Khi Nào Được Phép Hủy Hóa Đơn Điện Tử?

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Lưu Trữ Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử
 • Quy Định Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử
 • Du Học Nhật: Làm Quen Với Phương Pháp Học Tập Mới
 • 3 Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả: Bí Quyết Học Siêu Tốc 50 Từ Vựng Mỗi Ngày
 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Siêu Tốc
 • Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

  Trong quá trình khai báo thủ tục kể toán có những trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải hủy hóa đơn như hóa đơn lập sai, hóa đơn in trùng hoặc in thừa hóa đơn. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp và kế toán nào cũng nắm rõ quy định của pháp luật về vấn đề này, nhất là trong giai đoạn chuyển bước từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử như hiện nay.

  1. CẦN PHÂN BIỆT GIỮA HỦY HÓA ĐƠN VÀ TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  Có rất nhiều khái niệm nghe qua tưởng chừng giống nhau nhưng phân tích rõ mới thấy sự khác biệt hoàn toàn chẳng hạn như “Hủy hóa đơn điện tử” “Tiêu hủy hóa đơn điện tử”:

  ➣ HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. Mọi dữ liệu hóa đơn sẽ được xoá bỏ trên các thiết bị điện tử hay sao lưu trực tuyến, để người dùng không thể truy xem hoá đơn theo mọi hình thức.

  ➣ TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó. Có nhiều kế toán thắc mắc rằng, khi nào thì được hủy bỏ hóa đơn điện tử lưu trữ? Câu trả lời đó là khi hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán và không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì doanh nghiệp được phép tiêu hủy (theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  2. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP HỦY HÓA ĐƠN

  2.1 Trường hợp hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử

  Thực hiện theo quy định của Chính phủ tại nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  – Từ ngày 01/11/2018, doanh nghiệp muốn chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế phải hủy toàn bộ hóa đơn giấy còn tồn.

  – Sau ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp còn tồn hóa đơn giấy cũng phải hủy toàn bộ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế.

  – Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng: Nếu đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó thì doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất trong 30 ngày, kể từ thời điểm không còn sử dụng (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP)

  – Trong quá trình lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán đã gửi hóa đơn cho người mua nhưng phát hiện có sai sót thì 2 bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán thông báo tới cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập và tạo hóa đơn mới thay thế.

  – Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót chưa được gửi cho người mua thì người bán cũng thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế. Sau đó người mua lập hóa đơn mới, ký số và gửi cơ quan thuế để được cấp mã và thay thế hóa đơn điện tử đã bị hủy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Để Bảo Quản, Lưu Trữ, Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử Đúng Cách
 • Những Quyển Sách Tiếng Anh Nên Mua: Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Kinh Nghiệm Học Tập Hiệu Quả Các Môn Xã Hội
 • Việc Dạy Theo Phương Pháp Học Tập Của Học Sinh Có Phải Là Một Ý Tưởng Mơ Hồ?
 • Chuyên Đề 5: Pp Học Tập Của Học Sinh Thcs
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tiêu Hủy Hóa Đơn Đặt In Mua Của Cơ Quan Thuế Theo Nghị Định 123
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39/2014/tt
 • Chuyên Đề 5: Pp Học Tập Của Học Sinh Thcs
 • Việc Dạy Theo Phương Pháp Học Tập Của Học Sinh Có Phải Là Một Ý Tưởng Mơ Hồ?
 • Kinh Nghiệm Học Tập Hiệu Quả Các Môn Xã Hội
 • Căn cứ vào điểm a, khoản 1 điều 21 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/03/2014

  Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:
  2. a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

  Căn cứ vào điểm b, khoản 2 điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/03/2014

   b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

  Trình tự thủ tục hủy hóa đơn:

  Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

  Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

  Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

  Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

  Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

  Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy( từ số …đến số…hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hó đơn cần hủy không liên tục);

  Biên bản hủy hóa đơn;

  Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

  Hố sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

  Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  Email: [email protected]

  Sđt: 0968.565.479

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Hồ Sơ Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 39/2014/tt
 • Quy Định Về Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt
 • Số Tài Khoản Nam Á Bank Có Bao Nhiêu Số
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Cập Nhật Ngay Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không Tiếp Tục Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Cách Học Toán Cấp 2 Hiệu Quả
 • 5 Phương Pháp Học Từ Vựng Nhanh Và Hiệu Quả
 • Chế Độ Ăn Kiêng Intermittent Fasting – Mẹo Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Ăn Kiêng Nhịn Ăn Gián Đoạn Intermitten Fasting
 • Phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng nhất, mới nhất hiện nay sẽ là thông tin cực kỳ hữu ích, giúp các kế toán doanh nghiệp có thể tiến hành nghiệp vụ hủy hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

  Khi nào cần hủy hóa đơn điện tử?

  1. Khi nào cần hủy hóa đơn điện tử?

  Trước khi giải đáp về phương pháp hủy hóa đơn điện tử, bạn nên tìm hiểu rõ ràng khi nào cần hủy hóa đơn điện tử, nhằm đảm bảo hủy đúng các hóa đơn cần hủy.

  Theo như quy định của pháp luật, khi phát hiện hóa đơn có sai sót, các tổ chức, doanh nghiệp cần tiến hành hủy hóa đơn trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp đầu tiên: Hóa đơn điện tử đã được lập, đã gửi cho người mua nhưng hàng hóa, dịch vụ chưa được giao thì phát hiện ra thông tin hiển thị trên hóa đơn có sai sót.

  • Trường hợp thứ hai: Hóa đơn điện tử đã lập, đã gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế.

  Đối với cả hai trường hợp trên, ngoài việc phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn điện tử có sai sót thì các đơn vị kinh doanh còn phải lập cả hóa đơn điện tử thay thế.

  Ngoài ra, với các trường hợp sai sót khác, các doanh nghiệp không tiến hành hủy hóa đơn mà sẽ xử lý theo cách khác, đúng như quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Yêu cầu khi hủy hóa đơn điện tử

  Yêu cầu khi hủy hóa đơn điện tử.

  Nhằm đảm bảo thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng cách, khi hủy bạn cần tuân thủ các yêu cầu sau:

  • Chỉ được hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý, xác nhận của cả 2 bên mua và bán, có hiệu lực theo đúng thời hạn mà 2 bên mua và bán đã thỏa thuận.

  • Hóa đơn điện tử dù đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định của pháp luật.

  • Sau khi đã hủy, bên bán cần lập hóa đơn điện tử mới để thay thế theo đúng quy định rồi gửi lại cho bên mua.

  • Yêu cầu nội dung trên hóa đơn lập mới để thay thế cần phải có dòng chữ: “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số …; Ký hiệu …; gửi ngày … tháng … năm…”.

  3. Phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng nhất hiện nay

  Phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng nhất hiện nay.

  Bước 1: Lập biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử

  Bước đầu tiên của phương pháp hủy hóa đơn điện tử là bạn cần lập biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử.

  Trong biên bản hủy hóa đơn điện tử này, bạn cần ghi rõ nội dung sót sót và nội dung điều chỉnh lại cho đúng.

  Lưu ý rằng, biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử cần phải có chữ ký và đóng dấu của cả hai bên mua và bán.

  Bước 2: Hủy hóa đơn điện tử đã lập

  Các thao tác để hủy hóa đơn điện tử sẽ được tiến hành ngay trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng, chẳng hạn như phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.

  Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử đang dùng để khai báo thông tin “Thông báo kết quả hủy hóa đơn”.

  Tiếp đó, bạn lưu “Thông báo kết quả hủy hóa đơn” rồi xuất ra file XML, file này sẽ dùng cho vào hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử để gửi tới cơ quan Thuế có thẩm quyền.

  Sau khi đã hoàn tất hồ sơ và gửi đi, bạn nên để hóa đơn đã hủy ở trạng thái đã nộp cho cơ quan thuế để có thể dễ dàng kiểm soát hóa đơn trên hệ thống.

  Bước 3: Lập hóa đơn điện tử thay thế trên phần mềm

  Cuối cùng, khi đã thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử ở 02 bước trên, để hoàn tất việc hủy, bạn cần lập hóa đơn điện tử thay thế.

  Hóa đơn thay thế hóa đơn đã hủy phải được lập đúng theo quy định pháp luật. Chẳng hạn như luôn phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…; Ký hiệu…; Ngày… tháng… năm…”.

  Mọi thắc mắc về phương pháp hủy hóa đơn điện tử hoặc để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay:

  CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội

  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768

  • Tel : 024.37545222

  • Fax: 024.37545223

  • https://einvoice.vn/

   Website:

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Phương Pháp Giáo Dục Sớm Nổi Tiếng Trên Thế Giới – Trường Mầm Non American Montessori School Amss
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Montessori – Trường Mầm Non American Montessori School Amss
 • Chế Độ Ăn Keto Là Gì? Phương Pháp Giảm Cân Keto Có Tốt Không?
 • 5 Phương Pháp Giáo Dục Trẻ Mầm Non Nổi Tiếng Trên Thế Giới
 • Bài Tập Định Khoản Kế Toán Hàng Tồn Kho Có Đáp Án
 • Cập Nhật Ngay Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • 8 Cách Học Hiệu Quả Cho Học Sinh Cấp 2
 • Cách Học Giỏi Cấp 3 Hay Nhất Từ Trước Đến Nay
 • Kinh Ngạc Bí Mật Về Sách Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng nhất, mới nhất hiện nay sẽ là thông tin cực kỳ hữu ích, giúp các kế toán doanh nghiệp có thể tiến hành nghiệp vụ hủy hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

  Trước khi giải đáp về phương pháp hủy hóa đơn điện tử, bạn nên tìm hiểu rõ ràng khi nào cần hủy hóa đơn điện tử, nhằm đảm bảo hủy đúng các hóa đơn cần hủy.

  Theo như quy định của pháp luật, khi phát hiện hóa đơn có sai sót, các tổ chức, doanh nghiệp cần tiến hành hủy hóa đơn trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp đầu tiên: Hóa đơn điện tử đã được lập, đã gửi cho người mua nhưng hàng hóa, dịch vụ chưa được giao thì phát hiện ra thông tin hiển thị trên hóa đơn có sai sót.
  • Trường hợp thứ hai: Hóa đơn điện tử đã lập, đã gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế.

  Đối với cả hai trường hợp trên, ngoài việc phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn điện tử có sai sót thì các đơn vị kinh doanh còn phải lập cả hóa đơn điện tử thay thế.

  Ngoài ra, với các trường hợp sai sót khác, các doanh nghiệp không tiến hành hủy hóa đơn mà sẽ xử lý theo cách khác, đúng như quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Nhằm đảm bảo thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng cách, khi hủy bạn cần tuân thủ các yêu cầu sau:

  • Chỉ được hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý, xác nhận của cả 2 bên mua và bán, có hiệu lực theo đúng thời hạn mà 2 bên mua và bán đã thỏa thuận.
  • Hóa đơn điện tử dù đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định của pháp luật.
  • Sau khi đã hủy, bên bán cần lập hóa đơn điện tử mới để thay thế theo đúng quy định rồi gửi lại cho bên mua.
  • Yêu cầu nội dung trên hóa đơn lập mới để thay thế cần phải có dòng chữ: “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số …; Ký hiệu …; gửi ngày … tháng … năm…”.

  3. Phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng nhất hiện nay

  Phương pháp hủy hóa đơn điện tử đúng nhất hiện nay.

  Bước 1: Lập biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử

  Bước đầu tiên của phương pháp hủy hóa đơn điện tử là bạn cần lập biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử.

  Trongbiên bản hủy hóa đơn điện tử này, bạn cần ghi rõ nội dung sót sót và nội dung điều chỉnh lại cho đúng.

  Lưu ý rằng, biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử cần phải có chữ ký và đóng dấu của cả hai bên mua và bán.

  Các thao tác để hủy hóa đơn điện tử sẽ được tiến hành ngay trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng, chẳng hạn như phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.

  Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử đang dùng để khai báo thông tin “Thông báo kết quả hủy hóa đơn”.

  Tiếp đó, bạn lưu “Thông báo kết quả hủy hóa đơn” rồi xuất ra file XML, file này sẽ dùng cho vào hồ sơthông báo phát hành hóa đơn điện tử để gửi tới cơ quan Thuế có thẩm quyền.

  Sau khi đã hoàn tất hồ sơ và gửi đi, bạn nên để hóa đơn đã hủy ở trạng thái đã nộp cho cơ quan thuế để có thể dễ dàng kiểm soát hóa đơn trên hệ thống.

  Bước 3: Lập hóa đơn điện tử thay thế trên phần mềm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu)
 • Giải Pháp Cho Mọi Khó Khăn Khi Áp Dụng Các Phương Pháp Giáo Dục Sớm
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Thịnh Hành Nhất Thế Giới
 • 9 Phương Pháp Giáo Dục Sớm Dành Cho Trẻ Từ 0 Đến 12 Tuổi Mà Thế Giới Đang Áp Dụng
 • Phương Pháp Giảm Cân Keto Chi Tiết Nhất Cho Người Mới
 • Quy Định Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Học Nhật: Làm Quen Với Phương Pháp Học Tập Mới
 • 3 Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả: Bí Quyết Học Siêu Tốc 50 Từ Vựng Mỗi Ngày
 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Siêu Tốc
 • Tính Từ Miêu Tả Con Người Trong Tiếng Anh
 • 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ
 • Đối với những đối tượng tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử thì xử lý như thế nào?. Đại lý thuế Công Minh xin trình bày Quy định như sau:

  Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

  Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

  Lưu trữ hóa đơn

  Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

  a) Nội dung của hoá đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;

  b) Nội dung của hoá đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hoá đơn điện tử đó;

  c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

  Tiêu hủy hóa đơn điện tử

  Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

  Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Lưu Trữ Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử
 • Khi Nào Được Phép Hủy Hóa Đơn Điện Tử?
 • Lưu Ý Để Bảo Quản, Lưu Trữ, Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử Đúng Cách
 • Những Quyển Sách Tiếng Anh Nên Mua: Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Kinh Nghiệm Học Tập Hiệu Quả Các Môn Xã Hội
 • Quy Định Về Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hồ Sơ Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 39/2014/tt
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Khi Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Cách Tiêu Hủy Hóa Đơn Đặt In Mua Của Cơ Quan Thuế Theo Nghị Định 123
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39/2014/tt
 • Chuyên Đề 5: Pp Học Tập Của Học Sinh Thcs
 • Để việc quyết toán, kê khai và xử lý Hóa đơn điện tử chính xác, Kế toán phải nắm rõ các quy định về lưu trữ, hủy và tiêu hủy Hóa đơn điện tử.

  Đ ối với những đối tượng tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử thì xử lý như thế nào?

  1. Thế nào là lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử?

  Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

  Trường hợp Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

  Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

  Huỷ hoá đơn điện tử là hình thức xoá dữ liệu hoá đơn trên các thiết bị điện tử hay sao lưu trực tuyến, để không thể truy xem hoá đơn theo mọi hình thức.

  Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.

  Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

  Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

  Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

  • a) Nội dung của hoá đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
  • b) Nội dung của hoá đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung Hoá đơn điện tử đó;
  • c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

  4. Hướng dẫn xử lý Hóa đơn điện tử khi không tiếp tục sử dụng

  Cơ quan thuế có những thông báo về việc hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau cho tổ chức, hộ, cá nhân được biết như:

  • Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 153/2010/TT-BTC.
  • Những hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân mà đã tự ý ngưng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế.
  • Những hóa đơn của cơ quan thuế mà tổ chức, hộ, cá nhận kinh doanh có hành vi cho hoặc bán.
  • Những hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không hề có thông báo với cơ quan thuế.

  – Khi tổ chức, hộ, cá nhân đó được cơ quan thuế chấp nhận việc ngưng sử dụng mã số thuế, phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành mà đơn vị đó còn chưa sử dụng.

  – Khi tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

  – Khi tổ chức, hộ, cá nhận kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì đơn vị mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 của Thông tư 153/2010/TT-BTC.

  Để việc sử dụng Hóa đơn điện tử nhanh chóng, hiệu quả, Doanh nghiệp tham khảo phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA.

  meInvoice.vn là phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC,… Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua Email, tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua Internet.

  • Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm: Kế toán, Bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử.
  • Phần mềm hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain giúp chống làm giả hóa đơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt
 • Số Tài Khoản Nam Á Bank Có Bao Nhiêu Số
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Cách Hủy Hóa Đơn Viết Sai Đã Xuất Kê Khai Báo Thuế Như Thế Nào
 • Hướng Dẫn Hủy Hóa Đơn Giấy Doanh Nghiệp Không Còn Sử Dụng
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cập Nhật Ngay Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Hướng Dẫn Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • 8 Cách Học Hiệu Quả Cho Học Sinh Cấp 2
 • Cách Học Giỏi Cấp 3 Hay Nhất Từ Trước Đến Nay
 • Kinh Ngạc Bí Mật Về Sách Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Hồ Sơ – Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

  Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

  Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

  Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

  Bước 3: Phải lập biên bản hủy hóa đơn.

  Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

  Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuếcơ quan thuế quản lý trực tiếp

  + Số lượng:

  + Nơi gửi:

  + Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

  Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

  Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì:

  + Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.

  Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  5.1. Mẫu q uyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.

  Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Cho Mọi Khó Khăn Khi Áp Dụng Các Phương Pháp Giáo Dục Sớm
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Thịnh Hành Nhất Thế Giới
 • 9 Phương Pháp Giáo Dục Sớm Dành Cho Trẻ Từ 0 Đến 12 Tuổi Mà Thế Giới Đang Áp Dụng
 • Phương Pháp Giảm Cân Keto Chi Tiết Nhất Cho Người Mới
 • Phương Pháp Giảm Cân Keto Hiệu Quả Trong 7 Ngày
 • Hủy Hóa Đơn Khi Giải Thể Công Ty Như Thế Nào Cho Đúng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Thông Tư 39
 • Hướng Dẫn Hủy Bỏ Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định
 • Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định Pháp Luật Hiện Hành
 • Hủy Hóa Đơn Điện Tử: Hướng Dẫn Kèm Mẫu Biên Bản Từ Viettel
 • Phương Pháp Học Tập Của Học Sinh Hiện Nay Bạn Biết Chưa
 • Nhiều bạn thắc mắc vì sao phải hủy hóa đơn khi giải thể cũng như phân vân về thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể sẽ cần làm những gì đến những đâu và làm ra làm sao…? Hiểu được những thắc mắc này của các bạn, chúng tôi tư vấn cho các bạn về thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể công ty trong bài viết này. Với những nội dung bổ ích trong bài viết, sẽ giúp các bạn có thể hoàn thiện bước hủy hóa đơn nhanh chóng đúng quy định trong việc giải thể công ty.

  I/ Thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể công ty

  Theo luật hiện hành có nội dung quy định về hóa đơn chứng từ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp đó trước khi giải thể phải hủy toàn bộ hóa đơn của công ty, sau đó mới làm công văn để gửi lên cơ quan chức năng (cơ quan quản lý thuế của công ty bạn) xin đóng mã số thuế và giải thể. Việc hủy hóa đơn khi giải thể công ty là điều bắt buộc mà bất cứ công ty nào muốn giải thể cũng đều phải thực hiện đúng và nghiêm.

  Hiện nay, cũng có một số công ty, sau khi giải thể mới giải quyết những tài sản tồn tại, lúc này công ty không còn hóa đơn để chứng minh và xuất bán các tài sản của công ty mình. Trong trường hợp này, công ty đã vi phạm vào quy định hủy hóa đơn và sẽ phải chịu những hình phạt tương xứng.

  II/ Xử lý hóa đơn đối với công ty giải thể đúng quy định

  Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Doanh nghiệp phải tiến hành hủy hóa đơn khi ngừng hoạt động ở Điều 21 khoản 1. Nội dung này quy định về việc doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp mình về việc dừng sử dụng các loại hóa đơn. Hủy hóa đơn khi giải thể công ty là điều mà các doanh nghiệp nên chủ động và thực hiện đúng theo quy định. Nếu không thực hiện tốt thủ tục này, công việc giải thể của công ty sẽ gặp những khó khăn không đáng có, vì thế kéo dài thời gian, làm cho bạn bị tốn công sức, chi phí và cả quỹ thời gian cho việc giải thể công ty của mình.

  Trong khi đó, tâm lý chung của hầu hết các doanh nghiệp là muốn giải thể công ty nhanh nhất có thể, tránh phát sinh những vướng mắc khó khăn không cần thiết. Vì vậy, cần phải thực hiện nghiêm việc hủy hóa đơn khi công ty không hoạt động nữa để được chấp thuận việc đóng mã số thuế, bổ sung thủ tục cho hồ sơ giải thể công ty được đầy đủ.

  III/ Hồ sơ hủy hóa đơn cho công ty khi giải thể

  Thành phần hồ sơ hủy hóa đơn công ty khi giải thể bao gồm:

  – Biên bản hủy hóa đơn

  – Bảng kiểm tra những hóa đơn cần hủy, tên, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn sẽ hủy

  – Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng bao gồm lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán

  – Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

  IV/ Lắng nghe tư vấn của chuyên gia về việc hủy hóa đơn nếu giải thể công ty

  V/ Giải pháp giải thể công ty và hủy hóa đơn nhanh chóng, đơn giản nhất

  Để hoàn thành việc giải thể công ty, hủy hóa đơn một cách chính xác và hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức và tiền bạc, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn dịch vụ giải thể công ty trọn gói uy tín của Nam Việt Luật. Đây là giải pháp tối ưu đang được rất nhiều chủ doanh nghiệp sử dụng hiện nay. Không chỉ giúp các bạn giải quyết nhanh vấn đề giải thể, mà còn giúp bạn tiết kiệm công sức tiền bạc và cả giải quyết vấn đề tâm lý khi công ty gặp khó khăn.

  – Mọi thủ tục giải thể công ty từ khó đến dễ đều được công ty Nam Việt Luật đứng ra hậu thuẫn lo cho bạn. Đảm bảo chính xác về mặt pháp lý, gửi đúng nơi cần gửi, gặp đúng người cần gặp…. Vì vậy mà việc giải thể công ty cũng sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn. Không chỉ là những thủ tục cần có khi giải thể công ty, mà còn rất nhiều giấy tờ, thủ tục phát sinh khác trong quá trình giải thể bạn cần có cũng được công ty tư vấn luật đứng ra đồng hành cùng bạn giải quyết mọi vướng mắc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Dành Cho Trẻ Từ 0 Đến 6 Tuổi
 • Junbaby: Dạy Trẻ Theo Phương Pháp Giáo Dục Sớm Shichida Của Nhật Bản ( Phần 1 )
 • Âm Nhạc Trong Phương Pháp Giáo Dục Sớm Steiner Waldorf Có Gì Khác Biệt
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Của Nhật Bố Mẹ Cần Áp Dụng Ngay
 • Hướng Dẫn Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Của Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • 8 Cách Học Hiệu Quả Cho Học Sinh Cấp 2
 • Cách Học Giỏi Cấp 3 Hay Nhất Từ Trước Đến Nay
 • Kinh Ngạc Bí Mật Về Sách Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Hướng Dẫn Cách Hủy Hóa Đơn Điện Tử Đã Phát Hành
 • Trước tiên, hãy hiểu rõ khái niệm về hủy hóa đơn điện tử.

  Theo khoản 3, Điều 11 của Thông tư 32/2011/TT-BTC có ghi rõ rằng:

  Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.

  tiêu hủy hóa đơn điện tử chính là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu tới các thông tin được chứa trong nó.

  Vậy khi nào được phép hủy bỏ hóa đơn điện tử?

  Hủy bỏ hóa đơn điện tử khi hết thời hạn lưu trữ

  Theo Luật Kế toán, hóa đơn điện tử sẽ có một thời hạn lưu trữ nhất định (hiện tại là 10 năm).

  Khi hết thời hạn lưu trữ, nếu không có các quyết định khác của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ được phép tiêu hủy hóa đơn.

  Lưu ý:

  • Việc hủy bỏ hóa đơn điện tử phải đảm bảo tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa hủy
  • Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử phải đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động bình thường
  • Thủ tục hủy hóa đơn điện tử được thực hiện tương tự thủ tục hủy hóa đơn thường theo Nghị định 51/2010 của Chính phủ và Thông tư 53/2010 của Bộ Tài chính

  Nếu bạn quan tâm về thủ tục hủy hóa đơn GTGT có thể tham khảo tại mục 2 bài viết Hóa đơn giá trị gia tăng

  Hủy bỏ hóa đơn điện tử đã lập nhưng phát hiện có sai sót

  Trong trường hợp này, thường là với hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

  Có 3 trường hợp nhỏ khác bao gồm:

  1. Trường hợp hóa đơn phát hiện sai sót khi chưa gửi cho bên mua

  Hóa đơn điện tử có mã chưa gửi cho bên mua và phát hiện có sai sót thì bên bán thực hiện thông báo với Cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119/2018 của Chính phủ về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

  Bên cạnh đó, bên bán cần lập hóa đơn điện tử mới, ký số và ký điện tử rồi gửi tới Cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập và gửi cho bên mua.

  2. Trường hợp gửi cho bên mua rồi mới phát hiện ra có sai sót.

  Lúc này cần phải có văn bản thỏa thuận giữa 2 bên, ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót này do bên bán), sau đó bên bán sẽ gửi thông báo với Cơ quan thuế theo Mẫu số 4 phía trên.

  Tương tự, bên bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới, ký số và ký điện tử rồi gửi tới Cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập rồi gửi cho bên mua.

  3. Trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn sai sót đã được cấp mã

  Cơ quan thuế sẽ thông báo cho bên bán theo Mẫu số 5 Phụ lục Nghị định 119/2018 để bên bán kiểm tra sai sót.

  Bên bán cần thực hiện thông báo với Cơ quan thuế theo mẫu số 4 phía trên (trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo).

  Tiếp tục lập hóa đơn điện tử mới, ký số và ký điện tử, gửi tới Cơ quan thuế để cấp mã và gửi lại cho bên mua.

  Khá tương tự nhau phải không nào?

  Các bạn cần lưu ý rằng:

  Hiện nay vẫn trong thời gian chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, chính vì vậy mà vẫn còn rất nhiều hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy và việc hủy hóa đơn GTGT cũng cần được đề cập một cách chính xác bên cạnh hủy hóa đơn điện tử.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Ngay Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu)
 • Giải Pháp Cho Mọi Khó Khăn Khi Áp Dụng Các Phương Pháp Giáo Dục Sớm
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Thịnh Hành Nhất Thế Giới
 • 9 Phương Pháp Giáo Dục Sớm Dành Cho Trẻ Từ 0 Đến 12 Tuổi Mà Thế Giới Đang Áp Dụng
 • Hướng Dẫn Cách Hủy Hóa Đơn Điện Tử Đã Phát Hành

  --- Bài mới hơn ---

 • Hủy Hóa Đơn Điện Tử Như Nào Là Hợp Lệ & Cần Lưu Ý Điều Gì
 • Quy Trình Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm (Ivf)
 • Chi Phí Ivf Năm 2022 Tại Việt Nam Là Bao Nhiêu?
 • Intermittent Fasting Là Gì ? Chế Độ Ăn If Có Tốt Không
 • Intermittent Fasting Là Gì? Lợi Ích Và Cách Thực Hiện If Thành Công
 • Sử dụng hóa đơn điện tử giúp người lập tránh được rất nhiều các sai sót so với khi sử dụng hóa đơn giấy, tuy nhiên nếu phải hủy hóa đơn điện tử đã lập thì phải làm như thế nào? Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo đúng quy định.

  Hướng dẫn cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

  1. Các trường hợp buộc phải hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

  Để hiểu rõ các trường hợp buộc phải hủy hóa đơn điện tử đã phát hành cần hiểu rõ hủy hóa đơn điện tử là gì và phân biệt với việc tiêu hủy hóa đơn điện tử. Khi hủy hóa đơn điện tử đã phát hành kế toán buộc phải lập hóa đơn thay thế.

  1.1 Hủy hóa đơn điện tử là gì?

  Căn cứ vào Khoản 3, Điều 11, Thông tư 32/2011/TT-BTC hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. Cần phân biệt hủy hóa đơn điện tử với tiêu hủy hóa đơn điện tử.

  Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó. Thực hiện tiêu hủy hóa đơn khi hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Khi tiêu hủy hóa đơn phải đảm bảo không làm không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo hệ thống thông tin vẫn hoạt động bình thường.

  1.2 Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

  Tại Khoản 2, Điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các trường hợp hủy hóa đơn. Do đặc điểm tạo lập và phát hành hóa đơn điện tử vì vậy các trường hợp xác định hủy hóa đơn điện tử đã phát hành căn cứ vào Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC xử lý đối với hóa đơn đã lập.

  Các trường hợp hủy hóa đơn đã lập bao gồm:

  • Trường hợp 1: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế phát hiện sai sót.

   • Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC Nếu phát hiện sai sót trong trường hợp này phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
   • Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  • Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót.

   • Căn cứ vào Căn cứ vào Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
   • Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  2. Cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

  Cách hủy hóa đơn điện tử như thế nào? Hướng dẫn cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành được chúng tôi hướng dẫn trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do ThaisonSoft phát hành.

  Truy cập danh sách hóa đơn điện tử

  Bước 2: Xử lý hóa đơn cần hủy

  Trong mục danh sách hóa đơn điện tử mở mục hóa đơn điện tử có thông tin bị sai, sau đó chọn “Xử lý hóa đơn”.

  Bạn muốn hủy bỏ hóa đơn thì tích vào mục “Xóa bỏ”, sau đó nhập vào lý do xóa bỏ và nhập ngày xóa bỏ vào ô “Ngày xóa bỏ”. Cuối cùng chọn mục “Xử lý” để hoàn tất.

  Tích chọn mục “Xóa bỏ” để hủy hóa đơn

  Bước 3: Lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh

  Trong mục xử lý hóa đơn tích chọn mục “Thay thế” nếu muốn thay thế hóa đơn, hoặc chọn “Điều chỉnh” nếu muốn điều chỉnh hóa đơn.

  Tích chọn mục “thay thế” hóa đơn điện tử

  Tích chọn mục “Điều chỉnh” hóa đơn điện tử.

  Kế toán sẽ tiến hành thực hiện các nội dung cần sửa đổi trên hóa đơn ví dụ như hàng hóa dịch vụ, số lượng hàng hóa, số tiền…

  Sau khi chỉnh sửa hoàn chọn “Ghi” và thực hiện xuất hóa đơn, ký số như hóa đơn thông thường. Thông báo mới sẽ tự động hiện ra với nội dung: “Tạo hóa đơn mới thành công”.

  Nhấn “Ghi” để thực hiện sửa đổi thay thế hóa đơn/ điều chỉnh hóa đơn.

  Sau khi hoàn tất các bước vào lại menu tại mục “Sử dụng hóa đơn” chọn “Danh sách biên bản hóa đơn” để xem, tải hoặc in biên bản gửi cho khách hàng “Biên bản thu hồi hóa đơn”.

  Như vậy bạn đã vừa có thể thực hiện hủy hóa đơn vừ thực hiện lập hóa đơn thay thế hoặc lập hóa đơn điều chỉnh một cách dễ dàng thông qua hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.

  Qua bài viết “Hướng dẫn cách hủy hóa đơn điện tử” được chia sẻ ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp các bạn có thể thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập một cách nhanh chóng, dễ dàng trên phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn gì thêm các bạn có thể inbox hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua tổng đài 19004767/19004768. Các chuyên viên của chúng tôi làm việc 24/7 luôn sẵn lòng để giải đáp thắc mắc của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Kinh Ngạc Bí Mật Về Sách Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc
 • Cách Học Giỏi Cấp 3 Hay Nhất Từ Trước Đến Nay
 • 8 Cách Học Hiệu Quả Cho Học Sinh Cấp 2
 • Hướng Dẫn Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100