Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử Và Nguyên Tố

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử Và Phân Tử
 • Hỏi & Đáp Về Năng Lượng Nguyên Tử (Bài 2: Năng Lượng Nguyên Tử)
 • Điều Gì Phân Biệt Nhà Nước Với Các Tổ Chức Chính Trị Khác? Khái Niệm Và Dấu Hiệu Của Nhà Nước
 • Cách Phân Biệt Ought To Với Shoud, Had Batter
 • Phân Biệt Other /the Other /another /others Chinh Phục Mọi Câu Trắc Nghiệm
 • Câu trả lời ngắn nhất: Một nguyên tố là loại nguyên tử, được xác định bởi số lượng proton trong hạt nhân của nó.

  Giáo hoàng

  Nguyên tử là một hệ thống được tạo thành từ một hoặc nhiều proton, một hoặc nhiều electron và 0 hoặc nhiều neutron, trong đó các proton (và neutron nếu có) kết hợp với nhau (tạo thành ‘hạt nhân nhỏ’) và được bao quanh bởi các electron được ‘định vị’ trong một hoặc nhiều đám mây xác suất bao quanh chúng (các quỹ đạo có tên khó hiểu, được tổ chức thành một số ‘vỏ’ rời rạc).

  Một số nguyên tố có thể tồn tại trong một số loại phụ, được xác định bởi số lượng neutron trong hạt nhân của chúng. Mỗi loại phụ được gọi là đồng vị.

  Mặc dù số lượng, kích thước và công suất (số electron) của các đám mây điện tử (quỹ đạo) được xác định bởi loại nguyên tố (tức là số proton), quỹ đạo ngoài cùng có thể tăng hoặc giảm electron so với trạng thái tự nhiên của nó (đó là nơi có là một electron cho mỗi proton, tạo cho nguyên tử một điện tích trung tính tổng thể).

  Nếu điều này xảy ra với một nguyên tử bị cô lập, – thì nguyên tử đó được gọi là ‘ion’ và có điện tích.

  Điều này cũng xảy ra khi các tổ hợp nguyên tử nhất định kết hợp với nhau bằng cách chia sẻ các electron của quỹ đạo ngoài cùng của chúng để tạo thành quỹ đạo hỗn hợp xung quanh cả hai nguyên tử, cân bằng lại điện tích tập thể về 0 hoặc bằng quá trình tặng và nhận electron giữa hai nguyên tử sao cho mỗi nguyên tử được để riêng với điện tích bằng 0, nhưng hai nguyên tử vẫn liên kết với nhau, vì các electron được tặng vẫn bị thu hút bởi các proton của nguyên tử tặng. Những nguyên tử tổng hợp này được gọi là phân tử.

  Một lượng nguyên tử nguyên tố vẫn được gọi là nguyên tố, nhưng một lượng phân tử được gọi là hợp chất.

  Bảng tuần hoàn là nền tảng chính của hóa học và thực sự chỉ là một bảng tổng hợp của tất cả các nguyên tố đã biết, được sắp xếp thành các hàng và phụ đề đại diện cho cấu trúc của ‘quỹ đạo’ của electron. Xem tại chúng tôi Cho một phiên bản tuyệt vời và toàn diện của bảng hấp dẫn này ở trung tâm của hóa học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Bộ Kiến Thức Hóa Học Lớp 8 Về Chất, Nguyên Tử, Phân Tử
 • Đơn Chất Là Gì, Hợp Chất Là Gì Và Phân Tử Là Gì?
 • Đơn Chất Và Hợp Chất
 • Sự Khác Biệt Giữa Số Khối Và Số Nguyên Tử Là Gì?
 • So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân
 • Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử, Nguyên Tố, Phân Tử Và Hợp Chất Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Tố Hoá Học, Bảng Ký Hiệu, Nguyên Tử Khối Và Bài Tập
 • Tổng Quan Ngành Vật Lý Nguyên Tử Hạt Nhân
 • So Sánh (Phân Biệt) Nhà Nước Với Xã Hội Csnt (Tổ Chức Thị Tộc, Bộ Lạc)
 • Khái Niệm Nhà Nước, Sự Khác Biệt Giữa Nhà Nước Với Các Thiết Chế Chính Trị Khác Trong Xã Hội?
 • Phân Biệt Giữa “other / Another / The Other / The Others”
  • Nguyên tử: hạt đơn giản nhất. Rất nhỏ, không thể tách rời. Khí cao quý là đơn chất, bao gồm một nguyên tử duy nhất.
  • Phân tử: làm từ 2 nguyên tử trở lên. Ví dụ bao gồm halogen halogen nhóm 7, khí oxy, khí nitơ, khí hydro.
  • Nguyên tố: dạng tinh khiết nhất, không thể tách thành các chất đơn giản hơn. Những gì bạn nhìn thấy trong bảng tuần hoàn về cơ bản.
  • Hợp chất: Được làm từ các phân tử giống nhau hoặc khác nhau, có thể được tách thành các chất đơn giản hơn. Các hợp chất được thực hiện thông qua liên kết hóa học.

  Và điều này mang lại cho tôi để giải thích liên kết hóa học là gì.

  Một quá trình hay đúng hơn là một loại phản ứng hóa học trải qua để có được cấu hình điện tử ổn định và có cấu trúc vỏ hóa trị kép hoặc octet.

  Ba loại liên kết hóa học chiếm ưu thế là

  {lực hút tĩnh điện mạnh giữa}

  Kim loại: {} cation kim loại tích điện dương và biển electron tích điện âm

  Ionic: {} cation kim loại tích điện dương và anion phi kim tích điện âm

  Hóa trị: {} cặp electron và hạt nhân hóa trị

  Liên kết cộng hóa trị chứa ba loại lực hấp dẫn liên phân tử là

  Các lực liên phân tử giữa các phân tử cộng hóa trị có mạnh không?

  Không có họ nói chung là yếu. Các lực liên phân tử của lực hút đặc biệt là lưỡng cực tạm thời – tương tác lưỡng cực cảm ứng (tdid). lưỡng cực vĩnh viễn – tương tác lưỡng cực (pdd) và liên kết hydro được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của sức mạnh.

  TDID bị ảnh hưởng bởi khối lượng phân tử và diện tích bề mặt. Khi có khối lượng phân tử thấp, số electron ít hơn, kích thước đám mây điện tử nhỏ hơn, dễ bị biến dạng của đám mây điện tử hơn, các lưỡng cực tạm thời dễ bị tạo ra hơn, có tdid yếu hơn, cần ít năng lượng hơn để phá vỡ và khắc phục liên phân tử tương đối yếu lực hấp dẫn và do đó nhiệt độ nóng chảy hoặc sôi thấp hơn. Nó chủ yếu được tìm thấy trong các phân tử đồng âm không phân cực mặc dù nó tồn tại trong TẤT CẢ các phân tử. Các phân tử không phân cực thậm chí có sự phân bố electron, cùng kích thước của đám mây điện tử và các khoảnh khắc lưỡng cực của chúng (đo sự phân tách điện tích) hủy bỏ do cùng một cường độ. Chúng không phân cực vì chúng có cùng độ âm điện, nghĩa là cùng xu hướng thu hút cặp electron liên kết với nhau do đó sẽ không có điện tích một phần nào được hình thành. Ngoài ra họ có sự sắp xếp đối xứng. Ví dụ như các phân tử halogen diatomic, khí hiếm.

  Pdd là cực. Chúng có sự phân bố electron không đồng đều và do đó kích thước của đám mây điện tử khác nhau (mật độ điện tích thay đổi). Chúng được gọi là hạt nhân do sự thay đổi độ âm điện và sự bất đối xứng khác nhau. Chúng có các liên kết cộng hóa trị có cực và các khoảnh khắc lưỡng cực không bị hủy do cường độ khác nhau.

  Liên kết hydro là lực tĩnh điện mạnh của các điểm hấp dẫn giữa ion H + proton tích điện dương liên kết trực tiếp với cặp electron đơn độc tích điện âm trên nguyên tử N, O hoặc F có độ âm điện cao. Đây là loại mạnh nhất (so với hai loại kia) của lực lượng Van der Waals.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Diễn Biến Các Kì Nguyên Phân , Giảm Phân Tính Số Nhiễm Sắc Thể , Số Tâm Động , Số Cromatit Ở Các Kì Nguyên Phân , Giảm Phân Ai Làm Được Thì Giúp Em , Em C
 • Chu Kỳ Tế Bào, Quá Trình Nguyên Phân Và Giảm Phân
 • {Hướng Dẫn} Cách Kiểm Tra Nước Hoa Versace Chính Hãng Thật Và Giả
 • Kinh Nghiệm Phân Biệt Nước Hoa Thật, Giả
 • Top 10 Mùi Nước Hoa Victoria Secret Thơm & Quyến Rũ Nhất
 • Sự Khác Biệt Giữa Các Nguyên Tử Của Các Nguyên Tố Hóa Học Khác Nhau Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn
 • Các Thì Hiện Tại: Kể Chuyện, Tường Thuật, Chỉ Thị
 • So Sánh Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn
 • Quản Trị Khác Quản Lý Như Thế Nào?
 • Lãnh Đạo Và Quản Trị Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự khác biệt giữa các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau là gì?

  Câu trả lời 1:

  Này Pedro,

  Các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có số lượng proton, neutron và electron khác nhau. Sơ đồ này chỉ là một phép ẩn dụ hoặc tiểu thuyết hữu ích, nhưng bạn hiểu ý.

  Các mô-đun hóa học Bạn có thể thấy rằng Natri và Clo khác nhau đáng kể về số lượng hạt nhân và điện tử của chúng.

  Neat isn, nhưng Mendeleev, người đã nghĩ ra bảng tuần hoàn, didn thực sự biết về điện tử. Ông đã chết trước khi họ được phát hiện. Bảng này là loại proton-centric. Câu chuyện thực sự về các nguyên tử là trong các điện tử.

  Nguyên tử hoạt động như thế nào (Natri) và đây là một bài viết và hoạt hình gọn gàng: Na_Sodium

  Proton, neutron và electron; Ôi trời. Một số người sẽ bám vào bảng tuần hoàn và nói về các proton, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện.

  Ở khoảng cách gần, có sức hút mạnh mẽ của lực hạt nhân mạnh, (nó được tìm thấy giữa các hạt nhân). Neutron là nucleon vì vậy chúng được bao gồm trong này.

  Vì tất cả các hạt nhân nguyên tử, có hai hoặc nhiều proton, đều chứa neutron. Càng nhiều proton được đóng gói trong hạt nhân, càng cần nhiều neutron để liên kết các hạt nhân lại với nhau. Nguyên tố ổn định có số nguyên tử thấp (khoảng 20 hoặc ít hơn) có cùng số lượng neutron và proton. Đối với các nguyên tử có số nguyên tử cao hơn, số lượng neutron vượt quá số lượng proton. Thật vậy, số lượng neutron cần thiết để tạo ra hạt nhân ổn định tăng nhanh hơn số lượng proton.

  Cấu trúc nguyên tử (Một trình chiếu tiện lợi cho đánh giá của bạn mà tôi đề xuất)

  Điều đó có nghĩa là, mặc dù đếm proton là tuyệt vời cho bảng tuần hoàn, nhưng nó hầu như không phải là toàn bộ câu chuyện. Xem những electron ở trên có 11, giống như có 11 proton. Vì vậy, nếu những kẻ này ổn định làm thế nào để chúng liên kết với nhau và tạo ra các phân tử và / hoặc hợp chất? Đó là một câu hỏi khác (nhưng điện tử là đầu mối).

  Trân trọng

  Câu trả lời 2:

  Các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau khác nhau về số lượng proton được tìm thấy trong hạt nhân của chúng. Số lượng proton trong hạt nhân của nguyên tử được gọi là số nguyên tử. Tất cả các nguyên tử của cùng một nguyên tố có cùng số nguyên tử. Ví dụ, các nguyên tử nitơ đều có 7 proton trong hạt nhân. Thêm một proton khác và bạn có một nguyên tố mới, ví dụ, các nguyên tử oxy có 8 proton trong hạt nhân của chúng.

  Vì sao vấn đề này? Chà, proton có điện tích dương và sẽ thu hút các electron tích điện âm vào nguyên tử. Một nguyên tử trở nên trung hòa về điện khi nó có số electron và proton bằng nhau. Vì vậy, các nguyên tử trung tính của các nguyên tố khác nhau cũng có số lượng electron khác nhau quay quanh hạt nhân của chúng. Số lượng và sự sắp xếp các electron xung quanh hạt nhân của một nguyên tử sẽ ảnh hưởng đến tính chất hóa học của các nguyên tử của một nguyên tố, do đó giải thích tại sao các nguyên tố khác nhau hành xử khác nhau trong các phản ứng hóa học.

  Câu trả lời 3:

  Rất đơn giản, số lượng proton. Không có gì khác.

  Số nguyên tử của mỗi nguyên tố là số lượng proton có thể tìm thấy trong nguyên tố đó. Tất cả các nguyên tử của hydro đều có một proton và do đó nó có số nguyên tử là 1; tất cả các nguyên tử của helium đều có 2 proton và do đó nó có số nguyên tử là 2; và như thế.

  Bây giờ, vì một nguyên tử có số lượng proton nhất định, nên nó có khả năng có cùng số electron, vì lực hút điện giữa chúng. Nhưng điều này không được đảm bảo. Nếu một nguyên tử mất hoặc thu được electron, nguyên tử được coi là ion; ví dụ, hòa tan muối trong nước, bạn nhận được các ion natri và clo, nhưng chúng vẫn chỉ là các nguyên tử natri và clo, nhưng với số lượng electron khác nhau so với dự kiến.

  Một nguyên tố cũng có thể có các đồng vị khác nhau nếu chúng có số nơtron khác nhau. Thông thường, hydro chỉ có một proton trong hạt nhân và không có neutron. Nếu hydro có một neutron, chúng ta gọi nó là deuterium, nhưng nó thực sự chỉ là hydro-2, một đồng vị của hydro; về mặt hóa học, nó hành xử giống hệt với đồng vị no-neutron bình thường của hydro vì cả hai chỉ có một proton.

  Bây giờ nếu chúng ta có được pedantic, hành vi hóa học thực sự xuất phát từ quỹ đạo của electron, và cần bao nhiêu electron để lấp đầy các mức quỹ đạo nhất định để ổn định nhất. Tuy nhiên, đó là tất cả được thiết lập cơ bản bởi số lượng proton.

  svcministry.org © 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nên Chọn Mèo Con Giống Đực Hay Giống Cái ?
 • Nêu Sự Khác Nhau Của Miễn Dịch Tự Nhiên Và Miễn Dịch Nhân Tạo
 • 18 Cách Nhận Biết Mật Ong Thật Giả Đơn Giản (Chính Xác 100%)
 • Khoa Học Dữ Liệu So Với Phân Tích Dữ Liệu: Sự Khác Biệt Là Gì?
 • Phân Tích Thăm Dò Và Khẳng Định: Sự Khác Biệt Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Nguyên Tử Và Phân Tử Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh (Phân Biệt) Nhà Nước Với Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Khác
 • Phân Biệt Nhà Nước Và Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Khác
 • Cách Dùng Must, Have To, Should, Ought To Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Other, Another, Others, The Other Và The Others
 • Cách Phân Biệt Mỹ Phẩm Thật (Authentic) Và Giả (Fake)
 • Nguyên tử

  Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên mọi vật chất trên trái đất, nhỏ nhất ở đây không những không thể nhìn thấy bằng mắt người mà nguyên tử còn không thể bị chia thành các thành phần nhỏ hơn mà vẫn giữ nguyên đặc tính của nó.

  Ví dụ quả cam có thể được chia làm 2 nửa mà mỗi nửa vẫn giữ nguyên hương vị của nó còn nguyên tử thì không thể bị chia thành 2 nửa thêm được nữa.

  Đặc tính ở đây là tính chất của vật, ví dụ một khối sắt được cấu thành từ rất nhiều các nguyên tử Fe, bạn có thể chia khối sắt thành 2 mảnh nhỏ hơn, bạn tiếp tục có thể chia khối sắt nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi còn 1 nguyên tử sắt, lúc này nếu bạn vẫn tiếp tục chia kết quả sẽ không còn là sắt nữa.

  Đa số nguyên tử không thể tồn tại một cách tự do (một số trường hợp có thể tồn tại tự do), tồn tại tự do có nghĩa là hạt nhân nguyên tử phải có số lượng protons và neutrons ở trạng thái cân bằng hoặc số lượng electron xung quanh nguyên tử không thừa cũng không thiếu.

  Do tính chất không thể tồn tại tự do, nguyên tử có xu hướng liên kết với các nguyên tử khác và kết quả là tạo thành các phân tử và cao hơn là các hợp chất.

  Các nguyên tử ví dụ như: Hiđro (H), Sắt (Fe), Kẽm (Zn), …

  Phân tử

  Tới đây chắc có lẽ bạn đã hiểu sự khác nhau cơ bản giữa nguyên tử và phân tử. Có thể nói rằng, phân tử là tập hợp của nhiều nguyên tử liên kết lại với nhau, do đó một phân tử cũng có thể dễ dàng chia thành các nguyên tử hợp thành nó.

  Phân tử được chia thành 2 dạng như sau:

  • Phân tử nguyên tố là phân tử được tạo thành do sự kết hợp của hai hay nhiều nguyên tử trong cùng 1 nguyên tố.

   Ví dụ: phân tử Ôxy được tạo thành bởi 2 nguyên tử O trong khi phân tử Ôzôn được tạo thành bởi 3 nguyên tử O

  • Phân tử hợp chất là phân tử được tạo thành do sự kết hợp của hai hay nhiều nguyên tử thuộc nhiều nguyên tố khác nhau.

   Ví dụ: phân tử nước $text{H}_2 text{O}$ được tạo thành từ 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

  Các phân tử ví dụ như: Cacbon điôxít ($text{C} text{O}_2$), Nitơ điôxít ($text{N} text{O}_2$), Ôzôn ($text{O}_3$), …

  Tóm tắt sự khác nhau giữa nguyên tử và phân tử

  Định nghĩa:

  • Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất cấu tạo nên chất.
  • Phân tử là tập hợp bao gồm nhiều nguyên tử cấu tạo nên chất.

  Sự tồn tại tự do:

  • Nguyên tử không thể tồn tại tự do.
  • Phân tử có thể tồn tại tự do.

  Cấu tạo:

  • Nguyên tử bao gồm hạt nhân (protons và neutrons) và các hạt electron.
  • Phân tử bao gồm các nguyên tử trong cùng 1 nguyên tố hoặc nhiều nguyên tố.

  Hình dạng:

  • Nguyên tử có dạng hình cầu.
  • Phân tử có thể là bất kỳ hình dạng nào.

  Khả năng phân đôi:

  • Nguyên tử không thể bị phân đôi thêm nữa, nếu cố gắng phân đôi sẽ mất đi đặc tính ban đầu.
  • Phân tử có thể bị phân đôi dễ dàng mà vẫn giữ nguyên đặc tính ban đầu.

  *

  Cộng đồng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Biệt Nước Hoa Thật Giả
 • Cách Phân Biệt Nước Hoa Thật Và Giả
 • Cách Phân Biệt Nước Hoa Chính Hãng Và Nước Hoa Fake
 • Cách Dạy Trẻ Biết Phân Biệt Màu Sắc
 • So Sánh Miễn Dịch Tự Nhiên Và Miễn Dịch Nhân Tạo
 • Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử Và Phân Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi & Đáp Về Năng Lượng Nguyên Tử (Bài 2: Năng Lượng Nguyên Tử)
 • Điều Gì Phân Biệt Nhà Nước Với Các Tổ Chức Chính Trị Khác? Khái Niệm Và Dấu Hiệu Của Nhà Nước
 • Cách Phân Biệt Ought To Với Shoud, Had Batter
 • Phân Biệt Other /the Other /another /others Chinh Phục Mọi Câu Trắc Nghiệm
 • The Ordinary Hyaluronic Acid 2% +B5 Giá Rẻ Đi Cùng Chất Lượng Không Như Mong Muốn?
 • Ở xung quanh bạn, bạn có thể đã quan sát thấy có hàng triệu vật thể được tạo ra từ vật chất và vật chất bao gồm các phân tử, là sự kết hợp của hai hoặc nhiều nguyên tử liên kết với nhau. Vì vậy, trong ngắn hạn, các nguyên tử được nhóm lại với nhau để tạo thành một phân tử, là hiện thân của các vật thể xung quanh chúng ta. Toàn bộ vũ trụ được tạo thành từ nguyên tử, và chúng là những hạt nhỏ của một nguyên tố, đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường hoặc thậm chí qua kính hiển vi, nhưng chúng tồn tại trong mỗi và mọi vật thể và bị ảnh hưởng bởi chúng ta các hoạt động.

  Sự khác biệt giữa các nguyên tử và phân tử là gì, là câu hỏi cơ bản nảy sinh trong tâm trí của mỗi sinh viên hóa học. Họ thường gặp khó khăn trong việc hiểu chúng một cách chính xác, vì cả hai đều là một đơn vị nhỏ có thể nhận dạng được.

  Biểu đồ so sánh

  Định nghĩa nguyên tử

  Thuật ngữ ‘nguyên tử’ trong hóa học đại diện cho đơn vị cơ bản của vật chất thông thường tồn tại ở trạng thái tự do và chứa tất cả các tính chất hóa học. Nó là một hạt vô hạn xác định rõ ràng một nguyên tố hóa học. Nó bao gồm một hạt nhân tích điện dương và được bao quanh bởi các electron tích điện âm.

  Hạt nhân bao gồm các proton và neutron nhóm lại với nhau ở giữa một nguyên tử. Các proton và neutron này có khối lượng gần như bằng nhau, nhưng chúng khác nhau về điện tích, tức là phần trước mang điện tích dương trong khi phần sau không mang điện tích. Điện tích dương trong nguyên tử tương đương với điện tích âm. Do đó, nó là trung tính điện. Thêm vào đó, các proton và neutron được tạo thành từ các thành phần, tức là quark và gluon.

  Ví dụ : H, He, Li, O, N

  Định nghĩa phân tử

  Phân tử là một đơn vị nhỏ của vật chất, tồn tại ở trạng thái tự do và đại diện cho tính chất hóa học của chất.

  Khi hai hoặc nhiều nguyên tử cực kỳ gần nhau, sao cho các electron của các nguyên tử có thể tương tác với nhau, dẫn đến sự thu hút giữa các nguyên tử, được gọi là liên kết hóa học. Liên kết hóa học diễn ra như là kết quả của sự trao đổi electron giữa các nguyên tử, đặc biệt được gọi là liên kết cộng hóa trị. Vì vậy, khi hai hoặc nhiều nguyên tử được nhóm lại thành một đơn vị, với sự trợ giúp của liên kết cộng hóa trị, nó tạo thành một phân tử.

  Nếu một hoặc nhiều nguyên tử giống nhau tồn tại dưới dạng một đơn vị, độc lập, nó được gọi là một phân tử của một nguyên tố, nhưng nếu hai hoặc nhiều nguyên tố khác nhau được nhóm lại với nhau theo một tỷ lệ cố định, theo khối lượng, để tạo ra một đơn vị tồn tại tự do, là gọi là một phân tử của một hợp chất.

  Sự khác biệt chính giữa nguyên tử và phân tử

  Sự khác biệt giữa nguyên tử và phân tử có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các căn cứ sau:

  1. Nguyên tử được định nghĩa là đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tố có thể tồn tại hoặc không tồn tại độc lập. Mặt khác, phân tử ngụ ý tập hợp các nguyên tử được liên kết với nhau bằng liên kết, chỉ ra đơn vị nhỏ nhất của hợp chất.
  2. Các nguyên tử có thể tồn tại hoặc không tồn tại ở trạng thái tự do, nhưng các phân tử tồn tại ở trạng thái tự do.
  3. Các nguyên tử bao gồm hạt nhân (chứa proton và neutron) và electron. Ngược lại, một phân tử bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tử giống hệt nhau hoặc khác nhau, kết hợp hóa học.
  4. Hình dạng của một nguyên tử là hình cầu trong khi các phân tử có thể có dạng tuyến tính, góc hoặc hình chữ nhật.
  5. Các nguyên tử có khả năng phản ứng cao, tức là chúng tham gia vào phản ứng hóa học mà không bị phân hủy bổ sung thành các đơn vị hạ nguyên tử. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các nguyên tử khí cao quý. Ngược lại, các phân tử ít phản ứng hơn, vì chúng không tham gia vào phản ứng hóa học.
  6. Các nguyên tử sở hữu liên kết hạt nhân, vì nó kéo theo lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Ngược lại, tồn tại một liên kết hóa học giữa các nguyên tử của một phân tử, do đó nó bao gồm các liên kết đơn, đôi hoặc ba.

  Phần kết luận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử Và Nguyên Tố
 • Toàn Bộ Kiến Thức Hóa Học Lớp 8 Về Chất, Nguyên Tử, Phân Tử
 • Đơn Chất Là Gì, Hợp Chất Là Gì Và Phân Tử Là Gì?
 • Đơn Chất Và Hợp Chất
 • Sự Khác Biệt Giữa Số Khối Và Số Nguyên Tử Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Khiếu Nại Và Tố Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Lò Vi Sóng Và Lò Nướng
 • Bài 9. Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Cách Mạng (1917
 • Nên Mua Nồi Chiên Không Dầu Hay Lò Nướng?
 • Giữa Lò Nướng Và Nồi Chiên Không Dầu Nên Mua Loại Nào?
 • Một Số Khác Biệt Văn Hóa Giữa Miền Bắc Và Miền Nam Việt Nam Là Gì?
 • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

  Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

  Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  Phân biệt giữa “khiếu nại” và “tố cáo”

  Khiếu nại và tố cáo đều là các quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận trong văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao như Hiến pháp, luật. Khiếu nại và tố cáo là một trong những phương thức thực hiện quyền tự do, dân chủ, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bức xúc trong nhân dân. Đây cũng là phương thức để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của mình và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Khiếu nại, tố cáo đều hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền.

  Tuy nhiên, khiếu nại và tố cáo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng thường được nhắc đến cùng nhau, trên thực tế đã có không ít trường hợp chưa phân biệt rõ ràng, chính xác thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo, do đó có đơn thư chứa đựng nội dung cả việc khiếu nại và việc tố cáo đã gây lúng túng trong quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Việc phân biệt giữa khiếu nại với tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp công dân thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo của mình đúng thủ tục và đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời giúp cho cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tránh được nhầm lẫn, sai sót trong khi giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Khiếu nại và tố cáo khác nhau ở những điểm cơ bản sau:

  chủ thể thực hiện khiếu nại, tố cáo: Chủ thể thực hiện quyền khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức khi có căn cứ cho rằng quyền lợi bị xâm hại bởi một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật đối với họ. Vậy, chủ thể thực hiện khiếu nại có thể là cá nhân, cơ quan hay tổ chức và cá nhân, cơ quan hay tổ chức phải bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

  Chủ thể thực hiện quyền tố cáo chỉ có thể là cá nhân, một người cụ thể. Cá nhân có quyền tố cáo mọi hành vi vi phạm mà mình biết được, hành vi vi phạm đó có thể tác động trực tiếp hoặc không tác động đến người tố cáo.

  về đối tượng của khiếu nại, tố cáo: Đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Những quyết định và hành vi này phải tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

  Đối tượng của tố cáo rộng hơn rất nhiều, công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, của mình và của người khác. Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo có thể tác động trực tiếp hoặc không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người tố cáo, nhưng người tố cáo vẫn có quyền tố cáo.

  Có thể thấy những quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có biểu hiện trái pháp luật và xâm hại đến quyền và lợi ích của một hoặc một số người nhưng không ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi của người biết về quyết định hành chính, hành vi hành chính đó thì cũng không trở thành đối tượng của khiếu nại mà trong trường hợp này người phát hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là trái pháp luật thì có quyền tố cáo.

  Ba là, về mục đích của khiếu nại, tố cáo:Mục đích của khiếu nại là nhằm bảo vệ và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Còn m ục đích của tố cáo không chỉ để bảo vệ quyền và lợi ích của người tố cáo mà còn để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội và của tập thể, của cá nhân khác và nhằm trừng trị kịp thời, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để loại trừ những hành vi trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, của cá nhân.

  Bốn là, về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo: Người khiếu nại có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người tố cáo phải tự mình (không được uỷ quyền cho người khác) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến bất kỳ tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước nào.

  Người khiếu nại được quyền rút khiếu nại. Người tố cáo không được rút tố cáo và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý tố cáo sai sự thật thì phải bồi thường thiệt hại.

  Người khiếu nại có quyền khiếu nại lần thứ hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Toà án khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (mà không cần phải có căn cứ cho rằng việc giải quyết khiếu nại không đúng pháp luật). Còn người tố cáo chỉ được tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết chứ không được khởi kiện ra toà án.

  Năm là, về thẩm quyền giải quyết:Cơ quan hoặc người có trách nhiệm nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu là cơ quan có người thực hiện hành vi hành chính hoặc người đã ra quyết định hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Cơ quan có trách nhiệm giải quyết tố cáo là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng nào thì có trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc chức năng của cơ quan đó. Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước đã tiếp nhận tố cáo nhưng xét thấy trách nhiệm giải quyết tố cáo không thuộc chức năng của cơ quan mình thì phải chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho người tố cáo biết. Hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà bị tố cáo thì họ không có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của chính bản thân mình. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo chỉ có quyền giải quyết những đơn tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan, tổ chức mà mình quản lý trực tiếp.

  Sáu là về thời hạn giải quyết:Thời hạn giải quyết khiếu nại: căn cứ vào số lần khiếu nại của người khiếu nại. Đối với khiếu nạilần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý và 45 ngày đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn (vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý và không quá 60 ngày, đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn). Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý và không quá 60 ngày đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn (đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý và không quá 70 ngày đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn)

  Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

  Bảy là, về bản chất của khiếu nại, tố cáo:Bản chất của khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, còn bản chất của tố cáo là việc người tố cáo báo cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo biết về hành vi vi phạm pháp luật.

  Giải quyết khiếu nại là việc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Trong khi đó, giải quyết tố cáo là việc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo (thực tế có hành vi vi phạm pháp luật theo như đơn tố cáo không), để từ đó áp dụng biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi vi phạm và thông báo cho người tố cáo biết về kết quả giải quyết tố cáo, chứ không ra quyết định giải quyết tố cáo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Hàng Xách Tay Và Hàng Nhập Khẩu, Hàng Chính Hãng
 • Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Hàng Nội Địa Và Hàng Xuất Khẩu
 • Bạn Đã Thật Sự Hiểu Rõ Về Hàng Nội Địa Nhật ?
 • Chiến Lược # Biệt Hóa Sản Phẩm Của Apple
 • Tin Học 11 Bài 15: Thao Tác Với Tệp
 • Sự Khác Nhau Giữa Nguyên Âm Và Phụ Âm

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Customer And Client Trong Kinh Doanh
 • Sự Khác Nhau Giữa Fcl Và Lcl
 • Sự Khác Nhau Giữa Y Tá Và Điều Dưỡng? 2022
 • Tìm Hiểu Những Điểm Khác Nhau Giữa Y Tá Và Điều Dưỡng
 • Giữa Y Tá Và Điều Dưỡng Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Thế nào là nguyên âm:

  • Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở.
  • Nguyên âm có thể tự đứng riêng biệt hoặc có thể đứng tược hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.
  • Nguyên âm được chia là 2 loại: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.
  • Nguyên âm đơn bao gồm: nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

  Nguyên âm đơn: Nguyên âm đôi : Thế nào là Phụ âm:

  • Phụ âm:
  • Là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm… nhau trong quá trình phat âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói chỉ khi phối hợp với nguyên âm.
  • Phụ âm được chia là 3 loại: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những âm còn lại.
   Phụ âm hữu thanh: là những âm là khi phát âm sẽ làm rung thanh quản (bạn có thể kiểm chứng bằng cách đưa tay sờ lên cổ họng)

   Phụ âm vô thanh: là những âm mà khi phát âm không làm rung thanh quản, chỉ đơn giản là những tiếng động nhẹ như tiếng xì xì, riếng bật, tiếng gió. So với âm hữu thanh, các âm vô thanh có số lượng ít hơn, nên chỉ cần nắm bắt được các âm vô thanh, chúng ta sẽ nắm được toàn bộ các quy tắc phát âm khác như quy tắc phát âm khi thêm -ed; – thêm -s sau động từ/danh từ.

  Bạn sống ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và đang tìm một Gia sư tiếng Anh chất lượng để có thể nghe nói đọc viết thành thạo trong 3 – 6 tháng, Blacasa là đơn vị đáp ứng mong muốn này của bạn. Hãy để lại thông tin vào https://www.blacasa.vn/tao-lop-hoc, Blacasa sẽ tư vấn miễn phí cho bạn .

  Hoặc bạn có thể liên hệ

  Hotline: 0989.704.869 https://www.facebook.com/blacasavn

  Tìm gia sư giỏi trên Blacasa

  Tìm gia sư theo công nghệ 4.0 tại Blacasa có các lợi ích vượt trội: kết nối nhanh & trực tiếp, tự động gợi ý gia sư phù hợp, các gia sư đấu giá mức học phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Hộ Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Đế Và Vương Giống Hay Khác
 • So Sánh Phiên Bản Titanium 4×4 ( 2 Cầu ) Và Titanium 4×2 ( 1 Cầu ) 2022
 • So Sánh Xe Bán Tải 1 Cầu Và 2 Cầu Nên Mua Loại Nào?
 • So Sánh Ford Everest 1 Cầu Và 2 Cầu: Nên Mua Xe Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Sữa Tươi Và Hoàn Nguyên

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Đạo Công Giáo Và Đạo Tin Lành
 • Sự Khác Nhau Giữa Đèn Led Và Đèn Compact Là Gì?
 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Giữa Đền Và Chùa Ở Nhật Bản
 • Sự Khác Nhau Giữa Đèn Led Và Đèn Compact
 • Sự Khác Nhau Giữa Chùa Và Đình, Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am
 • Sự khác nhau giữa sữa tươi và hoàn nguyên

  (ĐSVH) Rất nhiều hãng sữa đã gán cho sản phẩm sữa hoàn nguyên của mình cái tên là sữa tươi thanh trùng/tiệt trùng nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

  Z ing.vn đã trao đổi với chúng tôi Nguyễn Xuân Ninh, Phó viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam về cách phân biệt sữa tươi và sữa hoàn nguyên.

  – Sữa tươi được hiểu là loại sữa gì thưa chuyên gia?

  – Nhóm sữa tươi, theo QCVN 5:1-2017/BYT bao gồm: sữa tươi nguyên chất thanh trùng/tiệt trùng, sữa tươi nguyên chất tách béo thanh trùng/tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng/tiệt trùng và sữa tươi tách béo thanh trùng/tiệt trùng.

  Đặc điểm chung của các sản phẩm thuộc nhóm sữa tươi này là được chế biến hoàn toàn từ sữa tươi nguyên liệu (sữa của động vật, như bò, dê, cừu…).

  – Với đặc điểm như trên, chúng khác sữa hoàn nguyên như thế nào?

  – Tùy theo từng loại mà có thể sẽ được tách bớt chất béo trong sữa tươi nguyên liệu, có thể được bổ sung thêm các thành phần khác, hoặc không, nhưng không nhằm mục đích thay thế các thành phần của sữa.

  Sữa tươi tiệt trùng có ưu điểm là thời gian bảo quản được lâu (khoảng 6 tháng đến 1 năm) do được trải qua công nghệ tiệt trùng ở nhiệt độ cao (140- 143 độ C) trong thời gian ngắn. Sữa tươi thanh trùng có ưu điểm là giữ được hầu hết chất dinh dưỡng cũng như hương vị vốn có của sữa tươi do được xử lý thanh trùng ở nhiệt độ thấp hơn (70-75 độ C).

  Đặc điểm chung của các sản phẩm thuộc nhóm sữa tươi này là được chế biến hoàn toàn từ sữa tươi nguyên liệu (sữa của động vật, như bò, dê, cừu…). Ảnh: HQ.

  So với sữa tươi, lượng dưỡng chất tự nhiên có trong các sản phẩm sữa hoàn nguyên phần nào bị hao hụt hay biến đổi do đã phải trải qua nhiều quá trình xử lý nhiệt và thời gian bảo quản kéo dài, từ sấy phun sữa tươi thành bột, sau đó là quá trình bảo quản sữa bột từ 12-18 tháng và quá trình gia nhiệt thanh trùng hay tiệt trùng khi chế biến thành sữa hoàn nguyên.

  Trong khi đó, sữa tươi được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu thu nhận từ các trang trại đạt chuẩn được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-6 độ C trong không quá 48h trước khi chế biến. Hơn nữa, sữa hoàn nguyên là sữa đã được pha với nước, cho nên, hàm lượng sữa có thể sẽ giảm đi so với sữa tươi.

  Vậy làm sao để phân biệt được sữa tươi với sữa hoàn nguyên khi chọn mua sữa?

  – Trên thị trường hiện nay, rất nhiều hãng sữa đã gán cho sản phẩm sữa hoàn nguyên của mình cái tên là sữa tươi thanh trùng/tiệt trùng nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Do vậy, người tiêu dùng cần “thông thái” trong việc lựa chọn sữa. Cách đơn giản để nhận biết giữa hai sản phẩm này là khi tìm mua sữa, người tiêu dùng hãy đọc kỹ bảng mô tả thành phần sản phẩm.

  Trong bảng thành phần sản phẩm của sữa tươi có ghi rõ loại nguyên liệu sữa được sử dụng là: sữa bò tươi, sữa tươi, sữa tươi nguyên kem hoặc sữa tươi tách béo,…

  Còn trong bảng thành phần của sữa hoàn nguyên có ghi rõ loại nguyên liệu được sử dụng là nước, sữa bột, sữa bột tách béo,…

  Sữa hoàn nguyên với bảng thành phần gồm nước, sữa bột, đường,…. Ảnh: HQ.

  – Người tiêu dùng nên chọn mua sữa tươi hay sữa hoàn nguyên?

  – Không có lời khuyên về việc nên mua loại sữa nào. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà người tiêu dùng có thể lựa chọn loại sữa phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.

  Nếu muốn sử dụng sữa nguyên thủy nhất, không pha tạp thì nên sử dụng sữa tươi. Tuy nhiên, nếu muốn dùng sữa có hạn sử dụng lâu dài (ví dụ trong trường hợp đi du lịch) hoặc muốn bổ sung thêm một số vi chất đặc biệt mà sữa tươi nguyên chất không có hoặc có với hàm lượng rất nhỏ (như omega 3, vitamin K2, taurine, lysine, DHA, EPA…) thì nên sử dụng sản phẩm sữa hoàn nguyên.

  theo Zing

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Khác Nhau Giữa Bộ Luật Dân Sự 2005 Và Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Cách Phân Biệt Arrive, Go, Come Dễ Nhớ
 • So Sánh Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 200/2014/tt
 • So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Sổ Đỏ
 • Qa Là Gì? Qc Là Gì? Sự Khác Nhau Và Nhiệm Vụ Của Qa Và Qc
 • So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Sinh Tố Và Nước Ép

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Essence Và Serum, Ampoule, Lotion Là Gì?
 • Phân Biệt Nhau Thai Cừu Thật Giả
 • Phòng Chống Hàng Giả, Hàng Nhái
 • Thuốc Cường Dương Ngựa Thái Cách Nhận Biết Hàng Thật Giả
 • Cách Nhận Biết Hàng Thật Giả Thuốc Cường Dương Ngựa Thái
 • Đều là đồ uống ngon, nguyên chất, tự làm tại gia được. Nếu chuẩn bị sẵn thì thời gian có sản phẩm chưa bằng thời gian chọn váy mỗi sáng của các chị em (chưa chồng con :).

  Đều từ thực phẩm sống (rau củ quả) và mang lại nhiều vitamin, chất khoáng, enzyme v.v.

  Đều có thể thay thế bữa ăn hoặc chỉ đơn giản sử dụng như bữa phụ, hoặc uống chơi chơi giải trí thêm yêu đời thêm xinh xắn.

  Đều dùng cho trẻ nhỏ, người già được. Dễ hấp thụ, không mất công nhai.

  Về cách làm

  Juice được làm bằng cách tách lấy phần nước từ rau củ quả và bỏ đi chất xơ không hòa tan (insoluble fibre). Trong khi smoothie được làm bằng cách xay trộn tất cả, vẫn bao gồm chất xơ không hòa tan. Đây là chất xơ mà cơ thể chúng ta đằng nào cũng phải thải ra, nó đi một vòng trong dạ dày, chủ yếu giúp no bụng hơn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa, không cống hiến về chất dinh dưỡng, rồi lại đi ra nguyên vẹn 🙂

  Về dụng cụ

  Juice được làm từ máy ép. Smoothie được làm từ máy xay sinh tố.

  Về nguyên liệu

  Về hình thức và texture

  Juice là dạng nước. Smoothie là dạng đặc hơn, sệt hơn.

  Về giá trị dinh dưỡng

  Để phân tích quá trình từ lúc juice và smoothie xuống bụng đến khi nó được thẩm thấu ra sao đến các tế bào thì hơi lắm từ khoa học. Chỉ cần túm gọn như sau : Juice đem lại một lượng vitamin khoáng chất và enzyme rất cao và được thẩm thấu rất nhanh vào máu bởi juice không có chất xơ và dạ dày không phải mất công tiêu hóa (do hầu hết chất xơ đã được loại bỏ). Juice cho phép nạp các vitamins, minerals, enzymes một cách nhanh và nhiều : cô đặc và nhiều hơn rất nhiều nếu phải ngồi ăn một lượng nguyên liệu tương đương rồi chờ cơ thể tiêu hóa, hấp thu. Khi đó cơ thể không cần dùng nhiều năng lượng để tiêu hóa, các tế bào tha hồ nghỉ ngơi, thẩm thấu các chất và phục hồi. Ngoài ra juice cũng phù hợp với những bạn có hệ tiêu hóa nhạy cảm với chất xơ, cho phép các bạn vẫn hưởng lợi từ các khoáng chất thực vật mà không phải lo nhiều đến lượng chất xơ trong đó.

  Trong khi đó, khi bạn blend/làm smoothie, tất cả nguyên liệu được xay nhuyễn, kể cả các chất xơ. Vì vậy smoothie đem lại cảm giác no hơn. Lượng chất xơ giúp cho lượng đường và các vitamin khoáng chất được giải phóng vào cơ thể chậm hơn chứ không ‘dồn dập’ như juice (no lâu, phù hợp với những bạn cần theo dõi đường huyết). Hiệu ứng của juice bạn có thể cảm thấy liền ngay sau khi uống vài phút thôi (cái cảm giác vitamin với năng lượng nó đang chạy chạy trong người ý, sảng khoái và mát ruột, sung sức ý), nhưng uống juice nhiều hoa quả quá có nguy cơ tăng lượng đường trong máu nhất thời rất nhanh (nhưng nếu không có vấn đề về đường huyết thì không cần quá lo lắng). Một lợi ích đáng kể khác của blending, như đã đề cập ở trên, nó cho phép bạn làm sinh tố với rất nhiều loại nguyên liệu mà juice không làm được, cho phép các nguyên liệu nhiều protein, chất béo lành và carbs, đủ để tạo ra một bữa ăn tiện lợi và lành mạnh.

  Theo một nghiên cứu độc lập qua lab test thực hiện bởi Australian Government National Measurement Institute tại Melbourne, thực hiện trên nước ép green juice từ máy ép ly tâm chất lượng tốt (Breville), và green smoothie từ một máy xay sinh tố cũng hàng đầu (máy Vitamix, xay trong 60 giây), với cùng lượng nguyên liệu giống nhau, tuy nhiên với máy xay có thêm nước lọc, người ta đã đưa ra một số kết luận sau:

  Green juice từ máy ép chứa gấp đôi lượng các chất dinh dưỡng chính (hơn 142% Vitamin C – gần gấp đôi !, 73% Alpha Carotene, 109% Beta Carotene và 54% Potassium) so với cùng nguyên liệu được xay từ máy sinh tố. Máy xay càng mạnh càng khỏe, càng không tốt trong việc giữ dinh dưỡng của thực vật. Nguyên nhân phần nhiều là do quá trình oxy hóa (không khí trộn vào các tế bào thực phẩm) trong lúc xay gây ra phá hủy các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, lượng Magnesium thì tương đương, và lượng Calcium của green smoothie lại cao hơn green juice. Tuy nhiên dù gì chăng nữa lượng Calcium từ rau lá xanh sau khi juice hay smoothie đều không đủ với lượng được khuyên dùng mỗi ngày (RDA)

  Một số tips mình có như sau:

  – Các bạn nên cố gắng dùng green juice và green smoothie. Nếu các bạn quan tâm mình sẽ nói sâu hơn về tác dụng tuyệt vời của green juice. Cần bớt dần lượng hoa quả ngọt (mới đầu thì cho chút chút rau xanh rồi tăng dần), và cần biết rằng vị giác có thể thay đổi đó.

  – Juice và smoothie đều có thể làm trước cho vài ngày nếu bạn không có thời gian làm hàng ngày. Dĩ nhiên tươi rói là tốt nhất nhưng có các cách để bảo quản và tự tạo điều kiện cho bản thân, có uống vẫn còn hơn không uống do ngại phải không?

  – Có thể sử dụng nước cốt chanh vàng/chanh xanh trong các công thức green để tăng khả năng hấp thụ vitamin C cũng như giảm nguy cơ xỉn màu của đồ uống do oxy hóa.

  – Luôn cố gắng dùng thực phẩm hữu cơ và tươi mới nhất trong phạm vi có thể. Không tìm được hữu cơ cũng không sao, chọn cái trong khả năng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige
 • Mặt Nạ Ngủ Laneige Water Sleeping Mask
 • Review Cách Sử Dụng Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige
 • Mặt Nạ Dưỡng Môi Laneige Lip Sleeping Mask Mini
 • Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige Review Chi Tiết, Dùng Hằng Ngày Được Không ?
 • Sự Khác Biệt Giữa Số Khối Và Số Nguyên Tử Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Chất Và Hợp Chất
 • Đơn Chất Là Gì, Hợp Chất Là Gì Và Phân Tử Là Gì?
 • Toàn Bộ Kiến Thức Hóa Học Lớp 8 Về Chất, Nguyên Tử, Phân Tử
 • Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử Và Nguyên Tố
 • Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tử Và Phân Tử
 • Số nguyên tử và khối lượng nguyên tử được xác định bằng cách sử dụng một số hạt tạo thành một nguyên tố.

  Số nguyên tử bằng số lượng proton trong một nguyên tố. Mỗi nguyên tố có số lượng proton riêng từ 1 (đối với Hydrogen) lên tới 118 (đối với Oganesson). Số lượng proton (hoặc số nguyên tử) thực sự là yếu tố phân biệt yếu tố này với yếu tố khác. Ví dụ, carbon có 6 proton và số nguyên tử của nó là 6. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thêm một proton khác vào nguyên tử carbon để cung cấp cho nó 7 proton, nguyên tố đó sẽ không còn là carbon, mà là nitơ.

  Khối lượng nguyên tử được tính bằng cách thêm số lượng proton và số lượng neutron được tìm thấy trong hạt nhân của một nguyên tố. Đối với một nguyên tử đơn (như hình bên dưới), khối lượng nguyên tử sẽ là một số nguyên. Ví dụ, carbon thường có 6 proton và 6 neutron trong hạt nhân. Do đó, khối lượng nguyên tử của nguyên tử carbon điển hình là 12 đơn vị khối lượng nguyên tử (amu).

  Tuy nhiên, bảng tuần hoàn thường sẽ hiển thị khối lượng nguyên tử của tất cả các đồng vị khác nhau cho một nguyên tố nhất định. Đây là lý do tại sao hầu hết các nguyên tố sẽ có khối lượng nguyên tử với số thập phân. Ví dụ, tất cả các đồng vị carbon cho khối lượng nguyên tử trung bình là 12,011 amu đối với carbon. Một nguyên tử carbon sẽ không có khối lượng nguyên tử như thế này vì các proton và neutron là toàn bộ thực thể, không có nguyên tử nào có 6,011 neutron. Trên thực tế, carbon có ba đồng vị với 6, 7 hoặc 8 neutron với khối lượng nguyên tử lần lượt là 12, 13 và 14 amu.

  Tóm lại, số nguyên tử là duy nhất cho một yếu tố nhất định. Tuy nhiên, khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố khác nhau có thể giống nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân
 • Giáo Án Cơ Chế Nguyên Phân Và Giảm Phân
 • Cách Phân Biệt Nước Hoa Thật, Giả Đơn Giản Nhất
 • 6 Dấu Hiệu Nhận Biết Áo Lacoste Thật Giả Bạn Đã Biết Chưa?
 • Đánh Giá Nước Hoa Blue Avon
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100