Phương Pháp So Sánh Trong Luật So Sánh

--- Bài mới hơn ---

 • Luật So Sánh Là Một Môn Khoa Học
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Dược Liệu
 • Phương Pháp Tiếp Cận Nguồn Gốc Lịch Sử Trong Nghiên Cứu Motif Truyện Kể Dân Gian
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Tâm Lý – Kipkis
 • Tâm Lý Trẻ Em Là Gì? Làm Sao Để Hiểu Được Chúng ?
 •     Nói cách khác, khi muốn tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt của hai hộ thống pháp luật thuần túy, người nghiên cửu không thể không dựa vào những tương đồng và khác biệt giữa các chế định, các quy phạm pháp luật của các hệ thống pháp luật đỏ và ngược lại, để tìm hiểu sự khác biệt trong nội dung của chế định nào đó ở các hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cũng không thể không xác định sự khác biệt về cách thức giải thích các quy định của pháp luật ở các hệ thống pháp luật hoặc tầm quan trọng cũng như vị trí của chế định pháp luật đó ở các hệ thống pháp luật này.

  PHƯƠNG PHÁP CỦA LUẬT SO SÁNH

      Những nguyên lí của phương pháp so sánh trong luật so sánh hoàn toàn không vượt ra ngoài nguyên lí chung của phương pháp so sánh được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học nói chung. Mặc dù các sự vật và hiện tượng đều có thể so sánh được với nhau nhưng việc so sánh chi thực sự có ý nghĩa khi các đối tượng so sánh (yếu tố so sánh và yếu tố được so sánh) có những điểm chung nhất định. Điểm chung này được các nhà nghiên cứu so sánh gọi là yếu tố thứ ba của việc so sánh bên cạnh yếu tố so sánh và yếu tố được so sánh. Yếu tố thứ ba này được xem là mẫu số so sánh chung.

      Việc tìm kiếm mẫu số so sánh chung này vẫn luôn là vấn đề được bàn luận khi sử dụng phương pháp so sánh trong các lĩnhvực khoa học khác nhau bao gồm cả lĩnh vực luật so sánh. Các nhả nghiên cứu luật so sánh cho rằng khả năng so sánh của các quy phạm pháp luật hay các chế định pháp luật tương đương vó nhân tô thứ ba của việc so sánh bởi vi khả năng so sánh của cá quy phạm hay các chế định pháp luật ở các hệ thống pháp luật khác nhau phụ thuộc vào sự tồn tại của mẫu số so sánh chung- nhân tố làm cho việc so sánh các hiện tượng pháp lí có ý nghĩa.

      Vậy, nhân tố nào là mẫu số so sánh của các đối tượng so sánh trong luật so sánh? Nói cách khác, những hệ thống pháp luật nào; những chế định hay quy phạm pháp luật nào trong các hệ thống pháp luật khác nhau có thể được so sánh với nhau?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mục Tiêu, Phạm Vi, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Báo Cáo
 • Nghiên Cứu Định Tính Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nghiên Cứu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Viết Và Cấu Trúc Chi Tiết Một Bài Báo Khoa Học
 • Gợi Ý Cách Viết Một Bài Báo Khoa Học – Cổng Đào Tạo Sau Đại Học – Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
 • Tiếp Cận Truyện Kiều Từ Hướng So Sánh Văn Học Và Phương Pháp So Sánh Loại Hình Lịch Sử.

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngôn Ngữ Học Lịch Sử Và Đóng Góp Trong Nghiên Cứu Nhân Chủng Học
 • Các Phương Pháp Mổ Cận Tốt Nhất Hiện Nay
 • Effects Of Fenofibrate Treatment On Cardiovascular Disease Risk In 9,795 Individuals With Type 2 Diabetes And Various Components Of The Metabolic Syndrome
 • Có Mấy Phương Pháp Phá Thai? So Sánh Mức Độ An Toàn Của Các Phương Pháp
 • Các Phương Pháp Phá Thai An Toàn
 • Truyện Kiều của Nguyễn Du (1765.

  Đúng là nghiên cứu văn học khác với những khoa học khác, nhưng như thế không có nghĩa là nghiên cứu văn học không cần đi tìm những cái mang tính chất quy luật, phổ biến. Cái khác biệt của nghiên cứu văn học là tìm thấy cái chung, cái phổ biến mang tính chất quy luật trong sự thống nhất hữu cơ với cái cá biệt, đặc thù. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu loại hình văn học.

  So sánh lịch sử nghiên cứu các mối liên hệ giữa các nền văn học khác nhau, làm sáng tỏ những ảnh hưởng, tác động qua lại. Ngoài ra so sánh văn học còn nghiên cứu những đặc thù của các nền văn học dân tộc, sự phát triển lịch sử trên cơ sở đối chiếu nền văn học này với nền văn học khác, và nghiên cứu những đặc thù cũng quan trọng như nghiên cứu những quan hệ qua lại, những mối tương đồng. Loại hình học lại đặt mục tiêu chủ yếu là phát hiện ra những nguyên tắc, những nguyên lý cho phép nói đến tính thống nhất thẩm mỹ, đến sự phân thuộc của hiện tượng văn học nào đó vào một loại hình nào đó. Sự phân thuộc này không hiếm thấy khi xem xét nhiều hiện tượng văn học tương đồng với nhau nhưng không nằm trong những mối liên hệ trực tiếp với nhau.

  Trong công trình Lý luận nghiên cứu văn học so sánh, nhà nghiên cứu văn học so sánh người Tiệp Khắc D. Dyurishin có đưa ra sự phân chia những hiện tượng tương đồng và khác biệt của các hiện tượng văn học thành hai loại: tương đồng hay khác biệt về mặt khởi nguyên (tức là do quan hệ ảnh hưởng và tác động trực tiếp) và tương đồng khác biệt về loại hình (không dựa trên quan hệ ảnh hưởng trực tiếp) và từ đó có thể nói đến so sánh về mặt khởi nguyên và so sánh về mặt loại hình như hai phương pháp nghiên cứu so sánh văn học những quy luật phát triển chung nào đó của văn học. Việc nghiên cứu đó đòi hỏi phải xem xét các hiện tượng văn học trong sự phát triển lịch sử, do đó có thể thêm vào thuật ngữ trên hai chữ “lịch sử”, thành so sánh loại hình lịch sử.

  Theo chúng tôi, loại hình lịch sử là một trong những phương pháp đem lại hiệu quả đối với việc nghiên cứu so sánh được tiến hành với Truyện Kiều, nhất là khi đối tượng được chọn để so sánh với Truyện Kiều là tác phẩm của những nền văn học không có sự giao lưu trực tiếp với văn học Việt Nam lúc đương thời. Ví dụ, khi so sánh Truyện Kiều với Xuân Hương Truyện của Hàn Quốc có thể thấy những nét tương đồng trong cảm hứng nhân đạo (sự cảm thông với những số phận đau khổ của những con người bình thường, nhất là những người phụ nữ, trong hoàn cảnh xã hội phong kiến giai đoạn suy tàn; sự thể hiện những khát vọng hạnh phúc, tình yêu đôi lứa, khát vọng công lý và tự do của con người thời đại;…) cũng như trong các hình thức nghệ thuật ( thể loại, cốt truyện, nhân vật,…) Trong hợp như thế, rất khó giải thích những tương đồng giữa các tác phẩm chỉ bằng những lý do ảnh hưởng. Thế nhưng, có thể tìm thấy và lý giải nguyên do của những tương đồng đó khi nhìn vào những điều kiện lịch sử xã hội có nhiều nét giống nhau của hai dân tộc thời đại ra đời tác phẩm, từ đó rút ra những kết luận về tính quy luật của sự phát triển văn học dân tộc và thế giới, đồng thời thấy được vị trí và vai trò của mỗi tác phẩm trong tiến trình đó.

  Ngoài ra, đối tượng của nghiên cứu so sánh loại hình nói chung cũng không chỉ đơn thuần là những tương đồng. Việc nghiên cứu những khác biệt giữa các tác phẩm cũng rất quan trọng. Một mặt, nó giúp xác định chính xác sự phân thuộc của hiện tượng văn học vào trong một loại hình nào đó. Mặt khác, nó còn cho thấy những tính chất đặc thù, riêng biệt của hiện tượng văn học, là điều kiện hết sức quan trọng. Sự giống nhau và khác nhau trong các tác phẩm văn học không phải là sự giống – khác rành mạch, đơn giản, mà thường hết sức phức tạp và tế nhị. Trong những tác phẩm lớn thì sự phức tạp và tế nhị đó càng lớn. Bởi trong tác phẩm lớn, bên cạnh những tiếp thu, phát huy những thành tựu của văn học dân tộc và thế giới, thì cái độc đáo, cái mới mẻ, cái không lặp lại bao giờ vẫn luôn là giá trị quan trọng khiến cho chúng trở thành bất hủ. Thường khi so sánh những tác phẩm như vậy, nhất là khi so sánh những khác biệt, rất dễ vấp phải những vấn đề tình cảm dân tộc, vấn đề định các giá trị. Truyện Kiều là niềm tự hào của người Việt Nam, nhưng Xuân Hương Truyện lại là niềm tự hào của người Hàn Quốc, Evgeny Onegin là niềm tự hào của người Nga, … Phương pháp so sánh loại hình, như đã nói, là nhằm tìm ra những quy luật chung, nhưng cũng không bỏ qua những cá biệt, đặc thù. Việc so sánh để định giá trị hơn kém, cao thấp giữa các tác phẩm văn học lớn, nhất là khi các tác phẩm khác nhau về loại hình lịch sử, hoàn toàn không phải là mục đích của so sánh loại hình. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy việc so sánh đòi hỏi người nghiên cứu bên cạnh những vốn kiến thức cần thiết còn phải hết sức thận trọng và tinh tế khi tiến hành công việc của mình.

  Một trong những vấn đề mà giới nghiên cứu văn học so sánh quan tâm hiện nay là vấn đề so sánh Đông – Tây. Ban đầu, khoa nghiên cứu so sánh văn học phát triển ở Phương Tây, hạn chế chủ yếu trong việc so sánh những hiện tượng văn học Phương Tây với nhau. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của lịch sử, sự giao lưu Đông – Tây, trong đó có giao lưu văn hóa, văn học ngày càng mở rộng, văn học so sánh không chỉ còn là lãnh địa của riêng người Phương Tây, mà người Phương Đông cũng đã thâm nhập vào, góp phần không nhỏ vào việc khai thác, nghiên cứu. Sự phát triển của các trung tâm nghiên cứu văn học so sánh ở Đông Á và Nam Á cho thấy vị trí quan trọng của văn học so sánh ở Phương Đông hiện nay. Đối tượng của văn học so sánh càng mở rộng sang nhiều hiện tượng văn học của Phương Đông.

  Phương Đông – Phương Tây là sự phân chia đã có từ lâu. Phần Phương Tây chủ yếu bao gồm các nền văn hóa, văn học Âu châu bắt nguồn từ truyền thống Hy Lạp – La Mã. Phần Phương Đông chủ yếu là văn hóa, văn học Á châu với các nguồn Ấn Độ, Trung Hoa, A rập. Từng có những ý kiến cực đoan cho rằng Phương Tây và Phương Đông là hết sức khác biệt, là không bao giờ có thể gặp nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, từ lâu hai nền văn hóa đó vẫn luôn có sự giao lưu, thâm nhập lẫn nhau. Đáng chú ý là phần lớn các nhà nghiên cứu so sánh văn học theo loại hình lịch sử của Nga, cái nôi của trường phái này, đều là các chuyên gia nghiên cứu văn học Phương Đông. Bản thân nước Nga cũng là một hiện tượng đặc biệt: một phần nhỏ nằm ở châu Âu, một phần lớn thuộc về châu Á. Sự hiện diện của nước Nga cũng là một biểu hiện của tính chất tương đối trong sự phân chia Phương Đông – Phương Tây. Trong điều kiện của một đất nước như vậy, các nhà văn học so sánh Nga hơn bao giờ hết có điều kiện để hiểu được sự giao lưu giữa Phương Đông và Phương Tây trong suốt chiều dài lịch sử từ cổ đại đến hiện đại. Văn học Phương Tây, như một tổng thể, là sự tiếp nối từ văn học Hy Lạp – La Mã, qua văn học trung đại rồi đến thời kỳ cận-hiện đại, từng tiếp thu nhiều ảnh hưởng của Phương Đông, đặc biệt như Kinh Thánh của Thiên chúa giáo vốn là sản phẩm của Phương Đông, nhưng lại trở thành một nguồn quan trọng của văn học Phương Tây. Ngược lại, văn học Phương Đông với sự phát triển tương đối ít ngắt quãng thành các giai đoạn rõ ràng như Phương Tây, cũng tiếp thu những ảnh hưởng của Phương Tây, nhất là thời kỳ cận hiện đại (từ thế kỷ 18-19). N.I.Konrad, một trong những nhân vật lớn của so sánh loại hình lịch sử, đồng thời là nhà Đông Phương học nổi tiếng của Nga, đã đưa ra nhận xét thú vị và không phải không dựa trên những cơ sở nghiên cứu đáng tin cậy là: phong trào Phục Hưng trong văn học thế giới đi từ Phương Đông sang Phương Tây (bắt đầu từ Trung Quốc – thế kỷ 8, sau đó đến Trung Á, Iran và Tây Bắc Ấn Độ – thế kỷ 9, sang Ý vào thế kỷ 13 để mở đầu thời kỳ này ở Châu Âu và kéo dài đến thế kỷ 18); còn các trào lưu văn học thời kỳ cận hiện đại – thời kỳ chủ nghĩa tư bản – như chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực… lại vận động theo chiều ngược lại: từ Tây sang Đông[6]. Ngoài những mối quan hệ ảnh hưởng, còn có thể thấy bên cạnh những khác biệt giữa Phương Đông và Phương Tây còn có những hiện tượng tương đồng do sự phát triển lịch sử mang tính chất quy luật đem lại, là đối tượng của so sánh loại hình.

  Sự đi trước của Phương Tây trên nhiều phương diện kinh tế và văn hóa ở thời cận hiện đại (nhất là cùng với làn sóng thuộc địa từ Tây sang Đông) là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái gọi là : chủ nghĩa trung tâm châu Âu (Eurocentrism), lấy châu Âu là trung tâm và nhìn nhận các sự vật từ cái nhìn của người Âu châu. Chủ nghĩa trung tâm châu Âu ảnh hưởng cả vào trong nghiên cứu văn học so sánh khi đối tượng nghiên cứu là các hiện tượng văn học Phương Đông.

  Ảnh hưởng của văn học Phương Tây lên các nền văn học Phương Đông trong thời cận – hiện đại là điều không thể phủ nhận. Thời kỳ thực dân Pháp ở Việt Nam (1858 -1954) là thời kỳ người Việt Nam vừa đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa của người Pháp nói riêng và của thế giới nói chung, đặc biệt là thế giới Phương Tây, thông qua người Pháp. Ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây đối với Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 đã làm xáo trộn nhiều cái trong đời sống văn hóa Việt Nam, trong đó có văn học nghệ thuật: Nho học dần thay thế cho Tây học, chữ quốc ngữ thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm, xuất hiện các trào lưu lãng mạn chủ nghĩa, hiện thực chủ nghĩa,… Tiến trình hiện đại hóa văn học đã diễn ra và văn học trung đại đã lui vào quá khứ.

  Đây là một hoàn cảnh khá tiêu biểu cho nhiều nền văn học Phương Đông. Có thể đặt ra câu hỏi: Phải chăng ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây là nguyên nhân dẫn đến tiến trình hiện đại hóa của văn học các dân tộc Phương Đông?

  Câu trả lời của chúng tôi là: Không. Nhìn vào lịch sử văn học Việt Nam, có thể thấy đầu thế kỷ 20 đã có những điều kiện cho công cuộc hiện đại hóa văn học. Những thành tựu của văn học thế kỷ trước, đặc biệt là bộ phận văn học viết bằng chữ dân tộc (văn học Nôm) đã cho thấy những bước chuyển biến chuẩn bị cho cho sự ra đời của những trào lưu sáng tác mới với những nguyên tắc phản ánh và hình thức nghệ thuật mới. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một ví dụ tiêu biểu. Tập trung trong mình những tinh hoa của những thế kỷ trước, là “tập đại thành” của văn chương trung đại Việt Nam, Truyện Kiều còn chứa đựng nhiều cái mới trong quan niệm nghệ thuật về con người, về quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Bị xếp vào loại “yêu thư” cũng là bởi Truyện Kiều đã mang theo mình cái mới mà những người đương thời phản ứng, nhất là những người còn mang nặng tinh thần của Nho giáo, hệ thống triết lý tư tưởng thống trị đời sống tinh thần trung đại Việt Nam nhưng đến thế kỷ 19 đã ở thời kỳ suy tàn. Mặt khác, sự tiếp nhận rộng rãi tác phẩm vào trong công chúng, nhất là tầng lớp bình dân, mặc kệ cả những lời cảnh cáo :” Đàn ông chớ đọc Phan Trần, Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều” cũng cho thấy nhu cầu của xã hội đối với văn chương đã đòi hỏi những sự đổi mới. Bên cạnh mặt nội dung tư tưởng, hình thức của tác phẩm, từ thể loại, cốt truyện, nghệ thuật xây dựng tính cách đến ngôn ngữ, cũng biểu hiện những cái mới đang được nhen nhóm lên trong lòng cái cũ.

  Như thế, không phải văn học Pháp, hay rộng hơn là văn hóa Phương Tây, đã mang đến sự đổi mới cho văn học Việt Nam, mà sự đổi mới đó trước hết là từ chính trong lòng của văn học Việt Nam mà những ảnh hưởng của văn học Pháp là chất xúc tác vô cùng quan trọng thúc đẩy nó diễn ra. Cái mới từ bên ngoài đem lại niềm hứng khởi cho những người nghệ sĩ đang khát khao tìm tòi. Bắt chước, học theo là điều không thể tránh khỏi, nếu không nói là điều cần thiết, nhưng sáng tạo đổi mới trên nền tảng của truyền thống dân tộc mới là điều quan trọng. Những kinh nghiệm của thơ ca và văn xuôi giai đoạn 1930-1945 là minh chứng cho thành công của sự đổi mới nhưng không tách rời truyền thống dân tộc trong văn học Việt nam. Phong trào Thơ Mới không phải là sự học theo thơ Pháp để chối bỏ thơ dân tộc. Những thử nghiệm các thể thơ Pháp đã không mang lại kết quả, và thành tựu của thơ mới Việt Nam vẫn là ở những thể thơ dân tộc với những cách tân. Tiểu thuyết và truyện ngắn lãng mạn cũng như hiện thực của các nhà văn Việt Nam sẽ không thể sống với thời gian, nếu như không phải là những bức tranh điển hình của đời sống Việt Nam, và được viết nên bởi ngôn ngữ cũng thuần túy Việt Nam. Ngoài ra, cũng cần phải nói đến văn thơ yêu nước, phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, như một phần không thể thiếu trên bộ mặt văn học đổi mới đó.

  Những kết luận trên chúng tôi rút ra được từ việc nghiên cứu văn học Việt Nam trên cơ sở so sánh với một số nền văn học khác có những tương đồng về loại hình lịch sử (so sánh với các tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc của Nga, của Trung Hoa…). So sánh loại hình lịch sử cho phép xem xét các hiện tượng văn học các dân tộc khác nhau trên thế bình đẳng: mỗi dân tộc đều có một tiềm năng riêng của mình, nhất là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Có giao lưu, có ảnh hưởng, và giao lưu, ảnh hưởng là yếu tố hết sức quan trọng cho sự phát triển. Tuy nhiên, giao lưu ảnh hưởng phải luôn đi liền với sự phát triển nội lực. Văn học mỗi dân tộc đều có những đặc điểm phát triển riêng, nhưng lại cũng có những cái tuân theo những quy luật phát triển chung của văn học thế giới, những cái chung nằm trong cái riêng đó là cơ sở cho sự tiếp thu ảnh hưởng. Mọi ảnh hưởng từ bên ngoài vào, nếu vừa có thể hòa hợp được với cái riêng biệt (nhưng không hòa tan mất cái riêng biệt), vừa giúp thúc đẩy phát triển cái có tính chung nhất thì sẽ được tiếp nhận và tạo nên tiến bộ cho văn học dân tộc, còn ngược lại thì hoặc sẽ bị đào thải, hoặc sẽ làm suy thoái hay triệt tiêu văn học dân tộc.

  Chúng tôi nghĩ rằng, một trong những ưu điểm của phương pháp so sánh loại hình lịch sử khi so sánh các hiện tượng văn học Đông – Tây là : giúp tiếp cận các hiện tượng văn học dân tộc một cách khách quan trên bình diện văn học thế giới, tránh những cực đoan của chủ nghĩa trung tâm châu Âu (eurocentrism) lẫn những cực đoan của chủ nghĩa dân tộc (nationalism). Điều này rất có ý nghĩa khi so sánh Truyện Kiều với một số kiệt tác của văn học Phương Tây.

  Ngoài ra, Truyện Kiều là một tác phẩm của văn học trung đại Việt Nam. Ảnh hưởng của văn học Trung Hoa đối với văn học của một số nước Đông Á, trong đó có Việt Nam nói chung, và đối với bản thân Truyện Kiều nói riêng cũng rất lớn. Bởi vậy, khi nghiên cứu so sánh Truyện Kiều với nguyên tác của nó (tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân), hay so sánh với một số tác phẩm của văn học trung đại các dân tộc Đông Á khác (như so sánh với Xuân Hương Truyện của Hàn Quốc), vấn đề quan hệ giữa giao lưu ảnh hưởng và sự phát triển nội lực văn học dân tộc được đặt ra tương tự như vấn đề Đông – Tây đã nêu trên, chỉ khác ở chỗ phạm vi của nó là trong khu vực Đông Á. Và ở đây cũng vậy, vận dụng đúng đắn phương pháp so sánh loại hình lịch sử sẽ giúp tránh những cực đoan của chủ nghĩa trung tâm Trung Hoa (Sinocentrism), đồng thời đánh giá được đúng mức vai trò ảnh hưởng của các dân tộc Đông Á, nhất là ảnh hưởng của văn hóa, văn học Trung Hoa.

  Như đã nói ở trên, loại hình lịch sử không phải là phương pháp duy nhất trong nghiên cứu so sánh văn học. Vận dụng nó khi tiếp cận Truyện Kiều từ hướng so sánh không có nghĩa là loại trừ những phương pháp khác, mà trái lại, việc phối hợp so sánh loại hình lịch sử với so sánh khởi nguyên (so sánh các tương đồng và dị biệt do quan hệ ảnh hưởng, giao lưu), hay với các phương pháp nghiên cứu như văn bản học, cấu trúc học… là điều cần thiết để việc so sánh mang lại hiệu quả và trở nên có ý nghĩa.

  10. Miner Earl. Comparative Poetics. An Intercultural Essay on Theory of Literature. Princeton University Press, 1990.

  11. Nguyễn Du. Truyện Kiều. Văn học, Hà Nội, 1979.

  12. Nguyễn Du. Về tác gia và tác phẩm. Trịnh Bá Đĩnh tuyển chọn và giới thiệu. NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1998.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Môn Học Lý Thuyết Mô Hình Toán Kinh Tế
 • Văn Học So Sánh :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Của Văn Học So Sánh
 • Các Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Vật
 • Các Phương Pháp Thẩm Định Giá Bất Động Sản Hiện Hành
 • Hàm So Sánh Trong Excel – Cách Sử Dụng Hàm So Sánh Và Ví Dụ Sử Dụng Hàm So Sánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Chính Công, Dịch Vụ Công, Thủ Tục Hành Chính
 • So Sánh Và Phân Biệt Giữa Quản Lý Công Truyền Thống Với Quản Lý Công Mới
 • Sự Khác Biệt Giữa Intranet, Internet Và Extranet
 • Sự Khác Biệt Giữa Internet Intranet Và Extranet (Công Nghệ)
 • So Sánh Người Dùng Intranet Và Extranet
 • Với khối lượng dữ liệu lớn, bạn muốn kiểm tra dữ liệu bị trùng lặp bằng cách kiểm duyệt thông thường thì quả thực cực kì vất vả. Trong bài đăng này giới thiệu tới các bạn các hàm so sánh trong Excel, có kèm ví dụ thực tế hỗ trợ bạn dễ hình dung.

  Dùng

   hàm so sánh trong Excel –  Exact để so sánh dữ liệu

  Mô tả

  Hàm Exact thực hiện so sánh hai chuỗi văn bản, trả về thành quả True nếu hai chuỗi trùng nhau, trả về thành quả False nếu như hai chuỗi dữ liệu khác nhau. Chú ý Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong quá trình so sánh.

  Cú pháp hàm so sánh trong Excel

  EXACT(Text1, Text2)

  Trong đó: Text1, Text2 là hai chuỗi văn bản cần so sánh, là hai tham số không thể không.

  Chú ý

  – Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong lúc so sánh nhưng nó không phân biệt định dạng.

  Chẳng hạn như

  So sánh dữ liệu tương ứng theo hàng giữa cột 1 và cột 2. Tại ô cần so sánh nhập công thức: EXACT(D4,E4)

  Nhấn Enter kết quả trả về thành quả False tức hai giá trị không trùng nhau do khác nhau chữ cái đầu tiên in thường và in hoa:

  Tương tự sao chép phương pháp cho các thành quả còn lại được kết quả:

  Tuy vậy với hàm này bạn không thể so sánh 1 thành quả trong cột 1 so sánh với tất cả các dữ liệu trong cột 2 để tìm sự trùng lặp. Với hàm này bạn chỉ có khả năng so sánh tương ứng giữa các hàng với nhau.

  Công thức

  So sánh 2 ô phân biệt chữ viết hoa, viết thường

  Với một số hoàn cảnh, đòi hỏi không những so sánh chữ trong 2 mà còn so sánh chữ hoa, chữ thường, thì việc so sánh có khả năng dùng hàm EXACT trong Excel.

  EXACT (chuỗi văn bản 1, chuỗi văn bản 2)

  Nếu như chuỗi văn bản 1 và chuỗi văn bản 2 ở trong 2 ô mà bạn phải cần so sánh, giả sử ô A2 và B2 thì công thức như sau:

  =EXACT(A2, B2)

  Hậu quả, bạn sẽ nhận được TRUE nếu như chuỗi chữ khớp nhau hoàn toàn cả về mặt chữ hoa, chữ thường còn không sẽ là FALSE.

  Nếu như bạn muốn hàm EXACT cho ra kết quả khác TRUE hoặc FALSE thì dùng công thức IF và đánh cụm từ mà bạn muốn nếu hậu quả đúng và sai:

  =IF(EXACT(A2 ,B2), “Exactly equal”, “Not equal”)

  Hình dưới miêu tả kết quả trong hoàn cảnh so sánh phân biệt chữ hoa, chữ thường:

  So sánh nhiều ô trong Excel:

  Để so sánh nhiều hơn 2 ô trong 1 hàng, sử dụng phương pháp như chẳng hạn như trên và cộng thêm AND. Chi tiết như sau:

  Phương pháp

  So sánh nhiều ô không phân biệt chữ hoa, chữ thường

  Tuỳ vào bí quyết bạn muốn biểu hiện hậu quả như thế nào, dùng 1 trong số những công thức sau:

  =AND(A2=B2, A2=C2)

  Hoặc

  =IF(AND(A2=B2, A2=C2), “Equal”, “Not equal”)

  Công thức AND trả về TRUE nếu toàn bộ các ô chứa thành quả giống nhau, FALSE nếu 1 ô chứa giá trị khác. Phương pháp IF hỗ trợ bạn viết hậu quả bằng từ của riêng bạn, trong ví dụ này là “Equal” và “Not equal”.

  Trong hình dưới, phương pháp đúng với mọi kiểu dữ liệu – chữ, số, ngày.

  Công thức

  so sánh nhiều ô phân biệt chữ hoa, chữ thường

  Để so sánh nhiều chuỗi xem chúng có giống nhau hoàn toàn không, dùng 1 trong số các công thức sau:

  =AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2))

  Hoặc

  =IF(AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2)),”Exactly equal”, “Not equal”)

  Cũng giống chẳng hạn như trước, phương pháp đầu tiên cho ra giá trị TRUE – FALSE, công thức thứ hai cho ra hậu quả mà bạn đặt tên riêng.

  Dùng

   hàm trung gian Countif để so sánh dữ liệu

  Để cải thiện hiện trạng ở ví dụ 1 bạn có khả năng sử dụng hàm Countif làm trung gian để so sánh các thành quả trong cột 1 so sánh với các thành quả trong cột 2 có trùng hay không.

  Miêu tả

   hàm Countif

  – Hàm Countif hành động đếm số ô thỏa mãn điều kiện nào đó trong vùng dữ liệu được lựa chọn.

  Cú pháp

  COUNTIF(Range, Criteria)

  Trong đó:

  – Range: Vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm, là tham số bắt buộc.

  – Criteria: Điều kiện dùng để đếm dữ liệu, là tham số bắt buộc

  Ví dụ

  So sánh dữ liệu giữa 2 cột, đánh dấu các giá trị không hề có trong cột 1 mà có trong cột 2 và trái lại.

  Bước 1: Đặt tên cho cho các cột dữ liệu:

  Bước 2: Cũng giống như đặt tên cho cột 2, lúc đó tên 2 cột dữ liệu được hiển thị:

  Bước 4: Hộp thoại hiện diện xác định Use a formula to determine which cells to format:

  Bước 5: Nhập công thức =COUNTIF(danhsach2,C3)=0 sau đấy kích chọn Format:

  Bước 7: Tiếp theo kích chọn OK đóng hộp thoại kết quả loại quả ở danh sách 1 không hề có trong danh sách 2 được tô màu để phân biệt:

  Bước 8: Tương tự với danh sách 2 bạn thực hiện cũng giống như, nhưng chỉ khác nhập công thức: = COUNTIF(danhsach2,F3)=0 tức sẽ tô màu ô có thành quả bằng 0 (không trùng nhau)

  Kết quả bạn đã so sánh 2 cột dữ liệu và có thể thêm ghi chú cho người coi dễ tưởng tượng

  Lộc Đạt-Tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Các Biến Toàn Cục Không Tốt? » Cafedev.vn
 • Bài 3 (Tiếp Theo): Biến Toàn Cục, Biến Cục Bộ Và Phạm Vi Của Biến
 • Lập Trình C: Biến Tổng Thể Và Biến Cục Bộ
 • Phân Biệt “Bán Buôn”, “Bán Sỉ” Và “Bán Lẻ”
 • Khác Biệt Giữa Hàng Xóm Việt Nam Và Tại Mỹ
 • Luật Hiến Pháp So Sánh Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Lớp Phủ Pvd Và Cvd Trên Bề Mặt Dụng Cụ Cắt Gọt Cơ Khí
 • Lớp Phủ Pvd Và Cvd – Kythuatcnc
 • Tạo Graphene Bằng Pp Ngưng Tụ Hóa Học Chemical Vapour Deposition (Cvd)
 • Các Phương Pháp Phá Thai Và Nguy Cơ
 • Phá Thai An Toàn Bảo Vệ Sức Khỏe Phụ Nữ
 • BÙI NGỌC SƠN

  Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà nội

  1. Lược sử

  (2) Các quan niệm: ý nghĩa, bản chất của hiến pháp và chủ nghĩa hợp hiến, pháp quyền, dân chủ, chủ quyền, quyền và tự do, hiến pháp và công lý, nhân phẩm và tự chủ cá nhân, giới trong hiến pháp.

  (3) Quy trình: quy trình lập hiến và sửa đổi hiến pháp, trưng cầu dân ý, bầu cử, quyền lực thời chiến, tình trạng khẩn cấp.

  (4) Cấu trúc: phân quyền ngang, phân quyền dọc, nhà nước liên bang, nhà nước đơn nhất, chế độ tổng thống, chế độ nghị viện.

  (5) Ý nghĩa và Văn bản: giải thích hiến pháp, bản sắc hiến pháp, các giá trị và nguyên tắc hiến pháp.

  (6) Thể chế: tòa án hiến pháp, tư pháp độc lập, đảng chính trị.

  (8) Xu hướng: những xu hướng mới của luật hiến pháp so sánh như quốc tế hóa luật hiến pháp, hiến pháp hóa trật tự quốc tế, chủ nghĩa hợp hiến và công lý chuyển đổi, tôn giáo và trật tự hiến pháp, cấy ghép và vay mượn hiến pháp.

  3. Các cách tiếp cận

  Theo Giáo sư Vicki C. Jackson ở Trường Luật Harvard, có 5 cách tiếp cận khác nhau trong luật hiến pháp so sánh: phân loại, lịch sử, phổ quát, chức năng và bối cảnh

  Cách phân loại truyền thống giữa hiến pháp thành văn và hiến pháp bất thành văn vẫn được sử dụng nhưng có những khám phá mới, không đơn giản là để phân biệt giữa Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp Anh. Các nghiên cứu mới khám phá hiến pháp bất thành văn ở những nước vốn thường được nhận biết với hiến pháp thành văn. Năm 2012, Giáo sư Akhil Reed Amar ở Trường Luật Yale công bố cuốn sách “Hiến pháp bất thành văn của Mỹ”. Học giả này cho rằng, các quyền riềng tư, quyền mỗi người một phiếu bầu, quyền suy đoán vô tội là những quyền hiến pháp căn bản của công dân, không được quy định trong Hiến pháp thành văn, nhưng được tòa án áp dụng, là một bộ phận quan trọng của hệ thống hiến pháp đang vận hành của Mỹ

  Một cách thức phân loại khác tập trung vào chế độ bảo hiến. Các học giả phân loại giữa chế độ bảo hiến phi tập trung hóa, chế độ bảo hiến tập trung hóa, và chế độ bảo hiến hỗn hợp . Ngoài ra, có những nghiên cứu phân loại cách tiếp cận trong giải thích hiến pháp, như sự phân loại thành chủ nghĩa văn bản, chủ nghĩa nguồn gốc, chủ nghĩa kiến tạo, và chủ nghĩa chức năng . Các nghiên cứu khác tiếp cận theo góc độ lịch sử vĩ mô, xem xét tác động của các yếu tố chiến tranh, thuộc địa đối việc du nhập các quan niệm và thể chế hiến pháp nước ngoài trong quá trình phát triển hiến pháp của quốc gia

  3.4. Cách tiếp cận chức năng

  Cách tiếp cận chức năng là cách tiếp cận phổ biến nhất trong luật hiến pháp so sánh. Theo cách tiếp cận này, các học giả phân tích các chức năng khác nhau hoặc giống nhau của bản hiến pháp, các thể chế hiến pháp, và học thuyết hiến pháp trong các xã hội khác nhau . Hai cách tiếp cận nói trên cũng dẫn đến những kết quả nhận thức khác nhau: trong khi kiến thức được sinh ra từ chủ nghĩa phổ quát đóng góp vào nhận thức chung về hiến pháp, kiến thức được sinh ra từ chủ nghĩa bối cảnh đóng góp vào nhận thức về từng hệ thống hiến pháp nhất định.

  4. Thách thức

  5. Luật hiến pháp so sánh và luật hiến pháp quốc gia

  Sự mở rộng toàn cầu của học thuật luật hiến pháp so sánh có thể dẫn đến khả năng học thuật luật hiến pháp quốc gia đặt các vấn đề hiến pháp bản địa trong một bối cảnh so sánh có tính khu vực hoặc quốc tế. Phân tích so sánh chức năng có thể giúp hiến pháp học quốc gia hiểu rõ hơn chức năng của hiến pháp, các thể chế hiến pháp và các quan niệm hiến pháp trong điều kiện bản địa. Chủ nghĩa phổ quát quốc tế nếu được cộng hưởng với chủ nghĩa duy cảm bản địa có thể dẫn đến những viễn cảnh lý tưởng. Ngược lại, chủ nghĩa bối cảnh có thể là nền tảng của hiện trạng. Nhưng ngay cả những người phản đối chủ nghĩa phổ quát hăng hái nhất cũng không thể phủ nhận thực tế đã diễn ra là sự di chuyển khỏi nơi khởi sinh của các thể chế hiến pháp và quan niệm hiến pháp sang một bối cảnh mới. Một cách tiếp cận trung tính có thể là: các thể chế hiến pháp và quan niệm hiến pháp có khả năng di chuyển và hiệu quả trong một bối cảnh mới, nến quá trình này diễn ra cùng với sự điều biến, tương tác, tích hợp của chúng với các thể chế và quan niệm có tính chất bản địa. Với cách thức như vậy, di chuyển hiến pháp diễn ra song song với một quá trình bản địa hóa. Điều này, về mặt học thuật, đòi hỏi sự gắn kết của hiến pháp học quốc gia với hiến pháp học so sánh

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh 1 Số Với 2 Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai
 • Đề Tài Áp Dụng Định Vi
 • Bài Học: Phương Pháp Thuyết Minh
 • Áp Dụng Phương Pháp So Sánh Điểm Tương Đồng Trong Phân Tích Chính Sách Công
 • So Sánh Tĩnh Là Gì? Giả Định Ceteris Paribus Trong Mô Hình
 • So Sánh Trong Tiếng Anh : Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng “so Sánh Hơn” Và “so Sánh Nhất” Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Toàn Bộ Cấu Trúc The More
 • So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh
 • Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án
 • So Sánh Hơn Nhất (Superlative Form)
 • So Sánh Hơn (Comparative) Trong Tiếng Anh
 • (Các biến thể so sánh của tính từ trong tiếng anh)

  Tính từ/trạng từ dài và ngắn trong so sánh trong tiếng anh

  Trong các dạng so sánh ta còn có khái niệm tính từ/trạng từ dài và ngắn. Tùy thuộc vào loại tính từ/trạng từ mà ta có sự biến đổi cho phù hợp với các thể so sánh

  – Tính từ ngắn (short adjectives) gồm:

  + Tính từ một vần (syllable). Ví dụ: long , short, big, hot, fat ..

  + Tính từ hai vần nhưng tận cùng bằng phụ âm + Y. Ví dụ: happy, lazy, busy, …….

  – Tính từ dài (long adjectives) gồm

  + Những tính từ hai vần còn lại. Ví dụ: bored, careless,…

  + Các tính từ từ ba vần trở lên. Ví dụ: beautiful, complicated,…

  – Trạng từ ngắn: là những trạng từ một vần. Ví dụ: hard, late, soon,…

  Lưu ý: Từ early tuy có hai vần nhưng vẫn xếp vào loại trạng từ ngắn.

  – Trạng từ dài: là những trạng từ hai vần trở lên, ngoại trừ early và badly

  Ví dụ: carefully, quiet, …

  Cấu trúc các dạng so sánh trong tiếng anh

  He drives as carefully as I (do).

  He doesn’t drive as/so carefully as I (do).

  He runs faster than I (do).

  He drives more carefully than I (do).

  Cheetah runs (the) fastest in the world.

  Of the students in my class, Nam speaks English (the) most fluently.

  The harder he studies, the wiser he becomes.

  They workharder and harder.

  He works least effectively in our group.

  Q S1 + V + as many/ much + N as S2 + aux S1 +negative V as/ so few/ little + N as S2 + aux

  E.g He earns as much money as I do.

  I don’t have as/ so many friends as he does.

  Q S1 + V + more/ fewer/ less + N + than S2 + aux

  E.g He has collected more stamps than I have.

  I have collected fewer stamps than he has.

  Q S + V + most/ fewest/ least + N

  E.g I have least free time in my family.

  Lưu ý:

  – Ta thường sử dụng so sánh bằng khi muốn nhấn mạnh điều này gấp điều kia bao nhiêu lần

  Ví dụ:

  Her husband is twicce as old as she (is) (Chồng cô ta già gấp đôi cô)

  – Một số từ nhấn mạnh thường đứng trước tính từ/trạng từ so sánh: much, a lot, far, slightly, a bit, no, any, …

  Tính từ/trạng từ đặc biệt dùng trong các dạng so sánh

  Bài tập về câu so sánh trong tiếng anh

  Chia từ trong ngoặc

  1. Lan sings ……………….. ( sweet ) than Hoa
  2. Mai is ………………… ( tall ) of the four girls
  3. Your accent is ………………….. ( bad ) mine
  4. There was a storm yesterday. Today, the weather’s ……………… ( beautiful )
  5. He runs …………………. ( fast ) of all
  6. Which one of the three books do you think is …………… ( interesting ) ?
  7. Which hotel is …………. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia
  8. Viết dạng so sánh nhất của những từ trong ngoặc.
  1. Lan sings more sweetly than Hoa
  2. Mai is the tallest of the four girls
  3. Your accent is worse than mine
  4. There was a storm yesterday. Today, the weather’s more beautiful
  5. He runs the fastest of all (có thể bỏ THE)
  6. Which one of the three books do you think is the most interesting ?
  7. Which hotel is further from the airport, The Renaissance or The Camellia?
  8. Viết dạng so sánh nhất của những từ trong ngoặc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh: Trạng Từ
 • So Sánh Hơn Của Trạng Từ
 • So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất Của Tính Từ (Comparative And Superlative Of Adjectives)
 • So Sánh Autocad Lt Và Zwcad
 • So Sánh Zoom Và Skype: 2 Ứng Dụng Chat Video Để Làm Việc Tại Nhà
 • Khoa Học Luật So Sánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp So Sánh Tỷ Suất Lợi Nhuận Thuần
 • Phương Pháp So Sánh Tỷ Suất Lợi Nhuận Gộp Trên Giá Vốn
 • Hướng Dẫn Phân Tích Phương Pháp Thuyết Minh
 • Cùng So Sánh Các Phương Pháp Giáo Dục Sớm Hot Nhất Hiện Nay
 • Tổng Hợp Phương Pháp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Từ những phân tích trên có thể khái quát luật học so sánh là tổng thể các tri thức về việc nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài .

  Trong quá trình nghiên cứu về luật học so sánh cần phải phân biệt thuật ngữ luật học so sánh trên 3 nghĩa: là một khoa học, là một phương pháp và là một môn học.

  Với tư cách là một phương pháp nghiên cứu khoa học, so sánh pháp luật là một trong những phương pháp quan trọng của việc nghiên cứu các hiện tượng pháp lý. Thông qua việc sử dụng phương pháp so sánh pháp luật mà chúng ta có khả năng làm sáng tỏ cái chung nhất, cái đặc thù và cái đơn nhất của các hệ thống pháp luật.

  Với tư cách là một ngành khoa học, luật học so sánh là tổng thể những tri thức khoa học về các hệ thống pháp luật hiện hành được thể hiện trong các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả.

  Với tư cách là một môn học, luật học so sánh là đối tượng giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật, dưới các mức độ khác nhau, cụ thể có thể ở dạng nhập môn luật học so sánh và cũng có thể ở dưới dạng một lĩnh vực cụ thể như luật hành chính so sánh, luật thương mại so sánh, luật hình sự so sánh…

  Việc luật học so sánh có phải là một ngành khoa học hay không đã gây ra nhiều sự tranh cãi, tuy nhiên, trong thực tiễn cho thấy, ngày nay có những lĩnh vực, có những vấn đề, có những hệ thống pháp luật sẽ không thể được nghiên cứu có kết quả nếu không tiếp cận dưới góc độ so sánh pháp luật, chẳng hạn như việc nghiên cứu các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới; việc nghiên cứu những cơ sở xã hội, kinh tế, chính trị và truyền thống của sự ra đời và nội dung của các chế định pháp luật tương ứng trong hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau; việc nghiên cứu kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật của nước ngoài…. Tất cả điều đó nói lên rằng, luật học so sánh có những đặc điểm, dấu hiệu riêng của một môn khoa học, nó có đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của riêng mình.

  Đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh

  Đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh là nghiên cứu pháp luật nước ngoài, trên cơ sở đối chiếu các hệ thống pháp luật với nhau và với hệ thống pháp luật quốc gia, cụ thể:

  – Những vấn đề phương pháp luận của việc so sánh trong pháp luật (lý luận về phương pháp so sánh pháp luật);

  – Nghiên cứu so sánh các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới;

  – So sánh các nguồn pháp luật của các hệ thống pháp luật trên thế giới;

  – So sánh các chức năng và một số loại nghiên cứu pháp luật so sánh khác được định hướng về mặt xã hội học;

  – Nghiên cứu so sánh pháp luật về mặt lịch sử.

  Với đối tượng nghiên cứu bao gồm những vấn đề khái quát đã đưa ra ở trên cho thấy luật học so sánh là một khoa học. Khoa học luật so sánh được thể hiện trên 2 phương diện, cụ thể:

  Thứ nhất, khoa học luật so sánh gắn liền việc sử dụng phương pháp so sánh trong nghiên cứu các chế định pháp luật và các vấn đề cụ thể của đất nước mà người nghiên cứu thuộc về đất nước đó. Trong trường hợp này, vấn đề pháp luật cụ thể được nghiên cứu trên cơ sở so sánh pháp luật rộng lớn hơn hoặc hẹp hơn. Thông thường việc so sánh này thường được tiến hành ở tầm vỹ mô, trong phạm vi của một lĩnh vực pháp luật cụ thể.

  Thứ hai, thể hiện với tư cách là việc nghiên cứu mang tính tự trị, độc lập pháp luật nước ngoài ở mức độ các hệ thống pháp luật nói chung, ở mức độ các ngành pháp luật cụ thể và các chế định pháp luật cơ bản, việc nghiên cứu ở góc độ này cho phép xác định khuynh hướng phát triển của pháp luật.

  Với đối tượng nghiên cứu rộng, luật học so sánh cung cấp cho người nghiên cứu những kết quả khoa học của riêng nó trên cả hai mặt: nhận thức – lý luận và ứng dụng – thực tiễn. Nó vừa là việc áp dụng phương pháp so sánh với tư cách là phương thức khoa học riêng, đặc thù của việc nghiên cứu, vừa là khuynh hướng của các nghiên cứu về pháp luật nói chung. Ở bình diện là khuynh hướng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh là:

  Những vấn đề phương pháp luận của nghiên cứu so sánh pháp luật (ở đây lý luận về phương pháp so sánh chiếm vị trí đặc biệt);

  Việc nghiên cứu các hệ thống pháp luật cơ bản hiện nay trên thế giới;

  Việc khái quát hóa và hệ thống hóa các kết quả của những nghiên cứu so sánh pháp luật cụ thể;

  Việc soạn thảo các quy tắc phương pháp cụ thể và các quá trình của nghiên cứu so sánh pháp luật;

  Việc nghiên cứu so sánh pháp luật về mặt lịch sử;

  Việc nghiên cứu so sánh những vấn đề pháp lý quốc tế hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm, Ý Nghĩa Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Kinh Tế Học Vi Mô
 • Các Phương Pháp Phân Tích Kinh Tế
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm: Giảng Chi Tiết Trong Tác Phẩm Văn Học Bằng Phương Pháp So Sánh
 • Chuyên Đề : Phương Pháp Làm Dạng Bài So Sánh Văn Học
 • Công Cụ Xem Lịch Sử Giá Và So Sánh Giá

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Iphone 7 Và Iphone 8 Chi Tiết Nhất Năm 2022
 • So Sánh Iphone 8 Và 8 Plus Khác Nhau Như Thế Nào? Pad Store
 • So Sánh Bộ Đôi Siêu Phẩm Iphone 12 Và Iphone 12 Pro
 • Nên Mua Iphone 7 Plus Hay Iphone 8 Plus? Trả Lời Trong Tích Tắc
 • So Sánh Iphone 7 Plus Và Iphone 8 Plus: Của Rẻ Có Phải Của Ôi?
 • Giới thiệu

  giúp người dùng xem được lịch sử giá tại các sàn thương mại điện tử như Công cụ So sánh và Theo dõi giá Shopee, Lazada, Tiki, Adayroi, Sendo, Lotte… Hơn thế nữa, còn có cả các siêu thị bách hóa, cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy, cửa hàng điện tử tin học, nhà sách và các cửa hàng chuyên mẹ và bé.

  Hai tính năng chính của Công cụ So sánh và Theo dõi giá đó là:

  – Theo dõi được lịch sử giá bán của cửa hàng.

  – S o sánh lịch sử giá bán của nhiều cửa hàng trong cùng 1 sàn thương mại điện tử.

   Theo dõi lịch sử giá bán chính xác của các cửa hàng trực tuyến:

  Bạn có thể sử dụng công cụ này để theo dõi lịch sử giá bán hàng, sự biến động giá tại các:

  – Sàn thương mại điện tử: Lazada, Shopee, Tiki, Adayroi, Sendo, Lotte…

  – Siêu thị điện máy: Nguyễn Kim, Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Điện máy Thiên Hòa, Pico, MediaMart, HC, Samnec…

  – Di động: Thế giới di động, FPT Shop, VienThongA, Viettel Store, Hoàng Hà mobile, CellphoneS, Hnammobile…

  – Tin học: Phong Vũ, Tân Doanh, Thành Nhân, Hà Nội Computer, An Phát, Phúc Anh…

  – Bách hóa: Coopmart, Auchan, Bách hóa Xanh…

  – Thời trang: Robins, Canifa, Juno, Vascara, Mia, Yes24…

  – Mẹ và Bé: Kidsplaza, Bibomart, Concung, ShopTreTho, Tuticare…

  – Sách: Fahasa, Vinabook, Nhà sách Phương Nam…

  Biểu đồ so sánh lịch sử giá của các shop cùng bán sản phẩm Sữa Vinamilk Optimum 3 trên trang Shopee

  Cài đặt

  Hơn thế nữa, cách thức cài đặt Công cụ So sánh và Theo dõi giá cực kì đơn giản. Người dùng chỉ thực hiện theo 3 bước:

   Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, đọc thông báo hướng dẫn sử dụng ở góc phải màn hình

   Bước 3: Truy cập vào website bán hàng/ sàn thương mại điện tử… và theo dõi lịch sử giá bán của sản phẩm muốn mua.

  Biểu đồ lịch sử giá bán một sản phẩm trên Điện Máy Xanh

  Hướng dẫn sử dụng

  Để hiểu rõ được cách sử dụng và khai thác tốt thông tin từ Công cụ So sánh và Theo dõi giá, người dùng có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết bên dưới.

  1. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 75.000₫
  2. Chải mi Sivanna Colors Super Model 2in1 Double Extension Mascara HF901 – M362 giá 135.000₫
  3. Thanh nối dài trục máy đánh bóng đồng tâm M14 Rotary Polisher Extension Bar 10cm giá 129.000₫
  4. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 71.000₫
  5. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 75.000₫
  6. EK-RGB Extension Cable (510mm) giá 209.000₫
  7. Cáp USB Nối Dài Extension 2.0 Unitek (Y-277) giá 200.000₫
  8. Cáp USB Nối Dài Extension 2.0 Unitek (Y-272) giá 330.000₫
  9. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 70.000₫
  10. Nối Van Continental Valve Extension (30mm) giá 290.000₫

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khác Biệt Giữa Phương Thức Post Và Get
 • So Sánh Phương Thức Get Và Post
 • So Sánh Oppo F11 Và F11 Pro: Chênh Nhau 1,2 Triệu Nên Chọn Smartphone Nào?
 • So Sánh Máy Rửa Mặt Foreo Luna 2 Và Luna 3: Em Nào Tốt Và Đáng Mua Hơn?
 • Sữa Friso Gold Xách Tay Nga
 • So Sánh Hơn, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons)
 • So Sánh Iphone 11 Và Iphone 11 Pro: Đại Chiến ‘chiến Binh Mùa Thu’
 • So Sánh Iphone 11 Với Iphone 11 Pro Và Pro Max
 • So Sánh Chi Tiết Iphone 11 Pro Và Iphone Xs
 • So Sánh Lãi Suất Ngân Hàng Tháng Nào Cao Nhất, Thấp Nhất 12/2020
 • * Một số thành ngữ sử dụng cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh:

  II. SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

  1. Giới thiệu chung: Cấu trúc so sánh hơn dùng để so sánh hai đối tượng. Anh ấy thông minh hơn tôi / tất cả mọi người.

  – Cấu trúc so sánh nhất dùng để so sánh từ ba đối tượng trở lên.

  Ex: He is the most intelligent of all / of three / in the class.

  Ex: He is more intelligent than me (I am) / anyone else.

  Anh ấy là người thông minh nhất trong số đó / trong số 3 người / trong lớp

  – So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm * Chú ý

  much / far / a lot / lots / a good deal / a great deal (nhiều) hoặc giảm nhẹ bằng cách cộng thêm Anh ấy đẹp trai hơn tôi nhiều. a bit / a little / slightly (một chút) vào trước hình thức so sánh.

  – So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm Cô ấy hơn mọi người rất nhiều. almost (hầu như) /

  Anh ấy rất hào phóng. – Most khi được dùng với nghĩa

  – Những tính từ sau đây thường không có dạng so sánh vì thường mang nghĩa tuyệt đối.

  perfect (hoàn hảo) unique (duy nhất) extreme (cực kỳ)

  supme (tối cao) top (cao nhất) absolute (tuyệt đối)

  prime (căn bản) primary (chính) matchless (không đối thủ)

  full (no) empty (trống rỗng) daily (hàng ngày) very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh.

  Ex: He is most generous.

  much (nhiều) / quite (tương đối) by far / far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.

  Ex: She is by far the best.

  Ex: He is much handsome than me.

  VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2013 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. ) ). )

  Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 5 bửu bối kỳ diệu sau:

  2. VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website:

  1. chúng tôi : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website: https://wwww.voca.vn https://www.grammar.vn )

  3. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website: https://music.voca.vn

  4. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website: https://natural.voca.vn

  5. VOCA PRONUNCIATION: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh dựa trên cộng nghệ nhận diện giọng nói AI và phương pháp tiếp cận phát âm hoàn toàn mới. (website: https://pronunciation.voca.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Của Các Dạng Câu So Sánh Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Các Dạng Câu So Sánh Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Tìm Hiểu Đạo Tin Lành Ở Việt Nam.doc
 • Giải Ô Chữ: Chương Trình Của Thiên Chúa
 • Bộ Luật Lao Động Năm 2022 Hiện Đang Áp Dụng Năm 2022
 • Hàm So Sánh Trong Excel, Sử Dụng Hàm Exact

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Tỷ Giá Usd (Đô La Mỹ) Tại Các Ngân Hàng Hôm Nay Từ 11 Ngân Hàng Lớn Trong Nước
 • So Sánh Giá Taxi Uber Và Grab Từ Hà Nội Đến Nội Bài, Ai Rẻ Hơn?
 • So Sánh Giá Taxi Uber Và Grab Từ Hà Nội Đến Nội Bài
 • So Sánh Chi Phí Hoàn Thiện Bộ Tủ Bếp Nhựa Và Tủ Bếp Gỗ
 • So Sánh Giá Hoàn Thiện Tủ Bếp Nhựa Và Tủ Bếp Gỗ
 • Như chúng tôi đã nói ở phần mở đầu, thông thường muốn kiểm tra dữ liệu có bị trùng lặp hay không thì bạn có thể thực hiện thủ công bằng cách xem trực tiếp và đếm trên file Excel của mình. Tuy nhiên cách làm này sẽ vất vả cho bạn, đôi khi còn không chính xác nữa. Và cách tốt nhất là bạn sẽ dùng các hàm so sánh có sẵn trong Excel để tính toán, kiểm tra.

  Hàm so sánh trong Excel

  Cách dùng Hàm so sánh trong Excel

  1. Sử dụng hàm Exact để so sánh dữ liệu Mô tả

  Hàm Exact thực hiện so sánh hai chuỗi văn bản, trả về giá trị True nếu hai chuỗi trùng nhau, trả về giá trị False nếu hai chuỗi dữ liệu khác nhau. Chú ý Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong quá trình so sánh.

  Cú pháp EXACT(Text1, Text2)

  Trong đó: Text1, Text2 là hai chuỗi văn bản cần so sánh, là hai tham số bắt buộc.

  Chú ý

  Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong quá trình so sánh nhưng nó không phân biệt định dạng.

  Nhấn Enter kết quả trả về giá trị False tức hai giá trị không trùng nhau do khác nhau chữ cái đầu tiên in thường và in hoa:

  Bạn lưu ý thêm là với hàm này bạn không thể so sánh 1 giá trị trong cột 1 so sánh với tất cả các dữ liệu trong cột 2 để tìm sự trùng lặp. Hàm này bạn chỉ có thể so sánh tương ứng giữa các hàng với nhau.

  2. Sử dụng hàm trung gian Countif để so sánh dữ liệu

  Để khắc phục hiện trạng trong Ví dụ 1 bạn có thể sử dụng hàm Countif làm trung gian để so sánh các giá trị trong Cột 1 so với các giá trị trong Cột 2 có trùng hay không.

  Mô tả hàm Countif

  Hàm Countif thực hiện đếm số ô thỏa mãn điều kiện nào đó trong vùng dữ liệu được lựa chọn.

  Cú pháp COUNTIF(Range, Criteria) Trong đó:

  Range: Vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm, là tham số bắt buộc.

  Criteria: Điều kiện dùng để đếm dữ liệu, là tham số bắt buộc

  Xét Ví dụ 2

  So sánh dữ liệu giữa 2 Cột, đánh dấu các giá trị không có trong Cột 1 mà có trong Cột 2 và ngược lại.

  Bước 2: Tương tự, bạn đặt tên cho Cột 2, khi đó tên 2 cột dữ liệu được hiển thị:

  Bạn nhập công thức = COUNTIF(danhsach1,B3)=0 sau đó nhấn chọn Format:

  Tương tự với danhsach2 bạn thực hiện tương tự, nhưng chỉ khác nhập công thức: = COUNTIF(danhsach1,D3)=0 tức sẽ tô màu ô có giá trị bằng 0 (không trùng nhau)

  Kết quả là bạn đã so sánh được 2 cột dữ liệu và có thể thêm ghi chú cho người khác khi xem sẽ dễ hình dung:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 8 Website So Sánh Giá Trực Tuyến Tốt Nhất 2022
 • Top 6 Website So Sánh Giá Trực Tuyến Tốt Nhất Hiện Nay
 • Vấn Đề 3: Trình Bày 2 Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư
 • Samsung Galaxy A11 A115, Bảng Giá 12/2020
 • Samsung Galaxy A7 (2018) 64Gb, Bảng Giá 12/2020
 • Phương Pháp So Sánh Trong Phân Tích Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Lập Kế Hoạch Làm Việc Hiệu Quả Với Phương Pháp Smart – Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Viết Mục Tiêu Theo Công Thức Smart
 • Phương Pháp Shichida Dạy Con “Toàn Năng” Của Mẹ Nhật
 • Toán Học Và Cuộc Sống
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 : Tổng Hợp Các Dạng Giải Bài Tập Kim Loại
 • Phân tích tài chính

  So sánh là phương pháp được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích tài chính nói riêng. Mục đích của so sánh là làm rõ sự khác biệt hay những đặc trưng riêng có của đối tượng nghiên cứu; từ đó, giúp cho các đối tượng quan tâm có căn cứ để đề ra quyết định lựa chọn.

  Khi sử dụng phương pháp so sánh, các nhà phân tích cần chú ý một số vấn đề sau đây:

  So sánh với mục tiêu đánh giá:

  + Điều kiện so sánh được của chỉ tiêu :

  Chỉ tiêu nghiên cứu muốn so sánh được phải đảm bảo thống nhất về nội dung kinh tế, thống nhất về phương pháp tính toán, thống nhất về thời gian và đơn vị đo lường.

  + Gốc so sánh :

  Gốc so sánh được lựa chọn có thể là gốc về không gian hay thời gian, tuỳ thuộc vào mục đích phân tích. Về không gian, có thể so sánh đơn vị này với đơn vị khác, bộ phận này với bộ phận khác, khu vực này với khu vực khác… Việc so sánh về không gian thường được sử dụng khi cần xác định vị trí hiện tại của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh, so với số bình quân ngành, bình quân khu vực… Cần lưu ý rằng, khi so sánh về mặt không gian, điểm gốc và điểm phân tích có thể đổi chỗ cho nhau mà không ảnh hưởng đến kết luận phân tích. Về thời gian, gốc so sánh được lựa chọn là các kỳ đã qua (kỳ trước, năm trước) hay kế hoạch, dự toán. Cụ thể:

  – Khi xác định xu hướng và tốc độ phát triển của chỉ tiêu phân tích, gốc so sánh được xác định là trị số của chỉ tiêu phân tích ở kỳ trước hoặc hàng loạt kỳ trước (năm trước). Lúc này sẽ so sánh trị số chỉ tiêu giữa kỳ phân tích với trị số chỉ tiêu ở các kỳ gốc khác nhau;

  – Khi đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, gốc so sánh là trị số kế hoạch của chỉ tiêu phân tích. Khi đó, tiến hành so sánh giữa trị số thực tế với trị số kế hoạch của chỉ tiêu nghiên cứu.

  + Các dạng so sánh :

  Các dạng so sánh thường được sử dụng trong phân tích là so sánh bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tương đối và so sánh vớisố bình quân.

  So sánh bằng số tuyệt đối phản ánh qui mô của chỉ tiêu nghiên cứu nên khi so sánh bằng số tuyệt đối, các nhà phân tích sẽ thấy rõ được sự biến động về qui mô của chỉ tiêu nghiên cứu giữa kỳ (điểm) phân tích với kỳ (điểm) gốc.

  So sánh bằng số tương đối : Khác với số tuyệt đối, khi so sánh bằng số tương đối, các nhà quản lý sẽ nắm được kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức độ phổ biến và xu hướng biến động của các chỉ tiêu kinh tế. Trong phân tích tài chính, các nhà phân tích thường sử dụng các loại số tương đối sau:

  – Số tương đối động thái:Dùng để phản ánh nhịp độ biến động hay tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu và thường dùng dưới dạng số tương đối định gốc .

  – Số tương đối kế hoạch:Số tương đối kế hoạch phản ánh mức độ, nhiệm vụ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện trong kỳ trên một số chỉ tiêu nhất định.

  – Số tương đối phản ánh mức độ thực hiện:Dùng để đánh giá mức độ thực hiện trong kỳ của doanh nghiệp đạt bao nhiêu phần so với gốc. Số tương đối phản ánh mức độ thực hiện có thể sử dụng dưới chỉ số hay tỷ lệ và được tính như sau:

  Chỉ số (tỷ lệ %) thực hiện so với gốc của chỉ tiêu nghiên cứu

  =

  Trị số chỉ tiêu thực hiện

  x

  100

  Trị số chỉ tiêu gốc

   

  So sánh vớisố bình quân:Khác với việc so sánh bằng số tuyệt đối và số tương đối, so sánh bằng số bình quânsẽ cho thấy mức độ mà đơn vị đạt được so với bình quân chung của tổng thể, của ngành, của khu vực. Qua đó, các nhà quản lý xác định được vị trí hiện tại của doanh nghiệp (tiên tiến, trung bình, yếu kém).

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư Vẫn Còn Nguyên Giá Trị Trong Bối Cảnh Mới
 • Phương Pháp Rfa Trị Viêm Lộ Tuyến Có Ưu Điểm Gì Nổi Bật?
 • Phương Pháp Kỹ Thuật Rfa Trong Điều Trị Viêm Lộ Tuyến Có Hiệu Quả Không?
 • Phương Pháp Rice Và Các Bài Tập Giúp Bạn Phục Hồi Khi Bị Boong Gân
 • Rice – Phương Pháp Sơ Cứu Và Điều Trị Cơ Bản Các Chấn Thương Thể Thao
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100