Top 13 # Xem Nhiều Nhất Tìm Hiểu Trực Tuyến Công Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cũng như các mục tiêu về Chính phủ điện tử…Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Ngày 14/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và các địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh

Vậy, dịch vụ công trực tuyến là gì và tình hình triển khai tại tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào?

là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dựa trên mạng internet. Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

Thực tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hầu hết các thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất cần thiết để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ công trực tuyến, người dùng được cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức. Người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những công chức giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, quy trình quản lý, điều hành tại các cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng, triển khai các ứng dụng. Hiện Trung ương chưa có văn bản thống nhất, hướng dẫn, kiểm soát việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO kết hợp ứng dụng CNTT nên chưa triển khai thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử còn triển khai chậm. Các hệ thống thông tin triển khai từ các cơ quan Trung ương xuống địa phương còn hạn chế trong liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống tại địa phương. Hạ tầng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực chuyên sâu về CNTT, nhất là lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin còn ít; trình độ ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp còn thấp. Đặc biệt, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết tâm, quyết liệt trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử nói chung.

Để sớm đạt mục tiêu hoàn chỉnh 100% dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Vĩnh Phúc đang đầu tư xây dựng nền tảng dịch vụ chính quyền địa phương LGSP (Local Government Service Platform) , kết nối, liên thông với dựng nền tảng dịch vụ quốc gia NGSP (National Government Service Platform) theo kiến trúc chính quyền điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về lợi ích của việc triển khai, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định về chuẩn hóa thông tin đầu vào, đầu ra, chuẩn hóa các chỉ số báo cáo, thống kê…trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo tiêu chuẩn chung phục vụ các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT.

Cuộc Thi “Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”

Bước 3. Đăng ký dự thi:

Điền đầy đủ các thông tin được đánh dấu * trong phần đăng ký dự thi theo từng đối tượng cụ thể:

Phần mềm sẽ hiển thị danh sách kết quả những lần thi “Trắc nghiệm” của người dự thi. Người dự thi tích vào ô tương ứng lần thi có kết quả tốt nhất, sau đó thực hiện bài thi Tự luận với các thao tác như Mục 2.1nêu trên. Lưu ý : Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (bố, mẹ).

Sau khi điền đầy đủ, chính xác thông tin, người dự thi ấn nút “Đăng ký“:

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” khi điến đầy đủ thông tin đăng ký theo quy định.

Người dự thi ấn nút “Bắt đầu làm bài” để bắt đầu thực hiện phần thi, nếu người dự thi không ấn nút, hệ thống sẽ tự động bắt đầu phần thi và tính giờ sau 30 giây:

Phần thi trắc nghiệm gồm 40 câu, thời gian tối đa để hoàn thành phần thi này là 60 phút. Người dự thi tích vào ô có đáp án mà mình cho là đúng; Phần bên phải màn hình sẽ hiển thị: Thông tin người dự thi; Thời gian còn lại của phần thi; Câu hỏi chưa trả lời (hiển thị màu đen), Câu hỏi đã trả lời (hiển thị màu xanh) – Người dự thi có thể ấn vào số câu hỏi bên phải để chuyển nhanh đến câu đó;

Người dự thi nên nộp bài thi sớm vì trong trường hợp có cùng điểm số, người dự thi có thời gian hoàn thành phần thi sớm hơn sẽ được được xếp hạng cao hơn.

Sau khi “Nộp bài”, hệ thống phần mềm sẽ tự động chấm điểm phần thi trắc nghiệm của người dự thi và hiển thị “Kết quả phần thi trắc nghiệm” gồm: Số điểm bài thi; Thời gian làm bài; Những câu trả lời đúng, những câu trả lời sai và không trả lời.

Người dự thi có thể thực hiện phần thi “Trắc nghiệm” nhiều lần.

Cách thức dự thi phần thi Tự luận:Sau khi hoàn thành phần thi Trắc nghiệm, người dự thi có thể dự thi Tự luận ngay hoặc dự thi tự luận sau (Nộp bài thi Tự luận trước 17h00 ngày 16/9/2019).

Người dự thi chỉ được thực hiện phần thi “Tự luận” 1 lần duy nhất. Sau khi nộp bài thi tự luận, tài khoản người thi sẽ bị khóa và không thể thực hiện lại các phần thi.Sau khi ấn nút ” PHẦN THI TỰ LUẬN (Nộp bài ngay)” phần mềm sẽ chuyển đến trang dự thi tự luận. Tại đây có 02 cách để thực hiện bài thi tự luận:Đính kèm file trả lời câu hỏi tự luận:Người dự thi chuẩn bị trước file điện tử trả lời câu hỏi tự luận thực hiện lần lượt các thao tác: Chọn tệp è Chọn file điện tử trả lời câu hỏi tự luận è Open è Nộp bài.

Soạn thảo trả lời câu hỏi tự luận:Người dự thi thực hiện lần lượt các thao tác: Chọn tab “Soạn thảo” èTrả lời câu hỏi tự luận trong phần soạn thảo bài thi è Ấn nút “Nộp bài” sau khi hoàn thành phần thi, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi nộp thành công.

Hướng Dẫn Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội

Giao diện gồm có 4 mục:

+ Phần thi trắc nghiệm: gồm 40 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sắn với thời gian tối đa là 60 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

+ Phần thi tự luận: gồm 1 câu, 20 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ.

Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần thi tự luận sau nhưng phải Thời gian gửi bài tự luận: trước thời gian 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx, .pdf, .jpeg).

http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội ( http://pbgdpl.hanoi.gov.vn ), cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội, Báo điện tử Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội.

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (bố, mẹ).

– Thời điểm kết thúc nhận bài thi trên hệ thống: Trước 17 giờ, ngày 16/9/2019.

HD SD chúng tôi

Thể Lệ Cuộc Thi: Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

– Nội dung thi gồm các nội dung cơ bản về dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/).

– Đề thi gồm 02 phần thi với 41 câu hỏi, cụ thể như sau:

+ Phần thi trắc nghiệm: gồm 40 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 60 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

+ Phần thi tự luận: gồm 01 câu, 20 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ.

Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 16/9/2019 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx, .pdf, .jpeg).

– Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/.

– Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

– Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo chứng minh thư Nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội: Họ đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/ CCCD/hộ chiếu, địa chỉ hoặc đơn vị công tác, thường trú/ tạm trú, điện thoại.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quận, huyện, thị xã: Họ đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/ CCCD/hộ chiếu, địa chỉ hoặc đơn vị công tác, thường trú/ tạm trú, điện thoại.

+ Đối với người dân: Họ đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ hoặc đơn vị công tác, thường trú/ tạm trú, điện thoại.

+ Đối với học sinh các Trường trên địa bàn Thành phố: Họ đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ hoặc đơn vị công tác, tên trường, điện thoại.

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (bố, mẹ).

– Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống: Trước 17h00 ngày 16/9/2019.

– Ban Giám khảo cuộc thi Thành phố chấm sơ loại đối với các bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thành phố Hà Nội; lựa chọn 200 bài dự thi có điểm cao nhất để chấm vòng chung khảo.

a) Điểm thi: Tổng điểm tối đa của bài thi là 60 điểm, trong đó: – Nội dung ( 55 điểm): + Phần thi trắc nghiệm: 40 điểm (gồm 40 câu, mỗi câu 01 điểm). + Phần thi tự luận: 15 điểm. – Trình bày, minh họa ( 5 điểm).

– Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi.

– Phần thi Tự luận được chấm chéo bởi 02 giám khảo theo thang, bảng điểm do Ban Tổ chức ban hành. Trong trường hợp điểm của 2 Giám khảo chấm 01 bài thi chênh lệch nhau từ 03 điểm trở lên thì Trưởng Ban Giám khảo phân công thêm Giám khảo khác chấm điểm lại đối với bài dự thi đó. Điểm của bài thi tự luận là điểm trung bình của các Giám khảo chấm bài thi đó.

– Điểm của bài thi là tổng điểm của 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận.

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và phần thưởng.

– 03 giải nhất, mỗi giải: 10.000.000 đồng – 07 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đồng – 10 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng

– 03 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đồng – 07 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng – 20 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng – 35 giải khuyến khích., mỗi giải: 1.000.000 đồng

Mức giải thưởng của cuộc thi thực hiện theo quy định của UBND Thành phố và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội, số 221, Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 024.33120451.