Top 7 # Xem Nhiều Nhất Phương Pháp Tính Gdp Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Các Phương Pháp Tính Gdp

Kết quả

Các phương pháp tính GDP:

1. Phương pháp tính theo chi tiêu.

Phương pháp này người ta tính bằng cách cộng các chi tiêu lại:

GDP = Y = C + I + G + NX

– Chi tiêu tiêu dùng (C): Bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ do các xí nghiệp sản xuất ra và bán cho các hộ gia đình.

– Chi tiêu đầu tư (I) : Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trong kỳ. Vốn đầu tư phát triển xã hội bao gồm:

* Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm vốn xây lắp, vốn mua sắm thiết bị, vốn xây dựng cơ bản khác, vật nuôi để kéo cày, làm giống…

– Xuất khẩu ròng (NX) là chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của nền kinh tế. Đây là một chi tiêu phản ánh mối quan hệ kinh tế đối với nước ngoài của mốt quốc gia. GDP tính theo phương pháp chi tiêu là GDP tính theo giá thị trường vì chi tiêu được thanh toán theo giá thị trường.

2. Phương pháp tính theo thu nhập. GDP = Y = Tiền lương + tiền lãi + tiền thuê + lợi nhuận.

Việc tính GDP theo thu nhập còn gọi là GDP tính theo giá yếu tố vì những khoản này các xí nghiệp chi trả cho việc sử dụng nguồn lực phục vụ cho sản xuất. Nếu nền kinh tế không có chính phủ thì việc tính GDP theo giá thị trường hoặc theo giá yếu tố sẽ cho cùng một kết quả. Nhưng khi có chính phủ thì cần có những điều chỉnh để GDP tính theo thu nhập giống với GDP tính theo giá thị trường.

GDP = Tổng thu nhập = Lương + Lãi + Tiền thuê + Lợi nhuận + Thuế gián thu + khấu hao . 3. Phương pháp tính theo giá trị gia tăng.

Phương pháp tính theo giá trị gia tăng là tổng cộng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời kỳ.

Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu Hoặc GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

– Giá trị tăng thêm của toàn bộ ngành kinh tế được xác định cho cả nước và cho từng vùng lãnh thổ và bằng tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế và thành phần kinh tế.

– Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế bao gồm:

* Khấu hao tài sản cố định.

* Giá trị thặng dư

* Thu nhập hỗn hợp

– Giá trị gia tăng của một xí nghiệp là chênh lệch giữa giá trị sản lượng của xí nghiệp và giá trị các yếu tố vật chất mà xí nghiệp mua của các xí nghiệp khác.

Nguồn: TS. Nguyễn Tri Khiêm (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Gdp Là Gì? Cách Tính Gdp Như Thế Nào? Phân Biệt Gdp Và Gnp

Trong lĩnh vực kinh tế hiện nay có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong thực tế. Trong đó Gdp cũng là một khái niệm thường xuyên được sử dụng.

Gdp là giá thị trường của các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất ra trên lãnh thổ của một quốc gia trong một thời kì nhất định thông thường là một năm.

Gdp là một chỉ số để đánh giá một cách tổng quan nhất về sự tăng trưởng của nền kinh tế, là chỉ số để đánh giá mức độ phát triển của một vùng hoặc của một quốc gia. Hay nói cách khác Gdp chính là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế của một đất nước.

Thông qua chỉ số Gdp sẽ là cơ sở để đưa ra chiến lược phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước.

Một khái niệm quen thuộc khi nhắc đến Gdp chính là Gdp bình quân đầu người. Gdp bình quân đầu người phản ánh mức thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống của người dân ở một quốc gia.

Công thức tính gdp như thế nào?

– Tính theo phương pháp chi tiêu, công thức để tính Gdp như sau:

GDP = tổng sản phẩm tiêu dùng hộ gia đình+ tổng sản phẩm tiêu dùng của chính phủ + tổng đầu tư + cán cân thương mại.

– Tính theo phương pháp chi phí hay còn gọi là phương pháp thu nhập Gdp được tính theo công thức như sau:

GDP = tiền lương + tiền cho thuê tài sản + tiền lãi + lợi nhuận + thuế + khấu hao tài sản cố định.

– Tính theo phương pháp giá trị gia tăng, công thức tính Gdp được xác định như sau:

GDP được tính bằng giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu.

Như vậy để tính Gdp có thể sử dụng các công thức như tính theo phương pháp chi tiêu, tính theo phương pháp chi phí hoặc tính theo phương pháp giá trị gia tăng. Do vậy để tính Gdp có thể sử dụng một trong các phương pháp trên.

Gnp là thu nhập từ các tài sản thuộc sở hữu của người dân, phản ánh giá trị bằng tiền toàn bộ sản phẩm cuối cùng do công dân của một nước sản xuất ra trong một thời gian nhất định thường là trong một năm.

Hay nói cách cách Gnp chính là tổng giá trị bằng tiền của các loại hàng hóa và dịch vụ do công dân của một nước sản xuất ra trong một thời kì nhất định, thường là tính theo một năm.

Trong sự phát triển của nền kinh tế hiện nay Gnp đóng vai trò rất quan trọng vì nó được dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước.

Qua chỉ số Gnp có thể biết được nước đó có nền kinh tế ra sao, đời sống của người dân như thế nào.

Gnp được tính theo công thức như sau:

GNP = chi phí tiêu dùng cá nhân + tổng đầu tư cá nhân quốc nội + chi phí tiêu dùng chính phủ + (kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ – kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) + thu nhập ròng.

Lưu ý sản phẩm cuối cùng sử dụng để tính Gnp là sản phẩm được đem đi tiêu thụ trực tiếp mà không phải là sản phẩm trung gian sử dụng để sản xuất ra một sản phẩm khác.

Gnp không tính thu nhập kiếm được của người nước ngoài và của doanh nghiệp nước ngoài mà chỉ tính số tiền mà công dân của một nước kiếm được ở bất kì nơi nào trên thế giới.

Phân biệt Gdp và Gnp như thế nào?

Để phân biệt được Gnp và Gdp có thể dựa vào các đặc điểm như sau:

Giống nhau:

– Chỉ số dùng để tính Gdp và Gnp đều là con số cuối cùng của một quốc gia trong một năm.

– Cả Gdp và Gnp đều được tính toán dựa trên một công thức xác định.

– Gdp và Gnp đều được sử dụng để đánh giá trình độ phát triển của một đất nước hay một quốc gia.

Điểm khác nhau giữa Gdp và Gnp:

– Gdp là tổng sản phẩm trong nước, bao gồm tổng sản lượng quốc gia trong đó tính luôn cả nguồn thu từ ngoài lãnh thổ của quốc gia đó.

– Gnp là tổng sản lượng quốc gia bao gồm cả trong và ngoài nước. Như vậy Gnp mang nghĩa rộng sơn so với Gdp.

Như vậy Gdp và Gnp đều được sử dụng để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế của một đất nước hay của một quốc gia. Tuy nhiên để tránh nhầm lẫn hai khái niệm này cần phân biệt rõ:

Gnp là tổng sản phẩm của một nước hay một quốc gia, Gnp bao sẽ bao gồm toàn bộ giá trị được công dân có quốc tịch của quốc gia đó sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định mà không dựa vào lãnh thổ.

Trong đó Gdp lại phản ánh giá trị tính trên vùng lãnh thổ của một nước hoặc một quốc gia, không phân biệt quốc tịch. Hay nói cách khác Gdp được tính trên một lãnh thổ của quốc gia có thể bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ của công dân hoặc công ty nước ngoài thuộc lãnh thổ được tính đến.

Ví dụ: Công ty A có công ty sản xuất đặt tại nước Mỹ để phục vụ thị trường trong nước. Theo đó mọi thu nhập từ việc buôn bán của công ty này được tính vào Gdp của nước Mỹ.

Nhưng lương của công dân nước Pháp đang làm việc tại công ty A này sẽ được tính vào Gnp của nước Pháp.

Qua đó có thể thấy rằng chỉ số Gdp được tính theo thu nhập có trên lãnh thổ của một quốc gia, không phân biệt công dân hoặc doanh nghiệp nước ngoài miễn sao thu nhập được tạo ra trên lãnh thổ của nước được tính đến.

Còn Gnp sẽ tính theo thu nhập của một công dân tạo ra bao gồm cả thu nhập trong nước và ngoài nước. Có nghĩa là chỉ số Gnp được tính dựa trên thu nhập của một công dân mang quốc tịch của một nước có thể thu nhập đó tạo ra trên chính lãnh thổ của nước mình hoặc cũng có thể tạo ra trên lãnh thổ của nước khác.

Gnp Là Gì? Gdp Là Gì? Cách Tính Gnp Và Phân Biệt Với Gdp

GNP là gì? Chỉ số GNP là gì?

GNP – Gross National Product là tổng sản phẩm quốc gia.

Vậy, chỉ số GNP là gì? GNP là một chỉ số chỉ tổng giá trị của các dịch vụ, sản phẩm cuối cùng được tính trong 1 năm của tất cả các công dân một đất nước làm ra ở ở trong lẫn ngoài nước. Trong thực tế và lý thuyết ngành kinh tế học thì chỉ số GNP là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia

Điều lưu ý trong chỉ số GNP đó là: chỉ những sản phẩm được đem đi tiêu thụ trực tiếp mới dùng để tính GNP chứ các sản phẩm trung gian phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm thì không được tính.

Lấy ví dụ đơn giản để hiểu hơn đó là: một chiếc xe máy khi đem đi bán thì được xem là sản phẩm cuối cùng (được tính trong chỉ số GNP) còn những bộ phận tạo thành như: yên xe, bánh, bình điện, … thì được xem là sản phẩm trung gian (được nhà sản xuất bán cho nhà máy lắp ráp xe). Nhưng bánh xe, yên xe, bình điện lại trở thành sản phẩm cuối cùng khi được nhà sản xuất bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Chỉ số tổng sản phẩm quốc gia GNP của một quốc gia trong 1 năm được tính như sau: GNP = (X – M) + NR + C + I + G

GNP thực tế là gì?

GNP thực tế, đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, theo giá cả cố định ở một thời kỳ được lấy làm gốc. Giữa GNP được nêu ở trên và GNP thực tế chính là chỉ số giá cả hay còn được gọi là D (chỉ số lạm phát). Chỉ số lạm phát này tính theo GNP.

GDP là gì? Chỉ số GDP là gì? Được tính như thế nào

GDP là một khái niệm được sử dụng nhiều trong kinh tế học, được định nghĩa là tổng sản phẩm nội địa. CÓ thể hiểu đây chính là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vị một lãnh thổ và được tính trong một khoảng thời gian nhất định (lấy quy chuẩn là 1 năm)

GDP là tổng sản phẩm quốc hội khi áp dụng cho phạm vi một quốc gia

Chỉ số GNP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một lãnh thổ, một quốc gia nào đó. Vậy chỉ số GDP được tính bằng công thức nào?

Là tổng của các khoản tiêu dùng hoặc tổng của các khoản chi tiêu, hoặc tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Theo lý thuyết kinh tế học, trong 3 cách trên thì dù tính theo cách nào cũng sẽ cho kết quả là như nhau. Tuy nhiên về thực tế cho thấy: trong nhiều bảng báo cáo thống kê, xuất hiện sự chênh lệch nhỏ. Đó chính là sự sai số trong thống kê.

Phân biệt giữa GDP và GNP

GDP khác với tổng sản phẩm quốc gia (GNP) ở chỗ: GDP đã loại bỏ việc chuyển đổi thu nhập giữa các quốc gia, nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó.

Lấy 1 ví dụ đơn giản để hiểu rõ hơn như sau. Một nhà máy sản xuất các đồ nhựa gia dụng được đặt tại Việt Nam do công dân dân Nhật đầu tư để tiêu thụ nội địa. Lúc đó, sau khi bán hàng thì mọi thu nhập từ nhà máy này được tính vào GDP Việt Nam. Nhưng lợi nhuận ròng thu được và lương của các công nhân Nhật đang làm việc trong nhà máy này cũng được tính là một thành phần trong GNP của nước Nhật.

Gdp Là Gì, Ý Nghĩa Và 3 Cách Tính Gdp Danh Nghĩa Hiện Nay

Chỉ số GDP là viết tắt của từ Gross Domestic Product là một thuật ngữ được dùng nhiều trong lĩnh vực tài chính, kinh tế. GDP được định nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội hay là tổng sản phẩm nội địa, là một chỉ số đánh giá sự phát triển của một vùng hoặc một quốc gia.

Cụ thể GDP là tổng giá trị bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng, được sản xuất ra trên một phạm vi một vùng hoặc một quốc gia, trong một khoảng thời gian quy định, thường được tính trong một năm. Các sản phẩm và dịch vụ này được tính dựa theo công dân của một nước làm ra, không kể làm ra ở đâu, cả trong và ngoài nước, bao gồm tất cả các ngành nghề.

GDP dùng để đánh giá tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, của tất cả các ngành nghề,… nghiên cứu sự biến đông của sản phẩm và dịch vụ được tạo ra theo thời gian.

Gần đây, trong các tài liệu thống kê mang tính nghiêm ngặt, thuật ngữ tiếng Anh national gross domestic product – NGDP hay được dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội, regional (hoặc provincial) gross domestic product- RGDP hay dùng để chỉ tổng sản phẩm nội địa của địa phương. GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó.

Đối với các đơn vị hành chính khác của Việt Nam, thông thường ít khi dịch trực tiếp mà thường sử dụng từ viết tắt GDP hoặc tổng sản phẩm trong tỉnh, huyện, v.v

Tốc độ tăng trưởng GDP có ý nghĩa gì với mỗi quốc gia

Tốc độ tăng trưởng GDP đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Nó thực hiện điều này bằng cách so sánh một phần tư tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này với quý trước. GDP đo lường sản lượng kinh tế của một quốc gia. Tỷ lệ tăng trưởng GDP được điều khiển bởi bốn thành phần của GDP.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP được điều khiển bởi bốn thành phần của GDP. Động lực chính của tăng trưởng GDP là tiêu dùng cá nhân. Điều này bao gồm các lĩnh vực quan trọng của bán lẻ. Hợp phần thứ hai là đầu tư kinh doanh, bao gồm xây dựng và mức tồn kho.

Chính phủ thường tăng chi tiêu để đẩy nhanh nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái. Thứ tư là thương mại ròng. Xuất khẩu thêm vào GDP trong khi nhập khẩu trừ đi từ đó.

Những hạn chế của chỉ số GDP ra sao?

Mặc dù là một chỉ số quan trọng của nền kinh tế những GDP vẫn chưa thể phản ánh một cách cụ thể nhất tình trạng nền kinh tế của một quốc gia:

GDP được xem như là yếu tố để đánh giá kích cỡ của nền kinh tế nhưng không phản ánh chính xác được mức sống của người dân.

Chỉ số GDP không bao gồm các yếu tố như: kinh tế trao đổi, kinh tế phi tiền tệ, kinh tế ngầm, sản xuất hàng hóa tại gia đình… cho nên số liệu để tính GDP là chưa hoàn toàn chính xác.

Yếu tố hài hòa của sự phát triển không được tính đến trong GDP. Ví dụ như quốc gia có tốc độ phát triển cao nhưng tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt, suy thoái… Đó là những thiệt hại về môi trường do quá trình sản xuất gây ra.

GDP cũng chưa thực sự phản ánh chính xác mức độ tham gia đóng góp của các thành phần dân số trong phạm vi mỗi quốc gia. Quốc gia có chỉ số GDP có thể đến từ kết quả của nhóm dân số giàu đem lại cho nền kinh tế trong khi đa số dân cư đều ở mức nghèo.

So sánh GDP xuyên quốc gia

GDP của các quốc gia khác nhau có thể so sánh bằng cách chuyển đổi giá trị của chúng (tính theo nội tệ) sang bằng một trong hai phương thức sau:

Tỷ giá hối đoái hiện tại: GDP được tính theo tỷ giá hối đoái thịnh hành trên các thị trường tiền tệ quốc tế.

Ngang giá sức mua hối đoái: GDP được tính theo sự ngang giá của sức mua (tiếng Anh: purchasing power parity hay viết tắt: PPP) của mỗi loại tiền tệ tương đối theo một chuẩn chọn lựa (thông thường là đồng đôla Mỹ).

Thứ bậc tương đối của các quốc gia có thể lệch nhau nhiều giữa hai xu hướng tiếp cận kể trên.

Phương pháp tính theo sự ngang giá của sức mua tính toán hiệu quả tương đối của sức mua nội địa đối với những nhà sản xuất hay tiêu thụ trung bình trong nền kinh tế. Nó có thể sử dụng để làm chỉ số của mức sống đối với những nước chậm phát triển là tốt nhất vì nó bù lại những điểm yếu của đồng nội tệ trên thị trường thế giới.

Phương pháp tính theo tỷ giá hối đoái hiện tại chuyển đổi giá trị của hàng hóa và dịch vụ theo các tỷ giá hối đoái quốc tế. Nó là chỉ thị tốt hơn của sức mua quốc tế của đất nước và sức mạnh kinh tế tương đối.

GDP và GNP khác nhau ra sao?

GNP viết tắt là Gross National Product hay còn gọi là Tổng sản lượng quốc gia hay Tổng sản phẩm quốc gia là một chỉ tiêu kinh tế đánh giá sự phát triển kinh tế đất nước tính bằng tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian (1 năm) không kể làm ra ở đâu (trong hay ngoài nước).

Thu nhập được tính vào GNP, phụ thuộc vào ai là chủ sở hữu các yếu tố sản xuất chứ không phải việc sản xuất diễn ra ở đâu.

So sánh GDP và GNP ở điểm giống nhau

Khái niệm chung được sử dụng trên toàn thế giới.

Lĩnh vực kinh tế vĩ mô

Đánh giá sự phát triển kinh tế quốc gia

Tính toán dựa trên công thức xác định

Con số cuối cùng của một quốc gia/năm

GDP là Tổng sản phẩm quốc nội hay Tổng sản phẩm nội địa (trong nước)

GNP là Tổng sản lượng quốc gia (trong & ngoài nước)

GNP có nghĩa rộng hơn GDP bởi khái niệm GNP gồm cả Tổng sản lượng quốc gia có nghĩa là tính cả nguồn thu từ ngoài đất nước, lãnh thổ, còn với GDP chỉ trong lãnh thổ của quốc gia cụ thể nào đó.

Khác nhau về công thức và cách tính

Công thức GDP là tổng tiêu dùng: GDP = C + I + G + NX

Công thức GNP là tổng sản phẩm quốc gia: GNP = C + I + G + (X – M) + NR

C = Chi phí tiêu dùng cá nhân

I = Tổng đầu tư cá nhân

G = Chi phí của nhà nước

NX = “xuất khẩu ròng” nền kinh tế

X = Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

M = Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

NR= Thu nhập ròng từ các hàng hóa và dịch vụ đầu tư ở tại nước ngoài.

GDP bình quân đầu người (GDP Per Capita) là gì ?

GDP bình quân đầu người của một quốc gia là GDP của cả quốc gia chia cho tổng dân số đang sống và làm việc trong quốc gia đó, tại một thời điểm.

Chỉ số GDP bình quân đầu người phản ánh chính xác mức thu nhập và đời sống người dân ở quốc gia đó. tuy nhiên có những quốc gia có chỉ số GDP cao chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất.

Top 5 vùng lãnh thổ có thu nhập bình quân đầu người cao nhất hiện nay:

Top 1 Qatar 129,726 USD (khoảng 2,96 tỉ đồng) /người/năm

Top 2 Luxembourg 101936 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) /người/năm

Top 3 Macao 96147 USD (khoảng 2,19 tỉ đồng) ) /người/năm

Top 4 Singapore 87082 USD (khoảng 1,98 tỉ đồng) ) /người/năm

Top 5 Brunei 79710 USD (khoảng 1,8 tỉ đồng) ) /người/năm

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tạp chí về tài chính uy tín Global Finance Magazine

Tại Việt Nam vào cuối năm 2017 GDP bình quân đầu người 2.385 USD tương đương 53,5 triệu VNĐ trên năm. Có thể thấy vị trí của Việt Nam còn rất xa so với thế giới.

GDP danh nghĩa (nominal GDP) là gì và cách tính ra sao?

GDP danh nghĩa hay còn gọi là GDP hiện hành là gồm tổng sản phẩm nội địa, tính theo giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra ở thời kỳ nào thì tính theo giá của thời kỳ đó.

GDP là tổng sản phẩm quốc nội, PPP (purchasing power parity) là sức mua tương đương là một kiểu tính tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ của hai nước.

Giải thích Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – ngang bằng sức mua (PPP). Bạn cứ hình dung: Một tô phở tại VN có giá 20.000 VND, nhưng tại Mỹ có giá 20USD.

Nếu dùng GDP/per (Thu nhập bình quân đầu người) tại VN là 2.000USD/người và tại Mỹ là 20.000USD/người. Nếu nói người Mỹ giàu hơn 10 lần người VN là không đúng.

Nếu có thể chỉ giàu hơn 2 lần thôi. Vì 200USD/tháng bạn sống tại VN là OK, còn nếu 2.000USD/tháng bạn không thể sống nỗi tại Mỹ

GDP DEFLATOR là gì và cách tính ra sao?

GDPD (GDP deflator) là hệ số giảm phát được tính trên cơ sở so sánh giá trị GDP hiện hành và GDP danh nghĩa. GDPD dùng để đo lường mức tăng và giảm giá trên tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ.

3 cách tính GDP hiện nay tại Việt Nam

1. Phương pháp tính tổng chi tiêu (phương pháp chi tiêu)

Phương pháp chi tiêu này, tính tổng tất cả sản phẩm quốc nội(GDP) của một quốc gia, bằng cách lấy tổng cộng tất cả số tiền, mà những hộ gia đình dùng để mua sắm và sử dụng dịch vụ, trong một quốc gia.

Vậy ta có thể tính tổng sản phẩm nội địa bằng cách tính tổng chia tiêu cuối cùng, cho sản phẩm và dịch vụ của mỗi hộ gia đình hàng năm.

Được tính theo công thức:

GDP = C + I + G + NX

C: là tổng chỉ số tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình trong nền kinh tế.

I: là tổng đầu tư của các nhà kinh doanh. Là chỉ số tiêu dùng của các nhà đầu tư.

G: là tổng chi tiêu của chính quyền như chi phí giáo dục quốc phòng, y tế, an ninh,…

NX: NX = X (xuất khẩu export) – M (nhập khẩu import). Là “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế, là chỉ số chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu.

Ngoài ra NX là một chỉ số đánh giá quan hệ kinh tế đối với nước ngoài.

2. Phương pháp tính theo thu nhập (phương pháp chi phí)

Phương pháp chi phí tính tổng sản phẩm quốc nội(GDP) bằng cách tính tổng tiền lương(wage), tiền lãi(internest), lợi nhuận(profit) và tiền thuê(rent) sinh ra trong nền kinh tế quốc nội.

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

W: là tiền lương

R: là tiền thuê

I: là tiền lãi

Pr: là lợi nhuận

Ti: thuế gián thu ròng tức các khoản thuế đánh vào dịch vụ và hàng hoá bán trên thị trường, trong đó trợ cấp của chính phủ cho sản xuất được coi là một khoản thuế gián thu.

De: là khấu hao (hao mòn) tài sản cố đình

3. Phương pháp tính theo giá trị gia tăng

Phương pháp này là tổng cộng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời gian nhất định.

Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu

Hoặc GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế là gồm:

Thu nhập của người sản xuất như tiền lương, tiền công, tiền hoặc hiện vật, bảo hiểm, công đoàn,…

Thuế sản xuất: thuế hàng hóa và các chi phí khác.

Khấu hao tài sản cố định

Giá trị thặng dư

Thu nhập khác

Ảnh hưởng của GDP đến một quốc gia như thế nào?

Một sự thay đổi trong GDP cho dù lên hay xuống sẽ tác động mạnh mẽ đến kinh tế và đời sống ở một quốc gia. Khi chỉ số GDP đi xuống làm nền kinh tế xấu đi thường dẫn đến lợi nhuận thấp hơn cho các công ty, doanh nghiệp.

Dẫn đến ngành kinh tế suy thoái, lạm phát, thất nghiệp tăng cao, đồng tiền mất giá,… ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả đời sống của công dân.

Qua bài viết bạn cũng hiểu được chỉ số GDP là gì và cách tính GDP của một quốc gia hay vùng lãnh thổ tại một thời gian cố định nào rồi chứ.