Phương Pháp Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh (Khấu Hao Nhanh)

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh
 • Phương Pháp Tính Khấu Hao Tscđ
 • Điều 6. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi Và Trường Hợp Thu Lãi
 • TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phương pháp khấu hao nhanh) phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  + Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng)

  + Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

  Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phương pháp khấu hao nhanh) áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Khi trích khấu hao nhanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  + Mức trích khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

  + Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

  a) Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

  + Nếu trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTCthì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

  Công ty A mua một thiết bị sản xuất với nguyên giá là 50.000.000 đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.

  ⇒Công ty A xác định mức khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau:

  Từ năm thứ 4 trở đi: Mức khấu hao được tính bằng 10.800.000 đồng/2 năm = 5.400.000 đồng.

  – Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định: Là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo.

  – Giá trị còn lại của tài sản cố định: Là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ (-) số khấu hao lũy kế (hoặc giá trị hao mòn lũy kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo.

  Mời các bạn xem:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Khấu Hao Theo Phương Pháp Đường Thẳng
 • Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính
 • Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính Khoảng Cách
 • Phương Pháp Tính Góc Nhìn, Góc Mở Camera Quan Sát
 • Các Công Thức Tài Chính Npv, Irr, Thời Gian Hoàn Vốn
 • Cách Tính Khấu Hao Theo Phương Pháp Số Dư Giảm Dần

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đo Size Giày Nam Và Nữ: Không Khó Như Bạn Vẫn Nghĩ!
 • Tổng Hợp Tất Tần Tật Các Phương Pháp Gia Công Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • Cách Lắp Đặt Fpt Play Box Hướng Dẫn Cài Đặt Cấu Hình Thông Số Cơ Bản
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hệ Số Bất Định Và Ứng Dụng
 • Bài Tập Về Phương Pháp Tổng Hợp Cân Đối Kế Toán
 • I. Quy định về Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  Căn cứ theo điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

  – TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  + Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

  + Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

  • Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại TSCĐ của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45 này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
  • Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.

  Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. II. Nội dung phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần:

  Căn cứ theo Phụ lục 02 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về việc trích khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau:

  Mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như sau:

  1. Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

  – Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

  Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

  3. Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

  Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 50 triệu đồng.

  – Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.

  Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

  – Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

  Trong đó:

  + Mức khấu hao TSCĐ từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính = Giá trị còn lại của TSCĐ nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Soi Cầu Lô Chính Xác
 • Phương Pháp Soi Cầu Lô Chính Xác 100% 2022
 • Phương Pháp Soi Cầu Lô Đề Chính Xác Từ Chuyên Gia
 • Phương Pháp Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Bắc Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Bật Mí Các Cách Soi Cầu Lô Đề Miền Bắc Chuẩn Và Chính Xác Nhất Để Vào Bờ
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh
 • Phương Pháp Tính Khấu Hao Tscđ
 • Điều 6. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi Và Trường Hợp Thu Lãi
 • Lãi Đơn Là Gì? Phân Biệt Lãi Đơn Và Lãi Kép
 • Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/06/2013).

  1.Đối tượng áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

  TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  – Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

  – Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

  2. Cách xác định mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

  a. Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

  – Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của TSCĐ theo quy định tại: “Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC”

  b. Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ:

  Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

  -Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

  – Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

  – Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

  Công ty kế toán VAT mua một TSCĐ mới nguyên giá là 50 triệu đồng.

  – Thời gian trích khấu hao của TSCĐ đó là 5 năm.

  Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh:

  – Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng: = 1/5 X 100 = 20%.

  – Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần = 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

  – Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ 1 đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

  – Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của TSCĐ (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000)].

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh (Khấu Hao Nhanh)
 • Cách Tính Khấu Hao Theo Phương Pháp Đường Thẳng
 • Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính
 • Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính Khoảng Cách
 • Phương Pháp Tính Góc Nhìn, Góc Mở Camera Quan Sát
 • Phương Pháp Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Lượng Khối Lượng Sản Phẩm
 • Có Phải Đăng Ký Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ ?
 • Chi Phí Khấu Hao Không Đăng Ký Không Được Trừ Khi Tính Thuế Tndn
 • Cách Định Giá Xe Ô Tô Cũ Và Tỷ Lệ Khấu Hao Trung Bình
 • Cách Tính Khấu Hao Cho Xe Ô Tô Cũ, Bảng Khấu Hao Từng Hãng Xe
 • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh hay còn gọi là phương pháp khấu hao nhanh, theo văn bản pháp luật mới nhất.

  Trong bài viết này mời Bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu: Khi nào được áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh); Cách xác định thời gian trích khấu hao ; Cách tính khấu hao và ví dụ chi tiết về Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh).

  DN được áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) khi TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Là tài sản cố định chưa qua sử dụng (đầu tư mới).
  • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

  Doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) khi DN hoạt động trong các các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Khi trích khấu hao nhanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Mức trích khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.
  • Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

  Lưu ý: Nếu DN trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTCthì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong kỳ.

  Khi DN áp dụng bất kể phương pháp tính khấu hao nào, cũng phải tuân thủ thời gian trích khấu hao theo quy định. Với Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh cũng vậy. Các bạn căn cứ vào khung tính trích khấu hao để tự xác định thời gian trích khấu hao cho phù hợp.

  Để xác định mức trích khấu hao TSCĐ theo Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh, Kế toán lần lượt xác định theo các bước sau:

  – Bước 2: Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong những năm cuối:

  Khi mức khấu hao năm n (năm mình sẽ tính giá trị khấu hao) Giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n)/số năm sử dụng còn lạithì kể từ năm đó (năm n trở đi) mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n) chia cho số năm sử dụng còn lại.

  Để giúp Bạn đọc hiểu rõ hơn về phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh). Kế Toán Hà Nội xin được trình bày ví dụ chi tiết sau:

  • Tài sản cố định mua mới với nguyên giá là 50.000.000 đồng.
  • Thời gian trích khấu hao của TSCĐ trên là 5 năm (xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC).
  • DN áp dụng PP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) từ năm thứ 4 trở đi.

  ⇒ Doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh), như sau:

  Từ năm thứ 4 trở đi thì Mức khấu hao được tính bằng 10.800.000 đồng/2 năm = 5.400.000 đồng.

  Mức khấu hao năm thứ 4 theo phương pháp số dư giảm dần = 10.800.000 x 40% = 4.320.000 đồng nhỏ hơn giá trị còn lại cuối năm thứ 3/số năm còn lại (2 năm) (10.800.000/2 = 5.400.00 đồng).

  • Số tiền khấu hao lũy kế của TSCĐ: Là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo.
  • Giá trị còn lại của TSCĐ: Là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ (-) số khấu hao lũy kế (hoặc giá trị hao mòn lũy kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo.

  Cảm ơn Bạn đã theo dõi bài viết Khi nào được áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh); Cách xác định thời gian trích khấu hao ; Cách tính khấu hao và ví dụ chi tiết về Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh) của Kế Toán Hà Nội

  Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khấu Hao Tài Sản Cố Định Là Gì
 • Không Đăng Ký Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Có Bị Phạt Không
 • Đêm “sân Khấu Hóa Tác Phẩm Văn Học”
 • Phương Pháp Sân Khấu Hóa Trong Sinh Hoạt Đại Chúng
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Sản Lượng
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh
 • Phương Pháp Tính Khấu Hao Tscđ
 • Điều 6. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi Và Trường Hợp Thu Lãi
 • Lãi Đơn Là Gì? Phân Biệt Lãi Đơn Và Lãi Kép
 • Lãi Kép Là Gì? Công Thức Tính Lãi Kép? Các Công Việc Tạo Lãi Kép Nhiều Nhất Hiện Nay
 • Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (hay còn gọi là khấu hao nhanh) là một trong các phương pháp ít được áp dụng tại các doanh nghiệp. Phương pháp này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và TSCĐ phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  + Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng)

  + Là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm.

  1. Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh)

  Ví dụ về phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  Trong đó:

  + Từ năm thứ 1 đến thứ 3 ta thấy mức khấu hao tính theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh lớn hơn mức khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng trên giá trị còn lại (so sánh cột 4 và cột 8)

  Do vậy mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

  + Đến năm thứ 4 ta thấy mức khấu hao tính theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh = 21.600.000đ x 40% = 8.640.000đ nhỏ hơn mức khấu hao bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại (21.600.000đ : 2 năm = 10.800.000đ)

  Do vậy từ năm thứ 4 trở đi mức khấu hao năm được tính bằng cách lấy giá trị còn lại / (chia) số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

  2. Những ưu, nhược điểm của phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  + Ưu điểm: Thu hồi vốn nhanh, hạn chế được sự mất giá do hao mòn vô hình gây ra. Do thu hồi vốn nhanh vì vậy sẽ làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

  + Nhược điểm: Đối với những sản phẩm hoặc loại hình kinh doanh mà tiêu thụ chậm sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy TSCĐ hoạt động phải đạt năng suất cao.

  Vì sự thành công của bạn!

  HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần
 • Phương Pháp Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh (Khấu Hao Nhanh)
 • Cách Tính Khấu Hao Theo Phương Pháp Đường Thẳng
 • Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính
 • Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính Khoảng Cách
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Tính Khấu Hao Tscđ
 • Điều 6. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi Và Trường Hợp Thu Lãi
 • Lãi Đơn Là Gì? Phân Biệt Lãi Đơn Và Lãi Kép
 • Lãi Kép Là Gì? Công Thức Tính Lãi Kép? Các Công Việc Tạo Lãi Kép Nhiều Nhất Hiện Nay
 • Cách Tính Tiền Lương Cho Nhiều Trường Hợp Khác Nhau
 • 1. Nội dung của phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

  – Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

  Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định

  =

  Giá trị còn lại của tài sản cố định

  X

  Tỷ lệ khấu hao nhanh

  Trong đó:

  Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

  Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

  Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%)

  =

  1

  X 100

  Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

  Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

  – Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

  2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:

  Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.

  Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

  – Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

  – Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

  + Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

  + Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000)].

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần
 • Phương Pháp Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh (Khấu Hao Nhanh)
 • Cách Tính Khấu Hao Theo Phương Pháp Đường Thẳng
 • Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính
 • Phương Pháp Khấu Hao Số Dư Giảm Dần Kép (Ddb) Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theo Thông Tư 45
 • Phương Pháp Khấu Hao Nhanh (Accelerated Depreciation Method) Là Gì?
 • Phương Pháp Khấu Hao Đường Thẳng
 • Hỏi: Doanh Nghiệp Cần Lựa Chọn Phương Pháp Khấu Hao Nào Để Phù Hợp Với Từng Loại Tài Sản Cố Định?
 • Cách Hạch Toán Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Phương pháp khấu hao số dư giảm dần kép là một trong hai phương pháp phổ biến mà doanh nghiệp sử dụng để tính chi phí của một tài sản tồn tại lâu dài. Phương pháp khấu hao số dư giảm dần gấp đôi là phương pháp khấu hao nhanh được tính bằng hai lần giá trị sổ sách của tài sản mỗi năm như một khoản chi phí so với khấu hao theo đường thẳng. Công thức là:

  Khấu hao trong một khoảng thời gian = 2 x phần trăm khấu hao theo đường thẳng x giá trị sổ sách vào đầu kỳ.

  Theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung cho các công ty đại chúng , chi phí được ghi nhận trong cùng thời gian với doanh thu kiếm được do kết quả của các chi phí đó. Do đó, khi một công ty mua một tài sản đắt tiền sẽ được sử dụng trong nhiều năm, nó không khấu trừ toàn bộ giá mua như một chi phí kinh doanh trong năm mua mà thay vào đó là khấu trừ giá trong nhiều năm.

  Ví dụ, một doanh nghiệp đã mua một chiếc xe tải giao hàng trị giá 30.000 đô la, dự kiến ​​sẽ tồn tại trong 10 năm; sau 10 năm, nó sẽ trị giá 3.000 đô la, giá trị cứu cánh của nó .

  + Theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng, công ty sẽ khấu trừ 2.700 đô la mỗi năm trong 10 năm (30.000- 3.000 đô la / 10).

  + Tuy nhiên, sử dụng phương pháp số dư giảm dần gấp đôi, nó sẽ khấu trừ 20% của 30.000 đô la (6.000 đô la) trong năm đầu tiên, 20% của 24.000 đô la (4.800 đô la) trong năm thứ hai (4.800 đô la), v.v.

  Bởi vì phương pháp số dư giảm dần dẫn đến chi phí khấu hao lớn hơn gần khi bắt đầu vòng đời của tài sản và chi phí khấu hao nhỏ hơn sau này, nên sử dụng phương pháp này với các tài sản mất giá trị nhanh chóng.

  Phương pháp số dư giảm dần là một loại phương pháp số dư giảm dần với tỷ lệ khấu hao gấp đôi. Phương pháp số dư giảm dần là một trong hai phương pháp khấu hao tăng tốc và nó sử dụng tỷ lệ khấu hao là một số bội số của tỷ lệ phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao được sử dụng trong phương pháp số dư giảm có thể là 150%, 200% (gấp đôi) hoặc 250% của tỷ lệ đường thẳng. Khi tỷ lệ khấu hao cho phương pháp số dư giảm được đặt thành bội số nhân đôi tỷ lệ đường thẳng, phương pháp số dư giảm có hiệu quả là phương pháp số dư giảm dần. Trong quá trình khấu hao, tỷ lệ khấu hao kép không đổi và được áp dụng cho giá trị sổ sách giảm mỗi kỳ khấu hao.

  Giá trị sổ sách của một tài sản có thể khấu hao vào đầu mỗi kỳ khấu hao được dựa trên giá trị sổ sách của tài sản đó vào đầu giai đoạn trước trừ đi chi phí khấu hao cho giai đoạn trước. Do đó, giá trị sổ sách hoặc cơ sở khấu hao giảm theo thời gian. Với tỷ lệ khấu hao kép không đổi và cơ sở khấu hao thấp hơn liên tiếp, chi phí khấu hao sử dụng phương pháp số dư giảm dần gấp đôi sẽ giảm mỗi giai đoạn khấu hao. Số dư của giá trị sổ sách cuối cùng được giảm xuống giá trị cứu hộ của tài sản sau thời gian khấu hao cuối cùng. Tuy nhiên, phí khấu hao cuối cùng có thể phải được giới hạn ở mức thấp hơn để giữ giá trị cứu hộ như ước tính.

  54.221.199.147

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Trích Khấu Hao Nhanh Tài Sản Cố Định Trong Doanh Nghiệp
 • Cách Hạch Toán Khấu Hao Tài Sản Cố Định Hữu Hình
 • Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Khấu Hao Tài Sản Cố Định Và Phương Pháp Tính
 • Các Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Khấu Hao Là Gì? Phương Pháp Tính Khấu Hao

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đăng Ký Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Mới Nhất
 • Mẫu Đăng Ký Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Các Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Khấu Hao Tài Sản Cố Định Và Phương Pháp Tính
 • Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Ý nghĩa của khấu hao

  Khấu hao có cả ý nghĩa về mặt kinh tế lẫn tài chính. Vậy cụ thể thì ý nghĩa của khấu hao là gì?

  • Về mặt kinh tế: Việc hao mòn tài sản cố định sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi và quản lý tài sản của doanh nghiệp. Bởi thế, người ta sẽ thông qua phương pháp trích khấu hao để phản ánh giá trị thực của tài sản cố định. Đồng thời, khấu hao tài sản được tính vào chi phí kinh doanh. Do đó, việc này sẽ làm giảm lợi tức ròng của doanh nghiệp.
  • Về mặt tài chính: Về bản chất, khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn. Tiền khấu hao được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Do đó, nó cũng là một bộ phận của giá thánh sản phẩm. Khi sản phẩm được tiêu thụ ra thị trường, tiền khấu hao này sẽ được giữ lại. Từ đó hình thành nên quỹ khấu hao của doanh nghiệp.

  Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định

  Theo nghiệp vụ kế toán, có ba phương pháp tính khấu hao được áp dụng hiện nay. Mỗi phương pháp tính sẽ sử dụng các yếu tố khác nhau cũng như mang lại hiệu quả khác nhau cho doanh nghiệp.

  Khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

  Phương pháp khấu hao tuyến tính là phương pháp tính khấu hao trong đó định mức khấu hao tài sản cố định là như nhau trong suốt thời gian sử dụng. Đây là phương pháp đơn giản và thường được sử dụng nhất. Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là: “Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian khấu hao”. Trong đó, mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

  Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

  Theo phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm, tuổi thọ hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị dự kiến sẽ được sản xuất. Bạn sẽ hiểu phương pháp khấu hao này là gì hơn nếu áp dụng tính theo công thức: “Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm”. Trong đó, mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá tài sản cố định / sản lượng theo công suất thiết kế.

  Khấu hao theo số dư giảm dần

  Khấu hao theo số dư giảm dần được tính theo công thức: “Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao nhân với tỉ lệ khấu hao nhanh”. Trong đó:

  • Tỉ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỉ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng nhân với hệ số điều chỉnh.
  • Tỉ lệ khấu hao tài sản cố định (TSCD) theo đường thẳng (%) = (1/ thời gian trích khấu hao của TSCD) x 100.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • 03 Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theothông Tư.
 • Bơm Tinh Trùng Giá Bao Nhiêu
 • Giải Đáp Bơm Tinh Trùng Giá Bao Nhiêu Và Các Câu Hỏi Liên Quan Khác
 • Phương Pháp Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm: Ngày Chuyển Phôi
 • Hướng Dẫn Cách Tính Khấu Hao Tscđ Theo Phương Pháp Khấu Hao Đường Thẳng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Tính Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Chéo Nhau Trong Không Gian
 • Quy Định Phương Pháp Trích Khấu Hao Nhanh Tscđ Không Quá 2 Lần
 • Góc Kiến Thức: Các Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng, Lãi Suất Tiết Kiệm Nhanh Chóng
 • Một Số Phương Pháp Tính Lũy Thừa Của Ma Trận Vuông
 • Khấu hao theo phương pháp đường thẳng là một phương pháp tính khấu hao đơn giản, dễ làm và được áp dụng nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần nắm rõ được nội dung cũng như cách tính khấu hao theo phương pháp này để áp dụng trong thực tế. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng, được quy định trong Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013:

  Nguyên tắc của phương pháp khấu hao theo đường thẳng

  Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

  Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

  Nội dung của phương pháp:

  Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

  Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi

  Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách:

  Được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó

  Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

  a. Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC), tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 01/01/2013.

  • Nguyên giá tài sản cố định = 119 triệu – 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng
  • Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.
  • Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng
  • Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định đó vào chi phí kinh doanh.

  b. Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 01/01/2018.

  • Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng
  • Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng
  • Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng – 60 triệu đồng = 90 triệu đồng
  • Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm
  • Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng =1.250.000 đồng/ tháng

  Từ năm 2022 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.

  Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2013:

  a. Cách xác định mức trích khấu hao:

  – Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.

  – Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo công thức sau:

  • T : Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định
  • T1 : Thời gian trích khấu hao ban đầu của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.
  • T2 : Thời gian trích khấu hao theo đánh giá lại của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.
  • t1 : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định

  – Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố định) như sau:

  b. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:

  Doanh nghiệp sử dụng một máy khai khoáng có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2011. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy khai khoáng này tính đến hết ngày 31/12/2012 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.

  – Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy khai khoáng là 480 triệu đồng.

  – Doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao của máy khai khoáng là 15 năm theo Phụ lục I Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

  – Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của máy khai khoáng như sau:

  Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 40 triệu đồng : 12 tháng = 3,333 triệu đồng/ tháng

  Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2024, doanh nghiệp trích khấu hao đối với máy khai khoáng này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 3,333 triệu đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Npv Và Irr
 • Cách Tính Công Của Lực Điện Trường, Điện Thế, Hiệu Điện Thế Giữa Hai Điểm Hay, Chi Tiết
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Điện Thế
 • Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Của Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 • Phương Pháp Tính Hiệu Quả Đầu Tư
 • Phương Pháp Khấu Hao Theo Tổng Số Năm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đánh Giá Tài Sản Cố Định Trong Doanh Nghiệp
 • Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Và Cách Hạch Toán
 • Mẫu Đăng Ký Pp Trích Khấu Hao Tscđ Năm 2022
 • [ Lưu Ý Về Thông Báo Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định
 • Khấu Hao Nhà Xưởng Bao Nhiêu Năm? Cách Tính Chi Tiết
 • Phương pháp khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng trong tiếng Anh gọi là Sum of years’ digits method.

  Định nghĩa

  Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng là phương pháp khấu hao mà theo đó mức khấu hao hàng năm được xác định bằng nguyên giá tài sản cố định cần tính khấu hao nhân với tỉ lệ khấu hao của từng năm

  Khi nào nên sử dụng phương pháp này: Khi Doanh nghiệp có dự án mới thực hiện lập kế hoạch dự án hoặc lập kế hoạch kinh doanh nhu cầu thu hồi vốn nhanh, hoặc đánh giá tài sản những năm đầu tiên hiệu quả cao mức khấu hao sẽ cao hơn những năm tiếp theo

  Ưu điểm: Phương pháp này thu hồi vốn nhanh, nhanh chóng tập trung vốn để đầu tư đổi mới TSCĐ, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình, là biện pháp để hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nhược điểm: Tính toán phức tạp, khối lượng tính toàn nhiều.

  Công thức xác định

  Trong đó:

  M KHt: Mức khấu hao năm t

  NG KH: Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao

  T KHt: Tỉ lệ khấu hao của năm thứ t cần tính khấu hao

  Ví dụ đối với tính Tỉ lệ khấu hao của năm thứ t cần tính khấu hao: Nếu một tài sản cố định có thời gian sử dụng là 5 năm, tỉ lệ khấu hao hàng năm được tính như sau:

  Ví dụ đối với tính Tỉ lệ khấu hao của năm thứ t cần tính khấu hao: Nếu một tài sản cố định có thời gian sử dụng là 5 năm, tỉ lệ khấu hao hàng năm được tính như sau:

  Chú ý: 15* = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

  Ví dụ 1: Ngày 19/09/20X1 mua mới máy photo trị giá 120 triệu chưa bao gồm thuế GTGT sử dụng khối văn phòng, thời gian khấu hao của công ty là 05 năm. Vì theo tính chất máy móc giá trị và chất lượng sử dụng theo thời gian nên Công ty sử dụng phương pháp khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng.

  Bài giải:

  Tổng số thứ tự theo năm sử dụng: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

  Tỷ lệ khấu hao năm thứ nhất = 5/15 = 1/3

  Tỷ lệ khấu hao năm thứ hai = 4/15

  …..

  Tỷ lệ khấu hao năm thứ 5 = 1/15

  Phương pháp này sẽ tính như sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Thụ Tinh Nhân Tạo Cho Bò Cái
 • Hướng Dẫn Cách Thụ Tinh Nhân Tạo Có Khả Năng Thành Công Cao Nhất
 • Cải Tạo Đàn Bò Bằng Phương Pháp Thụ Tinh Nhân Tạo
 • Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Ivf Là Gì ?
 • Một Số Điều Bạn Nên Biết Về Phương Pháp Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100