Bài 15. Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Cách Mạng (1917

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Thú Vị Giữa Lúc Mới Yêu Và Yêu Lâu
 • Quá Trình Nhân Đôi Adn (Tái Bản Adn)
 • Nồi Chiên Không Dầu Philips Và Lò Nướng Bosch Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Lò Nướng Đối Lưu Và Nồi Chiên Không Dầu
 • So Sánh Nồi Chiên Không Dầu Và Lò Nướng. Nên Chọn Loại Nào Cho Tốt?
 • LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

  (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

  Chương I

  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

  Tiết 22 – Bài 15.

  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  ? Em hãy trình bày những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại?

  Tiết 22 – Bài 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  I. Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917.

  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

  Tiết 22 – Bài 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  I. Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917.

  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

  – Nước Nga là nước Quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Ni-cô-lai II

  – Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho đất nước

  – Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.

  ? Sau cách mạng 1905-1907 nước Nga theo thể chế chính trị nào?

  ? Năm 1914 khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Nga hoàng đã làm gì?

  ?Nêu hậu quả tham chiến của Nga hoàng?

  NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG

  ? Quan sát tranh, em có nhận xét gì về đời sống của người nông dân Nga trước cách mạng

  Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng con và người thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga Hoàng phát động.

  NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG

  Nơi ở của nông dân Nga năm 1917

  Tiết 22 – Bài 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  I. Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917.

  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

  2. Cách mạng tháng hai năm 1917.

  * Diễn biến.

  – 23.2 (8.3) 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát biểu tình.

  – 26.2 tổng bãi công được sự hưởng ứng của công nhân toàn thành phố.

  ? Trình bày diễn biến của cuộc cách mạng tháng hai?

  Tiết 22 – Bài 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  I. Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917.

  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

  2. Cách mạng tháng hai năm 1917.

  * Diễn biến.

  – 23.2 (8.3) 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát biểu tình.

  – 26.2 tổng bãi công được sự hưởng ứng của công nhân toàn thành phố.

  – 27.2 do Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo, công nhân chuyển từ tổng bãi công thành khởi nghĩa vũ trang, binh lính ngả theo cách mạng, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ

  * Kết quả.

  – Lật đổ chế độ Nga hoàng, Nga trở thành một nước cộng hòa.

  – Sau CM, hai chính quyền song song tồn tại với những đường lối chính trị khác nhau:

  + Các Xô Viết với đại biểu là công nhân, nông dân, binh lính.

  + Chính phủ lâm thời với đại biểu là TS và đại địa chủ TS hóa.

  * Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ TS kiểu mới.

  ? Cách mạng tháng hai đã làm được những gì?

  ? Sau CM, nước Nga còn tồn tại vấn đề gì?

  ? Nêu tính chất của cuộc CM tháng hai ở Nga?

  ? Vì sao nói CM tháng hai là CM dân chủ TS kiểu mới?

  ? So sánh sự giống và khác nhau giữa cách mạng tháng Hai với cách mạng tư sản đầu thời cận đại theo nội dung sau?

  Tư sản

  Vô sản

  Quần chúng nhân dân

  Lật đổ chế độ phong kiến

  Chính quyền của GCTS

  Hai chính quyền cùng tồn tại (TS&VS)

  CỦNG CỐ

  Tiết 22 – Bài 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  I. Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917.

  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

  2. Cách mạng tháng hai năm 1917.

  BÀI TẬP CỦNG CỐ

  Hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: Tình hình nước Nga trước khi bùng nổ CM là?

  A. Đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ, lạc hậu.

  B. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  C. Nga hoàng đủ sức lãnh đạo đất nước.

  D. Nước Nga tham gia chiến tranh thế giới làm cho đất nước hùng mạnh.

  Câu 2: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc để lại là gì?

  A. Kinh tế suy sụp.

  B. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

  C. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định.

  D. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí, lương thực.

  Câu 3: Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai -1917 ở Nga là lực lượng nào?

  A. Phụ nữ B. Phụ nữ, công nhân, nông dân

  C. Phụ nữ, công nhân, binh lính D. Công nhân, nông dân

  BÀI TẬP CỦNG CỐ

  Hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

  Câu 4. Kết quả lớn nhất của CM tháng 2-1917 là gì?

  A. Chiếm các công sở bắt các tướng tá Nga hoàng.

  B. Chính quyền Xô viết được thành lập.

  C. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

  D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

  Câu 5. Sau CM tháng 2, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

  A. Hai chính quyền cùng song song tồn tại.

  B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

  C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

  D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

  – Học bài cũ.

  – Trả lời các câu hỏi trong bài.

  – Đọc và tìm hiểu các phần còn lại của bài (I.3 và II3)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Lò Nướng Và Lò Vi Sóng
 • Sự Khác Nhau Giữa Hai Loại Lò Nướng Vịt Và Lò Vi Sóng
 • Sự Khác Nhau Giữa Lò Nướng Và Lò Vi Sóng
 • Kem Chống Nắng Vật Lý Và Hóa Học: Sự Khác Nhau&cách Sử Dụng Đúng Từ
 • Fast Food Là Gì? Những Mặt Lợi Và Mặt Hại Của Fast Food
 • Bài 9. Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Cách Mạng (1917

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Mua Nồi Chiên Không Dầu Hay Lò Nướng?
 • Giữa Lò Nướng Và Nồi Chiên Không Dầu Nên Mua Loại Nào?
 • Một Số Khác Biệt Văn Hóa Giữa Miền Bắc Và Miền Nam Việt Nam Là Gì?
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Omega 3
 • Phân Biệt Omega 3, Omega 6 , Omega 9 Và Cách Dùng Hiệu Quả
 • BÀI 9

  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG

  (1917 – 1921)

  BÀI 9

  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

  Nội dung

  I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

  2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.

  II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.

  1. Xây dựng chính quyền Xô viết.

  2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.

  III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  a) Tình hình nước Nga trước cách mạng

  + Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, với sự thống trị của Nga hoàng và những tàn tích phong kiến nặng nề (chế độ sở hữu ruộng đất lớn của địa chủ, quý tộc,…)

  + Năm 1914, nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất và càng bộc lộ sự lạc hậu, yếu kém của đất nước.

  + Nước Nga còn là “nhà tù” của các dân tộc, với sự thống trị tàn bạo của chế độ Nga hoàng đối với hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  Tình hình nước Nga trước cách mạng như thế nào?

  1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  a) Tình hình nước Nga trước cách mạng

  – Từ tình hình trên, nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại (mâu thuẫn giữa công nhân và chủ tư bản, giữa nông dân và địa chủ, giữa các dân tộc không phải Nga và chế độ Nga hoàng…). Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  – Tháng Hai năm 1917, cuộc Cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga, với sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pêtơrôgrát (nay là Xanh Pêtécbua). Phong trào đấu tranh lan rộng trong cả nước. Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

  – Nhưng ngay sau cuộc Cách mạng tháng Hai, tình trạng hai chính quyền song song tồn tại (Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính) với mục tiêu và đường lối chính trị khác nhau.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  b) Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

  – Để giải quyết tình hình phức tạp đó, V. Lênin đã đề ra Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hôi chủ nghĩa.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  b) Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

  Lê-nin soạn thảo Luận cương tháng Tư, nêu rõ chiến lược cơ bản của đảng Bôn-sê-vích Nga phải nắm quyền lãnh đạo CM, chuyển từ CMDCTS sang CMXHCN.

  Nhân dân Pê-tơ-rô-grát vui mừng đón chào Lê-nin từ Phần Lan về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng (03. 4. 1917)

  – Đêm 24 – 10 – 1917, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pêtơrôgrát. Chính phủ lâm thời bị lật đổ. Đến đầu năm 1918, cuộc cách mạng thắng lợi trên phạm vi cả nước cùng sự thành lập Chính quyền Xô viết các cấp từ trung ương đến địa phương.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  b) Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

  2. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết

  a) Xây dựng Chính quyền Xô viết

  – Ngay trong đêm 25 – 10 – 1917, Đại hội Xô viết toàn Nga tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ và xây dựng bộ máy nhà nước mới của nhân dân lao động.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  – Chính quyền Xô viết đã thông qua hai sắc lệnh lịch sử –

  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết còn nhanh chóng xóa bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến (như sự phân biệt đẳng cấp…), tuyên bố quyền dân tộc tự quyết và các quyền tự do dân chủ khác (nam nữ bình đẳng…), tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản,…

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  2. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết

  a) Xây dựng Chính quyền Xô viết

  – Từ cuối năm1918, quân đội của 14 nước đế quốc câu kết với các lực lượng phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ.

  b) Bảo vệ Chính quyền Xô viết

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  – Cuộc chiến ác liệt kéo dài ba năm (1918 – 1920). Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với việc Nhà nước kiểm soát toàn bộ (độc quyền) nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức, nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu,…

  – Tới cuối năm 1920, cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc đã bị đánh bại, Chính quyền Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

  b) Bảo vệ Chính quyền Xô viết

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  – Cuộc chiến ác liệt kéo dài ba năm (1918 – 1920). Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với việc Nhà nước kiểm soát toàn bộ (độc quyền) nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức, nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu,…

  – Tới cuối năm 1920, cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc đã bị đánh bại, Chính quyền Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

  3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  – Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga – nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

  – Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

  BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

  3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

  So sánh cách mạng tháng Hai với các cuộc cách mạng tư sản khác và rút ra tính chất của cuộc cách mạng

  Tính chất:

  Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

  Nội Dung

  Nhiệm vụ

  Lãnh đạo

  Lực lượng

  tham gia

  Cách mạng tư sản

  Lật đổ chế độ phong kiến

  Tư sản và quí tộc mới

  Quần chúng nhân dân

  Cách mạng tháng Hai

  Lật đổ chế độ phong kiến

  Tư sản và đảng Bôn-sê-vích

  Quần chúng nhân dân

  Chính quyền

  thành lập

  Của giai cấp tư sản

  Song song hai chính quyền

  ( TS và VS)

  So sánh cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười và rút ra tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười

  Tính chất:

  Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Nội Dung

  Nhiệm vụ

  Lãnh đạo

  Lực lượng

  tham gia

  Cách mạng tháng Hai

  Lật đổ chế độ phong kiến

  Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)

  Quần chúng nhân dân

  Chính quyền

  thành lập

  Song song hai chính quyền

  ( TS và VS)

  Cách mạng tư sản tháng Mười

  Lật đổ chính phủ tư sản

  Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)

  Quần chúng nhân dân

  Của GC vô sản và nhân dân

  Thaân aùi chaøo taïm bieät

  Cuộc cách mạng tư

  sản tháng Hai đã giải

  quyết được nhiệm

  vụ gì?

  Vì sao gọi cách mạng

  tháng Hai là cuộc

  cách mạng dân chủ

  tư sản kiểu mới?

  Nước Nga Xô Viết

  thực hiện biện pháp

  gì để chống lại thù

  trong giặc ngoài?

  Em hãy cho biết

  đường lối cách mạng

  do Lê-nin vạch ra

  trong Luận cương

  tháng Tư?

  Tại sao năm 1917

  nước Nga phải tiến

  hành hai cuộc

  cách mạng?

  Trước cách mạng

  Nước Nga là một

  nhà nước:

  A. Chiếm hữu nô lệ

  B. Quân chủ lập hiến

  C. Quân chủ chuyên

  chế

  4

  5

  6

  2

  3

  1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Lò Vi Sóng Và Lò Nướng
 • Sự Khác Nhau Giữa Khiếu Nại Và Tố Cáo
 • Sự Khác Biệt Giữa Hàng Xách Tay Và Hàng Nhập Khẩu, Hàng Chính Hãng
 • Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Hàng Nội Địa Và Hàng Xuất Khẩu
 • Bạn Đã Thật Sự Hiểu Rõ Về Hàng Nội Địa Nhật ?
 • Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Cách Mạng Tháng Tám Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .công An Tra Vinh
 • Nồi Chiên Không Dầu Và Lò Nướng – Nên Mua Loại Nào Đây?
 • Sự Khác Biệt Giữa Nhiễm Vi Khuẩn Và Nhiễm Virus
 • Bệnh Nhiễm Trùng (Do Vi Khuẩn Và Virus) Là Gì?
 • Tổng Quan Về Các Loại Axit Béo Omega 3 – 6 – 9
 • Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 02 năm 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô Viết các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô-viết Pê-tơ-rô-grát. Trước tình hình đó, V. I. Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Tháng 4/1917, V. I. Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga. Đêm ngày 24/10/1917 (theo lịch cũ nước Nga, tức đêm ngày 06/11/1917), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

  Ngày 25/10/1917 (theo lịch cũ nước Nga, tức ngày 07/11/1917), các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát, từ Cung điện Mùa Đông và một vài nơi. Tới 2 giờ 10 phút, rạng sáng ngày 26/10/1917, Cung điện Mùa Đông được giải phóng, các Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tơ-rô-grát kết thúc thắng lợi.

  Ngày 25/10/1917 đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

  Nếu không có Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc Cách mạng Tháng Tám của mình

  Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước mình.

   Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dẫn tới sự ra đời Nhà nước xã hội chủ nghĩa – Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới, báo hiệu quá trình cải tạo thế giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay “chính quốc”, đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga Hoàng, mở ra thời kỳ vùng dậy không gì ngăn cản được của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập, tự do, làm lay chuyển hậu phương rộng lớn của chủ nghĩa đế quốc thế giới.

  Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh. Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mãng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước như: Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời – hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chi phối với nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng. Nó cho thấy, trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.

  Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

  Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười.

  Tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của V. I. Lênin: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương đã giải đáp cho Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang kỳ công tìm kiếm. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đi đến nhận thức rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

  Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

  Sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch đã và đang chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và nền tảng tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

  Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Liên Xô nảy nở, không ngừng được củng cố và phát triển.

  Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng Tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiều mới của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản… đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

  Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

  Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó là và tư tưởng, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng để từng bước hiện thực hóa con dường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn – con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Nhân dân ta kiên định sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng và hướng tới là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt tới mục tiêu cao cả đó, tất yếu phải trải qua nhiều chặng đường khó khăn, gian khổ với những bước đi, hình thức phù hợp trong suốt thời kỳ quá độ. Trước mắt cần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

  – Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng học tập, nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  – Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  – Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả ba nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân.

  – Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

  – Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

  – Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh./.

                                                                               Thanh Huống (tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Lò Nướng Và Lò Vi Sóng
 • Phân Biệt Lò Vi Sóng, Lò Nướng Vi Sóng Và Lò Nướng
 • Lựa Chọn Kem Chống Nắng Vật Lý Và Hoá Học
 • Cung Cấp Thiết Bị & Giải Pháp Cho Nhà Thông Minh
 • Phân Biệt Hàng Nhật Xuất Khẩu Và Hàng Nội Địa Nhật
 • Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .công An Tra Vinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nồi Chiên Không Dầu Và Lò Nướng – Nên Mua Loại Nào Đây?
 • Sự Khác Biệt Giữa Nhiễm Vi Khuẩn Và Nhiễm Virus
 • Bệnh Nhiễm Trùng (Do Vi Khuẩn Và Virus) Là Gì?
 • Tổng Quan Về Các Loại Axit Béo Omega 3 – 6 – 9
 • Tác Dụng Của Omega 3
 • CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

  Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản Nga tiến hành, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đây là một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử của nhân loại, mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin; đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc Việt Nam, là yêu cầu khách quan, con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. 

  Kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vẻ vang. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tính chất đúng đắn của đường lối mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 đã vạch ra…”. Chính vì vậy, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình cảm gắn bó và lòng biết ơn đối với Cách mạng Tháng Mười cũng như đối với V.I. Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản – là vô cùng sâu sắc. 

  Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 của thế kỷ 20, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào thoái trào, tác động sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đây là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải cách, đổi mới.      

  Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm, bám sát thực tiễn, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Theo đó, Đảng ta luôn kiên định quan điểm đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng không đổi màu, đổi mới nhưng phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới để hoàn thành tốt hơn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước những diễn biến thăng trầm của lịch sử, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh: “Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số nhân dân… Chính vì vậy, nhân dân ta quyết không chấp nhận con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa”. Với ý nghĩa sâu sắc đó, dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, Cách mạng Tháng Mười vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. Những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu của cuộc cách mạng vĩ đại này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

  Thời gian tới, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản để phát triển, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục tiến hành toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công” Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 300. 

  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 8, tr. 572. 

  Nguyễn Văn Linh: Đổi mới để tiến lên, tập IV, Nhà Xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1991, tr. 155.  

  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 303./.

  Cổng TTĐT Chính phủ – chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Cách Mạng Tháng Tám Việt Nam
 • So Sánh Lò Nướng Và Lò Vi Sóng
 • Phân Biệt Lò Vi Sóng, Lò Nướng Vi Sóng Và Lò Nướng
 • Lựa Chọn Kem Chống Nắng Vật Lý Và Hoá Học
 • Cung Cấp Thiết Bị & Giải Pháp Cho Nhà Thông Minh
 • Sự Khác Nhau Giữa Mạng Lan Wan Man

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Internet, Mạng Nội Bộ Và Extranet Là Gì?
 • Unix Vs Linux. Nguồn Gốc Và Sự Khác Biệt
 • Sự Khác Biệt Giữa Mac Os Và Linux Là Gì?
 • So Sánh Giữa Hệ Điều Hành Mac Os Và Windows.
 • What Is Firmware? Differences With Software, Operating System And Device Driver?
  • Tên đầy đủ tiếng anh là Local Area Network .
  • Nếu hai hoặc nhiều máy tính và thiết bị ngoại vi được kết nối trong một khu vực nhỏ như một căn phòng, văn phòng, hay một khuôn viên, được gọi là mạng LAN . Đó là nhóm các máy tính trong một mạng LAN chia sẻ một kết nối phổ biến.
  • Tốc độ truyền dữ liệu của mạng LAN là 10 đến 100 Mbps và nó là chậm hơn so với mạng WAN.
  • Đường truyền và vòng cấu trúc liên kết được sử dụng trong mạng LAN.
  • Trong giao thức mạng LAN một vài sai sót dữ liệu xảy ra.
  • Trong văn phòng hoặc nhà mạng mà họ thường được nối với nhau bằng cáp Ethernet và có kết nối tốc độ cao. Và nếu nó thiết lập là không dây thì nó được gọi là mạng WLAN .
  • Trong LAN thiết bị đầu cuối máy tính được kết nối vật lý với dây .
  • Kết nối chia sẻ nhiều nhất của mạng LAN là 1 km . Ngoài ra, chi phí của mạng LAN rẻ hơn so với WAN và MAN.
  • MAN là chữ viết tắt cho Metropolitan Area Network .
  • Phạm vi chia sẻ kết nối của MAN là lên tới 50 Km .
  • Hệ thống mạng MAN là lớn hơn so với mạng LAN và nhỏ hơn một WAN.
  • Phân phối Queue kép xe buýt [DQDB] cấu trúc liên kết được sử dụng trong mạng MAN.
  • Tốc độ truyền dữ liệu của MAN là 5-10Mbps và nó là chậm hơn so với mạng WAN và có tốc độ cao hơn so với mạng LAN.
  • Nó là lớn hơn so với hệ thống mạng LAN và kết nối người sử dụng máy tính trong một khu vực địa lý cụ thể.
  • Ngoài ra, một trường đại học lớn có thể có một mạng lưới rất lớn mà nó có thể được phân loại như một MAN. Và hệ thống mạng MAN thường tồn tại để cung cấp kết nối cho các tập đoàn lớn.
  • Ví dụ chính của mạng MAN là truyền hình cáp .
  • Ngoài ra, chi phí của MAN là cao hơn so với mạng LAN.

  XEM THÊM: TƯ VẤN – THIẾT KẾ – THI CÔNG MẠNG LAN VĂN PHÒNG

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Trái Ngược Giữa Đàn Ông Và Phụ Nữ Trong Cuộc Sống
 • Trật Tự Hai Cực Ianta Đã Được Hình Thành Như Thế Nào? Trật Tự Này Có Đặc Điểm Gì Giống Và Khác So Với Trật Tự Vecxai
 • Phân Biệt Thực Phẩm Chức Năng Với Thực Phẩm Thường Và Thuốc Chữa Bệnh
 • Tổng Quan Về Thị Trường Sơ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp
 • Quản Lý Và Lãnh Đạo: Đích Thị Giống, Khác Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Wan Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Để Phân Biệt “on Time” Và “in Time”
 • Sự Khác Nhau Giữa Đàn Piano Điện Và Đàn Organ
 • Đàn Piano Điện Khác Đàn Organ Như Thế Nào?
 • Come Over Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Come Over Và Overcome
 • Sự Khác Biệt Giữa ++ I Và I ++ Là Gì?
 • A2A Sự khác biệt giữa Internet và mạng WAN là gì?

  Từ quan điểm làm việc trong mạng máy tính trong nhiều năm, khi tôi nghe thấy thuật ngữ này

  Mạng LAN

  , Tôi nghĩ về một

  Mạng riêng tư

  .

  Tương tự như vậy khi ai đó nói

  Internet

  , Tôi nghĩ về

  đường cao tốc công cộng toàn cầu

  hệ thống.

  Bạn thường nghe câu “đó là so sánh táo và cam.” Vâng, cả hai đều là trái tròn, nhưng sự so sánh bị phá vỡ ngoài sự quan sát hời hợt đó.

  Tương tự, các thuật ngữ Internet và WAN đều được sử dụng trong mạng máy tính, nhưng cố gắng làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai thuật ngữ kỹ thuật tương tự mơ hồ không có nhiều giá trị ngoài việc hiểu định nghĩa của chúng.

  Hãy để tôi mở rộng câu hỏi một chút bằng cách giải thích sự khác biệt từ LAN sang WAN. Bất cứ khi nào bạn có máy tính chia sẻ tài nguyên, chia sẻ tệp, chia sẻ ứng dụng, chia sẻ máy in, bạn có mạng LAN (Mạng cục bộ.)

  Mạng LAN có thể là một trong nhiều loại mạng, chẳng hạn như mạng ngang hàng có thể hoặc không thể dựa trên các giao thức TCP / IP. Chứng chỉ đầu tiên của tôi về quản trị hệ thống và mạng máy tính là sử dụng HĐH Novell vào những năm 1990. Novell ban đầu không sử dụng TCP / IP. Họ cung cấp một số mạng LAN và mạng LAN khá lớn vào thời hoàng kim.

  Trong những năm qua, tôi đã nghe nhiều định nghĩa về mạng diện rộng (Mạng diện rộng). Một số định nghĩa sử dụng số lượng máy tính, một số định nghĩa sử dụng khoảng cách làm yếu tố. Điều tôi được dạy không phải là số lượng máy tính hay khoảng cách giữa chúng là một yếu tố. Tôi được dạy rằng một mạng LAN có nhiều hơn một mạng LAN được kết nối với nhau bằng kết nối công khai.

  Bây giờ khi chúng tôi định nghĩa thuật ngữ “internet”, tôi nghĩ cụ thể về mạng công cộng phát triển từ ARPANET dựa trên các giao thức TCP / IP được phát triển vào những năm 1980.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Mạng Lan, Wan, Man
 • Iphone 5S/6/6Plus/6S/6Splus Lock Có Gì Khác Gì So Với Iphone Quốc Tế ?
 • Sự Khác Biệt Giữa Can Và May
 • Sự Khác Biệt Giữa Một Cần Cẩu Và Máy Hydra Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Web Hosting Và Trình Tạo Trang Web Mà Doanh Nghiệp Cần Biết
 • Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Máy Tính Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Loa Nghe Nhạc Và Loa Hát Karaoke
 • Sự Khác Biệt Giữa Thu Âm Và Hát Karaoke
 • Thư Tình: Xin Lỗi Em, Mình Dừng Lại Nhé!
 • Thái Độ Tích Cực Chính Là Bí Quyết Nhỏ Để Làm Nên Sự Khác Biệt Lớn
 • Sự Khác Biệt Lớn Giữa Người Đi Bộ Và Không Đi Sau 10 Năm: Toàn Bộ Cơ Thể Đều Thay Đổi
 • Có rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật hiện nay khiến mọi người nhầm lẫn. Internet và mạng máy tính là hai thuật ngữ được những người không am hiểu về kỹ thuật cho là giống nhau. Nhưng trên thực tế, chúng là hai thuật ngữ đối lập với những mục đích sử dụng khác nhau.

  Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa Internet và mạng máy tính để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về 2 khái niệm này.

  Đâu là sự khác biệt giữa Internet và mạng máy tính?

  Nói một cách dễ hiểu, mạng máy tính là tập hợp các thiết bị có thể giao tiếp với nhau, còn Internet là tập hợp những mạng máy tính có thể giao tiếp với nhau.

  – Mạng máy tính là một cấu trúc trong đó hai hoặc nhiều máy tính được kết nối để trao đổi dữ liệu và thông tin. Mặt khác, Internet là một loại mạng, bao gồm một mạng lưới các mạng máy tính có thể kết nối với nhau.

  – Phạm vi hoạt động của mạng máy tính bị hạn chế, trong khi khu vực hoạt động của Internet là toàn thế giới.

  – Mạng máy tính tương tác qua các kết nối trực tiếp (face-to-face). Internet không phải lúc nào cũng cho phép tương tác trực tiếp như vậy.

  – Có nhiều loại mạng khác nhau có sẵn như – LAN, MAN, WAN, Campus Area Network (CAN) và Home Area Network (HAN). Tuy nhiên, chỉ có một loại hình hiện diện trên Internet đó là World Wide Web.

  – Mạng nhằm kết nối và hoàn thành công việc với tốc độ nhanh chóng. Ngược lại, Internet có mục đích chính là để truy cập vào tin tức và thông tin mới nhất.

  Định nghĩa

  Một nhóm gồm hai hoặc nhiều hệ thống máy tính được liên kết với nhau.

  Một số mạng máy tính đang hoạt động được liên kết với nhau.

  Vị trí

  Hiện diện trong một khu vực địa lý hạn chế như trường học hoặc nhà.

  Phạm vi trải rộng từ quốc gia này sang quốc gia khác.

  Kết nối

  Tương tác với nhau trực tiếp.

  Không phải lúc nào cũng có thể tương tác trực tiếp với nhau.

  Loại

  Local Area Network, Wide Area Network, Campus Area Network và Home Area Network.

  World Wide Web.

  Mục đích

  Để kết nối và hoàn thành công việc với tốc độ nhanh chóng.

  Để có được quyền truy cập vào tin tức và thông tin.

  Đặc điểm

  • Mạng máy tính có thể tồn tại hoàn toàn trong một host và 100% là ảo.
  • Mạng máy tính có thể tồn tại ở một vị trí duy nhất.
  • Internet không thể tồn tại chỉ với các thiết bị ảo, nó bao gồm cả host.
  • Internet rất đa dạng về mặt địa lý.

  Kết luận

  Mạng máy tính thường tồn tại trong một vị trí địa lý hạn chế, trong khi đó Internet rộng hơn và trải dài từ quốc gia này sang quốc gia khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Các Giống Và Phân Loài Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Tình Bạn Và Mối Quan Hệ
 • Đôi Điều Về Sự Khác Biệt Giữa Thích, Thương Và Yêu
 • Emtd: Nhiệt Độ Hiệu Quả Có Nghĩa Là Sự Khác Biệt
 • Thương Hiệu Cần Sự Khác Biệt Ý Nghĩa
 • Sự Khác Biệt Giữa Mạng Lan, Man Và Wan Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Cổng Lan Và Cổng Wan
 • Sự Khác Nhau Giữa Đàn Piano Điện Và Đàn Organ/ Keyboard
 • So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Triết Học Phương Đông Và Triết Học Phương Tây Thời Cổ Đại
 • Cho Tôi Biết Những Sự Khác Nhau Giữa Nền Văn Minh Phương Đông Và Nền Văn Minh Phương Tây?
 • Khám Phá Sự Khác Biệt Đặc Trưng Giữa Ẩm Thực Phương Tây Và Phương Đông Để Thấu Hiểu Thực Khách
 • Một mạng LAN – Local Area Network cung cấp một liên kết ngắn, nhanh chóng giữa các thiết bị mạng. Hầu hết các gia đình và văn phòng đều có mạng LAN. Cho phép các máy tính cá nhân, và máy trạm dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa nhau với tốc độ truyền cao.

  Mạng LAN cũng cho phép người dùng truy cập các thiết bị khác, chẳng hạn như máy in, modem hoặc máy chủ cục bộ. Họ thuộc sở hữu tư nhân và quản lý và cung cấp dịch vụ cho các khu vực địa lý tương đối nhỏ.

  Một mạng LAN có thể phục vụ ít nhất một người dùng hoặc nhiều đến hàng nghìn. Vì mạng LAN bao phủ một khu vực nhỏ nên nhiễu và lỗi được giảm thiểu.

  Mạng MAN – Metropolitan Area Network

  mạng MAN – Metropolitan Area Network, là một lớp của mạng phục vụ một khu vực địa lý rộng lớn từ 5 đến 50 km hoặc các tỉnh thành. Độ rộng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông hiện nay.’

  VNPT hiện đang cung cấp dịch vụ hệ thống mạng Metronet hay còn gọi mạng MAN. Khu vực nội hạt, nội vùng, cận vùng, cách vùng. Nói chung VNPT cung cấp kết nối mạng MAN khắp cả nước. bạn đang cần hỗ trợ dịch vụ mạng Metronet VNPT hãy gọi hotline: 0707989777

  Khu vực địa lý này có thể bao gồm một số tòa nhà, chẳng hạn như khuôn viên trường đại học, đôi khi được gọi là mạng lưới khuôn viên trường , hoặc một khu vực rộng lớn như một thành phố (khu vực đô thị đô thị ).

  Các mạng MAN này lớn hơn mạng LAN, nhưng nhỏ hơn mạng WAN. Thường cung cấp thông tin liên lạc qua cáp quang và chủ yếu hoạt động trong Lớp 2, hoặc lớp liên kết dữ liệu, của mô hình OSI.

  Thông thường, mạng MAN không thuộc về bất kỳ tổ chức cụ thể nào. Mà là một tập hợp người dùng hoặc một nhà cung cấp mạng duy nhất chịu trách nhiệm về dịch vụ. Sở hữu phần cứng và thiết bị khác và bán quyền truy cập vào mạng cho người dùng cuối.

  Mạng WAN – Wide Area Network

  Một mạng WAN – Wide Area Network cung cấp phạm vi bao phủ lớn hơn nhiều so với MAN. Nó có khả năng cung cấp dịch vụ rộng lớn. Mạng WAN kết nối các mạng LAN và MAN, với ví dụ về mạng WAN là Internet.

  Trong khi một mạng WAN, hoạt động tương tự như MAN, có thể bao phủ toàn cầu. Thì một MAN chỉ có khả năng mở rộng một khu vực trong phạm vi nhỏ hơn.

  Cả Mạng Khu vực Đô thị (MAN)Mạng Khu vực rộng (WAN) cung cấp thông tin liên lạc mạng qua các vùng địa lý lớn hơn. Sự khác biệt cơ bản giữa hai điều này nằm ở quy mô của các khu vực được phục vụ.

  Trên là mại vài thông tin VNPTGroup mong muốn giúp bạn hiểu hơn về khác biệt giữa mạng LAN, MAN và WAN trong hệ thống mạng hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mạng Lan Là Gì? Sự Khác Biệt Chính Giữa Lan, Man Và Wan
 • “mục Đích” Và “mục Tiêu”
 • Shopee Mall Là Gì? Điểm Khác Biệt Giữa Shopee Mall Và Shopee Thường
 • 16 Khác Biệt Giữa Yêu Kiểu Trẻ Con Và Yêu Kiểu Người Lớn
 • Sự Khác Biệt Giữa Người Lớn Và Trẻ Em
 • Nhận Biết Sự Khác Nhau Giữa Dây Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Nhái, Sự Khác Nhau Giữa Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Nhái Kém Chất Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Serum Là Gì? Essence Là Gì? Sự Khác Nhau Cơ Bản Của 2 Loại
 • Galaxy Watch Active 2 Lte Và Galaxy Watch Active 2 Gps Có Gì Khác Nhau?
 • Tầu Bay Hay Tàu Bay
 • Đi Tìm Sự Khác Biệt Giữa Xe Fortuner Máy Dầu Và Máy Xăng
 • Sự Khác Nhau Giữa Điều Hòa Thường Và Điều Hòa Âm Trần
 • Điểm nhau giữa cáp mạng chính hãng và hàng nhái kém chất lượng

  Hình ảnh: Dây cáp mạng Cat6e AMP chính hãng

  Trong thời đại của sự hỗn độn, dối gian, lừa lọc, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng tràn lan trên thị trường hiện nay đòi hỏi chúng ta cần phải bỏ túi những kinh nghiệm khi có dự định mua bất cứ loại hàng hóa nào. Bởi việc sử dụng cáp mạng hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, có nguy cơ cháy nổ,… Điều này khiến bất cứ ai cũng phải lo lắng, đau đầu không biết làm thế nào để phân biệt hàng chất lượng và hàng giả để mua hàng hay cáp mạng chính hãng có những đặc điểm nổi bật nào để tránh xa hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong bài viết sau đây, Hợp Nhất sẽ mách bạn một số kinh nghiệm cần biết khi có dự định mua dây cáp mạng AMP, nhất là đối với những khách hàng lần đầu tiên tiếp cận với dòng sản phẩm này.

  Hình ảnh: Sợi dây cáp mạng AMP chính hãng

  Chất lượng dây cáp mạng chính hãng

  Chắc chắn rằng sự khác nhau đầu tiên giữa cáp mạng chính hãng và cáp mạng hàng nhái, hàng kém chất lượng chính là nằm ở chất lượng sản phẩm. Cáp mạng chính hãng được tạo nên từ những sợi đồng nguyên chất giúp cho quá trình truyền tải dữ liệu mạng lẫn tốc độ nhanh hơn, ổn định hơn. Phần bên ngoài được lớp nhựa PVC bền đẹp, mang tính thẩm mỹ cao, không pha tạp, có khả năng chống cháy cao, không bị xỉn màu hoặc biến dạng trong quá trình sử dụng. Sử dụng dây cáp mạng AMP Cat6 chính hãng giúp tránh bị suy hao trong quá trình truyền dữ liệu. Ngược lại với hàng chất lượng, hàng nhái, hàng kém chất lượng được làm bằng nhựa tổng hợp, đó là nguyên liệu rẻ tiền, kém chất lượng, độc hại, không đảm bảo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chất lượng sản phẩm. Để biết rõ được những thông tin này, khách hàng không chỉ nên để ý đến chất liệu làm ra cáp mạng mà còn nên truy cập vào trang web của AMP NETCONNECT để phòng tránh gặp phải hàng kém chất lượng.

  Hình ảnh: Quy cách đóng gói sản phẩm khác nhau Hình ảnh: Kiểm tra mã part number để biết chất lượng sản phẩm

  Một ví dụ cụ thể như cáp mạng Cat6e AMP chính hãng được làm từ chất liệu đồng nguyên chất, có lớp vỏ bảo vệ bằng nhựa PVC sạch,có khả năng kháng cháy, cho phép truyền dẫn tín hiệu tốc độ đường mạng 10/100 Mbps giúp chống cháy, hạn chế cháy lan. Còn cáp mạng giả thì cáp được làm từ lõi sắt mạ đồng tạp chất hoặc hợp kim hỗn hợp, vật liệu nhựa là những loại nhựa ” bẩn”, nhựa tái chế, độc hại dẫn đến độ bền và kháng nhiễu, kháng cháy thấp.

  Sự khác nhau ở quy cách đóng gói sản phẩm

  Nếu như cáp mạng chính hãng được đóng gói trong thùng vuông vắn, chắc chắn, có đầy đủ thông tin về số lượng và khối lượng in đầy đủ như trên bao bì thì hàng nhái được bọc bởi vỏ thùng cát tông ọp ẹp, sờ bằng tay thấy sợi dây mềm, yếu, không có đầy đủ thông tin trên bao bì. Thí dụ như thùng cáp Cat5e chính hãng AMP thường có chiều dài đạt 305m trong khi thùng cáp giả có chiều dài ngắn hơn như ghi trên bao bì hay kích thước lõi hàng thật là 0.5 mm thì hàng giả có kích thươc nhỏ hơn tiêu chuẩn chính hãng từ 0.4 – 0.45 mm. Các loại cáp mạng chính hãng thường sử dụng những chất liệu cao cấp như vàng, bạc mạ các chân đấu nối để nâng cao chất lượng truyền dẫn cho đường truyền còn trái lại, hàng giả, hàng kém chất lượng thường không hoặc chỉ mạ đồng bình thường. Hàng thật cho phép đấu nối và tái đấu nối theo tiêu chuẩn cho phép, còn hàng giả đa phần bị hư hại khi đấu nối, tái đấu nối.

  Mua cáp mạng chính hãng ở đâu chất lượng?

  Hiểu rõ được những lợi ích thiết thực mà cáp mạng chính hãng đem lại cho người sử dụng và những hậu quả khôn lường mà cáp mạng giả, kém chất lượng gây ra, Hợp Nhất luôn luôn coi trọng việc thử nghiệm, quan sát và chọn lựa nhà cung cấp nguồn hàng có thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo chất lượng. Để không còn phải lo lắng bởi việc làm giả dây cáp mạng AMP ngày càng tinh vi và phức tạp, hãy đến với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hợp Nhất địa chỉ bán dây mạng chính hãng để sở hữu cho mình hàng chất lượng và giá thành phải chăng do nhập về lượng hàng lớn lên đến 2000 sản phẩm nên khách hàng không phải lo ngại về giá. Còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay Liền kề TT17-B4 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội hoặc truy cập web chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ mua cáp mạng chính hãng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Biết Sự Khác Nhau Giữa Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Nhái Kém Chất Lượng
 • Quan Hệ Giữa Sự Biến Đổi Về Lượng Và Sự Biến Đổi Về Chất Của Sự Vật Hiện Tượng
 • Giải Bài Tập Sinh Học 9
 • Sự Khác Nhau Giữa Hằng Và Biến
 • Ván Gỗ Mdf Và Hdf Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Facebook Vs Twitter: Sự Khác Nhau Giữa Mạng Xã Hội Facebook Và Twitter

  --- Bài mới hơn ---

 • Pes Hay Fifa? Đâu Mới Là Gã Khổng Lồ Bóng Đá Điện Tử 2022
 • Academic Ielts Và General Ielts Giống Và Khác Nhau
 • Sự Khác Biệt Giữa Team Và Group
 • Sự Khác Nhau Giữa “go Back” Và “come Back”?
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Visa Và Hộ Chiếu (Passport)
 • Người ta nói rằng Facebook ra đời với mục đích giúp bạn kết nối với bạn bè trong cùng một khu vực, còn Twitter thì dành cho một nhóm bạn nhỏ. Trong khi Facebook là một mạng xã hội trực tuyến với nền tảng lập trình “Facebook Platform” đa mục đích cho phép người dùng chat, đăng ảnh, viết ghi chú và chơi game, thì Twitter được xây dựng xung quanh việc post những mẩu tin nhỏ thường gọi là “tweet” với độ dài là 140 ký tự.

  Đó là 2 mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới. So sánh này nhìn vào lịch sử phát triển dựa trên người sử dụng cùng với điểm mạnh và điểm yếu của chúng.

  Thành viên chủ chốt

  Mark Zuckerberg – người sáng lập đồng thời là CEO của Facebook; Dustin Moskovitz – người đồng sáng lập Facebook; Sheryl Sandberg – Giám đốc điều hành Facebook; Matt Cohler – Quản lý sản phẩm; Chris Hughes – Người đồng sáng lập.

  Jack Dorsey – Chủ tịch hội đồng; Evan Williams – CEO; Biz Stone – Giám đốc sáng tạo.

  Lịch sử Facebook và Twitter

  Mark Zuckerberg ra mắt Facebook với mọi người vào tháng 2 năm 2004 cùng với bạn cùng phòng đại học của anh ấy. Ban đầu, nó chỉ dành cho sinh viên ở Harvard, nhưng sau đó đã mở rộng cho sinh viên các trường đại học khác tại khu vực Boston, Ivy League và Đại học Standford. Rồi mở rộng hơn nữa cho sinh viên thuộc bất kỳ trường đại học nào, cuối cùng là học sinh phổ thông. Vào tháng 9 năm 2006, nó còn mở rộng cho bất cứ ai trên 13 tuổi.Tính đến 17/5/2012, Facebook được public rộng rãi và thu về được 104 tỷ đô. Người dùng Facebook vẫn đang tăng lên một cách nhanh chóng. Sự phát triển của nó có thể thấy được ở biểu đồ sau đây: http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/

  Các thành viên sử dụng Facebook với nhiều mục đích khác nhau. Nó chủ yếu được các cá nhân sử dụng để họ kết nối với những người đang offline, hơn nữa để lưu lại một bộ hồ sơ cá nhân và đăng tải những thông điệp trên tường của họ. Người sử dụng có thể đăng tải cả một album ảnh và videos, chia sẻ các liên kết hay, viết một đoạn note dài, gửi tin nhắn cá nhân một đoạn văn bản hay thậm chí là video tới bạn bè của mình và hơn nữa là có thể chơi game.

  Twitter cho phép người sử dụng đăng một mẩu tin chứa tối đa là 140 ký tự hay được gọi là “tweet” và follow những tin bài của người khác trên Twitter của họ. Nó chủ yếu được sử dụng để giao tiếp với các cá nhân khác có cùng sở thích bất kể người dùng có biết nhau ngoài Twitter hay không, hơn nữa nó còn có tính năng theo dõi, cập nhật tin tức từ những người nổi tiếng khá hay ho. Người dùng cũng có thể upload hình ảnh, chia sẻ các liên kết và gửi tin nhắn cá nhân tới người mà họ đang follow.

  Bảo mật

  Facebook cho phép người dùng chọn các loại cài đặt bảo mật khác nhau, một số hồ sơ cá nhân thậm chí không thể tìm kiếm được trên Graph search ngoại trừ bạn bè của họ . Người dùng có thể thay đổi các bảo mật trên mỗi bài viết cá nhân bao gồm các chế độ Public (Mọi người có thể nhìn thấy), Friends (Chỉ bạn bè), Only me (Chỉ mình tôi), hoặc Custom (Chế độ tùy chỉnh).

  Khả năng Tích hợp

  Tiện ích mở rộng(Widgets) của Twitter có thể thêm được vào một website hay một blog và còn có thể tích hợp được với Instagram. Một vài website cho phép người dùng đăng nhập bằng Twitter.

  Lịch sử tài chính

  Ban đầu, Twitter được phát triển bởi công ty podcast Odeo. Nó đã có trong vốn liên doanh là 155 triệu đô la năm 2006. Trong vòng 3 năm, ngân quỹ đã tăng thêm 35 triệu đô (02/2009), trong khi vào tháng 10/2009, công ty tư nhân Insight Venture Partners đã đầu tư thêm 100 triệu đô la vào trang web này. Năm 2011, Twitter có trị giá khoảng 10 tỷ USD.

  Những thông tin gây tranh cãi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Glucose Và Fructose
 • Hashcode Với Equals Trong Java
 • Anh Chị Có Thể Chia Sẻ Sự Khác Nhau Giữa Ceo Và Chairman?
 • Sự Khác Nhau Giữa Founder Và Ceo
 • Sự Khác Nhau Giữa Cia Và Fbi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100