Sự Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Việt Và Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Giá Sỉ Là Gì? Và Những Điều Cần Cần Biết Về Giá Sỉ
 • Bán Sỉ, Bán Buôn Và Bán Lẻ Là Gì? Sự Khác Biệt Trong Kinh Doanh Sỉ Lẻ
 • Đáp Án Kiểm Tra Hk 1
 • Sự Khác Biệt Giữa Dữ Liệu Và Là Gì?
 • Chương 157: 156. Cơ Thể Nam Và Nữ Có Gì Khác Nhau?
 • Ngôn ngữ khác nhau sẽ có cách phát âm, quy tắc ngữ pháp khác nhau, điều đó dẫn đến những khó khăn nhất định khi học ngoại ngữ, tuy nhiên nếu nắm vững được nguyên tắc phát âm, các bạn sẽ cảm thấy ngoại ngữ không quá khó như mình vẫn tưởng.

  Thứ nhất của phát âm tiếng việt và tiếng anh

  • Tiếng Anh: là ngôn ngữ đa âm; khi nói, đưa hơi lên mũi.
  • Tiếng Việt: là ngôn ngữ đơn âm; khi nói, không đưa hơi lên mũi.

  Thứ hai

  • Tiếng Anh: Khi phát âm, đầu lưỡi chuyển động và chạm vào nhiều nơi trong khoang miệng.
  • Tiếng Việt: Khi phát âm, đầu lưỡi thường ở khoảng giữa khoang miệng.

  Thứ ba

  • Tiếng Anh: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi di chuyển đến khoang miệng và thoát ra ngoài khá nhiều.
  • Tiếng Việt: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi bị giữ lại trong khoang miệng và thoát ra ngoài rất ít.

  Thứ tư

   Tiếng Anh: phụ âm ở đầu từ có thể là hợp âm phụ âm; phát âm đầy đủ các phụ âm ở đầu từ, các phụ âm ở giữa từ và các phụ âm ở cuối từ.

  * Khác phụ âm đầu dẫn tới khác nghĩa: * Khác phụ âm giữa dẫn tới khác nghĩa: * Khác phụ âm cuối dẫn tới khác nghĩa:

  Trong tiếng Anh, phải phát âm đầy đủ các phụ âm trong từ; nếu phát âm thiếu và không rõ các phụ âm trong từ, người nghe có thể hiểu lầm ý của người nói.

   Tiếng Việt: phụ âm ở đầu từ là âm đơn; không có phụ âm ở giữa từ; không phát âm phụ âm cuối từ.

  Thứ năm của sự khác nhau giữa phát âm tiếng việt và tiếng anh

  • Tiếng Anh: vì tiếng Anh có phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Anh có nối âm.
  • Tiếng Việt: vì tiếng Việt không phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Việt không có nối âm.

  Thứ sáu

  Tiếng Anh: có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

  * Nhận xét:

  Âm / kiː/ được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “khi” của tiếng Việt

  Âm / t uː/được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “tu” của tiếng Việt và nó được phát âm rất khác với chữ “tu” và “thu” của tiếng Việt.

   Tiếng Việt: không có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

  Thứ bảy

  • Tiếng Anh: có phân biệt rất rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.
  • Tiếng Việt: không có phân biệt rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.

  Thứ tám

  Tiếng Anh: có phân biệt rất rỏ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

  Nếu không phát âm rõ ràng nguyên âm dài và nguyên âm ngắn, người nghe có thể hiểu sai ý của người nói.

   Tiếng Việt: Tiếng Việt không có phân biệt rõ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

  Thứ chín

   Tiếng Anh: Một số âm có trong tiếng Anh, nhưng không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/

  Nếu không biết cách phát âm những âm trên, bạn sẽ không thể nói đúng tiếng Anh và có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý bạn muốn nói.

  Tiếng Việt: một số âm không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trọng Âm Và Ngữ Điệu
 • Phân Biệt Những Từ Tiếng Anh Có Ý Nghĩa Gần Giống Nhau
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Đức Và Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Và Tiếng Việt Phát Âm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sơ Lược Về Sự Khác Nhau Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Nhật
 • Sự Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Việt Và Tiếng Anh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Biên Chế Và Hợp Đồng
 • Nghề Biên Dịch Có Tốt Không? Cơ Hội Và Thách Thức Của Nghề Biên Dịch
 • Sự Khác Biệt Giữa Xóa Bộ Nhớ Cache Và Xóa Dữ Liệu Necesaria Cần Thiết
 • Sự Khác Biệt Giữa Trực Quan Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Là Gì?
 • Làm Thế Nào Để Biết Sự Khác Biệt Giữa Áo Khoác Nam Và Nữ
 • Ngôn ngữ khác nhau sẽ có cách phát âm, quy tắc ngữ pháp khác nhau, điều đó dẫn đến những khó khăn nhất định khi học ngoại ngữ, tuy nhiên nếu nắm vững được nguyên tắc phát âm, các bạn sẽ cảm thấy ngoại ngữ không quá khó như mình vẫn tưởng.

  Thứ nhất của phát âm tiếng việt và tiếng anh

  • Tiếng Anh: là ngôn ngữ đa âm; khi nói, đưa hơi lên mũi.
  • Tiếng Việt: là ngôn ngữ đơn âm; khi nói, không đưa hơi lên mũi.

  Thứ hai

  • Tiếng Anh: Khi phát âm, đầu lưỡi chuyển động và chạm vào nhiều nơi trong khoang miệng.
  • Tiếng Việt: Khi phát âm, đầu lưỡi thường ở khoảng giữa khoang miệng.

  Thứ ba

  • Tiếng Anh: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi di chuyển đến khoang miệng và thoát ra ngoài khá nhiều.
  • Tiếng Việt: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi bị giữ lại trong khoang miệng và thoát ra ngoài rất ít.

  Thứ tư

   Tiếng Anh: phụ âm ở đầu từ có thể là hợp âm phụ âm; phát âm đầy đủ các phụ âm ở đầu từ, các phụ âm ở giữa từ và các phụ âm ở cuối từ.

  * Khác phụ âm đầu dẫn tới khác nghĩa: * Khác phụ âm giữa dẫn tới khác nghĩa: * Khác phụ âm cuối dẫn tới khác nghĩa:

  Trong tiếng Anh, phải phát âm đầy đủ các phụ âm trong từ; nếu phát âm thiếu và không rõ các phụ âm trong từ, người nghe có thể hiểu lầm ý của người nói.

   Tiếng Việt: phụ âm ở đầu từ là âm đơn; không có phụ âm ở giữa từ; không phát âm phụ âm cuối từ.

  Thứ năm của sự khác nhau giữa phát âm tiếng việt và tiếng anh

  • Tiếng Anh: vì tiếng Anh có phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Anh có nối âm.
  • Tiếng Việt: vì tiếng Việt không phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Việt không có nối âm.

  Thứ sáu

  Tiếng Anh: có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

  * Nhận xét:

  Âm / kiː/ được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “khi” của tiếng Việt

  Âm / t uː/được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “tu” của tiếng Việt và nó được phát âm rất khác với chữ “tu” và “thu” của tiếng Việt.

   Tiếng Việt: không có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

  Thứ bảy

  • Tiếng Anh: có phân biệt rất rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.
  • Tiếng Việt: không có phân biệt rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.

  Thứ tám

  Tiếng Anh: có phân biệt rất rỏ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

  Nếu không phát âm rõ ràng nguyên âm dài và nguyên âm ngắn, người nghe có thể hiểu sai ý của người nói.

   Tiếng Việt: Tiếng Việt không có phân biệt rõ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

  Thứ chín

   Tiếng Anh: Một số âm có trong tiếng Anh, nhưng không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/

  Nếu không biết cách phát âm những âm trên, bạn sẽ không thể nói đúng tiếng Anh và có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý bạn muốn nói.

  Tiếng Việt: một số âm không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đối Chiếu Phần Đầu Âm Tiết Tv
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Đức Và Tiếng Việt
 • Tim Hiểu: Tiếng Anh Và Tiếng Việt Phát Âm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Bài 1: Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 • Cách Khắc Phục Lỗi Phát Âm Phổ Biến Trong Tiếng Anh Của Người Việt Nam (P.1)
 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Tiếng Nhật Và Tiếng Trung

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Muốn Giỏi Tiếng Anh Hơn? Hãy Xem Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Việt Và Tiếng Anh!
 • Sự Khác Nhau Giữa Eu Và Asean
 • Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Giữa Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ
 • Sự Khác Biệt Giữa Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Và Nhân Thọ
 • 5 Đặc Trưng Của Bảo Hiểm Nhân Thọ So Với Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
 • Điểm chung lớn duy nhất giữa tiếng Trung và tiếng Nhật là một hệ thống chữ viết chung, mà người Nhật đã áp dụng trong Thế kỷ thứ 3. Trước đây, ngôn ngữ không có hình thức viết.

  Việc áp dụng Kanji (các ký tự Trung Quốc, được gọi là Hanzi trong ngôn ngữ gốc của họ) là áp dụng một số từ mượn tiếng Trung và ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đã định hình văn hóa riêng của Nhật Bản. Theo Robert Oxman từ Đại học Columbia, “Người Nhật có ý thức và cố tình mượn hệ thống chữ cái từ Trung Quốc. Sau đó, họ tạo ra một tổng hợp thành hệ thống chữ cái của Nhật Bản.”

  Phần lớn các ký tự tiếng Trung có chứa một thành phần ngữ nghĩa (còn được gọi là thán từ) và thành phần ngữ âm. Các thán từ cho thấy ý nghĩa của một ký tự, trong khi thành phần ngữ âm cho thấy một cách phát âm nhất định.

  Người Nhật có thể đã lấy hệ thống chữ viết của họ từ tiếng Trung Quốc. Nhưng sự khác biệt về ngữ pháp và từ vựng giữa tiếng Trung và tiếng Nhật sâu sắc đến mức chúng buộc người Nhật phải chấp nhận và xử lý các ký tự không chỉ vì ý nghĩa mà còn về ngữ âm. Hơn nữa, các ký tự Hanzi không có cùng ý nghĩa với các từ Kanji theo nghĩa tương đương.

  Hiragana và Katakana, hai trong số các hệ thống chữ viết của Trung Quốc mà Nhật Bản sử dụng, là những thành quả rất rõ ràng về nhu cầu đáp ứng tiếng Trung với tiếng Nhật. Khi nghiên cứu chúng, chúng ta có thể thấy ngữ âm là một phương thức để thích ứng với hệ thống chữ viết của Trung Quốc. Hiragana và Katakana không viết các hệ thống theo nghĩa chúng ta nghĩ về chúng ở phương Tây. Chúng không phải là bảng chữ cái mà là âm tiết, hệ thống dựa trên âm tiết chứ không phải âm thanh đơn lẻ.

  Từ những năm 1950 trở đi, Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực đơn giản hóa và chuẩn hóa ngôn ngữ bằng văn bản. Đây là những gì chúng ta biết bây giờ là tiếng Trung giản thể.

  Các ký tự truyền thống của Trung Quốc được sử dụng chính thức tại Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Các cộng đồng trong cộng đồng người Hoa di cư cũng có xu hướng thích hệ thống chữ viết này.

  Nhật Bản đã có quá trình đơn giản hóa chữ viết của riêng mình, lên đến đỉnh điểm vào năm 1946, với việc ban hành Tōyō kanji, một danh sách các ký tự được đơn giản hóa.

  Trung Quốc và Nhật Bản thường có các cấu trúc câu khác nhau. Trong khi tiếng Nhật là ngôn ngữ SOV (chủ ngữ, đối tượng, động từ), tiếng Trung là ngôn ngữ SVO (chủ ngữ-động từ-đối tượng).

  Ngữ pháp tiếng Nhật thường được coi là phức tạp hơn so với Trung Quốc. Chẳng hạn, trong tiếng Nhật, động từ và tính từ thường được kết hợp. Trong khi tiếng Trung không có cách chia động từ thì tiếng Nhật lại có. May mắn cho người học, người Nhật có cách chia động từ giống nhau cho tất cả các chủ thể và rất ít động từ bất quy tắc. Động từ tiếng Nhật hình thức đơn giản luôn luôn kết thúc với u.

  Phát Âm Tiếng Nhật So Với Tiếng Trung Khác Nhau Như Thế Nào?

  Trong cách phát âm, ý nghĩa của từ thay đổi tùy thuộc vào trọng âm của bạn. Đó là khi trên đó âm tiết bạn có trọng tâm. Âm là một trong những khía cạnh khó học nhất của tiếng Trung. Trong khi tiếng phổ thông có bốn âm, con số này cao bằng tám âm ở thị trấn Lukang Đài Loan.

  Tiếng Nhật là một thanh điệu. Chẳng hạn, hashi có thể có nghĩa là “đũa” hoặc “cầu” tùy thuộc vào cách bạn phát âm nó. Nhưng âm điệu của Nhật Bản không giống như trong tiếng địa phương của Trung Quốc, và chúng có thể dễ dàng nhận ra ở dạng viết, thông qua các chữ Kanji khác nhau. Hashi (có nghĩa là đũa) có thể được thể hiện thông qua dấu tốc ký này: 箸. Và hashi (có nghĩa là cầu) có thể được thể hiện thông qua dấu tốc ký này: 橋.

  Kanji và Hanzi được phát âm rất khác nhau. Mặt khác, một số ký tự Kanji có thể có hai cách phát âm, giúp phát âm tiếng Nhật đúng mức độ khó nhất định.

  Tất cả các văn bản tiếng Nhật có thể được đọc theo hai cách: Onyomi, bắt nguồn từ cách phát âm của Trung Quốc và Kunyomi, cách đọc tiếng Nhật bản địa, nguyên bản. Tùy thuộc vào các ký tự Kanji có trong một văn bản, cách phát âm phù hợp có thể thay đổi đáng kể đến mức ngay cả người bản xứ Nhật Bản cũng khó đọc được.

  Các hệ thống chữ viết của Nhật Bản và Trung Quốc có vẻ hơi nản chí đối với người học ngôn ngữ và thường khiến người học phải phụ thuộc quá nhiều vào Rōmaji và Bính âm. Và cách chia động từ tiếng Nhật có vẻ khó xử đối với người nói tiếng Anh. Nhưng phần thử thách nhất của cả tiếng Nhật và tiếng Trung có thể là học phát âm đúng.

  Mặc dù âm điệu có thể là phần khó hơn khi học tiếng Trung Quốc, một số người học tiếng Trung sau khi học tiếng Nhật thì nên lưu ý rằng cách đọc nhiều từ tiếng Nhật khác nhau và rắc rối hơn nhiều so với tiếng Trung. Cả hai ngôn ngữ đều có sự tinh tế và có thể mất thời gian để làm quen với chúng.

  Note: 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dịch Thuật

  Nếu bạn đang tìm kiếm các dịch vụ dịch thuật tiếng Trung Quốc hoặc các dịch vụ dịch tiếng Nhật, thì bạn nên tin tưởng vào công ty dịch thuật chuyên nghiệp hoặc một chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm thực tế sử dụng ngôn ngữ này hàng ngày.

  Hy vọng rằng bài viết So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Tiếng Trung Và Tiếng Nhật mà idichthuat chia sẻ ở trên đã giúp bạn hiểu rỏ hơn về 2 ngôn ngữ này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Về Trật Tự Của Từ Chỉ Mức Độ Trong Câu Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 • The Same As; Similar To, Different From
 • Sự Khác Nhau Về Văn Hóa Tuyển Dụng Phương Đông Và Phương Tây
 • Sự Khác Biệt Trong Văn Hóa Phương Đông
 • Internet Là Gì? Internet Và Www Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Việt Và Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Nga
 • Dấu Hiệu Phân Biệt Bong Gân, Trật Khớp Và Gãy Xương Không Thể Nhầm Lẫn
 • Đề Tài Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa C++, C# Và Java
 • Sự Khác Biệt Giữa Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự khác biệt đầu tiên đó là:

  • Tiếng Việt là tiếng “Đơn âm”.
  • Tiếng Anh là tiếng “Đa âm”.
  • Từ “Tiếng Việt” được phát âm 1 âm tiết là “Tiếng” và “Việt”.
  • Từ “English” là 1 từ nhưng được đọc đến 2 âm tiết “Eng” và “lish”.

  Từ sự khác biệt này nó nảy sinh vấn đề đó là trong tiếng Việt chúng ta có hệ thống có dấu, thanh và được thể hiện trong cách viết. Còn bên tiếng Anh thì có trọng âm (Trọng âm là hiện tượng được phát âm cao và rõ hơn các âm còn lại trong 1 từ) nhưng không được thể hiện trong cách viết mà nó được thể hiện ở phần phiên âm của từ. Điều lưu ý ở đây là tiếng Việt mỗi chữ cái sẽ chỉ có một cách đọc duy nhất còn tiếng Anh thì một chữ cái có nhiều cách phát âm khác nhau.

  Ví dụ: Eleven /i’levn/ từ này có 3 chữ “e” nhưng ở 3 vị trí đều có cách phát âm khác nhau.

  Từ đây chúng ta rút ra một đặc điểm về sự khác biệt giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh rất là thú vị đó là:

  Bên tiếng Việt viết như thế nào đọc như thế nấy. Trong tiếng Anh thì viết đường này nhưng đọc một nẻo. Từ cách đọc phiên âm cho đến trọng âm nó đều không hiện ra trước mắt ngay đâu, mà nó sẽ được dấu ở một chỗ khác. Khi tra từ điển chúng ta thường chỉ tra cách viết và nghĩa nhưng đã bỏ qua chi tiết cực kỳ quan trọng đó là phiên âm, nó sẽ giúp các bạn đọc chính xác và trọng âm của từ được đặt ở đâu.

  Phiên âm được kí hiệu bằng những từ rất lạ, giống như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy, khi còn học ở trường các bạn hẳn là rất quen thuộc với bảng chữ cái tiếng Anh gồm có 26 chữ cái. Tuy nhiên, nó chỉ giúp các bạn viết đúng chính tả thôi chứ nó không làm các bạn có thể nói hay hoặc nói giống như người bản địa. Muốn nói được như người bản địa thì chúng ta phải học bảng phiên âm tiếng Anh, bảng này có 44 âm tiết như trong hình bên dưới:

  Phần kết: Như vậy là kết thúc bài giới thiệu sự khác biệt giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh. Hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về cấu trúc của tiếng Anh như thế nào.

  Video được sưu tầm là của nhóm X-Team trên youtube, nội dung bài viết này do Công Ty Dịch Thuật Việt Uy Tín chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận lãnh sự, giấy phép lao động, dịch thuật công chứng tiếng anh thực hiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đôi Nét Về Văn Hóa Mỹ Và Việt Nam
 • Sự Khác Nhau Giữa Đám Cưới Việt Nam Và Mỹ 2022
 • Phân Biệt Internet Và World Wide Web Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Hai Cụm Từ Này
 • Sự Khác Nhau Giữa Command Prompt Và Windows Powershell
 • Sự Khác Biệt Giữa Fdi Và Oda
 • Sự Giống Nhau Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giống Nhau Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ
 • Một Số Đánh Giá Về 40 Năm Cải Cách Mở Cửa Ở Trung Quốc
 • Hướng Dẫn Giải Lý 10: Bài Tập Trang 154
 • Chuyển Đổi Đơn Vị Thể Tích Và Dung Tích
 • Sự giống nhau của hai từ này phụ thuộc vào ngôn ngữ.

  The closeness of the two words varies depending on the language.

  WikiMatrix

  Sự giống nhau này được khám phá trong lý thuyết giải tích theo trục thời gian.

  This similarity is explored in the theory of time-scale calculus.

  WikiMatrix

  sự giống nhau giữa tình trạng của Nô-ê và của chúng ta không?

  Is there a similarity between Noah’s situation and our own?

  jw2019

  Chúng còn có cả tính đặc trưng hay sự giống nhau về điện tích và từ tính.

  They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.

  ted2019

  Anh phải thừa nhận sự giống nhau.

  You’ve got to admit, it’s similar.

  OpenSubtitles2018.v3

  Dùng một vật gì để so sánh sự giống nhau hay tương tự với một vật khác.

  To use something as a likeness or image of another thing.

  LDS

  Sẽ có rất nhiều sự giống nhau tình cờ ở đấy.

  There’s a lot of serendipitous convergence here.

  ted2019

  Bormina cũng cho thấy sự giống nhau với giống dê Bionda dell’Adamello từ Val Camonica.

  The Bormina also shows similarity to the Bionda dell’Adamello breed from the Val Camonica.

  WikiMatrix

  (Tiếng cười) Các bạn có thể dễ dàng thấy sự giống nhau đúng không?

  (Laughter) Obviously, you see the resemblance.

  ted2019

  Chỉ là một sự giống nhau thôi.

  It’s a good likeness.

  OpenSubtitles2018.v3

  Sự giống nhau rõ ràng là, đó là 1 gái mại dâm, bị cắt cổ.

  The obvious similarity being it’s a prostitute whose throat was slashed.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nếu con nhìn gần thì không, nhưng có một sự giống nhau.

  Not if you look closely, but there’s a resemblance.

  OpenSubtitles2018.v3

  Rõ ràng nhất là sự giống nhau của các chữ cái I, O và Q với số 1 và 0.

  The most obvious is the similarity of the letters I, O and Q to the numbers 1 and 0.

  WikiMatrix

  Các bạn có thể dễ dàng thấy sự giống nhau đúng không?

  Obviously, you see the resemblance.

  QED

  Một số người khác đã gặp Babaji cũng nhận xét về sự giống nhau này.

  WikiMatrix

  Có thật sự giống nhau?

  Are There Real Differences?

  jw2019

  Đứng về cộng tướng thì mọi sự giống nhau (cùng một thể).

  Everyone around her feels the same.

  WikiMatrix

  Phân tử GeClGeCl2 thường được gọi là dichlorogermylene, làm nổi bật sự giống nhau của nó với cacbon.

  Molecular GeCl2 is often called dichlorogermylene, highlighting its resemblance to a carbene.

  WikiMatrix

  Chuyện gì thế hả, mày không thấy sự giống nhau sao?

  What’s the matter, you don’t see the resemblance?

  OpenSubtitles2018.v3

  Ông rất ngạc nhiên khi thấy có một sự giống nhau giữa Lahiri Mahasaya và Mahavatar Babaji.

  He was struck by the resemblance between Lahirī and Mahavatar Babaji.

  WikiMatrix

  Vậy nên sự giống nhau đó có thể đánh lừa được Zoom.

  So identical that Light even thought she could fool Zoom.

  OpenSubtitles2018.v3

  Các em viết rằng các em chán sự giống nhau của tất cả mọi thứ.

  They wrote that they were fed up with the sameness of everything.

  ted2019

  Cái sự giống nhau chính là cái tội của chính nó.

  That likeness is a crime in itself.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng khá tương tự nhau, nhưng có lẽ không thực sự giống nhau.

  They are similar, but perhaps not of identical meaning.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ mathcore có thể gợi lên cảm tưởng về sự giống nhau với math rock.

  The term mathcore is meant to suggest an analogy with math rock.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Apple Watch Series 3 Và 4 – Nên Mua Phiên Bản Nào?
 • Tính Chất Hóa Học Và Công Thức Cấu Tạo Của Ancol
 • 50 Câu Trắc Nghiệm Hoá 11 Chương Sự Điện Li (Đáp Án Chi Tiết)
 • Cách Kiểm Tra Tai Nghe Airpods Chính Hãng “Chuẩn Không Cần Chỉnh”
 • “Nguyên Quán” Và “Quê Quán” Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Văn Phạm Tiếng Anh Anh Và Tiếng Anh Mỹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Có Biết Sự Khác Biệt Giữa Dna Và Rna?
 • Sự Khác Biệt Giữa Dna Và Rna
 • Apple Watch Seri 4 40Mm Gps (Chưa Active)
 • Apple Watch Seri 4 44Mm Gps (Chưa Active)
 • Apple Watch Series 1 Gen 2 42Mm Trôi Bảo Hành
 • Đa số chúng ta muốn học tiếng Anh-Mỹ. Nhưng tiếng Anh-Mỹ hay tiếng Anh-Anh thì vẫn liên hệ với nhau chặt chẽ. Và rất nhiều chương trình truyền hình, nhóm nhạc, phim ảnh dùng tiếng Anh-Anh nổi tiếng toàn thế giới. Vậy thì tiếng Anh-Anh khác gì so với tiếng Anh-Mỹ. Thứ nhất là khác về chất giọng, ai cũng biết. Ngoài ra còn khác về từ vựng và cách diễn đạt.

  Một sự khác biệt khác mà chúng ta ít nói tới hơn, đó là về văn phạm. Tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ tuy về cơ bản văn phạm giống nhau, nhưng có nhiều điểm khác cần phải lưu ý, nhất là đối với những người học tiếng Anh như chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn tới điều đó.

  Khám phá các bài học văn phạm trong chuyên mục Văn phạm Mỗi ngày của Lightway

  Tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ khác biệt về cách dùng giới từ

  Trước tiên ta nói về những chỗ mà hai bên sẽ dùng khác nhau.

  Đó là kiểu nói Anh Mỹ, còn Anh Anh họ sẽ nói:

  At weekends, I like to watch sports.”

  Người Mỹ cũng dùng on cho các tên đường. Nhưng, người Anh sẽ dùng in.

  Ví dụ:

  Anh Mỹ: She lives on 17th street near Dupont Circle.

  Anh Anh: She lives in 17th street near Dupont Circle.

  Và còn rất nhiều tình huống khác tương tự.

  Khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ về thì hiện tại hoàn thành

  Giờ ta nói về động từ ở thì hoàn thành

  Người nói tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tương tự nhau. Nhưng người Mỹ sẽ sử dụng ít tình huống hơn, thay vào đó họ dùng thì quá khứ đơn.

  Chẳng hạn như ví dụ sau:

  Ugh! I lost my phone…again.

  Người nói tiếng Anh Anh nhìn chung sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống này Ugh! I’ve lost my phone…again.

  Tìm hiểu dịch vụ dịch thuật giá rẻ, chất lượng của Lightway

  Sự khác biệt này cũng xảy ra khi cung cấp tin tức. Trong tiếng Anh Mỹ chúng ta thường dùng thì quá khứ đơn, còn tiếng Anh Anh chuộng thì hiện tại hoàn thành.

  Một người Mỹ sẽ nói:

  Your supervisor just called.

  Còn một người Anh sẽ nói:

  Một ví dụ về từ already Would you like more? No thanks. I already ate too much.

  Vậy thì một người Anh nghe câu này sẽ trả lời thế nào? Rất có thể họ sẽ nói I have already eaten so much.

  Have và get

  Hai ngôn ngữ này còn khác nhau về cách sử dụng động từ get have.

  Khi nói về các mối quan hệ giữ người với người thì tiếng Anh Anh thường dùng cụm từ have got. Ví dụ I’ve got an uncle in New York City. Nhưng người Mỹ sẽ nói I have an uncle in New York City.

  Quy tắc này cũng áp dụng khi nói về việc sở hữu các món đồ, hoặc khi nói về bệnh tật. Người Anh Anh sẽ nói I’ve got a cold, còn người Mỹ nói I have a cold.

  Hai thứ tiếng này cũng khác nhau khi nói về sự cần thiết. Khiếm khuyết động từ have to quen thuộc với người nói tiếng Anh Mỹ hơn, còn với người Anh Anh là have got to. Người Mỹ sẽ nói We have to be there by 7, còn người Anh nói We have got to be there by 7.

  Và, đối với từ got, đừng quên rằng sự khác biệt về từ get ở dạng quá khứ phân từ của nó. Trong tiếng Anh Mỹ thì quá khứ phân từ của getgotten, nhưng người Anh đã không dùng gotten từ 300 năm trước, thay vào đó họ dùng got.

  Vậy nên nếu bạn nghe:

  He has not gotten far on the project

  Thì đó nhất định là người Anh Mỹ nói. Người Anh Anh sẽ nói:

  He has not got far on the project.

  Trợ động từ

  Cuối cùng ta nói về cách mà hai loại phương ngữ này đưa ra câu trả lời.

  Người Anh Anh thường thêm trợ động từ do vào những câu trả lời ngắn, còn người Anh Mỹ chỉ dùng động từ khiếm khuyết.

  Are you bringing the whole family?

  Còn người Anh Anh sẽ đáp: I might do.

  What can you do?

  Với những thông tin như trên thì chúng ta có thể dùng làm gì?

  Trước tiên, nhớ rằng tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ đều có nhiều phương ngữ và chất giọng khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung thì ta vẫn có thể phân biệt được đâu là Anh Anh và đâu là Anh Mỹ.

  Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Giảm Cân: Sự Khác Biệt Giữa Hiit Và Tabata
 • Sự Khác Biệt Giữa Kimono Và Yukata Là Gì? Khi Nào Thì Mặc Kimono Trắng Và Đen?
 • Yukata Và Kimono, Những Giá Trị Văn Hóa Đằng Sau Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản
 • Sự Khác Biệt Giữa Những Cô Gái Xinh Đẹp Và Xinh Đẹp Là Gì? Sự Khác Biệt Với Một Chàng Trai Khi Anh Ta Nói Bạn Dễ Thương Hay Xinh Đẹp Hay Xinh Đẹp Hay Thậm Chí Là Nóng Bỏng?
 • Yêu Là Gì? Thích Là Gì? Thương Là Gì? Chúng Khác Nhau Thế Nào?
 • 4 Điểm Khác Nhau Cơ Bản Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Và Tiếng Pháp Có Giống Nhau Không? Nên Chọn Ngôn Ngữ Nào?
 • Học Tiếng Pháp Một Trong Những Ngôn Ngữ Dễ Học Nhất
 • Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Và Bảo Hiểm Nhân Thọ So Sánh, Phân Biệt, Lựa Chọn
 • Phân Biệt Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
 • Người Việt chúng ta dùng tiếng mẹ đẻ bằng các h ghép các từ lại với nhau để tạo thành câu văn và đoạn văn. Bản chất từ vựng Tiếng Việt khác ở chỗ không có âm gió, âm cuối, nối âm. Ví dụ, các phụ âm “p”, “t”, “k”, “ch”, “th” trong phải bật hơi. Âm “d” cũng không hề giống “d” hay “đ” của Tiếng Việt. Bên cạnh đó, âm “h” là âm câm, âm này không được phát ra trong vài từ đặc biệt như hour, heir…

  Muốn phát âm tốt, bạn bắt buộc phải nối các âm cuối của từng từ với nhau. Ví dụ như “years old” đọc nối thành “yiər zould”. Nếu bạn muốn giao tiếp một cách chuẩn xác và tự nhiên như người bản xứ, quy tắc về phát âm này bạn phải ghi nhớ và thường xuyên áp dụng.

  Ví dụ bạn có thể nâng cao tông giọng ở đầu câu cảm thán “What a beautiful rainbow!” và ở cuối câu hỏi “What is that?”; giảm tông giọng ở cuối câu trả lời hay trần thuật… Cách nói đều đều như tiếng Việt sẽ phần nào gây trở ngại cho chúng ta khi bằng Tiếng Anh.

  CỤM TỪ, THÀNH NGỮ

  Một khó khăn khác cho người ; “Im như thóc” là “As quite as a mouse”; “Kiến bò trong bụng” là “Have butterflies in your stomach”… Tuy Tiếng Anh dùng hình ảnh so sánh khác so với Tiếng Việt nhưng vẫn mang ý nghĩa tương đồng . Cách thức dịch nghĩa từng từ “word by word” làm cho người Việt gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp thu Tiếng Anh.

  Mỗi ngôn ngữ sở hữu đặc trưng riêng biệt trong cấu trúc, cách sắp xếp từ vựng và nguyên tắc về phát âm , ngữ điệu. Muốn thông thạo Tiếng Anh, người học cần phải dành thời gian tìm hiểu sự khác biệt của Tiếng Anh so với tiếng mẹ đẻ, để từ đó thay đổi thói quen tư duy ngôn ngữ và dần nắm bắt kiến thức mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phép Quy Chiếu Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 • Sự Khác Biệt Trong Văn Hóa Giao Tiếp Giữa Người Việt Và Người Mỹ
 • Những Nét Tương Đồng Giữa Hai Nền Văn Hóa Nhật
 • So Sánh Apple Watch Bản Thép Và Nhôm: Phiên Bản Nào Đáng Lựa Chọn Hơn?
 • Apple Watch S4 40Mm Vs 44Mm: Lựa Chọn Nào Là Hợp Lý?
 • Bài 1: Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Anh Và Tiếng Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Tim Hiểu: Tiếng Anh Và Tiếng Việt Phát Âm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Đức Và Tiếng Việt
 • Đối Chiếu Phần Đầu Âm Tiết Tv
 • Sự Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Việt Và Tiếng Anh 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Biên Chế Và Hợp Đồng
 • Tất cả mọi ngôn ngữ điều có hệ thống âm thanh riêng. Chúng ta có thể thấy rằng âm “th” (trong từ ‘they’) trong tiếng Anh sẽ không tồn tại trong tiếng Việt Tương tư như vậy, âm “ư” (trong từ ‘nhưng’) trong tiếng Việt không tồn tại trong tiếng Anh. Thỉnh thoảng có một số âm tồn tại đồng thời trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt như ‘ng’. Tuy nhiên, nó không bao giờ xuất hiện đầu một từ tiếng Anh, trong khi đó thì nó lại có thể đứng đầu chữ trong tiếng Việt như ‘ngô’ và ‘ngay’.

  Một vài âm tương đối khó phát âm đối với người Việt do những sự khác nhau này.

  Một khía cạnh quan trọng nữa mà các ngôn ngữ khác nhau chính là ngữ điệu của ngôn ngữ, cũng có thể hiểu như là các quy tắc lên giọng – xuống giọng trong ngôn ngữ đó. Trong tiếng Việt, việc lên giọng xuống giọng một từ có thể ảnh hưởng đến nghĩa của nó. Ví dụ: tinh, tính, tình, tĩnh, tỉnh, tịnh sẽ có nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, trong tiếng Anh việc thay đổi ngữ điệu chỉ thể hiện cảm xúc khác nhau hoặc thể hiện câu còn đang dở dang, chưa kết thúc.

  Khía cạnh thứ 3, có thể xem là khía cạnh quan trọng nhất của phát âm chính là nhịp điệu của tiếng Anh (rất khác so với tiếng Việt). Tiếng Anh có nhịp mạnh và yếu giống như nhịp trong một bài hát. Nhịp được đánh dấu bởi cường độ, trường độ và cao độ của từ. Chúng ta có thể gọi nó là nhấn ( stress). Âm được nhấn sẽ mạnh hơn so với các âm khác. Một từ có thể mạnh hoặc yếu, hoặc cũng có thể chứa cả âm mạnh và âm yếu. Trong một cụm từ có âm mạnh và âm yếu, và trong câu từ quan trọng sẽ được nhấn và đọc mạnh. Sự khác nhau giữa âm mạnh và âm yếu thường là một thử thách đối với người Việt chúng ta. Điều này có lẽ do tiếng Việt là tiếng đơn âm tiết (mỗi chữ chỉ có một âm tiết). Do đó, chúng ta không thể áp dụng nhịp điệu của tiếng Việt cho tiếng Anh. Hai người nói với ngữ điệu khác nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp.

  Càng khó khăn hơn khi mà tiếng Anh được nói theo nhóm từ (thought unit = đơn vị suy nghĩ). Điều nay gây khó khăn cho người Việt khi nói tiếng Anh vì chúng ta có xu hướng nói từng chữ rời rạc nhau. Nếu bạn phát âm từng chữ một đúng cách thì trong đa số các trường hợp, nối âm tự xảy ra khi bạn nói đủ nhanh và đủ liên tục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Khắc Phục Lỗi Phát Âm Phổ Biến Trong Tiếng Anh Của Người Việt Nam (P.1)
 • Sự Khác Nhau Giữa Từ Work Và Từ Job Trong Tiếng Anh.
 • 【Học Tiếng Nhật Có Dễ Dàng】Với Người Việt, Tiếng Nhật Là Ngôn Ngữ Dễ Học? Câu Trả Lời Sẽ Là→???
 • Vài Nét Sơ Lược Về Sự Khác Nhau Giữ Tiếng Anh Và Tiếng Nhật
 • Sự Khác Biệt Giữa Anh Anh & Anh Mỹ
 • Sơ Lược Về Sự Khác Nhau Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Và Tiếng Việt Phát Âm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Đức Và Tiếng Anh
 • Phân Biệt Những Từ Tiếng Anh Có Ý Nghĩa Gần Giống Nhau
 • Trọng Âm Và Ngữ Điệu
 • Sự Khác Nhau Giữa Phát Âm Tiếng Việt Và Tiếng Anh
  • Sơ lược về sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Nhật

  Có thể nói trên thế giới có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu dân tộc thì cũng có gần tương đương số ngôn ngữ được sử dụng. Trong đó, tiếng Anh đang là phương tiện giao tiếp chính ở nhiều nước.

  Theo tờ International Herald Tribune (IHT) cho biết “tính theo một cách nào đó, số lượng người nước ngoài nói tiếng Anh nhiều gấp 3 lần số lượng người nói tiếng Anh bản xứ.” Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của hơn 400 triệu người và khoảng 300 đến hơn 500 triệu người sử dụng thông thạo tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc học và thông thạo một ngoại ngữ dần trở thành một yêu cầu cấp thiết ở Việt Nam.

  Ở nước ta, tiếng Anh được đưa vào thành môn học chính thức từ bậc tiểu học. Sau đó, có thông tin có 3 trường tiểu học ở Hà Nội thí điểm giảng dạy tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ nhất cho học sinh, từ năm học 2022-2017. Tôi nghĩ đó là một xu thế tất yếu bởi hiện tại, Việt nam đã, đang và sẽ hợp tác rất nhiều với Nhật Bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học đến kinh tế, văn hóa, giáo dục thì việc học tiếng Nhật là rất tốt cho tương lai. Bên cạnh đó, Nhật là 1 trong 3 nước phát triển nhất thế giới nên học tiếng Nhật cũng giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều thành tựu, kinh nghiệm của nước Nhật hơn.

  Chắc sẽ có nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tiếng Nhật có khó học không? Khó hay dễ học hơn tiếng Anh? Để thông thạo tiếng Nhật phải mất bao lâu? …

  1. Khác biệt về loại hình ngôn ngữ

  Tiếng Anh là ngôn ngữ hòa kết (chuyển dạng).

  Ngôn ngữ hòa kết là kiểu ngôn ngữ mà có từ biến đổi hình thái để diễn tả quan hệ ngữ pháp. Đặc biệt có sự biến đổi nguyên âm và phụ âm trong hình vị. Do sự biến đổi này mang ý nghĩa ngữ pháp nên được gọi là “biến tố bên trong”. Ngoài ra, ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp được dung hợp trong từ nhưng không thể tách bạch được. Chính bởi đặc điểm này mà người ta gọi là “ngôn ngữ hoà kết”.

  Ví dụ: tooth – teeth Chiếc răng – những cái răng

  Tiếng Nhật là ngôn ngữ chắp dính.

  Điểm khác biệt lớn nhất của ngôn ngữ chắp dính và ngôn ngữ hoà kết nằm ở độ chặt chẽ trong mối liên hệ giữa các hình vị. Hình vị trong ngôn ngữ chắp dính có tính độc lập cao hơn và liên kết với nhau cũng không chắc chắn. Điển hình là việc chính tố có thể đứng một mình. Các phụ tố được sử dụng rộng rãi để cấu tạo từ và biểu thị những mối quan hệ khác nhau. Thế nhưng mỗi phụ tố lại chỉ biểu thị một ý nghĩa ngữ pháp, và ngược lại cũng vậy. Do vậy từ có độ dài rất lớn.

  Ví dụ: 食べる Taberu : Ăn 食べた Tabeta : Đã ăn  食べている Tabeteiru : Đang ăn

  Tiếng Nhật nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt là hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản, với những dạng biến đổi động từ và sự kết hợp một số từ vựng để chỉ mối quan hệ giữa người nói, người nghe và người được nói đến trong cuộc hội thoại.

  2. Sự khác biệt về bảng chữ cái

  Tiếng Anh có bảng chữ cái Latin bắt đầu từ a, b, c rồi đến x, y, z (26 chữ cái).

  Có lẽ vì Việt Nam chúng ta cũng đang dùng chung 1 loại bảng chữ cái Latin nên người Việt luôn có cảm giác rằng học tiếng Anh dễ hơn tiếng Nhật chăng Khi học bảng chữ cái tiếng Anh, chúng ta chỉ cần lưu ý cách phát âm vì khác với tiếng Việt mà thôi.

  Trong khi đó, tiếng Nhật sử dụng chữ tượng hình, có đến 3 bảng chữ cái: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana (46 chữ cái) và Katakana (46 chữ cái) có thể nói là 2 bảng chữ cái cơ bản nhất mà bất cứ ai bắt đầu học tiếng Nhật đều phải nắm bắt trước khi muốn học sâu hơn về ngữ pháp. Như vậy, ngay từ bước học bảng chữ cái, số lượng chữ cái phải nhớ của tiếng Nhật đã gấp 4 lần tiếng Anh. Ngoài ra, nếu như việc học Hiragana và Katakana đã là 1 việc khó khăn thì sau này học đến Kanji mọi người sẽ còn thấy kinh hoàng hơn nữa (với khoảng 3000 chữ và gần như mỗi chữ lại được viết theo 1 cách khác nhau).

  Vậy là khi học bảng chữ cái tiếng Nhật, ta phải nhớ mặt chữ, cách viết, cách đọc. Xem cách phiên âm romaji bên cạnh mỗi chữ, mọi người sẽ thấy chữ Hiragana và Katakana khá dễ nhớ (ít nhất về ngữ âm). Trong tiếng Nhật chỉ có 5 nguyên âm a – i – u – e – o (đọc lần lượt a – i – ư – ê – ô) và cách đọc các phụ âm của nó cũng khá đơn giản (chỉ là thêm phụ âm vào đằng trước các nguyên âm, ví dụ ka – ki – ku – ke – ko, khi đọc sẽ thành ka – ki – kư- kê – kô). Với những người mới bắt đầu, chỉ cần nhớ được 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana thì sau này sẽ thấy việc học tiếng Nhật nó sẽ dễ dàng hơn khá nhiều.

  Chữ Hiragana hay còn gọi là chữ mềm, dùng để ghi các từ gốc Nhật và các thành tố ngữ pháp như trợ từ, trợ động từ, đuôi động từ, tính từ v.v. Chữ Katakana hay còn gọi là chữ cứng, dùng để phiên âm từ vựng nước ngoài, trừ tiếng Trung và từ vựng của một số nước dùng chữ Hán khác. Chữ Hán hay Hán tự, hay Kanji dùng để viết các từ Hán (mượn của Trung Quốc) hoặc các từ người Nhật dùng chữ Hán để thể hiện rõ nghĩa. Trong chữ Hán lại có 2 cách đọc: Onyomi và Kunyomi.

  Onyomi (音読み: Âm độc), cách đọc Hán-Nhật, là sự Nhật hóa cách phát âm tiếng Hán của Hán tự vào thời điểm nó được du nhập vào Nhật. Một số ký tự Kanji được du nhập từ các vùng khác nhau của Trung Quốc vào các thời điểm khác nhau, dẫn đến có nhiều onyomi, và thường có nhiều ý nghĩa.

  Kunyomi (訓読み: Huấn độc), là cách đọc một chữ kanji lấy nghĩa, dựa trên cách phát âm của một từ tương đương tiếng Nhật, tức yamato kotoba. Cách đọc này chuyển nghĩa của kanji sang một chữ tương xứng nhất trong tiếng Nhật. Giống với onyomi, mỗi kanji có thể có một hoặc nhiều cách đọc. Có khi kanji đó chỉ có onyomi mà không có kunyomi.

  Mặc dù có nhiều quy tắc khi nào dùng cách đọc onyomi hay khi nào dùng kunyomi nhưng trong tiếng Nhật tràn ngập các trường hợp không theo quy tắc, và ngay cả người bản địa không phải lúc nào cũng có thể biết cách đọc của một ký tự nếu không có kiến thức tốt.

  Quy tắc vỡ lòng là đối với những kanji độc lập, chẳng hạn một ký tự biểu diễn một từ đơn nhất, thường được đọc bằng cách đọc kunyomi. Chúng có thể được viết cùng với okurigana để biểu đạt biến cách kết thúc của động từ hay tính từ, hay do qui ước.

  3. Khác biệt về số lượng từ vựng

  The Oxford English Dictionary thì tiếng Anh có khoảng 171.476 từ. Xét theo Merriam Webster của Mỹ thì sẽ có chừng 470.000 từ, và nếu tính tất cả các biến thể, từ kỹ thuật, tiếng lóng, phương ngữ… thì chúng ta sẽ có thể có khoảng 1000000 từ tiếng Anh! Quả là một con số khổng lồ! Có thể một số người cho rằng có rất nhiều từ tiếng Anh song số lượng từ được sử dụng thường xuyên sẽ ít hơn. Kể cả vậy, theo như nghiên cứu từ Hunter Diack, tác giả cuốn Standard Literacy Test (nguồn: chúng tôi ) thì một trẻ em 9 tuổi hiểu được 6.000 từ, thanh niên 18 tuổi hiểu chừng 18.000 từ, sinh viên có vốn từ nhận biết chừng 24.000 và một chuyên gia trung niên – 30.000 từ.

  Trong số 3000 chữ Kanji của tiếng Nhật thì số lượng từ Kanji thông dụng lại chỉ rơi vào khoảng 1000 – 2000 từ. Vậy, có thể nói số lượng từ vựng của tiếng Nhật ít hơn rất nhiều so với tiếng Anh. Nhưng khó khăn khi học Kanji có thể nói đó là vấn đề phải nhớ mặt chữ. Mỗi chữ Hán lại được viết theo 1 cách khác nhau, có nhiều cách đọc khác nhau, với nhiều ý nghĩa.

  Trong tiếng Anh 1 mẫu câu đơn giản sẽ bao gồm Chủ ngữ – Động từ – Tân ngữ (Subject – Verb – Object) thì trong tiếng Nhật lại là Chủ ngữ – Tân ngữ – Động từ (Subject – Object – Verb). Chính vì vậy, những người từng học tiếng Anh khi chuyển sang tiếng Nhật sẽ thấy khá khó khăn khi họ đã quen với văn phong tiếng Anh. Tuy nhiên, khi bạn đã quen với văn phong tiếng Nhật thì mọi thứ thực ra sẽ rất đơn giản và dễ hiểu.

  Tiếng Anh có đến 12 thì khác nhau và chia đều sang 3 dạng quá khứ – hiện tại – tương lai. Lấy ví dụ trong thì quá khứ, tiếng Anh sẽ chia ra “quá khứ đơn”, “quá khứ tiếp diễn”, “quá khứ hoàn thành”, “quá khứ hoàn thành tiếp diễn”. Để nhớ được 12 thì này và cách thức sử dụng chúng không hề đơn giản.

  Về phía tiếng Nhật, ngữ pháp tiếng Nhật tỏ ra khó khăn không kém khi trong tiếng Nhật có rất nhiều các mẫu ngữ pháp khác nhau và mọi người gần như chỉ có cách là phải dùng thường xuyên và nhớ. Trong tiếng Nhật chia làm các trình độ, sơ cấp – trung cấp- cao cấp. Cùng một ý nghĩa nhưng ở các trình độ khác nhau sẽ có các mẫu câu, cách diễn đạt khác nhau. Việc vận dụng, nhớ được cách dùng, cách chia của các mẫu câu quả là việc không dễ dàng gì

  Tôi xin kết lại bài viết bằng một thông tin thú vị sau.

  Theo The Washington Post, tiếng Anh được nhiều người học nhất trên thế giới, với hơn 1,5 tỷ người đang theo học, kế tiếp là tiếng Pháp với 82 triệu người, tiếng Trung với 30 triệu người, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức với 14,5 triệu người, tiếng Ý với tiếng Nhật lần lượt là 8 triệu và 3 triệu người.

  Học viện Dịch vụ Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổng kết những thứ tiếng khó và dễ học nhất thế giới đối với người nói tiếng Anh. Theo đó, với bốn thứ tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tính trung bình người học sẽ mất tới 1,69 năm (88 tuần) và 2.200 giờ học để trở nên thành thạo.

  Tiếng Nhật và tiếng Trung khó ở chỗ người học không có cách nào khác ngoài ghi nhớ hàng nghìn ký tự.

  Ngoài ra, những thứ tiếng này cũng có hệ thống chữ viết hoàn toàn khác biệt, gây khó khăn với những người học có tiếng mẹ đẻ sử dụng ký tự chữ cái Latinh. Có một câu nói như sau về việc học tiếng Nhật mà tôi rất tâm đắc. Tiếng Nhật khó nhưng không phải quá khó, bạn cần kiên trì, chăm chỉ, có đam mê chắc chắn sẽ học được!

  Theo chúng tôi

  Japan IT Works

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa House Và Home
 • Cách Đặt Câu Hỏi Với What
 • Phân Biệt Cách Phát Âm Giữa Giọng Anh
 • Sự Khác Biệt Giữa Các Chứng Chỉ Ielts, Toeic Và Toefl, Bạn Đã Biết?
 • Đâu Là Điểm Khác Nhau Trong Tiếng Anh Của Người Anh Và Người Mỹ?
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Anh Scotland Và Tiếng Anh Tiếng Anh Và Tiếng Anh Tiếng Anh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Esd: Giải Thích Về Sự Khác Biệt Lớn
 • Cách Dạy Bé Tôn Trọng Sự Khác Biệt
 • Tôn Trọng Sự Khác Biệt
 • Tôn Trọng Sự Khác Biệt Là Văn Hoá
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Anh Mỹ Và Anh Là Gì?
 • Sự khác biệt lớn nhất là phương ngữ .. Cũng giống như tiếng Mỹ, Úc, Canada Nam Phi và New Zealand .. Cả tiếng Anh và tiếng Scotland đều có thể rất kỳ quái .. Đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt là nếu bạn không có nguồn gốc từ Anh.

  Ví dụ như trong tiếng Anh, chúng tôi sẽ nói rằng, bạn ở đâu Chúng ta có thể nói rằng, Wassup, hay Wowsup, họ sẽ nói về họ, v.v., người xứ Wales, họ nói – thì S’appenin, như viết tắt của Whats xảy ra .. nhưng đó chỉ là một từ. s’appenin.

  Có nhiều từ lóng mà người xứ Wales sử dụng mà tiếng Anh chúng ta không hiểu hoàn toàn .. giống như lò vi sóng được gọi là ping poppety ping Nott (nếu ai đó không giải thích điều đó, chúng ta sẽ bị mất).

  Chopsy là một thứ khác nảy sinh trong tâm trí .. Ai đó Chopsy – hay chopsin (g) đang hơi hung hăng / đối đầu bằng lời nói

  Có một số điều tương tự trong tiếng Scotland .. chẳng hạn, ví dụ như, gankin cho tôi boak, điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì bạn đang làm đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

  Ngay lúc đó, nó thật là bận rộn đến nỗi bạn cảm thấy ngột ngạt.

  Nâng cấp lên cao dohiến có nghĩa là bạn đang bị thương, hoặc một cái gì đó đã thực sự làm bạn giận dữ.

  Rất nhiều điều bình dị như thế này tồn tại trong tất cả các ngôn ngữ thực sự, nhưng tiếng Anh thực sự bị biến dạng.

  Chỉ cần một chú thích nhỏ cho bạn .. Anh, Bắc Ireland, Wales và Scotland đều tạo thành Vương quốc Anh, do đó, ‘Tiếng Anh Anh’ như bạn nói nó không tồn tại – chỉ tồn tại tiếng Anh!

  Tiếng Anh đúng và tiếng Anh không chính xác. (và rất nhiều ở giữa)

  Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất cứng nhắc, nghiêm khắc và nghiêm khắc như mũi tàu .. nó sẽ không bị di chuyển, hoặc bị cắt xén một khi ngôn ngữ bị cắt xén trôi đi, nó trở thành một ngôn ngữ riêng, có cơ sở bằng tiếng Anh, nhưng nó không thể còn được coi là tiếng Anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great
 • Xây Dựng Sự Khác Biệt Để Tạo Nên Lợi Thế Cạnh Tranh
 • 5 Lý Do Tạo Nên Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Anh
 • Truyện: Yêu Người Có Đủ Đậm Sâu
 • Những Ngôi Sao Hollywood Giống Nhau Như Hai Giọt Nước
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100