Top 6 # Xem Nhiều Nhất Tìm Hiểu Sự Phát Triển Của Từ Vựng Tiếp Theo Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo)

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

I. Tạo từ ngữ mới Câu 1:

– Điện thoại di động: điện thoại nhỏ, không dây, được sử dụng trong khu vực phủ sóng của hãng cho thuê bao

– Kinh tế tri thức: quyền sở hữu với sản phẩm trí tuệ được pháp luật phân định

– Đặc khu kinh tế: khu vực kinh tế ưu đãi, dành riêng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Câu 2:

Các từ ngữ được cấu tạo theo mô hình X + Tặc: tin tặc, không tặc, lâm tặc, hải tặc…

II. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

1. Các từ Hán Việt được sử dụng:

a, Thanh minh, tiết, tảo mộ, hội, đạp thanh, yên thanh, bộ hành, tài tử, giai nhân

b, Bạc mệnh, duyên phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc

2.

a, AIDS

b, Marketing

→ Những từ ngữ này có nguồn gốc từ nước ngoài, khi nền kinh tế phát triển, xã hội không ngừng hội nhập, giao lưu quốc tế, cần phải có lượng từ ngữ thích hợp biểu thị đúng khái niệm

III. Luyện tập Bài 1 (trang 74 sgk ngữ văn 9 tập 1)

Một số mô hình:

– X + sĩ

– X + học

– X + hóa

– X + hiệu

Bài 2 (trang 74 sgk ngữ văn 9 tập 1)

Thương hiệu là nhãn hiệu hàng hóa được người tiêu dùng biết trên thị trường

– Hiệp định khung: hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về vấn đề lớn, được kí kết giữa hai chính phủ

– Cách mạng 4.0: cuộc cách mạng phát triển trên 3 trụ cột chính: kĩ thuật số, công nghệ sinh học, vật lí

– Đa dạng sinh học: phong phú về ren, giống loài sinh vật trong tự nhiên

Bài 3 (trang 74 sgk ngữ văn 9 tập 1)

– Từ mượn tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ

– Từ mượn ngôn ngữ Châu Âu: xà phòng, ô tô, oxy, radio, cà phê, ca nô

Bài 4 (trang 74 sgk ngữ văn 9 tập 1)

– Từ vựng được phát triển theo hai hình thức:

+ Phát triển nghĩa của từ

+ Phát triển về số lượng từ ngữ: tạo từ ngữ mới hoặc mượn tiếng nước ngoài

– Từ vựng của một ngôn ngữ không thể thay đổi.

– Do sự phát triển vận động của xã hội, phát triển không ngừng

– Nhận thức của con người về thế giới cũng phát triển thay đổi theo

– Nếu từ vựng của một ngôn ngữ không thay đổi thì ngôn ngữ đó không thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nhận thức của con người bản ngữ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo) (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I TẠO TỪ NGỮ MỚI Trả lời câu 1 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Hãy cho biết trong thời gian gần đây có những từ ngữ mới nào được tạo nên từ cơ sở các từ sau: “điện thoại, kinh tế, di động, sỡ hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ”. Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu tạo đó Trả lời:

– Điện thoại di động: điện thoại vô tuyến nhỏ mang theo người sử dụng trong vùng phủ sóng của cơ sở cho thuê bao.

– Kinh tế tri thức: nền kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất, lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

– Đặc khu kinh tế: khu vực dành riêng đế thu hút vốn và công nghê nước ngoài, với những chính sách có ưu đãi.

– Sở hữu trí tuệ: quyền sở hữu đôi với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mang lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế,…

Trả lời câu 2 (trang 73 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Những từ ngữ mới được cấu tạo theo mô hình tặc như không tặc, hải tặc. Có thế dẫn đến những từ ngữ mới xuất hiện theo mô hình đó. Trả lời:

– Lâm tặc: kẻ cướp tài nguyên rừng.

– Tin tặc: kẻ dùng kĩ thuật thâm nhập trái phép vào dữ liệu trên máy tính của người khác đế khai thác hoặc phá hoại.

Phần II MƯỢN Từ NGỮ CỦA TIẾNG NƯỚC NGOÀI Trả lời câu 1 (trang 73 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Tìm những từ Hán Việt trong hai đoạn trích: Trả lời:

Có những từ Hán Việt sau:

a) Thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, hội, đạp thanh, yến anh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân.

b) Bạc mệnh, duyèn, phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc (không kể tên riêng trong đoạn trích).

Trả lời câu 2 (trang 73 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Tiếng Việt dùng những từ ngữ nào để chỉ những khái niệm sau. Trả lời:

a) Bệnh mất khả năng miễn dịch, gây tử vong: Bệnh AIDS.

b) Nghiên cứu một cách có hệ thông những điều kiện để tiêu thụ hàng hóa, chẳng hạn nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng,..: Ma-két-ting.

AIDS (a) và Ma-két-ting (b) là những từ mượn của tiếng nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, mượn từ của tiếng nước ngoài để biểu thị những khái niệm mới xuất hiện trong đời sống của người bản ngữ là cách thức tốt nhất.

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới theo kiểu x + tặc ở trên. Lời giải chi tiết:

“x + hóa”: lão hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, công nghiệp hóa, ôxi hóa..

“x + trường”: nông trường, công trường, ngư trường, thương trường, chiến trường…

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây và giải thích nghĩa của những từ ngữ đó. Lời giải chi tiết:

– Bàn tay vàng: bàn tay khéo léo, tài giỏi hiếm có trong việc thực hiện một thao tác lao động, kĩ thuật nào đó đạt hiệu quả xuất sắc.

– Cơm bụi: cơm giá rẻ, thường bán trong các quán cơm nhỏ, tạm bợ.

– Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại, có độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao

– Hiệp định khung: hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về một vấn đề lớn, được kí kết thường là giữa hai chính phủ, có thể dựa vào đc triển khai và kí kết những vấn đề cụ thể.

– Đa dạng sinh học: phong phú, đa dang về nguồn gien, về giống loài sinh vật trong tự nhiên.

Câu 3 Trả lời câu 3 (trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Dựa vào kiến thức đã học chỉ rõ các từ sau từ nào mượn Hán, từ nào mượn Ấn Âu: mãng xà, xà phòng, biên phòng, ô tô, tham ô, tô thuế, ra-đi-ô, ô xi, cà phê, phê phán, ca nô, ca sĩ, nô lệ. Lời giải chi tiết:

– Các từ mượn tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ.

– Các từ mượn của ngôn ngữ châu Âu: xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, ô xi, cà phê, ca nô.

– Cần khẳng định: từ vựng cùa một ngôn ngữ luôn luôn thay đổi.

– Vì sao? Các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội luôn luôn thay đổi, phát triển. Nhận thức của con người cũng vận động, thay đổi và phát triển theo. Từ vựng thay đổi và phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người trong xã hội. Chẳng hạn khi khoa học kĩ thuật phát triển, đạt độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao; công nghệ dựa trên cơ sở đó được gọi là công nghệ cao…

chúng tôi

Soạn Văn Bài: Sự Phát Triển Của Từ Vựng Văn 9 Kì 1

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Cùng với sự phát triển của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển. Một trong những cách phát triển tư vựng tiếng Việt là phát triển của từ ngữ cơ sở nghĩa gốc của chúng.

Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ: phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ.

Câu 1 (Trang 55 SGK) Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một) có câu Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế. Cho biết từ kinh tế trong bài thơ này có nghĩa gì? Ngày nay chúng ta có hiểu từ này theo nghĩa như Phan Bội Châu đã dùng hay không? Qua dó em rút ra nhận xét gì vô nghĩa của từ?

Trả lời: Từ “kinh tế” trong câu “Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế” là cách nói rút gọn từ kinh bang tế thế, có nghĩa là trị nước cứu đời.Ngày nay từ kinh tế không được dùng với nghĩa như thời cụ Phan Bội Châu đã dùng, mà dùng để chỉ toàn bộ các hoạt dộng của con ngươi trong lao động sản xuât, trao đổi, phân phối các sản phẩm làm ra.Như vậy, chúng ta có thể rút ra nhận xét: Nghĩa của từ thay đổi theo thời gian, có thể mất đi nét nghĩa nào đó và cũng có thể được thêm vào những ý nghĩa mới.

Câu 2 (Trang 55 SGK) Đọc kĩ các câu sau (trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du), chú ý những từ in đậm

a.

Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.Dập dìu tài tử giai nhân,Ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Ngày xuân em hãy còn dài,Xót tình máu mủ, thay lời nước non.

b.

Được lời như cởi tấm lòngGiở kim thoa với khăn hồng trao tay

Cũng như như hành viện xưa nayCũng phường bán thịt cũng tay buôn người.

Tra từ điển tiếng Việt để biết nghĩa từ xuân, từ tay các câu trên và cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển. Trong trường hợp có nghĩa chuyển thì nghĩa chuyển đó được hình thành theo phương thức chuyển nghĩa nào?Trả lời:a. Từ xuân trong câu : ” … chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân” chỉ mùa xuân, khoảng thời gian chuyển tiếp từ đông sang hè thời tiết ấm dần, mở đầu một năm : là nghĩa gốc.Từ xuân trong câu 2 :… “Ngày xuân em hãy còn dài… ” chỉ tuổi tác, ý nói tuổi trẻ : nghĩa chuyển.b. Từ tay trong câu thứ nhất “… khăn hồng trao tay” chỉ một bộ phận của cơ thể là nghĩa gốc. Từ tay trong câu thứ 2 ” … cũng phường bán thịt cũng tay buôn người “chỉ người chuyên hoạt động hay người giỏi, thạo về một môn, một nghề nào đó là nghĩa chuyển (hình thành theo phương thức hoán dụ).

Sự Phát Triển Của Thai 8 Tuần

Khi mẹ mang thai 8 tuần, có nghĩa mẹ đã mang thai được 2 tháng.

Đây chính là giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên của mẹ (tương đương với 3 tháng đầu hành trình mang thai, tính đến hết tuần thứ 13). Ở giai đoạn tuần thai thứ 8, bé đang trong quá trình phát triển khuôn mặt, hình thành môi trên, mũi và mí mắt.

‍Cũng trong tuần thai này, cơ thể thai nhi cũng đang dần duỗi thẳng và đuôi đã dần biết mất. Các ngón chân và ngón tay, đã bắt đầu chia ra dù vẫn còn màng dính. Bé cũng đã hình thành các cơ quan như tay, chân, mắt, mũi, miệng, tim thai,… Tuy nhiên, vì kích thước của bé còn quá nhỏ nên mẹ bầu chưa thể nhìn thấy rõ bé khi thực hiện siêu âm thai 8 tuần. ‍

Đến cuối tuần thứ 8, chiều dài thai nhi khoảng từ 11 – 14 mm. Bé cũng đã bắt đầu chuyển động người và chân tay, tuy nhiên mẹ vẫn chưa cảm thấy. Cũng tại tuần thai này, mẹ có thể nghe nhịp tim thai của bé vào khoảng 150 – 170 nhịp/phút, gấp đôi nhịp tim của mẹ.

Nhiều mẹ mang thai 8 tuần đã bắt đầu tăng cân nhẹ.

Những thay đổi của mẹ khi mang thai 8 tuần

Tử cung của mẹ đang bắt đầu to lên, và lúc này nó có kích thước tương đương một quả chanh. Tử cung dần được giãn rộng hơn để phù hợp với sự phát triển liên tục của thai nhi. Bên cạnh đó, ngực mẹ bầu cũng có sự thay đổi rõ rệt, đầy đặn hơn, 1 số người cảm giác căng tức, hơi khó chịu.

Ốm nghén: Có thể nói giai đoạn này, mẹ bầu đang chịu đựng cơn ốm nghén nhiều nhất của thai kỳ. Khoảng 75% phụ nữ mang thai gặp tình trạng này nên mẹ đừng quá lo lắng. So với tuần 7, bà bầu sẽ dễ cảm thấy mệt và mất sức hơn. Đôi khi còn bị hụt hơi, choáng váng. Nhiều chị em cảm thấy sợ mùi thức ăn, không muốn ăn, buồn nôn, mệt mỏi… Đó là do các thay đổi về nội tiết tố và sự phát triển nhanh chóng của thai nhi. Chị em nên nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống hợp lý để bé phát triển khỏe mạnh. Cảm giác khó chịu này sẽ nhanh chóng biến mất khi thai nhi 12 – 14 tuần.

Tiết dịch âm đạo nhiều hơn: Lượng estrogen tăng lên trong thai kỳ đồng nghĩa với việc dịch âm đạo được tiết ra nhiều hơn bình thường. Mặc dù vậy, mẹ bầu không cần lo lắng nhiều bởi dịch âm đạo còn có vai trò giúp cho đường sinh không bị nhiễm khuẩn.

Thường xuyên đầy hơi và táo bón: Khi mang thai, hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ hoạt động chậm lại, đó chính là nguyên nhân khiến bà bầu hay bị táo bón. Để cải thiện, chị em nên ăn nhiều đồ giàu chất xơ như rau củ, ngũ cốc… để dễ tiêu hóa.

Tiểu nhiều: Tử cung to dần chèn ép vào bàng quang sẽ làm cho các mẹ bầu đi tiểu nhiều hơn, thường có cảm giác mắc tiểu.

Chảy máu âm đạo: Một vài trường hợp, tử cung sẽ bị chảy máu với lượng rất nhỏ. Nếu bạn bị chảy máu nhiều và đau bụng, hãy đến bác sĩ chuyên khoa để khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu không tốt cho thai nhi.

Các triệu chứng khác của mẹ bầu mang thai tuần 8 như: khó ngủ, tăng cân, ợ nóng…

Mẹ nên làm gì khi mang thai tuần 8?

Thai 8 tuần có thể đo được tim thai của bé.

Nếu mẹ bầu chưa khám thai lần nào thì tuần này cũng chưa phải quá muộn. Chị em cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa Sản để khám thai tổng quát, siêu âm theo dõi sự phát triển của bé yêu trong bụng. Ở tuần thai này, mẹ có thể nắm được chỉ số về chiều dài đầu mông bé, đường kính túi thai, nghe nhịp tim thai, đo tần số tim.

Nếu mẹ không nghe được tim thai ở tuần thai này có thể đến từ nhiều nguyên nhân như thai chậm phát triển, thai ngừng phát triển, thai lưu… Do đó việc thăm khám định kỳ là rất quan trọng đối với việc theo dõi sức khỏe của thai nhi.

Bên cạnh đó, siêu âm sẽ giúp mẹ bầu xác định được tuổi thai chính xác và dự kiến ngày sinh nở cho mẹ bầu. Theo các bác sĩ, siêu âm 3 tháng đầu giúp xác định tuổi thai khá chính xác.

2 hình thức siêu âm cho mẹ bầu thai 8 tuần:

Siêu âm thành bụng: là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng khi siêu âm thai 8 tuần. Với phương pháp này, các mẹ cần nhịn căng tiểu, giúp bác sĩ quan sát thai nhi dễ dàng hơn.

Siêu âm đầu dò: Tuy không phải là phương pháp phổ biến được chỉ định với mẹ bầu mang thai vào tuần thứ 8, tuy nhiên nó giúp quan sát chính xác hơn siêu âm thành bụng. Phương pháp siêu âm này thường được chỉ định khi nghi ngờ không có tim thai hoặc có dấu hiệu bất thường về nhau thai.

Những lưu ý cho mẹ bầu khi mang thai 8 tuần

Mẹ cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển của bé.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Giai đoạn này, thai nhi đang phát triển mạnh mẽ, với sự hình thành các cơ quan quan trọng, do vậy mẹ cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết như sắt, canxi, kẽm, magie,… để cả bé và mẹ có thể phát triển khỏe mạnh nhất. Tốt nhất, chị em nên bổ sung qua thực phẩm ăn uống hàng ngày hoặc có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung vitamin. Bên cạnh đó, bà bầu nên tăng cường bổ sung trái cây, rau củ quả đa dạng như đu đủ, kiwi, chuối, nho, lựu…

Tâm lý thoải mái: Sự thay đổi thất thường trong cơ thể hay các triệu chứng ốm nghén có thể khiến mẹ bầu khó chịu, mệt mỏi, từ đó, có thể gây ra các tác động tiêu cực đến cả mẹ và sự phát triển của bé. Chính vì vậy, mẹ nên giữ cho mình một tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái nhất trong suốt thai kỳ.

Không vận động mạnh và lao động quá sức: mẹ bầu nên hoạt động nhẹ nhàng, không bê vác vật nặng bởi điều này có thể ảnh hưởng tới hệ thống xương khớp của mẹ, đồng thời dễ gây nguy hiểm. Chị em nên đi bộ nhẹ nhàng để thư giãn, tránh va chạm,…

Hạn chế quan hệ tình dục: Trong những tuần đầu thai kỳ mẹ nên hạn chế điều này bởi nếu quan hệ mạnh bạo và thường xuyên có thể gây động thai. Mẹ có thể tìm tư thế nhẹ nhàng và tần suất ít để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Mẹ bầu nên đi khám bác sĩ ngay khi:

Ốm nghén nặng, nôn ói quá nhiều, không ăn uống được

Đau bụng, xuất huyết âm đạo

Thường xuyên ngất xỉu

Thăm khám thai định kỳ: Ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ, mẹ bầu nên thực hiện thăm khám thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của bé cũng như kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của thai kỳ, từ đó có phương án xử lý và điều trị kịp thời. Mẹ có thể tham khảo thai sản trọn gói của Bệnh viện Thu Cúc để được chăm sóc, theo dõi từ đầu thai kỳ, đảm bảo cho mẹ và bé có một hành trình thoải mái.

Để tìm hiểu thêm thông tin về thai sản trọn gói, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 55 88 96.