Khái Niệm Cơ Bản Về Giá Trị, Giá Trị Sử Dụng, Giá Trị Trao Đổi Và Giá Cả Của Hàng Hóa

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Các Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tuơng Đối, Tuyệt Đối Và Siêu
 • So Sánh Giá Trị Thặng Dư Tương Đối À Giá Trị Thặng Du Siêu Nghạch
 • So Sánh Ưu Nhược Điểm Của 5 Loại Sơn Tốt Nhất Trên Thị Trường
 • So Sánh Siêu Thị Mini Và Cửa Hàng Tiện Lợi Khác Nhau Điểm Gì?
 • Top 7 Cửa Hàng Tiện Lợi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Bốn khái niệm (giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả) đã có một quá trình lịch sử lâu dài trong kinh tế học và triết học, nghĩa của các khái niệm này cũng được phát triển mở rộng ra. Bất kỳ hàng hoá nào đều có giá trị và giá trị sử dụng. Nếu hàng hóa này được trao đổi ở thị trường thì nó được thêm vào giá trị trao đổi và thường được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá hay giá cả của hàng hóa đó.

  là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá.

  Giá trị của hàng hoágiá trị lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động XH cần thiết.

  – Thời gian lao động XH cần thiếtthời gian lao động XH trung bình để sản xuất ra hàng hoá. Thời gian lao động XH cần thiết có thể thay đổi.

  – Có ba nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hoá:

  + Thứ nhất, đó là năng suất lao động.

  + Thứ hai, đó là cường độ lao động.

  + Thứ ba là mức độ phức tạp của lao động.

  của một vật phẩm là tính chất có ích, công dụng của vật thể đó có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó cho việc sản xuất hoặc cho sự tiêu dùng cá nhân. Giá trị sử dụng được quyết định bởi những thuộc tính tự nhiên và những thuộc tính mà con người hoạt động tạo ra cho nó.

  là một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại hàng hoá này được trao đổi với một giá trị sử dụng khác, trên một cơ sở chung, cái chung đó là lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hoá, đó chính là cơ sở giá trị của hàng hoá.

  Định lượng giá trị: Tỷ lệ trao đổi tùy thuộc rất nhiều yếu tố: lao động hao phí của người sản xuất , vị thế, độ bức xúc nhu cầu, thói quen tâm lý, quy định xã hội v.v., vì thế tỷ lệ trao đổi sẽ là ngẫu nhiên nhưng mang tính ổn định nhất định.

  là biểu hiện bằng tiền của giá trị trao đổi của hàng hoá, Về nghĩa rộng đó là số tiền phải trả cho một hàng hoá, một dịch vụ, hay một tài sản nào đó.

  Giá cả của hàng hoá nói chung là đại lượng thay đổi xoay quanh giá trị.

  – Khi cung và cầu của một hay một loại hàng hóa về cơ bản ăn khớp với nhau thì giá cả phản ánh và phù hợp với giá trị của hàng hoá đó,

  – Giá cả sẽ cao hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung thấp hơn cầu.

  – Giá cả sẽ thấp hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung cao hơn cầu.

  Giá cả của một mặt hàng phụ thuộc vào:

  – Giá trị của bản thân hàng hoá đó: tức là số thời gian và công sức lao động làm ra nó.

  – Giá trị của đồng tiền

  – Quan hệ cung và cầu cầu về hàng hoá.

  “Giá trị thị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mua bán khách quan và độc lập, trong điều kiện thương mại bình thường”.

  Giá trị của Tiền tệ: Giá trị của tiền tệ là số lượng hàng hóa và dịch vụ mua được bằng một đơn vị của tiền tệ. Nói một cách khác giá trị của tiền tệ là nghịch đảo của giá cả hàng hóa. Tiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được

  Giá cả của tiền tệ chính là lãi suất, nói một cách khác, giá cả của tiền tệ là số tiền mà người ta phải trả cho cơ hội được vay nó trong một khoảng thời gian xác định

  – Thuyết số lượng tiền tệ là lí thuyết về quan hệ giữa lưu lượng tiền tệ và mức giá cả nói chung. Trong tình hình các điều kiện khác không thay đổi thì:

  + Mức giá cả hàng hoá và số lượng tiền tệ biến đổi theo tỉ lệ thuận,

  + Giá trị tiền tệ và số lượng tiền tệ biến đổi theo tỉ lệ nghịch.

  Do vậy: mức giá cả của hàng hoá và giá trị của tiền tệ là do số lượng tiền tệ trong lưu thông quyết định.

  Có hai cách diễn giải thuyết số lượng tiền tệ:

  1) Phương trình cân đối tiền mặt : M= k*Y*P

  2) Phương trình Fisher (khi V = 1/k): M*V=Y*P

  · M là lượng cung về tiền mặt;

  · P là mức giá chung của nền kinh tế;

  · Y là thu nhập (GDP) thực tế của toàn bộ nền kinh tế;

  · k là tỷ lệ thu nhập được giữ ở dạng tiền mặt.

  · t là thời gian.

  · V là tốc độ quay vòng của tiền mặt

  Thế nghĩa là khi Y và k (V) cố định, tỷ lệ lạm phát sẽ đúng bằng tốc độ tăng cung tiền.

  Qui luật giá trị: Quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hoá phải được thực hiện phù hợp với chi phí lao động xã hội cần thiết.

  Qui luật cung cầu: Theo quy luật này, cung là một hàm số gia tăng của giá: lượng cung và giá tăng giảm tỉ lệ thuận với nhau; cầu là hàm số suy giảm của giá: lượng cầu và giá tăng giảm tỉ lệ nghịch với nhau.

  Qui luật cạnh tranh: Theo quy luật này Mỗi người sản xuất hàng hoá và những người tham gia thị trường khác đều cố gắng giành được những điều kiện có lợi nhất trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ cũng như trong việc sử dụng tiền vốn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Cơ Bản Về Giá Trị, Giá Trị Sử Dụng, Giá Trị Trao Đổi Và Giá Cả Của Hàng Hóa ?
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Dạng So Sánh Của Tính Từ
 • Cấu Trúc & Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh
 • Câu So Sánh Trong Tiếng Trung: Cấu Trúc, Mẫu Câu Và Cách Dùng Chuẩn Nhất ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Làm Chủ Cấu Trúc So Sánh Hơn Tiếng Anh Trong Vòng Một Nốt Nhạc
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Giá Trị, Giá Trị Sử Dụng, Giá Trị Trao Đổi Và Giá Cả Của Hàng Hóa ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Cơ Bản Về Giá Trị, Giá Trị Sử Dụng, Giá Trị Trao Đổi Và Giá Cả Của Hàng Hóa
 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Các Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tuơng Đối, Tuyệt Đối Và Siêu
 • So Sánh Giá Trị Thặng Dư Tương Đối À Giá Trị Thặng Du Siêu Nghạch
 • So Sánh Ưu Nhược Điểm Của 5 Loại Sơn Tốt Nhất Trên Thị Trường
 • So Sánh Siêu Thị Mini Và Cửa Hàng Tiện Lợi Khác Nhau Điểm Gì?
 • 1. Khái niệm về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?

  Bốn khái niệm (giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả) đã có một quá trình lịch sử lâu dài trong kinh tế học và triết học, nghĩa của các khái niệm này cũng được phát triển mở rộng ra. Bất kỳ hàng hoá nào đều có giá trị và giá trị sử dụng. Nếu hàng hóa này được trao đổi ở thị trường thì nó được thêm vào giá trị trao đổi và thường được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá hay giá cả của hàng hóa đó.

  Giá trị của hàng hoágiá trị lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động XH cần thiết.

  – Thời gian lao động XH cần thiếtthời gian lao động XH trung bình để sản xuất ra hàng hoá. Thời gian lao động XH cần thiết có thể thay đổi.

  + Thứ nhất, đó là năng suất lao động.

  + Thứ hai, đó là cường độ lao động.

  + Thứ ba là mức độ phức tạp của lao động.

  3. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại hàng hoá này được trao đổi với một giá trị sử dụng khác, trên một cơ sở chung, cái chung đó là lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hoá, đó chính là cơ sở giá trị của hàng hoá.

  Định lượng giá trị: Tỷ lệ trao đổi tùy thuộc rất nhiều yếu tố:lao động hao phí của người sản xuất ,vị thế, độ bức xúc nhu cầu,thói quen tâm lý, quy định xã hội v.v., vì thế tỷ lệ trao đổi sẽ là ngẫu nhiên nhưng mang tính ổn định nhất định.

  – Khi cung và cầu của một hay một loại hàng hóa về cơ bản ăn khớp với nhau thì giá cả phản ánh và phù hợp với giá trị của hàng hoá đó,

  – Giá cả sẽ cao hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung thấp hơn cầu.

  – Giá cả sẽ thấp hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung cao hơn cầu.

  – Giá trị của bản thân hàng hoá đó: tức là số thời gian và công sức lao động làm ra nó.

  – Quan hệ cung và cầu cầu về hàng hoá.

  Giá trị của Tiền tệ: Giá trị của tiền tệ là số lượng hàng hóa và dịch vụ mua được bằng một đơn vị của tiền tệ. Nói một cách khác giá trị của tiền tệ là nghịch đảo của giá cả hàng hóa. Tiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được

  Giá cả của tiền tệ chính là lãi suất, nói một cách khác, giá cả của tiền tệ là số tiền mà người ta phải trả cho cơ hội được vay nó trong một khoảng thời gian xác định

  – Thuyết số lượng tiền tệ là lí thuyết về quan hệ giữa lưu lượng tiền tệ và mức giá cả nói chung. Trong tình hình các điều kiện khác không thay đổi thì:

  + Mức giá cả hàng hoá và số lượng tiền tệ biến đổi theo tỉ lệ thuận,

  + Giá trị tiền tệ và số lượng tiền tệ biến đổi theo tỉ lệ nghịch.

  Do vậy: mức giá cả của hàng hoá và giá trị của tiền tệ là do số lượng tiền tệ trong lưu thông quyết định.

  Có hai cách diễn giải thuyết số lượng tiền tệ:

  · M là lượng cung về tiền mặt;

  · P là mức giá chung của nền kinh tế;

  · Y là thu nhập (GDP) thực tế của toàn bộ nền kinh tế;

  · k là tỷ lệ thu nhập được giữ ở dạng tiền mặt.

  · V là tốc độ quay vòng của tiền mặt

  3. Xử phạt khi xuất nhiều số hóa đơn khi bị thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng ?

  Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng việc thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng thì doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn này, trừ trường hợp doanh nghiệp đã có công văn đề nghị cơ quan thuế mở lẻ từng số hóa đơn để sử dụng và cam kết nộp đủ tiền thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã tự ý xuất nhiều số hóa đơn thì sẽ bị xử phạt như sau:

  Trả lời:

  Như vậy, căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều tờ khóa đơn thì sẽ bị xử lý theo hướng dẫn của Công văn 2775/TCT-CS ngày 13/07/2018

  Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập bởi Công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp có vướng mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình kê khai, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6162 bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ.

  4. Tìm hiểu quy định của pháp luật về hóa đơn giá trị ga tăng ?

  Chào luật sư cho tôi hỏi công ty tôi muốn xuất hóa đơn bảo trì máy móc mà trong đó có một số phụ tùng bảo trì không tính tiền vậy công ty tôi có cần bảng kê hay là giấy tờ gì không ah, và cách viết hóa đơn như thế nào cho đúng ah ?

  ​Luật Minh Khuê giải đáp những vướng mắc của khách hàng về hóa đơn giá trị gia tăng và cung cấp các thông tin pháp lý cần thiết để khách hàng có thể nghiên cứu, tìm hiểu quy định của pháp luật thuế:

  Việc xuất hóa đơn được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Chào luật sư! E có một câu hỏi muốn nhờ a/c tư vấn giúp ah Công ty e có thành lập thêm 1 chi nhánh cùng địa phương hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính. Chi nhánh của công ty e được cấp mã số thuế có đuôi 002 và có con dấu riêng vậy e muốn hỏi là chi nhánh của e muốn dùng hóa đơn của trụ sở chính nhưng giám đốc ký trên hóa đơn là giám đốc chi nhánh ký và dùng con dấu của chi nhánh còn hạch toán và báo cáo thuế do trụ sở chính phụ trách thì có được không ah. Kính mong luật sư tư vấn giúp e Em cảm ơn!!!

  Thưa luật sư, Công ty em thỉnh thoảng có bán thiết bị phòng cháy chữa cháy và dạy đào tạo bồi dường kiến thức về An toàn giao thông cho Cb, CNV của công ty thuộc khu chế xuất. Khi ký hợp đồng và thanh lý không nói gì đến phần miễn thuế GTGT. Vậy hóa đơn thể hiện thuế GTGT = 0 có được không. Và các mặt hàng này công ty em có phải khai thuế hải quan không? Nếu khai thuế hải quan thì phải khai như thế nào a? Em chưa làm khai thuế hải quan bao giờ ạ?

  Thủ tục đăng ký tờ khai hải quan được quy định tại ​ Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  Xin chào công ty luật Minh Khuê Tôi có thắc mắc về việc ra Thông báo về việc sử dụng Hóa đơn VAT của cơ quan thuế mong được công ty Luật Minh Khuê giải đáp dùm Tôi có đăng ký thành lập công ty lần đầu và được cấp giấy phép kinh doanh ngày 25/11/2015. Ngay sau đó tôi gửi Đề nghị sử dụng Hóa đơn tự in , đặt in lên cơ quan thuế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan thuế đến công ty tôi để kiểm tra và ra thông báo mặc dù tôi đã đến gặp cơ quan thuế và đã nộp thuế môn bài rôi. Tất cả những thủ tục khác như khai thuế điện tử, chữ kí số.. tôi đều đã thực hiện. in được hỏi là với thời gian như vậy thì tôi có thể đặt in hóa đơn luôn được không hay phải tiếp tục đợi. Cơ quan thuế trong thời hạn bao lâu thì phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn cho công ty tôi. Mong nhận được phản hồi từ Quý công ty Xin cảm ơn!

  Việc tạo hóa đơn đặt in được quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008

  Chào luật sư. Cho tôi hỏi. Cty tôi có trụ sở tại tỉnh Hải Dương có nhận hàng từ một cty có trụ sở tại Hưng Yên về gia công tại xưởng sản suất của cty tôi. Sau khi gia công xong 2 bên ký biên bản xác nhận rồi cty chúng tôi xuất hóa đơn cho khách như đã nêu ở đên. Vậy xin hỏi luật sư với những hợp đồng gia công như trên công ty chúng tôi có phải nộp thuế GTGT vãng lai không ? Trân trọng cảm ơn

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  5. Sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng thì xử phạt như thế nào ?

  Thưa luật sư! Cho biết đơn vị tôi không nhận được quyết định, thông báo cưỡng chế hóa đơn trực tiếp từ cơ quan thuế từ tháng 1/2016(do nợ thuế). Đến nay mới phát hiện là cơ quan thuế có thông báo trên mạng Cục thuế tỉnh. Tất cả những hóa đơn đã xuất (bị cưỡng chế) hết rồi. Số này đã kê khai thuế đầy đủ Đồng thời đã phát hành và sử dụng số hóa đơn mới rồi. Nhưng không thấy cơ quan thuế phản hồi gì cả. Hóa đơn của chúng tôi chỉ là hóa đơn bán hàng thông thường – dùng để thu học phí (7-10 triệu/hóa đơn) 426 số.

  Như vậy bị xử phạt ở mức bao nhiêu ?

  Xin trân trọng cảm ơn.

  Vì thông tin bạn ra đưa ra chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể tư vấn chính xác mức tiền phạt của bạn là bao nhiêu, vì mức phạt sẽ phụ thuộc vào m ục đích của hành vi cũng như hậu quả thực tế mà hành vi đem lại

  Tuy nhiên căn cứ vào công văn số 568/TCT-CS về xử lý vi phạm hành chính hóa đơn ngày 23/9/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý vi phạm về thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Thông tư 61/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế ; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP; Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC , không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ;Nghị định số 109/2013/ NĐ- CP; Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Dạng So Sánh Của Tính Từ
 • Cấu Trúc & Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh
 • Câu So Sánh Trong Tiếng Trung: Cấu Trúc, Mẫu Câu Và Cách Dùng Chuẩn Nhất ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Làm Chủ Cấu Trúc So Sánh Hơn Tiếng Anh Trong Vòng Một Nốt Nhạc
 • So Sánh Không Bằng Trong Tiếng Anh
 • Thẩm Định Giá Trị Hàng Hóa Bằng Phương Pháp So Sánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Thống Kê Trong So Sánh Giá Trị Trung Bình
 • Kiểm Định Giả Thiết & So Sánh Hai Tổng Thể
 • Bảng Giá Iphone Chính Hãng Cập Nhật, Bảng Giá 12/2020
 • Iphone 6 16Gb, Bảng Giá 12/2020
 • Apple Iphone 11 Pro 64Gb, Bảng Giá 12/2020
 • (TDVC – Thẩm định giá hàng hóa) – Theo kinh tế chính trị Marx-Lenin Hàng hoá là sản phẩm của lao động, có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể là hữu hình như sắt thép, quyển sách hay ở dạng vô hình như sức lao động. Hàng hóa trước hết là đồ vật mang hình dạng có khả năng thỏa mãn nhu cầu con người nhờ vào các tính chất của nó. Để đồ vật trở thành hàng hóa cần phải có:

  • Tính ích dụng đối với người dùng
  • Giá trị (kinh tế), nghĩa là được chi phí bởi lao động
  • Sự hạn chế để đạt được nó, nghĩa là độ khan hiếm

  Khái niệm hiện tại về hàng hòa

  Theo Luật giá năm 2013, hàng hoá là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản.

  Theo luật giao thông đường bộ: Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động vật sống và các động sản khác được vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

  Theo luật thương mại thì hàng hóa bao gồm: Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, những vật gắn liền với đất đai.

  Sự thay đổi và phát triển nhận thức đối với đời sống kinh tế dẫn đến cách hiểu hàng hóa không như các nhà kinh tế cổ điển xác định. Phạm trù hàng hóa mất đi ranh giới của sự hiển hiện vật lý của vật thể và tiến sát đến gần phạm trù giá trị. Tiền, cổ phiếu, quyền sở hữu nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng, sức lao động, … được xem là hàng hóa trong khi chúng không nhất thiết có những tính chất như đã liệt kê trên.

  Để thẩm định giá hàng hóa cần phải căn cứ vào đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại hàng hóa, các điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, về thị trường, lưu thông hàng hóa, dịch vụ cụ thể, để lựa chọn phương pháp định giá hàng hóa phù hợp với hàng hóa cần định giá. Hiện nay thẩm định giá đối với hàng hóa gồm hai phương pháp thẩm định giá cơ bản là: phương pháp so sánh và phương pháp chi phí. Tuy nhiên phương pháp được thẩm định viên sử dụng phổ biến nhất hiện nay là phương pháp so sánh theo cách tiếp cận thị trường.

  Phương pháp so sánh

  Phương pháp so sánh là phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào kết quả phân tích, so sánh giữa mức giá và các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến mức giá của hàng hóa cần định giá với hàng hóa tương tự được giao dịch trên thị trường trong nước; có tham khảo giá cả trên thị trường khu vực và thế giới (nếu có). “Hàng hóa tương tự là hàng hóa cùng loại, giống nhau hoặc tương tự với hàng hóa, cần định giá về các đặc tính cơ bản như: mục đích sử dụng, đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, hình dáng, kích thước, nguyên lý cấu tạo, các thông số kỹ thuật chủ yếu, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, công nghệ sản xuất, đặc điểm pháp lý,…”

  Các yếu tố so sánh Các yếu tố để phân tích, so sánh và điều chỉnh giá là các yếu tố chủ yếu có ảnh hưởng đến giá hàng hóa, dịch vụ cần định giá gồm:

  • Mức giá giao dịch, mua bán trên thị trường trong điều kiện bình thường (không xảy ra trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh) của hàng hóa tương tự gắn với thời gian, điều kiện giao dịch (điều kiện thị trường, điều kiện mua bán, giao nhận, thanh toán, tỷ giá, chỉ số giá tiêu dùng,…) và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa.

  Mức giá giao dịch, mua bán trên thị trường của hàng hóa tương tự được thu thập gần nhất với thời điểm định giá căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau

  • Nguồn thông tin do cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân công bố, cung cấp; quyết định giá của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền; giá thực tế giao dịch thành công của các tổ chức, cá nhân;
  • Giá nhập khẩu theo Tờ khai hải quan hoặc do cơ quan Hải quan cung cấp; giá ghi trên Hóa đơn bán hàng theo quy định;
  • Giá trúng đấu thầu, đấu giá; giá do các tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định;
  • Giá đăng ký; giá kê khai; giá niêm yết;
  • Giá ghi trên giấy báo giá, chào giá của ít nhất 03 đơn vị cung cấp; Dự toán kinh phí thực hiện sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Giá tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam được khai thác qua mạng Internet; qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua cơ quan tham tán thương mại Việt Nam tại các nước;
  • Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát. Trường hợp cá nhân thực hiện khảo sát, phải lập Phiếu khảo sát theo mẫu kèm theo Thông tư này. Trường hợp các tổ chức phối hợp khảo sát, kết quả khảo sát lập thành biên bản khảo sát có đầy đủ chữ ký của các bên phối hợp khảo sát.

  Kết quả phân tích, so sánh và điều chỉnh giá dựa trên các yếu tố so sánh được của hàng hóa tương tự để xác định giá hàng hóa, dịch vụ cần định giá. 3. Mục đích thẩm định giá

  • Vay vốn ngân hàng, góp vốn liên kết
  • Mua bán, chuyển nhượng, mua bán xử lý nợ
  • Xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng;
  • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án;
  • Các mục đích khác được pháp luật công nhận

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  • Hội sở: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
  • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Đấu Thầu Và Đấu Giá
 • Huawei P30 Lite 128Gb, Bảng Giá 12/2020
 • So Sánh Honda Vision 2022 Và Honda Lead 2022, Nên Mua Xe Nào?
 • So Sánh Gỗ Công Nghiệp Mdf Và Mfc Và Hdf
 • So Sánh Gỗ Hdf Và Mdf : Loại Nào Tốt Nhất, Giá Hợp Lý Nhất
 • So Sánh Giá Trị Sử Dụng Của Thẻ Căn Cước Công Dân Với Chứng Minh Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Thẻ Tín Dụng Và Thẻ Ghi Nợ Atm
 • Các Cụm Từ Dễ Bị Nhầm Lẫn Trong Ielts Writing
 • Phân Biệt As A Result Và As A Result Of Trong Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Đổi Đơn Vị Áp Suất Trong 1 Nốt Nhạc
 • Bảng Chuyển Đổi Giữa Các Đơn Vị Đo Lường Áp Suất
 • Tóm tắt câu hỏi: Kính chào luật sư của Công ty Luật Thái An, hiện tại tôi đang có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp giúp như sau: Gần đây, tại địa phương tôi sinh sống, tôi thấy rất nhiều người dân đi làm thẻ căn cước công dân, họ còn rủ tôi cùng đi nhưng vì chưa hiểu rõ về thẻ này, cũng thấy chứng minh nhân dân của mình đang còn dùng được nên tôi chưa đi làm. Vậy rất mong luật sư giải đáp giúp thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân khác nhau như thế nào về giá trị sử dụng và có bắt buộc phải làm ngay không? Rất mong luật sư giải đáp giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trả lời:

  Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của một công dân chưa đựng các thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân.

  Để hiểu giúp người dân hiểu rõ về thẻ căn cước công dân, Nhà nước Việt Nam đã ban hành luật căn cước công dân năm 2014 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

  Theo quy định của luật, chúng tôi xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

  Thứ nhất: Thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân khác nhau như thế nào về giá trị sử dụng.

  Theo Điều 20 Luật căn cước công dân quy định về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân như sau:

  Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

  1. Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

  2. Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 của Luật này; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

  Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

  4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, căn cứ vào quy định trên, có thể thấy giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân rộng hơn so với giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ căn cước thay thế các giấy tờ công dân được sử dụng từ trước đến nay như: số hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, sổ bảo hiểm xã hội,… Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ. Ngoài ra, thẻ căn cước công dân có thể được sử dụng thay hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu.

  Thứ hai: Có bắt buộc phải làm thẻ căn cước công dân ngay bây giờ.

  Khoản 2 Điều 38 Luật căn cước công dân năm 2014 quy định như sau: “Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.”

  Như vậy, căn cứ vào quy định trênthì công dân có thể sử dụng CMND cho đến hết thời hạn hoặc đổi sang thẻ Căn cước công dân để phục vụ việc giao dịch và hai loại giấy tờ này đều có giá trị pháp lý như nhau. Do đó, bạn không bắt buộc phải làm thẻ căn cước công dân ngay bây giờ nếu chứng minh nhân dân của bạn vẫn còn thời hạn sử dụng.

  Công ty luật Thái An.

  Đối tác pháp lý đang tin cậy

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Thẻ Căn Cước Công Dân Và Cmnd
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Vòng Lặp Foreach
 • Vòng Lặp Foreach Trong Lập Trình C# Cơ Bản
 • Relate To: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples
 • How Does The Hebrew Bible Relate To The Ancient Near Eastern World (Vietnamese)
 • Quy Trình Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không Tiếp Tục Sử Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Học Toán Cấp 2 Hiệu Quả
 • 5 Phương Pháp Học Từ Vựng Nhanh Và Hiệu Quả
 • Chế Độ Ăn Kiêng Intermittent Fasting – Mẹo Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Ăn Kiêng Nhịn Ăn Gián Đoạn Intermitten Fasting
 • Mây Ichimoku: Hướng Dẫn Sử Dụng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • ** Căn cứ vào Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

  1. Các trường hợp hủy hóa đơn:

  a. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.

  b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

  – Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

  – Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.

  2. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

  – Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

  – Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

  – Biên bản hủy hóa đơn;

  – Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Chú ý: - Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

              – Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  ** Các hình thức hủy hóa đơn:

  – Cắt góc (được nhiều người dùng)

  – Nghiền nát bằng máy cắt: Máy hủy tài liệu Máy cắt giấy

  – Đốt

  – Xé nhỏ

   Nguồn: chudinhxinh

  Bài viết: Quy trình hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

  + Hướng dẫn lưu trữ và tiêu hủy hóa đơn điện tử đúng quy định

  + Cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy theo quy định mới nhất

  Tags từ khóa: thủ tục hủy hóa đơn – các trường hợp hủy hóa đơn – khi nào lập biên bản hủy hóa đơn – hủy hóa đơn đã kê khai thuế – hủy hóa đơn đã báo cáo thuế – hủy hóa đơn đã kê khai thuế 2022 – hủy hóa đơn không xuất lại – phương pháp hủy hóa đơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Ngay Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Điện Tử
 • 6 Phương Pháp Giáo Dục Sớm Nổi Tiếng Trên Thế Giới – Trường Mầm Non American Montessori School Amss
 • Phương Pháp Giáo Dục Sớm Montessori – Trường Mầm Non American Montessori School Amss
 • Chế Độ Ăn Keto Là Gì? Phương Pháp Giảm Cân Keto Có Tốt Không?
 • 5 Phương Pháp Giáo Dục Trẻ Mầm Non Nổi Tiếng Trên Thế Giới
 • So Sánh Giá Trị Sổ Đỏ Và Sổ Hồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Sổ Hồng Là Gì? Cách Phân Biệt Sổ Đỏ Và Sổ Hồng
 • Cách Phân Biệt Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Chuẩn Nhất Nên Lưu Lại
 • Phân Biệt Giữa Sổ Đỏ Và Sổ Hồng? Hiện Nay Dùng Sổ Đỏ Hay Dùng Sổ Hồng?
 • Bảng Màu Son Mac 2022 Và Cách Phân Biệt Son Mac Thật Giả
 • 7 Tips Đơn Giản Phân Biệt Son Mac Thật
 • Sổ đỏ và Sổ hồng là cách gọi của người dân căn cứ vào màu bìa của từng loại sổ. Vậy, Sổ đỏ và Sổ hồng có giá trị như nhau? Hãy tìm hiểu qua bài viết so sánh giá trị Sổ đỏ và Sổ hồng.

  Giá trị của Sổ hồng và Sổ đỏ?

  Những loại sổ đang có giá trị

  Theo khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 những loại giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng trước ngày 10/12/2009 thì vẫn có giá trị pháp lý gồm:

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,

  + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

  + Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

  – Để tránh gây khó khăn cho người dân và thống nhất quản lý, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP (hướng dẫn bởi Thông tư 17/2009/TT-BTNMT) thống nhất 01 loại mẫu giấy chứng nhận để cấp cho người dân với tên gọi là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (áp dụng mẫu giấy chứng nhận mới từ ngày 10/12/2009 đế nay).

  – Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kế thừa tên gọi mẫu giấy chứng nhận mới áp dụng chung trong phạm vi cả nước. Cụ thể:

  + Trường hợp 1: Khi người sử dụng đất có yêu cầu chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu đủ điều kiện thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thông tin được ghi ở phần thửa đất.

  + Trường hợp 2: Khi người sử dụng đất có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp giấy chứng nhận và ghi thông tin tại mục nhà ở…(thường gặp ở trường hợp khi bố mẹ cho đất cho con xây nhà nhưng không sang tên – Đất của bố mẹ, nhà ở thì của con).

  + Trường hợp 3: Người sử dụng đất có yêu cầu cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp giấy chứng nhận với đầy đủ thông tin ở các mục về thửa đất, nhà ở, tài sản khác.

  – Giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10/12/2009 (Sổ đỏ, Sổ hồng cũ) vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu có nhu cầu cấp đổi sang loại mới thì được cấp đổi.

  Sổ đỏ và Sổ hồng, sổ nào có giá trị hơn?

  – Giá trị pháp lý:

  Hiện nay, Sổ hồng và Sổ đỏ đều có giá trị pháp lý (không phân biệt giá trị của từng loại). Giá trị thể hiện ở tài sản được ghi nhận quyền (quyền sử dụng đối với đất), quyền sở hữu đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất). Còn sổ chỉ là “tờ giấy” ghi nhận quyền chứ bản thân sổ đó không giá trị.

  – Giá trị thực tế:

  Giá trị thực tế của Sổ đỏ và Sổ hồng phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí thửa đất, diện tích, tình trạng mới hay cũ của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất (cây trồng…). Do vậy, giá trị của từng loại sổ gắn với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Phân biệt những loại Sổ cũ và Sổ mới

  Khắc Niệm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sổ Đỏ Là Gì? Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • Bài Tập Phát Âm Với Đuôi Ed
 • Bí Quyết Cách Phát Âm S Và Es Không Bao Giờ Sai
 • Ghi Nhớ Cách Phát Âm Đuôi Es/ed
 • Bài Tập Về Cách Phát Âm Đuôi Ed Và Es
 • So Sánh Giá Trị Của Một Biểu Thức Với Một Số

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Đánh Giá Uber Và Grab Nên Đi Xe Nào Rẻ Hơn 2022
 • Uber, Grab Và “cuộc Chiến” Với Taxi Truyền Thống
 • Giá Tủ Bếp Nhựa Bao Nhiêu
 • So Sánh Tủ Bếp Nhựa Và Tủ Bếp Gỗ
 • So Sánh Chi Phí Tủ Bếp Nhựa Và Tủ Bếp Gỗ
 • Sau khi học các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa đối với phân số, các em lớp 6 được làm quen với dạy học toán “So sánh giá trị của một biểu thức với một số” dựa vào tính trực tiếp giá trị của biểu thức đó. Tuy nhiên cách này chỉ thực hiện được đối với các biểu thức đơn giản, còn lại chủ yếu phải dùng đến cách tính gián tiếp qua các biểu thức trung gian. Do vậy dạng toán này là một vấn đề khó đối với đa số học sinh nói chung, học sinh lớp 6 nói riêng, nhưng nó là một vấn đề hấp dẫn có tính khám phá kiến thức và vận dụng linh hoạt các kiến thức khác vào thực hiện bài toán này, nó gây được hứng thú học tập ở học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh khá giỏi

  Qua quá trình dạy học loại toán này tôi thấy rất có ích cho học sinh trong việc khám phá kiến thức mới. Với suy nghĩ đó tôi đã mạnh dạn áp dụng trong dạy học cho học sinh, đặc biệt là dạy học ôn thi học sinh giỏi một số bài toán rất lí thú về dạng toán này.

  So sánh giá trị của một biểu thức với một số Đặt vấn đề: Sau khi học các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa đối với phân số, các em lớp 6 được làm quen với dạy học toán "So sánh giá trị của một biểu thức với một số" dựa vào tính trực tiếp giá trị của biểu thức đó. Tuy nhiên cách này chỉ thực hiện được đối với các biểu thức đơn giản, còn lại chủ yếu phải dùng đến cách tính gián tiếp qua các biểu thức trung gian. Do vậy dạng toán này là một vấn đề khó đối với đa số học sinh nói chung, học sinh lớp 6 nói riêng, nhưng nó là một vấn đề hấp dẫn có tính khám phá kiến thức và vận dụng linh hoạt các kiến thức khác vào thực hiện bài toán này, nó gây được hứng thú học tập ở học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh khá giỏi Qua quá trình dạy học loại toán này tôi thấy rất có ích cho học sinh trong việc khám phá kiến thức mới. Với suy nghĩ đó tôi đã mạnh dạn áp dụng trong dạy học cho học sinh, đặc biệt là dạy học ôn thi học sinh giỏi một số bài toán rất lí thú về dạng toán này. B. Nội dung: I. Một số bài toán và cách thực hiện Bài toán 1: Chứng minh rằng: < 1 Cách giải 1: Tính trực tiếp giá trị của vế trái: Ta có: A = = = = < 1 Hay < 1 (đfcm) - Với bài toán này việc tính trực tiếp giá trị của vế trái từ đó kết luận chung về bài toán chưa phải là khó khăn, nhưng gặp bài toán vế trái là tổng của rất nhiều số hạng thì không phải là đơn giản. Chính vì thế cần phải có các cách thực hiện khác để đơn giản vấn đề. Cách giải 2: Ta có: A = = Đến đây ta phân tích một số thành hiệu của 2 số khác. Ví dụ: = 1 - ; = - ; Ta được: A = 1 - = 1 - < 1 Hay < 1 (đfcm) Cách giải 3: Ta có: A = 2A = 1 + A = 2A - A = 1 - < 1 Hay < 1 (đfcm) Bài toán 2: Chứng minh rằng: < Như bài toán 1 đã nói việc tính giá trị vế trái cực kì khó khăn. Như vậy cần phải sử dụng gián tiếp qua biểu thức trung gian. Cách giải: Đặt B = 3B = 1 + 2B = 3B - B = (1 + ) - () = 1 + 2B < 1 + Lại đặt N = 3N = 1 + 2N = 3N - N = (1 + ) - () = 1 - < 1 hay 2N < 1 N < 2B < 1 + N < 1 + = B < : 2 hay B < Hay < (đfcm) Bài toán 3: Chứng minh rằng: < Tương tự bài toán 2, ta phát triển thêm bài toán 3: Cách giải: Đặt C = 3C = 2C = 3C - C = () - () = 2C < . Theo bài toán 2, ta có: < 2C < hay C < hay < (đfcm) Như vậy ở bài toán 1 có thể tính trực tiếp một cách khá đơn giản như ở cách 1 cũng có thể biến đổi "khéo léo" như ở cách 2 và cách 3. Tuy nhiên sang bài toán 2 và bài toán 3 thì việc tính trực tiếp không hề đơn giản và hoàn toàn không sử dụng được "kỉ thuật" như ở cách 2 bài toán 1. "Kỉ thuật" dùng trong cách 3 của bài toán 1 có vẻ phức tạp hơn so với cách 2 nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả. Hơn nữa nhờ vào nó mà ta có thể tổng quát được ba bài toán này như sau: Với mọi số a, n là số nguyên dương; a 1, ta có: 1, < 2, < 3, < II. Các bài tập tương tự: Bài 1: Chứng minh rằng: < Bài 2: Chứng minh rằng: < Bài 3: Chứng minh rằng: < C. Kết luận: Trong quá trình giảng dạy tôi đã đưa ra dạng toán này và các cách thực hiện như trên nhìn chung đa số học sinh khi thực hiện thì thấy kỉ năng biến đổi của các em còn non, nên dạng toán này thường gây không ít khó khăn và không giải thích được. Vì vậy việc áp dụng dạng toán trên vào dạy học các giờ luyện tập và bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ giúp cho các em có tự tin vào các bước biến đổi của mình từ đó việc biến đổi các biểu thức số hình thành ở các em nhiều hơn. Với dạy học dạng toán này tôi thấy được ở học sinh hình thành được tính phát hiện vấn đề tốt hơn, kỉ năng biến đổi ở các em dần dần linh hoạt và chặt chẽ hơn, trên cơ sở đó các em giải các bài toán mang tính biến đổi được tốt hơn. Hơn thế nữa giúp cho các em không ngại khó khi gặp các bài toán phức tạp, gây được ở các em hứng thú học tập. Tháng 4 năm 2010

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Toán So Sánh Giá Trị Biểu Thức Ở Tiểu Học
 • Web So Sánh Giá Trực Tuyến ~ Reviews Mua Sắm Online Uy Tín, Tối Ưu Chi Phí
 • Giá Trị Thặng Dư Siêu Ngạch (Extra Surplus Value) Là Gì? Nguồn Gốc, Ví Dụ
 • Đánh Giá Samsung A11: Smartphone Sở Hữu Thiết Kế Vẻ Ngoài Cao Cấp
 • Đánh Giá Điện Thoại Samsung Galaxy A7 (2018)
 • So Sánh Giá Trị Thặng Dư Tương Đối À Giá Trị Thặng Du Siêu Nghạch

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Ưu Nhược Điểm Của 5 Loại Sơn Tốt Nhất Trên Thị Trường
 • So Sánh Siêu Thị Mini Và Cửa Hàng Tiện Lợi Khác Nhau Điểm Gì?
 • Top 7 Cửa Hàng Tiện Lợi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • So Sánh 3 Chuỗi Cửa Hàng Tiện Lợi Lớn Tại Nhật Bản Bạn Nên Biết
 • Đánh Giá Apple Watch Series 5 Có Tốt Không? 8 Lý Do Nên Mua Dùng
 • Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ là một biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Chỗ khác nhau giữa chúng chỉ là một bên thu được do tăng năng suất lao động xã hội, còn bên kia – bên giá trị thặng dư siêu ngạch – thì được tạo ra nhờ biết áp dụng kỹ thuật mới, biết áp dụng công nghệ tiến bộ và các phương pháp quản lý hoàn thiện hơn trong tổ chức sản xuất. Trong hoạt động kinh tế tư bản chủ nghĩa, giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch đều bị nhà tư bản chiếm đoạt, vì vậy mà luôn luôn có cuộc đấu tranh của công nhân làm thuê chống lại sự chiếm đoạt đó: Đấu tranh chống kéo dài thời gian làm việc trong ngày để chống bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối; đấu tranh chống việc nhà tư bản rút ngắn thời gian lao động cần thiết và tăng tương ứng lao động thặng dư để chống bóc lột giá trị thặng dư siêu ngạch. Cuộc đấu tranh chống bóc lột giá trị thặng dư siêu ngạch về thực chất là sự phản ứng lại đối với những cải tiến trong áp dụng kỹ thuật mới, phản ứng lại sáng kiến trong ứng dụng công nghệ tiến bộ và việc áp dụng những phương pháp tổ chức sản xuất hoàn thiện hơn . Thật ra, sự đấu tranh của giai cấp thợ thuyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa để chống lại sự bóc lột giá trị thặng dư nói chung, là nhằm vào một chủ điểm: Chống việc nhà tư bản chiếm đoạt hoàn toàn giá trị thặng dư cụ thể là cả ba thứ giá trị thặng dư vừa nêu trên.

  giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ là một biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Chỗ khác nhau giữa chúng chỉ là một bên thu được do tăng năng suất lao động xã hội, còn bên kia – bên giá trị thặng dư siêu ngạch – thì được tạo ra nhờ biết áp dụng kỹ thuật mới, biết áp dụng công nghệ tiến bộ và các phương pháp quản lý hoàn thiện hơn trong tổ chức sản xuất. Trong hoạt động kinh tế tư bản chủ nghĩa, giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch đều bị nhà tư bản chiếm đoạt, vì vậy mà luôn luôn có cuộc đấu tranh của công nhân làm thuê chống lại sự chiếm đoạt đó: Đấu tranh chống kéo dài thời gian làm việc trong ngày để chống bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối; đấu tranh chống việc nhà tư bản rút ngắn thời gian lao động cần thiết và tăng tương ứng lao động thặng dư để chống bóc lột giá trị thặng dư siêu ngạch. Cuộc đấu tranh chống bóc lột giá trị thặng dư siêu ngạch về thực chất là sự phản ứng lại đối với những cải tiến trong áp dụng kỹ thuật mới, phản ứng lại sáng kiến trong ứng dụng công nghệ tiến bộ và việc áp dụng những phương pháp tổ chức sản xuất hoàn thiện hơn… Thật ra, sự đấu tranh của giai cấp thợ thuyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa để chống lại sự bóc lột giá trị thặng dư nói chung, là nhằm vào một chủ điểm: Chống việc nhà tư bản chiếm đoạt hoàn toàn giá trị thặng dư cụ thể là cả ba thứ giá trị thặng dư vừa nêu trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Các Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tuơng Đối, Tuyệt Đối Và Siêu
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Giá Trị, Giá Trị Sử Dụng, Giá Trị Trao Đổi Và Giá Cả Của Hàng Hóa
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Giá Trị, Giá Trị Sử Dụng, Giá Trị Trao Đổi Và Giá Cả Của Hàng Hóa ?
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Dạng So Sánh Của Tính Từ
 • Cấu Trúc & Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh
 • Công Cụ Xem Lịch Sử Giá Và So Sánh Giá

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Iphone 7 Và Iphone 8 Chi Tiết Nhất Năm 2022
 • So Sánh Iphone 8 Và 8 Plus Khác Nhau Như Thế Nào? Pad Store
 • So Sánh Bộ Đôi Siêu Phẩm Iphone 12 Và Iphone 12 Pro
 • Nên Mua Iphone 7 Plus Hay Iphone 8 Plus? Trả Lời Trong Tích Tắc
 • So Sánh Iphone 7 Plus Và Iphone 8 Plus: Của Rẻ Có Phải Của Ôi?
 • Giới thiệu

  giúp người dùng xem được lịch sử giá tại các sàn thương mại điện tử như Công cụ So sánh và Theo dõi giá Shopee, Lazada, Tiki, Adayroi, Sendo, Lotte… Hơn thế nữa, còn có cả các siêu thị bách hóa, cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy, cửa hàng điện tử tin học, nhà sách và các cửa hàng chuyên mẹ và bé.

  Hai tính năng chính của Công cụ So sánh và Theo dõi giá đó là:

  – Theo dõi được lịch sử giá bán của cửa hàng.

  – S o sánh lịch sử giá bán của nhiều cửa hàng trong cùng 1 sàn thương mại điện tử.

   Theo dõi lịch sử giá bán chính xác của các cửa hàng trực tuyến:

  Bạn có thể sử dụng công cụ này để theo dõi lịch sử giá bán hàng, sự biến động giá tại các:

  – Sàn thương mại điện tử: Lazada, Shopee, Tiki, Adayroi, Sendo, Lotte…

  – Siêu thị điện máy: Nguyễn Kim, Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Điện máy Thiên Hòa, Pico, MediaMart, HC, Samnec…

  – Di động: Thế giới di động, FPT Shop, VienThongA, Viettel Store, Hoàng Hà mobile, CellphoneS, Hnammobile…

  – Tin học: Phong Vũ, Tân Doanh, Thành Nhân, Hà Nội Computer, An Phát, Phúc Anh…

  – Bách hóa: Coopmart, Auchan, Bách hóa Xanh…

  – Thời trang: Robins, Canifa, Juno, Vascara, Mia, Yes24…

  – Mẹ và Bé: Kidsplaza, Bibomart, Concung, ShopTreTho, Tuticare…

  – Sách: Fahasa, Vinabook, Nhà sách Phương Nam…

  Biểu đồ so sánh lịch sử giá của các shop cùng bán sản phẩm Sữa Vinamilk Optimum 3 trên trang Shopee

  Cài đặt

  Hơn thế nữa, cách thức cài đặt Công cụ So sánh và Theo dõi giá cực kì đơn giản. Người dùng chỉ thực hiện theo 3 bước:

   Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, đọc thông báo hướng dẫn sử dụng ở góc phải màn hình

   Bước 3: Truy cập vào website bán hàng/ sàn thương mại điện tử… và theo dõi lịch sử giá bán của sản phẩm muốn mua.

  Biểu đồ lịch sử giá bán một sản phẩm trên Điện Máy Xanh

  Hướng dẫn sử dụng

  Để hiểu rõ được cách sử dụng và khai thác tốt thông tin từ Công cụ So sánh và Theo dõi giá, người dùng có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết bên dưới.

  1. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 75.000₫
  2. Chải mi Sivanna Colors Super Model 2in1 Double Extension Mascara HF901 – M362 giá 135.000₫
  3. Thanh nối dài trục máy đánh bóng đồng tâm M14 Rotary Polisher Extension Bar 10cm giá 129.000₫
  4. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 71.000₫
  5. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 75.000₫
  6. EK-RGB Extension Cable (510mm) giá 209.000₫
  7. Cáp USB Nối Dài Extension 2.0 Unitek (Y-277) giá 200.000₫
  8. Cáp USB Nối Dài Extension 2.0 Unitek (Y-272) giá 330.000₫
  9. BolehDeals 3in1 Micro USB OTG Hub Host Extension Adapter Cable For Android Phone Tablet – intl giá 70.000₫
  10. Nối Van Continental Valve Extension (30mm) giá 290.000₫

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khác Biệt Giữa Phương Thức Post Và Get
 • So Sánh Phương Thức Get Và Post
 • So Sánh Oppo F11 Và F11 Pro: Chênh Nhau 1,2 Triệu Nên Chọn Smartphone Nào?
 • So Sánh Máy Rửa Mặt Foreo Luna 2 Và Luna 3: Em Nào Tốt Và Đáng Mua Hơn?
 • Sữa Friso Gold Xách Tay Nga
 • Hướng Dẫn Cách Tìm Giá Trị Lớn Hơn Gần Nhất Với Giá Trị So Sánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Dùng Index Và Match Tốt Hơn Dùng Vlookup Trong Excel
 • Hàm If Lồng Ghép, Kết Hợp Nhiều Điều Kiện Trong Một Công Thức Duy Nhất
 • Các Hàm, Công Thức Và Những Hằng Số Mảng Trong Excel, Ví Dụ Và Hướng Dẫn Sử Dụng
 • Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị Và Nông Thôn
 • Phương Pháp Là Gì? Vai Trò? Có Những Loại Phương Pháp Nào?
 • Trong bài viết về Hướng dẫn cách tìm giá trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị so sánh, chúng ta đã biết các cách khác nhau để tìm giá trị nhỏ hơn gần nhất với 1 số. Vậy nếu muốn tìm giá trị lớn hơn gần nhất với 1 số thì dùng cách nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn.

  Tìm giá trị lớn hơn gần nhất trong danh sách được sắp xếp

  Để có thể xác định giá trị lớn hơn gần nhất, chúng ta không thể dùng cách thông thường với hàm LOOKUP hay hàm VLOOKUP. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 hàm INDEX và MATCH.

  Tìm vị trí số lớn hơn gần nhất với hàm MATCH

  Trong các dạng tìm kiếm, việc tìm kiếm bằng hàm MATCH cho phép chúng ta tìm trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần. Tham số của hàm MATCH gồm:

  • Số 1: tìm kiếm theo giá trị nhỏ hơn gần nhất (tương đối)
  • Số 0: tìm kiếm theo giá trị bằng (chính xác)
  • Số -1: tìm kiếm theo giá trị lớn hơn gần nhất (tương đối)

  Như vậy trong trường hợp này, chúng ta tìm theo tham số là -1

  Kết quả thu được là:

  Tìm giá trị số lớn hơn gần nhất với hàm INDEX kết hợp hàm MATCH

  Hàm INDEX là hàm giúp chúng ta xác định giá trị trong 1 ô, dựa vào vị trí dòng và cột. Trong hướng dẫn về hàm MATCH ở trên, chúng ta đã xác định được vị trí số lớn hơn gần nhất là vị trí thứ mấy, ứng với số dòng. Cột cần tìm là cột số Tiêu chuẩn. Như vậy ta có công thức tại ô E3 là:

  E3=INDEX(A2:A6,D3)

  hay E3=INDEX(A2:A6,MATCH(C3,$A$2:$A$6,-1))

  Kết quả thu được là:

  Lưu ý: Chỉ áp dụng được trường hợp này khi dãy số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

  Tìm giá trị lớn hơn gần nhất trong danh sách không được sắp xếp

  Sử dụng hàm COUNTIF kết hợp hàm LARGE

  Trong bài Hướng dẫn cách tìm giá trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị so sánh, chúng ta đã biết cách sử dụng hàm COUNTIF với hàm LARGE. Khi tìm số lớn hơn gần nhất, chúng ta sẽ xét ngược lại như sau:

  Hàm COUNTIF: Trong hàm COUNTIF, chúng ta đổi dấu so sánh là dấu nhỏ hơn:

  D3=COUNTIF(A2:A6,”<“&C3)+1

  Trong đó:

  COUNTIF(A2:A6,”<“&C3) là đếm số giá trị trong vùng A2:A6 mà nhỏ hơn giá trị ở C3

  COUNTIF(A2:A6,”<“&C3)+1 đem kết quả số giá trị nhỏ hơn giá trị C3 cộng thêm 1 để ra vị trí số gần nhất mà lớn hơn số cần tìm.

  Hàm SMALL: tham chiếu tới giá tị lớn hơn gần nhất, từ vị trí đã xác định bởi hàm COUNTIF

  hay E3=SMALL(A2:A6,COUNTIF(A2:A6,”<“&C3)+1)

  Khi xét theo hàm SMALL, chúng ta sẽ tìm số nhỏ thứ mấy trong danh sách. Logic như sau:

  • Số lớn hơn gần nhất sẽ là số đứng tiếp theo các số nhỏ hơn số cần tìm (đã xác định bởi hàm COUNTIF ở trên)
  • Khi xét theo hàm SMALL, số 1 ứng với số nhỏ nhất, số nhỏ thứ 4 trong danh sách chính là số lớn hơn gần nhất với số cần tìm

  Ví dụ với số 195, ta có:

  • Số nhỏ hơn gồm các số: 140, 100, 180 ứng với các vị trí A2, A3, A4
  • Số tiếp theo sẽ là số 200, chính là số lớn hơn gần nhất với số 195, được xác định bởi hàm SMALL. Kết quả số nhỏ hơn thứ 4 đồng nghĩa với số lớn hơn gần nhất với số 195.

  Như vậy qua bài viết này, chúng ta đã biết thêm 1 phương pháp tìm giá trị lớn hơn gần nhất với 1 số bằng cách sử dụng các hàm trong Excel.

  Việc sử dụng các hàm này thật linh hoạt và đa dạng phải không nào. Khi chúng ta biết cách sử dụng các hàm trong excel, biết phát triển tư duy logic thì hầu hết mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

  Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số bài viết để mở rộng thêm kiến thức:

  Hướng dẫn 4 cách tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong excel Tìm giá trị gần đúng nhất bằng VBA Hướng dẫn cách lồng ghép hàm, viết hàm lồng nhau trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Excel
 • Hàm Date Trong Excel, Cách Sử Dụng, Cấu Trúc Hàm
 • Các Hàm Xử Lý Văn Bản Và Chuỗi Trong Excel
 • Các Toán Tử Logic Của Excel: Bằng, Không Bằng, Lớn Hơn, Nhỏ Hơn
 • Cách Tìm Ra Điểm Khác Biệt Giữa Hai Tập Tin Trong Excel
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100