Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc * Tin Cậy
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4884
 • 3 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Sinh Giỏi
 • Tham Luận: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Trường Thpt Bến Tre
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Các Bài Thực Hành Trong Chương Trình Sinh Học 8
 • Một trong những cách cổ điển để xác định mật độ vi sinh vật trong một mẫu là pha loãng mẫu, cấy lên đĩa thạch và sau đó đếm các khuẩn lạc mọc trên đó. Vi khuẩn được cấy trên đĩa phát triển hình thành các khuẩn lạc từ một hoặc một số vi khuẩn ban đầu. Những khuẩn lạc này có thể được thấy và đếm bằng mắt thường hoặc kính hiển vi. Số lượng khuẩn lạc được sử dụng để xác định và đếm vi khuẩn trong mẫu đất, nước và thực phẩm.

  Pha loãng mẫu, cấy và ủ

  Nếu bạn chỉ tạo một vệt mẫu vi sinh đơn giản trên đĩa thạch, sẽ có rất nhiều khuẩn lạc riêng rẽ mọc chồng lấn lên nhau khiến không thể đếm được số lượng khuẩn lạc. Để giải quyết vấn đề này, trộn mẫu với dung dịch, lấy một lượng nhỏ hỗn dịch mẫu ban đầu này để tiếp tục pha loãng nó. Lặp lại quy trình này 6 tới 10 lần. Chải đều dung dịch pha loãng cuối cùng lên đĩa thạch và ủ nó từ bốn tới bảy ngày trước khi đếm khuẩn lạc phát triển trên đó.

  Phương pháp đếm khuẩn lạc thủ công

  Cách thức trong phương pháp đếm khuẩn lạc là đếm mỗi chấm khuẩn lạc một lần. Một cách tiếp cận là đặt đĩa petri lên một lưới ô và đếm các khuẩn lạc trong mỗi ô. Đánh dấu khuẩn lạc đếm được ở đằng sau của đĩa petri cũng là một cách hữu ích. Nhìn chung, bạn sẽ cần đếm ít nhất ba đĩa; chỉ khi sử dụng đĩa chứa 30 tới 300 khuẩn lạc để giúp đưa ra kết luận tin cậy. Các đĩa mà quá nhiều hoặc quá ít khuẩn lạc đều không thích hợp và cần pha loãng và cấy lại mẫu.

  Phương pháp đếm khuẩn lạc tự động

  Đếm khuẩn lạc thủ công mất rất nhiều thời gian và có thể nhầm lẫn do lỗi chủ quan của người thực hiện. Để cải thiện điều này có thể sử dụng các thiết bị đếm khuẩn lạc tự động. Máy đếm khuẩn sẽ chụp một ảnh của đĩa, tách các khuẩn lạc khỏi nền và sau đó sử dụng một thuật toán để đếm các khuẩn lạc trên đĩa. Thuật toán có thể gặp có khăn trong việc phân biệt các khuẩn lạc khi hai hoặc nhiều khuẩn lạc chồng lấn ở vùng rìa, bởi vậy đây là một lĩnh vực của sự phát triển phần mềm hiện tại.

  Hạn chế của phương pháp đếm khuẩn lạc

  Độ chính xác của việc tính mật độ vi khuẩn từ số khuẩn lạc thực sự có một số hạn chế. Các đơn vị hình thành khuẩn lạc có thể là một tế bào đơn, một chuỗi tế bào hoặc cả một cụm tế bào. Giả thiết rằng một khuẩn lạc đại diện cho một tế bào, như vậy mật độ tính toán được có thể thấp. Các vi khuẩn khác nhau cần các điều kiện sinh trưởng khác nhau, và khuẩn lạc trên đĩa chỉ thể hiện những vi khuẩn mà phát triển trên môi trường cấy dưới những điều kiện ủ đó. Hơn nữa, đếm khuẩn lạc không tính được tế bào chết, cần phải cân nhắc kỹ khi bạn cần mật độ tế bào trong mẫu ban đầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7924
 • Phuong Phap Dinh Luong (So Luong Vsv) 2
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4882:2007 (Iso 4831 : 2006) Về Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi
 • Phương Pháp Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Đầu Tư
 • Dùng Phương Pháp Monte Carlo Để Giải Một Lớp Bài Toán Điều Khiển Ngẫu Nhiên Tổng Hợp Liên Quan Đến Quá Trình Điểm Gắn Mã Và Áp Dụng.pdf
 • Đếm Số Ký Tự Và Đếm Số Chữ Trong Excel Dùng Len Và Substitute

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Hàm Dò Tìm Chuỗi Trong Excel
 • Hàm Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel
 • Những Hàm Tìm Kiếm 2 Điều Kiện Trong Excel
 • 11 Sự Khác Biệt Giữa Nông Thôn Và Thành Phố / Linh Tinh
 • Khi làm việc với Excel, sẽ có rất nhiều bạn cần đếm xem giá trị trong một ô có bao nhiêu kí tự.

  Cũng có khi bạn cần đếm số chữ (số từ) trong một ô. Các chữ, từ được cách nhau bởi khoảng trắng.

  Ví dụ:

  Cho cụm từ: Trung tâm tin học

  • Cụm này có 17 kí tự (nhớ là luôn tính khoảng trắng)
  • Cụm này gồm 4 từ (chữ)

  Đề tài hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách lập công thức đếm số từ ngữ, số ký tự bằng các hàm trong Excel.

  Đếm tất cả kí tự trong ô dùng hàm LEN

  Ta sẽ dùng làm LEN

  Ví dụ Ô A1 có giá trị là “Trung tâm tin học”

  =LEN(A1)

  Sẽ cho giá trị là 17. Tức chuỗi trong ô A1 có tổng cộng 17 kí tự

  Đếm kí tự trong ô không tính khoảng trắng dùng hàm LEN và SUBSTITUTE

  Ta dùng hàm LEN kết hợp hàm SUBSTITUTE

  Hàm SUBSTITUTE có chức năng tìm và thay ký tự này bằng một kí tự khác trong chuỗi.

  =SUBSTITUTE (A1, ” “, “”)

  Ý nghĩa hàm trên là: tìm trong ô A1, những ký tự khoảng trắng ” ” và thay bằng rỗng “”

  Sẽ cho kết quả là Trungtâmtinhọc

  Như vậy ta đếm chuỗi kết quả trên thì đáp ứng yêu cầu.

  Ta dùng công thức sau:

  =LEN(SUBSTITUTE((A1),” “,””))

  Sẽ cho giá trị là 14

  Đếm số từ, chữ trong một ô dùng hàm LEN kết hợp

  Các phân trên là đếm kí tự, phần này ta đếm số từ (số chữ). Các chữ là cụm kí tự cách nhau khoảng trắng.

  Thay vì đếm bao nhiêu từ, ta sẽ đếm xem có bao nhiêu khoảng trắng ngăn cách giữa các từ rồi cộng thêm 1. Ta sẽ được số từ.

  Ví dụ cụm từ: “Trần Triệu Phú” (Tên tôi!) có 2 khoảng trắng ngăn cách các từ, tức là cụm đó có 3 từ.

  Muốn đếm số khoảng trắng ngăn cách trong chuỗi, ta dùng công thức kết hợp LEN và SUBSTITUTE như sau. Công thức này rất dễ hiểu nếu bạn hiểu 2 mục trước:

  Lấy giá trị này cộng thêm 1, ta sẽ được số chữ trong chuỗi đã cho, tức là:

  Sẽ có trường hợp do lỗi hoặc cố ý, các trong chuỗi có các khoảng trống thừa phía trước hoặc sau chuỗi, hoặc giữa các từ thay vì có 1 khoảng trắng thì có đến 2,3,4… khoảng trắng. Công thức trên sẽ bị sai.

  Để giải quyết trường hợp này, ta dùng hàm TRIM là hàm có chức năng xóa các khoảng trắng thừa trong chuỗi.

  Công thức đúng hơn sẽ là:

  Bây giờ xảy ra một trường hợp nữa. Nếu giá trị của ô là rỗng hoặc một dãy các khoảng trắng tức nó có 0 từ. Khi đó biểu thức trên sẽ cho giá trị 1, SAI. Vì vậy ta kết hợp hàm IF như sau:

  Tức là nếu A1 không có kí tự nào hoặc có một dãy các ký tự khoảng trắng thì hàm IF sẽ trả về 0, ngược lại có từ thì nó sẽ đếm từ theo công thức ở trên.

  Trung Tâm Tin Học

  Nếu bạn muốn cảm ơn, vui lòng sử dụng các icon Facebook phía dưới cùng để chia sẻ cho bạn bè mình. Đó là cách để giới thiệu cũng như giúp chúng tôi phát triển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Đếm Trong Excel (Count, Counta, Countif,…)
 • Hàm Đếm Dữ Liệu Trùng Trong Excel Cách Đếm Dữ Liệu Trùng Trong Excel
 • 5 Cách Tìm Và Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel (Cập Nhật 2022)
 • Sự Khác Biệt Giữa Phiên Mã Prokaryotic Và Eukaryotic
 • Khái Niệm Về Ẩn Dụ? Các Hình Thức Ẩn Dụ? Các Phân Biệt Ẩn Dụ Với Các Biện Pháp Khác
 • Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc * Tin Cậy

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4884
 • 3 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Sinh Giỏi
 • Tham Luận: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Trường Thpt Bến Tre
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Các Bài Thực Hành Trong Chương Trình Sinh Học 8
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Trong Giờ Dạy Môn Sinh Học Lớp 9
 • Để xác định các loại vi sinh vật sống trong mẫu. Công ty Tin Cậy xin giới thiệu tới quý bà con phương pháp đếm khuẩn lạc.

  Phương pháp này có độ nhạy cao, định lượng vi sinh vật ở mật độ thấp. Có thể định lượng các vi sinh vật kích thước nhỏ, di động.

  1- Chuẩn bị môi trường

  Hòa tan các thành phần môi trường trong nước, phân phối môi trường vào chai thích hợp. Khử trùng ở 121 o C 1atm trong 15 phút. Trước khi kiểm tra vi sinh vật cần làm tan chảy hoàn toàn môi trường agar bằng nhiệt (bếp điện hoặc lò viba)

  ( Lưu ý: Khi môi trường agar tan được 1/3 nên lắc chai môi trường để giúp thoát khí bên trong chai. Khi lắc nên tránh để môi trường chạm vào nút bông)

  2 – Cách tiến hành

  Mọi việc chuẩn bị và các thao tác bằng tay cần được thực hiện với kỹ thuật vô trùng. Và dùng dụng cụ cần được vô trùng để tránh nhiễm vi sinh vật từ các nguồn bên ngoài vào mẫu.

  Đối với các mẫu rắn:

  Bước 1:

  Cân 25g mẫu vào bình Erlen chứa 225 ml dung dịch pha loãng đã khử trùng để được độ pha loãng 10-1.

  (Lưu ý: Sau khi hòa mẫu vào dung dịch pha loãng, nên đồng nhất mẫu trên máy lắc trong 20 – 30 phút trước khi tiếp tục pha loãng nồng độ 10-2)

  Bước 2:

  Hút 1ml dịch pha loãng ở nồng độ 10-1 lần lượt vào dãy ống nghiệm 9ml để được các nồng độ pha loãng 10-2, 10-3,10-4,…,10-n tùy theo yêu cầu.

  ( Lưu ý: Trước khi pha loãng nồng độ tiếp theo nên votex độ pha loãng trước đó để đồng nhất mẫu.)

  Bước 3:

  Hút 1ml dịch pha loãng ở từng nồng độ cho vào đĩa petri.

  (Lưu ý: Nên kiểm tra ở 3 nồng độ pha loãng)

  Bước 4:

  Thêm vào mỗi đĩa petri khoảng 12 – 15 ml môi trường thạch ở nhiệt độ từ 44 – 47 o C. Trộn đều dịch pha loãng với môi trường bằng cách xoay đĩa petri và để hỗn hợp đông đặc lại bằng cách đặt các đĩa petri trên bề mặt nằm ngang ở nơi mát.

  (Lưu ý: Tránh để môi trường thạch xuất hiện bọt khí khi đổ đĩa)

  Sau khi hỗn hợp đông đặc hoàn toàn, lật ngược các đĩa đã chuẩn bị và đặt vào tủ ấm ở (30 ± 1) oC. Ủ trong 48 giờ.

  Sau giai đoạn ủ, giữ lại các đĩa có số khuẩn lạc từ 25 đến 300 khuẩn lạc. Khi đếm khuẩn lạc, chỉ đếm những khuẩn lạc đặc trưng cho chủng vi sinh đang quan tâm, tránh đếm nhầm bọt khí và các hạt không hòa tan trên mặt thạch.

  Tính số lượng N vi sinh vật có trong mẫu thử theo trung bình khối lượng từ hai độ pha loãng liên tiếp bằng cách sử dụng Công thức:

  Trong đó:

  ∑C là tổng số khuẩn lạc đếm được trên hai đĩa được giữ lại từ 2 độ pha loãng liên tiếp. Trong đó ít nhất một đĩa chứa tối thiểu 10 khuẩn lạc.

  n là số lượng đĩa petri được lựa chọn để tính tổng số khuẩn lạc

  V là thể tích mẫu được đưa vào mỗi đĩa, tính bằng ml

  d là độ pha loãng tương ứng.

  Để mua Môi trường nuôi cấy vi sinh, quý bà con vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY

  Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, Khu Đô Thị Vạn Phúc – Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

  Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0165 887 1302 – 0909 307 123 – 0903 908 671

  Email: [email protected] ; [email protected]; [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7924
 • Phuong Phap Dinh Luong (So Luong Vsv) 2
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4882:2007 (Iso 4831 : 2006) Về Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi
 • Phương Pháp Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Đầu Tư
 • Phương Pháp Đếm Khuẩn Lạc • Tin Cậy 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Sinh Lớp 8
 • Đề Tài Đề Tài Một Vài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Giảm Thiểu Học Sinh Lưu Ban Trong Trường Th Nvx
 • Ngồi Kiết Già Đúng Cách
 • Chi Tiết Nhất Về Phương Pháp Ngồi Thiền Chữa Bệnh Mất Ngủ
 • Để xác định các loại vi sinh vật sống trong mẫu. Công ty Tin Cậy xin giới thiệu tới quý bà con phương pháp đếm khuẩn lạc.

  Phương pháp này có độ nhạy cao, định lượng vi sinh vật ở mật độ thấp. Có thể định lượng các vi sinh vật kích thước nhỏ, di động.

  1- Chuẩn bị môi trường

  Hòa tan các thành phần môi trường trong nước, phân phối môi trường vào chai thích hợp. Khử trùng ở 121oC 1atm trong 15 phút. Trước khi kiểm tra vi sinh vật cần làm tan chảy hoàn toàn môi trường agar bằng nhiệt (bếp điện hoặc lò viba)

  (Lưu ý: Khi môi trường agar tan được 1/3 nên lắc chai môi trường để giúp thoát khí bên trong chai. Khi lắc nên tránh để môi trường chạm vào nút bông)

  2 – Cách tiến hành

  • Yêu cầu chung

  Mọi việc chuẩn bị và các thao tác bằng tay cần được thực hiện với kỹ thuật vô trùng. Và dùng dụng cụ cần được vô trùng để tránh nhiễm vi sinh vật từ các nguồn bên ngoài vào mẫu.

  • Cách bước tiến hành:

  Đối với các mẫu rắn:

  Bước 1:

  Cân 25g mẫu vào bình Erlen chứa 225 ml dung dịch pha loãng đã khử trùng để được độ pha loãng 10-1.

  (Lưu ý: Sau khi hòa mẫu vào dung dịch pha loãng, nên đồng nhất mẫu trên máy lắc trong 20 – 30 phút trước khi tiếp tục pha loãng nồng độ 10-2)

  Bước 2:

  Hút 1ml dịch pha loãng ở nồng độ 10-1 lần lượt vào dãy ống nghiệm 9ml để được các nồng độ pha loãng 10-2, 10-3,10-4,…,10-n tùy theo yêu cầu.

  (Lưu ý: Trước khi pha loãng nồng độ tiếp theo nên votex độ pha loãng trước đó để đồng nhất mẫu.)

  Bước 3:

  Hút 1ml dịch pha loãng ở từng nồng độ cho vào đĩa petri.

  (Lưu ý: Nên kiểm tra ở 3 nồng độ pha loãng)

  Bước 4:

  Thêm vào mỗi đĩa petri khoảng 12 – 15 ml môi trường thạch ở nhiệt độ từ 44 – 47oC. Trộn đều dịch pha loãng với môi trường bằng cách xoay đĩa petri và để hỗn hợp đông đặc lại bằng cách đặt các đĩa petri trên bề mặt nằm ngang ở nơi mát.

  (Lưu ý: Tránh để môi trường thạch xuất hiện bọt khí khi đổ đĩa)

  Sau khi hỗn hợp đông đặc hoàn toàn, lật ngược các đĩa đã chuẩn bị và đặt vào tủ ấm ở (30 ± 1)oC. Ủ trong 48 giờ.

  • Đếm khuẩn lạc:

  Sau giai đoạn ủ, giữ lại các đĩa có số khuẩn lạc từ 25 đến 300 khuẩn lạc. Khi đếm khuẩn lạc, chỉ đếm những khuẩn lạc đặc trưng cho chủng vi sinh đang quan tâm, tránh đếm nhầm bọt khí và các hạt không hòa tan trên mặt thạch.

  • Phương pháp tính:

  Tính số lượng N vi sinh vật có trong mẫu thử theo trung bình khối lượng từ hai độ pha loãng liên tiếp bằng cách sử dụng Công thức:

  Trong đó:

  ∑C là tổng số khuẩn lạc đếm được trên hai đĩa được giữ lại từ 2 độ pha loãng liên tiếp. Trong đó ít nhất một đĩa chứa tối thiểu 10 khuẩn lạc.

  n là số lượng đĩa petri được lựa chọn để tính tổng số khuẩn lạc

  V là thể tích mẫu được đưa vào mỗi đĩa, tính bằng ml

  d là độ pha loãng tương ứng.

  Để mua Môi trường nuôi cấy vi sinh, quý bà con vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY

  Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, Khu Đô Thị Vạn Phúc – Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

  Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0165 887 1302 – 0909 307 123 – 0903 908 671

  Email: [email protected] ; [email protected]; [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Kết Quả Vi Sinh
 • Phân Tích Vi Sinh Trong Nước
 • Ứng Dụng Mô Phỏng Monte Carlo Cho Ước Lượng Đkđbđ Đối Với Các Đại Lượng Tương Quan
 • Mô Hình Đa Biến: Phương Pháp Phân Tích Monte Carlo
 • Ước Tính Số Pi Với Monte Carlo
 • Phương Pháp Montessori Trong Gia Đình

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Montessori Là Gì? Review Khóa Học Giáo Dục Sớm Cho Trẻ.
 • Dạy Trẻ Học Toán Theo Phương Pháp Montessori
 • Montessori Là Gì? 2 Cuốn Sách Hay Nhất Về Phương Pháp Giáo Dục Montessori
 • Hiệu Quả Của Phương Pháp Montessori
 • Lợi Ích Của Phương Pháp Montessori Đối Với Trẻ
 • Chắc hẳn các bạn đều biết đến một thời kỳ vô cùng quan trọng gọi là “Thời kỳ mẫn cảm” ở trẻ.”Thời kỳ mẫn cảm” là thuật ngữ vốn được sử dụng trong ngành sinh vật học. Nó chỉ một khoảng thời gian ngắn trong thời thơ ấu của tất cả các sinh vật, khi mà tính nhạy cảm đối với một việc nhất định trở nên đặc biệt nhạy bén. Nhà cải cách giáo dục thiếu nhi của thế kỷ 20, bà Maria Montessori, cũng phát hiện ra thời kỳ mẫn cảm này ở con người. Bà nhận thấy việc ứng dụng thời kỳ mẫn cảm chính là tận dụng “Sức mạnh của giai đoạn phát triển” – thứ năng lượng tự nhiên vô giá – vào giáo dục.

  Tùy vào việc biết hay không biết sự thật về thời kỳ mẫn cảm này, mà con mắt nhìn trẻ của chúng ta sẽ rất khác nhau. Nó trở thành chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở cánh cửa nuôi dạy trẻ hoặc “hết sức vui vẻ” hoặc “vô cùng chán ngắt”.

  Trên xe điện sáng nay, có một em bé rất quấy. Mẹ định bế lên dỗ dành, nhưng bé không thích, cứ ngồi bệt xuống sàn. Mẹ nhiều lần muốn ôm bé, nhưng lần nào bé cũng không chịu. Em tự hỏi: “Bé khó chịu chuyện gì vậy nhỉ?” và chăm chú quan sát hành động của bé. Sau khi ngồi bệt xuống sàn, bé cố gắng đứng lên và điều chỉnh cơ thể theo nhịp lắc lư của xe điện. Khuôn mặt tươi cười của bé lộ rõ niềm vui không thể diễn đạt thành lời. Em nhìn khuôn mặt vui mừng ấy và hiểu rằng: “À, hóa ra bé muốn đứng lên”. Tuy nhiên, mẹ lại không trông thấy biểu cảm đó, nên chị lúc nào cũng cảm thấy bực mình vì chỉ tâm niệm phải bế lấy con. Em bé này đang trong thời kỳ mẫn cảm để có được khả năng tự mình đứng lên, cô nhỉ! Dù rằng rất khó để hiểu con trẻ, nhưng chỉ với một chút am hiểu về thời kỳ mẫn cảm và dành chút thời gian, công sức, hẳn mẹ có thể hiểu được niềm vui của trẻ và trân trọng chúng. Teranishi Yuka

  Từ khi học về “Thời kỳ mẫn cảm”, cách quan sát trẻ và quan điểm giáo dục của người bạn này đã thay đổi. Từ việc “tự hỏi: Bé khó chịu chuyện gì vậy nhỉ? và chăm chú quan sát hành động của bé”, rồi việc bắt gặp thời khắc bé điều chỉnh cơ thể theo nhịp lắc lư của xe điện và biểu lộ niềm vui trên khuôn mặt, sinh viên này đã trang bị cho mình khả năng nhìn thấu tâm tư của trẻ: “À, thì ra bé muốn đứng lên”.

  Trước một đứa trẻ đang cáu kỉnh, khóc lóc, có mặt hai người lớn (với hai thái độ khác nhau). Một người không có ý định muốn biết nguyên nhân, cũng không nhìn mặt trẻ, mà chỉ đối xử với trẻ hoàn toàn theo suy nghĩ của bản thân. Còn một người muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao trẻ cáu kỉnh, nên điểm chú ý quan sát thời điểm mà trẻ ngừng khóc và khuôn mặt mừng vui của trẻ. Nếu hiểu được nguyên nhân trẻ khóc vì muốn tự mình đứng được trên xe điện chính là biểu hiện của thời kỳ mẫn cảm ở lứa tuổi này, thì hẳn mẹ có thể hỗ trợ bằng cách phối hợp với trẻ, để tránh cho con khỏi ngã.

  Như vậy, nhờ biết được những đặc trưng đa dạng của thời kỳ mẫn cảm, khuynh hướng cũng như khát vọng mạnh mẽ – chỉ thể hiện ở thời kỳ đó – của trẻ, mà cách nuôi dạy trẻ cũng sẽ thay đổi.

  Hơn nữa, qua việc khéo léo chăm nom quá trình trưởng thành của trẻ, người mẹ cũng trưởng thành hơn. Tóm lại, chẳng phải bản thân người mẹ có con đang chào đón thời kỳ mẫn cảm, cũng đang trong thời kỳ mẫn cảm của việc nuôi dạy trẻ đó sao?

  Với trọng tâm “Thời kỳ mẫn cảm của trẻ” – chúng tôi mong muốn các bạn biết để giáo dục trẻ – cuốn sách này có ích cho những người mẹ trẻ đang trong thời kỳ nuôi dạy con. Sách sẽ trình bày về việc dạy dỗ và kỹ thuật cụ thể của phương pháp giáo dục Montessori.

  Ngoài ra, trong phương pháp giáo dục Montessori, có một hệ thống gọi là giáo dục Montessori, với giáo cụ và giáo viên đã được hoàn bị. Một mặt, phương pháp giáo dục Montessori mang tính đặc thù, nhưng mặt khác, trong phương pháp giáo dục Montessori còn có di sản tuyệt vời rất phổ biến của tiến sĩ Maria Montessori mà bất kỳ ai cũng có thể ứng dụng.

  Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu một số gợi ý về cách giáo dục trẻ từ những phần phổ biến của phương pháp giáo dục Montessori.

  Chương 1: Một số gợi ý từ phương pháp giáo dục Montessori

  Chương 2: “Thời kỳ mẫn cảm” của trẻ

  Chương 3: Thời kỳ mẫn cảm của người mẹ 115

  Chương 4: Từ khóa trong nuôi dạy con

  Chương 5: Các thiết bị dạy học thủ công có thể làm tại nhà 183

  Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu! Đặt mua tại:

  + Nhà Sách Thái Hà của Thaihabooks: http://nhasachthaiha.vn/

  Hoặc: Các kênh phân phối sách của Thaihabooks

  + Hệ thống phát hành miền Bắc:

  http://thaihabooks.com/gioi-thieu/8/He-thong-phat-hanh-mien-Bac/

  + Hệ thống phát hành miền Trung:

  http://thaihabooks.com/gioi-thieu/10/He-thong-phat-hanh-mien-Trung/

  + Hệ thống phát hành miền Nam:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Do Nên Áp Dụng Phương Pháp Montessori Cho Trẻ
 • Giáo Dục Theo Phương Pháp Reggio Emilia: Phát Triển Tối Đa Tiềm Năng Của Trẻ
 • So Sánh Phương Pháp Montessori Và Reggio Emilia
 • Tính Kỷ Luật Theo Phương Pháp Montessori Giúp Những Em Bé Độc Lập Và Kiểm Soát Cảm Xúc Của Mình
 • Phương Pháp Montessori Trong Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em
 • Sách Phương Pháp Montessori Trong Gia Đình

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hành Dạy Con Theo Phương Pháp Montessori Tại Nhà
 • Top 7 Sách Dậy Con Theo Phương Pháp Montessori Hay Nhất Hiện Nay
 • Nguyên Tắc Của Phương Pháp Montessori Cho Trẻ Là Gì?
 • Giới Thiệu Về Phương Pháp Dạy Môn Toán Của Montessori
 • Maria Montessori Là Ai? Tiểu Sử Về Maria Montessori
 • Chắc hẳn các bạn đều biết đến một thời kỳ vô cùng quan trọng gọi là “Thời kỳ mẫn cảm” ở trẻ.”Thời kỳ mẫn cảm” là thuật ngữ vốn được sử dụng trong ngành sinh vật học. Nó chỉ một khoảng thời gian ngắn trong thời thơ ấu của tất cả các sinh vật, khi mà tính nhạy cảm đối với một việc nhất định trở nên đặc biệt nhạy bén. Nhà cải cách giáo dục thiếu nhi của thế kỷ 20, bà Maria Montessori, cũng phát hiện ra thời kỳ mẫn cảm này ở con người. Bà nhận thấy việc ứng dụng thời kỳ mẫn cảm chính là tận dụng “Sức mạnh của giai đoạn phát triển” – thứ năng lượng tự nhiên vô giá – vào giáo dục.

  Tùy vào việc biết hay không biết sự thật về thời kỳ mẫn cảm này, mà con mắt nhìn trẻ của chúng ta sẽ rất khác nhau. Nó trở thành chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở cánh cửa nuôi dạy trẻ hoặc “hết sức vui vẻ” hoặc “vô cùng chán ngắt”.

  Trên xe điện sáng nay, có một em bé rất quấy. Mẹ định bế lên dỗ dành, nhưng bé không thích, cứ ngồi bệt xuống sàn. Mẹ nhiều lần muốn ôm bé, nhưng lần nào bé cũng không chịu. Em tự hỏi: “Bé khó chịu chuyện gì vậy nhỉ?” và chăm chú quan sát hành động của bé. Sau khi ngồi bệt xuống sàn, bé cố gắng đứng lên và điều chỉnh cơ thể theo nhịp lắc lư của xe điện. Khuôn mặt tươi cười của bé lộ rõ niềm vui không thể diễn đạt thành lời. Em nhìn khuôn mặt vui mừng ấy và hiểu rằng: “À, hóa ra bé muốn đứng lên”. Tuy nhiên, mẹ lại không trông thấy biểu cảm đó, nên chị lúc nào cũng cảm thấy bực mình vì chỉ tâm niệm phải bế lấy con. Em bé này đang trong thời kỳ mẫn cảm để có được khả năng tự mình đứng lên, cô nhỉ! Dù rằng rất khó để hiểu con trẻ, nhưng chỉ với một chút am hiểu về thời kỳ mẫn cảm và dành chút thời gian, công sức, hẳn mẹ có thể hiểu được niềm vui của trẻ và trân trọng chúng. Teranishi Yuka

  Từ khi học về “Thời kỳ mẫn cảm”, cách quan sát trẻ và quan điểm giáo dục của người bạn này đã thay đổi. Từ việc “tự hỏi: Bé khó chịu chuyện gì vậy nhỉ? và chăm chú quan sát hành động của bé”, rồi việc bắt gặp thời khắc bé điều chỉnh cơ thể theo nhịp lắc lư của xe điện và biểu lộ niềm vui trên khuôn mặt, sinh viên này đã trang bị cho mình khả năng nhìn thấu tâm tư của trẻ: “À, thì ra bé muốn đứng lên”.

  Trước một đứa trẻ đang cáu kỉnh, khóc lóc, có mặt hai người lớn (với hai thái độ khác nhau). Một người không có ý định muốn biết nguyên nhân, cũng không nhìn mặt trẻ, mà chỉ đối xử với trẻ hoàn toàn theo suy nghĩ của bản thân. Còn một người muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao trẻ cáu kỉnh, nên điểm chú ý quan sát thời điểm mà trẻ ngừng khóc và khuôn mặt mừng vui của trẻ. Nếu hiểu được nguyên nhân trẻ khóc vì muốn tự mình đứng được trên xe điện chính là biểu hiện của thời kỳ mẫn cảm ở lứa tuổi này, thì hẳn mẹ có thể hỗ trợ bằng cách phối hợp với trẻ, để tránh cho con khỏi ngã.

  Như vậy, nhờ biết được những đặc trưng đa dạng của thời kỳ mẫn cảm, khuynh hướng cũng như khát vọng mạnh mẽ – chỉ thể hiện ở thời kỳ đó – của trẻ, mà cách nuôi dạy trẻ cũng sẽ thay đổi.

  Hơn nữa, qua việc khéo léo chăm nom quá trình trưởng thành của trẻ, người mẹ cũng trưởng thành hơn. Tóm lại, chẳng phải bản thân người mẹ có con đang chào đón thời kỳ mẫn cảm, cũng đang trong thời kỳ mẫn cảm của việc nuôi dạy trẻ đó sao?

  Với trọng tâm “Thời kỳ mẫn cảm của trẻ” – chúng tôi mong muốn các bạn biết để giáo dục trẻ – cuốn sách này có ích cho những người mẹ trẻ đang trong thời kỳ nuôi dạy con. Sách sẽ trình bày về việc dạy dỗ và kỹ thuật cụ thể của phương pháp giáo dục Montessori.

  Ngoài ra, trong phương pháp giáo dục Montessori, có một hệ thống gọi là giáo dục Montessori, với giáo cụ và giáo viên đã được hoàn bị. Một mặt, phương pháp giáo dục Montessori mang tính đặc thù, nhưng mặt khác, trong phương pháp giáo dục Montessori còn có di sản tuyệt vời rất phổ biến của tiến sĩ Maria Montessori mà bất kỳ ai cũng có thể ứng dụng.

  Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu một số gợi ý về cách giáo dục trẻ từ những phần phổ biến của phương pháp giáo dục Montessori.

  Mời bạn đón đọc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Montessori Trong Gia Đình, Tác Giả Sagara Atsuko
 • Top 5 Trường Mầm Non Áp Dụng Phương Pháp Montessori Tại Tp.hcm
 • Áp Dụng Phương Pháp Montessori Trong Gia Đình Theo 4 Nguyên Tắc
 • Phương Pháp Montessori Và Phương Pháp Reggio Emilia
 • Phương Pháp Montessori Trong Dạy Tiếng Anh Trẻ Em
 • Phương Pháp Chữa Bệnh Củangô Quang Hùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bác Sĩ Ngô Quang Hùng Và Phương Pháp Cấy Chỉ Độc Đáo, Hiệu Quả
 • Thạc Sĩ Bác Sĩ Ngô Quang Hùng
 • Ths Bs Ngô Quang Hùng Ứng Dụng Cấy Chỉ Vào Chữa Xương Khớp
 • Phương Pháp Cấy Chỉ Chữa Viêm Mũi Dị Ứng Như Thế Nào?
 • Sử Dụng Phương Pháp Cấy Chỉ Để Điều Trị Viêm Mũi Dị Ứng Như Thế Nào?
 • Phương pháp chữa bệnh của chúng tôi Ngô Quang Hùng – cấy chỉ một phương pháp hết sức đột phá. Đây chính là sự kết hợp độc đáo giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong quá trình chữa bệnh mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật. Điều này đã làm nên tên tuổi của một vị bác sĩ luôn tận tụy với bệnh nhân, một bác sĩ với tay nghề cao, chuyên môn vững.

  Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng ngay từ nhỏ chúng tôi Ngô Quang Hùng đã có niềm đam mê với y học. Lớn lên ông theo học tại đại học y Hà Nội và tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành y học cổ truyền. Sau nhiêu năm công tác tại Pháp, Mexico ông đã từ chối rất nhiều lời mời của các bệnh viện lớn trên thế giới và trở về Việt Nam làm việc. Hiện tại chúng tôi Ngô Quang Hùng trưởng khoa châm cứu bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Bên cạnh đó ông còn là giám đốc viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông.

  Với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân bị bệnh xương khớp. chúng tôi Ngô Quang Hùng đã dành hơn nửa đời người để nghiên cứu và tìm ra phương pháp chữa bệnh mới. Cấy chỉ ra đời chính là đại diện cho tâm huyết, sự cống hiến của chúng tôi Ngô Quang Hùng. Trong nhiều năm qua chúng tôi Ngô Quang Hùng đã giúp hàng ngàn bệnh nhân có được cuộc sống vui vẻ trở lại.

  Ths.Bs Ngô Quang Hùng người đặt nền móng cho công nghệ cấy chỉ

  Ths.Bs Ngô Quang Hùng đã dành nhiều năm cuộc đời để nghiên cứu và tìm ra phương pháp cấy chỉ. Ông nhận ra rằng các bệnh nhân bị bệnh xương khớp hiện nay đều lạm dụng thuốc tân dược để rồi gây ra những hậu quả khó lường. Phương pháp cấy chỉ của chúng tôi Ngô Quang Hùng mang đến một phương pháp chữa bệnh mới. Một phương pháp không cần dùng thuốc mà vô cùng hiệu quả, tối ưu, không để lại biến chứng.

  Phương pháp cấy chỉ đã đưa tên tuổi của chúng tôi Ngô Quang Hùng đến gần hơn với bệnh nhân cùng những giải thưởng, thành tích đáng ngưỡng mộ. Năm 2010 phương pháp cấy chỉ của Bác sĩ Ngô Quang Hùng được Hiệp hội xương khớp Hoa Kỳ vinh danh với những đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực y tế.

  Phương pháp cấy chỉ của chúng tôi Ngô Quang Hùng là sự cải tiến từ phương pháp châm cứu kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại trên nền tảng y lý y học cổ truyền. Cấy chỉ được xem là cuộc cách mạng lớn trong y học mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân xương khớp mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật.

  Thực chất phương pháp cấy chỉ của chúng tôi Ngô Quang Hùng là đưa một đoạn chỉ Catgut vào trong các huyệt vị tương ứng với bệnh nhằm. Chỉ Catgut khi đưa vào cơ thể sẽ tạo nên các kích thích liên tục tại huyệt vị đó. Chỉ Catgut là một chỉ ngoại khoa được cấu tạo từ protit tự tiêu. Trong vòng 10-15 ngày sau khi đưa vào cơ thể chỉ sẽ tự tiêu. Vì vậy mà hiệu quả phương pháp này mang lại vô cùng cao, tránh được những rủi ro. Khi cấy chỉ Catgut vào vị trí huyệt đạo sẽ tạo ra phản ứng hóa – sinh gây kích thích liên tục. Từ đó làm tăng sinh protein, hydratcarbon và kích thích tuần hoàn máu, tăng dinh dưỡng tại vùng huyệt đạo.

  Phương pháp cấy chỉ của chúng tôi Ngô Quang Hùng ra đời đáp ứng được nhu cầu chữa trị của người bệnh trên nhiều loại bệnh như: xương khớp, liệt dây thần kinh số 7, viêm xoang và đặc biệt cấy chỉ còn dùng trong thẩm mỹ.

  Theo các chuyên gia của tổ chức y thế giới WHO, các bệnh nhân hiện nay đều sử dụng thuốc tân dược. Họ coi đó như một phương pháp điều trị duy nhất. Điều này đã gây ra những hậu quả khôn lường như: suy gan, suy thận, viêm dạ dày, tăng huyết,… Một số người chọn giải pháp cuối cùng là phẫu thuật gây nhiều đau đớn. Bên cạnh đó là những rủi ro cùng, biến chứng đi kèm như nhiễm trùng, tổn thương dây thần kinh,…

  Phương pháp cấy chỉ của chúng tôi Ngô Quang Hùng được coi là cuộc cách mạng trong ngành y. Mở ra hướng điều trị cho bệnh xương khớp, viêm xoang,… Phương pháp này không cần dùng thuốc hay phẫu thuật tránh được những rủi ro và biến chứng.

  Đối với bệnh nhân chỉ Catgut sau khi cấy vào các huyệt đạo có khả năng kích thích cơ thể sản sinh ra các hoạt chất chống viêm. Giúp phục hồi các tổ chức thần kinh, tăng lưu thông máu, giải phóng chèn ép. Phương pháp này hoàn toàn không sử dụng thuốc tây nên hạn chế được các tác dụng phụ như suy gan, thận, viêm loét dạ dày. Khả năng phục hồi là 100% đối với những bệnh nhân có sức khỏe tốt và được chữa trị sớm.

  Phương pháp cấy chỉ dùng trong điều trị bệnh viêm mũi, viêm xoang. Thực chất viêm xoang, viêm mũi là một dạng của viêm đường hô hấp. Nguyên nhân do một số tác động ngoài môi trường gây ra phản ứng trong cơ thể. Việc sử dụng phương pháp cấy chỉ sẽ mang lại hiệu quả cao mà không cần dùng thuốc. Cấy chỉ vào huyệt đạo chữa viêm xoang được xem là một trong những tác nhân vật lý. Chỉ Catgut khi đưa vào cơ thể giúp kích thích và gây ra các phản xạ mới. Những phản xạ mới này có tác dụng ức chế, ngăn ngừa và phá vỡ cung phản xạ của bệnh lý. Từ đó giúp giải quyết nhanh các biểu hiện viêm xoang. Bên cạnh đó, chúng còn giúp tạo ra hàng rào bảo vệ bền vững. Làm nâng cao hệ miễn dịch chống lại bệnh tật và các tác nhân gây dị ứng.

  Có thể thấy chúng tôi Ngô Quang Hùng đã tạo nên một dấu mốc chói lọi trong lịch sử y học Việt Nam. Khi đã khai phá thành công phương pháp cấy chỉ vào chữa bệnh xương khớp mà không cần dùng thuốc. Phương pháp cấy chỉ của chúng tôi Ngô Quang Hùng gạt đi được nỗi lo về thuốc tân dược. Không nhữn thế còn mang đến hiệu quả chữa trị cao cho người bệnh. Bệnh xương khớp, viêm xoang,.. giờ đây không còn là ác mộng của mỗi bệnh nhân. Bác sĩ Hùng thực sự là vị cứu tinh của bệnh nhân xương khớp nói riêng và các bệnh lý khác nói chung.

  Hãy nhanh tay gọi theo số HOTLINE: 0902.191.844 để nhận được tư vấn kịp thời từ đội ngũ y bác sĩ của Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông giàu kinh nghiệm và chuyên môn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Trung Tâm Cấy Chỉ Lê Thúy Oanh Chữa Bệnh Gì Có Tốt Không?
 • Điều Trị Béo Phì Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ Đông Y
 • Cấy Chỉ Chữa Bệnh Xương Khớp Và Những Lưu Ý Trong Quá Trình Điều Trị
 • Cấy Chỉ Chữa Bệnh Xương Khớp Có Hiệu Quả An Toàn Không?
 • Cấy Chỉ Nano Kim Cương Có Tốt Không? Quy Trình Và Cách Chăm Sóc
 • Phương Pháp Giáo Dục Con Cái Trong Gia Đình

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên
 • Công Tác Giáo Dục Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống
 • Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Tổng Thể Môn Ngữ Văn
 • Chương Trình Ngữ Văn Xây Dựng Theo Hướng Mở
 • Phương Pháp Giáo Dục Steam Cho Trẻ Mầm Non
 • 1. Phương pháp giáo dục con cái trong gia đình khi điều kiện kinh tế thoải mái hơn

  Một trong những điểm thuận lợi trong phương pháp giáo dục con cái trong gia đình ngày nay đó là điều kiện kinh tế, vật chất thoải mái hơn trước rất nhiều. Khi Việt Nam bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều công ty, doanh nghiệp, công trình được mở ra… vì thế mức sống của người dân đã cao hơn trước. Nếu như trước đây thời kì kinh tế còn khó khăn, nhiều gia đình con cái không được đi học thì ngày nay với những gia đình có điều kiện trẻ được học trường đạt chuẩn quốc tế, những gia đình vùng núi hay nông thôn cũng cố gắng cho con theo học ở các trường của xã đảm bảo cho trẻ ở độ tuổi đi học được đến trường đầy đủ. Kinh tế của gia đình tốt thì mọi việc học tập, ăn mặc của trẻ hàng ngày đều được quan tâm chú trọng không chỉ ăn no mặc ấm mà còn ăn ngon mặc đẹp. Điều kiện kinh tế, vật chất tốt còn tạo thuận lợi trong quá trình nuôi dưỡng trẻ, trẻ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể phát triển toàn diện, có sức đề kháng tốt để chống chọi lại bệnh tật. Trước đây nhiều trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết hay những bệnh về hô hấp, tiêu hóa do y tế chưa phát triển, cha mẹ không biết cách chăm sóc con theo khoa học mà theo những bài thuốc dân gian dẫn đến việc trẻ bị tử vong. Từ đây ta có thể thấy được điều kiện kinh tế tác động rất lớn đến sự phát triển của trẻ.

  2. Những điều kiện thuận lợi môi trường sống cho trẻ phát triển toàn diện về thể lực và nhân cách

  Môi trường sống xung quanh trẻ đó là nhà trường, gia đình, điều kiện chăm sóc sức khỏe… Để nuôi dưỡng và giáo dục con cái từ khi trẻ còn nhỏ cho đến khi chúng khôn lớn lên người quả không phải là điều dễ dàng. Đối với cha mẹ chăm sóc con cái không còn là nghĩa vụ, bổn phận mà đó còn là tình yêu thương vô bờ bến. Trẻ sinh ra khôn lớn bình thường là điều mong muốn của mỗi ông bố, bà mẹ nhưng nếu trẻ ốm đau bệnh tật con đau một thì cha mẹ đau năm lần. Trước đây khi môi trường sống chưa tốt khi trẻ ốm đi bác sĩ là một vấn đề khá nan giải không phải vì điều kiện kinh tế gia đình mà một phần còn vì khoa học chưa phát triển, ngành y tế còn nhiều hạn chế nhưng ngày nay điều thuận lợi cho phương pháp giáo dục con cái trong gia đình đó là trẻ được tiêm phòng đầy đủ, được theo dõi sức khỏe định kỳ… rất tốt cho sự phát triển của trẻ.

  Điều kiện thuận lợi thứ 2 cho việc chăm sóc con cái của bố mẹ đó là: Trẻ được đi học đến trường từ khi trẻ lên 2 – 3 tuổi. Đây là thời điểm lý tưởng cho phương pháp giáo dục con cái trong gia đình nên biết chứ không phải độ tuổi dậy thì như nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ. Thay vì cho trẻ ở nhà hãy cho trẻ đi học sớm, việc này vừa giúp bố mẹ có thể yên tâm đi làm vừa tạo điều kiện cho trẻ được uốn nắn trong môi trường giáo dục.

  Trong thời đại công nghệ thông tin trẻ sớm được tiếp xúc với những tiến bộ của khoa học nên khả năng nhận thức, độ nhanh nhạy, tư duy của trẻ em thời nay thường nhanh hơn sự phát triển của trẻ so với thời kì trước đây. Vì thế cha mẹ cần thường xuyên dành thời gian bên con để dạy bảo con những điều hay, lẽ phải, định hướng cho bé những cuốn sách hay nên đọc, những chương trình bổ ích nên xem để bé biết được thế giới ngoài kia còn rộng lớn bao nhiêu. Cha mẹ nên theo dõi, quan sát tránh cho trẻ học những thói hư tật xấu từ bên ngoài, nếu trẻ có những biểu hiện sai trái hãy phân tích cho trẻ hiểu hành động mình vừa làm để trẻ phát triển đúng hướng.

  Dù có bao nhiêu điều kiện thuận lợi nhưng điểm quan trọng nhất trong phương pháp giáo dục con cái trong gia đình vẫn là vai trò của người bố người mẹ trong gia đình. Gia đình hòa thuận, bố mẹ yêu thương nhau, luôn là tấm gương sáng cho con học tập và noi theo thì nhân cách, tính nết con cái sẽ phát triển theo hướng tốt và ngược lại.

  Cập nhật : bởi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giáo Dục Con
 • 3 Nguyên Tắc Vàng Trong Phương Pháp Giáo Dục Con Cái
 • Phương Pháp Dạy Trẻ Lì Lợm
 • Phương Pháp Dạy Con Trai Bướng Bỉnh Trở Nên Ngoan Ngoãn Và Nghe Lời Bố Mẹ
 • Nguyên Nhân Trẻ Bướng Bỉnh Và Các Bước Đơn Giản Để Dạy Con Biết Nghe Lời
 • Kinh Hoàng 6 Phương Pháp Giúp Trường Sinh Bất Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấc Mơ Trường Sinh Bất Lão Và Liều Thuốc Bất Tử
 • Bài 2.1 Quy Trình Bùn Hoạt Tính
 • Bể Bùn Hoạt Tính Trong Xử Lý Nước Thải
 • Vận Hành Hệ Thống Bùn Hoạt Tính Và Cách Khắc Phục Những Vấn Đề Thường Gặp
 • Vệ Sinh Bao Quy Đầu Đúng Cách
 • Từ xa xưa, để có được sự bất tử như các vị thần trong huyền thoại, con người đã làm đủ mọi biện pháp, kể cả những cách nguy hiểm nhất và kết quả là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

  1. Truyền máu

  Trong lịch sử, Alexander Bogdanov là người đầu tiên cho rằng việc truyền máu có thể giúp con người bất tử. Bogdanov luôn giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin rằng phương pháp này chính là chìa khóa giúp ông có cuộc sống bất tận.

  Bogdanov tiến hành vài thử nghiệm trao đổi máu trên người và thu được kết quả tốt – đó là ông nghĩ như vậy. Ông cho rằng sức khỏe của mình đã thay đổi tích cực sau mỗi lần thực hiện thành công. Cho tới một lần định mệnh, ông truyền máu của một sinh viên bị bệnh sốt rét và đã tử vong không lâu sau đó. Không rõ Bogdanov chết vì vi-rút sốt rét hay do không tương thích với nhóm máu của sinh viên kia. Cậu sinh viên đã may mắn sống sót sau lần thử nghiệm đó. Mọi chuyện đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp.

  2. Thuốc trường sinh bất lão

  Trong truyền thuyết, thuốc trường sinh bất lão được nhắc đến khá nhiều, thậm chí còn được chuyển thành một tình tiết trên phim ảnh.

  Những nhà dược học luôn tìm cách để bào chế thuốc “cải lão hoàn đồng”. Có rất nhiều thầy thuốc cho rằng họ đã chế xuất ra được công thức hoàn hảo cho liều thuốc tiên này. Nhưng trong những ghi chép được tìm thấy, các bài thuốc “quý hiếm” kia không cho thấy tác dụng là bao, mà lại còn gây hại cho khổ chủ.

  Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của nhà Tần băng hà ở tuổi 39 chỉ vì uống thuốc chiết xuất từ thủy ngân, thứ mà ông cho rằng sẽ khiến mình bất tử. Thậm chí, công thức trên còn được chôn cùng ông dưới lăng mộ.

  3. Dung dịch làm từ vàng

  Trong lịch sử về vua Henry II của Pháp có viết về một người phụ nữ rất gần gũi với ông là góa phụ Diane de Poitiers. Bà nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian. Khi ấy, người ta cho rằng nếu muốn giữ gìn nét đẹp tuổi thanh xuân, một liều thuốc pha chế từ vàng chloride và dung dịch ether (C2H5OC2H5) sẽ ngăn chặn được tác động của thời gian lên nhan sắc. Tuy nhiên, bà Diane đã chết dần chết mòn vì loại thuốc đó và mất ở tuổi 66. Nhiều bằng chứng khi phân tích mẫu tóc của bà cũng công nhận sự nhiễm độc kim loại mà vàng gây nên.

  4. Tự cho bản thân nhiễm độc thủy ngân

  Các nhà hóa học phương Tây cũng từng quên ăn quên ngủ để tìm ra công thức cho một hợp chất có tên “Viên đá của Nhà hiền triết” – có tác dụng hồi sinh, giữ lại tuổi trẻ cho con người. Và thủy ngân lại là một thành phần trong công thức chế tạo nên nó.

  Điều tai ác xảy ra khi làm việc với một hàm lượng thủy ngân cao sẽ làm sức khỏe của các nhà khoa học bị ảnh hưởng không nhỏ. Isaac Newton là một trường hợp điển hình, ông từng có dấu hiệu nhiễm độc thủy ngân vào cuối đời.

  5. Tinh hoàn của chuột lang

  Phương thuốc trường sinh chiết xuất từ tinh hoàn chuột lang được chế tạo bởi Charles-Édouard Brown-Séquard – một nhà sinh lí học và chuyên gia nghiên cứu về thần kinh con người. Tưởng rằng đây sẽ là phát kiến vĩ đại làm vang danh tên tuổi mình, nhưng cũng chính phương thuốc này đã hủy hoại danh tiếng của ông.

  Ông đã công bố rằng mình tìm ra công thức của sự sống, và sau đó phân phát chúng cho các nhà khoa học khác cùng sử dụng. Một số người đã hưởng ứng, gọi nó là một phương thuốc thần kì, trong khi số khác thì bác bỏ và cho rằng liều thuốc này chẳng mang lại lợi ích. Điều tệ nhất là người ta đã phát hiện một trường hợp được xác nhận tử vong sau khi nghe theo lời của Brown-Séquard.

  Về cơ bản, hình thức này chỉ cho phép được đem ra ứng dụng khi cơ thể đã hoàn toàn ngừng hoạt động và chưa ai dám chắc sự thành công của quá trình “hồi sinh” có suôn sẻ trong tương lai hay không.

  (Ảnh: Internet)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Phương Pháp ‘trường Sinh Bất Tử’ Ghê Rợn
 • Đẻ Không Đau Và Những Điều Hầu Hết Các Mẹ Bầu Chưa Biết
 • Kinh Nghiệm Đẻ Không Đau Gây Tê Ngoài Màng Cứng & Có Nên Chọn Phương Pháp Này Không?
 • Phương Pháp Dưỡng Sinh Bs Nguyễn Văn Hưởng
 • 5 Phương Pháp Chữa Vô Sinh Hiếm Muộn Hiệu Quả
 • Dạy Trẻ Đếm, Nhận Biết Số Lượng Trong Phạm Vi 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Thêm Về Khái Niệm Tư Duy :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Sơ Đồ Tư Duy Và 3 Bước Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Hiệu Quả Ít Biết
 • Tư Duy Phản Biện Là Gì? 4 Cách Rèn Luyện Tư Duy Phản Biện
 • Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Các Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Thông Dụng
 • Đối Xử Bình Đẳng Nơi Làm Việc
 • Đề tài: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 5

  Chủ đề: Thế giới thực vật Đối tượng: Mẫu giáo bé Thời gian: 20 – 25 phút Số trẻ: 20 – 25 trẻ

  Trẻ biết đếm đến 5,nhận biết các nhóm có số lượng là 5

  Đối với cháu Nhật: Cháu biết đếm đến 5, nhận biết 1 nhóm có số lượng là 5

  Trẻ có kỹ năng đếm:

  – Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1

  – Trẻ có kỹ năng khoanh tròn, gắn tranh theo yêu cầu của cô.

  – Đối với cháu Minh Nhật: Trẻ có kỹ năng đếm: Chỉ tay lần lượt vào các đối tượng và đếm từ trái sang phải,mỗi đối tượng đọc 1 số theo thứ tự từ 1 đến 5.

  + Luyện tập số đếm với các ngón tay.

  + Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1dưới sự hướng dẫn của cô

  -Trẻ hứng thú tham gia hoạt động,biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

  – Cháu Nhật ngồi ngoan, không ngọ nguậy, tập trung chú ý học cùng các bạn.

  – Trẻ ngồi trong lớp theo đội hình U

  – Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng: 5 cái thuyển,5 tàu thủy.

  – Mỗi trẻ có một băng bìa, 1 ảnh.

  – Trang phục gọn gàng

  – Đồ dùng của cô giống của trẻ, kích thước to hơn.

  – Bảng gai,que chỉ,3 cái bàn để tranh có số lượng 3,4,5 để chơi trò chơi 1.

  – Các tranh có số lượng từ 3,4,5 chơi trò chơi 2.

  – Một số nhóm đồ dùng đặt xung quanh lớp có số lượng từ 3,4,5.

  III. CÁCH TIẾN HÀNH:

  1. Ổn định tổ chức:

  – Cô giới thiệu khách

  – Các con hát tặng các bác,các cô bài hát

  ” Tập đếm “

  – Hỏi:

  + Các con vừa hát bài hát gì?

  + Các bạn trong bài hát chơi trò chơi gì?

  2. Nội dung chính: a. Phần 1: Ôn đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4.

  – Cô cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm đồ vật có số lượng là 4 ?

  ( Cô gọi 2 -3 trẻ lên tìm ).

  – Cô nhận xét trẻ và cho cả lớp đếm lại số lượng đồ dùng trong mỗi nhóm.

  b. Phần 2: Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 5.

  – Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi và hỏi trẻ trong rổ có gì ? ( Thuyền,tàu thủy ). Cho trẻ tìm và giơ lên.

  – Cho trẻ xếp 4 tàu thủy thành một hàng ngang từ trái sang phải vừa xếp vừa đếm.

  – Cô cho trẻ đếm lại 1 lần.

  – Cho trẻ xếp nột 1 cái tàu thủy ra.

  – Cô đếm hai lần: lần 1 không phân tích, lần 2 + phân tích:

  – Cô dùng ngón trỏ của bàn tay phải chỉ vào từng cái tàu thủy và đếm 1 …5 . Khi đếm xong cô khoanh tròn lại và nói ” tất cả có 5 cái tàu thủy “.

  + Cô cho trẻ đếm cùng cô ( 2 lần ).

  + Cho trẻ đếm lại và cô không đếm nữa.

  – Luật chơi : Thời gian chơi là bản nhạc. Mỗi bạn chỉ lấy 1 tranh gắn lên ô bảng.

  – Trẻ chơi : Cho trẻ chơi,cô bao quát,cô động viên sửa sai cho trẻ ( nếu có ).

  * Trò chơi 2: ” Khoanh tròn cho đúng “

  – Cách chơi: Trẻ lấy bút khoanh vào nhóm đồ vật có số lượng là 5.

  – Luật chơi: Thời gian diễn ra trong một bản nhạc.

  – Cho trẻ chơi vầ cô kiểm tra kết quả

  Khi chơi cô nên động viên và giúp đỡ trẻ tự kỷ kịp thời nếu trẻ chơi đúng, nếu trẻ chưa đứng cô sửa sai kịp thời cho trẻ.

  Mở rộng hoạt động: Cô phối hợp với cha mẹ cháu Nhật cho cháu thực hiện ôn nhận biết số 5 tại nhà.

  3. Nhận xét,kết thúc giờ học

  Hát và vận động bài : ” Lái ô tô “.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chẩn Đoán Phân Biệt Các Dạng Bệnh Lao Khác Nhau. Chẩn Đoán Phân Biệt Bệnh Lao
 • Phân Biệt Chủng Tộc Là Gì?
 • 3 Cách Kiểm Tra, Phân Biệt Túi Coach Thật Và Giả Chuẩn Nhất
 • Nhức Nhối Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Trong Bóng Đá
 • Những Tiếng Giả Khỉ Và Góc Nhìn Của Một Ngôi Sao Bóng Đá Về Phân Biệt Chủng Tộc
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100