Đặc Điểm Nào Thể Hiện Sự Giống Nhau Giữa Lưới Nội Chất Hạt Và Lưới Nội Chất Trơn?(1) Là Một Hệ Thống Và

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing?
 • Đi Tìm Sự Khác Nhau Giữa Ngành Marketing Và Sales
 • Luận Án: So Sánh Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Dân Chủ Tư Sản
 • Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Định Tính Và Nghiên Cứu Định Lượng
 • Phân Biệt Nghiên Cứu Định Lượng Và Định Tính Trong Marketing
  • Câu hỏi:

   Đặc điểm nào thể hiện sự giống nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?

   (1) Là một hệ thống và xoang dẹp thông với nhau.

   (2) Chỉ có ở tế bào nhân thực, không có ở tế bào nhân sơ.

   (3) Trên lưới có nhiều hạt ribôxôm đính vào.

   (4) Có chức năng tổng hợp prôtêin.

   Đặc điểm giống nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn:

   • Là một hệ thống và xoang dẹp thông với nhau.
   • Chỉ có ở tế bào nhân thực, không có ở tế bào nhân sơ.

  Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Nội dung nào không đúng khi nói về vi khuẩn lam và tảo lục đơn bào?
  • Cho các đặc điểm sau:(1) Tế bào nhân thực(2) Thành tế bào bằng xenlulôzơ(3) Sinh vật tự dưỡng(4) Cơ thể đơn b
  • Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về các giới sinh vật?(1) Trong hệ thống 5 giới, giới Khởi sinh có cấu tạo c�
  • Mặc dù chiếm một tỉ lệ cực nhỏ nhưng nếu thiếu Iôt (I) chúng ta có thể bị:
  • Cho các ý sau:(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân(2) Khi bị thủy phân thu được glucôzơ(3) Có thành phần nguyên tố g
  • Chức năng nào sau đây không phải là chức năng của đường đơn?
  • Nhận định nào sau đây là sai khi nói về lipit?
  • Chuỗi polipeptit ở dạng xoắn hoặc gấp nếp tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc …… của prôtêin.Chỗ (….
  • Cho biết chức năng của một số đại phân tử có trong tế bào như sau: (1) Thành phần cấu tạo của kháng thể, giú
  • Loại nuclêôtit nào sau đây không cấu tạo nên ADN?
  • Một gen của sinh vật nhân thực dài 0,51μm. Trên một mạch của gen có 450 Ađênin, 600 Xitôxin, 250 Guanin.
  • Cho các đặc điểm sau:(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh(2) Có nhiều loại bào quan(3) Tế bào chất không có hệ thống nội
  • Thuốc kháng sinh có khả năng tiêu diệt đặc hiệu hai nhóm vi khuẩn là Gram dương và Gram âm.
  • Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa:
  • Trong các thành phần sau, có bao nhiêu thành phần có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?1. Bộ máy Gôngi2.
  • Đặc điểm nào thể hiện sự giống nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?(1) Là một hệ thống và
  • Ở tế bào thực vật, bào quan nào sau đây có chức năng giúp các tế bào rễ cây hút nước từ đất?
  • Đặc điểm nào sau đây không phải của ti thể?
  • Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ:
  • Cho các chất:1. O2 2.
  • Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra là:
  • Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là:
  • Nói về cơ chế tác động của enzym, nội dung nào sau đây không đúng?
  • Hoạt tính enzym cao nhất khi
  • Nhận định nào không đúng khi nói về vai trò enzim?
  • Cho phương trình sau: C6H12O6 + O2 à (1) + (2) + Năng lượng(1) và (2) lần lượt là:
  • Kết thúc chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu ATP từ 10 phân tử glucôzơ ban đầu?
  • Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở thực vật:1.
  • Quan sát tế bào của một loài sinh vật thấy có chứa: ti thể, ribôxôm, lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt và m�
  • Sử dụng phương pháp nhuộm Gram với 2 chủng vi khuẩn kí hiệu là X và Y cho kết quả như sau: X có màu đỏ, Y có màu tím.
  • Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào có ở lưới nội chất trơn mà không có ở lưới nội chất hạt?(1) Là hệ thống �
  • Chức năng của bộ máy Gôngi là:
  • Điểm khác nhau giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:
  • Tính bán thấm của màng sinh chất để chỉ đặc tính:
  • Cho các chất sau: (1) O2 ; (2) CO2 ; (3) Nước ; (4) Ion ; (5) Glucose ; (6) Protein.
  • Khi đặt 1 tế bào hồng cầu vào một dung dịch, nước sẽ di chuyển về phía dung dịch……..(1)…….
  • Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sự điều hoà hoạt tính của enzim?
  • Cho những thông tin về enzim như sau:(1) Enzim liên kết tạm thời với cơ chất tại trung tâm điều chỉnh tạo phức hợp e

  --- Bài cũ hơn ---

 • Homestay Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Homestay, Khách Sạn Và Resort
 • Sự Khác Nhau Giữa Resort Và Hotel
 • Cách Phân Biệt Giữa Thanh Tra, Kiểm Tra Và Giám Sát
 • Sự Khác Nhau Giữa Khí Nén Và Thủy Lực
 • Qa Và Qc Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Chất Và Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Toner Và Lotion? Cách Sử Dụng Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Var Và Let Trong Javascript
 • Góc Đan Móc Len – Đôi Điều Bạn Muốn Biết?
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Quản Lý Và Lãnh Đạo
 • Mosfet Là Gì? Khái Niệm, Đặc Điểm, Cấu Tạo Và Nguyên Lí Hoạt Động
 • Chất:

  Khái niệm:

  Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, đó là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, nói lên sự vật, hiện tượng đó là gì, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. Mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều có những chất vốn có, làm nên chính chúng. Nhờ đó chúng mới khác với các sự vật, hiện tượng khác.

  Ví dụ: tính lỏng của nước là quy định về chất của nước so với nước ở dạng khí và dạng rắn.

  Tính chất:

  – Có tính khách quan

  – Là cái vốn có của sự vật , hiện tượng, do thuộc tính hay những yếu tố cấu thành quy định.

  – Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính, chính vì thế mà mỗi sự vật cũng có nhiều chất vì trong mỗi thuộc tính có chất.

  – Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại và tạo nên chất

  – Mỗi sự vật có vô vàn chất: sự vật có vô vàn thuộc tính nên sẽ có vô vàn chất.

  Lượng:

  Khái niệm:

  Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật, biểu hiện bằng con số các thuộc tính, các yếu tố cấu thành nó. Lượng là cái khách quan, vốn có của sự vật, quy định sự vật ấy là nó. Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức của con người. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm…

  Ví dụ: nước sôi ở 100C, nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37C,…

  Tính chất:

  – Lượng được thể hiện bằng con số hay các đại lượng dài ngắn khác nhau

  – ở các sự vật phức tạp không thể đưa ra các con số cụ thể thì lượng được trừu tượng hóa, khái quát hóa.

  – Lượng là cái khách quan, vốn có bên trong của sự vật

  Mối quan hệ giữa lượng và chất:

  – Chất và lượng là hai mặt đối lập nhau: chất tương đối ổn định, trong khi đó lượng thường xuyên thay đổi. tuy nhiên, hai mặt này không tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau.

  – Lượng thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi về chất

  Ý nghĩa mối quan hệ:

  – Có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn và nhận thức

  – Chống lại quan điểm “ tả khuynh” và “ hữu khuynh”

  – Giúp ta có thái độ khách quan khoa học và có quyết tâm thực hiện các thay đổi khi có các điều kiện đầy đủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Crush Là Gì? Crush Khác Gì Với Like Và Love? « Bạn Có Biết?
 • Trường Ngoại Ngữ: Từ Vựng Tiếng Anh Lĩnh Vực Báo Chí, Giáo Dục Cần Thiết Cho Giao Tiếp
 • Suit, Blazer Và Sport Jacket, Bạn Đã Hiểu Rõ Về Chúng Chưa?
 • Phân Biệt Senior, Junior, Internship Và Fresher Trong Doanh Nghiệp
 • Junior Và Senior Developer Khác Nhau Ra Sao?
 • Sự Khác Nhau Giữa Nội Thất Làm Từ Gỗ Tự Nhiên Và Nội Thất Trong Công Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Take Và Get
 • So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Ván Mdf Và Hdf (Đặc Điểm Và Tính Chất)
 • Gỗ Mdf Tại Hải Phòng
 • Ván Gỗ Mdf Và Hdf Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Hằng Và Biến
 • Nội thất làm từ gỗ tự nhiên

  Ưu điểm:

  – Bền theo thời gian: bàn ghế gỗ hay các vật liệu được chế tạo từ gỗ tự nhiên thường có độ bền cao và gia tăng giá trị gỗ theo thời gian sử dụng.

  – Đẹp: Gỗ tự nhiên mang vẻ đẹp riêng của tự nhiên, những hình vân gỗ là những nét khác biệt của từng loại gỗ , mỗi một loại gỗ đều có vân gỗ khác nhau, cho nên từ xưa những người am hiểu về gỗ có thể nhìn vân gỗ để nhận diện loại gỗ, giống như vân tay của con người vậy . Tuỳ vào sở thích của mỗi người mà chọn loại vân gỗ, màu sắc sơn phù hợp . Thông thường người ta thường sơn màu cánh gián, màu nâu vàng nhạt đậm tùy sở thích mỗi người, hoặc cũng có thể giữ màu tự nhiên của gỗ…

  – Bền với nước : Ưu điểm nổi bật của gỗ tự nhiên là có độ bên cao khi tiếp xúc với nước, tất nhiên phải được tẩm sấy, sơn bả kỹ không hở mộng.

  – Chắc chắn : Như đã nói ở trên thì sự chắc chắn của gỗ tự nhiên rất cao cho dù bạn chọn loại gỗ gì đi chăng nữa, so với gỗ công nghiệp thì gỗ tự nhiên chắc chắn hơn.

  – Thẩm mỹ, họa tiết : Gỗ tự nhiên có nhiều kích thước khác nhau tạo nên sự phong phú, với gỗ tự nhiên thì người thợ có thể chế tạo ra những họa tiết, kết cấu mang tính mỹ thuật , điều này thường không làm được ở gỗ công nghiệp vì gỗ công nghiệp được sản xuât theo tấm có độ dày cố định và giới hạn, mà không thể ghép những tấm gỗ vào với nhau được như gỗ tự nhiên.

  – Phong cách: Cổ điển, ấm cúng, sang trọng mà quý phái.

  Nhược điểm:

  • Giá thành cao : Gỗ tự nhiên ngày càng quý hiếm, hầu hết hiện nay gỗ tự nhiên được nhập khẩu, vì vậy giá gỗ khá cao, chi phí gia công chế tác gỗ tự nhiên cao vì phải làm thủ công nhiều, không thể sản xuất hàng loạt như gỗ công nghiệp nên giá thành của sản phẩm gỗ tự nhiên luôn cao hơn khá nhiều so với gỗ công nghiệp.
  • Cong vênh, co ngót : Khi người thợ thi công nội thất nếu không có tay nghề cao, và không làm trong môi trường sản xuất nội thất chuyên nghiệp thì rất dễ làm ra một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và hiện tượng cong vênh, co ngót sẽ xảy ra nhất là với phần cánh cửa, cánh tủ …hầu hết các lỗi để đồ nội thấtcó tình trạng cong vênh là do người thợ bố trí kích thước không hợp lý, gép mộng không đúng kỹ thuật, tuy ban đầu có thể không xuất hiện, hiện tượng cong vênh nhưng sau một thời gian sử dụng sẽ dẫn đến tình trạng các cánh bị vênh hoặc cong và không đóng được cánh tủ.

  Nội thất được làm từ gỗ công nghiệp

  Ưu điểm:

  Giá thành rẻ hơn: Gia công gỗ công nghiệp thường đơn giản hơn gỗ tự nhiên, chi phí nhân công ít, có thể sản xuất ngay không cần phải qua giai đoạn tẩm sấy, lựa chọn gỗ như gỗ tự nhiên, giá phôi gỗ rẻ hơn, vì vậy gỗ công nghiệp thường rẻ hơn nhiều so với gỗ tự nhiên. Mức chênh lệch giá tùy thuộc từng loại gỗ khác nhau.

  Cong vênh ít : Gỗ công nghiệp có đặc điểm ưu việt là không cong vênh, không co ngót. Có thể làm cánh phẳng và sơn các màu khác nhau, với phong cách nội thất hiện đại, trẻ trung gỗ công nghiệp là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay.

  Thời gian thi công, sản xuất ngắn: gỗ công nghiệp thời gian thi công nhanh hơn gỗ tự nhiên, có thể sản xuất hàng loạt vì phôi gỗ thường đã có sẵn, theo dạng tấm nên thợ chỉ việc cắt, ghép, dán, không mất công trong việc xẻ gỗ, bào và gia công bề mặt đánh giấy ráp…

  Phong cách: Phong cách hiện đại, trẻ trung, công năng sử dụng cao.

  Nhược điểm:

  Độ bền : Nếu so sánh về độ bền giữa đồ nội thất làm bằng gỗ công nghiệp thì không được bền bằng gỗ tự nhiên nhưng ngày nay khác với thời xưa đồ nội thất có thể thay đổi hàng năm hoặc một vài năm theo model tùy theo điều kiện kinh tế của từng người, độ bền của gỗ công nghiệp thường hơn 10 năm, nếu được sản xuất tại các cơ sở sản xuất uy tín, chuyên nghiệp, đội ngũ thợ tay nghề cao.

  Ngoài ra một điểm quan trọng ảnh hưởng lớn đến độ bền của gỗ công nghiệp là các phụ kiện đi kèm như bản lề cánh tủ, ray trượt ngăn kéo, nếu dùng các phụ kiện chất lượng thấp rất dễ làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng gỗ do gẫy bản lề, hoặc bung ray trượt ….

  Đặc tính của gỗ công nghiệp là hút nước nên sơn bề mặt gỗ phải được đảm bảo, sơn từ 4 lớp đến 7 lớp để tránh thấm nước vào cốt gỗ, nếu sơn không đảm bảo khi gặp nước gỗ sẽ bị bung liên kết keo trong gỗ làm tấm gỗ công nghiệp trở nên rời ra và không còn sử dụng được , nên khi sử dụng đồ gỗ công nghiệp quan trọng nhất là sơn phải đảm bảo nhưng tuy sơn đảm bảo rồi thì vẫn phải tránh nước nếu không tuổi thọ của đồ nội thất sẽ ngắn.

  Họa tiết, đường soi: Do đặc điểm cơ lý của gỗ công nghiệp và sự liên kết của gỗ do đó mà ta không thể sản xuất được chi tiết mỹ thuật như gỗ tự nhiên (đường soi, họa tiết, hoa văn…).

  Tuổi thọ của đồ nội thất gỗ công nghiệp nếu thi công tốt sẽ được trên dưới 10 năm, so với gỗ tự nhiên thì không bằng nhưng với đồ nội thất ngày nay thì với thời gian đó là đủ để chúng ta có thể thay đồ nội thất khác, với thời gian sử dụng trên 10 năm thì cũng đã khấu hao hết rồi. Vì vậy sự lựa chọn ở đây chủ yếu theo phong cách, nhu cầu là chính, người thích phong cách cổ điển, ấm cúng thì chọn gỗ tự nhiên, còn nếu thích phong cách hiện đại, trẻ trung, có thể chọn gỗ công nghiệp để làm đồ nội thất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Seo Và Google Adwords
 • Sự Khác Nhau Giữa Chromium Và Chrome
 • Chromium Là Gì? Khác Nhau Giữa Chromium Và Google Chrome Như Nào?
 • General Manager Là Gì? General Director Là Gì? Sự Khác Nhau
 • General Manager Và General Director Là Gì? Và Làm Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Google Photos “chất Lượng Cao” Và “chất Lượng Gốc”

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Dây Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Giả Kém Chất Lượng
 • Phân Biệt Phụ Kiện Kinlong Giả Kém Chất Lượng
 • Hàng Giả, Hàng Nhái Là Gì? Những Lưu Ý Khi Mua Hàng Bạn Nên Biết
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Nhân Sâm Và Hồng Sâm
 • 5 Cách Phân Biệt Phụ Kiện Kinlong Hàng Giả Kém Chất Lượng
 • Google Photos có thể nói là một trong những nền tảng hữu ích, tiện dụng đối với người dùng trong việc lưu trữ hình ảnh, video. Tuy nhiên, có một khuyết điểm nhỏ đối với nền tảng này.

  Gói lưu trữ không giới hạn đều có thể áp dụng đến với mọi người dùng. Tuy nhiên gói sử dụng miễn phí cho phép người dùng có thể đăng tải chỉ những hình ảnh “chất lượng cao”, trong khi đó người dùng trả phí hoặc những ai đang sở hữu Google Pixel mới có thể lưu trữ các hình ảnh “chất lượng gốc”.

  Nếu không để ý đến thông báo nhắc nhở của Google Photos khi cài đặt trên thiết bị mới hoặc trong phần cài đặt của ứng dụng này, chắc hẳn người dùng sẽ bỏ qua các cánh báo, nhắc nhở về chất lượng hình ảnh mà người dùng sẽ đăng tải lên nền tảng này. Sự khác biệt của chúng thể hiện qua các đặc điểm sau:

  Chất lượng cao:

  • Lưu trữ không giới hạn.
  • Hình ảnh sẽ được nén lại để tiết kiệm dung lượng. Nếu dung lượng hình ảnh lớn hơn 16 MP thì sẽ được nén lại còn 16 MP.
  • Video có độ phân giải lớn hơn 1080p sẽ được nén xuống ở mức độ phân giải 1080p. Các video có độ phân giải thấp hơn sẽ có độ phân giải gần như tương tự với phiên bản gốc.

  Chất lượng gốc:

  • Giới hạn về dung lượng lưu trữ (15 GB) miễn phí, bạn phải trả phí mua gói hàng tháng hoặc phải xài Google Pixel.
  • Hình ảnh và video không bị thay đổi về độ phân giải và dung lượng.
  • Khuyên dùng đối với hình ảnh lớn hơn 16 MP và video có độ phân giải lớn hơn 1080p.

  Những gì xảy ra đối với ảnh dung lượng thấp (dưới 16 MP)

  Hai bức ảnh bên dưới được chụp bởi Galaxy S8, với độ phân giải 12 MP và được lưu trữ trên Google Photos với thiết lập “Chất lượng cao”. Có thể thấy là kích thước của hình ảnh sau khi đăng tải không hề bị thay đổi. Tuy nhiên, so với “chất lượng gốc” thì dung lượng của 2 bức ảnh sau khi đăng tải có sự thay đổi rõ rệt.

  Đối với chế độ “chất lượng gốc”, dung lương của bức ảnh ở mức 16.7 MB, trong khi đó bức ảnh đăng tải ở chế độ “chất lượng cao” thì đã được nén xuống còn hơn 1 MB. Hình ảnh được giảm dung lượng một cách đáng kinh ngạc. Một phần nhờ vào tính năng “Selective Focus” của Samsung, lấy nét những vùng được chọn, từ đó Google đã có thể tận dụng để giảm dung lượng của hình ảnh đến mức tối đa có thể. Bạn có thể so sánh chi tiết hơn khi xem những hình ảnh bên dưới:

  Có thể thấy những phần được lấy nét vẫn được hiển thị chi tiết, không có quá nhiều sự thay đổi trên bức ảnh. Các chi tiết ở khu vực được lấy nét cũng không có nhiều sự thay đổi khi phóng to ảnh ở mức 100%.

  Nếu phóng to ở mức 622% thì người dùng sẽ có thể thấy đôi chút khác biệt về pixel ảnh giữa 2 chế độ. Nhưng liệu có bao giờ bạn phóng to ảnh ở mức này để xem có đẹp hay không?

  Cùng thử với một bức ảnh khác trên chiếc Galaxy S8.

  Tuy cùng độ phân giải, nhưng lần này, Google Photos ở chế độ “chất lượng cao” không chỉ giảm kích thước mà còn nén dung lượng của bức ảnh được đăng tải. Dung lượng của bức ảnh từ 7 MB đã được nén xuống còn 2.68 MB, với kích thước bức ảnh cũng giảm từ 3024 x 4032p (khoảng 12.9 MP) xuống còn 2268 x 3024p (khoảng 6.86 MP).

  Những gì xảy ra đối với ảnh có dung lượng cao (lớn hơn 16 MP)

  Thử nghiệm lần này sẽ sử dụng các bức ảnh được chụp bởi Huawei P10, với camera đơn sắc ở mặt lưng có độ phân giải 20 MP.

  Sau khi được nén xuống từ 19.66 MP còn 16 MP, kích thước của hình ảnh ở chế độ “chất lượng cao” không bị giảm đi nhiều như trước. Các chi tiết trên ảnh cũng không mất đi nhiều sau khi đã nén dung lượng từ 8 MB xuống còn 3.95 MB.

  Một thử nghiệm khác cũng với chiếc smartphone Huawei P10 này.

  Hình ảnh cũng đã được giảm độ phân giải xuống còn 16 MP. Có thể thấy khi xử lý các hình ảnh có độ phân giải lớn hơn 16 MP thì Google Photos sẽ thay đổi tỉ lệ khung hình để giảm độ phân giải xuống hạn mức cho phép của mình.

  Những gì xảy ra đối với hình ảnh định dạng RAW

  Những hình ảnh được đăng tải lên Google Photos có định dạng RAW sẽ bị chuyển sang định dạng JPEGs, dù chúng có độ phân giải nhỏ hơn 16 MP. Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng hình ảnh sẽ bị giảm đi nhiều.

  Ví dụ như hình ảnh được chụp bởi Huawei P10 có dung lượng 23 MB vơi định dạng DNG, kết quả sau khi đăng tải lên Google Photos thì ảnh này chỉ còn 820 KB vơi định dạng JPEG. Độ sắc nét và màu sắc của hình ảnh bị giảm đi rõ rệt mặc dù độ phân giải của chúng không thay đổi nhiều.

  Sử dụng bản miễn phí có thực sự đáp ứng nhu cầu?

  Nếu như bạn không bận tâm đến quá nhiều đến chất lượng hình ảnh mà chỉ cần có một nơi để có thể lưu trữ hình ảnh mình chụp được từ smartphone, gói “chất lượng cao” sẽ rất phù hợp. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc gói miễn phí sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nén hình ảnh từ Google Photos. Đặc biệt nếu người dùng thường xuyên lưu trữ những hình ảnh với định dạng RAW thì hãy nên suy nghĩ thật kỹ nếu muốn lưu trữ với gói “Chất lượng cao” của Google Photos.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Chất Lượng Sản Phẩm Và Tính Năng Sản Phẩm Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Việc Sử Dụng Dầu Nhớt Chất Lượng Và Dầu Nhớt “dỏm”
 • Sự Khác Biệt Giữa Đảm Bảo Chất Lượng, Kiểm Soát Chất Lượng Và Kiểm Tra Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (Vas) Và Quốc Tế (Ias/ifrs) Phần 1
 • Sự Khác Biệt Giữa Hộ Chiếu Và Visa
 • Sự Khác Nhau Giữa Chất Béo Mỡ Động Vật Và Dầu Thực Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Địa Chỉ Email, Gmail Là Gì? So Sánh 2 Hòm Thư Điện Tử Này Có Gì Khác N
 • Email, Gmail Là Gì? So Sánh Sự Khác Nhau Giữa 2 Hòm Thư Điện Tử Này.
 • Sự Khác Nhau Giữa Effective Và Efficient
 • C/o Diện Tử (Ka, Kv) Có Phải Nộp Bản Gốc Khi Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Không?
 • Mở, Chèn, Chuyển Đổi Và Lưu Dwg Và Dxf (Autocad) Bản Vẽ
 • Chất béo là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, một số chất béo là tốt hơn so với những loại chất béo khác. Chất béo bão hòa làm tăng cholesterol trong máu. Chất béo mono-unsaturated (chưa bão hòa) và chất béo không bão hòa có thể giúp hạ cholesterol trong máu. Acid béo (hoặc chất béo trans) là nguy hiểm tìm tàng được sử dụng nhiều trong món nướng, chiên xào, bánh ngọt, Chất béo omega-6 và omega-3 có lợi cho sức khỏe của bạn.

  Chất béo theo chế độ ăn uống được phân loại theo cấu trúc của chúng. Các loại khác nhau của các loại mỡ phản ứng khác nhau trong cơ thể. Chất béo bão hòa (được tìm thấy chủ yếu trong các sản phẩm động vật) làm tăng cholesterol máu, đó là một yếu tố nguy hiểm của bệnh tim mạch vành. Chất béo mono-unsaturated (chất béo chưa bão hòa) và không bão hòa có xu hướng hạ thấp cholestrong trong máu.

  Chất béo trong chế độ ăn uống và cholesterol trong máu

  Hai loại cholesterol trong máu là lipoprotein mật độ thấp (LDL) và lipoprotein mật độ cao (HDL)

  LDL được xem là cholesterol xấu bởi vì nó góp phần vào việc thu hẹp các động mạch, có thể dẫn đến bệnh tim và đột quy. Cholesterol HDL được coi là cholesterol tốt bởi vì nó thực sự mang cholesterol trong máu trở về gan, nơi nó được chia nhỏ, giảm bớt nguy cơ tim mạch.

  Nhóm chất béo

  Từng nhóm chất béo có phản ứng khác nhau trong cơ thể. Chế độ ăn uống chất béo có thể phân thành 4 nhóm. Đó là:

  – Chéo béo bão hòa

  – Mono-unsaturated (chất béo chưa bão hòa)

  – Chất béo không bão hòa

  – Chất béo trans

  Chất béo bão hòa, chất béo chưa bão hòa và chất béo đa bão hòa (không bão hòa)

  Chất béo bão hòa góp phần vào nguy cơ bệnh tim do tăng cholesterol trong máu. Những chất béo này thường được tìm thấy trong nhiều thức ăn nhanh, các sản phẩm được chế biến sẵn, đồ ăn chiên xào, các loại bánh qua quết dầu mỡ để hấp nướng, các sản phẩm bánh ngọt và các sản phẩm từ sữa.

  Chất béo mono-unsaturated (chưa bão hòa) và không bão hòa có xu hướng giảm cholesterol trong máu khi chúng thay thế chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống. Chất béo không bão hòa có tác động lớn hơn một chút so với các chất béo mono-unsaturated (chưa bão hòa).

  Thay thế chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống của bạn với chất béo mono-unsaturated hay không bão hòa bất cứ khi nào có thể. Ví dụ, thay thế bơ trong một số món ăn nấu với dầu oliu hoặc bơ thực vật hoặc dầu cải.

  Acid béo rất hiếm trong tự nhiên. Chúng chỉ được tạo ra trong dạ cỏ của bò và cừu, và được tìm thấy tự nhiên với số lượng nhỏ trong sữa, phô mai, thịt bò, thịt cừu. Acid béo cũng được tạo ra trong quá trình sản xuất một số loại bơ thực vật hoặc sản xuất trong ngành công nghiệp thực phẩm để làm các loại món nướng, chiên như bánh nướng, bánh ngọt, các loại bánh khác.

  Acid béo có xu hướng hoạt động giống như chất béo bão hòa trong cơ thể, khi chúng nâng cao độ LDL trong máu và tăng nguy cơ bệnh tim. Không giống như chất béo bão hòa, chúng không những làm giảm cholesterol tốt HDL mà thậm chí còn gây nguy hiểm hơn.

  Nó là chất béo trans được sản xuất trong quá trình sản xuất thực phẩm mà bạn nên quan tâm nhất, khi lượng dầu bơ sử dụng chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ tạo ra chất béo trans trong thực phẩm chiên xào, nướng. Các loại bơ thực vật sẽ có ít chất béo trans hơn và các nhà nghiên cứu khuyên chúng ta không nên sử dụng thực phẩm qua chế biến sẵn hoặc những thực phẩm nhúng qua chiên dầu ở lề đường hoặc quán xá.

  Thực phẩm thông thường chứa mỡ

  Các loại thực phẩm khác nhau có tỷ lệ khác nhau của các acid béo. Ví dụ:

  – Chất béo bão hòa: nguồn này bao gồm các loại chất béo từ thị, sữa đầy đủ chất béo, phô mai, bơ, kem, các sản phẩm thương mại qua nướng như bánh quy và bánh ngọt, các loại qua chiên xào nhanh qua dầu dừa và dầu cọ,..

  – Chất béo mono-unsaturated (chất béo chưa bão hòa): nguồn bao gồm các loại bơ thực vật như dầu canola, dầu oliu, dầu đậu phộng, bơ và các loại hạt như đậu phộng, hạt dẻ, hạt điều, hạt hạnh nhân.

  – Chất béo không bão hòa: nguồn bao gồm các loại cá, hải sản, bơ thực vật không bão hòa, dầu thực vật như dầu cây rum, hướng dương, ngô hay dầu đậu nành, các loại hạt quả óc chó và hạt quả hạch brazil.

  Nguồn chất béo omega-6 và omega-3

  Chất béo không bão hòa được chia làm 2 loại, đó là:

  – Chất béo omega-3: được tìm thấy trong cả 2 loại thực phẩm từ nhà máy và biển, mặt dù nó là chất béo omega-3 từ các nguồn biển và nó là loại có lợi nhất cho việc giảm nguy cơ bệnh tim. Nguồn thức ăn thực vật bao gồm cả dầu đậu nành, bơ thực vật và dầu hướng dương. Nguồn biển bao gồm cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ vây xanh, cá mòi, cá hú, cá tra, các basa,..

  – Chất béo omega-6: được tìm thấy chủ yếu trong các loại hạt, hạt giống và các loại dầu thực vật như ngô, đậu nành, cây rum.

  Lợi ích của chất béo omega-3:

  Nghiên cứu đang được tiến hành cho thấy, những lợi ích của chất béo omega-3 trong chế độ ăn uống dường như bao gồm:

  – Triglyceride thấp hơn, đó là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch vành.

  – Cải thiện tính đàn hồi của mạch máu

  – Giữ nhịp tim đập bình thường

  – Làm loãng máu, làm cho các phân tử hạt máu ít dính hơn và ít có khả năng vón cục.

  – Giảm viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch

  – Giảm huyết áp

  – Có thể đóng vai trò trong việc ngăn ngừa và điều trị trầm cảm

  – Đóng góp vào sự phát triển bình thường của bộ não thai nhi.

  Sterol thực vật

  Sterol thực vật có mặt hầu hết trong các loại cây thực vật. Sự thu nạp từ 2-3g sterol thực vật mỗi ngày đã được chứng minh là làm giảm nồng độ cholesterol trong máu trung bình 10%. Điều này là bởi vì chúng ngăn chặn khảng của cơ thể hấp thu cholesterol dẫn đến giảm mức cholesterol trong máu.

  Tuy nhiên, khó để có thể có giá trị này của sterol thực vật từ các nguồn tự nhiên, vì vậy hiện nay, bơ thực vật giàu sterol thực vật hoặc các sản phẩm từ sữa nên là sự lựa chọn của mọi người. Ăn từ -1,5 muỗng canh sterol giàu bơ thực vật mỗi ngày có thể giúp giảm lượng cholesterol trong máu.

  Kiến nghị về sử dụng chất béo trong chế độ ăn uống

  Các chuyên gia dinh dưỡng khuyển chúng ta giới hạn số lượng chất béo trong chế độ ăn uống hàng ngay, đặc biệt là chất béo bão hòa và chất béo trans. Gợi ý sử dụng chất béo tốt đơn giản bao gồm:

  – Sử dụng bơ thực vật thay cho các loại bơ động vật hoặc bơ sữa pha trộn

  – Sử dụng một số dầu như dầu canola, hướng dương, đậu nành và các loại dầu oliu cho món rau trộn với sốt mayonaise

  – Sử dụng sữa hoặc sữa chua thấp hoặc giảm chất béo hoặc bổ sung canxi từ đồ uống đậu nành

  – Cố gắng hạn chế phomat từ 1 đến 2 lần trong tuần

  – Sử dụng cá tươi hoặc cá đóng hợp ít nhất là 2 lần trong tuần. Giới hạn các loại cá có nồng độ thủy ngân cao (cá biển dạng hình thoi như cá ngừ, các nục, cá kiếm,…) cho những người bị cao acid uric hoặc hay viêm đau khớp. Trẻ nhỏ và phụ nữ có thai nên ăn cá có ít thủy ngân (các loại động vật có vỏ, cá hồi hoặc cá ngừ).

  – Chọn thịt nạc (thịt đã loại bỏ chất béo và không da) như thịt gà, thịt heo, thịt bò,.. Cố gắng hạn chế mỡ, bao gồm xúc xích và thịt ăn như xúc xích và pa tê.

  – Ăn nhẹ các loại hạt không ướp muối và trái cây tươi.

  – Nên ăn có thêm các loại đậu như đậu cove, đậu hà lan, đậu tây và các loại đậu khác

  – Nên tạo thêm các bữa ăn phong phú ở buổi sáng và buổi trưa có kèm theo nhiều rau, ngũ cốc ăn sáng, bánh mì, mì ống, mì gạo, bún gạo.

  – Cố gắng hạn chế các loại thức ăn nhanh, các loại thực phẩm chiên xào lề đường, quán xá

  – Cố gắng hạn chế các loại thực phẩm ăn nhẹ như khoai tây chiên giòn và khoai tây chiên.

  – Cố gắng hạn chế các loại bánh ngọt, bánh ngọt bọc socolate, bánh quy kem

  – Người có lượng cholestero cao nên cố gắng hạn chế các loại thực phẩm giàu cholesterol như lòng đỏ trứng gà, các bộ phận nội tạng như gan, thận, não, lòng ruột, thịt cầy, vịt xiêm ngan,…

  Những điều cần nên nhớ

  – Chế độ ăn uống chất béo có nhiều hơn gấp đôi số lượng calo mỗi gram carbohydrate hoặc protein hơn.

  – Thay thế chất béo bão hòa thành các loại chất béo chưa bão hòa hoặc chất bèo không bão hòa có xu hướng cải thiện mức độ cholesterol trong máu.

  Y KHOA KIM MINH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Của Aha Và Bha
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Say, Tell, Speak, Talk
 • Session Là Gì? Hiểu Rõ Session Và Cookie
 • Giải Thích Sự Khác Nhau Giữa Session Và Cookie
 • Sự Khác Nhau Giữa ‘between’ Và ‘among’
 • Sự Khác Biệt Giữa Sài Gòn Và Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Một “rùa Hồ Gươm” Khác Đang Ở Tiền Giang ?
 • Sự Khác Biệt Và Tầm Quan Trọng Của Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • Chỉ Rõ Sự Khác Biệt Và Định Nghĩa Sổ Hồng Là Gì, Sổ Đỏ Là Gì
 • Big4Bank: Khác Nhau Sổ Đỏ Và Sổ Hồng
 • Sự Khác Nhau Giữa Sổ Hồng Và Sổ Đỏ
 • Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại –

  cho cả thế giới biết bạn là ai

  Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải

  Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

  Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước

  Hà Nội: Fẹc đoẹ mịa @%$^&*

  Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi… chờ đèn xanh tiếp

  Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá + … + đá = 1 ly phê sữa đá,

  xong cafe có 1 ấm trà to tướng… chan vào cafe uống ??? hết lại có thêm (kô cần xin)

  Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

  HN: Yêu vẫn phải giữ

  SG: Yêu là hết mình luôn

  Karaoke

  Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ

  Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm.

  Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ

  Siêu thị

  Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực

  Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

  Nhà sách Hà Nội : Nhân viên hách dịch

  Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái,

  nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

  SG: chả ram, chả giò

  HN: nem rán

  HN có bún chả

  SG có cơm tấm

  Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu

  Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã

  Sài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra

  Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm

  Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề

  Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố

  Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu!

  Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhung dễ hiểu!

  Người SG nói: dễ hiểu

  Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu

  Hà-nội: Vào quán, ngôi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!

  Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!

  Giục người bán hàng gói nhanh lên

  SG: Vâng em làm ngay đây

  HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!

  Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy

  Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá

  HN : bắt nạt

  SG : ăn hiếp

  HN : mất điện, mất nước

  SG : Cúp điện, cúp nước

  Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương

  con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện

  Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon

  Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp

  Hà nội gọi quả dứa là quả dứa

  Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm

  Sinh viên và cave

  Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave

  Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên

  Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ

  Sông kim ngưu ở hà nội

  Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn

  Sài Gòn gọi là xí muội

  Hà Nội gọi là ô mai

  Hà Nội: Mời cơm … ứ dám ăn

  Sài Gòn: Mời cơm là … phải ăn

  Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất

  HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất

  Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.

  HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.

  Hà nội: Gội đầu thư giãn

  Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ và hớt tóc máy lạnh

  Thực ra vào trong đó thì như nhau

  Hà Nội: nỡm ạ

  Sài Gòn: quỷ sứ, đồ quỷ

  Hà Nội: đèo em nhá

  Sài Gòn: chở em

  Sài Gòn: hun

  Hà Nội: hôn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Suzuki Satria F150 2022 Nhập Khẩu Chính Hãng Có Giá 52 Triệu Đồng
 • Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Rượu Vang Trắng Và Rượu Vang Đỏ
 • Sự Khác Biệt Thật Sự Của Vang Trắng Và Vang Đỏ
 • Theo Bạn Giữa Ly Vang Trắng Và Ly Vang Đỏ Có Sự Khác Biệt Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Rượu Vang Đỏ Và Vang Trắng
 • Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Nội Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đâu Là Khác Biệt Giữa Internet Và World Wide Web?
 • Sự Khác Nhau Giữa Thủy Lực Và Khí Nén So Sánh Khí Nén Và Thủy Lực
 • Đi Tìm Sự Khác Biệt Giữa Sales Và Marketing
 • Đi Tìm Điểm Khác Biệt Giữa Sales Và Marketing
 • Sự Khác Nhau Giữa Sales Và Marketing, Làm Thế Nào Để Phối Hợp Hiệu Quả?
 • Hầu hết chúng ta bị lẫn lộn giữa các điều khoản Internet và Intranet. Mặc dù tồn tại rất nhiều sự khác biệt giữa chúng, một trong những khác biệt là Internet mở cho tất cả mọi người và mọi người có thể truy cập trong khi đó, Intranet yêu cầu đăng nhập xác thực là một tổ chức sở hữu riêng.

  Biểu đồ so sánh

  Định nghĩa của Internet

  Internet là một mạng toàn cầu thiết lập kết nối và cung cấp truyền giữa các máy tính khác nhau. Nó sử dụng cả chế độ liên lạc có dây và không dây để gửi và nhận bất kỳ thông tin nào như dữ liệu, âm thanh, video, v.v.

  Ngày nay mọi người đều sử dụng Internet để thu thập thông tin, liên lạc và truyền dữ liệu qua mạng. Đây là một mạng công cộng sử dụng các máy tính có thể kết nối và chuyển tiếp với nhau. Nó cung cấp một nguồn thông tin tuyệt vời cho người dùng.

  Định nghĩa của mạng nội bộ

  Mạng nội bộ là một phần của Internet thuộc sở hữu tư nhân của một tổ chức. Nó kết nối tất cả các máy tính với nhau và cung cấp quyền truy cập vào các tệp và thư mục trong mạng. Nó có một tường lửa bao quanh hệ thống để tránh người dùng trái phép truy cập mạng. Chỉ người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập mạng.

  Hơn nữa, Intranet được sử dụng để kết nối máy tính và truyền dữ liệu, tệp hoặc tài liệu trong công ty. Đó là một cách an toàn để chia sẻ các chi tiết, tài liệu và thư mục vì mạng được bảo mật cao và bị hạn chế trong tổ chức. Nó kết xuất các dịch vụ khác nhau như email, tìm kiếm, lưu trữ dữ liệu, v.v.

  Sự khác biệt chính giữa Internet và mạng nội bộ

  1. Internet cung cấp thông tin không giới hạn mà mọi người có thể xem trong khi, trong Intranet, dữ liệu lưu hành trong tổ chức.
  2. Internet cung cấp quyền truy cập cho mọi người trong khi đó, Intranet chỉ cho phép xác thực người dùng.
  3. Internet không thuộc sở hữu của bất kỳ tổ chức nào hoặc nhiều tổ chức, trong khi đó, Intranet là một mạng riêng thuộc về một công ty hoặc tổ chức.
  4. Internet có sẵn cho tất cả trong khi đó, Intranet bị hạn chế.
  5. Mạng nội bộ an toàn hơn so với Internet.

  Điểm tương đồng giữa Internet và Intranet

  1. Cả Internet và Intranet đều có thể được truy cập bằng bất kỳ trình duyệt nào.
  2. Họ sử dụng Giao thức Internet để truyền dữ liệu.
  3. Cả hai đều được sử dụng để chia sẻ thông tin với người dùng qua mạng.

  Phần kết luận

  Do đó, chúng tôi kết luận rằng cả Internet và Intranet đều có một số khía cạnh và điểm tương đồng giống nhau. Internet là tập hợp của nhiều mạng LAN, MAN và WAN khác nhau, trong khi đó, Intranet chủ yếu là mạng LAN, MAN hoặc WAN. Mạng nội bộ an toàn hơn so với Internet vì đăng nhập của người dùng liên tục cập nhật theo định kỳ và nó giới hạn trong một tổ chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giao Thức Tcp/ip Là Gì? So Sánh Mô Hình Osi Với Mô Hình Tcp/ip
 • Nguyên Nhân, Hoàn Cảnh Kí Kết Và Nội Dung Hiệp Ước Pa Tơ Nốt
 • Passport Là Gì? Visa Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Passport Và Visa Bạn Cần Biết
 • Sự Khác Nhau Giữa Hộ Chiếu Và Visa
 • Sự Khác Nhau Giữa Hộ Chiếu Và Visa?
 • Sự Khác Nhau Giữa Protein (Chất Đạm) Động Vật Và Thực Vật Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Whey Protein Và Mass Gainer
 • Học Cách Phân Biệt Giữa Khen Ngợi Và Tâng Bốc Trong 15 Câu Trích Dẫn
 • Qa Là Gì? Qc Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Qa Và Qc Trong Lập Trình
 • Định Nghĩa Qa, Qc Và Sự Khác Nhau Giữa Qa, Qc
 • Qa Là Gì? Công Việc Kỹ Năng Của Qc, Sự Khác Nhau Với Qc
 • Protein là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống. Nó giúp xây dựng, sửa chữa và duy trì cấu trúc của cơ thể. Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và động vật đều có thể cung cấp protein, nhưng có một số khác biệt.

  Protein tồn tại khắp cơ thể, trong mọi thứ từ cơ và các cơ quan đến xương, da và tóc. Cơ thể không lưu trữ protein giống như nó làm các chất dinh dưỡng khác, vì vậy protein này phải xuất phát từ chế độ ăn uống.

  Protein được tạo thành từ các axit amin. Cơ thể của một người cần cân bằng tất cả 22 loại axit amin hoạt động chính xác.

  Cơ thể không thể tạo ra chín trong số các axit này, được gọi là axit amin thiết yếu.

  Một nguồn protein hoàn chỉnh đề cập đến một loại thực phẩm có chứa tất cả chín loại trên.

  Có sự cân bằng hợp lý của các axit amin có thể xây dựng cơ bắp và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Hiểu được sự khác biệt giữa protein thực vật và động vật là điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn đảm bảo rằng chế độ ăn uống của họ là lành mạnh.

  Trong bài viết này, chúng ta cùng xem xét sự khác biệt giữa protein động vật và thực vật. Chúng ta cũng tìm hiểu các hiệu ứng về sức khỏe, mô tả loại nào tốt hơn cho thể hình, và liệt kê các nguồn protein tốt nhất của mỗi loại.

  Protein thực vật và protein động vật

  Axit amin là các khối xây dựng của protein. Khi cơ thể tiêu hóa các protein trong thực phẩm, nó phá vỡ chúng thành các axit amin.

  Cơ thể có thể cần các axit amin khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Nhiều người tin rằng chế độ ăn uống nên bao gồm các nguồn protein hoàn chỉnh, chứa tất cả chín axit amin thiết yếu.

  Một số sản phẩm động vật là nguồn protein hoàn chỉnh, chẳng hạn như:

  • Nhiều loại trứng
  • Các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như phô mai, sữa tươi và sữa chua
  • Thịt đỏ từ heo, bò, bò rừng và nai
  • Gia cầm từ các nguồn như gà, gà tây và cút
  • Thịt từ các nguồn ít phổ biến hơn, bao gồm thỏ rừng và ngựa

  Hầu hết các protein thực vật không đầy đủ, có nghĩa là chúng thiếu ít nhất một trong các axit amin thiết yếu.

  Tuy nhiên, một số thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, như quinoa và kiều mạch, là những nguồn protein hoàn chỉnh.

  Điều quan trọng đối với người ăn chay và người thuần chay là trộn lẫn các nguồn protein của họ và đảm bảo rằng họ đang nhận được tất cả các axit amin thiết yếu.

  Ngoài ra, hãy nhớ rằng một số nguồn protein thực vật có thể mất nhiều thời gian hơn để cơ thể tiêu hóa và sử dụng.

  Nhiều loại hạt, ngũ cốc và rau quả khác cũng chứa nhiều protein.

  Giữa protein động vật và thực vật thì cái tốt hơn cho sức khỏe?

  Các loại thực phẩm giàu protein có thể có nhiều loại dinh dưỡng khác nhau.

  Một số nguồn protein động vật có thể chứa hàm lượng cao heme sắt và vitamin B-12, trong khi một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật thiếu các chất dinh dưỡng này.

  Mặt khác, các chất dinh dưỡng đặc trưng của thực vật, được gọi là chất dinh dưỡng thực vật và một số chất chống oxy hóa không có trong các nguồn protein động vật.

  Các sản phẩm động vật có chứa chất béo bão hòa và hàm lượng cholesterol cao hơn các nguồn protein thực vật. Một người có thể muốn tránh các sản phẩm động vật vì những lý do này.

  Chất xơ là một yếu tố quan trọng khác. Chỉ thực phẩm có nguồn gốc thực vật có chứa chất xơ, giúp giữ cho hệ tiêu hóa cân bằng.

  Ăn nhiều đạm thực vật hơn cũng có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của một người.

  Kết quả phân tích gộp năm 2022 cho thấy ăn nhiều protein động vật, đặc biệt là có nguồn gốc từ thịt đỏ chế biến, có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.

  Kết quả cũng chỉ ra rằng ăn nhiều đạm thực vật có thể giúp giảm nguy cơ này và những người khác.

  Nói chung, cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu ăn uống của một người là ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau.

  Loại nào là tốt hơn cho xây dựng cơ bắp?

  Vận động viên và những người khác tìm cách tăng khối lượng cơ bắp và giảm lượng thời gian cần thiết để hồi phục sau khi tập thể dục thường chú ý đến lượng protein của họ.

  Protein giúp sửa chữa và xây dựng cơ bắp sau khi tập luyện nghiêm ngặt.

  Nhiều vận động viên chuyển sang protein whey ( đạm váng sữa) để xây dựng cơ bắp. Đây là loại protein dễ dàng hơn cho cơ thể để phá vỡ và hấp thụ, mà có thể cung cấp cho whey một cạnh trên các nguồn khác, chẳng hạn như thịt, trứng và rau.

  Về nguồn gốc thực vật, một nghiên cứu cho thấy rằng protein từ gạo có thể mang lại lợi ích tương tự cho protein whey.

  Nhiều người khuyên bạn nên tiêu thụ một sự kết hợp của các protein có nguồn gốc thực vật sau khi tập luyện. Điều này có thể cung cấp cho cơ thể với một loạt các axit amin.

  Nguồn protein thực vật và động vật tốt nhất

  Đơn giản chỉ cần nhận đủ chất đạm trong chế độ ăn có thể quan trọng hơn là tập trung vào loại protein.

  Một nghiên cứu cho thấy rằng bao gồm các mức protein trung bình trong chế độ ăn uống đã cải thiện các dấu hiệu của sức khỏe cơ bắp, chẳng hạn như khối lượng nạc và sức mạnh ở cơ. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng lượng protein quan trọng hơn loại protein này.

  Tuy nhiên, một số nguồn protein có thể tốt hơn cho sức khỏe nói chung. Ví dụ, cá và thịt trắng có xu hướng chứa ít chất béo hơn thịt đỏ.

  Lời kết

  Thay vì tập trung vào một loại protein, có thể tập trung vào việc ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng một người có được sự cân bằng lành mạnh của các axit amin và các chất dinh dưỡng quan trọng khác.

  Bất cứ ai có câu hỏi cụ thể về các yêu cầu và nguồn protein nên nói chuyện với một chuyên viên dinh dưỡng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Quát Về Chất Đạm (Protid) Trong Thực Phẩm
 • Protein Động Vật Và Protein Thực Vật: Điểm Giống Và Khác Biệt?
 • Sự Khác Nhau Giữa Đàn Piano Và Đàn Organ Là Gì?
 • Phân Biệt Pin Mặt Trời Mono Và Poly
 • Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono Và Poly Khác Nhau Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Kiểm Soát Chất Lượng Và Đảm Bảo Chất Lượng Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Khác Nhau Giữa Quality Assurance Và Quality Control?
 • Sự Khác Nhau Giữa Thuỷ Lực Và Khí Nén Là Gì?
 • Tại Sao Xi Lanh Thủy Lực Được Sử Dụng Thay Vì Xi Lanh Khí Nén?
 • So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Aptomat Và Contactor
 • Sự Khác Biệt Giữa Bơm Thủy Lực Và Motor Thủy Lực
 • Vâng, Câu hỏi hay về Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng. Thông thường, nhiều người có huyền thoại rằng Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng là như nhau. Nhưng, cả hai điều này đều khác nhau. Trước khi tôi đưa bạn qua sự khác biệt, hãy để tôi chia sẻ định nghĩa của bạn về cả hai thuật ngữ để bạn dễ hiểu được sự khác biệt.

  Đảm bảo chất lượng

  Còn được gọi là Kiểm tra chất lượng, Đảm bảo chất lượng là một hoạt động được thực hiện để cho phép tổ chức cung cấp sản phẩm tốt nhất có thể hoặc bất kỳ dịch vụ nào cho khách hàng.

  QA là một tập hợp các hoạt động được thực hiện để đảm bảo chất lượng trong quá trình phát triển các sản phẩm. Tức là các hoạt động đảm bảo chất lượng phát huy tác dụng khi sản phẩm đang trong quá trình phát triển.

  Kiểm soát chất lượng

  QC là một tập hợp các hoạt động để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các bài tập nhấn mạnh việc xác định lỗi trong các sản phẩm cụ thể được sản xuất. Tức là hành động của Kiểm soát chất lượng phát huy tác dụng khi sản phẩm đã qua giai đoạn phát triển và đi vào giai đoạn sản xuất.

  Hãy nhảy vào một số đặc điểm và quy trình của QA và QC:

  Tiêu điểm

   QA nhằm mục đích ngăn ngừa lỗi với sự tập trung vào phương pháp được sử dụng để sản xuất sản phẩm. Do đó làm cho nó trở thành một quy trình chất lượng chủ động.QC nhằm xác định (và sửa chữa) các khiếm khuyết trong thành phẩm. Do đó làm cho nó trở thành một quá trình phản ứng.

  Mục tiêu

   Mục tiêu của QA là cải thiện quá trình phát triển và thử nghiệm để các lỗi không phát sinh khi sản phẩm đang được phát triển. Mục tiêu của QC là xác định lỗi sau khi sản phẩm được phát triển và trước khi phát hành ra thị trường.

  Tiếp cận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Kiểm Soát Chất Lượng Và Kiểm Tra Là Gì?
 • Bình Luận Lời Ăn Tiếng Nói Của Học Sinh Văn Minh Thanh Lịch
 • Tìm Hiểu Nguyên Lý Hoạt Động Của Mạng Thông Qua 2 Mô Hình, Tìm Hiểu Đặc Điểm 2 Mô Hình Truyền Thông Osi Và Tcp/ip
 • Khác Biệt Giữa Hiệp Định Và Hiệp Ước 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Hộ Chiếu Và Visa ?
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Các Loại Mỡ Bôi Trơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Dầu Và Mỡ
 • Sự Khác Biệt Giữa Dầu Mct Và Dầu Dừa Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Dầu Thường Và Dầu Ăn Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Chất Béo, Dầu Và Lipid Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Của Almost/most Và Another/other
 • Mỡ bôi trơn gốc xà phòng thường đươc sản xuất từ 3 thành phần chính. Đầu tiên là các axit béo (thường chiếm 4 đến 15%), Thành phần tiếp theo là kiềm hay còn gọi là ba-zơ, đối nghịch với axit. Các loại kiềm thường được sử dụng có thể là Canxi, Nhôm, Natri, Bari hay Lithium (chiếm 1 đến 3%). Thành phần cuối cùng chính là phần lỏng, nó có thể chọn lọc từ dầu gốc khoáng, dầu gốc tổng hợp, polyglycols hoặc sự kết hợp giữa các loại này với nhau.

  Bên cạnh đó, người ta có thể sử dụng những muối phức hợp để hình thành những cấu trúc phức tạp hơn. Đó chính là những loại chất làm đặc dạng phức xà phòng, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của mỡ bôi trơn. Mỡ phức hợp cho khả năng chịu được nhiệt độ cao hơn khoảng 38 độ C so với mỡ đơn.

  Mỡ phức được phát triền nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt cho mỡ xà phòng, trong đó phổ biến nhất là mỡ lithium, nhôm, canxi và bari. Các sản phẩm này thường có điểm chảy cao hơn (khoảng 260 độ C hoặc 500 độ F), ngoại trừ bari khoảng 218 độ C.

  Điểm chảy là nhiệt độ mà tại đó sản phẩm chuyển từ dạng bán rắn sang thể lỏng. Nói cách khác, đó là điểm mà chất bôi trơn có thể bắt đầu tách ra khỏi chất làm đặc.

  Mỡ phức hợp thường có nhiệt độ làm việc cao hơn các loại mỡ xà phòng thông thường và cung cấp khả năng chống oxy hoá vượt trội, mặc dù điều này không đúng trong mọi trường hợp. Chúng ngày càng trở nên phổ biến với sự dẫn đầu của mỡ lithium và nhôm.

  Đối với chất làm đặc vô cơ như đất sét và silica gel có cấu trúc phân tử dạng hình cầu, có tiết diện bề mặt lớn. Các chất này tạo ra sản phẩm mỡ rất mịn, khó nóng chảy và cho hiệu suất làm việc tuyệt vời nếu áp dụng đúng vào trong những lĩnh vực nhất định.

  Polyurea là một loại chất làm đặc không chứa xà phòng được tạo thành từ các dẫn xuất của ure. Thực chất nó không phải là polymer, mà là một chất hoá học có cấu trúc tương tự như xà phòng. Mỡ polyuria rất ổn định, có điểm chảy cao và tuổi thọ vượt trội.

  Trên thực tế, cho đến nay mỡ bôi trơn lithium 1,2 – hydroxystearate vẫn là loại mỡ được sử dụng phổ biến nhất trong những ứng dụng cơ bản. Nó được sản xuất từ axit 1,2 – hydroxystearic (là một loại axit béo) cho ra những loại mỡ Lithium đơn và Lithium phức hợp chất lượng tốt nhất.

  GB OIL chuyên cung cấp các sản phẩm dầu, mỡ bôi trơn nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, Singapore.

  Sản phẩm mỡ bôi trơn của GB OIL lithium 1,2 – hydroxystearate và lithium complex cho độ ổn định oxy hoá cao, chịu cực áp tốt với phụ gia EP, nhiệt độ làm việc lên tới 180 độ C.

  • GB Lithium EP Grease 2/3
  • GB High Temperature Grease EP250 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Mỡ Bôi Trơn Công Nghiệp Và Mỡ Bôi Trơn Ô Tô
 • Mỡ Bôi Trơn (Grease) Ưu Nhược Điểm So Với Dầu Bôi Trơn
 • Sự Khác Nhau Giữa Dầu Động Cơ Và Dầu Thủy Lực
 • Những Ưu Và Nhược Điểm Của Dell Xps So Với Dell Inspiron Là Gì?
 • Tìm Hiểu Data Lake Và Data Warehouse Là Gì Và Đâu Là Sự Khác Nhau
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100