạ, phân tích, mở rộng Ghi chép Cùng một lúc đọc lấy thông tin chính và thông tin hỗ trợ chính là đọc chi tiết (Listen for everything) Học đọc Đọc lấy thông tin cần đến Read for Wanted Information Đọc một l−ợt từ đầu đến cuối một lần Đọc lại từ đầu với tốc độ chậm hơn. Dừng ở những chỗ có thông tin mình đang tìm kiếm Đọc kỹ đoạn có thông tin đó. Ghi chép Học viết Định h−ớng sai Đ−a ra những ý t−ởng phức tạp Tìm cách viết văn hoa Viết bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Anh Hy viết đơn giản: ý t−ởng đơn giản, câu đơn Học viết Viết gì? Viết th− cho bạn bè (Informal letters) Viết đơn, bản khai (Formal letters) B−u thiếp (Postcards) Viết tóm tắt bài đọc (Summary) Viết báo cáo khoa học (hội nghị, chuyên đề) (Report & Presentation) Viết luận văn (Essay & Dissertation) VIẾT TIỂU LUẬN (ESSAY) INTRODUCTION (Phần mở đầu) 1. Cú cần phải định nghĩa thuật ngữ nào trong tiờu đề khụng? 3. Làm thế nào để hạn chế bớt ý kiến tranh luận? 4. Cú thể chia bài viết thành những phần nhỏ được khụng? VIẾT TIỂU LUẬN (ESSAY) THE MAIN BODY 1. Bắt đầu bằng một cõu thụng bỏo vấn đề sẽ được trỡnh bày. 2. Cụng bố những cứ liệu đó thu thập được một cỏch chị tiết. 3. Kết thỳc từng vấn đề bằng một vớ dụ minh hoạ. VIẾT TIỂU LUẬN (ESSAY) THE CONCLUSION Tương lai của vấn đề hoặc ảnh hưởng của vấn đề vừa trỡnh bày đối với cỏc bỡnh diện cú liờn quan, hoặc làm thế nào để cải thiện vấn đề vừa trỡnh bày. VIẾT TểM TẮT (SUMMARISING) Ba loại túm tắt: 1. Túm tắt một văn bản trong một hai cõu (dựng đưa vào phần abstract) 2. Ghi lại toàn bộ nội dung của một văn bản (tổng lược: global summarising) 3. Túm tắt thụng tin mỡnh cần đến (selective summarising) VIẾT TểM TẮT (SUMMARISING) Bốn bước tiến hành một túm tắt 1. Skimming: ấn tượng về nội dung 2. Đọc lấy ý chớnh (main ideas) 3. Gấp văn bản lại, tự mỡnh viết túm tắt. 4. Cụng bố ý chớnh + ý hỗ trợ quan trọng nhất. Cụng bố những quan điểm cú liờn quan (nếu cú) Tra từ điển Định h−ớng sai Một từ tiếng Anh sẽ có một từ tiếng Việt t−ơng đ−ơng Tra từ điển từ mới để dịch bài đọc Ch−a biết kỹ thuật tra nên chậm và khó tìm nghĩa thích hợp Kỹ thuật tra từ điển Vị trí của vần (từ): đầu, giữa, cuối. (Cỡ tay) cần tra. Ví dụ double Từ xếp theo vần ABC: dam-damn-daring- dark-date-datebook-dazzle-d.b.a.-deal ... Entry ABC: de-deacon-deactivate-dead-... Cấu tạo mục từ entry verb det. adj. (IDIOM) (PHRASAL VERB) IDM PHRV STEPS TO GO Các b−ớc tra từ điển 1. Từ cần tra thuộc từ loại nào? 2. Nghĩa đang tìm thuộc nhóm nghĩa nào? 3. Trong nhóm nghĩa đó thì nghĩa số mấy là thích hợp? 4. Từ cần tra có nằm trong IDM hay PHRV không? TìM NGHĩA Look for appropriate meaning Ví dụ tra từ double, tính từ double adj. TWICE AS MUCH/MANY (1) (nhiều gấp hai lần) WITH TWO PARTS (2) (có hai bộ phận) FOR TWO PEOPLE (3) (dùng cho hai ng−ời) COMBINING TWO THINGS (4) (kết hợp hai yếu tố) TìM NGHĩA choice of meaning Giả sử bạn cần đến nghĩa số 3: for two people. H=y xem phần giải thích và ví dụ minh hoạ FOR TWO PEOPLE 3. made for two people or things: a double bed/room Nếu từ đó nằm trong một thành ngữ, h=y tra IDM at the double? on the double? double or quits? double or nothing? IDM A lesson Một buổi học Định h−ớng sai Một buổi học là một Unit hoặc một phần của Unit Tập trung quá nhiều vào ngữ pháp. ứng dụng? Tìm hiểu quá nhiều vào từ mới. Sử dụng? Cố làm hết các bài tập trong sách Dịch Class work Sinh viên làm gì trên lớp? Bốn thành tố cần đ−ợc phát huy trên lớp 1. Luyện phát âm (Pronunciation Practice) 2. Luyện nói, nghe, đọc, viết (Skills Practice) 3. Xem video (Audio-Visual Assistance): Language & Culture 4. H−ớng dẫn đọc chuyện (Guide to Reading) English KnowHow know-how = kiến thức và kỹ năng sử dụng trong một lĩnh vực nào đó know how = biết cách và có khả năng làm đ−ợc việc gì đó Vậy giáo trình English KnowHow giúp chúng ta năng lực sử dụng ngôn ngữ về cả 4 kỹ năng EKH: Thành tố Language focus In Conversation Focus on Grammar Vocabulary Language in Action Pronunciation Focus 1. LIFETIME. Tom Hutchinson 2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney Cấu tạo ch−ơng trình Ba trình dộ: Sơ cấp (Elementary level) Tiền trung cấp (Pre-Intermediate level) Trung cấp (Intermediate level) Dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên (young adults & adults) 1. LIFETIME. Tom Hutchinson 2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney Đ−a thực tế cuộc sống (Anh) vào lớp học Tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết về nền văn hoá Anh (phong cách giao tiếp, tập quán, xử thế, v.v.). Tránh đ−ợc 'sốc văn hoá" Luyện tiếng Anh trong môi tr−ờng bản ngữ Gây hứng thú trong học tập Hỗ trợ khả năng hiểu lời nói 1. LIFETIME. Tom Hutchinson 2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney Hoạt động với video (Activities) Miêu tả (Description) Phán doán (Prediction) Kể chuyện (Re-telling) Tranh luận (Argument)

Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Pimsleur / 2023

Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur đang ngày càng phổ biến. Theo chia sẻ của nhiều học viên, phương pháp này thực sự đơn giản nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là kỹ năng nghe nói.

➤ Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?

➤ Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất

Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur, bạn không cần tốn nhiều thời gian hay công sức. Bạn cũng không phải cầm sách lên để đọc hoặc phải ngồi trước máy tính hàng giờ với các phần mềm học tiếng Anh. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại có bộ nhớ vài chục Mb hay chiếc USB kèm theo chức năng nghe nhạc hoặc 1 chiếc máy tính bảng, bạn có thể Học tiếng Anh theo phương pháp của Pimsleur một cách dễ dàng.

Trước hết, học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur là phương pháp học ngoại ngữ dựa trên việc nghe. Người nghe lặp lại các từ/ cụm từ được nói bởi người bản ngữ và sau đó tự mình xây dựng nên những cụm từ mới dựa trên những điều đã học.

Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur, bạn sẽ được ôn lại các từ mới theo những khoảng thời gian tăng dần, từ vài dây, vài phút, vài giờ và vài ngày sau. Phương pháp này giúp bạn lưu vốn từ vựng vào bộ nhớ.

Ngoài việc nghe và lặp lại một cách thụ động, học viên sẽ phải chủ động, phải suy nghĩ để trả lời bởi phương pháp này sử dụng kỹ thuật “hỏi và đáp”. Điều này thúc đẩy người nói chuyện phải nhanh chóng nói ra được một câu, từ đó giúp cho bạn dễ dàng tham gia các tình huống giao tiếp hàng ngày mà không cần phải lặp đi lặp lại 1 cách vô ý thức.

Nếu bạn đang loay hoay với cách học tiếng Anh hãy thử học tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur để nhanh chóng chinh phục ngoại ngữ này.

Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur bài 1

Bạn đang theo dõi bài viết:

Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur

Liên hệ với HALO GROUP nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế HALO – Trung tâm Tư vấn du học HALO

VĂN PHÒNG ĐỒNG NAI

Học Tiếng Anh Bằng Phương Pháp Thiền / 2023

Hướng dẫn cách học tiếng Anh bằng phương pháp Thiền của Giáo sư Lê Khánh Bằng

GS, Nhà giáo Lê Khánh Bằng được nhiều người biết đến vì không chỉ là người đưa ra các phương pháp trong giáo dục nhà trường mà ông còn được

biết đến bởi sự uyên bác của mình với việc giảng bài bằng 6 thứ tiếng khác nhau: Anh, Pháp, Latinh, Nga, Trung Quốc, Bồ Đào Nha. Điều đáng nói là 6 thứ tiếng này phần lớn là do ông tự học. Có được vốn ngoại ngữ nhiều như vậy là nhờ vào cách học có phương pháp, khoa học của ông. Vậy phương pháp đó là gì? Thiền -Phương pháp dưỡng sinh cổ điển của Ấn Độ, đặc trưng bởi “tập trung tư tưởng” không cho tạp niệm xen vào quá trình học. Thiền ở đây chỉ được sử dụng ở phương diện một phương pháp để phát huy năng lực của người học.

Thiền là một quá trình tu luyện gồm những biện pháp thể dục tâm lý từ gốc là Yoga, được một trường phái Phật giáo Trung Quốc kết hợp với phương pháp Đạo Lão áp dụng sau đó truyền sang Việt Nam, Nhật Bản và ngày nay cũng được một số người Châu Mỹ vận dụng. Khi Thiền ta phải ổn định hoạt động tâm thế bằng điều hòa hơi thở, trên cơ sở ấy, tập trung ý nghĩ vào những bộ phận nào đó của cơ thể hoặc những giáo lý cơ bản, những vấn đề mình quan tâm. Khi thiền con người phải hết sức tập trung, làm cho các kích thích bên ngoài không xen được vào, toàn tâm toàn ý tập trung vào. Đây là một kỹ thuật điều khiển tinh thần, giúp con người sử dụng não bộ triệt để, động viên được những năng lực tiềm ẩn. Có thể về mặt cơ chế, thiền là tập trung tư tưởng cao độ vào một vấn đề hay một công việc nhất định. Thiền có thể quy ước phân làm 2 loại: Thiền tĩnh và Thiền động:

Tĩnh là ngồi yên (có thể nhắm mắt hay mở mắt), tập trung suy nghĩ vào hơi thở (thở sâu, êm, nhẹ) hoặc vào một vấn đề nào đó (bài học)

Vận dụng thiền để tạo một vùng ngoại ngữ trên vỏ não.

Đối với học ngoại ngữ, Thiền có tác dụng góp phần tạo nên một vùng ngoại ngữ trong vỏ não. Có thể áp dụng theo công thức 5 bước chuyển vào trong và 5 bước chuyển ra ngoài

Học tiếng Anh bằng phương pháp Thiền

5 bước chuyển vào trong như sau:

Bước1: Sau khi thư giãn và tập trung cao độ, học viên đọc thật to (đúng trọng âm và ngữ điệu) để tạo nên một khu vực hưng phấn mạnh trong vỏ não và nhằm góp phần ức chế vùng tiếng mẹ đẻ. Có thể đọc to như vậy 3-5 lần hoặc hơn càng tốt. Lúc này cần đọc to và đúng chứ chưa cần đọc nhanh.

Bước2: Đọc to vừa, đúng ngữ điệu, tốc độ có thể nhanh dần lên. Đọc như vậy 3 – 5 lần hoặc hơn.

Bước3: Đọc mấp máy môi có âm thanh và ngữ điệu vang lên nho nhỏ. Đọc 3 -5 lần, tốc độ nhanh nhất có thể được. Làm như vậy để cho khu vực hưng phấn mạnh, nhưng rất khuếch tán lúc ban đầu nay tập trung dần lại.

Bước4: Đọc trong óc, còn gọi là đọc liếc hay đọc thầm. Lúc này môi không mấp máy, âm thanh không phát ra, nhưng người đọc vẫn cảm thấy âm thanh và ngữ điệu vang lên trong óc. Đọc như thế nhiều lần, có thể từ 10 đến 100 lần, cho đến khi thuộc lòng hẳn, tốc đọ ngày càng nâng lên.

Bước5: Bước quan trọng và quyết định nhất. Đọc thuộc lòng trong óc nhiều lần để hằn sâu vào trong vỏ não, để đặt được một viên gạch vào vùng ngoại ngữ mới xây dựng được. Bước này có thể tiến hành theo trình tự, nhẩm đọc trong óc, lúc đầu từ từ sau đó tăng dần lên đến mức nhanh nhất có thể được (ví dụ một bài khóa khoảng 130 từ: 15-30 giây), nếu chưa đạt được tốc độ như thế phải luyện tập tiếp.

5 bước chuyển ra ngoài gồm:

Bước 2: Đọc mấp máy môi.

Bước 3: Đọc to vừa, tốc độ nhanh và rất nhanh.

Bước 4: Đọc thật to, đúng trọng âm, đúng ngữ điệu với tốc độ nhanh nhất có thể được, nhưng không được đọc sai sót.

Bước 5: Tập trung tư tưởng cao độ, vừa đọc thầm, vừa viết ra giấy với tốc độ nhanh nhất

Khi đã ra vùng ngoại ngữ trong đầu, người học có thể duy trì nó và dễ dàng tiếp nhận thêm những ngoại ngữ khác. Khái quát lại như GS Bằng nói: “Đột phá một điểm, khai thông toàn diện. Với phương pháp này không chỉ giúp chúng ta vận dụng vào dạy và học ngoại ngữ mà còn học tốt các môn khoa học khác”.

Học tiếng Anh siêu tốc xin giới thiệu đến các bạn để cùng tham khảo và định hướng thêm cho mình một phương pháp mới để học tiếng Anh tốt hơn. Trong phần cách học tiếng Anh hiệu quả chúng tôi cũng đã nói đến phương pháp này trong việc tạo cho mọi người hướng đi trong toàn bộ lộ trình học tiếng Anh của bản thân. Hi vọng chúng ta sẽ đạt được thành quả tốt đẹp nhất đó là: Học và sử dụng tiếng Anh thành thạo hiệu quả nhất, trong thời gian nhanh nhất.

Website: hoctienganhsieutoc.edu.vn

Phương Pháp Học Tiếng Anh Thần Kỳ / 2023

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tác giả: Doremon – HVA Forum

1. Copyright 2013 by doremon-nobita Mi bn quyn ni dung trong cun sch thuc v tc gi c Nickname doremon- nobita (HVA). Cun sch ny c bin tp vi mc ch chia s v gip mi ngi trn tinh thn t nguyn v min ph. Tt c mi hnh ng s dng cun sch ny vo mc ch thng mi m khng c s ng ca tc gi u l phm php v nghim cm Mi thc mc hay gp , bn c c th lin lc v a ch: Din n: chúng tôi Mc: Tho lun nh hng Topic: Cch hc Ting Anh hiu qu nht Hoc email ca tc gi doremon-nobita: reviewstrustworthy@gmail.com Xin trn trng

2. Bn c thn mn! Nu v mt l do hay nguyn nhn g m bn nhn c mn qu ny, th bn tht s rt may mn hn phn ng dn s cn li. Bi v nhng g m cun sch ny mun truyn t s thay i cuc i bn mi mi! Tha cc bn, trong cuc i ca mi chng ta c bit bao nhiu kh khn, gian kh tng chng nh vt qu sc chu ng ca con ngi. Chng ti cng vy, cng nh bn, cng tng c bit bao c m cao p, nhng ri di nhng p lc cng nh gnh nng ca cuc i, nhiu khi chng ti bung xui v b cuc. Nhng ri nh mt php mu, ch mo my Doremon thng minh, tt bng xut hin gia cuc i thng, mang bo bi v ti nng ca mnh ra gip ngi khc. Chng ti nh lc vo th gii c tch m ngy xa mnh tng khao kht. Do mt php l no m chng ti v tnh bit n topic trn HVA vi ta Cch hc Ting Anh hiu qu nht?. T nghi ng, n ngc nhin v sau l khm phc, nhng tri thc v gi ca thnh vin vi Nickname doremon-nobita 3. (chng ti gi thn mt l ch mo Doremon), mang li cho chng ti bit bao nhiu hi vng, tng lai, cuc i v li thot. V khng mun ch k gi li ring cho mnh, chng ti lin lc v c s ng ca tc gi bin son ra hai cun sch phc v min ph nhm gip bn c bin c m thnh hin thc, hay nh thng ip ca ch mo Doremon Gip ngi khc sng cuc i honh trng vi Ting Anh l cng chúng tôi cun sch ny c ta : 1. Cch hc Ting Anh Thn K. 2. T duy Thin Ti. Ch khi no bn c hiu c v ng dng hai cun sch trn vo cuc sng th khi php mu s xy ra. Cho nn tht s l thit thi v ng tic nu bn c b l mt trong hai cun sch . Chng ti thay mt tc gi xin gi li chc tt p nht n ton th cc bn, v chng ta hy cng nhau phiu lu vo mt th gii mi, ni c nhng php mu xy ra i vi nhng con ngi c c m v khng bao gi b cuc. The only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that it is possible. 4. NHM BIN TP VIN.6 LI TM S BN C GI DOREMON…7 PHN 1: TNG QUAN V PHNG PHP HC.23 PHN 2: C S KHOA HC CA PHNG PHP.42 CHNG 1: WHY IS THAT IMPORTANT? ……………………………….43 CHNG 2: TAOISM-O LO-TRANG48 CHNG 3: REPETITION AND DISTINCTION58 PHN 3: PHNG PHP HC EFFORTLESS ENGLISH.68 PHN 4: CCH HC TING ANH THN K83 PHN 5: LCH HC C BN CHO NGI MI BT U92 PHN 6: CC CU HI THNG GP.98 PHN 7: LI NHN NH N BN C.121 5. Bn c thn mn! Chng ti, nhm bin tp ebook tin tng rng tt c nhng ai , ang v s hc Ting Anh nn nghin ngm cun sch ny mt cch k lng nht c th. V nhng tri thc c chia s trong cun sch ny u l nhng tri thc v gi, da trn cc cng trnh nghin cu ca cc nh khoa hc hc uy tn nhiu lnh vc khc nhau trn ton th gii. Nu bn tng trn tr v vic lm sao c th chinh phc c Ting Anh, th xin chc mng cun sch ny dnh ring cho bn. C bao gi cc bn t hi, bao nhiu phn trm tri thc ca nhn loi c vit bng Ting Vit? V bao nhiu phn trm trong s c th gip bn thay i cuc i? Cu tr li tuy n gin nhng v cng tn nhn: chng bao nhiu c. V vy, nu nh khng bit thm mt ngoi ng ln no, th phn ln cc bn s khng th chng chi li c vi s chn lc khc khe ca t nhin. Ting Anh l mt trong nhng ngn ng ln . Ni khng ngoa, n c th l ngn ng ln nht ca loi ngi. V vic thng tho th ting ny tr thnh mt yu cu bt buc. Th nhng, chc cc bn cng bit, chinh phc c th ngn ng ny th ny qu tht v cng gian nan. Bit bao con ngi b cuc, bit bao con ngi chp nhn u hng cn gi ca t nhin cun i, ph mc s phn ca mnh trong bng m ngu dt v ngho i. Nhn thc c iu , ngy hm nay, chng ti xin c trn trng gi ti cc bn cun sch ny, vi mong mun gip cc bn trn con ng chinh phc Ting Anh, c th t tay thit k cho mnh mt cuc sng tuyt vi nht. Hy t mnh tri nghim bng chnh bn thn v bn s khng bao gi phi hi hn bi v cun sch ny s thay i cuc i cc bn mi mi! BAN BIN TP 6. Sau y l mt vi li tm s ca bn c gi Doremon, mong rng khi cc bn hc thnh cng theo phng php Cch hc Ting Anh thn k ny th cc bn cng nh chng ti v bao nhiu con ngi khc, hy ni vi li bit n ti tc gi ca n l Doremon-Nobita Tha anh Doremon L mt ngi hc theo phng php Ting Anh ca anh. Hm nay em mun gi li cm n su sc n anh. 15 nm c hc Ting Anh theo phng php truyn thng, hc thm khng di 4 trung tm nhng em vn khng th hc ni Ting Anh. Khng phi bn thn li bing hay khng c iu kin hc tp nhng ti sao 15 nm tri qua, em vn khng chinh phc c n. rt nhiu lc nn lng v bung xui v ngh rng mnh khng c kh nng hc Ting Anh. Ri vo mt bui ti xut hin trong u em mt cu hi Ti sao ngi khc hc c cn mnh th khng?. V em lang thang trn mng c tm cho mnh mt phng php hc Ting Anh hiu qu. Qu tht ng tri khng ph lng ngi, em tm c topic cch hc ting anh hiu qu nht ca anh trn hvaonline. Em c nhng bi vit ca anh trn , cng c cng thy ng v cm thy khng th chn ch hn c na, em phi hc ngay theo phng php ca anh. Phng php hc Ting Anh ca anh khng ch da trn kinh nghim ca bn thn m cn hn ht l da trn cc cng trnh nghin cu khoa hc. Em nh ang cht ui gia i dng, hon ton kit sc v v vng cn anh nh chic phao cu sinh m ng tri a n cho em, cng vic ca em duy nht ch l c gng bng tt c cc sc lc ca mnh bm vo chic phao v bi vo b. 7. Cha bao gi em cm thy vic hc tr ln hng khi n vy, em hc nh th s ht gi, hc bng tt c nhng cm xc tch cc nht ca mnh. Ch qua 6 thng hc Ting Anh theo phng php ca anh, gi y em c th xem nhng b phim n gin khng cn sub, c truyn thiu nhi khng cn dch, c th nghe r cc on hi thoiCng hc em cng chc chn rng mnh hc ng phng php, i ng con ng dn ti Master Ting Anh. Cha bao gi em cm thy s tin b r rt n nh th. Thay mt tt c nhng ngi ang, v s hc theo phng php Ting Anh ca anh Doremon, em xin gi li cm n chn thnh nht ti anh, cm n anh mang n cho mi ngi mt phng php hc Ting Anh hiu qu nht m hon ton min ph. Thn i! Hc tr ca anh. Thu Trang Cho anh Doremon! Hm nay, em mun gi ti li cm n nhiu nht n vi anh. Nh vo phng php Cch Hc Ting Anh hiu qu nht ca anh m em gn bc trn con ng tr thnh mt Master Ting Anh. Mi hai nm hc Ting Anh di gh nh trng v 3 nm hc tm ti hc hi cc phng php khc nhau. Tht l mt chng ng khng phi ngn, c nhng lc em ngh l mnh b cuc v tht vng vi chnh bn thn mnh. Em tht vng bn thn khng phi v mnh li, khng c gng hay khng c s kin tr, m em tht vng bi ti sao khng th tm c mt phng php hiu qu no khin em c th theo ui thnh cng ngn ng ny. C nhng lc em ngi mt mnh sut nhiu gi lin suy ngh v t hi bn thn rng: hy ngh cch lm th no mnh c th tm c cch hc hiu qu 8. y? mnh hc cc trung tm, ri phng php t hc thm ch mi thy v m ti sao mnh vn cha tin b, ngay c c mt quyn sch Ting Anh c bn ca thiu nhi mnh cng khng c ni th ni g n chinh phc tr thnh mt Master Ting Anh, chng l mnh li b cuc y. Khng chc chn mnh s lm c, nht nh mnh s tm c. Ri bao nhiu suy ngh, trn tr, tht vng. Em quyt tm ngi tm mt m trn mng v i chao! em ht ln khi thy c topic Cch Hc Ting Anh hiu qu nht trn HVA ca anh. Lc , nim vui ca em tht kh din t bng li. V khi em c nhng bi vit ca anh, em nh cm thy lng lng, mt cm xc rt kh t, n lm cho em phi hnh ng ngay v khng c l mt pht giy no, v em bit rng nu l th em s nh mt mt phng php hc Ting Anh c gi tr nht t trc ti nay. Gi tr ca phng php chnh l da trn kinh nghim ca bn thn anh v cc cng trnh khoa hc chng minh c iu . Sau 8 thng hc theo phng php ca anh, em tht s thy tin b khng ngng v mi ln hc em cha bao cm thy thi gian bi v em hc em khng bit chn v lc no cng ch thy hng phn d mt ngy em rt bn rn. Hin nay trnh ca em c c truyn thiu nhi khng cn dch, xem nhng b phim n gin khng cn sub v c th nghe r cc on hi thoi c bn. Sau khi hc em bit chc rng mnh s tr thnh mt Master Ting Anh v em cha bao gi thy mnh tin b nh vy v em bit mnh ang tht s hc phng php Cch Hc Ting Anh Thn K nht. Chc tt c nhng ngi , ang v s hc theo phng php ca anh Doremon u chinh phc c ngn ng ny v mt ln na em chn thnh cm n n anh. Mt ngi mang li hy vng cho em cng nh bao con ngi ang mun tr thnh Master Ting Anh, mt phng php hc gi tr v hiu qu nhiu n nh vy. Chc anh lun lun c sc khe v thnh cng! Hc tr ca anh. Thanh Lam 9. Cho Doremon! Khi ngi vit nhng dng ch ny, mnh li nh li qung thi gian mnh bt u hc ting Anh theo phng php Cch hc ting Anh hiu qu nht ca bn trn din n HVA. Trc khi bit n topic ny, cng ging nh nhiu ngi khc, mnh hc Ting Anh khng bit bao nhiu ln. T ci thu cn hc cp hai, ri cp ba, tip theo l hc i hc. n khi i lm th hc Ting Anh phc v cho cng chúng tôi tnh thi gian hc th c l cng mi my nm. V cng tri qua rt nhiu cch hc: hc trn trng, hc thm trung tm, hc cng bn b v c t hc na. Tuy nhin, kt qu m mnh t c th tht tht vng. c ti liu ? C ngh n cnh m mt quyn sch chuyn ngnh, va c va tra tng t, ba mi pht khng bit tc gi ang ni v vn g l mnh li thy oi v cng. Vit th th c ln google dch, khng bit l c ng hay khng. c v vit th th ni g n nghe v ni, v khi c v vit cn c thi gian tra t, ch nghe v ni th tra kiu g. Chnh v vy, nghe Ting Anh i vi mnh nh vt nghe sm, ni Ting Anh vi mnh nh n gy tai tru. Mnh tm kim khng bit bao nhiu din n, bao nhiu topic vi t kha cch hc Ting Anh hiu qu, v cng th thc hin theo khng bit bao nhiu ln. Nhng tt c cng ch c dm ba na thng l mnh li t b. Phi chng v mnh thiu kin tr, li bing, d nn lng? Mnh t vn bn thn v nhn ra nguyn nhn chnh l cha c phng php no ch cho mnh chnh xc nhng g mnh phi lm chinh phc Ting Anh, cha c phng php no ch ra nhng thnh qu m mnh c th s t c sau mi giai on t l ng lc gip mnh phn u n cng. Cho n khi Mnh vn nh nh in ln , tnh c mnh ln mng tm kim cch hc Ting Anh dn mnh ti topic Cch hc Ting Anh hiu qu nht ca Doremon trn HVA. Mnh mng r ht to ln nh khi xa Acsimet ku Eureka khi ng tm 10. ra lc hp dn. Mnh bit rng y chnh l phng php hc Ting Anh m mnh mong i by lu nay. Mu trong ngi mnh nh si ln, tim mnh p thnh thch Mnh c nghin, c ngu ht mi my page ca topic, mc k gi cm tra ang n v ci bng ca mnh ang biu tnh d di. Ngay ngy hm sau, mnh ln cho mnh mt bng k hoch hc Ting Anh, download cc ti liu bt u cho hnh trnh tr thnh Master Ting Anh theo cch ca Doremon. T n nay, d thi gian cha phi l di (mi ch c 3 thng) nhng mnh khng b mt ngy no, vn cm ci, mit mi hc nghe, hc pht m, hc c v xem